hits

Tre nordiske aksjer som kan gi god avkastning

kommentarer

31.03.2015 - Vi har i dag på Aksjeanalyser.com sett nærmere på følgende tre nordiske aksjer: Assa Abloy B (Ticker: ASSA B, Land: Sverige), Securitas B (Ticker: SECU B, Land: Sverige), og Coloplast B (Ticker: COLO B, Land: Danmark).

Vi har i dag på Aksjeanalyser.com positive analyser på alle disse tre aksjene, og for en av dem ser vi et potensiale på 30 prosent på 6-12 måneders sikt.

Les gjerne også om vår nye «10 Millioner om 25 år Superportefølje» her...

Få helt GRATIS og UFORPLIKTENDE prøvemedlemskap på både Aksjeanalyser.com og SignalListen.com frem til 01. Mai 2015 her!Assa Abloy B (Ticker: ASSA B, Land: Sverige)

Assa Abloy B viser en positiv utvikling innenfor en langsiktig stigende trend, og videre kursoppgang signaliseres nå for aksjen innenfor denne i tiden fremover.

Etter å ha konsolidert i det helt korte bildet i overkant av et støttenivå rundt SEK 500,00 så vender aksjen nå oppover igjen, og videre oppgang signaliseres for aksjen i tiden fremover.

Det er nå lite teknisk motstand for videre oppgang for aksjen før opp mot øvre trendlinje i den stigende trenden, rundt SEK 570,00 på 1-3 måneders sikt.

Ved korreksjoner ned så er det altså i første omgang teknisk støtte for aksjen rundt SEK 500,00-nivået, og hvor det også er støtte ved nedre trendlinje i den stigende trenden.

Basert på det samlede positive tekniske bildet for Assa Abloy B så vurderer vi på Aksjeanalyser.com aksjen som en interessant kjøpskandidat på dagens kursnivå.

Vi har kursmål for Assa Abloy B ved SEK 570,00 på 1-3 måneders sikt. Aksjen endte mandag på SEK 517,50, og vi ser således et potensiale for aksjen på rundt 10 prosent fra dagens kursnivå på 1-3 måneders sikt.

Du kan følge aksjekursen til Assa Abloy B hos Nordnet her...

Kort om selskapet: Assa Abloy är världsledande inom lås och dörrlösningar som uppfyller slutanvändarnas krav på trygghet, säkerhet och användarvänlighet. Bolagets skapades genom en sammanslagning av svenska Assa och finska Abloy 1994. Assa Abloy finns representerat i alla stora regioner, på både mogna och nya marknader, med ledande positioner i större delen av Europa, Nordamerika och Australien. I det snabbväxande området för elektromekaniska säkerhetslösningar har koncernen en ledande ställning inom till exempel passerkontroll, identifiering, dörrautomatik och hotellsäkerhet. Huvudkontoret ligger i Stockholm.

For mer informasjon om selskapet besøk gjerne deres hjemmesider her: www.assaabloy.com


Kilde Chart: vikingen.seSecuritas B (Ticker: SECU B, Land: Sverige)

Securitas B viser en sterk utvikling innenfor en bratt stigende trend, og en fortsatt sterk utvikling signaliseres for aksjen også i tiden fremover.

Aksjen har konsolidert i det helt korte bildet, men fikk i går et kraftig løft og brøt opp gjennom et viktig teknisk motstandsnivå rundt SEK 120,00-nivået.

Det ligger nå teknisk støtte for aksjen ned mot SEK 120,00-nivået ved eventuelle korreksjoner ned for aksjen.

Videre oppover er det nå lite teknisk motstand for aksjen før opp mot øvre trendlinje i den stigende trenden, rundt SEK 140,00.

Samtidig så har nå MACD momentum-indikator utløst et nytt kjøpssignal for aksjen, og er således med og underbygger de øvrige positive tekniske signaler for aksjen.

Basert på dette positive tekniske bildet for Securitas B så vurderer vi på Aksjeanalyser.com aksjen som en interessant kjøpskandidat på dagens kursnivå.

Vi har kursmål for aksjen ved SEK 140,00 på 1-3 måneders sikt. Aksjen endte mandag på SEK 124,20, og vi ser således et potensiale for aksjen på rundt 13 prosent opp fra dagens kursnivå på 1-3 måneders sikt.

Du kan følge aksjekursen til Securitas B hos Nordnet her...

Kort om selskapet: Securitas is a company working with security in surveillance, alarms and consulting in the security service sector. The company has customers in many different business areas and segments, among them in the public sector, airports, transportation companies, office buildings, banks, department-stores, hotels, mines, hospitals and others. Securitas operates their business in North America, Latin America, Europe, Middle East and Asia. Securitas operates in 52 countries in North America, Latin America, Europe, Middle East, Asia and Africa.

For mer informasjon om selskapet besøk gjerne deres hjemmesider her: www.securitas.com


Kilde Chart: vikingen.seColoplast B (Ticker: COLO B, Land: Danmark)

Coloplast B viser en positiv utvikling innenfor en langsiktig stigende trend, og etter å ha konsolidert i det korte bildet så er aksjen nå ved støttenivået ved nedre trendlinje i den langsiktige stigende trenden.

Samtidig så er det støtte rundt dagens kursnivå ved både 50-dagers og 200-dagers glidende gjennomsnitt.

Det ligger altså betydelig teknisk støtte for Coloplast B rundt DKK 500,00-520,00-nivået, og aksjen kan således være ved et gunstig nivå å kjøpe aksjen på nå.

Samtidig så signaliserer nå både RSI og Stochastics momentum-indikatorer at aksjen gjerne står foran et nytt løft i løpet av den nærmeste tiden.

Basert på dette samlede positive tekniske bildet som Coloplast B viser så vurderer vi på Aksjeanalyser.com aksjen som en interessant kjøpskandidat på dagens kursnivå.

Vi har kursmål for Coloplast B ved DKK 680,00 på 6-12 måneders sikt. Aksjen endte mandag på DKK 526,50, og vi ser således et potensiale for aksjen på rundt 30 prosent på 6-12 måneders sikt.

Du kan følge aksjekursen til Coloplast B hos Nordnet her...

Kort om selskapet: Coloplast develops and markets products and services that make life easier for people with very private and personal medical conditions. The products and services are marketed and sold globally to hospitals, institutions as well as wholesalers and pharmacies. In selected markets the company also acts as a direct supplier to users. Coloplast operates in the following business areas: Ostomy Care, Continence Care, Urology Care and Wound & Skin Care.

For mer informasjon om selskapet besøk gjerne deres hjemmesider her: www.coloplast.com

Få helt GRATIS og UFORPLIKTENDE prøvemedlemskap på både Aksjeanalyser.com og SignalListen.com frem til 01. Mai 2015 her!


Kilde Chart: vikingen.se


Disclaimer:

Analysene er utarbeidet av Aksjeanalyser.com. Aksjeanalyser.com garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysene. Eventuell eksponering i henhold til anbefalingene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors egen regning og risiko. Aksjeanalyser.com er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som måtte oppstå som følge av bruk av Aksjeanalyser.com sine analyser.

Analysene baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men Aksjeanalyser.com garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig. Uttalelser i analysene reflekterer Aksjeanalyser.com sin oppfatning på det tidspunkt analysene ble utarbeidet, og Aksjeanalyser.com forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Analysene skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som en anbefaling om investeringsstrategi.

Våre analyser på Aksjeanalyser.com er basert på teknisk analyse, og vi har hverken anledning til (krever egen konsesjon for investeringsrådgivning) eller mulighet for å gi personlige råd om aksjeinvesteringer til enkeltinvestorer.

Vi har mange tusen lesere av våre analyser hver måned, og ville således heller ikke hatt noen mulighet for å følge opp alle disse på personlig basis, og gi personlige anbefalinger om hva den enkelte investor bør gjøre av investeringer.

Våre analyser, som altså baserer seg på teknisk analyse, må kun ses på som investeringsideer, og ikke noe mer enn det. Hver enkelt investor må selv skaffe seg den nødvendige innsikt og forståelse for børs og finansmarkedene generelt, og de enkeltaksjer man selv velger å investere i, og gjerne få råd fra sin investeringsrådgiver eller megler annet sted før man gjør sine aksjeinvesteringer.

Opplysninger om eventuelle interessekonflikter, som egne beholdninger og posisjoner i de omtalte investeringsobjektene, vil fremgå av analysene. Ved eventuelle spørsmål rundt analysene og/eller annet vennligst ta kontakt med oss på mail: post [at] aksjeanalyser.com

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar