hits

Denne aksjen kan stige 50 prosent

kommentarer

22.04.2015 - vi har i dag på Aksjeanalyser.com sett nærmere på følgende tre aksjer på Oslo Børs: Royal Caribbean Cruises (Ticker: RCL), Höegh LNG (Ticker: HLNG), og Atea (Ticker: ATEA).

Vi har i dag på Aksjeanalyser.com positive analyser på alle disse tre aksjene, og vi ser et betydelig potensiale for dem alle i tiden fremover.

For en av aksjene ser vi et potensiale på rundt 50 prosent opp fra dagens kursnivå på 12 måneders sikt.

For å se flere analyser m.m. besøk gjerne Aksjeanalyser.com, og hvor vi også tilbyr helt gratis og uforpliktende prøvemedlemskap hos Aksjeanalyser.com frem til 01. September 2015.Royal Caribbean Cruises (Ticker: RCL)

RCL viser en positiv utvikling innenfor en langsiktig stigende trend, og hvor videre oppgang signaliseres for aksjen i tiden fremover.

Aksjen konsoliderer i det korte bildet mellom et støttenivå rundt 565,00 kroner og et motstandsnivå rundt 667,00 kroner.

Etter å ha testet støttenivået ned mot 565,00 kroner så har aksjen nå begynt å vende oppover igjen.

Både RSI og Stochastics momentum-indikatorer signaliserer nå at videre oppgang for aksjen gjerne er nær forestående.

Basert på det samlede positive tekniske bildet for RCL så vurderer vi på Aksjeanalyser.com aksjen som en interessant kjøpskandidat på dagens kursnivå.

Vi har kursmål for RCL ved 665,00 kroner på 1-3 måneders sikt.

Du kan følge aksjekursen til RCL hos Nordnet her...

Kort om selskapet: Royal Caribbean Cruises Ltd. er et globalt feriecruiseselskap som opererer Royal Caribbean International, Celebrity Cruises, Pullmantur, Azamara Cruises and CDF Croisières de France.

For mer informasjon om selskapet besøk gjerne deres hjemmesider her: www.rclinvestor.com


Kilde Chart: vikingen.seHöegh LNG (Ticker: HLNG)

Höegh LNG viser en positiv utvikling innenfor en langsiktig stigende trend, og hvor videre kursoppgang signaliseres for aksjen i tiden fremover.

Aksjen har nylig utløst nye positive tekniske signaler etter å ha brutt opp fra en triangel formasjon, og aksjen har også etablert seg over både 50-dagers og 200-dagers glidende gjennomsnitt.

Samtidig så signaliserer både RSI og Stochastics momentum-indikatorer videre oppgang for aksjen i tiden fremover.

MACD momentum-indikator er også i ferd med å utløse nytt kjøpssignal for Höegh LNG, og er således med og underbygger de øvrige positive tekniske signaler for aksjen.

Basert på dette samlede positive tekniske bildet for Höegh LNG så gjentar vi i dag på Aksjeanalyser.com vår tidligere positive analyse på aksjen.

Vi har kursmål for Höegh LNG ved 140 kroner på 12 måneders sikt.

Du kan følge aksjekursen til Höegh LNG hos Nordnet her...

Kort om selskapet: Höegh LNG tilbyr flytende LNG (liquefied natural gas) infrastrukturtjenester under langsiktige kontrakter. Selskapet eier og driver FSRUer (floating storage and regasification units), som fungerer som flytende LNG importterminaler, og LNG carriers, som transporterer LNG til markedet. Höegh LNGs visjon er å bli en av verdens ledende leverandører av flytende LNG tjenester.

For mer informasjon om selskapet besøk gjerne deres hjemmesider her: www.hoeghlng.com


Kilde Chart: vikingen.seAtea (Ticker: ATEA)

Atea viser en positiv utvikling innenfor en stigende trend, og videre kursoppgang signaliseres nå for aksjen innenfor denne i tiden fremover.

Etter å ha konsolidert i det korte bildet så vender aksjen nå oppover igjen etter å ha testet støttenivået ved nedre trendlinje i den stigende trenden.

Det er også et betydelig teknisk støttenivå for Atea-aksjen rundt 88 kroner.

Aksjen finner også støtte rundt disse nivåene ved 50-dagers glidende gjennomsnitt.

På oppsiden så er det noe teknisk motstand rundt 93,00-94,00 kroner, men deretter er det lite teknisk motstand før opp mot øvre trendlinje i den stigende trenden, rundt 103,00-105,00 kroner.

Basert på det samlede positive tekniske bildet for Atea så gjentar vi i dag på Aksjeanalyser.com vår tidligere positive analyse på aksjen.

Vi har kursmål for Atea ved 105,00 kroner på 1-3 måneders sikt.

Du kan følge aksjekursen til Atea hos Nordnet her...

Kort om selskapet: Atea er Norden og Baltikums ledende leverandør av IT-infrastruktur med omtrent 6.500 ansatte. Atea har kontor i 90 byer i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Litauen, Latvia og Estland. Atea leverer IT-produkter fra ledende leverandører og bistår kunder med spesialkompetanse innenfor IT-infrastrukturtjenester. Atea hadde en omsetning på ca NOK 25 milliarder i 2014.

For mer informasjon om selskapet besøk gjerne deres hjemmesider her: www.atea.com

For å se flere analyser m.m. besøk gjerne Aksjeanalyser.com, og hvor vi også tilbyr helt gratis og uforpliktende prøvemedlemskap hos Aksjeanalyser.com frem til 01. September 2015.


Kilde Chart: vikingen.se


Disclaimer:

Analysene er utarbeidet av Aksjeanalyser.com. Aksjeanalyser.com garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysene. Eventuell eksponering i henhold til anbefalingene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors egen regning og risiko. Aksjeanalyser.com er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som måtte oppstå som følge av bruk av Aksjeanalyser.com sine analyser.

Analysene baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men Aksjeanalyser.com garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig. Uttalelser i analysene reflekterer Aksjeanalyser.com sin oppfatning på det tidspunkt analysene ble utarbeidet, og Aksjeanalyser.com forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Analysene skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som en anbefaling om investeringsstrategi.

Våre analyser på Aksjeanalyser.com er basert på teknisk analyse, og vi har hverken anledning til (krever egen konsesjon for investeringsrådgivning) eller mulighet for å gi personlige råd om aksjeinvesteringer til enkeltinvestorer.

Vi har mange tusen lesere av våre analyser hver måned, og ville således heller ikke hatt noen mulighet for å følge opp alle disse på personlig basis, og gi personlige anbefalinger om hva den enkelte investor bør gjøre av investeringer.

Våre analyser, som altså baserer seg på teknisk analyse, må kun ses på som investeringsideer, og ikke noe mer enn det. Hver enkelt investor må selv skaffe seg den nødvendige innsikt og forståelse for børs og finansmarkedene generelt, og de enkeltaksjer man selv velger å investere i, og gjerne få råd fra sin investeringsrådgiver eller megler annet sted før man gjør sine aksjeinvesteringer.

Opplysninger om eventuelle interessekonflikter, som egne beholdninger og posisjoner i de omtalte investeringsobjektene, vil fremgå av analysene. Ved eventuelle spørsmål rundt analysene og/eller annet vennligst ta kontakt med oss på mail: post [at] aksjeanalyser.com

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar