hits

Aksjen kan stige 25 prosent på kort tid

kommentarer

13.04.2015 - Vi har i dag på Aksjeanalyser.com sett nærmere på følgende tre nordiske aksjer: Swedish Match AB (Ticker: SWMA, Land: Sverige), Getinge B AB (Ticker: GETI B, Land: Sverige), og KONE Corporation (Ticker: KNEBV, Land: Finland).

Vi har i dag på Aksjeanalyser.com positive analyser på alle disse tre nordiske aksjene, og som vi ser et bra potensiale for dem alle i måneden fremover.

For en av aksjene ser vi et potensiale på hele 25 prosent på bare 3-6 måneders sikt.

Få helt GRATIS og UFORPLIKTENDE prøvemedlemskap på både Aksjeanalyser.com og SignalListen.com frem til 01. Mai 2015 her!Swedish Match AB (Ticker: SWMA, Land: Sverige)

Swedish Match viser en positiv utvikling innenfor en stigende trend, og videre kursoppgang signaliseres for aksjen innenfor denne i tiden fremover.

Etter å ha konsolidert i det korte bildet så vender aksjen nå oppover igjen etter å ha testet støttenivået ved nedre trendlinje i den stigende trenden.

Det er også et betydelig teknisk støttenivå for aksjen rundt SEK 255,00.

Aksjen bryter nå også opp gjennom 50-dagers glidende gjennomsnitt igjen, og gir med det nye positive tekniske signaler for den videre utviklingen i tiden fremover.

Både RSI og Stochastics momentum-indikatorer signaliserer videre oppgang for aksjen i tiden fremover.

Samtidig så har MACD momentum-indikator utløst nytt kjøpssignal for aksjen, og er således med og underbygger de øvrige positive tekniske signaler for aksjen.

På oppsiden er det noe teknisk motstand fra forrige topper rundt SEK 275,00, men deretter er det lite motstand for aksjen før opp mot øvre trendlinje i den stigende trenden, rundt SEK 295,00.

Ved eventuelle korreksjoner ned for aksjen så er det som nevnt betydelig teknisk støtte i området rundt SEK 255,00.

Basert på disse positive tekniske signaler for swedish Match så vurderer vi på Aksjeanalyser.com aksjen som en interessant kjøpskandidat på dagens kursnivå.

Vi har kursmål for Swedish Match ved SEK 295,00 på 1-3 måneders sikt. Vi ser altså et kortsiktig potensiale for aksjen på rundt 12 prosent opp fra dagens kursnivå.

Du kan følge aksjekursen til Swedish Match AB hos Nordnet her...

Kort om selskapet: Swedish Match tillverkar och säljer varumärken inom rökfri tobak, cigarrer, piptobak och tändprodukter. Bolagets produkter säljs över hela världen. Tillverkning sker i egna produktionsanläggningar i 11 länder: Belgien, Brasilien, Bulgarien, Dominikanska Republiken, Filippinerna, Honduras, Indonesien, Nederländerna, Sverige, Sydafrika och USA. Tobaksföretaget har cirka 11.000 anställda.

For mer informasjon om selskapet besøk gjerne deres hjemmesider her: www.swedishmatch.com


Kilde Chart: vikingen.seGetinge AB (Ticker: GETI B, Land: Sverige)

Getinge viser en sterk utvikling innenfor en langsiktig stigende trend, og videre oppgang signaliseres nå for aksjen i tiden fremover.

Etter å ha konslidert i det helt korte bildet rundt SEK 220,00-nivået så signaliserer nå ulike tekniske indikatorer som RSI, Stochastics og MACD videre oppgang for aksjen i tiden fremover.

Aksjen finner også støtte ved 50-dagers glidende gjennomsnitt rundt SEK 220,00-nivået.

Basert på det samlede positive tekniske bildet for Getinge AB så vurderer vi på Aksjeanalyser.com aksjen som en interessant kjøpskandidat på dagens kursnivå.

Vi har kursmål for Getinge AB Ser. B ved SEK 280,00 på 3-6 måneders sikt. Vi ser altså en oppside for Getinge på rundt 25 prosent fra dagens kursnivå rundt SEK 224,00.

Du kan følge aksjekursen til Getinge AB hos Nordnet her...

Kort om selskapet: Getinge är en av de stora medicintekniska företagen på den svenska börsen. Bolaget arbetar med lösningar inom vård, omsorg och forskning. Verksamheten kretsar kring tre varumärken: ArjoHuntleigh, Getinge och Maquet. ArjoHuntleigh är inriktade på patienthantering och patienthygien, desinfektion, DVT-förebyggande verksamhet, sjukvårdssängar, terapeutiska ytor och diagnostik. Getinge tillhandahåller lösningar för infektionskontroll och förebyggande verksamhet inom vård, omsorg och forskning. Maquet är specialiserade på terapeutiska tillämpningar, produkter, lösningar och tjänster för operations- och intensivvårdsavdelningar. Huvudkontoret ligger i halländska Getinge.

For mer informasjon om selskapet besøk gjerne deres hjemmesider her: www.getingegroup.com


Kilde Chart: vikingen.seKONE Corporation (Ticker: KNEBV, Land: Finland)

KONE Corporation viser en positiv utvikling innenfor en langsiktig stigende trend, og nå signaliseres videre kursoppgang innenfor denne i tiden fremover.

Etter å ha konsolidert i det korte bildet så vender aksjen nå oppover igjen, og er i ferd med å bryte opp fra den senere tids konsolideringsformasjon.

Aksjen har funnet god teknisk støtte ned mot 50-dagers glidende gjennomsnitt, og ved nedre trendlinje i den stigende trenden.

Nå signaliserer både RSI og Stochastics momentum-indikatorer videre kursoppgang for aksjen i tiden fremover.

Samtidig så har også MACD momentum-indikator utløst nytt kjøpssignal for aksjen, og er således med og underbygger de øvrige positive tekniske signaler for aksjen.

Videre oppover er det nå begrenset med teknisk motstand for aksjen før opp mot øvre trendlinje i den stigende trenden, rundt EUR 50,00.

Ved eventuelle korreksjoner ned for aksjen så er det i første omgang teknisk støtte rundt EUR 41,00, og hvor det er støtte både ved 50-dagers glidende gjennomsnitt samt ved nedre trendlinje i den stigende trenden.

Basert på dette samlede positive tekniske bildet for KONE Corporation så vurderer vi på Aksjeanalyser.com aksjen som en interessant kjøpskandidat på dagens kursnivå.

Vi har kursmål for KONE Corporation ved EUR 50,00 på 1-3 måneders sikt. Vi ser altså et potensiale for aksjen på rundt 16 prosent opp fra dagens kursnivå rundt EUR 43,00.

Du kan følge aksjekursen til KONE Corporation hos Nordnet her...

Kort om selskapet: Kone's objective is to offer the people flow experience by developing and delivering solutions that enable people to move smoothly, safely, comfortably and without waiting in buildings in an increasingly urbanizing environment. Kone provides its customers with industry-leading elevators, escalators and innovative solutions for modernization and maintenance.

For mer informasjon om selskapet besøk gjerne deres hjemmesider her: www.kone.com

Få helt GRATIS og UFORPLIKTENDE prøvemedlemskap på både Aksjeanalyser.com og SignalListen.com frem til 01. Mai 2015 her!


Kilde Chart: vikingen.se


Disclaimer:

Analysene er utarbeidet av Aksjeanalyser.com. Aksjeanalyser.com garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysene. Eventuell eksponering i henhold til anbefalingene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors egen regning og risiko. Aksjeanalyser.com er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som måtte oppstå som følge av bruk av Aksjeanalyser.com sine analyser.

Analysene baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men Aksjeanalyser.com garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig. Uttalelser i analysene reflekterer Aksjeanalyser.com sin oppfatning på det tidspunkt analysene ble utarbeidet, og Aksjeanalyser.com forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Analysene skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som en anbefaling om investeringsstrategi.

Våre analyser på Aksjeanalyser.com er basert på teknisk analyse, og vi har hverken anledning til (krever egen konsesjon for investeringsrådgivning) eller mulighet for å gi personlige råd om aksjeinvesteringer til enkeltinvestorer.

Vi har mange tusen lesere av våre analyser hver måned, og ville således heller ikke hatt noen mulighet for å følge opp alle disse på personlig basis, og gi personlige anbefalinger om hva den enkelte investor bør gjøre av investeringer.

Våre analyser, som altså baserer seg på teknisk analyse, må kun ses på som investeringsideer, og ikke noe mer enn det. Hver enkelt investor må selv skaffe seg den nødvendige innsikt og forståelse for børs og finansmarkedene generelt, og de enkeltaksjer man selv velger å investere i, og gjerne få råd fra sin investeringsrådgiver eller megler annet sted før man gjør sine aksjeinvesteringer.

Opplysninger om eventuelle interessekonflikter, som egne beholdninger og posisjoner i de omtalte investeringsobjektene, vil fremgå av analysene. Ved eventuelle spørsmål rundt analysene og/eller annet vennligst ta kontakt med oss på mail: post [at] aksjeanalyser.com

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar