hits

Venter rally for Volvo-aksjen

kommentarer

12.03.2015 - Vi har i dag på Aksjeanalyser.com sett nærmere på følgende tre nordiske aksjer: Volvo B (Ticker: VOLV B, Land: Sverige), Ericsson B (Ticker: ERIC B, Land: Sverige), og Vestas Wind Systems (Ticker: VWS, Land: Danmark).

Vi har i dag en kjøpsanbefaling på alle disse tre aksjene på Aksjeanalyser.com, og videre kursoppgang signaliseres i tiden fremover for dem alle innenfor deres respektive stigende trender.

For å se flere analyser m.m. besøk gjerne Aksjeanalyser.com, og hvor vi også tilbyr helt gratis og uforpliktende prøvemedlemskap hos Aksjeanalyser.com frem til 01. Mai 2015.Volvo B (Ticker: VOLV B, Land: Sverige)

Volvo aksjen viser en positiv utvikling, og har siden i fjor høst etablert en stigende trend hvor videre kursoppgang signaliseres for aksjen innenfor denne i tiden fremover.

Etter å ha konsolidert i det korte bildet så er aksjen nå lavt innenfor denne stigende trenden, og nær støttenivået ved nedre trendlinje rundt SEK 95,00.

Det ligger også teknisk støtte rundt SEK 95,00 for aksjen ved 50-dagers glidende gjennomsnitt.

Videre så ble det nylig utløst et sterkt kjøpssignal for Volvo ved det som kalles et Golden Cross Signal, og som utløses når 50-dagers glidende gjennomsnitt bryter opp gjennom 200-dagers glidende gjennomsnitt.

Basert på det samlede positive tekniske bildet for Volvo B så vurderer vi på Aksjeanalyser.com aksjen som en interessant kjøpskandidat på dagens kursnivå.

Vi har kursmål for aksjen ved SEK 110,00 på 1-3 måneders sikt.

Du kan følge aksjekursen til Volvo B hos Nordnet her...

Kort om selskapet: Volvokoncernen är en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och marin- och industrimotorer. Volvokoncernen tillhandahåller också kompletta finansiella tjänster och service. Koncernen sysselsätter cirka 110.000 personer, har produktionsanläggningar i 18 länder och försäljning på fler än 190 marknader. AB Volvos aktier är noterade på NASDAQ OMX Stockholm. Industrivärden, Cevian Capital och Norges Bank är storägare.

For mer informasjon om selskapet besøk gjerne deres hjemmesider her: www.volvogroup.com


Kilde Chart: vikingen.se


Ericsson B (Ticker: ERIC B, Land: Sverige)

Ericsson viser en sterk utvikling innenfor en langsiktig stigende trend, og har nylig utløst nye positive tekniske signaler etter brudd opp gjennom et motstandsnivå rundt SEK 97,00.

Det vil nå være teknisk støtte for aksjen ned mot dette nivået rundt SEK 97,00 ved eventuelle korreksjoner ned for aksjen.

Videre oppover er det nå lite teknisk motstand for aksjen før før opp mot øvre trendlinje i den langsiktige stigende trenden, rundt SEK 125,00-130,00.

Samtidig så signaliserer nå både RSI og Stochastics momentum-indikatorer at aksjen gjerne står foran et videre løft i tiden fremover.

Basert på disse positive tekniske signaler for Ericsson så vurderer vi på Aksjeanalyser.com aksjen som en interessant kjøpskandidat på dagens kursnivå.

Vi har kursmål for Ericsson B ved SEK 130,00 på 3-6 måneders sikt.

Du kan følge aksjekursen til Ericsson B hos Nordnet her...

Kort om selskapet: Ericsson är världens största tillverkare av mobila system. Företaget säljer sin utrustning och sina tjänster till telekomoperatörer över hela världen. Ericsson är även störst i världen inom drift och underhåll av mobilnät. Ericsson underhåller nät för operatörer som tillsammans har fler än 2,5 miljarder användare och 40% av all mobiltrafik i världen går genom nät som företaget levererat. Företaget har c:a 115 000 anställda och kunder i 180 länder. Ericsson grundades 1876 och har sitt huvudkontor i Stockholm. Ericssons aktier är noterade på börserna NASDAQ OMX Stockholm och NASDAQ New York.

For mer informasjon om selskapet besøk gjerne deres hjemmesider her: www.ericsson.com


Kilde Chart: vikingen.se


Vestas Wind Systems (Ticker: VWS, Land: Danmark)

Vestas Wind Systems viser en positiv utvikling innenfor en stigende trend, og hvor videre kursoppgang signaliseres for aksjen i tiden fremover.

Det er nå utløst et nytt kjøpssignal for aksjen etter at den har brutt opp fra en konsolideringsformasjon.

Videre oppover er det nå begrenset med teknisk motstand for aksjen før opp mot øvre trendlinje i den stigende trenden, rundt DKK 340,00.

Det er også nå nylig utløst et kraftig teknisk kjøpssignal for aksjen ved et Golden Cross Signal, hvor 50-dagers glidende gjennomsnitt har brutt opp gjennom 200-dagers glidende gjennomsnitt.

Basert på dette positive tekniske bildet for Vestas Wind Systems, og det nylige tekniske kjøpssignaler som er utløst for aksjen, så vurderer vi på Aksjeanalyser.com aksjen som en interessant kjøpskandidat.

Vi har kursmål for Vestas Wind Systems ved DKK 340,00 på 3-6 måneders sikt.

Du kan følge aksjekursen til Vestas Wind Systems hos Nordnet her...

Kort om selskapet: Vestas Wind Systems manufactures and sells technology using wind energy for electricity generation. The company specializes in the planning, installation, operation and maintenance of wind power plants. The product line includes primarily a series of wind turbines and wind power systems.

For mer informasjon om selskapet besøk gjerne deres hjemmesider her: www.vestas.com

For å se flere analyser m.m. besøk gjerne Aksjeanalyser.com, og hvor vi også tilbyr helt gratis og uforpliktende prøvemedlemskap hos Aksjeanalyser.com frem til 01. Mai 2015.


Kilde Chart: vikingen.se


Disclaimer:

Analysene er utarbeidet av Aksjeanalyser.com. Aksjeanalyser.com garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysene. Eventuell eksponering i henhold til anbefalingene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors egen regning og risiko. Aksjeanalyser.com er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som måtte oppstå som følge av bruk av Aksjeanalyser.com sine analyser.

Analysene baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men Aksjeanalyser.com garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig. Uttalelser i analysene reflekterer Aksjeanalyser.com sin oppfatning på det tidspunkt analysene ble utarbeidet, og Aksjeanalyser.com forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Analysene skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som en anbefaling om investeringsstrategi.

Våre analyser på Aksjeanalyser.com er basert på teknisk analyse, og vi har hverken anledning til (krever egen konsesjon for investeringsrådgivning) eller mulighet for å gi personlige råd om aksjeinvesteringer til enkeltinvestorer.

Vi har mange tusen lesere av våre analyser hver måned, og ville således heller ikke hatt noen mulighet for å følge opp alle disse på personlig basis, og gi personlige anbefalinger om hva den enkelte investor bør gjøre av investeringer.

Våre analyser, som altså baserer seg på teknisk analyse, må kun ses på som investeringsideer, og ikke noe mer enn det. Hver enkelt investor må selv skaffe seg den nødvendige innsikt og forståelse for børs og finansmarkedene generelt, og de enkeltaksjer man selv velger å investere i, og gjerne få råd fra sin investeringsrådgiver eller megler annet sted før man gjør sine aksjeinvesteringer.

Opplysninger om eventuelle interessekonflikter, som egne beholdninger og posisjoner i de omtalte investeringsobjektene, vil fremgå av analysene. Ved eventuelle spørsmål rundt analysene og/eller annet vennligst ta kontakt med oss på mail: post [at] aksjeanalyser.com

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar