hits

Ser 50 prosent oppside for denne svenske aksjen

kommentarer

25.03.2015 - Vi har i dag på Aksjeanalyser.com sett nærmere på følgende tre nordiske aksjer: Electrolux B (Ticker: ELUX B, Land: Sverige), Alfa Laval (Ticker: ALFA, Land: Sverige), og Kinnevik B (Ticker: KINV B, Land: Sverige).

Vi har i dag på Aksjeanalyser.com positive analyser på alle disse tre aksjene, og som alle er notert ved Nasdaq OMX Stockholmsbörsen.

Vi ser et betydelig potensiale for alle disse tre aksjene i tiden fremover basert på det positive tekniske bildet de alle tre viser.

For en av aksjene, Kinnevik B, ser vi et potensiale på hele 50 prosent på 12 måneders sikt.

Les gjerne også om vår nye «10 Millioner om 25 år Superportefølje» her...

Få helt GRATIS og UFORPLIKTENDE prøvemedlemskap på både Aksjeanalyser.com og SignalListen.com frem til 01. Mai 2015 her!Electrolux B (Ticker: ELUX B, Land: Sverige)

Electrolux B viser en positiv utvikling innenfor en langsiktig stigende trend, og hvor videre kursoppgang signaliseres for aksjen også i tiden fremover.

Aksjen har konsolidert i det korte bildet, men påtreffer nå støtte ved nedre trendlinje i den stigende trenden, og det er også støtte rundt dagens kursnivå ved 50-dagers glidende gjennomsnitt.

Samtidig så viser nå både RSI og Stochastics momentum-indikatorer en oversolgt situasjon for aksjen på kort sikt, og signaliserer således at en ny vending opp for aksjen kan være nær forestående.

På oppsiden er det i noe teknisk motstand ved forrige topp i februar rundt SEK 283,00, men deretter er det lite teknisk motstand for videre oppgang for aksjen før opp mot øvre trendlinje i den stigende trenden, rundt SEK 310,00.

Basert på dette positive tekniske bildet for Electrolux B så vurderer vi på Aksjeanalyser.com aksjen som en interessant kjøpskandidat på dagens kursnivå.

Vi har kursmål for Electrolux B ved SEK 310,00 på 3-6 måneders sikt.

Du kan følge aksjekursen til Electrolux hos Nordnet her...

Kort om selskapet: Electrolux is a global company that markets household appliances. The company markets consumer and professional products. Company brands are Electrolux, Zanussi, AEG, Eureka and Frigidaire. These are sold in more than 150 markets.

For mer informasjon om selskapet besøk gjerne deres hjemmesider her: www.electrolux.com


Kilde Chart: vikingen.seAlfa Laval (Ticker: ALFA, Land: Sverige)

Alfa Laval viser også en positiv utvikling innenfor en langsiktig stigende trend, og videre kursoppgang for aksjen signaliseres innenfor denne i tiden fremover.

Det er nå utløst nye positive tekniske signaler for aksjen den siste tiden, blant annet fra et Golden Cross Signal, og som etableres når 50-dagers glidende gjennomsnitt bryter opp gjennom 200-dagers glidende gjennomsnitt.

Videre så har aksjen den siste tiden etablert seg over både 50-dagers og 200-dagers glidende gjennomsnitt, og dette er med og gir ytterligere positive tekniske signaler for den videre utviklingen for aksjen i tiden fremover.

MACD momentum-indikator har også nylig utløst et nytt kjøpssignal for aksjen, og er således med og underbygger de øvrige positive tekniske signaler for aksjen.

Basert på det samlede positive tekniske bildet for Alfa Laval så vurderer vi på Aksjeanalyser.com aksjen som en interessant kjøpskandidat på dagens kursnivå.

Vi har kursmål for Alfa Laval ved SEK 200,00 på 3-6 måneders sikt. Aksjen handles onsdag til kurs rundt SEK 169,00, og vi ser således et potensiale for aksjen på rundt 18 prosent i løpet av de neste 3-6 måneder.

Du kan følge aksjekursen til Alfa Laval hos Nordnet her...

Kort om selskapet: Alfa Laval is a global distributor of products and solutions in heat transfer, separation and fluid handling. The company's key products are heat exchangers, separators, pumps and valves. Alfa Laval's products and techniques are, among others, used in manufacturing of food, chemicals and pharmaceuticals, as well as in the engineering sector and mining industry. Alfa Laval is a worldwide organization with customers in nearly 100 countries, with more than 300 patents.

For mer informasjon om selskapet besøk gjerne deres hjemmesider her: www.alfalaval.com


Kilde Chart: vikingen.seKinnevik B (Ticker: KINV B, Land: Sverige)

Kinnevik B viser en positiv utvikling innenfor en langsiktig stigende trend, og videre kursoppgang signaliseres nå for aksjen innenfor denne i tiden fremover.

Aksjen bryter nå også opp fra en kortsiktig fallende trend, og gir med det nye positive tekniske signaler for den videre utviklingen i tiden fremover.

Aksjen har også brutt opp gjennom både 50-dagers og 200-dagers glidende gjennomsnitt i løpet av den seneste tiden, og dette er med og gir ytterligere positive tekniske signaler for den videre utviklingen for aksjen i tiden fremover.

Videre kursoppgang signaliseres nå for aksjen innenfor den stigende trenden, og potensialet for aksjen vurderes til å være opp mot øvre trendlinje i den langsiktige stigende trenden, rundt SEK 420,00-450,00 på 12 måneders sikt. Kinnevik B handles onsdag til kurser rundt SEK 291,00, og vi ser således et potensiale for aksjen på hele 50 prosent fra dagens kursnivå på 12 måneders sikt.

Du kan følge aksjekursen til Kinnevik hos Nordnet her...

Kort om selskapet: Kinnevik is an investmentcompany that develops operating companies and manages a portfolio of long-term investments in a selected number of listed companies.

For mer informasjon om selskapet besøk gjerne deres hjemmesider her: www.kinnevik.se

Få helt GRATIS og UFORPLIKTENDE prøvemedlemskap på både Aksjeanalyser.com og SignalListen.com frem til 01. Mai 2015 her!


Kilde Chart: vikingen.se


Disclaimer:

Analysene er utarbeidet av Aksjeanalyser.com. Aksjeanalyser.com garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysene. Eventuell eksponering i henhold til anbefalingene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors egen regning og risiko. Aksjeanalyser.com er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som måtte oppstå som følge av bruk av Aksjeanalyser.com sine analyser.

Analysene baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men Aksjeanalyser.com garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig. Uttalelser i analysene reflekterer Aksjeanalyser.com sin oppfatning på det tidspunkt analysene ble utarbeidet, og Aksjeanalyser.com forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Analysene skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som en anbefaling om investeringsstrategi.

Våre analyser på Aksjeanalyser.com er basert på teknisk analyse, og vi har hverken anledning til (krever egen konsesjon for investeringsrådgivning) eller mulighet for å gi personlige råd om aksjeinvesteringer til enkeltinvestorer.

Vi har mange tusen lesere av våre analyser hver måned, og ville således heller ikke hatt noen mulighet for å følge opp alle disse på personlig basis, og gi personlige anbefalinger om hva den enkelte investor bør gjøre av investeringer.

Våre analyser, som altså baserer seg på teknisk analyse, må kun ses på som investeringsideer, og ikke noe mer enn det. Hver enkelt investor må selv skaffe seg den nødvendige innsikt og forståelse for børs og finansmarkedene generelt, og de enkeltaksjer man selv velger å investere i, og gjerne få råd fra sin investeringsrådgiver eller megler annet sted før man gjør sine aksjeinvesteringer.

Opplysninger om eventuelle interessekonflikter, som egne beholdninger og posisjoner i de omtalte investeringsobjektene, vil fremgå av analysene. Ved eventuelle spørsmål rundt analysene og/eller annet vennligst ta kontakt med oss på mail: post [at] aksjeanalyser.com

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar