Oljeprisen kan nå 100 dollar i 2017


14.01.2017 - Vi har i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere igjen på oljeprisen, og som nylig har utløst et kraftig teknisk kjøpssignal.
 
Det samlede positive tekniske bildet for oljeprisen indikerer nå at den kan komme til å stige helt opp mot USD 100,00-nivået igjen, og det gjerne i løpet av 2017.
 
Du kan lese mer om dette lenger ned i saken her under vår tekniske analyse av oljeprisen i dag.
 
Det kan ellers nevnes at med en oljepris i dag på rundt 55,5 dollar så har den altså falt med 45,5 prosent siden sist gang den var i 100 dollar i september 2014, men på grunn av en sterkere dollar mot norske kroner så er oljeprisen målt i norske kroner 'bare' ned 26 prosent siden september 2014 da oljeprisen sist gang var i 100 dollar.
 
Da oljeprisen i september 2014 var i 100 dollar, ja så var den målt i norske kroner da i 640 kroner. I dag så er den med en oljepris på 55,5 dollar og en kurs på USD/NOK ved 8,5 i 472 kroner.
 
Se gjerne diagram nederst i saken som viser utviklingen for oljeprisen og USD/NOK siden 2014 og frem til i dag i samme diagram.
 
 
Vi har hos Aksjeanalyser.com kommet med flere omfattende analysesaker rundt energi-sektoren på Oslo Børs den seneste tiden.
 
Dette i forbindelse med at det altså nylig ble utløst et kraftig teknisk kjøpssignal for oljeprisen, og som indikerer at denne kan komme til å stige opp mot USD 70,00-nivået på 3-6 måneders sikt, og gjerne helt opp mot USD 100,00-nivået på 6-12 måneders sikt.
 
Vi hos Aksjeanalyser.com mener energi-sektoren kan bli vinner-sektoren på Oslo Børs i 2017.
 
Vi presenterte den 04. desember 2016 hos Aksjeanalyser.com, og kun tilgjengelig for våre betalende medlemmer å lese, en omfattende analysesak hvor vi presenterte våre 15 favorittaksjer i energi-sektoren på Oslo Børs for 2017.
 
Disse 15 favorittaksjene vi presenterte den gang den 04. desember 2016, og for våre betalende medlemmer hos Aksjeanalyser.com, er nå opp i gjennomsnitt med hele 36,7 prosent.
 
I samme seks ukers periode siden den gang så er til sammenligning Oslo Børs Benchmark indeks (OSEBX) opp 5,9 prosent, mens Oslo Energy Indeks (OSLENX) er opp 9,7 prosent.
 
Les også vår analyse av Funcom her den 15. desember 2016: "Spill-aksje kan gi kjempejackpot!"
 
Fredag ble Funcom dagens vinner på Oslo Børs med en oppgang på hele 19,84 prosent til 2,96 kroner. Aksjen er nå opp med hele 72 prosent siden vår positive analyse av aksjen den 15. desember 2016.

Les også vår analyse av Tesla-aksjen nylig her fra den 08. januar 2017: "Tesla-aksjen kan eksplodere i 2017"
 
Tesla-aksjen fikk et bra løft igjen på fredag og endte da opp 3,55 prosent til USD 237,75. Tesla-aksjen er da opp med solide 27 prosent siden vår første positive analyse av aksjen den 05. november 2016. Vi kom så med en oppdatert analyse av Tesla-aksjen nå nylig den 08. januar 2017.
 
 
Nedenfor annonsen her kan du så lese vår tekniske analyse av oljeprisen i dag, og som nå altså indikerer at oljeprisen kan stige helt opp USD 100,00-nivået, og det gjerne i løpet av 2017.
 

Teknisk analyse av oljeprisen (Brent Spot):
 
Oljeprisen har som nevnt lenger opp i saken her nå nylig utløst et kraftig teknisk kjøpssignal.
 
Det ble utløst et kraftig teknisk kjøpssignal for oljeprisen fra en stor omvendt hode-skulder formasjon da den brøt opp i gjennom USD 53,00-nivået.
 
Det bør nå være god teknisk støtte for oljeprisen (Brent Spot) ned mot USD 53,00-nivået.
 
I henhold til denne store omvendt hode-skulder formasjonen som det nå er utløst et kraftig teknisk kjøpssignal for oljeprisen i fra, så indikeres et potensiale for oljeprisen nå helt opp mot USD 100,00-nivået på 6-12 måneders sikt.
 
Det ble også utløst et kraftig teknisk kjøpssignal fra en stor rektangel konsolideringsformasjon da oljeprisen brøt opp i gjennom USD 53,00-nivået.
 
Oljeprisen hadde da i lengre tid konsolidert mellom et teknisk støttenivå rundt USD 43, og et teknisk motstandsnivå rundt USD 53,00.
 
Hvis man synes det virker voldsomt at oljeprisen skal kunne stige helt opp mot USD 100,00-nivået, og det gjerne i løpet av bare de neste 6-12 måneder.
 
Ja så la oss se litt tilbake til sist gang oljeprisen stupte tilsvarende mye som den har gjort nå de seneste årene.
 
Ja høsten 2008 så stupte oljeprisen fra en topp rundt USD 145,00 og helt ned til USD 35,00, og det i løpet av bare et halvt års tid.
 
Så startet en bratt oppgang for oljeprisen igjen, og som kan sammenlignes med den oppgangen vi har sett nå fra bunnen ved USD 27,00 i starten av 2016, og opp til USD 53,00-nivået (jf. diagram nederst i saken her).
 
Da oljeprisen i 2009 hadde fått dette kraftige løftet fra USD 35,00-nivået og opp til USD 75,00-nivået.
 
Ja så kom det en større konsolideringsperiode den gang som nå, men da oljeprisen så brøt opp i fra denne konsolideringen i 2010, så steg oljeprisen kraftig igjen.
 
Da steg oljeprisen fra rundt USD 75,00 og helt opp til USD 125,00, og det i løpet av bare en 7-8 måneder.
 
Vi kan altså se flere likhetstrekk ved utviklingen den gang i 2008 siden bunnen ved USD 35,00, og utviklingen nå siden bunnen ved USD 27,0 i starten av 2016.
 
Så da virker det kanskje ikke like voldsomt og urealistisk når vi hos Aksjeanalyser.com i dag mener at vi kanskje kan få se oljeprisen opp mot USD 100,00-nivået igjen i løpet av de neste 6-12 måneder.
 
I første omgang så indikerer nå det tekniske bildet for oljeprisen at den gjerne kan komme til å få et løft opp mot USD 70,00-nivået på 3-6 måneders sikt.
 
Videre så indikerer altså det tekniske bildet for oljeprisen nå at den kan komme til å stige helt opp mot USD 100,00-nivået på 6-12 måneders sikt.
 
Basert på dette svært positive tekniske bildet for oljeprisen nå så har vi altså hos Aksjeanalyser.com den seneste tiden kommet med flere omfattende analysesaker rundt energi-sektoren på Oslo Børs.
 
Her har vi så med stor suksess så langt presentert våre favorittaksjer innen energi-sektoren på Oslo Børs for 2017.
 
For å få tilgang til alle analyser hos Aksjeanalyser.com så må man være betalende medlem.
 
 
Diagram over utviklingen for oljeprisen (Brent Spot) siden 2008 og frem til i dag:

Diagram over utviklingen for oljeprisen (blå graf) og USD/NOK (sort graf) siden 2014 og frem til i dag:

Kilde Charts: vikingen.se

Disclaimer:
 
Analysene er utarbeidet av Aksjeanalyser.com. Aksjeanalyser.com garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysene. Eventuell eksponering i henhold til anbefalingene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors egen regning og risiko. Aksjeanalyser.com er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som måtte oppstå som følge av bruk av Aksjeanalyser.com sine analyser.
 
Analysene baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men Aksjeanalyser.com garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig. Uttalelser i analysene reflekterer Aksjeanalyser.com sin oppfatning på det tidspunkt analysene ble utarbeidet, og Aksjeanalyser.com forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Analysene skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som en anbefaling om investeringsstrategi.
 
Våre analyser på Aksjeanalyser.com er basert på teknisk analyse, og vi har hverken anledning til (krever egen konsesjon for investeringsrådgivning) eller mulighet for å gi personlige råd om aksjeinvesteringer til enkeltinvestorer.
 
Vi har mange tusen lesere av våre analyser hver måned, og ville således heller ikke hatt noen mulighet for å følge opp alle disse på personlig basis, og gi personlige anbefalinger om hva den enkelte investor bør gjøre av investeringer.
 
Våre analyser, som altså baserer seg på teknisk analyse, må kun ses på som investeringsideer, og ikke noe mer enn det. Hver enkelt investor må selv skaffe seg den nødvendige innsikt og forståelse for børs og finansmarkedene generelt, og de enkeltaksjer man selv velger å investere i, og gjerne få råd fra sin investeringsrådgiver eller megler annet sted før man gjør sine aksjeinvesteringer.
 
Opplysninger om eventuelle interessekonflikter, som egne beholdninger og posisjoner i de omtalte investeringsobjektene, vil fremgå av analysene. Ved eventuelle spørsmål rundt analysene og/eller annet vennligst ta kontakt med oss på mail: post [at] aksjeanalyser.com

Aksjetips som ville imponert Gordon Gekko


11.01.2017 - Vi har i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere igjen på energi-sektoren på Oslo Børs (energi-sektoren på Oslo Børs består av totalt cirka 60 selskaper).
 
Det tekniske bildet for oljeprisen indikerer nå at denne kan stå foran en videre kraftig oppgang i ukene og månedene som kommer etter å ha konsolidert de seneste ukene nå.
 
Les også vår nylige analyse av Oslo Børs og oljeprisen her: "Børsen kan stige 50 prosent i 2017"
 
Vi har så sett nærmere igjen på energi-sektoren på Oslo Børs, og funnet frem til våre i dag 15 favorittaksjer innenfor energi-sektoren på Oslo Børs.
 
Dette er altså de 15 aksjer vi mener kan være blant aksjene i energi-sektoren på Oslo Børs med det største potensialet i de kommende 6-12 måneder.
 
Flere av disse 15 favorittaksjene våre innen energi-sektoren ser vi en mulig flerdobling for i løpet av de neste 6-12 måneder.
 
Vi gjorde stor suksess med en tilsvarende omfattende analysesak for en tid tilbake den 04. desember 2016, og hvor vi også da hadde gått i gjennom hele energi-sektoren på Oslo Børs.
 
Ja så presenterte vi da for rundt seks uker siden en omfattende analysesak, og for våre betalende medlemmer hos Aksjeanalyser.com, våre 15 favorittaksjer innen energi-sektoren på Oslo Børs. Våre betalende medlemmer hos Aksjeanalyser.com kunne lese denne saken her: "Våre 15 favorittaksjer innenfor energi-sektoren på Oslo Børs"
 

Tipset om 15 favorittaksjer: Er nå opp 35 prosent på seks uker mens børsen er opp 6 prosent

 
Disse 15 favorittaksjene våre innenfor energi-sektoren på Oslo Børs vi presenterte i vår omfattende analysesak den 04. desember har nå steget i gjennomsnitt med hele 34,8 prosent siden 04. desember 2016, altså i løpet av bare rundt seks uker.
 
Til sammenligning så er Oslo Børs Benchmark Indeks (OSEBX) i samme periode opp 5,7 prosent, mens Oslo Børs Energy Indeks (OSLENX) er opp 8,3 prosent i samme siste seks ukers periode.
 
Nå har vi altså i dag, og for våre betalende medlemmer hos Aksjeanalyser.com, sett nærmere igjen på energi-sektoren på Oslo Børs, og funnet frem til de 15 aksjer vi nå tror har det største potensialet de neste 6-12 måneder.
 
Vi presenterer her, og gratis for alle å lese, fem av disse 15 favorittaksjene våre innenfor energi-sektoren nå, og som du kan lese mer om nedenfor annonsen her.
 
For å få tilgang til alle våre analyser hos Aksjeanalyser.com m.m. så må man være betalende medlem.
 
 

Teknisk analyse av Archer (ARCHER):
 
Archer utløste for en tid tilbake et kraftig teknisk kjøpssignal fra en stor dobbel-bunn formasjon (jf. diagram nedenfor).
 
Potensialet for aksjen er i henhold til denne dobbel-bunn formasjonen opp mot 22,00 kroner, men aksjen møter imidlertid på begrenset med teknisk motstand nå før opp mot 37,00-nivået.
 
Onsdag endte aksjen opp 6,59 prosent til 13,75 kroner.
 
Archer-aksjen kan således ha et stort potensiale fra dagens kursnivå, og gjerne helt opp mot 37,00 kroner på 3-6 måneders sikt.
 
På kort sikt (1-3 måneder) så vurderer vi hos Aksjeanalyser.com at potensialet for aksjen kan være opp mot 22,00 kroner. Det vil i å så fall innebære en opp side på hele 60 prosent fra dagens kursnivå, og altså på gjerne bare 1-3 måneders sikt.
 
Diagram over utviklingen for Archer-aksjen (ARCHER):

Teknisk Analyse av Avance Gas (AVANCE):
 
Avance Gas (AVANCE) har også utløst et kraftig teknisk kjøpssignal nylig, og det i fra en stor rettvinklet stigende triangel formasjon.
 
Potensialet for aksjen, og i henhold til denne rettvinklet stigende triangel formasjon som det nå er utløst et kraftig teknisk kjøpssignal for aksjen fra, er opp mot 43,00 kroner.
 
Aksjen møter imidlertid på lite teknisk motstand oppover før helt opp mot 90,00 kroner.
 
Basert på det samlede svært positive tekniske bildet for aksjen så har vi Avance Gas som en av våre 15 favorittaksjer også denne gangen.
 
Vi ser et kortsiktig (1-3 måneder) potensiale for aksjen opp mot 43,00 kroner.
 
Onsdag endte aksjen opp 1,03 prosent til 29,40 kroner.
 
Vi ser således et potensiale for Avance Gas aksjen på nesten 50 prosent, og det i løpet av gjerne bare de neste 1-3 måneder.
 
På 12 måneders sikt så ser vi et potensiale for aksjen helt opp mot 90,00 kroner. Vi ser altså et potensiale for en tredobling for aksjen i løpet av de neste 12 måneder.
 
Diagram over utviklingen for Avance Gas-aksjen (AVANCE):

Teknisk analyse av DNO (DNO):
 
DNO-aksjen er en annen av våre 15 favorittaksjer hos Aksjeanalyser.com innenfor energi-sektoren på Oslo Børs i tiden fremover.
 
Aksjen er nær ved å fullføre etableringen av en stor omvendt hode-skulder formasjon (jf. diagram nedenfor), og et etablert brudd opp i gjennom 10,00-nivået vil utløse et kraftig teknisk kjøpssignal for DNO-aksjen.
 
Basert på det samlede positive tekniske bildet for DNO-aksjen så vurderer vi hos Aksjeanalyser.com at et slikt brudd opp i gjennom 10,00-nivået kan komme om svært kort tid.
 
Potensialet for aksjen ved et brudd opp i gjennom det viktige tekniske motstandsnivået ved 10,00 kroner vil være helt opp mot 18,00-20,00 kroner på 6-12 måneders sikt.
 
DNO-aksjen er altså en annen av våre 15 favorittaksjer innenfor energi-sektoren på Oslo Børs.
 
I henhold til den langsiktige stigende trenden som DNO-aksjen beveger seg innenfor (jf. diagram nedenfor) så har aksjen potensiale til å kunne stige helt opp mot 30,00-nivået på 1-2 års sikt.
 
Diagram over utviklingen for DNO-aksjen (DNO):

Teknisk analyse av Fred Olsen Energy (FOE):
 
Fred Olsen Energy-aksjen har fått et kraftig løft de seneste månedene, og har brutt ut av den langsiktige fallende trenden (jf. diagram nedenfor).
 
Det er med dette utløst positive tekniske signaler for den videre kursutviklingen for aksjen i tiden fremover.
 
I det helt korte bildet fikk aksjen en kraftig korreksjon ned igjen, men finner betydelig teknisk støtte nå rundt dagens kursnivå (jf. diagram nedenfor).
 
Aksjen har potensiale opp mot 36,00 kroner på kort sikt (4-8 uker), mens vi basert på det samlede tekniske bildet for aksjen nå, vurderer potensialet for aksjen på 12 måneders sikt til å være opp mot 60,00-nivået.
 
Fred Olsen Energy er altså en annen av våre 15 favorittaksjer innenfor energi-sektoren på Oslo Børs.
 
Diagram over utviklingen for Fred Olsen Energy-aksjen (FOE):

Teknisk analyse av Petroleum Geo Services (PGS):
 
En annen av våre 15 favorittaksjer innenfor energi-sektoren på Oslo Børs fremover er PGS-aksjen.
 
Aksjen har etablert en bratt stigende trend i det korte bildet, og hvor videre kraftig oppgang for aksjen indikeres i tiden fremover.
 
Aksjen konsoliderer i det korte bildet mellom et støttenivå rundt 28,00 kroner, og et motstandsnivå rundt 32,00 kroner.
 
Det samlede positive tekniske bildet for aksjen nå indikerer at det snart kan komme et brudd opp i gjennom 32,00-nivået.
 
Da vil i så fall videre kraftig oppgang for aksjen indikeres, og potensialet for aksjen vil da basert på det samlede tekniske bildet for aksjen nå være opp mot 55,00 kroner på 6-12 måneders sikt.
 
Onsdag endte PGS-aksjen opp 0,30 prosent til 30,29 kroner.
 
Aksjen kan således ha potensiale til å kunne stige med hele 80 prosent på 6-12 måneders sikt.
 
PGS-aksjen får med dette en naturlig plass blant våre 15 favorittaksjer innenfor energi-sektoren på Oslo Børs i tiden fremover.
 
Diagram over utviklingen for Petroleum Geo Services-aksjen (PGS):

Dette var altså fem av våre totalt 15 favorittaksjer innenfor energi-sektoren på Oslo Børs på 6-12 måneders sikt nå, og for å få tilgang til alle våre analyser hos Aksjeanalyser.com så må man være betalende medlem.
 
 
Kilde Charts: vikingen.se

Disclaimer:
 
Analysene er utarbeidet av Aksjeanalyser.com. Aksjeanalyser.com garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysene. Eventuell eksponering i henhold til anbefalingene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors egen regning og risiko. Aksjeanalyser.com er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som måtte oppstå som følge av bruk av Aksjeanalyser.com sine analyser.
 
Analysene baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men Aksjeanalyser.com garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig. Uttalelser i analysene reflekterer Aksjeanalyser.com sin oppfatning på det tidspunkt analysene ble utarbeidet, og Aksjeanalyser.com forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Analysene skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som en anbefaling om investeringsstrategi.
 
Våre analyser på Aksjeanalyser.com er basert på teknisk analyse, og vi har hverken anledning til (krever egen konsesjon for investeringsrådgivning) eller mulighet for å gi personlige råd om aksjeinvesteringer til enkeltinvestorer.
 
Vi har mange tusen lesere av våre analyser hver måned, og ville således heller ikke hatt noen mulighet for å følge opp alle disse på personlig basis, og gi personlige anbefalinger om hva den enkelte investor bør gjøre av investeringer.
 
Våre analyser, som altså baserer seg på teknisk analyse, må kun ses på som investeringsideer, og ikke noe mer enn det. Hver enkelt investor må selv skaffe seg den nødvendige innsikt og forståelse for børs og finansmarkedene generelt, og de enkeltaksjer man selv velger å investere i, og gjerne få råd fra sin investeringsrådgiver eller megler annet sted før man gjør sine aksjeinvesteringer.
 
Opplysninger om eventuelle interessekonflikter, som egne beholdninger og posisjoner i de omtalte investeringsobjektene, vil fremgå av analysene. Ved eventuelle spørsmål rundt analysene og/eller annet vennligst ta kontakt med oss på mail: post [at] aksjeanalyser.com
 

Tesla-aksjen kan eksplodere i 2017


08.01.2017 - Vi har i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere igjen på Tesla-aksjen (ticker på Nasdaq-børsen: TSLA), og som nå har steget med over 20 prosent siden vår forrige positive analyse av aksjen for rundt to måneder siden, her den 05. november 2016: "Tesla aksjen kan 30 til 50 doble seg"
 
Den gang var Tesla-aksjen rundt USD 187,00, mens den fredag endte i USD 229,00, og aksjen har således steget med 22,5 prosent siden vår positive analyse av aksjen den gang.
 
Nå har vi i dag hos Aksjeanalyser.com altså sett nærmere igjen på det tekniske bildet for Tesla-aksjen, og som indikerer at aksjen kan stå foran et videre kraftig løft i tiden fremover.
 
Bryter aksjen opp i gjennom et svært viktig teknisk nivå rundt USD 280,00 så kan aksjen komme til å eksplodere slik den gjorde i 2013 da den hele femdoblet seg i løpet av bare seks måneder. Du kan lese mer om dette lenger ned i saken her.
 
 
Du kan lese vår tekniske analyse av Tesla-aksjen i dag nedenfor annonsen her...
Teknisk analyse av Tesla Motors Inc (ticker på Nasdaq-børsen: TSLA):
 
Tesla-aksjen har de seneste tre årene beveget seg innenfor en stor rektangel konsolideringsformasjon, mellom et støttenivå rundt USD 180,00 og et teknisk motstandsnivå rundt USD 280,00 (jf. diagram nederst i saken her).
 
Ved vår forrige positive tekniske analyse av Tesla-aksjen så var den altså lavt innenfor denne konsolideringsformasjonen, og nær det betydelige tekniske støttenivået rundt USD 180,00.
 
Aksjen har så den seneste tiden fått seg et kraftig løft, og har nå også utløst et teknisk kjøpssignal etter brudd opp i fra en stor fallende kile formasjon (jf. diagram nederst i saken her).
 
Videre kursoppgang signaliseres nå for aksjen i tiden fremover, og da i første omgang gjerne opp for å teste det viktige tekniske motstandsnivået rundt USD 280,00-nivået.
 
Det som kjennetegner slike store rektangel konsolideringsformasjoner er at når aksjen bryter opp i fra en slik stor rektangel konsolideringsformasjon, ja så etterfølges dette ofte av en svært sterk utvikling for aksjen.
 
Dette så vi et godt eksempel på for Tesla-aksjen tilbake i 2013, da aksjen også hadde beveget seg i lengre tid innenfor en slik stor rektangel konsolideringsformasjon. Den gang mellom et teknisk støttenivå rundt USD 20,00 og et teknisk motstandsnivå rundt USD 37,00.
 
Da aksjen så i 2013 brøt opp i gjennom det viktige tekniske motstandsnivået rundt USD 37,00, og utløste et kraftig teknisk kjøpssignal fra denne store rektangel konsolideringsformasjonen.
 
Ja så nærmest eksploderte aksjen etter dette, og steg fra USD 37,00-nivået i begynnelsen av april 2013, og helt opp til USD 195,00 i begynnelsen av oktober 2013.
 
Tesla-aksjen hele femdoblet seg altså den gang, og det i løpet av bare en seks måneders tid.
 
Dersom Tesla-aksjen nå skulle klare å bryte opp fra denne store rektangel formasjonen som aksjen nå har beveget seg innenfor i rundt tre år, så vil det utløses et nytt slikt kraftig teknisk kjøpssignal for aksjen.
 
I henhold til den langsiktige stigende trenden for Tesla-aksjen så vil den da ved et slikt brudd opp fra denne store rektangel konsolideringsformasjonen, ha potensiale til å kunne stige helt opp i mot USD 1.000,00. Dette da gjerne i løpet av bare en 1-2 års tid.
 
Basert på det samlede positive tekniske bildet for Tesla-aksjen så gjentar vi i dag hos Aksjeanalyser.com vår tidligere positive analyse av aksjen.
 
Vi ser et kortsiktig (1-3 måneder) potensiale for aksjen opp mot USD 280,00, mens vi ser et langsiktig (1-2 år) potensiale for aksjen gjerne helt opp mot USD 1.000,00. Vi ser altså muligheter for mer enn en firedobling for Tesla-aksjen fra dagens kurs ved USD 229,00, og det gjerne bare på 1-2 års sikt.
 
 
En som har minst like stor tro på Tesla-aksjen er altså mangemilliardær og forvalter Ron Baron, i Baron Capital, og som vi skrev om i vår forrige positive analyse av Tesla-aksjen her den 05. november 2016: "Tesla aksjen kan 30 til 50 doble seg".
 
Ron Baron uttalte den gang om Tesla i et intervju hos CNBC: "kanskje et av de mest interessante" selskapene han noen gang har investert i  gjennom sin over 46 år lange karriere.
 
"Jeg tror at denne investeringen, og fra dagens nivå, kan gi oss 30 til 50 ganger investeringen i avkastning i løpet av de neste 15 årene", uttalte Ron Baron videre i intervjuet hos CNBC den gang.
 
"Aksjen var i USD 33,00 da vi begynte å investere", sa han videre. Han sa også at deres gjennomsnittlige kjøpskurs i dag for deres rundt 1,5 millioner Tesla aksjer var på litt over USD 200,00.
 
Med dagens aksjekurs for Tesla-aksjen så har Baron Capital sine 1,5 millioner aksjer i selskapet en verdi på rundt tre milliarder kroner.
 
 
 

Diagram over utviklingen for Tesla-aksjen siden 2011 og frem til i dag:
Kilde chart: vikingen.se

Disclaimer:
 
Analysene er utarbeidet av Aksjeanalyser.com. Aksjeanalyser.com garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysene. Eventuell eksponering i henhold til anbefalingene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors egen regning og risiko. Aksjeanalyser.com er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som måtte oppstå som følge av bruk av Aksjeanalyser.com sine analyser.
 
Analysene baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men Aksjeanalyser.com garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig. Uttalelser i analysene reflekterer Aksjeanalyser.com sin oppfatning på det tidspunkt analysene ble utarbeidet, og Aksjeanalyser.com forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Analysene skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som en anbefaling om investeringsstrategi.
 
Våre analyser på Aksjeanalyser.com er basert på teknisk analyse, og vi har hverken anledning til (krever egen konsesjon for investeringsrådgivning) eller mulighet for å gi personlige råd om aksjeinvesteringer til enkeltinvestorer.
 
Vi har mange tusen lesere av våre analyser hver måned, og ville således heller ikke hatt noen mulighet for å følge opp alle disse på personlig basis, og gi personlige anbefalinger om hva den enkelte investor bør gjøre av investeringer.
 
Våre analyser, som altså baserer seg på teknisk analyse, må kun ses på som investeringsideer, og ikke noe mer enn det. Hver enkelt investor må selv skaffe seg den nødvendige innsikt og forståelse for børs og finansmarkedene generelt, og de enkeltaksjer man selv velger å investere i, og gjerne få råd fra sin investeringsrådgiver eller megler annet sted før man gjør sine aksjeinvesteringer.
 
Opplysninger om eventuelle interessekonflikter, som egne beholdninger og posisjoner i de omtalte investeringsobjektene, vil fremgå av analysene. Ved eventuelle spørsmål rundt analysene og/eller annet vennligst ta kontakt med oss på mail: post [at] aksjeanalyser.com

Mørklagt solaksje kan åttedoble seg


06.01.2017 - Vi har i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere igjen på solenergi-selskapet REC Silicon (ticker: REC) på Oslo Børs.
 
REC-aksjen har stupt fra en høyeste notering i slutten av 2007 ved 267 kroner, og til lavest en kurs ved 0,77 kroner i februar 2016.
 
Aksjen stupte altså med vanvittige 99,7 prosent fra en topp ved 267 kroner den 08. november 2007, og til en bunn ved 0,77 kroner den 08. februar 2016.
 
Nå indikerer imidlertid det tekniske bildet for aksjen at nedturen kan være over, og at aksjen nå kan stå foran en kraftig opptur, og det både på kort og lang sikt.
 
Vi har i dag hos Aksjeanalyser.com altså sett nærmere igjen på REC-aksjen, og som våre betalende medlemmer kunne lese vår positive analyse av i en omfattende analysesak den 25. desember 2016, og hvor vi presenterte for dem våre favorittaksjer for 2017.
 
Våre betalende medlemmer kunne lese vår positive analyse av REC-aksjen blant våre 20 favorittaksjer for 2017 her den 25. desember 2016: "Våre 20 favorittaksjer for 2017 på Oslo Børs"
 
Våre 20 favorittaksjer vi presenterte i vår omfattende analysesak for våre betalende medlemmer hos Aksjeanalyser.com den 25. desember 2016 har nå på bare to uker steget med i gjennomsnitt hele 17,61 prosent.
 
Til sammenligning så er Oslo Børs Benchmark Indeks (OSEBX) i samme siste to ukers periode opp med 2,18 prosent.
 
 
Litt før, den 04. desember 2016, så kom vi hos Aksjeanalyser.com med en annen omfattende analysesak kun tilgjengelig for våre betalende medlemmer, og hvor vi presenterte våre 15 favorittaksjer innenfor energi-sektoren på Oslo Børs (energi-sektoren på Oslo Børs består for øvrig i dag av cirka 60 selskaper): "Våre 15 favorittaksjer innen energi-sektoren på Oslo Børs"
 
Disse 15 favorittaksjene vi den gang presenterte for våre betalende medlemmer i en omfattende analysesak, den 04. desember 2016, har nå steget med i gjennomsnitt hele 38,1 prosent på altså bare de seneste fem ukene nå.
 
Til sammeligning så er Oslo Børs Benchmark Indeks (OSEBX) opp med 5,6 prosent i samme siste fem ukers periode, mens Oslo Energy Index er i samme periode opp med 8,4 prosent.
 
I dag så har vi altså sett nærmere igjen på en av våre 20 favorittaksjer for 2017, REC-aksjen, og som fredag ble en av dagens børsvinnere med en oppgang på hele 12,54 prosent til 1,41 kroner.
 
Kun slått av Funcom som vi hos Aksjeanalyser.com hadde en oppdatert positiv analyse av på torsdag, og som du kan lese her, og hvor aksjen fredag altså ble dagens børsvinner for andre dag på rad med en oppgang på hele 13,33 prosent til 2,38 kroner. Torsdag var Funcom-aksjen også dagens børsvinner på Oslo Børs og da steg aksjen med hele 18 prosent til 2,10 kroner.
 
Vi hadde allerede den 15. desember en positiv analyse av Funcom-aksjen hos Aksjeanalyser.com og som du kan lese her: "Spill-aksje kan gi kjempejackpot!"
 
 
Men i dag så har vi hos Aksjeanalyser.com altså sett nærmere igjen på solenergi-aksjen REC Silicon (ticker: REC) her hos Aksjeanalyser.com, og du kan lese vår oppdaterte tekniske analyse av aksjen i dag nedenfor annonsen her...
 

Teknisk analyse av REC Silicon (ticker på Oslo Børs: REC):
 
Slik vi skrev om i vår forrige positive tekniske analyse av REC-aksjen hos Aksjeanalyser.com så indikerer det samlede tekniske bildet for aksjen nå at den gjerne er i ferd med å etablere en bunn-formasjon rundt disse nivåene.
 
Fredag steg aksjen kraftig, og på høyt volum, og brøt opp i gjennom et svært viktig teknisk motstandsnivå ved 1,35 kroner.
 
Det er med dette blitt utløst et kraftig teknisk kjøpssignal for REC-aksjen fra en stor dobbel-bunn formasjon (jf. diagram nederst i saken her).
 
Videre kraftig kursoppgang signaliseres nå for REC-aksjen, og det både på kort og mellomlang sikt.
 
På kort sikt (1-3 måneder) så indikeres nå videre oppgang for REC-aksjen opp i mot neste tekniske motstandsnivå av større betydning for aksjen, og som er rundt 2,00-2,15 kroner.
 
Dersom aksjen også skulle bryte opp i gjennom 2,15-nivået, så vil et nytt kraftig teknisk kjøpssignal utløses for REC-aksjen.
 
Da vil det tekniske bildet for aksjen indikere at den kan komme til å stige helt opp mot 4,50-5,00 kroner på 6-12 måneders sikt (jf. ukediagram nederst i saken her).
 
Det vil i så fall da innebære en dobling av aksjekursen fra dagens nivå ved 2,41 kroner.
 
Men virkelig solskinn over mange slitne REC-aksjonærer gjennom de seneste årene kan det bli om aksjen skulle bryte opp i gjennom 5,00-nivået.
 
Da vil det utløses et nytt kraftig teknisk kjøpssignal for REC-aksjen, og som da vil møte lite teknisk motstand før helt opp mot 20,00-nivået.
 
Selv om REC-aksjen i løpet av de neste 2-3 årene skulle stige helt opp i mot 20,00 kroner, ja så vil det fortsatt være langt igjen fra toppen i november 2007 da aksjen var høyest i 267 kroner.
 
Skulle REC-aksjen stige helt opp i mot 20,00-nivået på 2-3 års sikt så vil det i så fall innebære rundt en åttedobling av aksjekursen fra dagens kursnivå ved 2,41 kroner. Vi hos Aksjeanalyser.com mener det ikke er urealistisk at aksjen kan stå foran en slik kraftig oppgang i løpet av de neste 2-3 årene.
 
Ellers så merker vi oss at sjefstrateg i Swedbank, Peter Hermanrud, har REC som en av sine favorittaksjer for 2017, og som man kunne lese om i går i DN. Hans øvrige favorittaksjer for 2017 er som følger: Golden Ocean Group (GOGL), Norsk Hydro (NHY), Yara International (YAR), og Storebrand (STB).
 
Golden Ocean Group hadde vi for øvrig en positiv analyse av hos Aksjeanalyser.com her den 13. november 2016: "Golden Ocean Group og Baltic Dry Index".
 
Den gang den 13. november 2016 så var Golden Ocean-aksjen i 34,90 kroner, mens den i dag 06. januar 2017 endte i 43,20 kroner. Aksjen har således steget med rundt 24 prosent siden vår positive analyse av aksjen den gang for mindre enn to måneder siden.
 
Vi hos Aksjeanalyser.com gjentar i dag vår tidligere positive analyse av REC-aksjen, og vi har altså REC-aksjen som en av våre 20 favorittaksjer for 2017.
 
Hva gjelder Golden Ocean Group (ticker på Oslo Børs: GOGL) så gjentar vi også der vår tidligere positive analyse av aksjen, og Golden Ocean-aksjen er for øvrig en annen blant våre 20 favorittaksjer for 2017 på Oslo Børs, og vi ser en mulig flerdobling for Golden Ocean-aksjen i løpet av 2017.
 
 
 

Diagram over kursutviklingen for REC-aksjen (øverst: dagsdiagram, og nederst ukediagram):

Kilde Charts: vikingen.se

Disclaimer:
 
Analysene er utarbeidet av Aksjeanalyser.com. Aksjeanalyser.com garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysene. Eventuell eksponering i henhold til anbefalingene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors egen regning og risiko. Aksjeanalyser.com er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som måtte oppstå som følge av bruk av Aksjeanalyser.com sine analyser.
 
Analysene baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men Aksjeanalyser.com garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig. Uttalelser i analysene reflekterer Aksjeanalyser.com sin oppfatning på det tidspunkt analysene ble utarbeidet, og Aksjeanalyser.com forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Analysene skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som en anbefaling om investeringsstrategi.
 
Våre analyser på Aksjeanalyser.com er basert på teknisk analyse, og vi har hverken anledning til (krever egen konsesjon for investeringsrådgivning) eller mulighet for å gi personlige råd om aksjeinvesteringer til enkeltinvestorer.
 
Vi har mange tusen lesere av våre analyser hver måned, og ville således heller ikke hatt noen mulighet for å følge opp alle disse på personlig basis, og gi personlige anbefalinger om hva den enkelte investor bør gjøre av investeringer.
 
Våre analyser, som altså baserer seg på teknisk analyse, må kun ses på som investeringsideer, og ikke noe mer enn det. Hver enkelt investor må selv skaffe seg den nødvendige innsikt og forståelse for børs og finansmarkedene generelt, og de enkeltaksjer man selv velger å investere i, og gjerne få råd fra sin investeringsrådgiver eller megler annet sted før man gjør sine aksjeinvesteringer.
 
Opplysninger om eventuelle interessekonflikter, som egne beholdninger og posisjoner i de omtalte investeringsobjektene, vil fremgå av analysene. Ved eventuelle spørsmål rundt analysene og/eller annet vennligst ta kontakt med oss på mail: post [at] aksjeanalyser.com

Spillaksje kan gi kjempe jackpot


05.01.2017 - Vi har i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere igjen på spillselskapet Funcom på Oslo Børs.
 
Vi hadde den 15. desember en positiv analyse av spillselskapet Funcom (ticker: FUNCOM) hos Aksjeanalyser.com, og som du kan lese her: "Spillaksje kan gi kjempejackpot!"
 
Vi skrev i vår analyse den gang den 15. desember av spillselskapet Funcom blant annet: "Nå indikerer imidlertid det tekniske bildet for aksjen at den kan ha potensiale til å flerdoble seg i løpet av de neste 6-12 måneder."
 
Videre skrev vi i vår analyse den 15. desember: "Vi har i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere på det tekniske bildet for Funcom-aksjen, og som nå indikerer at aksjen kan stå foran et kraftig løft i tiden fremover."
 
I dag, 05. januar 2017 så ble aksjen dagens børsvinner med en oppgang på hele 18 prosent til 2,10 kroner.
 
 
Vi har så sett nærmere igjen i dag hos Aksjeanalyser.com på denne spill-aksjen Funcom på Oslo Børs, og hvor det tekniske bildet for aksjen nå indikerer at den kan komme til å stige med gjerne så mye som 50 prosent bare i løpet av noen uker nå.
 
Du kan lese vår analyse i dag av Funcom nedenfor annonsen her...
 

Kort om spillselskapet Funcom (ticker på Oslo Børs: FUNCOM):
 
Funcom er et børsnotert dataspillselskap med hovedkontor i Oslo, grunnlagt i 1993.
 
Kjent for spill som «The Secret World», «Age of Conan», «Anarchy Online» og «Lego Minifigures».
 
Funcom hentet inn rundt 8 millioner kroner i en emisjon i august. De hentet også rundt 50 millioner kroner i mai, i en rettet kriseemisjon med svært stor rabatt. Det fikk aksjen til å falle 60 prosent.
 
Den rettede emisjonen på 95,97 millioner nye aksjer ble gjort til kurs 0,55 kroner per aksje og gav et bruttoproveny på 52,8 millioner kroner.
 
Pengene som ble hentet inn skal bidra til å videreutvikle spillene og lansere nye. Funcom jobber med en større oppdatering for The Secret World som skal lanseres i første halvdel av 2017, for å motvirke fallende inntekter.
 
I oktober lanserte de spillet Hide and Shriek, og har lagt vekt på å spre det via profilerte Youtub-kjendiser. "Millioner av brukere har blitt eksponert for spillet uten finansielle kostnader", skriver selskapet i sin presentasjon.
 
Selskapet jobber også med å få Anarchy Online over på Stream-plattformen, og utvikler et nytt spillområde for Age of Conan. Lisensavtalen med Lego gikk imidlertid ut 1. oktober, så spillet Lego Minifigures Online er avsluttet.
 
Fremover jobber selskapet mot lansering av spillet Conan Exiles.
 
Du kan lese mer om Funcom på deres hjemmesider her: http://www.funcom.com/
 

Teknisk analyse av Funcom-aksjen:
 
Funcom-aksjen har nå brutt opp fra en triangel konsolideringsformasjon, og med dette utløst et nytt kraftig teknisk kjøpssignal.
 
Slik vi skrev om i vår forrige analyse av aksjen den 15. desember, så møter aksjen nå lite teknisk motstand før opp mot 3,00 kroner.
 
Aksjen kan således ha potensiale til å stige med rundt 50 prosent fra dagens nivå rundt 2,00 kroner, og det gjerne i løpet av bare de nærmeste ukene.
 
Ved et eventuelt brudd opp i gjennom 3,00-nivået så vil enda et nytt kraftig teknisk kjøpssignal bli utløst for Funcom-aksjen, og som da kan stige helt opp mot 7,00 kroner på gjerne bare 3-6 måneders sikt.
 
Basert på det samlede positive tekniske bildet for Funcom-aksjen så gjentar vi i dag hos Aksjeanalyser.com vår nylige positive analyse av aksjen fra den 15. desember 2016.
 
Vi har et kortsiktig (4-8 uker) kursmål for aksjen ved 3,00 kroner, mens vi ser et potensiale for aksjen helt opp mot 7,00 kroner på 3-6 måneders sikt.
 
Vi ser altså et mulig stort potensiale for aksjen både på kort og mellomlang sikt.
 
Basert på det tekniske bildet for aksjen så kan den altså ha potensiale til å mer enn tredoble seg i løpet av de neste 3-6 måneder.
 
Vi vil avslutningsvis understreke at aksjen er svært volatil og at en investering i aksjen innebærer svært høy risiko.
 


Diagram over kursutviklingen for Funcom-aksjen (øverst: dagsdiagram, og nederst ukediagram):
 
Kilde Charts: vikingen.se

Disclaimer:
 
Analysene er utarbeidet av Aksjeanalyser.com. Aksjeanalyser.com garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysene. Eventuell eksponering i henhold til anbefalingene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors egen regning og risiko. Aksjeanalyser.com er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som måtte oppstå som følge av bruk av Aksjeanalyser.com sine analyser.
 
Analysene baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men Aksjeanalyser.com garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig. Uttalelser i analysene reflekterer Aksjeanalyser.com sin oppfatning på det tidspunkt analysene ble utarbeidet, og Aksjeanalyser.com forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Analysene skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som en anbefaling om investeringsstrategi.
 
Våre analyser på Aksjeanalyser.com er basert på teknisk analyse, og vi har hverken anledning til (krever egen konsesjon for investeringsrådgivning) eller mulighet for å gi personlige råd om aksjeinvesteringer til enkeltinvestorer.
 
Vi har mange tusen lesere av våre analyser hver måned, og ville således heller ikke hatt noen mulighet for å følge opp alle disse på personlig basis, og gi personlige anbefalinger om hva den enkelte investor bør gjøre av investeringer.
 
Våre analyser, som altså baserer seg på teknisk analyse, må kun ses på som investeringsideer, og ikke noe mer enn det. Hver enkelt investor må selv skaffe seg den nødvendige innsikt og forståelse for børs og finansmarkedene generelt, og de enkeltaksjer man selv velger å investere i, og gjerne få råd fra sin investeringsrådgiver eller megler annet sted før man gjør sine aksjeinvesteringer.
 
Opplysninger om eventuelle interessekonflikter, som egne beholdninger og posisjoner i de omtalte investeringsobjektene, vil fremgå av analysene. Ved eventuelle spørsmål rundt analysene og/eller annet vennligst ta kontakt med oss på mail: post [at] aksjeanalyser.com

Spådde Bitcoin til himmels: Nå har den tredoblet seg


29.12.2016 - Vi har i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere igjen på den virtuelle valutaen bitcoin.

Sist vi hadde en sak rundt bitcoin på bloggen her var den 18. november 2016, altså for rundt seks uker siden: "Nå stiger Bitcoin til himmels igjen"

Den gang kostet en bitcoin rundt 745 dollar, mens den nå bare seks uker senere har steget til rundt 975 dollar. Bitcoin-kursen steg altså til himmels igjen, og har altså steget med hele 30 prosent bare i løpet av de seneste seks ukene nå.

Vi hadde imidlertid en positiv analyse av Bitcoin hos Aksjeanalyser.com allerede for to år siden den 12. desember 2014, og hvor vi spådde bitcoin-kursen til himmels igjen: "Skal Bitcoin kursen til himmels igjen?"

Den gang, den 12. desember 2014, kostet en bitcoin rundt 350 dollar, mens den nå to år senere altså har steget helt til 975 dollar.

Ved vår positive analyse av bitcoin den gang, den 12. desember 2014, så var imidlertid dollaren rundt 7,30 mens den i dag er rundt 8,70.

Målt i norske kroner så har altså bitcoin kursen steget fra 2.555 kroner den 12. desember 2014, og til i dag en kurs rundt 8.483 kroner.

Bitcoin har således steget med rundt 230 prosent målt i norske kroner siden vår positive analyse av bitcoin for to år siden da vi spådde bitcoin-kursen til himmels igjen, og bitcoin-kursen har da altså mer enn tredoblet seg i løpet av de seneste to årene.

Les også: "Børsen kan stige 50 prosent i 2017"

Nå har vi altså hos Aksjeanalyser.com sett nærmere igjen på bitcoin og hva det tekniske bildet for denne virtuelle valutaen signaliserer for den videre utviklingen for bitcoin-kursen. Du kan lese mer om dette nedenfor annonsen her...

Kort om Bitcoin:

Bitcoin er en virtuell internettvaluta, som ikke eksisterer som fysiske sedler og mynter, men kun digitalt i databaser.

I motsetning til konvensjonelle valutaer som kroner eller pund så er Bitcoin helt desentralisert og hverken utstedt eller regulert av noen sentralbank eller tilsynsmyndighet.

Bitcoin er en virtuell valuta som oppsto på tampen av det forrige tiåret, og er basert på avansert kryptografi. Valutaen «utvinnes» i et begrenset tempo, hvilket skal hindre ukontrollert inflasjon.

Pengene «utstedes» ved at et dataprogram lager nye Bitcoin. Programmet har en åpen kildekode som alle kan sjekke.

Brukerne kan generere nye Bitcoin ved å utføre «mining», gruveutvinning, dette ved å stille datakraft tilgjengelig for nettverket.

Du kan lese mer om Bitcoin på Wikipedia her...

Nå kan du få 1-års medlemskap hos Aksjeanalyser.com, SignalListen.com, og BullogBear.no, og tilgang til alle våre analyser m.m. for KUN 1.998,-!

Teknisk analyse av Bitcoin ($):

Bitcoin ($) beveger seg innenfor en langsiktig stigende trend (jf. diagram lenger ned i saken her), og kursen nærmer seg nå øvre trendlinje i denne stigende trenden.

Bitcoin-kursen vil kunne møte på noe teknisk motstand nå opp mot øvre trendlinje i denne stigende trenden, rundt USD 1.000-nivået.

Da momentumet i oppgangen nå er svært sterk så er det mulig kursen kan komme til å bryte opp i gjennom denne øvre trendlinjen i den stigende trenden.

Skulle det skje så vil det trolig kunne komme en test av tidligere topp fra i 2013 da kursen i dollar var helt oppe rundt USD 1.100.

Basert på det samlede tekniske bildet for Bitcoin så er det mulig kursen kan komme til å møte en del teknisk motstand nå i området mellom USD 1.000-1.100.

For de som sitter på Bitcoin så kan det således gjerne være greit å vurdere å hente hjem noen gevinster nå som Bitcoin-kursen altså kan møte på en del teknisk motstand i området mellom USD 1.000-1.100.

Ellers kan vi ta med at da bitcoin-kursen var høyest rundt USD 1.100 i slutten av 2013 så var kursen for USD/NOK den gang bare rundt 6,15, og målt i norske kroner så var kursen da høyest rundt 6.765 kroner den gang.

Med dagens dollarkurs rundt 8,70 og med en bitcoin kurs rundt USD 975 i dag så tilsvarer altså dagens bitcoin-kurs rundt 8.483 kroner.

Målt i norske kroner så har altså bitcoin kursen aldri vært så høy som den er nå, og den er da målt i norske kroner nå hele 25 prosent høyere enn den var på det høyeste den gang i slutten av 2013.

Du kan følge utviklingen for Bitcoin hos IG her... [sponset lenke]

Nå er tiden inne for å kjøpe bolig i Spania - Finn din drømmebolig i Spania her (Nye leil. fra kun 104.000 Euro) [sponset lenke]:

Diagram over utviklingen for Bitcoin ($) siden 2012 og frem til i dag:


Disclaimer:

Analysene er utarbeidet av Aksjeanalyser.com. Aksjeanalyser.com garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysene. Eventuell eksponering i henhold til anbefalingene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors egen regning og risiko. Aksjeanalyser.com er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som måtte oppstå som følge av bruk av Aksjeanalyser.com sine analyser.

Analysene baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men Aksjeanalyser.com garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig. Uttalelser i analysene reflekterer Aksjeanalyser.com sin oppfatning på det tidspunkt analysene ble utarbeidet, og Aksjeanalyser.com forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Analysene skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som en anbefaling om investeringsstrategi.

Våre analyser på Aksjeanalyser.com er basert på teknisk analyse, og vi har hverken anledning til (krever egen konsesjon for investeringsrådgivning) eller mulighet for å gi personlige råd om aksjeinvesteringer til enkeltinvestorer.

Vi har mange tusen lesere av våre analyser hver måned, og ville således heller ikke hatt noen mulighet for å følge opp alle disse på personlig basis, og gi personlige anbefalinger om hva den enkelte investor bør gjøre av investeringer.

Våre analyser, som altså baserer seg på teknisk analyse, må kun ses på som investeringsideer, og ikke noe mer enn det. Hver enkelt investor må selv skaffe seg den nødvendige innsikt og forståelse for børs og finansmarkedene generelt, og de enkeltaksjer man selv velger å investere i, og gjerne få råd fra sin investeringsrådgiver eller megler annet sted før man gjør sine aksjeinvesteringer.

Opplysninger om eventuelle interessekonflikter, som egne beholdninger og posisjoner i de omtalte investeringsobjektene, vil fremgå av analysene. Ved eventuelle spørsmål rundt analysene og/eller annet vennligst ta kontakt med oss på mail: post [at] aksjeanalyser.com

Børsen kan stige 50 prosent i 2017


27.12.2016 - Vi har i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere på Oslo Børs, og OBX-indeksen (indeks over 25 av de største og mest omsatte selskapene på Oslo Børs).

Vi har også sett nærmere på oljeprisen (Brent Spot).

Den langsiktige stigende trenden som OBX-indeksen beveger seg innenfor og har gjort de seneste 30 årene, helt siden 1987, er fortsatt inntakt.

Nå signaliserer denne langsiktige stigende trenden, og det samlede tekniske bildet for OBX-indeksen at 2017 kan gi en oppgang på kanskje så mye som 50 prosent for Oslo Børs.

I henhold til denne langsiktige stigende trenden for OBX-indeksen så indikeres imidlertid også at dette kan bli den siste fasen i oppgangsperioden for denne gang.

OBX-indeksen vil etter 2017 kunne være helt i toppen av denne langsiktige stigende trenden, og som altså har vedvart helt siden 1987.

Vi har altså i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere på både OBX-indeksen på Oslo Børs, og på oljeprisen (Brent spot).

For litt over tre uker siden så hadde vi hos Aksjeanalyser.com en omfattende analysesak forbeholdt våre betalende medlemmer, og hvor vi presenterte våre 15 favorittaksjer innenfor energi-sektoren på Oslo Børs (energi-sektoren på Oslo Børs består for øvrig av cirka 60 selskaper).

Dette var en sak som kun våre betalende medlemmer hos Aksjeanalyser.com kunne lese om her...

Disse 15 favorittaksjene våre innenfor energi-sektoren på Oslo Børs som vi presenterte i en omfattende analysesak for vel tre uker siden har nå steget med i gjennomsnitt hele 35 prosent, og det altså bare i løpet av de seneste vel tre uker nå.

Våre 15 favorittaksjer innenfor energi-sektoren på Oslo Børs den gang for vel tre uker siden hos Aksjeanalyser.com var som følger, og har vist følgende utvikling:

Akastor (+16,6%)
Avance Gas Holding (+22,9%)
BW LPG (+24,6%)
BW Offshore (+36,9%)
Fred Olsen Energy (+131,8%)
Höegh LNG Holdings (+4,0%)
Kværner (+10,1%)
North Energy (-1,5%)
Norwegian Energy Company (+118,3%)
Ocean Yield (-5,8%)
Petroleum Geo Services (+14,2%)
Questerre Energy (+78,5%)
Sevan Drilling (+9,9%)
Songa Offshore (+30,0%)
Odfjell Drilling (+35,0%)

I gjennomsnitt så har altså våre 15 favorittaksjer innenfor energi-sektoren på Oslo Børs nå steget med hele 35 prosent, og det bare i løpet av de seneste tre ukene.

Til sammenligning så har Oslo Børs Benchmark indeks i samme vel tre ukers periode nå hatt en oppgang på 3,97 prosent, mens Oslo Energy index (OSLENX) har hatt en oppgang i samme periode på 7,24 prosent.

Nå kan du få 1-års medlemskap hos Aksjeanalyser.com, SignalListen.com, og BullogBear.no, og tilgang til alle våre analyser m.m. for KUN 1.998,-!

Så kom vi nå i julen, den 25. desember 2016, med en annen omfattende analysesak hos Aksjeanalyser.com, og forbeholdt våre betalende medlemmer å lese.

Her hadde vi sett nærmere på alle aksjer på hele Oslo Børs, og presenterte så våre 20 favorittaksjer på Oslo Børs for 2017.

Vi valgte å omtale fem av disse 20 favorittaksjene våre på Oslo Børs for 2017 her på bloggen, og gratis og tilgjengelig for alle å lese.

Av disse fem aksjene vi presenterte blant våre 20 favorittaksjer på Oslo Børs for 2017, og gratis for alle å lese på vår blogg her den 25. desember 2016, ja så utviklet disse seg slik i dag:

Archer Ltd (ARCHER):  +33,01 %
Awilco Drilling (AWDR): +6,81 %
Golden Ocean Group (GOGL): +5,57 %
Norske Skogindustrier (NSG): -0,69 %
Panoro Energy (PEN): +19,40 %

Ser vi på alle våre 20 favorittaksjer for 2017, og som vi presenterte i en omfattende analysesak for våre betalende medlemmer hos Aksjeanalyser.com i julen nå, den 25. desember 2016.

Ja så hadde disse i gjennomsnitt en kursoppgang i dag på hele 6,94 prosent.

Til sammenligning så var Oslo Børs Benchmark indeks (OSEBX) i dag opp med 0,58 prosent.

Nå i dag så har vi altså hos Aksjeanalyser.com sett nærmere på Oslo Børs OBX-indeks, og som er en indeks over de 25 største og mest omsatte selskapene på Oslo Børs.

Vi har også sett nærmere igjen på oljeprisen, og hvor en oppgang helt opp mot 70-75 dollar nå indikeres på gjerne bare 3-6 måneders sikt.

Du kan lese mer om dette og våre analyser av OBX-indeksen og oljeprisen nedenfor annonsen her...

Teknisk analyse av oljeprisen (Brent Spot):

Oljeprisen (Brent Spot) har utløst et kraftig teknisk kjøpssignal nå etter å ha brutt opp i fra en stor rektangel konsolideringsformasjon.

Oljeprisen konsoliderte lenge mellom et teknisk støttenivå rundt 42 dollar, og et teknisk motstandsnivå rundt 53 dollar.

Når oljeprisen nå nylig klarte å bryte opp i gjennom, og etablere seg over 53 dollar så ble det utløst et kraftig teknisk kjøpssignal for oljeprisen.

Oljeprisen har så konsolidert noe de seneste ukene i overkant av det som nå er et betydelig teknisk støttenivå for oljeprisen rundt 53 dollar.

Videre oppgang for oljeprisen signaliseres nå i tiden fremover, og potensialet er helt opp mot 70-75 dollar på gjerne bare 3-6 måneders sikt.

Det er blant annet basert på disse svært positive tekniske signaler for oljeprisen at vi hos Aksjeanalyser.com for vel tre uker siden kom med en omfattende analysesak, og hvor vi etter å ha gått i gjennom hele energi-sektoren på Oslo Børs trakk frem våre 15 favorittaksjer innenfor sektoren.

Disse 15 aksjene har nå altså steget med hele 35 prosent i gjennomsnitt bare de seneste vel tre ukene.

Teknisk analyse av OBX-indeksen (indeks over 25 av de største og mest omsatte selskapene på Oslo Børs):

OBX-indeksen har vist en positiv utvikling de seneste 30 år innenfor en langsiktig stigende trend (jf. diagram lenger ned i saken her), og hvor videre oppgang nå signaliseres for OBX-indeksen og Oslo Børs i 2017.

Det er nå nylig utløst et kraftig teknisk kjøpssignal for OBX-indeksen etter at den har brutt opp fra en stor rektangel konsolideringsformasjon.

Det ble utløst et kraftig teknisk kjøpssignal for OBX-indeksen da den nylig brøt opp i gjennom 600-nivået.

Det vil nå være teknisk støtte for OBX-indeksen i området rundt 580-600 poeng ved eventuelle korreksjoner ned.

Etter dette kraftige tekniske kjøpssignal som nå er utløst for OBX-indeksen så indikeres altså videre oppgang for OBX-indeksen i 2017.

I henhold til den langsiktige stigende trenden for OBX-indeksen, og som har vedvart de seneste 30 år, så signaliseres nå et potensiale for OBX-indeksen helt opp mot 900 poeng i løpet av de neste 12 måneder.

I dag 27. desember 2016 så endte OBX-indeksen i 618 poeng, og i følge den langsiktige stigende trenden og det samlede positive tekniske bildet for OBX-indeksen så indikeres altså nå et potensiale på nærmere 50 prosent opp i løpet av 2017.

Vi hos Aksjeanalyser.com tror og mener altså at energi-sektoren kan bli en av vinnerne på Oslo Børs i 2017, og som kan bidra sterkt til en slik mulig kraftig oppgang på Oslo Børs i 2017.

Hvis vi skal trekke frem en annen sektor vi har stor tro på i 2017 så er det sjømat-sektoren.

Denne sjømat-sektoren trakk vi forresten frem som en mulig vinner-sektor på Oslo Børs for 2016 i en analyse her den 07. mai 2016: "Dette kan bli vinneraksjene i år"

I vår analyse den gang av sjømat-sektoren på Oslo Børs den 07. mai 2016 så kunne våre betalende medlemmer hos Aksjeanalyser.com lese om våre utvalgte fem favoritter innenfor sektoren her, og som var som følger og har vist følgende utvikling siden den gang:

  • Bakkafrost (BAKKA): +16,4 %
  • Grieg Seafood (GSF): +106,0 %
  • Havfisk (HFISK): +16,6 % (kjøpt opp av Lerøy Seafood Group i høst ved kurs 36,50 kr)
  • Marine Harvest Group (MHG): +22,0 %
  • Norway Royal Salmon (NRS): +86,4 %

Våre fem favoritter vi trakk frem innen sjømat-sektoren på Oslo Børs hos Aksjenalyser.com den 07. mai 2016 har altså siden den gang steget med i gjennomsnitt 49,5 prosent.

Til sammenligning så har Oslo Børs Benchmark Indeks (OSEBX) i samme periode siden 07. mai 2016 steget med 14,8 prosent, mens Oslo Seafood Index (OSLSFX) er opp 32,2 prosent i samme periode.

Nå kan du få 1-års medlemskap hos Aksjeanalyser.com, SignalListen.com, og BullogBear.no, og tilgang til alle våre analyser m.m. for KUN 1.998,-!

Nå er tiden inne for å kjøpe bolig i Spania - Finn din drømmebolig i Spania her (Nye leil. fra kun 104.000 Euro) [sponset lenke]:

Diagram over utviklingen OBX-indeksen siden 1987 og frem til i dag:


Diagram over utviklingen for oljeprisen (Brent Spot):

Kilde Charts: vikingen.se


Disclaimer:

Analysene er utarbeidet av Aksjeanalyser.com. Aksjeanalyser.com garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysene. Eventuell eksponering i henhold til anbefalingene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors egen regning og risiko. Aksjeanalyser.com er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som måtte oppstå som følge av bruk av Aksjeanalyser.com sine analyser.

Analysene baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men Aksjeanalyser.com garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig. Uttalelser i analysene reflekterer Aksjeanalyser.com sin oppfatning på det tidspunkt analysene ble utarbeidet, og Aksjeanalyser.com forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Analysene skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som en anbefaling om investeringsstrategi.

Våre analyser på Aksjeanalyser.com er basert på teknisk analyse, og vi har hverken anledning til (krever egen konsesjon for investeringsrådgivning) eller mulighet for å gi personlige råd om aksjeinvesteringer til enkeltinvestorer.

Vi har mange tusen lesere av våre analyser hver måned, og ville således heller ikke hatt noen mulighet for å følge opp alle disse på personlig basis, og gi personlige anbefalinger om hva den enkelte investor bør gjøre av investeringer.

Våre analyser, som altså baserer seg på teknisk analyse, må kun ses på som investeringsideer, og ikke noe mer enn det. Hver enkelt investor må selv skaffe seg den nødvendige innsikt og forståelse for børs og finansmarkedene generelt, og de enkeltaksjer man selv velger å investere i, og gjerne få råd fra sin investeringsrådgiver eller megler annet sted før man gjør sine aksjeinvesteringer.

Opplysninger om eventuelle interessekonflikter, som egne beholdninger og posisjoner i de omtalte investeringsobjektene, vil fremgå av analysene. Ved eventuelle spørsmål rundt analysene og/eller annet vennligst ta kontakt med oss på mail: post [at] aksjeanalyser.com

Disse aksjene kan flerdobles i 2017


25.12.2016 - Vi har hos Aksjeanalyser.com sett nærmere på alle selskapene på Oslo Børs, og så kommet frem til våre 20 favorittaksjer for 2017.

Dette er altså de aksjene vi hos Aksjeanalyser.com ser det største potensialet for i 2017.

Vi tror mange av disse 20 favorittaksjene våres på Oslo Børs for 2017 har potensiale til å kunne både doble og flerdoble seg i løpet av 2017. Mange av våre favorittaksjer for 2017 er for øvrig å finne innenfor energi-sektoren på Oslo Børs.

Vi tror denne sektoren og mange av aksjene her kan stå foran en kraftig reprising i løpet av 2017, og med utsikter til en oljepris opp mot 70 dollar i løpet av 2017.

For bare tre uker siden kom vi hos Aksjeanalyser.com med en omfattende analysesak forbeholdt våre betalende medlemmer hos Aksjeanalyser.com, og hvor vi presenterte våre 15 favorittaksjer innenfor energi-sektoren på Oslo Børs (som består av totalt cirka 60 selskaper), og som våre betalende medlemmer kunne lese her på Aksjeanalyser.com

Våre 15 utvalgte aksjer den gang innenfor energi-sektoren på Oslo Børs har nå i løpet av bare tre uker steget med i snitt rundt 30 prosent.

I samme siste tre ukers periode så har for øvrig Oslo Børs (OSEBX) steget med 3,37 prosent, mens Oslo Energy Index (OSLENX) er +6,14 prosent.

Les også: "Bli rik på aksjer: -Følg innsiderne"

Nå har vi altså hos Aksjeanalyser.com gått i gjennom samtlige selskaper på hele Oslo Børs, og kommet frem til de 20 selskapene som vi mener kan ha det største potensialet på Oslo Børs i 2017.

Mange av våre favoritter for 2017 er  altså å finne innenfor energi-sektoren, og som henger sammen med blant annet at det tekniske bildet for oljeprisen indikerer at denne kan komme til å stige opp mot 70 dollar per fat, og det gjerne i løpet av bare de neste 3-6 måneder.

Les i den sammenheng gjerne også vår nylige analyse av oljeprisen og to av Fredriksen-aksjene innenfor energi-sektoren her: "Oljeprisoppgang: Fredriksen-aksjer kan flerdoble seg"

Hele denne omfattende analysesaken vi presenterer her i dag på Aksjeanalyser.com med analyser av våre totalt 20 favorittaksjer på Oslo Børs for 2017 er kun tilgjengelig for våre betalende medlemmer hos Aksjeanalyser.com.

Nå kan du få 1-års medlemskap hos Aksjeanalyser.com, SignalListen.com, og BullogBear.no, og tilgang til alle våre analyser m.m. for KUN 1.998,-!

Vi vil likevel gjengi her, og gratis for alle våre lesere på bloggen her, fem av disse analysene av våre 20 favorittaksjer på Oslo Børs for 2017.

Du kan lese disse analysene nedenfor annonsen her...


Kort om Archer (ticker på Oslo Børs: ARCHER):

Archer is a global oil services company with a heritage in drilling and well services that stretches back over 40 years. Employing more than 5,000 people at 40 locations in 19 countries, from drilling services, well integrity & intervention, plug & abandonment to decommissioning, Archer is focused on safely delivering the highest quality services and products to the drilling and well service markets.

Du kan lese mer om selskapet på deres hjemmesider her: http://www.archerwell.com/

Teknisk analyse av Archer Ltd (ARCHER):

Archer Ltd (ARCHER) har vist en meget svak utvikling siden toppen i januar 2011 da aksjen var høyest rundt 400 kroner.

På det laveste så har aksjen vært i 2,58 kroner i mars 2016.

Siden har aksjen vist klare tegn til å gjerne være i ferd med å etablere en bunn-formasjon i form av en rettvinklet stigende triangel formasjon.

Aksjen har nå i uken som gikk brutt opp i gjennom motstandslinjen i denne formasjonen ved 9,00-kroner, og med dette utløst et kraftig teknisk kjøpssignal.

Det er samtidig utløst et kraftig teknisk kjøpssignal for aksjen fra en større dobbel-bunn formasjon.

Potensialet for aksjen er i første omgang opp mot 20,00 kroner, og det er lite teknisk motstand for aksjen nå før opp mot dette nivået.

Skulle aksjen også bryte opp i gjennom 20,00-nivået så vil videre oppgang opp mot 35,00-nivået signaliseres for aksjen.

Basert på det kraftige tekniske kjøpssignal som nå er utløst for Archer-aksjen, og det betydelige potensialet som nå indikeres for aksjen på både kort og mellomlang sikt.

Ja så er Archer en av våre klare favoritter på Oslo Børs for 2017 her hos Aksjeanalyser.com.

Vi ser et potensiale for aksjen opp mot 20,00 kroner på gjerne bare 1-3 måneders sikt, mens vi ser et potensiale for aksjen helt opp mot 35,00 kroner på 6-12 måneders sikt.

Diagram over kursutviklingen for Archer-aksjen:


Kort om Awilco Drilling (ticker på Oslo Axess: AWDR):

Awilco Drilling is UK-based drilling contractor. The Company owns and operates the two semi-submersible rigs WilPhoenix and WilHunter. Awilco Drilling's head office is located in Aberdeen, Scotland

Du kan lese mer om selskapet på deres hjemmesider her: http://www.awilcodrilling.com/

Teknisk analyse av Awilco Drilling (AWDR):

Awilco Drilling (AWDR) har brutt ut av den langsiktige fallende trenden, og har nå også utløst et kraftig teknisk kjøpssignal fra en stor omvendt hode-skulder formasjon.

Det ble nylig utløst et kraftig teknisk kjøpssignal for Awilco Drilling-aksjen da den brøt opp i gjennom motstandslinjen ved 35,00 kroner i en stor omvendt hode-skulder formasjon.

Potensialet for aksjen i henhold til denne formasjonen er nå i første omgang opp mot 60,00-nivået.

Fredag før Jul så endte aksjen i 36,70 kroner, og kan således ha et stort potensiale i månedene fremover.

Det er imidlertid lite teknisk motstand for aksjen videre oppover, og aksjen er en av våre favoritter på Oslo Børs for 2017 hos Aksjeanalyser.com.

Vi ser et potensiale for aksjen opp mot 60,00 kroner på 3-6 måneders sikt, mens vi ser et potensiale for aksjen opp mot 90,00 kroner på 12-18 måneders sikt.

Diagram over kursutviklingen for Awilco Drilling-aksjen:


Kort om Golden Ocean Group (ticker på Oslo Børs: GOGL):

Golden Ocean Group Limited er et Bermudaselskap stiftet i 1996, som driver transport av tørrbulklast. Gjennom sine datterselskaper eier og driver Golden Ocean en flåte bestående av 77 tørrbulkskip,inkludert nybygg, time charter in og skip i joint venture. Hver av Golden Oceans skip er registrert under Marshalløyene eller Hong Kong flagg. Total kapasitet for selskapets flåte er ca. 10.6 millioner dødvekttonn.

Du kan lese mer om selskapet på deres hjemmesider her: http://goldenocean.bm/

Teknisk analyse av Golden Ocean Group (GOGL):

Fredriksen-aksjen og tørrlastrederiet Golden Ocean Group (GOGL) har vist en svært svak utvikling de seneste årene.

Aksjen har falt i fra en topp rundt 570 kroner i 2014, og til lavest rundt 21 kroner i februar 2016.

Men siden bunnen i februar i år så har Golden Ocean-aksjen vist klare tegn til å gjerne være i ferd med å etablere en bunn-formasjon rundt disse nivåene.

Det er etablert en større rettvinklet stigende triangel formasjon, og som aksjen nå synes å være i ferd med å bryte opp i gjennom motstandslinjen ved rundt 39-40 kroner.

Et etablert brudd opp i gjennom 40,00-nivået vil utløse et kraftig teknisk kjøpssignal for Golden Ocean-aksjen.

Det vil da være lite teknisk motstand for videre kursoppgang for aksjen før helt opp mot 120,00-nivået.

Aksjen kan således ha et potensiale til å kunne tredoble seg fra dagens nivå, og det gjerne i løpet av bare de neste 12-18 måneder.

Golden Ocean Group er altså en av våre favorittaksjer på Oslo Børs for 2017 hos Aksjeanalyser.com.

Vi ser altså et potensiale for aksjen helt opp mot 120,00 kroner, og på bare 12-18 måneders sikt.

Diagram over kursutviklingen for Golden Ocean Group-aksjen:


Kort om Norske Skogindustrier (ticker på Oslo Børs: NSG):

Norske Skog er en av verdens største produsenter av avis- og magasinpapir. Selskapet har 8 fabrikker i 6 land og en produksjonskapasitet på 2,7 millioner tonn papir per år.

Du kan lese mer om selskapet på deres hjemmesider her: http://www.norskeskog.com/

Teknisk analyse av Norske Skogindustrier (NSG):

Norske Skog-aksjen er en annen aksje som har utløst flere positive tekniske signaler de seneste månedene.

Aksjen har brutt ut av den langsiktig fallende trenden, og har med dette gitt de første tekniske signaler om at aksjen kan være i ferd med å etablere en bunn rundt disse nivåene.

Aksjen har også brutt opp i gjennom, og etablert seg over, et svært viktig teknisk motstandsnivå rundt 2,70 kroner.

Aksjen synes nå og finne god teknisk støtte ned mot 2,70-nivået.

Det er videre etablert en stigende trend for aksjen i løpet av høsten, og hvor aksjen nå ligger ned mot støttenivået ved nedre trendlinje i denne.

Norske Skog-aksjen kan således være ved et gunstig nivå nå og kjøpe aksjen ved.

Potensialet for aksjen, og i henhold til den kortsiktige stigende trenden, er i første omgang opp mot 7,00  kroner på 3-6 måneders sikt.

Dersom aksjen også skulle bryte opp i gjennom 7,00-nivået så vil det utløses et nytt kraftig teknisk kjøpssignal for aksjen.

Da vil videre kursoppgang for aksjen helt opp mot 20,00-22,00 kroner signaliseres på 6-12 måneders sikt fra et slikt eventuelt brudd opp i gjennom 7,00-nivået måtte finne sted.

Norske Skog-aksjen fremstår altså som en spennende aksjen teknisk sett nå, og med et betydelig potensiale både på kort og lang sikt.

Norske Skog-aksjen er altså en annen av våre favorittaksjer på Oslo Børs for 2017 her hos Aksjeanalyser.com.

Vi ser et potensiale for aksjen opp mot 7,00 kroner på 3-6 måneders sikt, mens vi ser et mulig potensiale for aksjen helt opp mot 20,00-nivået på 12-18 måneders sikt.

Selv om aksjen skulle stige opp mot 20,00-nivået så vil den fortsatt være ned over 80 prosent siden toppen i 2007 da aksjen var rundt 120,00 kroner.

Nå kan du få 1-års medlemskap hos Aksjeanalyser.com, SignalListen.com, og BullogBear.no, og tilgang til alle våre analyser m.m. for KUN 1.998,-!

Diagram over kursutviklingen for Norske Skog-aksjen:


Kort om Panoro Energy (ticker på Oslo Børs: PEN):

Panoro Energy ASA is an independent E&P company listed on the Oslo Stock Exchange with ticker PEN with a primary office in London. The Company holds high quality production, exploration and development assets in West Africa, namely the Dussafu License offshore southern Gabon, and OML 113 offshore western Nigeria. As well as the existing discovered hydrocarbon resources both assets also hold significant exploration potential.

Du kan lese mer om selskapet på deres hjemmesider her: http://www.panoroenergy.com/

Teknisk analyse av Panoro Energy (PEN):

Panoro Energy-aksjen har brutt ut av en fallende trend, og med det gitt de første signaler om en mulig positiv vending for aksjen i tiden fremover.

Aksjen har nå også utløst et kraftig teknisk kjøpssignal etter å ha brutt opp i gjennom et svært viktig teknisk motstandsnivå rundt 5,00 kroner.

Det bør nå være god teknisk støtte for aksjen ned mot 5,00-nivået ved eventuelle korreksjoner ned for aksjen.

Videre oppgang for aksjen opp mot 11,00-nivået signaliseres nå på 3-6 måneders sikt.

Dersom aksjen skulle bryte opp i gjennom 11,00-nivået så vil et nytt kraftig teknisk kjøpssignal utløses for aksjen.

Aksjen vil da ha potensiale til å kunne stige helt opp mot neste tekniske motstandsnivå av større betydning, rundt 24,00 kroner.

Fredag før jul endte aksjen i 5,36 kroner, og aksjen kan således ha et stort potensiale nå, og det både på kort og lang sikt.

Aksjen får plass blant våre favorittaksjer på Oslo Børs for 2017 her hos Aksjeanalyser.com.

Vi ser et potensiale for aksjen opp mot 11,00 kroner på 3-6 måneders sikt, mens vi ser et mulig potensiale for aksjen helt opp mot 24,00 kroner på 12-18 måneders sikt.

Se diagram over kursutviklingen for Panoro Energy-aksjen nedenfor annonsen her...

Nå er tiden inne for å kjøpe bolig i Spania - Finn din drømmebolig i Spania her (Nye leil. fra kun 104.000 Euro) [sponset lenke]:

Diagram over kursutviklingen for Panoro Energy-aksjen:


Kilde Charts: vikingen.se


Disclaimer:

Analysene er utarbeidet av Aksjeanalyser.com. Aksjeanalyser.com garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysene. Eventuell eksponering i henhold til anbefalingene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors egen regning og risiko. Aksjeanalyser.com er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som måtte oppstå som følge av bruk av Aksjeanalyser.com sine analyser.

Analysene baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men Aksjeanalyser.com garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig. Uttalelser i analysene reflekterer Aksjeanalyser.com sin oppfatning på det tidspunkt analysene ble utarbeidet, og Aksjeanalyser.com forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Analysene skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som en anbefaling om investeringsstrategi.

Våre analyser på Aksjeanalyser.com er basert på teknisk analyse, og vi har hverken anledning til (krever egen konsesjon for investeringsrådgivning) eller mulighet for å gi personlige råd om aksjeinvesteringer til enkeltinvestorer.

Vi har mange tusen lesere av våre analyser hver måned, og ville således heller ikke hatt noen mulighet for å følge opp alle disse på personlig basis, og gi personlige anbefalinger om hva den enkelte investor bør gjøre av investeringer.

Våre analyser, som altså baserer seg på teknisk analyse, må kun ses på som investeringsideer, og ikke noe mer enn det. Hver enkelt investor må selv skaffe seg den nødvendige innsikt og forståelse for børs og finansmarkedene generelt, og de enkeltaksjer man selv velger å investere i, og gjerne få råd fra sin investeringsrådgiver eller megler annet sted før man gjør sine aksjeinvesteringer.

Opplysninger om eventuelle interessekonflikter, som egne beholdninger og posisjoner i de omtalte investeringsobjektene, vil fremgå av analysene. Ved eventuelle spørsmål rundt analysene og/eller annet vennligst ta kontakt med oss på mail: post [at] aksjeanalyser.com

Bli rik på aksjer: -Følg innsiderne

22.12.2016 - Vi har i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere igjen på en av aksjene på Oslo Børs vi nylig hadde en positiv analyse av: Panoro Energy (ticker: PEN).

Du kan lese vår analyse av Panoro Energy (PEN) den 08. desember 2016 her: "Aksje ned 96 %: Styrelederen hamstrer aksjer"

Vi skrev den gang i vår analyse om at styreleder i Panoro Energy, Julien Balkany, kjøpte 225.338 aksjer i selskapet, slik det ble opplyst om i en børsmelding fra selskapet den 08. desember 2016. Aksjene ble kjøpt til en snittkurs på 3,69 kroner per aksje.

Etter transaksjonen har Balkany direkte og indirekte kontroll over 1.325.444 Panoro-aksjer.

Snakk om god timing. Ja for i dag, bare 14 dager senere, så steg aksjen til himmels etter positive nyheter rundt selskapet, og aksjen endte som dagens børsvinner med en oppgang på hele 28 prosent til 5,50 kroner.

Styreleder i Panoro Energy (PEN), Julien Balkany, kunne dermed glede seg over en økning i verdien på sine aksjer i selskapet på hele 1,6 millioner kroner, og det bare i dag.

Ved vår forrige positive analyse av Panoro Energy-aksjen hos Aksjeanalyser.com den 08. desember 2016, altså for to uker siden, så var aksjekursen i 3,88 kroner.

Aksjen har således steget med hele 42 prosent siden vår positive analyse av Panoro Energy-aksjen den gang for bare 14 dager siden.

Vi poengterte videre følgende i vår forrige positive analyse av Panoro Energy-aksjen den 08. desember 2016:

Når en person i et selskap sitt styre eller ledelse kjøper aksjer i selskapet så gir det et signal om at vedkommende mener aksjen er billig.

Innsidere bør jo være de med best kunnskap om utviklingen i selskapet og markedet selskapet operer innenfor. Dermed kan man annta at de bør ha gode forutsetninger for å si om aksjen er billig eller dyr. Når en innsider kjøper aksjer for større beløp så er det altså et tegn på at selskapet gjerne går bedre enn det aksjemarkedet synes å prise inn ved dagens aksjekurs.

Selskaper der innsidere har kjøpt aksjer for større beløp, kan således være gode kjøpskandidater.

I dag kom det altså positive nyheter fra selskapet Panoro Energy (PEN):

BW Offshore og BW Group har gjennom et joint venture inngått en avtale om kjøp av 66,67 prosent av Dussafu-produksjonsdelingskontrakten offshore Gabon, i følge en børsmelding i dag.

Selgeren er Harvest Energia, og prislappen er satt til 32 millioner dollar.

BW Offshore og BW Groups joint venture, kjent som BW Energy Holdings (BWEH), eies 66,67 prosent av BW Offshore og 33,33 prosent av BW Group-datter Maple Company Limited

De resterende 33,33 prosentene av Dussafu-lisensen er eid av Panoro Energy-datter Pan-Petroleum Gabon.

Vi har så hos Aksjeanalyser.com sett nærmere igjen i dag på dette selskapet, og hvor styrelederen traff en ren innertier med sitt aksjekjøp for bare 14 dager siden. Vi hos Aksjeanalyser.com kom ikke så helt dårlig ut av det med vår positive analyse av aksjen den gang for to uker siden vi heller.

Du kan nå lese vår oppdaterte analyse i dag av Panoro Energy-aksjen nedenfor annonsen her...

Kort om Panoro Energy (ticker: PEN):

Panoro Energy er et uavhengig oljeselskap med eiendeler i Vest Afrika. Selskapets to viktigste eiendeler er Aje feltet i Nigeria og Dussafu funnet i Gabon. I områdene rundt disse feltene har også Panoro identifisert et stort letepotensial.

Du kan lese mer om selskapet på deres hjemmesider her: http://www.panoroenergy.com/

Nå kan du få 1-års medlemskap hos Aksjeanalyser.com, SignalListen.com, og BullogBear.no, og tilgang til alle våre analyser m.m. for KUN 1.998,-!

Teknisk analyse av Panoro Energy (PEN):

Slik vi skrev om i vår forrige positive analyse av Panoro Energy-aksjen den 08. desember så var det da blitt utløst flere positive tekniske signaler for aksjen.

Aksjen hadde brutt opp fra en stor fallende kile-formasjon (jf. diagram nederst i saken her), og dette var med og gi de første tekniske signaler om at aksjen gjerne hadde etablert en bunn.

Videre så har aksjen brutt opp i gjennom både sitt 50-dagers og 200-dagers glidende gjennomsnitt, og 50-dagers glidende gjennomsnitt har brutt opp i gjennom 200-dagers glidende gjennomsnitt.

Dette er med og gir positive tekniske signaler for den videre utviklingen for aksjen, og det både på kort (1-3 måneder) og mellomlang sikt (6-12 måneder).

Videre så skrev vi om i vår forrige positive analyse av Panoro Energy-aksjen at dersom aksjen skulle bryte opp i gjennom et viktig teknisk motstandsnivå ved 5,00 kroner.

Ja så ville det utløses et nytt kraftig teknisk kjøpssignal for aksjen.

Dette skjedde altså i dag, og aksjen endte altså som dagens børsvinner med en oppgang på hele 28 prosent til 5,50 kroner i dag.

Det er nå begrenset med teknisk motstand for videre kursoppgang for Panoro Energy-aksjen før opp mot 10,00-11,00 kroner.

Aksjen kan således ha potensiale til å kunne doble seg fra dagens kursnivå, og det gjerne i løpet av bare en 1-3 måneders tid.

Skulle aksjen også bryte opp i gjennom 11,00-nivået så vil videre oppgang helt opp mot 24,00 kroner signaliseres for aksjen på 3-6 måneders sikt.

Selv om aksjen skulle stige fra dagens aksjekurs ved 5,50 kroner, og helt opp til 24,00 kroner.

Ja så vil det likevel fortsatt være langt igjen til høyeste kurs for aksjen som var helt opp mot 100,00 kroner ved årsskiftet 2010/2011.

Vi hos Aksjeanalyser.com gjentar i dag vår tidligere positive analyse av Panoro Energy-aksjen fra den 08. desember, og nå som aksjen har utløst et nytt kraftig teknisk kjøpssignal etter å ha brutt opp i gjennom det svært viktige tekniske motstandsnivået ved 5,00 kroner.

Vi har kursmål for aksjen ved 10,00-11,00 kroner på gjerne bare 1-3 måneders sikt. Videre så ser vi et mulig potensiale for aksjen helt opp mot 24,00 kroner på 9-12 måneders sikt.

Vi legger til slutt til at aksjen er svært volatil, og dermed innebærer det svært høy risiko ved å investere i aksjen.

På den annen side så kan potensialet for aksjen også være svært stort, og slik vi skriver om her i vår oppdaterte tekniske analyse av aksjen i dag.

Nå kan du få 1-års medlemskap hos Aksjeanalyser.com, SignalListen.com, og BullogBear.no, og tilgang til alle våre analyser m.m. for KUN 1.998,-!

Nå er tiden inne for å kjøpe bolig i Spania - Finn din drømmebolig i Spania her (Nye leil. fra kun 104.000 Euro) [sponset lenke]:

Diagram over utviklingen for Panoro Energy-aksjen (PEN) siden juni 2010 og frem til i dag:


Kilde aksje: vikingen.se


Disclaimer:

Analysene er utarbeidet av Aksjeanalyser.com. Aksjeanalyser.com garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysene. Eventuell eksponering i henhold til anbefalingene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors egen regning og risiko. Aksjeanalyser.com er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som måtte oppstå som følge av bruk av Aksjeanalyser.com sine analyser.

Analysene baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men Aksjeanalyser.com garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig. Uttalelser i analysene reflekterer Aksjeanalyser.com sin oppfatning på det tidspunkt analysene ble utarbeidet, og Aksjeanalyser.com forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Analysene skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som en anbefaling om investeringsstrategi.

Våre analyser på Aksjeanalyser.com er basert på teknisk analyse, og vi har hverken anledning til (krever egen konsesjon for investeringsrådgivning) eller mulighet for å gi personlige råd om aksjeinvesteringer til enkeltinvestorer.

Vi har mange tusen lesere av våre analyser hver måned, og ville således heller ikke hatt noen mulighet for å følge opp alle disse på personlig basis, og gi personlige anbefalinger om hva den enkelte investor bør gjøre av investeringer.

Våre analyser, som altså baserer seg på teknisk analyse, må kun ses på som investeringsideer, og ikke noe mer enn det. Hver enkelt investor må selv skaffe seg den nødvendige innsikt og forståelse for børs og finansmarkedene generelt, og de enkeltaksjer man selv velger å investere i, og gjerne få råd fra sin investeringsrådgiver eller megler annet sted før man gjør sine aksjeinvesteringer.

Opplysninger om eventuelle interessekonflikter, som egne beholdninger og posisjoner i de omtalte investeringsobjektene, vil fremgå av analysene. Ved eventuelle spørsmål rundt analysene og/eller annet vennligst ta kontakt med oss på mail: post [at] aksjeanalyser.com

Aksjen kan være bedre enn Lotto


20.12.2016 - Vi har i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere på olje-service myggen Badger Explorer (notert på Oslo Axess med ticker: BXPL).

Selskapet er et av selskapene som jubler for den nye normaliseringen av handelsavtalen mellom Norge og Kina.

I DN i dag kunne man lese at normalisering av forholdet til Kina feires av oljegründerne i Badger Explorer, og som har ventet i snart tre år på 60 kinesiske millioner.

Da det kinesiske statsoljeselskapet CNPC sommeren 2014 signaliserte sin interesse for å bidra med opptil 60 millioner kroner, trodde ledelsen i oljeteknologiselskapet Badger Explorer at pengesorgene endelig var over.

Slik gikk det ikke. Det iskalde forholdet mellom Kina og Norge på regjeringsnivå gjorde sitt til at samarbeidet har beveget seg i sakte tempo.

Badger Explorer er et selskapet som prøver å utvikle en teknologi for fjernstyrt boring av brønner uten bruk av svære og dyre oljerigger.

Badger-sjef Roald Valen gleder seg stort over nyheten om en normalisering av handelssamarbeidet mellom Norge og Kina. Badger har fortsatt kontakt med forskningsavdelingen i CNPC om et mulig samarbeid. -Dette er kjekt for oss. Nå ser det lysere ut med tanke på å få det til, uttalte Roald Valen til DN.

Badger Explorer (ticker: BXPL) kunne for øvrig, den 06. desember 2016, melde at selskapet hadde gjennomført en rettet emisjon på 360 millioner nye aksjer til 0,125 kroner per stykk, ifølge en børsmelding fra selskapet da den 06. desember 2016.

Bruttoprovenyet var på 45 millioner kroner, og ABG Sundal Collier var tilrettelegger i emisjonen.

De nye aksjene vil bli utstedt dersom emisjonen blir godkjent på en ekstraordinær generalforsamling som skal holdes den 9.januar 2017.

Etter emisjonen så vil selskapet ha 378.537.288 aksjer med et pålydende av NOK 0,125 kroner per aksje.

Samme dag som nyheten om emisjonen ble gjort kjent, 06. desember 2016, så svingte aksjen noe voldsomt, og var lavest i 26 øre intradag, og høyest i 1,15 kroner, mens den endte dagen i 56 øre.

Dagen etter emisjonen, den 07. desember 2016, så steg aksjen intradag helt opp til 96 øre, en oppgang på hele 71 prosent fra sluttkurs den 06. desember etter emisjonen. Aksjen falt imidlertid en del tilbake mot slutten av dagen den 07. desember og endte dagen i 76 øre, men som likevel gav en pen oppgang på hele 36 prosent fra dagen før da emisjonen i selskapet ble kjent den 06. desember.

I dag, tirsdag 20. desember, endte Badger Explorer aksjen i 74 øre, og børsverdien for selskapet er med dette, og hensyntatt de nye aksjene i emisjonen, på rundt 280 millioner kroner.

Vi har i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere på utviklingen for denne svært så volatile aksjen, og hva det tekniske bildet for aksjen indikerer om den videre utviklingen for aksjen i tiden fremover nå.

Du kan lese mer om dette nedenfor annonsen her...

Først litt kort om selskapet Badger Explorer (ticker på Oslo Axess: BXPL):

Badger Explorer er et olje-service selskap med fokus på utvikling av produkter for billigere og enklere måter å bore etter olje og gass på.

Badger Explorer ASA er et norsk selskap som utvikler en metode for effektivisering av leting etter, og kartlegging av olje- og gassforekomster. Selskapet er notert på Oslo Axess med tickeren BXPL.

Selskapet utvikler et verktøy med samme navn, «Badger Explorer», som skal bore seg ned og befeste seg i havbunnen. Et stort antall sensorer er festet på verktøyet for å måle og registrere nødvendig informasjon. Metoden skal gi «en betydelig lavere risiko, kostnad og grad av kompleksitet i forhold til å operere en dyr borerigg»

Du kan lese mer om selskapet på deres hjemmeside her: http://www.bxpl.com/

Nå kan du få 1-års medlemskap hos Aksjeanalyser.com, SignalListen.com, og BullogBear.no, og tilgang til alle våre analyser m.m. for KUN 1.998,-!

Teknisk analyse av Badger Explorer (ticker på Oslo Axess: BXPL):

Badger Explorer, og som ble notert på Oslo Axess i desember 2005, har vist en svært svak utvikling helt siden 2007 da aksjen var høyest i 50,00 kroner.

Nå nylig den 06. desember da nevnte emisjon ble gjort kjent så endte aksjen i 56 øre, og etter å ha vært handlet lavest denne dagen ved 26 øre.

Aksjen har beveget seg innenfor en langsiktig fallende trend siden 2007 (jf. diagram nederst i saken her), men nå viser aksjen tegn til å gjerne være i ferd med å etablere en bunn rundt dagens nivå.

Aksjen finner nå teknisk støtte rundt 60 øre, og fra en tidligere bunn i januar 2016 (jf. diagram nederst i saken her).

Etter den nylige emisjonen, og hvor selskapet har fått hentet inn nødvendig kapital til selskapets pågående utviklingsprogram samt til generelle selskapsformål.

Ja så mener vi hos Aksjeanalyser.com at denne børsmyggen av et olje-serviceselskap nå kan være et 'spennende lodd' på Oslo Børs.

Risikoen må sies å være svært høy, men skulle selskapet lykkes så vil oppsiden kunne være potensielt svært høy for aksjen.

Etter den nylig gjennomførte emisjonen i selskapet den 06. desember så vurderer vi hos Aksjeanalyser.com at aksjen kan være ved et interessant nivå å kjøpe aksjen ved nå rundt dagens kursnivå. Aksjen endte altså i dag i 74 øre.

Vi hos Aksjeanalyser.com ser en mulig tidobling for aksjen på et par års sikt, men vi må understreke at risikoen er svært høy, og aksjen er svært volatil og lite likvid (lite omsatt på børsen).

Men som et godt alternativ, eller i tillegg til, Lotto og tippelappen, så vurderer vi hos Aksjeanalyser.com Badger Explorer-aksjen som en veldig spennende kjøpskandidat på dagens kursnivå.

Men altså kun for de svært risikovillige, og alle andre bør holde seg langt unna slike svært volatile og lite likvide aksjer som dette.

Nå er tiden inne for å kjøpe bolig i Spania - Finn din drømmebolig i Spania her (Nye leil. fra kun 89.000 Euro) [sponset lenke]:


Diagram over utviklingen for Badger Explorer aksjen (BXPL):


Kilde chart: vikingen.se


Disclaimer:

Analysene er utarbeidet av Aksjeanalyser.com. Aksjeanalyser.com garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysene. Eventuell eksponering i henhold til anbefalingene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors egen regning og risiko. Aksjeanalyser.com er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som måtte oppstå som følge av bruk av Aksjeanalyser.com sine analyser.

Analysene baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men Aksjeanalyser.com garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig. Uttalelser i analysene reflekterer Aksjeanalyser.com sin oppfatning på det tidspunkt analysene ble utarbeidet, og Aksjeanalyser.com forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Analysene skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som en anbefaling om investeringsstrategi.

Våre analyser på Aksjeanalyser.com er basert på teknisk analyse, og vi har hverken anledning til (krever egen konsesjon for investeringsrådgivning) eller mulighet for å gi personlige råd om aksjeinvesteringer til enkeltinvestorer.

Vi har mange tusen lesere av våre analyser hver måned, og ville således heller ikke hatt noen mulighet for å følge opp alle disse på personlig basis, og gi personlige anbefalinger om hva den enkelte investor bør gjøre av investeringer.

Våre analyser, som altså baserer seg på teknisk analyse, må kun ses på som investeringsideer, og ikke noe mer enn det. Hver enkelt investor må selv skaffe seg den nødvendige innsikt og forståelse for børs og finansmarkedene generelt, og de enkeltaksjer man selv velger å investere i, og gjerne få råd fra sin investeringsrådgiver eller megler annet sted før man gjør sine aksjeinvesteringer.

Opplysninger om eventuelle interessekonflikter, som egne beholdninger og posisjoner i de omtalte investeringsobjektene, vil fremgå av analysene. Ved eventuelle spørsmål rundt analysene og/eller annet vennligst ta kontakt med oss på mail: post [at] aksjeanalyser.com

hits