hits

Tre nordiske aksjer med stor oppside

kommentarer

09.04.2015 - Vi har i dag på Aksjeanalyser.com sett nærmere på følgende tre nordiske aksjer: Rockwool International A/S (Ticker: ROCK B, Land: Danmark), Hexagon AB (Ticker: HEXA B, Land: Sverige), og Melker Schörling (Ticker: MELK, Land: Sverige).

Vi har i dag på Aksjeanalyser.com positive analyser på alle disse tre nordiske aksjene, og vi ser et betydelig potensiale for alle tre i tiden fremover. For en av aksjene, Melker Schörling AB, ser vi et potensiale på nærmere 40 prosent på 6-12 måneders sikt.

Få helt GRATIS og UFORPLIKTENDE prøvemedlemskap på både Aksjeanalyser.com og SignalListen.com frem til 01. Mai 2015 her!Rockwool International A/S (Ticker: ROCK B, Land: Danmark)

Rockwool International B viser en positiv utvikling innenfor en langsiktig stigende trend, og videre kursoppgang signaliseres nå for aksjen innenfor denne i tiden fremover.

Aksjen har også brutt opp gjennom et teknisk motstandsnivå rundt DKK 850,00 nå, og med det gitt ytterligere positive tekniske signaler for den videre utviklingen i tiden fremover.

Det ligger nå teknisk støtte ned mot DKK 850,00-nivået ved eventuelle korreksjoner ned for aksjen.

Videre så har aksjen brutt opp gjennom både 50-dagers og 200-dagers glidende gjennomsnitt de seneste månedene, og med det bekreftet at trenden for aksjen nå er positiv både på kort og mellomlang sikt.

Basert på det samlede positive tekniske bildet for Rockwool International B så vurderer vi på Aksjeanalyser.com aksjen som en interessant kjøpskandidat på dagens kursnivå.

Vi har kursmål for Rockwool International B ved DKK 1.100,00 på 6-12 måneders sikt. Aksjen endte onsdag på DKK 885,00, og vi ser således et potensiale for aksjen opp rundt 24 prosent fra dagens kursnivå på 6-12 måneders sikt.

Du kan følge aksjekursen til Rockwool International B hos Nordnet her...

Kort om selskapet: Rockwool International is a supplier of products and systems based on stone wool. Products and solutions are offered for all major application areas for both residential and non-residential buildings, as well as other construction-related products such as acoustic ceilings and cladding boards. The Group's operations have a large presence in Europe and is expanding production, sales and service activities in Russia, North America and Asia.

For mer informasjon om selskapet besøk gjerne deres hjemmesider her: www.rockwool.com


Kilde Chart: vikingen.seHexagon AB (Ticker: HEXA B, Land: Sverige)

Hexagon AB viser en sterk utvikling innenfor en langsiktig stigende trend, og videre kursoppgang signaliseres for aksjen innenfor denne i tiden fremover.

Etter å ha konsolidert i det korte bildet så signaliserer så har nå MACD momentum-indikator nylig utløst nytt kjøpssignal for aksjen, og signaliserer således at aksjen gjerne står foran et videre løft i tiden fremover.

Det er nå begrenset med teknisk motstand for videre oppgang for aksjen før opp mot øvre trendlinje i den langsiktige stigende trenden, rundt SEK 380,00.

Ved eventuelle korreksjoner ned for aksjen så er det i første omgang teknisk støtte rundt SEK 300,00, og deretter ved 50-dagers glidende gjennomsnitt, rundt SEK 290,00.

Basert på disse positive tekniske signaler for Hexagon AB så vurderer vi på Aksjeanalyser.com aksjen som en interessant kjøpskandidat på dagens kursnivå.

Vi har kursmål for Hexagon AB ved SEK 380,00 på 3-6 måneders sikt. Aksjen endte onsdag på SEK 318,00, og vi ser således et potensiale for aksjen på rundt 20 prosent opp fra dagens kursnivå på 3-6 måneders sikt.

Du kan følge aksjekursen til Archer hos Nordnet her...

Kort om selskapet: Hexagon är en ledande global leverantör av design-, mät- och visualiseringsteknologi. Hexagon har fler än 14 000 medarbetare i över 40 länder och en nettoomsättning om cirka 2 400 MEUR.

For mer informasjon om selskapet besøk gjerne deres hjemmesider her: www.hexagon.se


Kilde Chart: vikingen.seMelker Schörling AB (Ticker: MELK, Land: Sverige)

Melker Schörling aksjen viser en sterk utvikling innenfor en langsiktig stigende trend, og hvor videre kursoppgang for aksjen signaliseres i tiden fremover.

Det er lite teknisk motstand videre oppover for aksjen før opp mot øvre trendlinje i den langsiktige stigende trenden, rundt SEK 700,00-nivået.

Aksjen endte onsdag på SEK 507,50, og det er således et hyggelig potensiale for aksjen innenfor denne langsiktige stigende trenden på rundt 38 prosent fra dagens kursnivå.

Ved eventuelle korreksjoner ned for aksjen så er det i første omgang teknisk støtte ved 50-dagers glidende gjennomsnitt, rundt SEK 475,00.

MACD momentum-indikator har nå nylig utløst nytt kjøpssignal for aksjen, og er således med og underbygger de øvrige positive tekniske signaler for aksjen.

Basert på dette samlede positive tekniske bildet for Melker Schörling AB så vurderer vi på Aksjeanalyser.com aksjen som en interessant kjøpskandidat på dagens kursnivå.

Vi har kursmål for Melker Schörling AB ved SEK 700,00 på 6-12 måneders sikt.

Du kan følge aksjekursen til Melker Schörling AB hos Nordnet her...

Kort om selskapet: Melker Schörling AB, MSAB, är ett av de större investmentbolagen i Norden. Bolaget arbetar med ett aktivt och långsiktigt ägande. Innehaven består av bolag med tydlig strategi och inriktning och fortsatt stark utvecklingspotential, enligt investmentbolaget. Bland innehaven märks Hexagon, AAK, Assa Abloy, Securitas, Hexpol, Loomis och Bong Ljungdahl. MSAB avser även att göra nya investeringar i såväl noterade som onoterade bolag. Finansmannen Melker Schörling är storägare i MSAB.

For mer informasjon om selskapet besøk gjerne deres hjemmesider her: www.melkershorlingab.se

Få helt GRATIS og UFORPLIKTENDE prøvemedlemskap på både Aksjeanalyser.com og SignalListen.com frem til 01. Mai 2015 her!


Kilde Chart: vikingen.se


Disclaimer:

Analysene er utarbeidet av Aksjeanalyser.com. Aksjeanalyser.com garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysene. Eventuell eksponering i henhold til anbefalingene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors egen regning og risiko. Aksjeanalyser.com er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som måtte oppstå som følge av bruk av Aksjeanalyser.com sine analyser.

Analysene baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men Aksjeanalyser.com garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig. Uttalelser i analysene reflekterer Aksjeanalyser.com sin oppfatning på det tidspunkt analysene ble utarbeidet, og Aksjeanalyser.com forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Analysene skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som en anbefaling om investeringsstrategi.

Våre analyser på Aksjeanalyser.com er basert på teknisk analyse, og vi har hverken anledning til (krever egen konsesjon for investeringsrådgivning) eller mulighet for å gi personlige råd om aksjeinvesteringer til enkeltinvestorer.

Vi har mange tusen lesere av våre analyser hver måned, og ville således heller ikke hatt noen mulighet for å følge opp alle disse på personlig basis, og gi personlige anbefalinger om hva den enkelte investor bør gjøre av investeringer.

Våre analyser, som altså baserer seg på teknisk analyse, må kun ses på som investeringsideer, og ikke noe mer enn det. Hver enkelt investor må selv skaffe seg den nødvendige innsikt og forståelse for børs og finansmarkedene generelt, og de enkeltaksjer man selv velger å investere i, og gjerne få råd fra sin investeringsrådgiver eller megler annet sted før man gjør sine aksjeinvesteringer.

Opplysninger om eventuelle interessekonflikter, som egne beholdninger og posisjoner i de omtalte investeringsobjektene, vil fremgå av analysene. Ved eventuelle spørsmål rundt analysene og/eller annet vennligst ta kontakt med oss på mail: post [at] aksjeanalyser.com

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar