hits

Aksjen har utløst et sterkt kjøpssignal

kommentarer

23.04.2015 - Vi har i dag på Aksjeanalyser.com sett nærmere på følgende tre nordiske aksjer: AstraZeneca (Ticker: AZN, Land: Sverige), Kinnevik B (Ticker: KINV B, Land: Sverige), og Carlsberg B (Ticker: CARL B, Land: Danmark).

Vi har i dag på Aksjeanalyser.com positive analyser på alle disse tre nordiske aksjene, og en av dem har utløst et sterkt teknisk kjøpssignal, og aksjen kan stige kraftig i tiden fremover.Vi ser forøvrig et betydelig potensiale for alle disse tre aksjene i tiden fremover.

For å se flere analyser m.m. besøk gjerne Aksjeanalyser.com, og hvor vi også tilbyr helt gratis og uforpliktende prøvemedlemskap hos Aksjeanalyser.com frem til 01. September 2015.


Carlsberg B (Ticker: CARL B, Land: Danmark)

Carlsberg viser en sterk utvikling i det korte bildet, og bryter nå opp gjennom et viktig teknisk motstandsnivå rundt DKK 600,00.

Aksjen har de seneste årene beveget seg mellom et støttenivå rundt DKK 500,00, og et motstandsnivå ved DKK 600,00.

Det utløses nå et sterkt kjøpssignal for aksjen hvis den etablerer seg over DKK 600,00-nivået nå, og potensialet i henhold til det kjøpssignal som nå utløses for aksjen er opp mot DKK 700,00-750,00 på 6-12 måneders sikt.

Basert på dette positive tekniske bildet for Carlsberg B nå så vurderer vi på Aksjeanalyser.com aksjen som en interessant kjøpskandidat på dagens kursnivå.

Vi har kursmål for Carlsberg B ved DKK 720,00 på 6-12 måneders sikt.

Du kan følge aksjekursen til Carlsberg B hos Nordnet her...

Kort om selskapet: Carlsberg produces and sells beer and other drinks in Western Europe, Eastern Europe and Asia. The rest of the world is mainly serviced through export or licence agreements. The range of products includes malt drinks, mineral waters, soft drinks and cider. The company's products are marketed primarily under the brands Carlsberg Pilsner, Tuborg, Falcon, Pripps, Pepsi and Ramlösa.

For mer informasjon om selskapet besøk gjerne deres hjemmesider her: www.carlsberggroup.com


Kilde Chart: vikingen.seKinnevik B (Ticker: KINV B, Land: Sverige)

Kinnevik viser en positiv utvikling innenfor en langsiktig stigende trend, og videre kursoppgang signaliseres for aksjen innenfor denne i tiden fremover.

Aksjen har nylig brutt opp gjennom et motstandsnivå rundt SEK 290,00, og med det gitt nye positive signaler for den videre utviklingen for aksjen i tiden fremover.

Ved eventuelle korreksjoner ned for aksjen så er det nå støtte rundt SEK 290,00-nivået.

Det er nå lite teknisk motstand for videre oppgang for aksjen før opp mot øvre trendlinje i den stigende trenden, rundt SEK 350,00.

Både RSI og Stochastics momentum-indikatorer signaliserer nå videre oppgang for aksjen i tiden fremover.

MACD momentum-indikator har også utløst nytt kjøpssignal for aksjen nå, og er således med og underbygger de øvrige positive tekniske signaler for aksjen.

Basert på dette samlede positive tekniske bildet for Kinnevik B så gjentar vi i dag på Aksjeanalyser.com vår tidligere positive analyse på aksjen.

Vi har kursmål for Kinnevik B ved SEK 350,00 på 3-6 måneders sikt.

Vi gjør oppmerksom på at Kinnevik har presentert sine resultater for 1. kvartal i dag, torsdag 23. April 2015.

Du kan følge aksjekursen til Kinnevik B hos Nordnet her...

Kort om selskapet: Kinnevik is an investmentcompany that develops operating companies and manages a portfolio of long-term investments in a selected number of listed companies.

For mer informasjon om selskapet besøk gjerne deres hjemmesider her: www.kinnevik.se


Kilde Chart: vikingen.seAstraZeneca (Ticker: AZN, Land: Sverige)

AstraZeneca viser en positiv utvikling innenfor en langsiktig stigende trend, og videre kursoppgang signaliseres for aksjen innenfor denne i tiden fremover.

Aksjen har nylig brutt opp gjennom et motstandsnivå rundt SEK 600,00, og har med det gitt nye positive signaler for den videre utviklingen.

Det er nå lite teknisk motstand for videre oppgang for aksjen før opp mot øvre trendlinje i den langsiktige stigende trenden, rundt SEK 760,00.

MACD momentum-indikator er også i kjøpssignal for aksjen, og er således med og underbygger de øvrige positive tekniske signaler for aksjen.

Basert på dette samlede positive tekniske bildet for AstraZeneca så gjentar vi i dag på Aksjeanalyser.com vår tidligere positive analyse på aksjen fra den 13. Mars 2015 da kursen var rundt SEK 580,00. Aksjen handles i skrivende stund torsdag 23. April til rundt SEK 638,00.

Vi har kursmål for AstraZeneca ved SEK 760,00 på 3-6 måneders sikt.

vi gjør oppmerksom på at selskapet presenterer sine resultater for 1. Kvartal i morgen, fredag 24. April 2015.

Du kan følge aksjekursen til AstraZeneca hos Nordnet her...

Kort om selskapet: AstraZeneca är ett globalt bioläkemedelsföretag med fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel, primärt för behandling av sjukdomar inom områdena hjärta/kärl, metabolism, andningsvägar, inflammation, autoimmunitet, cancer, infektion och neurovetenskap. AstraZeneca är verksamt i över 100 länder och deras läkemedel används av miljontals patienter världen över. Antalet anställda uppgår till drygt 50 000.

For mer informasjon om selskapet besøk gjerne deres hjemmesider her: www.astrazeneca.com

For å se flere analyser m.m. besøk gjerne Aksjeanalyser.com, og hvor vi også tilbyr helt gratis og uforpliktende prøvemedlemskap hos Aksjeanalyser.com frem til 01. September 2015.


Kilde Chart: vikingen.se


Disclaimer:

Analysene er utarbeidet av Aksjeanalyser.com. Aksjeanalyser.com garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysene. Eventuell eksponering i henhold til anbefalingene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors egen regning og risiko. Aksjeanalyser.com er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som måtte oppstå som følge av bruk av Aksjeanalyser.com sine analyser.

Analysene baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men Aksjeanalyser.com garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig. Uttalelser i analysene reflekterer Aksjeanalyser.com sin oppfatning på det tidspunkt analysene ble utarbeidet, og Aksjeanalyser.com forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Analysene skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som en anbefaling om investeringsstrategi.

Våre analyser på Aksjeanalyser.com er basert på teknisk analyse, og vi har hverken anledning til (krever egen konsesjon for investeringsrådgivning) eller mulighet for å gi personlige råd om aksjeinvesteringer til enkeltinvestorer.

Vi har mange tusen lesere av våre analyser hver måned, og ville således heller ikke hatt noen mulighet for å følge opp alle disse på personlig basis, og gi personlige anbefalinger om hva den enkelte investor bør gjøre av investeringer.

Våre analyser, som altså baserer seg på teknisk analyse, må kun ses på som investeringsideer, og ikke noe mer enn det. Hver enkelt investor må selv skaffe seg den nødvendige innsikt og forståelse for børs og finansmarkedene generelt, og de enkeltaksjer man selv velger å investere i, og gjerne få råd fra sin investeringsrådgiver eller megler annet sted før man gjør sine aksjeinvesteringer.

Opplysninger om eventuelle interessekonflikter, som egne beholdninger og posisjoner i de omtalte investeringsobjektene, vil fremgå av analysene. Ved eventuelle spørsmål rundt analysene og/eller annet vennligst ta kontakt med oss på mail: post [at] aksjeanalyser.com

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar