hits

Tre nordiske aksjer som kan stige kraftig fremover

kommentarer

16.03.2015 - Vi har i dag på Aksjeanalyser.com sett nærmere på følgende tre nordiske aksjer: Novozymes (Ticker: NZYM B, Land: Danmark), Alfa Laval (Ticker: ALFA, Land: Sverige), og Wärtsilä (Ticker: WRT1V, Land: Finland).

Vi har i dag på Aksjeanalyser.com en kjøpsanbefaling på alle disse tre nordiske aksjene, og vi ser et betydelig potensiale for dem alle på 6-12 måneders sikt.

For å se flere analyser m.m. besøk gjerne Aksjeanalyser.com, og hvor vi også tilbyr helt gratis og uforpliktende prøvemedlemskap hos Aksjeanalyser.com frem til 01. Mai 2015.Novozymes (Ticker: NZYM B, Land: Danmark)

Novozymes har lenge vist en sterk utvikling innenfor en langsiktig stigende trend, og hvor videre kursoppgang nå signaliseres for aksjen i tiden fremover.

Aksjen møter lite teknisk motstand før opp mot øvre trendlinje i den langsiktige stigende trenden, rundt DKK 400,00. Aksjen endte fredag på DKK 323,00, og har således gjerne et potensiale til å kunne stige med rundt   24 prosent fra fredagens sluttkurs på 6-12 måneders sikt.

Etter å ha konsolidert i det helt korte bildet så signaliserer nå både RSI og Stochastics momentum-indikatorer at aksjen gjerne kan få et videre løft i tiden fremover.

Basert på dette positive tekniske bildet for Novozymes så vurderer vi på Aksjeanalyser.com aksjen som en interessant kjøpskandidat på dagens kursnivå.

Vi har kursmål for aksjen ved DKK 400,00 på 6-12 måneders sikt.

Du kan følge aksjekursen til Novozymes hos Nordnet her...

Kort om selskapet: Novozymes is a biotech company with a strong focus on enzyme production. Their business includes industrial enzymes, microorganisms, and biopharmaceutical ingredients. Sales are divided into Household Care, Food & Beverages, Bioenergy, Agriculture & Feed and Technical & Pharma. Novozymes headquarters is located in Bagsvaerd in Denmark, but the company also has production in several countries around the world.

For mer informasjon om selskapet besøk gjerne deres hjemmesider her: www.novzymes.com


Kilde Chart: vikingen.seAlfa Laval (Ticker: ALFA, Land: Sverige)

Alfa Laval viser også en positiv utvikling innenfor en langsiktig stigende trend, og hvor videre kursoppgang signaliseres for aksjen innenfor denne i tiden fremover.

Aksjen har nylig utløst et nytt teknisk kjøpssignal etter å ha brutt ut av en kortsiktig fallende trend, og opp gjennom et viktig motstandsnivå rundt SEK 156,00.

Det ligger nå teknisk støtte rundt SEK 156,00-nivået ved korreksjoner ned for aksjen.

Aksjen har korrigert noe ned i løpet av de seneste dagene, og ligger nå like over dette tekniske støttenivået rundt SEK 156,00. Det kan således være et gunstig nivå å kjøpa aksjen på nå rundt disse nivåene.

Aksjen har også brutt opp gjennom både 50-dagers og 200-dagers glidende gjennomsnitt den seneste tiden, og dette er med og underbygger de øvrige positive tekniske signaler for aksjen.

Videre oppgang signaliseres altså for Alfa Laval i tiden fremover, og vi på Aksjeanalyser.com vurderer aksjen som en interessant kjøpskandidat på dagens kursnivå.

Vi har kursmål for aksjen ved SEK 195,00, opp mot øvre trendlinje i den langsiktige stigende trenden, på 6-12 måneders sikt.

Du kan følge aksjekursen til Alfa Laval hos Nordnet her...

Kort om selskapet: Alfa Laval is a global distributor of products and solutions in heat transfer, separation and fluid handling. The company's key products are heat exchangers, separators, pumps and valves. Alfa Laval's products and techniques are, among others, used in manufacturing of food, chemicals and pharmaceuticals, as well as in the engineering sector and mining industry. Alfa Laval is a worldwide organization with customers in nearly 100 countries, with more than 300 patents.

For mer informasjon om selskapet besøk gjerne deres hjemmesider her: www.alfalaval.com


Kilde Chart: vikingen.seWärtsilä (Ticker: WRT1V, Land: Finland)

Wärtsilä viser en positiv utvikling innenfor en langsiktig stigende trend, og videre kursoppgang signaliseres for aksjen innenfor denne i tiden fremover.

Aksjen har også nylig utløst et nytt kjøpssignal fra en omvendt hode-skulder formasjon.

Wärtsilä har også brutt opp gjennom både 50-dagers og 200-dagers glidende gjennomsnitt, og med det gitt flere nye positive tekniske signaler for den videre kursutviklingen i tiden fremover.

Aksjen konsoliderer i det korte bildet, men finner god teknisk støtte i området rundt EUR 39,00.

Samtidig så signaliserer nå både RSI og Stochastics momentum-indikatorer at aksjen gjerne står foran et nytt løft i tiden som kommer.

Potensialet for aksjen, i henhold til den langsiktige stigende trenden, er opp mot øvre trendlinje i den denne, rundt EUR 57,00-60,00 på 6-12 måneders sikt.

Basert på dette positive tekniske bildet for Wärtsilä så vurderer vi på Aksjeanalyser.com aksjen som en interessant kjøpskandidat på dagens kursnivå.

Vi har kursmål for aksjen ved EUR 57,00 på 6-12 måneders sikt.

Du kan følge aksjekursen til Wärtsilä hos Nordnet her...

Kort om selskapet: Wärtsilä in Finland is both a Ship Power Supplier for all types of marine and offshore applications and a provider of power plants in the decentralized energy market. The global service network provides service, maintenance and reconditioning solutions both for machinery and power plants throughout the lifetime of the installations. Main export areas are Europe, Asia and the Americas.

For mer informasjon om selskapet besøk gjerne deres hjemmesider her: www.wartsila.com

For å se flere analyser m.m. besøk gjerne Aksjeanalyser.com, og hvor vi også tilbyr helt gratis og uforpliktende prøvemedlemskap hos Aksjeanalyser.com frem til 01. Mai 2015.


Kilde Chart: vikingen.se


Disclaimer:

Analysene er utarbeidet av Aksjeanalyser.com. Aksjeanalyser.com garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysene. Eventuell eksponering i henhold til anbefalingene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors egen regning og risiko. Aksjeanalyser.com er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som måtte oppstå som følge av bruk av Aksjeanalyser.com sine analyser.

Analysene baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men Aksjeanalyser.com garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig. Uttalelser i analysene reflekterer Aksjeanalyser.com sin oppfatning på det tidspunkt analysene ble utarbeidet, og Aksjeanalyser.com forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Analysene skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som en anbefaling om investeringsstrategi.

Våre analyser på Aksjeanalyser.com er basert på teknisk analyse, og vi har hverken anledning til (krever egen konsesjon for investeringsrådgivning) eller mulighet for å gi personlige råd om aksjeinvesteringer til enkeltinvestorer.

Vi har mange tusen lesere av våre analyser hver måned, og ville således heller ikke hatt noen mulighet for å følge opp alle disse på personlig basis, og gi personlige anbefalinger om hva den enkelte investor bør gjøre av investeringer.

Våre analyser, som altså baserer seg på teknisk analyse, må kun ses på som investeringsideer, og ikke noe mer enn det. Hver enkelt investor må selv skaffe seg den nødvendige innsikt og forståelse for børs og finansmarkedene generelt, og de enkeltaksjer man selv velger å investere i, og gjerne få råd fra sin investeringsrådgiver eller megler annet sted før man gjør sine aksjeinvesteringer.

Opplysninger om eventuelle interessekonflikter, som egne beholdninger og posisjoner i de omtalte investeringsobjektene, vil fremgå av analysene. Ved eventuelle spørsmål rundt analysene og/eller annet vennligst ta kontakt med oss på mail: post [at] aksjeanalyser.com

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar