hits

Tre aksjer i Sverige med stor oppside

kommentarer

22.04.2015 - Vi har i dag på Aksjeanalyser.com sett nærmere på følgende tre aksjer i Sverige: SAAB B (Ticker: SAAB B, Land: Sverige), Nobia (Ticker: NOBI, Land: Sverige), og Peab B (Ticker: PEAB B, Land: Sverige).

Vi har i dag på Aksjeanalyser.com positive analyser på alle disse tre aksjene notert på Nasdaq OMX Stockholm børsen, og vi ser et betydelig potensiale for dem alle i tiden fremover.

For å se flere analyser m.m. besøk gjerne Aksjeanalyser.com, og hvor vi også tilbyr helt gratis og uforpliktende prøvemedlemskap hos Aksjeanalyser.com frem til 01. September 2015.SAAB B (Ticker: SAAB B, Land: Sverige)

Saab viser en positiv utvikling innenfor en langsiktig stigende trend, og hvor videre kursoppgang signaliseres for aksjen i tiden fremover.

Etter å ha konsolidert i det korte bildet, så signaliseres nå videre oppgang for aksjen i tiden fremover.

Både RSI og Stochastics momentum-indikatorer signaliserer nå at videre oppgang for aksjen innenfor den stigende trenden gjerne er nær forestående.

Aksjen finner god teknisk støtte rundt SEK 225,00-nivået, og hvor det også er støtte ved 50-dagers glidende gjennomsnitt.

Basert på dette samlede positive tekniske bildet for Saab så gjentar i i dag på Aksjenalyser.com vår tidligere positive analyse på aksjen fra 5. Mars 2015 da aksjen var rundt SEK 217,00.

Vi har kursmål for Saab B ved SEK 270,00 på 3-6 måneders sikt.

Du kan følge aksjekursen til Saab B hos Nordnet her...

Kort om selskapet: Saab är en leverantör av produkter, tjänster och lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet. Bolaget bedriver sin verksamhet i Sverige och på flertalet marknader i Europa samt USA och Australien. Verksamheten har idag cirka 13.000 anställda. Investor är storägare i Saab.

For mer informasjon om selskapet besøk gjerne deres hjemmesider her: www.saabgroup.com


Kilde Chart: vikingen.seNobia (ticker: NOBI, Land: Sverige)

Nobia viser en sterk utvikling innenfor en langsiktig stigende trend, og videre kursoppgang signaliseres for aksjen innenfor denne i tiden fremover.

Aksjen konsoliderer i det helt korte bildet mellom et støttenivå rundt SEK 74,00, og et motstandsnivå rundt SEK 83,00. Et brudd opp gjennom SEK 83,00-nivået vil utløse nye positive tekniske signaler for aksjen.

Både RSI, Stochastics og MACD momentum-indikatorer signaliserer nå videre oppgang for aksjen i tiden fremover, og et brudd opp gjennom SEK 83,00-nivået virker sannsynlig i løpet av den nærmeste tiden.

Videre oppover etter SEK 83,00-nivået så er det lite teknisk motstand for aksjen før opp mot øvre trendlinje i den langsiktige stigende trenden, rundt SEK 115,00-120,00.

Basert på dette samlede positive tekniske bildet for Nobia så vurderer vi på Aksjeanalyser.com aksjen som en interessant kjøpskandidat på dagens kursnivå.

Vi har kursål for Nobia ved SEK 115,00 på 6-12 måneders sikt.

Du kan følge aksjekursen til Nobia hos Nordnet her...

Kort om selskapet: Nobia is a kitchen specialist in Europe. The operation consists of developing, manufacturing and selling kitchens through about twenty brands. Nobia operate in three geographic regions - the UK, the Nordic region and Continental Europe. Sales are conducted directly to consumers through a network of 650 stores, and to professional customers in retail and new-builds.

For mer informasjon om selskapet besøk gjerne deres hjemmesider her: www.nobia.se


Kilde Chart: vikingen.sePeab B (Ticker: PEAB B, Land: Sverige)

Peab viser en sterk utvikling innenfor en langsiktig stigende trend, og hvor videre kursoppgang signaliseres for aksjen i tiden fremover.

Aksjen har nå brutt opp fra en konsolideringsformasjon, og utløst nye positive tekniske signaler for den videre kursutviklingen for aksjen.

Samtidig så signaliserer både RSI og Stochastics momentum-indikatorer videre oppgang for aksjen i tiden fremover.

MACD momentum-indikator har også utløst nytt kjøpssignal for aksjen, og er således med og underbygger de øvrige positive tekniske signaler for aksjen.

Videre oppover så er det nå lite teknisk motstand for aksjen før opp mot øvre trendlinje i den stigende trenden, rundt SEK 83,00-85,00.

Ved eventuelle korreksjoner ned så er det nå teknisk støtte for aksjen rundt SEK 72,00.

Basert på det samlede positive tekniske bildet for Peab så vurderer vi på Aksjeanalyser.com aksjen som en interessant kjøpskandidat på dagens kursnivå.

Vi har kursmål for Peab B ved SEK 85,00 på 1-3 måneders sikt.


Du kan følge aksjekursen til Peab B hos Nordnet her...

Kort om selskapet: Peab är ett av Nordens ledande bygg- och anläggningsföretag. Koncernen har ett flertal dotterbolag med säte runt om i Sverige i syfte att sitta när den lokala marknaden. Huvudkontoret ligger i Förslöv, Skåne.

For mer informasjon om selskapet besøk gjerne deres hjemmesider her: www.peab.se

For å se flere analyser m.m. besøk gjerne Aksjeanalyser.com, og hvor vi også tilbyr helt gratis og uforpliktende prøvemedlemskap hos Aksjeanalyser.com frem til 01. Mai 2015.


Kilde Chart: vikingen.se


Disclaimer:

Analysene er utarbeidet av Aksjeanalyser.com. Aksjeanalyser.com garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysene. Eventuell eksponering i henhold til anbefalingene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors egen regning og risiko. Aksjeanalyser.com er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som måtte oppstå som følge av bruk av Aksjeanalyser.com sine analyser.

Analysene baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men Aksjeanalyser.com garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig. Uttalelser i analysene reflekterer Aksjeanalyser.com sin oppfatning på det tidspunkt analysene ble utarbeidet, og Aksjeanalyser.com forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Analysene skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som en anbefaling om investeringsstrategi.

Våre analyser på Aksjeanalyser.com er basert på teknisk analyse, og vi har hverken anledning til (krever egen konsesjon for investeringsrådgivning) eller mulighet for å gi personlige råd om aksjeinvesteringer til enkeltinvestorer.

Vi har mange tusen lesere av våre analyser hver måned, og ville således heller ikke hatt noen mulighet for å følge opp alle disse på personlig basis, og gi personlige anbefalinger om hva den enkelte investor bør gjøre av investeringer.

Våre analyser, som altså baserer seg på teknisk analyse, må kun ses på som investeringsideer, og ikke noe mer enn det. Hver enkelt investor må selv skaffe seg den nødvendige innsikt og forståelse for børs og finansmarkedene generelt, og de enkeltaksjer man selv velger å investere i, og gjerne få råd fra sin investeringsrådgiver eller megler annet sted før man gjør sine aksjeinvesteringer.

Opplysninger om eventuelle interessekonflikter, som egne beholdninger og posisjoner i de omtalte investeringsobjektene, vil fremgå av analysene. Ved eventuelle spørsmål rundt analysene og/eller annet vennligst ta kontakt med oss på mail: post [at] aksjeanalyser.com

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar