hits

Ser 40 prosent oppside for denne nordiske aksjen

kommentarer

24.03.2015 - Vi har i dag på Aksjeanalyser.com sett nærmere på følgende tre nordiske aksjer: Cramo (Ticker: CRA1V, Land: Finland), Husqvarna B (Ticker: HUSQ B, Land: Sverige), og ABB (Ticker: ABB, Land: Sverige).

Vi vurderer på Aksjeanalyser.com alle disse tre nordiske aksjene som interessante kjøpskandidater, og en av dem ser vi en oppside for på hele 40 prosent de neste 12 måneder.

Les gjerne også om vår nye «10 Millioner om 25 år Superportefølje» her...

Få helt GRATIS og UFORPLIKTENDE prøvemedlemskap på både Aksjeanalyser.com og SignalListen.com frem til 01. Mai 2015 her!Cramo (Ticker: CRA1V, Land: Finland)

Cramo viser en positiv utvikling innenfor en langsiktig stigende trend, og hvor videre kursoppgang for aksjen signaliseres i tiden fremover.

Aksjen har nylig utløst et nytt teknisk kjøpssignal etter brudd opp gjennom et teknisk motstandsnivå rundt EUR 14,00-nivået.

Det er også utløst nye positive tekniske signaler etter at aksjen nylig har brutt opp gjennom både 50-dagers og 200-dagers glidende gjennomsnitt.
Samtidig så har det nå også blitt utløst et kraftig teknisk kjøpssignal for aksjen fra det som heter "Golden Cross Signal", og som etableres når 50-dagers glidende gjennomsnitt bryter opp gjennom 200-dagers glidende gjennomsnitt.

I tillegg så signaliserer nå både RSI og Stochastics momentum-indikatorer at aksjen gjerne står foran et videre løft i tiden fremover.

Basert på dette samlede positive tekniske bildet for Cramo så vurderer vi på Aksjeanalyser.com aksjen som en interessant kjøpskandidat på dagens kursnivå.

Vi har kursmål for aksjen ved EUR 21,00 på 12 måneders sikt. Aksjen handles i skrivende stund rundt EUR 14,58, og vi ser således en oppside for aksjen på rundt 40 prosent i løpet av de kommende 12 måneder.

Du kan følge aksjekursen til Cramo Oyj hos Nordnet her...

Kort om selskapet: Cramo is a service company specialising in equipment rental services, as well as the rental and sale of modular space. Its equipment rental services comprise machinery and equipment rental as well as rental-related services.

For mer informasjon om selskapet besøk gjerne deres hjemmesider her: www.cramo.com


Kilde Chart: vikingen.se


Husqvarna B (Ticker: HUSQ B, Land: Sverige)

Husqvarna B viser en positiv utvikling innenfor en stigende trend, og videre kursoppgang for aksjen signaliseres innenfor denne også i tiden fremover.

Etter å ha konsolidert i det korte bildet så signaliseres nå videre oppgang for aksjen innenfor denne stigende trenden i tiden fremover.

Både RSI og Stochastics momentum-indikatorer signaliserer nå at videre kursoppgang for aksjen innenfor denne stigende trenden gjerne er nær forestående.

Samtidig så finner aksjen nå god teknisk støtte rundt dagens nivå fra både 50-dagers og 200-dagers glidende gjennomsnitt.

På oppsiden er det noe teknisk motstand fra forrige topp i februar, rundt SEK 68,00, men deretter er det lite teknisk motstand før opp mot øvre trendlinje i den stigende trenden, rundt SEK 74,00.

Basert på det samlede positive tekniske bildet for Husqvarna B så vurderer vi på Aksjeanalyser.com aksjen som en interessant kjøpskandidat på dagens kursnivå.

Vi har kursmål for Husqvarna ved SEK 74,00 på 3-6 måneders sikt.

Du kan følge aksjekursen til Husqvarna B hos Nordnet her...

Kort om selskapet: Husqvarna produces and manufactures power products for forestry, lawn and garden care, as well as diamond cutting tools and devices for the quarrying industry.

For mer informasjon om selskapet besøk gjerne deres hjemmesider her: www.husqvarna.com


Kilde Chart: vikingen.seABB (Ticker: ABB, Land: Sverige)

ABB viser også en positiv utvikling innenfor en langsiktig stigende trend, og hvor videre kursoppgang for aksjen signaliseres i tiden fremover.

Aksjen har nylig utløst et nytt kraftig teknisk kjøpssignal etter å ha brutt opp gjennom et viktig teknisk motstandsnivå rundt SEK 170,00.

Det ligger nå betydelig teknisk støtte ned mot SEK 170,00-nivået ved korreksjoner ned for aksjen.

Aksjen finner også støtte rundt SEK 175,00 ved 50-dagers glidende gjennomsnitt.

Samtidig så har MACD momentum-indikator også nå nylig utløst nytt teknisk kjøpssignal for aksjen, og er således med og underbygger de øvrige positive tekniske signaler for aksjen.

Videre oppover er det nå lite teknisk motstand for aksjen før opp mot øvre trendlinje i den langsiktige stigende trenden, rundt SEK 210,00.

Basert på dette positive tekniske bildet for ABB så vurderer vi på Aksjeanalyser.com aksjen som en interessant kjøpskandidat på dagens kursnivå.

Vi har kursmål for ABB ved SEK 210,00 på 1-3 måneders sikt.

Du kan følge aksjekursen til ABB hos Nordnet her...

Kort om selskapet: ABB is a company in power and automation technologies that enable utility and industry customers to improve performance. ABB operates in around 100 countries, with Europe as the main market, representing nearly 50 % of the turnover.

For mer informasjon om selskapet besøk gjerne deres hjemmesider her: www.abb.com

Få helt GRATIS og UFORPLIKTENDE prøvemedlemskap på både Aksjeanalyser.com og SignalListen.com frem til 01. Mai 2015 her!


Kilde Chart: vikingen.se


Disclaimer:

Analysene er utarbeidet av Aksjeanalyser.com. Aksjeanalyser.com garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysene. Eventuell eksponering i henhold til anbefalingene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors egen regning og risiko. Aksjeanalyser.com er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som måtte oppstå som følge av bruk av Aksjeanalyser.com sine analyser.

Analysene baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men Aksjeanalyser.com garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig. Uttalelser i analysene reflekterer Aksjeanalyser.com sin oppfatning på det tidspunkt analysene ble utarbeidet, og Aksjeanalyser.com forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Analysene skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som en anbefaling om investeringsstrategi.

Våre analyser på Aksjeanalyser.com er basert på teknisk analyse, og vi har hverken anledning til (krever egen konsesjon for investeringsrådgivning) eller mulighet for å gi personlige råd om aksjeinvesteringer til enkeltinvestorer.

Vi har mange tusen lesere av våre analyser hver måned, og ville således heller ikke hatt noen mulighet for å følge opp alle disse på personlig basis, og gi personlige anbefalinger om hva den enkelte investor bør gjøre av investeringer.

Våre analyser, som altså baserer seg på teknisk analyse, må kun ses på som investeringsideer, og ikke noe mer enn det. Hver enkelt investor må selv skaffe seg den nødvendige innsikt og forståelse for børs og finansmarkedene generelt, og de enkeltaksjer man selv velger å investere i, og gjerne få råd fra sin investeringsrådgiver eller megler annet sted før man gjør sine aksjeinvesteringer.

Opplysninger om eventuelle interessekonflikter, som egne beholdninger og posisjoner i de omtalte investeringsobjektene, vil fremgå av analysene. Ved eventuelle spørsmål rundt analysene og/eller annet vennligst ta kontakt med oss på mail: post [at] aksjeanalyser.com

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar