hits

Baksaas forlenger i Telenor. Kjøp aksjen!

kommentarer

Vi har i dag på Aksjeanalyser.com sett nærmere på Telenor, og hvor det i dag kom nyhet om at Telenors toppsjef Jon Fredrik Baksaas blir i jobben ut neste år og skal deretter fortsette som spesialrådgiver i ytterligere ett år. Baksaas kunne gått av med pensjon når han fyller 60 i november i år, men nå er det altså klart at han blir sittende i konsernsjefstolen i drøyt et år til og at han skal fortsette å jobbe for telegiganten ytterligere ett år.

Styret har bedt Baksaas forlenge engasjementet og ønsker kontraktsutvidelsen velkommen. - Bakgrunnen for at vi ønsker å forlenge, er at han gjør en god jobb. Telenor fungerer bra, og vi ønsker å skape ro og forutsigbarhet rundt ledersituasjonen, sier styreleder Svein Aaser.
Baksaas har ledet Telenor siden 2002, en periode med kraftig internasjonal ekspansjon. (
Som toppsjef i Telenor tjente Baksaas 14,8 millioner kroner i 2013. Til sammen tjente konsernledelsen 72,3 millioner kroner). Det viser Telenors årsrapport for 2013. Tallene inkluderer bonuser og opptjente pensjonsrettigheter.

Jon Fredrik Baksaas, konsernsjef i Telenor, presenterer resultatet for tredje kvartal 2014, onsdag 29. oktober, på Fornebu utenfor Oslo.

Meldingen om den økte godtgjørelsen for topplederne kommer bare en måned etter at det ble kjent at Telenor skal kutte rundt 450 av 4.000 stillinger i Norge.

Vi har på Aksjeanalyser.com i dag sett nærmere på det tekniske bildet for Telenor-aksjen, og aksjen fremstår som en interessant kjøpskandidat på dagens kursnivå.

29.09.2014 - Telenor (Ticker: TEL) viser en positiv utvikling innenfor en langsiktig stigende trend, og videre kursoppgang for aksjen signaliseres innenfor denne stigende trenden i tiden fremover.

I det korte bildet så konsoliderer Telenor-aksjen mellom et støttenivå rundt NOK 138,00, og et motstandsnivå rundt NOK 150,00. Et etablert brudd på et av disse nivåene vil være med å gi nye signaler for den videre kursutviklingen til aksjen.

Aksjen finner betydelig teknisk støtte rundt dagens nivå, og det fra både nedre trendlinje i dne langsiktige stigende trenden, og fra aksjen 50-dagers og 200-dagers glidende gjennomsnitt.

Momentum-indikatorer som RSI og Stochastics signaliserer at en ny test av motstandsnivået rundt NOK 150,00 gjerne vil kunne komme i løpet av de nærmeste ukene.

Ved et brudd opp gjennom NOK 150,00-nivået så vil det være lite teknisk motstand for videre oppgang i aksjen før ved øvre trendlinje i den langsiktige stigende trenden, rundt NOK 175,00-180,00.

Skulle det derimot komme et etablert brudd ned gjennom det viktige støttenivået rundt NOK 138,00 så vil det utløse negative signaler for den videre utviklingen til aksjen, og indikere et videre fall ned mot NOK 125,00-nivået.

Basert på det positive tekniske bildet Telenor nå viser så vurderes aksjen som en interessant kjøpskandidat på dagens kursnivå. Vi har kursmål for aksjen ved NOK 175,00 på 6-12 måneders sikt. Stop-loss kan gjerne settes ved NOK 135,00.

Kort om selskapet: Telenor er en av verdens raskest voksende mobiloperatører. Telenor er også Nordens største distributør av TV-tjenester.Telenor er delt inn i tre forretningsområder; mobilvirksomheter i 12 land, og fastnett- og kringkastningstjenester i Norden.


Kilde Chart: Vikingen.seDisclaimer:
Analysene er utarbeidet av Aksjeanalyser.com. Aksjeanalyser.com garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysene. Eventuell eksponering i henhold til anbefalingene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors egen regning og risiko. Aksjeanalyser.com er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som måtte oppstå som følge av bruk av Aksjeanalyser.com sine analyser.

Analysene baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men Aksjeanalyser.com garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig. Uttalelser i analysene reflekterer Aksjeanalyser.com sin oppfatning på det tidspunkt analysene ble utarbeidet, og Aksjeanalyser.com forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Analysene skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som en anbefaling om investeringsstrategi.

Opplysninger om eventuelle interessekonflikter, som egne beholdninger og posisjoner i de omtalte investeringsobjektene, vil fremgå av analysene. Ved eventuelle spørsmål rundt analysene og/eller annet vennligst ta kontakt med oss på mail: post [at] aksjeanalyser.com

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar