hits

Venter 60 prosent oppgang for denne nordiske aksjen

kommentarer

27.03.2015 - Vi har i dag på Aksjeanalyser.com sett nærmere på følgende tre nordiske aksjer: A.P.Møller Maersk (Ticker: MAERSK B, Land: Danmark), Chr.Hansen Holding (Ticker: CHR, Land: Danmark), og Genmab (Ticker: GEN, Land: Danmark).

Vi har i dag på Aksjeanalyser.com positive analyser på alle disse tre aksjene notert ved Nasdaq OMX København børsen, og vi ser et betydelig potensiale for alle disse tre aksjene i månedene fremover.

For en av aksjene, Genmab, ser vi et potensiale på nærmere 60 prosent opp fra dagens aksjekurs rundt DKK 500,00, og opp til DKK 800,00 som er vårt kursmål for aksjen på 12 måneders sikt.

Les gjerne også om vår nye «10 Millioner om 25 år Superportefølje» her...

Få helt GRATIS og UFORPLIKTENDE prøvemedlemskap på både Aksjeanalyser.com og SignalListen.com frem til 01. Mai 2015 her!A.P.Møller Maersk B (Ticker: MAERSK B, Land: Danmark)

A.P.Møller Maersk B viser en positiv utvikling innenfor en langsiktig stigende trend, og videre kursoppgang signaliseres for aksjen innenfor denne stigende trenden også i tiden fremover.

Det er nylig utløst et nytt teknisk kjøpssignal for aksjen etter at aksjen har brutt opp gjennom et motstandsnivå rundt DKK 15.400-nivået, og det ligger nå støtte ned mot det nivået ved eventuelle korreksjoner ned for aksjen.

Videre oppover er det nå lite teknisk motstand for videre kursoppgang for aksjen før opp mot øvre trendlinje i den langsiktge stigende trenden, rundt DKK 20.000,-.

Basert på det samlede positive tekniske bildet for A.P.Møller Maersk B så vurderer vi på Aksjeanalyser.com aksjen som en interessant kjøpskandidat på dagens kursnivå.

Vi har kursmål for aksjen ved DKK 20.000,- på 6-12 måneders sikt. Aksjen handles fredag til kurser rundt DKK 16.000,-, og vi ser således et potensiale for aksjen på rundt 25 prosent på 6-12 måneders sikt.

Du kan følge aksjekursen til A.P.Møller Maersk B hos Nordnet her...

Kort om selskapet: The Maersk Group is a worldwide conglomerate and operates in some 130 countries with a workforce of over 89,000 employees. In addition to owning one of the world's largest shipping companies, Maersk is involved in a wide range of activities in the shipping, logistics, and the oil and gas industries. The Maersk Group has five core businesses which include Maersk Line, APM Terminals, Maersk Oil, Maersk Drilling and APM Shipping Services. The last business area is comprised of Maersk Supply Service, Maersk Tankers, Damco and Svitzer.

For mer informasjon om selskapet besøk gjerne deres hjemmesider her: www.maersk.com


Kilde Chart: vikingen.seChr.Hansen Holding (Ticker: CHR, Land: Danmark)

Chr.Hansen Holding viser en positiv utvikling innenfor en langsiktig stigende trend, og videre kursoppgang signaliseres for aksjen innenfor denne også i tiden fremover.

Aksjen vender nå oppover igjen etter å ha konsolidert i det helt korte bildet, og videre oppgang signaliseres nå for aksjen både på kort og lang sikt.

Videre oppover så er det nå lite teknisk motstand for aksjen før opp mot øvre trendlinje i den stigende trenden, rundt DKK 350,00.

Ved eventuelle korreksjoner ned for aksjen så er det i første omgang noe teknisk støtte rundt DKK 305,00, og deretter ved nedre trendlinje i den stigende trenden, rundt DKK 300,00.

Basert på det samlede positive tekniske bildet for Chr.Hansen Holding så vurderer vi på Aksjeanalyser.com aksjen som en interessant kjøpskandidat på dagens kursnivå.

Vi har kortsiktig (1-3 måneder) kursmål for Chr.Hansen Holding ved DKK 350,00.

Du kan følge aksjekursen til Chr.Hansen Holding hos Nordnet her...

Kort om selskapet: Chr. Hansen Holding is a supplier of bioscience based ingridients to the food, health and animal feed industries. The company develops and produces cultures, enzymes, probiotics and natural colors and is divided into three divisions: Cultures & Enzymes, Health & Nutrition and Natural Colors.

For mer informasjon om selskapet besøk gjerne deres hjemmesider her: www.chr-hansen.com


Kilde Chart: vikingen.seGenmab (Ticker: GEN, Land: Danmark)

Genmab viser en sterk utvikling innenfor en langsiktig stigende trend, og en fortsatt sterk utvikling signaliseres for aksjen også i tiden fremover innenfor denne langsiktige stigende trenden.

Aksjen har nylig brutt opp gjennom et viktig teknisk motstandsnivå fra tidligere topper i 2006/2007 rundt DKK 420,00-nivået.

Det er nå begrenset med teknisk motstand videre oppover for aksjen før opp mot øvre trendlinje i denne langsiktige stigende trenden, rundt DKK 800,00.

Aksjen vender nå oppover igjen etter å ha konsolidert i det korte bildet, og testet støttenivået ved 50-dagers glidende gjennomsnitt rundt DKK 480,00.

Både RSI og Stochastics momentum-indikatorer signaliserer nå videre kursoppgang for aksjen i tiden fremover innenfor den langsiktige stigende trenden.

Basert på dette samlede positive tekniske bildet som Genmab viser så vurderer vi på Aksjeanalyser.com aksjen som en interessant kjøpskandidat på dagens kursnivå rundt DKK 500,00.

Vi har kursmål for Genmab ved DKK 800,00 på 12 måneders sikt.

Du kan følge aksjekursen til Genmab hos Nordnet her...

Kort om selskapet: Genmab is an international biotechnology company specializing in the creation and development of differentiated human antibody therapeutics for the treatment of cancer. The company employs approximately 170 people with its headquarters and clinical development team in Denmark, research and development laboratories in The Netherlands and administrative functions in the United States.

For mer informasjon om selskapet besøk gjerne deres hjemmesider her: www.genmab.com

Få helt GRATIS og UFORPLIKTENDE prøvemedlemskap på både Aksjeanalyser.com og SignalListen.com frem til 01. Mai 2015 her!


Kilde Chart: vikingen.se


Disclaimer:

Analysene er utarbeidet av Aksjeanalyser.com. Aksjeanalyser.com garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysene. Eventuell eksponering i henhold til anbefalingene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors egen regning og risiko. Aksjeanalyser.com er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som måtte oppstå som følge av bruk av Aksjeanalyser.com sine analyser.

Analysene baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men Aksjeanalyser.com garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig. Uttalelser i analysene reflekterer Aksjeanalyser.com sin oppfatning på det tidspunkt analysene ble utarbeidet, og Aksjeanalyser.com forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Analysene skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som en anbefaling om investeringsstrategi.

Våre analyser på Aksjeanalyser.com er basert på teknisk analyse, og vi har hverken anledning til (krever egen konsesjon for investeringsrådgivning) eller mulighet for å gi personlige råd om aksjeinvesteringer til enkeltinvestorer.

Vi har mange tusen lesere av våre analyser hver måned, og ville således heller ikke hatt noen mulighet for å følge opp alle disse på personlig basis, og gi personlige anbefalinger om hva den enkelte investor bør gjøre av investeringer.

Våre analyser, som altså baserer seg på teknisk analyse, må kun ses på som investeringsideer, og ikke noe mer enn det. Hver enkelt investor må selv skaffe seg den nødvendige innsikt og forståelse for børs og finansmarkedene generelt, og de enkeltaksjer man selv velger å investere i, og gjerne få råd fra sin investeringsrådgiver eller megler annet sted før man gjør sine aksjeinvesteringer.

Opplysninger om eventuelle interessekonflikter, som egne beholdninger og posisjoner i de omtalte investeringsobjektene, vil fremgå av analysene. Ved eventuelle spørsmål rundt analysene og/eller annet vennligst ta kontakt med oss på mail: post [at] aksjeanalyser.com

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar