hits

Bloggen flytter den 16.03.2018

Bloggen har flyttet f.o.m. fredag 16. mars 2018!

Bloggen her har f.o.m. fredag 16. mars 2018 flyttet, og kan nå følges her videre fremover:

https://www.nettavisen.no/meninger/aksjeanalyser

Hvorvidt bloggen her på blogg.no også vil bli videreført fremover, vil bli klart i løpet av den nærmeste tiden, men for alle dere som følger med på bloggen her, ja så finner dere nå altså bloggen fremover direkte under Nettavisen ved å følge linken som nevnt ovenfor her.

Bakgrunnen for denne flyttingen av bloggen nå er som det fremgår av nedenforstående her:

Oktober 16, 2017.

Amedia kjøper Nettavisen og NA24, mens Egmont kjøper magasinene Side2 og Side 3 samt blogg.no

Egmont overtar altså Nettavisens magasiner Side2 og Side3, og også blogg.no

Du kan lese mer om dette her...

Det er altså  i denne forbindelse at bloggen her nå flytter over til å være direkte under Nettavisen sine egne faste bloggere, og hvor dere heretter finner bloggen min og Aksjeanalyser.com her:

https://www.nettavisen.no/meninger/aksjeanalyser

Arkiv med tidligere blogginnlegg vil også bli overført snart til nye bloggen som dere nå altså heretter kan følge med på ved nevnte link ovenfor her.

Ellers så vil nyeste blogginnlegg i fra meg og Aksjeanalyser.com som regel også bli å finne på Nettavisen sine Økonomi sider på NA24.

Hva gjelder statistikk og besøkstall for bloggen videre fremover, og for dem som følger litt med på slik, ja så vil altså bloggen min og Aksjeanalyser.com fremover ikke ha noen relevante besøkstall fremover på blogg.no sine egne blogg statistikker, og dette da fordi bloggen her nå altså flytter over til direkte under Nettavisen.

En egen side med statistikk for blogger under Nettavisen skal visst komme snart, og jeg vil da gi nærmere informsjon om det på bloggen når dette blir klart, og informere om hvor man fremover da kan finne slike bloggstatistikker for bloggere under Nettavisen.

Så bloggen min og Aksjeanalyser.com og alt vil være som før, men bare at bloggen heretter vil bli å finne på denne nye adressen som nevnt ovenfor her, og så vil i tillegg de seneste blogginnlegg av meg og Aksjeanalyser.com også som regel bli å finne på Nettavisen sine Økonomi sider på NA24.

Så lover jeg og Aksjeanalyser.com å levere veldig mange og forhåpentligvis gode og interessante saker og børs- og aksjeanalyser på bloggen videre i årene fremover, og til dere alle som følger bloggen, og som har vært her på blogg.no i rundt en fire års tid nå.

Velkommen skal dere alle være til nye bloggsiden her hos Nettavisen!

Mvh

Bjørn Inge Pettersen

Børskjempen kan stupe 20 prosent

16.03.2018 - Vi har i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere på tre aksjer på Oslo Børs og på Oslo Børs hovedindeks (OSEBX), og slik vi nå gjør hver dag for våre VIP medlemmer. En av aksjen vi i dag har sett nærmere på er børskjempen Yara International ASA (YAR) på Oslo Børs.
 
Vi ser også hver dag hos Aksjeanalyser.com for våre VIP medlemmer nærmere på de nordiske børsindeksene og tre utvalgte og interessante aksjer på de nordiske børsene.
 
Tilsvarende gjør vi også for USA hvor vi her dag ser nærmere på de svært viktige børsindeksene S&P-500 og Nasdaq Composite samt tre utvalgte interessante aksjer på de amerikanske børsene Nyse og Nasdaq.
 
I tillegg så ser vi også hver dag for våre VIP medlemmer hos Aksjeanalyser.com nærmere på tre utvalgte enten internasjonale børsindekser, valuta eller råvarer.
 
En av aksjene vi i dag har sett nærmere på ved Oslo Børs er altså børskjempen Yara International ASA (ticker på Oslo Børs: YAR).
 
Yara-aksjen har utløst flere negative tekniske signaler den seneste tiden, og nå signaliseres fare for videre kraftig nedgang for aksjen på gjerne så mye som 20 prosent i løpet av de neste månedene.
 
Yara er det 5. største selskapet på Oslo Børs, og med en markedsverdi i dag på rundt 90 milliarder kroner.
 
Du kan lese vår tekniske analyse av Yara International i dag nedenfor i saken her.
 
 
 
 
Yara International ASA (ticker på Oslo Børs: YAR)
 
Yara leverer produkter og løsninger for bærekraftig landbruk og miljøet. Gjødsel- og plantenæringsproduktene våre bidrar til å produsere mat til en stadig voksende verdensbefolkning. Våre industrielle produkter og -løsninger reduserer utslipp, forbedrer luftkvaliteten og muliggjør en sikker og effektiv drift. Yara ble grunnlagt i Norge i 1905 og har et globalt nærvær med salg til 150 land. Sikkerhet er alltid førsteprioritet hos oss.
 
 
Teknisk Analyse av Yara International ASA (ticker på Oslo Børs: YAR)
 
Yara International (YAR) har utløst flere negative tekniske signale den seneste tiden.
 
Det er blant annet utløst et kraftig teknisk salgssignal fra en stor dobbel topp formasjon for aksjen (jf. dagdiagram nedenfor).
 
Aksjen har også brutt ned i gjennom 200-dages glidende gjennomsnitt, og er nå under både 50-dagers og 200-dagers glidende gjennomsnitt.
 
RSI og MACD momentum-indikatorer signaliserer videre nedgang for Yara-aksjen på kort sikt.
 
Det er etablert en fallende trend for aksjen i løpet av de seneste månedene (jf. dagdiagram nedenfor.
 
I første omgang så signaliseres nå videre nedgang for Yara-aksjen ned mot 300,00-310,00 kroner.
 
Skulle aksjen bryte ned i gjennom 300,00-nivået så vil et nytt salgssignal utløses for aksjen, og som da vil signalisere
videre nedgang for aksjen ned mot 260,00-nivået (jf. ukediagram nedenfor).
 
Vår egen tekniske og kvantitative analysemodell SignalListen utløste også salgsignal for Yara-aksjen for noen uker siden da aksjen var rundt 350,00 kroner.
 
Basert på de negative tekniske signaler som er utløst for Yara i den seneste tiden så vurderer vi hos Aksjeanalyser.com aksjen som en salgs(short)kandidat, og med kursmål ved 305,00 kroner på 4-8 ukers sikt.
 
Vi ser også fare for videre nedgang for Yara-aksjen, og helt ned mot 260,00 kroner, om den også skulle bryte ned i gjennom 300,00-nivået.
 
Det vil i så fall da innebære et kursfall på rundt 20 prosent i fra dagens nivå ved 330,00 kroner for Yara-aksjen.
 
Til slutt her tar vi med Yara International kommer med sin årsrapport for 2017 den 23. mars 2018 (resultatrapporten for 04. kvartal 2017 ble presentert den 08. februar 2018), og så er selskapet ventet å legge frem sine resultater for 1.kvartal 2018 den 20. april 2018.
 
Teknisk Analyse av Yara International ASA (ticker på Oslo Børs: YAR):

Disclaimer:
 
Analysene er utarbeidet av Aksjeanalyser.com. Aksjeanalyser.com garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysene. Eventuell eksponering i henhold til anbefalingene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors egen regning og risiko. Aksjeanalyser.com er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som måtte oppstå som følge av bruk av Aksjeanalyser.com sine analyser.
 
Analysene baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men Aksjeanalyser.com garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig. Uttalelser i analysene reflekterer Aksjeanalyser.com sin oppfatning på det tidspunkt analysene ble utarbeidet, og Aksjeanalyser.com forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Analysene skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som en anbefaling om investeringsstrategi.
 
Våre analyser på Aksjeanalyser.com er basert på teknisk analyse, og vi har verken anledning til (krever egen konsesjon for investeringsrådgivning) eller mulighet for å gi personlige råd om aksjeinvesteringer til enkeltinvestorer.
 
Vi har mange tusen lesere av våre analyser hver måned, og ville således heller ikke hatt noen mulighet for å følge opp alle disse på personlig basis, og gi personlige anbefalinger om hva den enkelte investor bør gjøre av investeringer.
 
Våre analyser, som altså baserer seg på teknisk analyse, må kun ses på som investeringsideer, og ikke noe mer enn det. Hver enkelt investor må selv skaffe seg den nødvendige innsikt og forståelse for børs og finansmarkedene generelt, og de enkeltaksjer man selv velger å investere i, og gjerne få råd fra sin investeringsrådgiver eller megler annet sted før man gjør sine aksjeinvesteringer.
 
Opplysninger om eventuelle interessekonflikter, som egne beholdninger og posisjoner i de omtalte investeringsobjektene, vil fremgå av analysene. Ved eventuelle spørsmål rundt analysene og/eller annet vennligst ta kontakt med oss på mail: post [at] aksjeanalyser.com

Twitret Trump Twitter-aksjen opp 120 prosent?

14.03.2018 - Vi har i dag hos Aksjeanalyser.com, og som vi gjør hver dag nå (Man.-Fre.) for våre VIP-medlemmer, sett nærmere igjen på de så viktige amerikanske børsindeksene S&P-500 og Nasdaq Composite, samt at vi har sett nærmere på tre utvalgte aksjer vi mener kan være gode kjøpskandidater på de amerikanske børsene Nyse og Nasdaq.

Vi har også som vi gjør hver dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere både på Oslo Børs hovedindeks og tre utvalgte og interessante aksjer på Oslo Børs, samt på de nordiske børsene og tre utvalgte og interessante aksjer der på de nordiske børsene.

På Oslo Børs i dag så har vi blant annet sett nærmere på børsraketten Element (ELE), og som du kan lese her...

Les også: "Børs: røde varsel-lamper blinker som på diskotek"

Ja en av aksjene vi har sett nærmere på i dag hos Aksjeanalyser.com er altså Twitter-aksjen (ticker på Nyse: TWTR), og som nok kan tenkes å ha fått god hjelp av all twitringen til selveste president Donald Trump.

Det er i hvert fall et faktum at aksjen som var nær all-time low da Donald Trump tiltrådte som USAs president 20. januar 2017, ja aksjen har nå mer enn doblet seg siden den gang fra en kurs da Donald Trump tiltrådte som USAs president rundt USD 16.80 til i dag en kurs rundt USD 36.60.

En oppgang på nesten 120 prosent altså for Twitter-aksjen siden Donald Trump tiltrådte som USAs 45. president den 20. januar 2017.

Twitter sin markedsverdi har da økt med rundt 12 milliarder dollar, eller nærmere 100 milliarder norske kroner, og til i dag en børsverdi eller markedsverdi på rundt 22,5 milliarder dollar, tilsvarende rundt 175 milliarder kroner.

For å sette markedsverdien av Twitter på rundt 175 milliarder norske kroner i noe perspektiv så har for eksempel Statoil, og som er det klart største selskapet på Oslo Børs, i dag en børsverdi rundt 595 milliarder kroner.

Telenor og DNB, og som er på 2. og 3. plass blant selskapene på Oslo Børs med størst markedsverdi, har i dag en markedsverdi på hhv. 267 og 251 milliarder kroner. Så er det et godt stykke ned til nr. 4 på Oslo Børs i blant selskapene med størst markedsverdi, og som er Norsk Hydro som har en markedsverdi i dag på rundt 102 milliarder kroner.

Vel, nok om det, og vi har altså i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere på blant annet Twitter-aksjen, og som dere kan lese vår tekniske analyse av nedenfor i saken her.

Pass på å få tilgang til absolutt alt av våre svært omfattende nye VIP analysetjenester hos Aksjeanalyser.com, SignalListen.com og StockTrendSignals.com!

Nå kan du få 1 måned VIP prøvemedlemskap og tilgang til alt av omfattende analysetjenester hos Aksjeanalyser.com, SignalListen.com og StockTrendSignals.com for en rimelig pris av KUN 599,-!

Twitter Inc. (ticker på Nyse: TWTR)

Twitter, Inc. provides online social networking and microblogging service. The Company offers users the ability to follow other users activity, read, and post tweets. Twitter serves customers worldwide.

For mer informasjon om Twitter Inc. (ticker på Nyse: TWTR), se her: https://investor.twitterinc.com/

Les også: "Apple-aksjen er nær 200-doblet: nå kan den dobles igjen"

Teknisk Analyse av Twitter Inc. (ticker på Nyse: TWTR)

Twitter-aksjen har vist en sterk utvikling siden høsten 2017, og om det skyldes Donald Trump sin svært så ivrige twitring skal vi ikke spekulere i her, men aksjen har i hvert fall fått en ny vår her nå seneste tiden.

Aksjen viser en svært sterk utvikling nå, og har utløst en rekke positive tekniske signaler den seneste tiden.

Aksjen har brutt ut av den langsiktige fallende trenden som aksjen beveget seg innenfor siden børsnoteringen i slutten av 2013, og frem til nå på nyåret 2018 da aksjen brøt opp i fra denne fallende trenden (jf. ukediagram nedenfor).

Aksjen har konsolidert i de seneste ukene, men bryter nå opp i fra denne kortsiktige konsolideringsformasjonen (jf. dagdiagram nedenfor), og opp i gjennom et teknisk motstandsnivå rundt USD 35.00.

Det signaliseres nå videre oppgang for Twitter-aksjen helt opp i mot USD 50.00-55.00 på gjerne bare 3-6 måneders sikt (jf. ukediagram nedenfor).

Les også: "Netflix-aksjen er opp 4.000 prosent"

Altså signaliseres nå en oppgang for Twitter-aksjen opp i mot akkurat det nivået aksjen var rundt helt i starten da aksjen ble børsnotert på Nyse sent i 2013 (jf. ukediagram nedenfor).

Den gang startet aksjen rundt nettopp USD 50.00-nivået, før den fikk en kraftig og rask oppgang helt opp til en topp rundt USD 74.00, og for deretter vise en fallende trend i flere år til en bunn nå i 2016 og 2017, rundt USD 14.00.

Vel, det samlede tekniske bildet for Twitter er nå svært positivt, og videre oppgang for aksjen signaliseres nå altså både på kort og mellomlang sikt.

Det signaliseres nå videre oppgang for aksjen opp i mot USD 50.00-55.00 på 3-6 måneders sikt, kanskje i løpet av kortere tid enn det også.

Vår egen tekniske og kvantitative analysemodell SignalListen har vært i kjøpssignal for Twitter-aksjen nå helt siden mai 2017 da aksjen var rundt USD 19.00 (jf. diagram SignalListen nedenfor).

Basert på dette positive tekniske bildet for Twitter så vurderer vi hos Aksjeanalyser.com Twitter-aksjen som en interessant kjøpskandidat.

Vi ser altså et ptensiale for aksjen opp i mot USD 50.00-55.00 på 3-6 måneders sikt, kanskje i løpet av kortere tid enn dette også.

Det skal lønne seg å være VIP medlem hos Aksjeanalyser.com!

Nå kan du få 1 måned VIP prøvemedlemskap og tilgang til alt av omfattende analysetjenester hos Aksjeanalyser.com, SignalListen.com og StockTrendSignals.com for en rimelig pris av KUN 599,-!

Teknisk Analyse av Twitter Inc. (ticker på Nyse: TWTR):


Nå er tiden inne for å kjøpe bolig i Spania ? Finn din drømmebolig i Spania her (Nye leil. fra kun 89.000 Euro) [sponset lenke]:


Disclaimer:

Analysene er utarbeidet av Aksjeanalyser.com. Aksjeanalyser.com garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysene. Eventuell eksponering i henhold til anbefalingene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors egen regning og risiko. Aksjeanalyser.com er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som måtte oppstå som følge av bruk av Aksjeanalyser.com sine analyser.
 
Analysene baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men Aksjeanalyser.com garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig. Uttalelser i analysene reflekterer Aksjeanalyser.com sin oppfatning på det tidspunkt analysene ble utarbeidet, og Aksjeanalyser.com forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Analysene skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som en anbefaling om investeringsstrategi.
 
Våre analyser på Aksjeanalyser.com er basert på teknisk analyse, og vi har verken anledning til (krever egen konsesjon for investeringsrådgivning) eller mulighet for å gi personlige råd om aksjeinvesteringer til enkeltinvestorer.
 
Vi har mange tusen lesere av våre analyser hver måned, og ville således heller ikke hatt noen mulighet for å følge opp alle disse på personlig basis, og gi personlige anbefalinger om hva den enkelte investor bør gjøre av investeringer.
 
Våre analyser, som altså baserer seg på teknisk analyse, må kun ses på som investeringsideer, og ikke noe mer enn det. Hver enkelt investor må selv skaffe seg den nødvendige innsikt og forståelse for børs og finansmarkedene generelt, og de enkeltaksjer man selv velger å investere i, og gjerne få råd fra sin investeringsrådgiver eller megler annet sted før man gjør sine aksjeinvesteringer.

Opplysninger om eventuelle interessekonflikter, som egne beholdninger og posisjoner i de omtalte investeringsobjektene, vil fremgå av analysene. Ved eventuelle spørsmål rundt analysene og/eller annet vennligst ta kontakt med oss på mail: post [at] aksjeanalyser.com

Børs: røde varsel-lamper blinker som på diskotek

13.03.2018 - Vi har hos Aksjeanalyser.com, og som vi gjør hver dag (man.-fre.) for våre VIP-medlemmer, og i vår daglige seksjon «Indekser, Valuta og Råvarer», i dag sett nærmere på de tre svært viktige europeiske børsindeksene: DAX30, FTSE-100 og CAC-40.

Varselklokkene kimer, og mange røde varsellamper blinker som på et diskotek over alt her på børsene rundt i verden nå.

Nedenfor i saken her kan dere lese vår tekniske analyse i dag av den kanskje viktigste av alle de europeiske børsindeksene, den tyske Frankfurt DAX30 indeksen.

Les også (fra 03.03.2018): "Oslo Børs: 30 år historie indikerer nå fall på 45-65%"

Les også vår analyse av verdens ledende børsindeks, den amerikanske S&P500 (fra 01.03.18): "Frykten tilbake på børsene - kan falle 50 prosent"

Vi var tidlig ute hos Aksjeanalyser.com med å rope et varsko om at det kunne komme til å bli svært urolige tider på børsene fremover, og allerede her med vår sak hos Aksjeanalyser.com den 27. januar 2018: "Børs: Nå ringer varselklokkene"

Vi hadde i vår sak den gang den 27. januar 2018 sett nærmere på de to svært viktige amerikanske børsindeksene S&P-500 og Nasdaq Composite, og slik vi gjør hver dag hos Aksjeanalyser.com for våre VIP medlemmer.
 
Vi skrev blant annet i vår sak den 27. januar 2018:
 
"Vi har altså i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere på de to svært viktige amerikanske børsindeksene S&P-500 og Nasdaq Composite, og hvor det tekniske bildet for disse nå får mange varselklokker til å begynne å ringe, og varsle at en korreksjon ned på gjerne 10-15 prosent kan være veldig nær forestående."
 
Bare kort tid etter så raste børsene og S&P-500 indeksen var lavest den 09. februar 2018 i 2.533 poeng, en nedgang på rundt 12 prosent for S&P-500 da siden vår sak den 27. januar 2018, og hvor vi mente det var stor fare for en nær forestående korreksjon ned på gjerne 10-15 prosent.
 
Vi må således kunne si vi traff svært godt med vår analyse den gang, og nå i dag så har vi altså hos Aksjeanalyser.com sett nærmere på de viktige europeiske børsindeksene, DAX30, FTSE100 og CAC40, og også her ringer varselklokkene kraftig nå, og varsellampene blinker overalt som på et diskotek.

Les vår tekniske analyse av den kanskje viktigste av alle de europeiske børsindeksene, den tyske Frankfurt DAX30-børsindeksen, og som er en av de viktige europeiske børsindeksene vi har sett nærmere på hos Aksjeanalyser.com i dag.

Det skal lønne seg å være medlem hos Aksjeanalyser.com, SignalListen.com og StockTrendSignals.com!

Nå kan du få 1 måned VIP prøvemedlemskap og tilgang til alt av omfattende analysetjenester hos Aksjeanalyser.com, SignalListen.com og StockTrendSignals.com for en rimelig pris av KUN 599,-!

DAX30

The DAX (Deutscher Aktienindex (German stock index) is a blue chip stock market index consisting of the 30 major German companies trading on the Frankfurt Stock Exchange. Prices are taken from the Xetra trading venue. According to Deutsche Börse, the operator of Xetra, DAX measures the performance of the Prime Standard's 30 largest German companies in terms of order book volume and market capitalization. It is the equivalent of the FT 30 and the Dow Jones Industrial Average, and because of its small selection it does not necessarily represent the vitality of the economy as whole.

Teknisk Analyse av DAX30

Den svært viktige tyske børsindeksen DAX-30 er fremdeles i en langsiktig stigende trend, men det er utløst enkelte negative tekniske signaler i det korte bildet nå.

Vi ser også en mulig hode-skulder formasjon for DAX-30 indeksen, og hvor det vil bli utløst et relativt kraftig teknisk salgssignal om DAX30 bryter ned i gjennom det nå viktige tekniske støttenivået ved 11.800 poeng (jf. diagrammer nedenfor).

Videre så er nå 50-dagers glidende gjennomsnitt snart i ferd med å bryte ned i gjennom 200-dagers glidende gjennomsnitt, og begge har nån begynt å få en fallende tendens.

Dette indikerer til sammen at det nå er mulig vi ser slutten på den langsiktige oppgangstrenden siden etter finanskrisen i 2008/2009.

Vår egen tekniske og kvantitative analysemodell SignalListen utløste salgssignal for DAX30-indeksen nå i begynnelsen av februar 2018 (jf. diagram SignalListen nedenfor).

Det er også etablert en fallende trend for DAX30 i det korte bildet siden toppen i slutten av januar 2018 (jf. dagdiagram nedenfor), og videre nedgang signaliseres nå for DAX30 innenfor denne kortsiktige fallende trenden.

RSI og Stochastics momentum-indikatorer signaliserer også videre nedgang nå for DAX30 på kort sikt.

Så det virker sannsynlig med en test av det nå svært viktige tekniske støttenivået ved 11.800 poeng i løpet av de nærmeste dagene, og skulle 11.800-nivået brytes så vil det altså utløses et relativt kraftig teknisk salgssignal for den så viktige europeiske børsindeksen i Tyskland, Frankfurt DAX30.

Ved et eventuelt brudd ned i gjennom 11.800-nivået så vil det altså utløses et relativt kraftig salgssignal for DAX30, og som da kan komme til å falle ned mot neste tekniske støttenivå av større betydning, og som da er ned mot 10.000-nivået.

Vi kan altså stå foran en betydelig nedgang for DAX30 om den nå skulle bryte ned i gjennom 11.800-nivået, og da utløse et relativt kraftig teknisk salgssignal.

Det blir således svært spennende å følge med på utviklingen i dagene og uken(e) videre fremover nå både på den viktige DAX30-indeksen i Tyskland, og på verdens børser for øvrig, og hvor det nesten overalt nå kimer i varselklokker og blinker i mange røde varsellamper over verdens børser.

Nå kan du få 1 måned VIP prøvemedlemskap og tilgang til alt av omfattende analysetjenester hos Aksjeanalyser.com, SignalListen.com og StockTrendSignals.com for en rimelig pris av KUN 599,-!

Teknisk Analyse av DAX30:

Nå er tiden inne for å kjøpe bolig i Spania - Finn din drømmebolig i Spania her (Nye leil. fra kun 89.000 Euro) [sponset lenke]:


Disclaimer:

Analysene er utarbeidet av Aksjeanalyser.com. Aksjeanalyser.com garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysene. Eventuell eksponering i henhold til anbefalingene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors egen regning og risiko. Aksjeanalyser.com er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som måtte oppstå som følge av bruk av Aksjeanalyser.com sine analyser.
 
Analysene baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men Aksjeanalyser.com garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig. Uttalelser i analysene reflekterer Aksjeanalyser.com sin oppfatning på det tidspunkt analysene ble utarbeidet, og Aksjeanalyser.com forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Analysene skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som en anbefaling om investeringsstrategi.
 
Våre analyser på Aksjeanalyser.com er basert på teknisk analyse, og vi har verken anledning til (krever egen konsesjon for investeringsrådgivning) eller mulighet for å gi personlige råd om aksjeinvesteringer til enkeltinvestorer.
 
Vi har mange tusen lesere av våre analyser hver måned, og ville således heller ikke hatt noen mulighet for å følge opp alle disse på personlig basis, og gi personlige anbefalinger om hva den enkelte investor bør gjøre av investeringer.
 
Våre analyser, som altså baserer seg på teknisk analyse, må kun ses på som investeringsideer, og ikke noe mer enn det. Hver enkelt investor må selv skaffe seg den nødvendige innsikt og forståelse for børs og finansmarkedene generelt, og de enkeltaksjer man selv velger å investere i, og gjerne få råd fra sin investeringsrådgiver eller megler annet sted før man gjør sine aksjeinvesteringer.

Opplysninger om eventuelle interessekonflikter, som egne beholdninger og posisjoner i de omtalte investeringsobjektene, vil fremgå av analysene. Ved eventuelle spørsmål rundt analysene og/eller annet vennligst ta kontakt med oss på mail: post [at] aksjeanalyser.com

Ellevill biotech-aksje på Nasdaq

13.03.2018 - Vi har i dag hos Aksjeanalyser.com, og som vi gjør hver dag nå (mandag-fredag) for våre VIP-medlemmer, sett nærmere igjen på de så viktige amerikanske børsindeksene S&P-500 og Nasdaq Composite, samt at vi har sett nærmere på tre utvalgte og interessante aksjer på de amerikanske børsene NYSE og NASDAQ, deiblant en ellevill biotech-aksje som har tidoblet seg på bare et halvt års tid nå.

Les også: "Apple-aksjen er nær 200-doblet: nå kan den dobles igjen"

En av aksjene vi i dag hos har sett litt nærmere på er en ellevill biotek-aksje på Nasdaq-børsen, Endocyte, Inc. (ticker på Nasdaq: ECYT), og som nå har hele tidoblet seg bare på vel et halvt års tid fra en kurs rundt USD 1.17 i august 2017 og til i dag en kurs rundt USD 10.65.

Nå indikerer det tekniske bildet for aksjen at den kan ha potensiale til å både doble og kanskje tredoble seg videre i fra dagens nivå. Les mer om dette lenger ned i saken her.

Her snakker vi imidlertid en svært høy-risiko aksje, og som vi gjør veldig tydelig klart i vår tekniske analyse av aksjen i dag under dagens «USA BØRSENE I DAG» for våre VIP medlemmer hos Aksjeanalyser.com, og som vi publiserer daglig (man.fred.) rundt kl 17.30.

En annen av aksjene på de amerikanske børsene vi har sett nærmere igjen på i dag er nå opp hele 30 prosent bare siden vår forrige positive analyse av aksjen for våre VIP medlemmer hos Aksjeanalyser.com den 28. februar 2018, Micron Technology (ticker på Nasdaq: MU).

Micron Technology er ingen børsmygg, og har en børsverdi i dag på rundt 64 milliarder dollar, eller tilsvarende cirka 490 milliarder norske kroner. Til sammenligning så har Statoil, og som er klart største selskap på hele Oslo Børs, en børsverdi i dag på rundt 590 milliarder kroner.

Vi har sett nærmere igjen på Micron Technology hos Aksjeanalyser.com i dag, og du kan lese vår oppdaterte analyse av aksjen her i dag...

Det skal lønne seg å være medlem hos Aksjeanalyser.com, SignalListen.com og StockTrendSignals.com!

Nå kan du få 1 måned VIP prøvemedlemskap og tilgang til alt av omfattende analysetjenester hos Aksjeanalyser.com, SignalListen.com og StockTrendSignals.com for en rimelig pris av KUN 599,-!

Endocyte, Inc. (ticker på Nasdaq: ECYT)

Endocyte, Inc., a biopharmaceutical company, develops targeted therapies for the treatment of cancer and inflammatory diseases in the United States. The company uses its technology to create novel small molecule drug conjugates (SMDCs) and companion imaging agents. It is developing Vintafolide, a SMDC that is in Phase IIb clinical trial to treat non-small cell lung cancer; EC1456, which is in Phase I dose escalation trial for the treatment of advanced solid tumors; and EC1169, a tubulysin therapeutic that is in Phase I dose escalation trial to treat advanced metastatic castration-resistant prostate cancer. The company's products in pre-clinical development include EC2629, a folate receptor-targeted SMDC for use in treating cancer; EC2319 for the treatment of inflammatory diseases; EC0371 for treating polycystic kidney disease; and SMDC bi-specific adaptor chimeric antigen receptor T-cell for the treatment of immunotherapy in cancer. Endocyte, Inc. has a collaboration agreement with Purdue Research Foundation; Master License Agreement with Purdue Research Foundation; Merck Sharp & Dohme Research GmbH; and Nihon Medi-Physic Co., LTD. The company was founded in 1995 and is headquartered in West Lafayette, Indiana.

For mer informasjon om Endocyte, Inc. (ticker på Nasdaq: ECYT), se her: http://endocyte.com/

Les også: "Netflix-aksjen er opp 4.000 prosent"

Teknisk Analyse av Endocyte, Inc. (ticker på Nasdaq: ECYT)

Endocyte, Inc. (ticker på Nasdaq: ECYTE) har vist en svært sterk utvikling det seneste halvåret, og hvor aksjen har nå nesten tidoblet seg i fra en bunn rundt USD 1.17 høsten 2017, og til i dag en kurs rundt USD 10.00 (jf. diagram nederst i saken her).

La oss begynne med å si at dette er en svært volatil aksje, og som det dermed innebærer naturligvis også svært høy risiko ved å investere i aksjen.

Vi har sett nærmere på denne Endocyte-aksjen hos Aksjeanalyser.com i dag, og hva det tekniske bildet kanskje kan gi av indikasjoner om den sterke utviklingen for aksjen vil fortestte videre fremover.

Etter et kraftig hopp i oktober så har aksjen siden konsolidert, men har nå brutt opp i fra denne konsolideringsformasjonen, og det er nå lite teknisk motstand videre oppover for aksjen før opp mot USD 20.00-nivået.

Skulle også det nivået bli brutt så vil aksjen kunne stige helt opp i mot tidligere topp i 2014, da aksjen var høyest rundt USD 30.00 (jf. diagram nedenfor i saken her).

Ved korreksjoner ned så vil første tekniske støttenivå av betydning være ned mot USD 6.50, og deretter rundt USD 5.00.

Dette er altså en svært volatil aksje, men hvor det tekniske bildet for aksjen indikerer at den kan ha et potensiale nå helt opp i mot USD 20,00, og kanskje helt opp i mot USD 30,00, altså en 2-3 dobling opp i fra dagens kursnivå rundt USD 10.00.

Når det er sagt så er det også stor nedside her, og første tekniske støttenivåer av betydning for aksjen er nå altså ved USD 6.50 og deretter rundt USD 5.00.

Det er altså ikke her man setter alle hardt opptjente pengene sine og alle sparepengene, men som et lite lodd i en større og bredere aksjeportefølje så kan den kanskje vurderes.

Det skal lønne seg å være medlem hos Aksjeanalyser.com, SignalListen.com og StockTrendSignals.com!

Nå kan du prøve 1 måned VIP medlemskap for kun NOK 599,-! Få tilgang til alt av omfattende analysetjenester hos: Aksjeanalyser.com, SignalListen.com og StockTrendSignals.com

Teknisk Analyse av Endocyte, Inc. (ticker på Nasdaq: ECYT):

Nå er tiden inne for å kjøpe bolig i Spania - Finn din drømmebolig i Spania her (Nye leil. fra kun 89.000 Euro) [sponset lenke]:


Disclaimer:

Analysene er utarbeidet av Aksjeanalyser.com. Aksjeanalyser.com garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysene. Eventuell eksponering i henhold til anbefalingene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors egen regning og risiko. Aksjeanalyser.com er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som måtte oppstå som følge av bruk av Aksjeanalyser.com sine analyser.

Analysene baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men Aksjeanalyser.com garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig. Uttalelser i analysene reflekterer Aksjeanalyser.com sin oppfatning på det tidspunkt analysene ble utarbeidet, og Aksjeanalyser.com forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Analysene skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som en anbefaling om investeringsstrategi.

Våre analyser på Aksjeanalyser.com er basert på teknisk analyse, og vi har verken anledning til (krever egen konsesjon for investeringsrådgivning) eller mulighet for å gi personlige råd om aksjeinvesteringer til enkeltinvestorer.

Vi har mange tusen lesere av våre analyser hver måned, og ville således heller ikke hatt noen mulighet for å følge opp alle disse på personlig basis, og gi personlige anbefalinger om hva den enkelte investor bør gjøre av investeringer.

Våre analyser, som altså baserer seg på teknisk analyse, må kun ses på som investeringsideer, og ikke noe mer enn det. Hver enkelt investor må selv skaffe seg den nødvendige innsikt og forståelse for børs og finansmarkedene generelt, og de enkeltaksjer man selv velger å investere i, og gjerne få råd fra sin investeringsrådgiver eller megler annet sted før man gjør sine aksjeinvesteringer.

Opplysninger om eventuelle interessekonflikter, som egne beholdninger og posisjoner i de omtalte investeringsobjektene, vil fremgå av analysene. Ved eventuelle spørsmål rundt analysene og/eller annet vennligst ta kontakt med oss på mail: post [at] aksjeanalyser.com