Børsvinner i fjor: Kan dobles igjen


23.02.2017 - Vi har i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere igjen på det norske bioteknologi selskapet Nordic Nanovector (Ticker: NANO).
 
Vi hadde allerede den 19. November 2015 vår første positive analyse av Nordic Nanovector hos Aksjeanalyser.com, og som du kan lese her...
 
Den gang var Nordic Nanovector-aksjen i 12,50 kroner, mens den i dag, torsdag formiddag handles rundt 106,50 kroner.
 
Aksjen har med dette steget med hele 750 prosent siden vår første positive analyse av aksjen den 19. november 2015.
 
Fra bunnen rundt 12,50 kroner i november 2015 så hele tidoblet aksjen seg til en topp ved 129,00 kroner i desember 2016.
 
Nordic Nanovector-aksjen ble den klare vinneren på Oslo Børs i 2016, og aksjen hvor aksjen steg med hele 586 prosent i løpet av 2016.
 
Etter å ha konsolidert de seneste månedene så har aksjen igjen fått seg et kraftig løft den seneste tiden.
 
Dette blant annet etter Reuters på mandag kom med en melding om at administrerende direktør Luigi Costa i Nordic Nanovector opplever økende interesse fra mulige kjøpere av selskapet. Dette altså i følge en melding fra nyhetsbyrået Reuters mandag.
 
- Vi snakker med en rekke selskaper, og ettersom dataene bedrer seg og selskapet utvikler seg, jo mer interesse er det så klart. Hvis de allerede gode dataene fortsetter å bli bekreftet, tror jeg interessen vil stige, uttalte Costa til nyhetstjenesten Reuters på mandag.
 
Nordic Nanovector utvikler og kommersialiserer innovativ behandling for krefttyper som er vanskelig å behandle. For tiden forbereder selskapet en siste testfase for et mulig legemiddel for å behandle Non-Hodgkin lymfon (NHL), som er designet for å feste seg til svulster på en ny måte før de blir drept med en dose av stråling.
 
Vi har altså i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere igjen på det tekniske bildet for fjorårets børsvinner, Nordic Nanovector (NANO), og som du kan lese mer om nedenfor annonsen her...
 

Kort om Nordic Nanovector (ticker på Oslo Børs: NANO):
 
Nordic Nanovector utvikler og kommersialiserer innovativ behandling for krefttyper som er vanskelig å behandle, ved bruk av selskapets patentbeskyttede, målrettede teknologi. Selskapets fremste produktkandidat, Betalutin(TM), tar sikte på å forlenge og forbedre livskvaliteten til mennesker som lider av non-Hodgkin Lymfom (NHL).
 
Du kan lese mer om selskapet på deres hjemmesider her: http://www.nordicnanovector.com/
 
 
Teknisk analyse av Nordic Nanovector (NANO):
 
Nordic Nanovector aksjen beveger seg innenfor en langsiktig stiegnde trend (jf. diagram nederst i saken).
 
Videre kursoppgang signaliseres nå for aksjen innenfor denne langsiktige stigende trenden i tiden fremover.
 
Etter å ha konsolidert i de seneste månedene så er det nå flere tekniske signaler om at aksjen kan stå foran et nytt kraftig løft på kort og mellomlang sikt.
 
Aksjen har de seneste månedene beveget seg innenfor en rektangel konsolideringsformasjon mellom et teknisk støttenivå rundt 93,00 kroner, og et teknisk motstandsnivå rundt 103,00 kroner.
 
Når aksjen nå bryter opp i gjennom dette viktige tekniske motstandsnivået rundt 103,00 kroner så utløses det et nytt teknisk kjøpssignal for aksjen.
 
I første omgang signaliseres nå videre oppgang opp for å teste motstandsnivået ved forrige topp i fra desember 2016, rundt 125,00-129,00 kroner.
 
Aksjen er torsdag formiddag opp 3,40 prosent til 106,50 kroner.
 
Basert på det samlede positive tekniske bildet nå for Nordic Nanovector så gjentar vi i dag hos Aksjeanalyser.com våre tidligere positive analyser av aksjen.
 
Nordic Nanovector-aksjen er for øvrig en av våre 20 favorittaksjer for 2017 hos Aksjeanalyser.com, og som våre betalende medlemmer kunne lese om i en omfattende analysesak her på Aksjeanalyser.com den 25. desember 2016: "Våre 20 favorittaksjer for 2017"
 
Vi ser et kortsiktig (2-4 uker) potensiale for aksjen opp mot 129,00 kroner.
 
På mellomlang sikt (6-12 måneders sikt) så indikerer den langsiktige stigende trenden et potensiale for aksjen helt opp mot 220,00-260,00 kroner.
 
Aksjen kan altså ha et potensiale for å mer enn doble seg igjen i fra dagens kursnivå rundt 106,00 kroner.
Diagram over kursutviklingen for Nordic Nanovector (NANO):

Kilde chart: vikingen.se
Disclaimer:
 
Analysene er utarbeidet av Aksjeanalyser.com. Aksjeanalyser.com garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysene. Eventuell eksponering i henhold til anbefalingene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors egen regning og risiko. Aksjeanalyser.com er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som måtte oppstå som følge av bruk av Aksjeanalyser.com sine analyser.
 
Analysene baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men Aksjeanalyser.com garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig. Uttalelser i analysene reflekterer Aksjeanalyser.com sin oppfatning på det tidspunkt analysene ble utarbeidet, og Aksjeanalyser.com forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Analysene skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som en anbefaling om investeringsstrategi.
 
Våre analyser på Aksjeanalyser.com er basert på teknisk analyse, og vi har hverken anledning til (krever egen konsesjon for investeringsrådgivning) eller mulighet for å gi personlige råd om aksjeinvesteringer til enkeltinvestorer.
 
Vi har mange tusen lesere av våre analyser hver måned, og ville således heller ikke hatt noen mulighet for å følge opp alle disse på personlig basis, og gi personlige anbefalinger om hva den enkelte investor bør gjøre av investeringer.
 
Våre analyser, som altså baserer seg på teknisk analyse, må kun ses på som investeringsideer, og ikke noe mer enn det. Hver enkelt investor må selv skaffe seg den nødvendige innsikt og forståelse for børs og finansmarkedene generelt, og de enkeltaksjer man selv velger å investere i, og gjerne få råd fra sin investeringsrådgiver eller megler annet sted før man gjør sine aksjeinvesteringer.
 
Opplysninger om eventuelle interessekonflikter, som egne beholdninger og posisjoner i de omtalte investeringsobjektene, vil fremgå av analysene. Ved eventuelle spørsmål rundt analysene og/eller annet vennligst ta kontakt med oss på mail: post [at] aksjeanalyser.com

Denne aksjen kan eksplodere i 2017

22.02.2017 - Vi har i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere på hydrogen-selskapet NEL ASA (ticker: NEL).
 
Mandag morgen kunne NEL ASA melde om hydrogengjennombrudd i USA.
 
NEL-aksjen har steget hele 40 prosent de seneste dagene fra en sluttkurs fredag ved 2,03 kroner, og til en kurs onsdag formiddag rundt 2,86 kroner.
 
Nå kan aksjen ha potensiale til å mer enn tredoble seg de neste 12 måneder. Du kan lese mer om dette i vår tekniske analyse i dag hos Aksjeanalyser.com av NEL-aksjen lenger ned i saken her.
 
Det norske hydrogenselskapet Nel kunne mandag morgen melde at det har sikret seg sin største enkeltordre noensinne. Nå skal selskapets stasjoner fylle hydrogen på biler i California.
 
Norne Securities har som følge av kontrakts-nyheten valgt å oppgradere Nel-aksjen fra Salg til Kjøp, og hever kursmålet fra 2,75 til 5,00 kroner aksjen. Meglerhuset påpeker at det nye kursmålet er den tidligere kursrekorden som aksjen nådde i desember 2015.
 
- Alternativ energi aksjer som vind, sol og hydrogen får krappe kursoppganger når de annonserer rekordstore kontrakter. Nel har nå undertegnet sin største kontrakt noensinne for å levere hydrogenstasjoner til California, skriver meglerhuset i en oppdatert analyse av NEL ASA, og legger til at de kan komme til å justere på kursmålet når det foreligger flere detaljer.
 
Det norske hydrogenselskapet Nel avslørte tirsdag at det er Shell som er selskapets tidligere ukjente kunde i California.
 
Nel sier at avtalen potensielt kan være verdt over 140 millioner kroner, avhengig av antall påfyllingsstasjoner på hver lokasjon og antall tjenester.
 
Nel har tidligere levert en hydrogen-stasjon til Shell i tyske Hamburg i 2014.
 
NEL ASA er det første dedikerte hydrogenselskapet listet på Oslo Børs.
 
Selskapet har sine røtter fra hydrogenaktivitetene til Norsk Hydro, som dateres tilbake til 1927.
 
NELs hovedprodukter er hydrogenproduksjonsanlegg for industri og energiformål, hydrogenstasjoner for transportsektoren, samt lagringsløsninger for fornybar energi.
 
Selskapet har også en rekke patenter relatert til tester for tidlig sykdomsdiagnostisering.
 
NEL ASA (tidligere Diagenic), og som tidligere har drevet innen farmasisektoren, inngikk høsten 2014 en intensjonsavtale om å kjøpe NEL Hydrogen av Norsk Hydro for 120 millioner kroner - 40 millioner i kontanter og det resterende i Diagenic-aksjer.
 
Du kan lese mer om selskapet på deres hjemmesider her: http://www.nelhydrogen.com
 
Saken fortsetter nedenfor annonsen her...
 
 
Teknisk analyse av NEL ASA (NEL):
 
NEL ASA viser en positiv utvikling innenfor en langsiktig stigende trend (jf. diagram nederst i saken).
 
Videre kursoppgang signaliseres for aksjen i tiden fremover innenfor denne langsiktige stigende trenden, og som startet tilbake i 2014.
 
NEL-aksjen har nå utløst nye positive tekniske signaler etter at aksjen har steget kraftig de seneste dagene.
 
Aksjen har nå brutt ut av den kortsiktige fallende trenden (jf. diagram nederst i saken), og den har også brutt opp i gjennom både 50-dagers og 200-dagers glidende gjennomsnitt.
 
Den kraftige oppgangen for aksjen de seneste dagene har skjedd på høyt volum (antall aksjer omsatt), og dette forsterker de positive tekniske signaler som nå er utløst for NEL-aksjen.
 
Det samlede tekniske bildet for NEL-aksjen indikerer nå at den kan stå foran et videre kraftig løft, og det både på kort og mellomlang sikt.
 
NEL-aksjen er for øvrig også en av våre 20 favorittaksjer for 2017 hos Aksjeanalyser.com, og som våre betalende medlemmer kunne lese om her i en omfattende analysesak kun tilgjengelig for våre betalende medlemmer og publisert den 25. desember 2016: "Våre 20 favorittaksjer for 2017 på Oslo Børs"
 
NEL-aksjen var den gang ved vår analyse av aksjen den 25. desember 2016 ved 2,06 kroner, mens den onsdag formiddag handles rundt 2,86 kroner.
 
Aksjen har således steget med nesten 40 prosent bare siden vår analyse den gang den 25. desember 2016.
 
Slik vi skrev i vår analyse den gang av NEL-aksjen så ser vi et potensiale for aksjen helt opp mot 10,00 kroner på 12 måneders sikt.
 
Vi gjentar i dag hos Aksjeanalyser.com vår tidligere positive analyse av NEL-aksjen, og vi beholder vårt kursmål for aksjen ved 10,00 kroner på 12 måneders sikt.
 
Vi ser altså muligheter for mer enn en tredobling for aksjen på gjerne så kort tid som 12 måneders sikt.
 
Et etablert brudd opp i gjennom 3,00-nivået vil kunne sette ytterligere fart på utviklingen for aksjen i tiden fremover nå.

Diagram over utviklingen for NEL-aksjen (ticker på Oslo Børs: NEL):

Kilde diagram: Vikingen.se
Disclaimer:
 
Analysene er utarbeidet av Aksjeanalyser.com. Aksjeanalyser.com garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysene. Eventuell eksponering i henhold til anbefalingene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors egen regning og risiko. Aksjeanalyser.com er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som måtte oppstå som følge av bruk av Aksjeanalyser.com sine analyser.
 
Analysene baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men Aksjeanalyser.com garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig. Uttalelser i analysene reflekterer Aksjeanalyser.com sin oppfatning på det tidspunkt analysene ble utarbeidet, og Aksjeanalyser.com forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Analysene skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som en anbefaling om investeringsstrategi.
 
Våre analyser på Aksjeanalyser.com er basert på teknisk analyse, og vi har verken anledning til (krever egen konsesjon for investeringsrådgivning) eller mulighet for å gi personlige råd om aksjeinvesteringer til enkeltinvestorer.
 
Vi har mange tusen lesere av våre analyser hver måned, og ville således heller ikke hatt noen mulighet for å følge opp alle disse på personlig basis, og gi personlige anbefalinger om hva den enkelte investor bør gjøre av investeringer.
 
Våre analyser, som altså baserer seg på teknisk analyse, må kun ses på som investeringsideer, og ikke noe mer enn det. Hver enkelt investor må selv skaffe seg den nødvendige innsikt og forståelse for børs og finansmarkedene generelt, og de enkeltaksjer man selv velger å investere i, og gjerne få råd fra sin investeringsrådgiver eller megler annet sted før man gjør sine aksjeinvesteringer.
 
Opplysninger om eventuelle interessekonflikter, som egne beholdninger og posisjoner i de omtalte investeringsobjektene, vil fremgå av analysene. Ved eventuelle spørsmål rundt analysene og/eller annet vennligst ta kontakt med oss på mail: post [at] aksjeanalyser.com

Aksje stupte 98 prosent: Sjefen hamstrer aksjer


11.02.2017 - Vi har i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere på riggselskapet Prosafe (ticker på Oslo Børs: PRS).
 
Prosafe-aksjen stupte med hele 98 prosent i 2016, men nå indikerer det tekniske bildet for aksjen at bunnen kan være nådd, og at aksjen kan stå foran et kraftig løft i tiden fremover.
 
Du kan lese mer om dette lenger ned i saken her under vår tekniske analyse i dag av Prosafe-aksjen.
 
Fredag kom det en børsmelding fra selskapet om at fungerende administrerende direktør i riggselskapet Prosafe, Stig H. Christensen, har kjøpt en post på 26.500 aksjer i Prosafe.
 
Aksjekjøpet, og som ble gjort fredag, skjedde til en kurs på 37,55 kroner per aksje. Christensen betalte dermed rundt en million kroner for disse 26.500 aksjer han fredag kjøpte i selskapet han i dag er fungerende administrerende direktør for, Prosafe. Etter kjøpet har Christensen en beholdning på 26.500 aksjer i Prosafe.
 
Torsdag ble det kjent at Christensen går over i stillingen som viseadministrerende direktør og finansdirektør i Prosafe, mens Jesper Kragh Andresen blir ny adm. direktør. Det er meldt at omorganiseringen får effekt fra 1. mars 2017.
 
Når en person i et selskap sitt styre eller ledelse kjøper aksjer i selskapet så gir det et signal om at vedkommende mener aksjen er billig.
 
Innsidere bør jo være de med best kunnskap om utviklingen i selskapet og markedet selskapet operer innenfor.
 
Dermed kan man anta at de bør ha gode forutsetninger for å si om aksjen er billig eller dyr.
 
Når en innsider kjøper aksjer for større beløp så er det altså et tegn på at selskapet gjerne går bedre enn det aksjemarkedet synes å prise inn ved dagens aksjekurs.
 
Selskaper der innsidere har kjøpt aksjer for større beløp, kan således være gode kjøpskandidater.
 
Dette skrev vi også om i vår positive analyse den 08. desember 2016 av et annet selskap, det uavhengige oljeselskapet Panoro Energy (PEN), og hvor en sentral innsider, styreformann Julien Balkany, da hadde lastet opp med aksjer i Panoro Energy.
 
Panoro Energy-aksjen og som vi hadde en positiv analyse av den gang den 08. desember 2016 var da i 3,88 kroner. Du kan lese vår positive analyse av Panoro Energy-aksjen fra den 08. desember 2016 her: "Aksje ned 96 %: Styrelederen hamstrer aksjer"
 
Fredag endte aksjen i 6,09 kroner, og Panoro Energy-aksjen er således opp med hele 57 prosent i løpet av de seneste to måneder.
 
Et annet selskap vi har hatt flere positive analyser av, og blant annet i forbindelse med at flere sentrale innsidere har lastet opp med aksjer i selskapet, er North Energy (NORTH).
 
Vi hadde allerede den 08. september 2016, en positiv analyse av North Energy, og hvor det da hadde vært flere større innsidekjøp av aksjer i North Energy, deriblant av styreleder i selskapet, Anders Onarheim.
 
North Energy-aksjen var ved vår positive analyse av aksjen den gang den 08. september 2016 ved 1,69 kroner.
 
Fredag endte North Energy-aksjen i 3,42 kroner, og den har da doblet seg siden vår positive analyse av aksjen den gang for rundt fem måneder siden. Du kan lese vår analyse av North Energy-aksjen den gang her: "Aksjen kan doble seg på kort tid"
 
Vi kom for øvrig med en oppdatert positiv analyse av North Energy-aksjen her den 22. januar 2017, og som du kan lese her: "Innsidere laster opp aksjer: Kan nå tredoble seg"
 
I dag har vi altså sett nærmere på et annet selskap, riggselskapet Prosafe (PRS), og hvor det fredag altså ble meldt om et betydelig innsidekjøp av aksjer i selskapet.
 
Saken fortsetter nedenfor annonsen her...
 

Kort om Prosafe (ticker på Oslo Børs: PRS):
 
Prosafe is a leading owner and operator of semi-submersible accommodation vessels.
 
Prosafe owns/operates 10 semi-submersible accommodation, safety and support vessels. In addition, Prosafe owns/operates a Tender Support Vessel (TSV) that is providing drilling support services on the Norwegian Continental Shelf.
 
Furthermore, Prosafe and has an option on a new build harsh environment vessel that is currently at a shipyard in China, and on two new build accommodation vessels  nearing completion with a planned preservation and strategic stacking mode with the yard.
 
Prosafe's fleet consists of a combination of dynamically positioned and anchored vessels. Thereby, the fleet is versatile and able to operate in nearly all offshore environments. At present, Prosafe is the leader in the provision of offshore accommodation vessels in harsh and semi-harsh environments and in hurricane regions such as the Gulf of Mexico.
 
Prosafe has extensive experience from operating gangway connected to fixed installations, FPSOs, TLPs, Semis and Spars. The companys track record comprises operations offshore Norway, UK, Mexico, USA, Brazil, Denmark, Tunisia, West Africa, North-west and South Australia, the Philippines and Russia.
 
Du kan lese mer om selskapet på deres hjemmesider her: http://www.prosafe.com/

Teknisk analyse av Prosafe (PRS):
 
Prosafe-aksjen, og som falt med hele 98 prosent i 2016, viser nå klare tegn til å gjerne ha etablert en bunn.
 
Aksjen har brutt ut av den langsiktige fallende trenden (jf. diagram nederst i saken her), og har med det gitt de første positive tekniske signaler om at aksjen nå kan ha etablert en bunn.
 
I det korte bildet så har aksjen konsolidert mellom et teknisk støttenivå rundt 32,00 kroner, og et teknisk motstandsnivå rundt 40,00 kroner.
 
Fredag endte aksjen i 40,30 kroner etter en oppgang på 6,9 prosent.
 
Den kraftige oppgangen for aksjen på fredag skjedde på høyt volum, og dette gir ytterligere positive tekniske signaler for den videre utviklingen for aksjen i tiden fremover.
 
Ved et etablert brudd opp i gjennom 40,00-nivået så vil det utløses et kraftig teknisk kjøpssignal for Prosafe-aksjen.
 
Aksjen har etablert en stigende trend i det korte bildet, og siden bunnen i november 2016 da aksjen var lavest rundt 26,00 kroner.
 
Det samlede tekniske bildet for Prosafe-aksjen indikerer nå at det gjerne vil komme et slikt etablert brudd opp i gjennom 40,00-nivået.
 
Med et 'etablert brudd' opp i gjennom et slikt teknisk motstandsnivå så menes at aksjen holder seg noen dager over dette nivået.
 
Det samlede tekniske bildet for Prosafe-aksjen indikerer at den ved et slikt etablert brudd opp i gjennom 40,00-nivået kan ha potensiale til å stige helt opp mot 125,00 kroner på 12 måneders sikt.
 
Vi hos Aksjeanalyser.com vurderer Prosafe som en spennende kjøpskandidat, og aksjen er også blant våre 20 favorittaksjer for 2017, og som våre betalende medlemmer kunne lese om i en omfattende analysesak den 25. desember 2016 her: "Våre 20 favorittaksjer for 2017 på Oslo Børs".
 
Våre 20 favorittaksjer hos Aksjeanalyser.com for 2017 er så langt opp med 12,6 prosent siden vår omfattende analysesak der vi presenterte disse 20 favorittaksjene den 25. desember 2016. Oslo Børs Benchmark indeks (OSEBX) er til sammenligning opp med 2,4 prosent i samme periode siden 25. desember 2016.
 
Vi har et kortsiktig (1-3 måneder) kursmål for Prosafe-aksjen ved 60,00 kroner, mens vi ser et potensiale for aksjen helt opp mot 125,00 kroner på 12 måneders sikt.
 
Vi ser altså en mulig tredobling for Prosafe-aksjen på 12 måneders sikt.
 

Diagram over kursutviklingen til Prosafe-aksjen (PRS):

Kilde diagram: Vikingen.se

Disclaimer:
 
Analysene er utarbeidet av Aksjeanalyser.com. Aksjeanalyser.com garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysene. Eventuell eksponering i henhold til anbefalingene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors egen regning og risiko. Aksjeanalyser.com er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som måtte oppstå som følge av bruk av Aksjeanalyser.com sine analyser.
 
Analysene baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men Aksjeanalyser.com garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig. Uttalelser i analysene reflekterer Aksjeanalyser.com sin oppfatning på det tidspunkt analysene ble utarbeidet, og Aksjeanalyser.com forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Analysene skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som en anbefaling om investeringsstrategi.
 
Våre analyser på Aksjeanalyser.com er basert på teknisk analyse, og vi har verken anledning til (krever egen konsesjon for investeringsrådgivning) eller mulighet for å gi personlige råd om aksjeinvesteringer til enkeltinvestorer.
 
Vi har mange tusen lesere av våre analyser hver måned, og ville således heller ikke hatt noen mulighet for å følge opp alle disse på personlig basis, og gi personlige anbefalinger om hva den enkelte investor bør gjøre av investeringer.

 
Våre analyser, som altså baserer seg på teknisk analyse, må kun ses på som investeringsideer, og ikke noe mer enn det. Hver enkelt investor må selv skaffe seg den nødvendige innsikt og forståelse for børs og finansmarkedene generelt, og de enkeltaksjer man selv velger å investere i, og gjerne få råd fra sin investeringsrådgiver eller megler annet sted før man gjør sine aksjeinvesteringer.
 
Opplysninger om eventuelle interessekonflikter, som egne beholdninger og posisjoner i de omtalte investeringsobjektene, vil fremgå av analysene. Ved eventuelle spørsmål rundt analysene og/eller annet vennligst ta kontakt med oss på mail: post [at] aksjeanalyser.com

Aksjen tidoblet seg tre ganger: Kan nå skje igjen

04.02.2017 - Vi har i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere på Fred Olsen selskapet Bonheur (ticker på Oslo Børs: BON).
 
Bonheur-aksjen har vist en sterk utvikling siden bunnen ved 45,00 kroner i fjor sommer, og endte fredag i 86,00 kroner.
 
Vi hadde allerede den 08. januar 2016 en positiv analyse av Bonheur hos Aksjeanalyser.com, og som du kan lese her: "Aksje kraftig underpriset - kan doble seg".
 
Aksjen var ved vår positive analyse den gang rundt 50,00 kroner, mens den fredag altså endte i 86,00 kroner. Den har da steget med rundt 70 prosent siden vår positive analyse av aksjen den 08. januar 2016.
 
Vi skrev blant annet i vår analyse av Bonheur-aksjen den gang: "Vi hos Aksjeanalyser.com finner Bonheur-aksjen attraktivt priset ved dagens nivå rundt 50 kroner, og vi mener aksjen er en doblingskandidat på 1 års sikt".
 
I den seneste markedsrapporten fra Skagen Fondene, publisert den 25. januar 2017, så kan man lese at de er svært positive til Bonheur-aksjen, og de skriver om selskapet:
 
 • Fred Olsen selskapet Bonheur bidro godt til kvartalets avkastning etter en kursoppgang på 50 prosent. Flere enn oss begynner å få øynene opp for selskapets verdier som ligger innenfor fornybar energi (vindkraft).
 • Vi mener at vi her kjøper en krone for tretti øre og at disse verdiene før eller senere skal reprises betydelig.
 • Selskapet er gjeldfritt, men det ligger selvsagt en moralsk forpliktelse i systemet til å hjelpe datteren Fred Olsen Energy om behovet skulle melde seg.
 • Ved inngangen til et nytt år er det vel alltid lov å ha noen ønsker; Bonheur børslistet Fred Olsen Energy i 1997, Fred Olsen Production i 2007, og vårt nyttårsønske er en børsnotering av Fornybar Energi i 2017.
Du kan lese hele den siste markedsrapporten til Skagen Fondene her...
 
Vi har så i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere igjen på det tekniske bildet for Bonheur-aksjen, og som indikerer at aksjen kan ha potensiale til å flerdoble seg i årene fremover.
 
Slik altså Skagen Fondene også mener den har potensiale til når de mener man i dag får kjøpt en krone for tretti øre i Bonheur-aksjen, og de mener altså at disse verdiene før eller senere skal reprises betydelig.
 
Saken fortsetter nedenfor annonsen her...
 

Kort om Bonheur (ticker på Oslo Børs: BON):
 
Bonheur ASA er gjennom sine datterselskaper involvert i en rekke aktiviteter i Norge og internasjonalt. Investeringene er relatert til følgende forretningsområder: Offshore boring, fornybar energi, shipping/offshore vind og cruise.
 
Du kan lese mer om selskapet på deres hjemmesider her: http://www.bonheur.no/
 
 
Teknisk analyse av Bonheur (BON):
 
Fred Olsen selskapet Bonheur er et av selskapene som har vært lengst notert på Oslo Børs, og vårt diagram nederst i saken her som viser kursutviklingen for Bonheur-aksjen går helt tilbake til 1988, altså nærmere 30 år.
 
Fred Olsen selskapet Bonheur er en typisk syklisk aksje, og som har hatt både kraftige oppgangsperioder og kraftige nedgangsperioder.
 
Tilbake til 1988 så hele tidoblet aksjen seg fra en bunn rundt 8,00 kroner i slutten av 1988, og til en topp rundt 86,00 kroner i begynnelsen av 1990.
 
Deretter falt aksjen kraftig, og helt ned til en bunn rundt 14,50 kroner høsten 1992, for så å hele tidoble seg igjen fra høsten 1992 rundt 14,50 kroner, og til en topp rundt 142,00 kroner høsten 1997.
 
Så kom det en kraftig nedgangsperiode for Bonheur-aksjen igjen, og som så falt helt ned til 14,00 kroner igjen i slutten av 2002.
 
Deretter fikk aksjen en eventyrlig oppgang og hele 22-doblet seg fra en bunn rundt 14,00 kroner i slutten av 2002, og til en topp rundt 310,00 kroner i midten av 2007.
 
Så har altså aksjen fått en kraftig korreksjon ned igjen de seneste årene, og har falt fra toppen rundt 310,00 kroner i 2007, og til en bunn rundt 45,00 kroner i fjor sommer.
 
Siden bunnen i fjor sommer så har altså aksjen steget kraftig igjen, og i henhold til den store langsiktige stigende trenden som aksjen beveger seg innenfor så indikeres et mulig potensiale for aksjen helt opp mot 600,00-700,00 kroner på noen års sikt.
 
Med tanke på den historiske utviklingen de seneste 30 årene for Bonheur-aksjen, og som beskrevet ovenfor her, ja så er det kanskje ingen umulighet at Bonheur-aksjen igjen kan tidoble seg i løpet av f.eks. en fem års periode fremover nå.
 
Den har i hvert fall 10 og 20 doblet seg tre ganger før de seneste 30 årene så helt umulig er det vel ikke at den kanskje kan gjøre det igjen.
 
Vi hos Aksjeanalyser.com mener i hvert fall, og i likhet med Skagen Fondene, at Bonheur-aksjen kan ha potensiale til å kunne både doble og tredoble seg på et par års sikt fra dagens kursnivå.
 
Teknisk så er første motstandsnivå for aksjen av større betydning nå rundt 100,00 kroner, men brytes det nivået så vil aksjen også bryte ut av den fallende trenden som har vedvart siden toppen rundt 310,00 kroner i 2007.
 
Det vil da ved et slikt brudd opp i gjennom 100,00-nivået utløses et kraftig teknisk kjøpssignal for Bonheur-aksjen.
 
Neste tekniske motstandsnivåer av større betydning for aksjen vil da være ved 150,00 kroner, og deretter ved 200,00-nivået.
 
Vi gjentar altså i dag hos Aksjeanalyser.com vår tidligere positive analyse av Bonheur-aksjen fra den 08. januar 2016, da aksjen var rundt 50,00 kroner, og vi har nå et kursmål for aksjen ved 200,00 kroner på 12 måneders sikt.
 
Diagram over kursutviklingen for Bonheur-aksjen (BON) siden 1988 og frem til i dag:

Kilde Chart: vikingen.se

Disclaimer:
 
Analysene er utarbeidet av Aksjeanalyser.com. Aksjeanalyser.com garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysene. Eventuell eksponering i henhold til anbefalingene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors egen regning og risiko. Aksjeanalyser.com er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som måtte oppstå som følge av bruk av Aksjeanalyser.com sine analyser.
 
Analysene baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men Aksjeanalyser.com garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig. Uttalelser i analysene reflekterer Aksjeanalyser.com sin oppfatning på det tidspunkt analysene ble utarbeidet, og Aksjeanalyser.com forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Analysene skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som en anbefaling om investeringsstrategi.
 
Våre analyser på Aksjeanalyser.com er basert på teknisk analyse, og vi har hverken anledning til (krever egen konsesjon for investeringsrådgivning) eller mulighet for å gi personlige råd om aksjeinvesteringer til enkeltinvestorer.
Vi har mange tusen lesere av våre analyser hver måned, og ville således heller ikke hatt noen mulighet for å følge opp alle disse på personlig basis, og gi personlige anbefalinger om hva den enkelte investor bør gjøre av investeringer.
 
Våre analyser, som altså baserer seg på teknisk analyse, må kun ses på som investeringsideer, og ikke noe mer enn det. Hver enkelt investor må selv skaffe seg den nødvendige innsikt og forståelse for børs og finansmarkedene generelt, og de enkeltaksjer man selv velger å investere i, og gjerne få råd fra sin investeringsrådgiver eller megler annet sted før man gjør sine aksjeinvesteringer.
 
Opplysninger om eventuelle interessekonflikter, som egne beholdninger og posisjoner i de omtalte investeringsobjektene, vil fremgå av analysene. Ved eventuelle spørsmål rundt analysene og/eller annet vennligst ta kontakt med oss på mail: post [at] aksjeanalyser.com

Biotek-aksje kan 10-dobles på 1 år


02.02.2017 - Vi har i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere igjen på det norsk baserte bioteknologiselskapet Targovax (ticker på Oslo Axess: TRVX).
 
Vi hadde her hos Aksjeanalyser.com en positiv analyse av Targovax den 21. november 2016, altså for litt over to måneder siden, og som du kan lese her: "Høy biotek-feber herjer på børsen"
 
Den gang var Targovax-aksjen rundt 12,00 kroner, mens den i dag er kraftig opp igjen etter positive nyheter fra selskapet (les mer om dette lenger ned i saken her).
 
Aksjen er torsdag formiddag opp hele 28,09 prosent til 22,80 kroner.
 
Targovax-aksjen har da nær doblet seg siden vår positive analyse av aksjen den 21. november 2016, altså for bare litt over to måneder siden.
 
Vi skrev i vår forrige positive analyse av Targovax den 21. november 2016: "Vi hos Aksjeanalyser.com mener aksjen har et potensiale til å kunne stige opp mot 17,00 kroner på gjerne så kort tid som de neste 1-3 måneder".
 
Senest for få dager siden, den 26. januar 2017, hadde vi en oppdatert og positiv analyse av Targovax her hos Aksjeanalyser.com, og hvor vi oppjusterte vårt kortsiktige (1-3 måneder) kursmål for aksjen til 24,00-28,00 kroner: "Biotek-feber på børsen: Aksjen kan flerdobles"
 
I dag stiger altså aksjen kraftig igjen, og er i skrivende stund torsdag formiddag opp med 28,09 prosent til 22,80 kroner.
 
Den kraftige oppgange for Targovax-aksjen i dag kommer etter en børsmelding fra selskapet, og det selskapet selv kaller en «milepæl».
 
Selskapet som driver innen klinisk onkologi, og som fokuserer på utvikling av målrettet immunterapi for pasienter med kreftsvulster, kunne i dag kunngjøre oppløftende resultater for en klinisk studiemed TG01 i bukspyttkjertelkreft.
 
I denne studien er TG01 gitt til et utvalg pasienter i kombinasjon med gemticabine, som i dag er standard behandling for denne type kreft.
 
I forhold til tidligere publiserte historiske overlevelsesdata basert på kun gemcitabine, viser Targovax sine to års overlevelsesdata for pasienter behandlet med TG01 i denne studien oppløftende resultater.
 
TG01 er teknologiplattformen som den norske delen av immunoterapiselskapet Targovax er etablert på, og dagens nyhet er således en milepæl for det norske selskapet, fremgår det av børsmeldingen fra selskapet i dag.
 
 
Vi har altså i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere igjen på Targovax, og hvor det tekniske bildet for aksjen indikerer at den kan ha potensiale til å flerdoble seg fra dagens kursnivå, og det gjerne i løpet av så kort tid som de neste 6-12 måneder.
 
Slik vi hos Aksjeanalyser.com vurderer det så har Targovax potensiale til å kunne bli 'nye' Nordic Nanovector, og som hele 10-doblet seg i løpet av ett års tid i 2016.
 
Vi hadde for øvrig en positiv analyse av Nordic Nanovector allerede den 19. november 2015, og da aksjekursen var ved 12,50 kroner, og som du kan lese her: "Norsk storbank venter tredobling for biotek-aksje"
 
Siden hadde vi flere positive analyser av aksjen gjennom 2016, og aksjen hele 10-doblet seg til høyest 129,00 kroner den 06. desember 2016.
 
Nå mener vi hos Aksjeanalyser.com at Targovax kan ha potensiale til også å kunne 10-doble seg fra bunnen som var rundt 8,00 kroner, og slik Nordic Nanovector-aksjen gjorde, i løpet av kanskje bare ett års tid.
 
Med dagens aksjekurs for Targovax rundt 22,00 kroner så mener vi at Targovax-aksjen fortsatt har potensiale til å kunne flerdoble seg videre fra dagens kursnivå, og det gjerne i løpet av bare en 6-12 måneders tid.
 
Saken fortsetter nedenfor annonsen her...
 
 
Kort om Targovax (ticker på Oslo Axess: TRVX):
 
Targovax er et klinisk immunonkologi-selskap som fokuserer på utvikling av målrettet immunterapi for kreftpasienter.
Targovax utvikler to komplementære tilnærminger innen immunonkologi: en peptid-basert immunterapibasert plattform for pasienter med RAS-mutert kreft og en virusbasert immunterapiplattform basert på genmodifiserte onkologiske virus utstyrt med potente immunstimulerende transgener for pasienter med faste svulster.

 
Noen fakta om Targovax:
 • Etablert i 2010 av Gustav Gaudernack og Jon Amund Eriksen. Gaudernack er fortsatt medisinsk rådgiver i firmaet.
 • Med utspring i forskning fra Radiumhospitalet, utviklet selskapet blant annet en vaksine mot kreft i bukspyttkjertelen.
 • Targovax har oppnådd en Orphan Drug status for sine produktkandidater mot bukspyttkjertelkreft, mesotheliom (lungesekkkreft) og eggstokkkreft, i USA og EU.
 • Targovax har hentet 414 millioner kroner i egenkapital fra investorer gjennom flere transaksjoner siden 2010.
 • De største investorene etter børsnoteringen er venturekapitalfondet HealthCap, en av Europas største bioteknologispesialiserte aktive eierfond, Radiumhospitalets Forskningsstiftelse og en rekke institusjonelle og profesjonelle finansielle investorer, blant annet Nordea.
 
 
Teknisk analyse av Targovax (ticker på Oslo Axess: TRVX)
 
Targovax-aksjen viser en sterk utvikling og har etablert en stigende trend hvor videre kursoppgang for aksjen signaliseres i tiden fremover.
 
Aksjen har nylig brutt opp i fra en konsolideringsformasjon, og med det gitt nye positive tekniske signaler for den videre kursutviklingen.
 
Targovax-aksjen har siden bunnen rundt 8,00 kroner, i likhet med det Nordic Nanovector-aksjen, vært i gjennom to slike konsolideringsfaser (jf. charts nedenfor over kursutviklingen for hhv. Targovax og Nordic Nanovector).
 
Ja Nordic Nanovector som bunnet ut høsten 2015 rundt 12,00 kroner, hadde også to tilsvarende konsolideringsperioder, og før den virkelig begynte for alvor å skyte fart oppover.
 
Uten ellers noen direkte sammenligning mellom selskapene her, ja så indikerer det tekniske bildet for Targovax-aksjen at også den nån kan stå foran en videre kraftig oppgang i tiden fremover.
 
Slik Nordic Nanovector-aksjen gjorde etter å ha vært i gjennom to slike konsolideringsfaser før den virkelig skjøt fart og flerdoblet seg videre gjennom 2016.
 
Vi hos Aksjeanalyser.com ser nå altså muligheter for at Targovax kan bli 'nye' Nordic Nanovector i 2017, og vi mener aksjen kan ha potensiale til å flerdoble seg videre fra dagens kursnivå rundt 22,80 kroner, og gjerne opp mot 70,00-80,00 kroner i løpet av de neste 6-12 måneder.
 
Det skal likevel avslutningsvis være nevnt at risikoen i denne typen aksjer og selskaper er veldig høy, og mye er avhengig av vellykkede kliniske tester av selskapets produktkandidater for å få en langsiktig lønnsom utvikling.
 
Så er det ellers et ordtak som heter: "Den som intet våger, intet vinner"...
 

Diagram over kursutviklingen for Targovax-aksjen (TRVX):

Diagram over kursutviklingen for Nordic Nanovector-aksjen (NANO):

Kilde Charts: vikingen.se

Disclaimer:
 
Analysene er utarbeidet av Aksjeanalyser.com. Aksjeanalyser.com garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysene. Eventuell eksponering i henhold til anbefalingene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors egen regning og risiko. Aksjeanalyser.com er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som måtte oppstå som følge av bruk av Aksjeanalyser.com sine analyser.
 
Analysene baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men Aksjeanalyser.com garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig. Uttalelser i analysene reflekterer Aksjeanalyser.com sin oppfatning på det tidspunkt analysene ble utarbeidet, og Aksjeanalyser.com forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Analysene skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som en anbefaling om investeringsstrategi.
 
Våre analyser på Aksjeanalyser.com er basert på teknisk analyse, og vi har hverken anledning til (krever egen konsesjon for investeringsrådgivning) eller mulighet for å gi personlige råd om aksjeinvesteringer til enkeltinvestorer.
 
Vi har mange tusen lesere av våre analyser hver måned, og ville således heller ikke hatt noen mulighet for å følge opp alle disse på personlig basis, og gi personlige anbefalinger om hva den enkelte investor bør gjøre av investeringer.
 
Våre analyser, som altså baserer seg på teknisk analyse, må kun ses på som investeringsideer, og ikke noe mer enn det. Hver enkelt investor må selv skaffe seg den nødvendige innsikt og forståelse for børs og finansmarkedene generelt, og de enkeltaksjer man selv velger å investere i, og gjerne få råd fra sin investeringsrådgiver eller megler annet sted før man gjør sine aksjeinvesteringer.
 
Opplysninger om eventuelle interessekonflikter, som egne beholdninger og posisjoner i de omtalte investeringsobjektene, vil fremgå av analysene. Ved eventuelle spørsmål rundt analysene og/eller annet vennligst ta kontakt med oss på mail: post [at] aksjeanalyser.com

Kjendisinvestorer hamstrer aksjer: Nå eier de 55,6 %


31.01.2017 - Vi har i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere igjen på det lille oljeservice selskapet Badger Explorer, og som er dagens klare børsvinner med en oppgang på hele 41 prosent tirsdag formiddag.
 
I dag kom nyheten om at nok en kjendisinvestor, Arne Blystad, har kjøpt seg tungt inn i det lille oljeservice-selskapet Badger Explorer (notert på Oslo Axess med ticker: BXPL).
 
Det er i dag blitt meldt i en børsmelding at Arne Blystads Spencer Trading Inc har kjøpt 25 millioner aksjer i Badger Explorer. Arne Blystads Spencer Trading Inc eier med dette kjøpet nå 6,6 prosent av selskapet.
 
For kort tid siden (den 09. januar 2017) ble det kjent at Øystein Stray Spetalen, Arne Fredly, Ketil Grim Skorstad og Kristian G Lundkvist kjøpte seg tungt inn i selskapet i forbindelse med en emisjon i selskapet.
 
Øystein Stray Spetalens Tycoon Industrier A/S hadde blitt tildelt 56 millioner aksjer i den rettede emisjonen og som tilsvarer 14,79 prosent av selskapet. Fredlys Apollo Asset Ltd. ble også tildelt 56 millioner aksjer i likhet med Spetalen. Middelborg Invest AS ble tildelt 36,8 millioner aksjer, tilsvarende 9,72 prosent av selskapet, og Ketil Skortstads Tigerstaden AS ble også tildelt 36,8 millioner aksjer.
 
Til sammen kontrollerer disse fem kjendisinvestorene nå da hele 55,62 prosent av Badger Explorer.
 
Badger Explorer-aksjen er tirsdag formiddag opp med hele 41,18 prosent til 1,20 kroner.
 
Vi hadde hos Aksjeanalyser.com en positiv analyse av Badger Explorer-aksjen her den 20. desember 2016: "Aksjen kan være bedre enn Lotto"
 
Den gang var aksjen i 74 øre, mens den nå altså handles til 1,20 kroner. Aksjen har da steget med rundt 60 prosent siden vår positive analyse av aksjen den 20. desember 2016, altså for bare litt over en måned siden.
 
En annen aksje som er blant børsvinnerne på Oslo Børs tirsdag er spillselskapet Funcom, og hvor aksjen i skrivende stund er opp rundt 20 prosent til 3,46 kroner.
 
Funcom-aksjen har da doblet seg siden vår positive analyse av Funcom-aksjen her den 15. desember 2016, altså for bare halvannen måned siden, og som du kan lese her: "Spill-aksje kan gi kjempejackpot!"
 
Vi har i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere igjen på det tekniske bildet for Badger Explorer-aksjen, og som indikerer at aksjen kan stå foran dobling, og det gjerne i løpet av så kort tid som bare 1-3 måneders sikt.
 
Saken fortsetter nedenfor annonsen her...

Først litt kort om selskapet Badger Explorer (ticker på Oslo Axess: BXPL):
 
Badger Explorer er et olje-service selskap med fokus på utvikling av produkter for billigere og enklere måter å bore etter olje og gass på.
 
Badger Explorer ASA er et norsk selskap som utvikler en metode for effektivisering av leting etter, og kartlegging av olje- og gassforekomster. Selskapet er notert på Oslo Axess med tickeren BXPL.
 
Selskapet utvikler et verktøy med samme navn, «Badger Explorer», som skal bore seg ned og befeste seg i havbunnen. Et stort antall sensorer er festet på verktøyet for å måle og registrere nødvendig informasjon. Metoden skal gi «en betydelig lavere risiko, kostnad og grad av kompleksitet i forhold til å operere en dyr borerigg».
 
Du kan lese mer om selskapet på deres hjemmeside her: http://www.bxpl.com/
 
 
Teknisk analyse av Badger Explorer (ticker på Oslo Axess: BXPL):
 
Badger Explorer (BXPL) beveger seg innenfor en langsiktig fallende trend, men viser klare tegn til å gjerne være i ferd med å etablere en bunn rundt dagens nivå (jf. diagram nedenfor i saken her).
 
Aksjen har etablert en stor rektangel formasjon, og beveger seg mellom et støttenivå rundt 74 øre, og et teknisk motstandsnivå rundt 2,60 kroner.
 
Det er etablert en kortsiktig stigende trend for aksjen nå, og hvor videre oppgang for aksjen signaliseres i tiden fremover.
 
En ny test av det viktige tekniske motstandsnivået rundt 2,60 kroner vil gjerne kunne komme i løpet av så kort tid som de neste 1-3 måneder.
 
Dette indikerer da et solid potensiale for aksjen som kan doble seg fra dagens kursnivå, og det altså gjerne i løpet av bare de neste 1-3 måneder.
 
Ved et brudd opp i gjennom 2,60-nivået så vil et nytt kraftig teknisk kjøpssignal utløses for Badger Explorer-aksjen, og som det tekniske bildet da indikerer at kan ha potensiale til å stige opp mot neste tekniske motstandsnivå av større betydning, og som da vil være opp mot 5,50-6,00 kroner.
 
Basert på det samlede positive tekniske bildet for aksjen på kort og mellomlang sikt så gjentar vi i dag hos Aksjeanalyser.com våre tidligere positive analyser av aksjen.
 
Vi ser altså en mulig dobling for aksjen på gjerne så kort tid som 1-3 måneders sikt, og vi ser videre et potensiale for aksjen gjerne helt opp mot 5,50-6,00 kroner på 3-6 måneders sikt.
 

Diagram over utviklingen for Badger Explorer aksjen (BXPL):

Kilde chart: vikingen.se

Disclaimer:
 
Analysene er utarbeidet av Aksjeanalyser.com. Aksjeanalyser.com garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysene. Eventuell eksponering i henhold til anbefalingene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors egen regning og risiko. Aksjeanalyser.com er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som måtte oppstå som følge av bruk av Aksjeanalyser.com sine analyser.
 
Analysene baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men Aksjeanalyser.com garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig. Uttalelser i analysene reflekterer Aksjeanalyser.com sin oppfatning på det tidspunkt analysene ble utarbeidet, og Aksjeanalyser.com forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Analysene skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som en anbefaling om investeringsstrategi.
 
Våre analyser på Aksjeanalyser.com er basert på teknisk analyse, og vi har hverken anledning til (krever egen konsesjon for investeringsrådgivning) eller mulighet for å gi personlige råd om aksjeinvesteringer til enkeltinvestorer.
 
Vi har mange tusen lesere av våre analyser hver måned, og ville således heller ikke hatt noen mulighet for å følge opp alle disse på personlig basis, og gi personlige anbefalinger om hva den enkelte investor bør gjøre av investeringer.
 
Våre analyser, som altså baserer seg på teknisk analyse, må kun ses på som investeringsideer, og ikke noe mer enn det. Hver enkelt investor må selv skaffe seg den nødvendige innsikt og forståelse for børs og finansmarkedene generelt, og de enkeltaksjer man selv velger å investere i, og gjerne få råd fra sin investeringsrådgiver eller megler annet sted før man gjør sine aksjeinvesteringer.
 
Opplysninger om eventuelle interessekonflikter, som egne beholdninger og posisjoner i de omtalte investeringsobjektene, vil fremgå av analysene. Ved eventuelle spørsmål rundt analysene og/eller annet vennligst ta kontakt med oss på mail: post [at] aksjeanalyser.com

Biotek-feber på børsen: Aksjen kan flerdobles


26.01.2017 - Vi har i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere igjen på det norsk baserte bioteknologiselskapet Targovax (ticker på Oslo Axess: TRVX).
 
Vi hadde her hos Aksjeanalyser.com en positiv analyse av Targovax den 21. november 2016, altså for litt over to måneder siden, og som du kan lese her: "Høy biotek-feber herjer på børsen"
 
Den gang var Targovax-aksjen rundt 12,00 kroner, mens den i dag endte opp hele 18,88 prosent til 17,00 kroner.
 
Vi skrev i vår forrige positive analyse av Targovax den 21. november 2016: "Vi hos Aksjeanalyser.com mener aksjen har et potensiale til å kunne stige opp mot 17,00 kroner på gjerne så kort tid som de neste 1-3 måneder".
 
I dag vel to måneder senere så har altså Targovax-aksjen nådd vårt kortsiktige kursmål, og som den gang var ved 17,00 kroner.
 
Aksjen har da steget med litt over 40 prosent siden vår forrige positive analyse av aksjen den 21. november 2016.
 
Nå har vi i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere igjen på dette norsk baserte bioteknologiselskapet Targovax (ticker på Oslo Axess: TRVX).
 
Det tekniske bildet for aksjen indikerer nå at den kan stå foran et videre kraftig løft i tiden fremover, og som vi skrev i vår forrige positive analyse av aksjen så tror vi hos Aksjeanalyser.com at Targovax-aksjen har potensiale til å kunne flerdoble seg i løpet av 2017.
 
Saken fortsetter nedenfor annonsen her...

Kort om selskapet Targovax (ticker på Oslo Axess: TRVX):
 
Targovax er et klinisk immunonkologi-selskap som fokuserer på utvikling av målrettet immunterapi for kreftpasienter.
Targovax utvikler to komplementære tilnærminger innen immunonkologi: en peptid-basert immunterapibasert plattform for pasienter med RAS-mutert kreft og en virusbasert immunterapiplattform basert på genmodifiserte onkologiske virus utstyrt med potente immunstimulerende transgener for pasienter med faste svulster.
 
Noen fakta om Targovax:
 
 • Etablert i 2010 av Gustav Gaudernack og Jon Amund Eriksen. Gaudernack er fortsatt medisinsk rådgiver i firmaet.
 • Med utspring i forskning fra Radiumhospitalet, utviklet selskapet blant annet en vaksine mot kreft i bukspyttkjertelen.
 • Targovax har oppnådd en Orphan Drug status for sine produktkandidater mot bukspyttkjertelkreft, mesotheliom (lungesekkkreft) og eggstokkkreft, i USA og EU.
 • Targovax har hentet 414 millioner kroner i egenkapital fra investorer gjennom flere transaksjoner siden 2010.
 • De største investorene etter børsnoteringen er venturekapitalfondet HealthCap, en av Europas største bioteknologispesialiserte aktive eierfond, Radiumhospitalets Forskningsstiftelse og en rekke institusjonelle og profesjonelle finansielle investorer, blant annet Nordea.
 
 
Teknisk analyse av Targovax (TRVX):
 
Targovax-aksjen viser en sterk utvikling og har etablert en stigende trend siden høsten 2016 da aksjen var rundt 8,00 kroner.
 
Ved vår forrige positive analyse av aksjen den 21. november 2016 så hadde aksjen utløst et kraftig teknisk kjøpssignal etter brudd opp i fra en symmetrisk triangel formasjon.
 
Potensialet fra det signalet er nå tatt ut, men aksjen har etter oppgangen i dag nå utløst et nytt kraftig teknisk kjøpssignal i fra en stor rettvinklet stigende triangel formasjon.
 
Aksjen har brutt opp i gjennom motstandsnivået fra forrige topp rundt 15,50-15,70 kroner, og dette nivået representerer nå første tekniske støttenivå for aksjen ved korreksjoner ned.
 
Det er nå lite teknisk motstand for videre kursoppgang for Targovax-aksjen.
 
 
I henhold til det kjøpssignalet som nå er utløst for aksjen så vurderes potensialet for aksjen på 1-3 måneders sikt til å være opp mot 24,00-28,00 kroner.
 
Det er ellers positiv volumbalanse for aksjen med stigende volum ved kursoppgang og fallende volum ved korreksjoner ned for aksjen.
 
Dette forsterker ytterligere de øvrige positive tekniske signaler for aksjen.
 
Basert på det samlede positiv tekniske bildet for Targovax-aksjen så gjentar vi i dag hos Aksjeanalyser.com vår tidligere positive analyse av aksjen.
 
Vi ser altså et potensiale for aksjen på kort sikt nå (1-3 måneder) opp mot 24,00-28,00 kroner.
 
I løpet av de neste 12 måneder ser vi ikke bort i fra at Targovax-aksjen har potensiale til å flerdoble seg fra dagens kursnivå.
 
Det skal likevel avslutningsvis være nevnt at risikoen i denne typen aksjer og selskaper er veldig høy, og mye er avhengig av vellykkede kliniske tester av selskapets produktkandidater for å få en langsiktig lønnsom utvikling.
 
Så er det ellers et ordtak som heter: "Den som intet våger, intet vinner"...

Diagram over kursutviklingen for Targovax-aksjen (TRVX):

Disclaimer:
 
Analysene er utarbeidet av Aksjeanalyser.com. Aksjeanalyser.com garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysene. Eventuell eksponering i henhold til anbefalingene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors egen regning og risiko. Aksjeanalyser.com er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som måtte oppstå som følge av bruk av Aksjeanalyser.com sine analyser.
 
Analysene baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men Aksjeanalyser.com garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig. Uttalelser i analysene reflekterer Aksjeanalyser.com sin oppfatning på det tidspunkt analysene ble utarbeidet, og
 
Aksjeanalyser.com forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Analysene skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som en anbefaling om investeringsstrategi.
 
Våre analyser på Aksjeanalyser.com er basert på teknisk analyse, og vi har hverken anledning til (krever egen konsesjon for investeringsrådgivning) eller mulighet for å gi personlige råd om aksjeinvesteringer til enkeltinvestorer.
 
Vi har mange tusen lesere av våre analyser hver måned, og ville således heller ikke hatt noen mulighet for å følge opp alle disse på personlig basis, og gi personlige anbefalinger om hva den enkelte investor bør gjøre av investeringer.
 
Våre analyser, som altså baserer seg på teknisk analyse, må kun ses på som investeringsideer, og ikke noe mer enn det. Hver enkelt investor må selv skaffe seg den nødvendige innsikt og forståelse for børs og finansmarkedene generelt, og de enkeltaksjer man selv velger å investere i, og gjerne få råd fra sin investeringsrådgiver eller megler annet sted før man gjør sine aksjeinvesteringer.
 
Opplysninger om eventuelle interessekonflikter, som egne beholdninger og posisjoner i de omtalte investeringsobjektene, vil fremgå av analysene. Ved eventuelle spørsmål rundt analysene og/eller annet vennligst ta kontakt med oss på mail: post [at] aksjeanalyser.com

20 favorittaksjer for 2017: Er nå opp 25 prosent


25.01.2017 - Vi hadde hos Aksjeanalyser.com for en måneds tid siden, den 25. desember 2016, en omfattende analysesak for våre betalende medlemmer hos Aksjeanalyser.com, og hvor disse kunne lese den gang om våre 20 favorittaksjer for 2017 her...
 
Der presenterte vi altså våre 20 favorittaksjer for 2017, og som vi nå en måneds tid senere må kunne si oss svært godt fornøyd med resultatene av så langt i 2017.
 
I dag så endte tre av våre 20 favorittaksjer for 2017 blant topp fem av aksjene på vinnerlisten på Oslo Børs. Disse tre aksjene, og som alle altså er blant våre 20 favorittaksjer for 2017 endte opp som følger i dag:
 
 • Sevan Drilling (SEVDR): +41,73 prosent til 9,00 kroner.
 • Archer (ARCHER): +27,56 prosent til 16,20 kroner.
 • Farstad Shipping (FAR): +23,63 prosent til 4,50 kroner.
Disse 20 favorittaksjene våre, og som vi altså presenterte for våre betalende medlemmer hos Aksjeanalyser.com den 25. desember, har nå steget med 24,75 prosent, og det altså i løpet av bare en måneds tid.
 
Til sammenligning så har Oslo Børs Benchmark indeks (OSEBX) i samme periode steget med 4,29 prosent.
 
Vi må således kunne si oss svært så fornøyd med utviklingen så langt for våre 20 favorittaksjer for 2017, og vi har fortsatt stor tro på en videre sterk utvikling for disse 20 favorittaksjene våre for 2017 videre i tiden fremover.
 
Vi hadde også en sak her på bloggen i forbindelse med vår omfattende analysesak om våre 20 favorittaksjer for 2017, og hvor vi presenterte gratis og åpent for alle å lese her på bloggen, fem av disse 20 favorittaksjene våre for 2017.
 
Denne saken kan du lese her: "Disse aksjene kan flerdobles i 2017"
 
 
 
Vi hos Aksjeanalyser.com lover å bestrebe oss videre på og levere så gode analyser og investeringsideer som mulig til både våre betalende medlemmer hos Aksjeanalyser.com, og til alle våre lesere her på vår tilknyttede blogg hos Nettavisen.
 
For å få tilgang til alle analyser hos Aksjeanalyser.com så må man være betalende medlem.
 
 

Disclaimer:
 
Analysene er utarbeidet av Aksjeanalyser.com. Aksjeanalyser.com garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysene. Eventuell eksponering i henhold til anbefalingene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors egen regning og risiko. Aksjeanalyser.com er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som måtte oppstå som følge av bruk av Aksjeanalyser.com sine analyser.
 
Analysene baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men Aksjeanalyser.com garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig. Uttalelser i analysene reflekterer Aksjeanalyser.com sin oppfatning på det tidspunkt analysene ble utarbeidet, og Aksjeanalyser.com forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Analysene skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som en anbefaling om investeringsstrategi.
 
Våre analyser på Aksjeanalyser.com er basert på teknisk analyse, og vi har hverken anledning til (krever egen konsesjon for investeringsrådgivning) eller mulighet for å gi personlige råd om aksjeinvesteringer til enkeltinvestorer.
 
Vi har mange tusen lesere av våre analyser hver måned, og ville således heller ikke hatt noen mulighet for å følge opp alle disse på personlig basis, og gi personlige anbefalinger om hva den enkelte investor bør gjøre av investeringer.
 
Våre analyser, som altså baserer seg på teknisk analyse, må kun ses på som investeringsideer, og ikke noe mer enn det. Hver enkelt investor må selv skaffe seg den nødvendige innsikt og forståelse for børs og finansmarkedene generelt, og de enkeltaksjer man selv velger å investere i, og gjerne få råd fra sin investeringsrådgiver eller megler annet sted før man gjør sine aksjeinvesteringer.
 
Opplysninger om eventuelle interessekonflikter, som egne beholdninger og posisjoner i de omtalte investeringsobjektene, vil fremgå av analysene. Ved eventuelle spørsmål rundt analysene og/eller annet vennligst ta kontakt med oss på mail: post [at] aksjeanalyser.com

Aksjen kan bli en børsrakett i 2017

24.01.2017 - Vi har i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere igjen på Next Biometrics Group (NEXT) på Oslo Børs.
 
Next Biometrics Group (NEXT) er for øvrig en av våre 20 favorittaksjer for 2017, og som vi presenterte for våre betalende medlemmer her den 25. desember 2016.
 
Den gang var Next Biometrics Group-aksjen i 120,00 kroner, mens den i dag endte opp 6,82 prosent til 141,00 kroner.
 
Aksjen har med dette nå løftet seg med 17,5 prosent siden vår forrige positive analyse av aksjen den 25. desember 2016, og hvor vi presenterte Next Biometrics Group (NEXT) som en av våre 20 favorittaksjer for 2017 for våre betalende medlemmer hos Aksjeanalyser.com.
 
Disse 20 favorittaksjene våre for 2017 er nå opp med 15,4 prosent bare i løpet av bare en måneds tid, mens Oslo Børs Benchmark indeks (OSEBX) til sammenligning er opp med  3,2 prosent i samme periode.
 
I dag steg altså Next Biometrics Group-aksjen kraftig, og vi har så i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere igjen på det tekniske bildet for Next Biometrics Group-aksjen.
 
Basert på det samlede positive tekniske bildet nå for Next Biometrics Group-aksjen, og et kraftig teknisk kjøpssignal som ble utløst for aksjen i dag.
 
Ja så tror vi hos Aksjeanalyser.com at Next Biometrics Group-aksjen kan bli en av de neste børsrakettene på Oslo Børs i tiden fremover nå.
 
Det samlede positive tekniske bildet for aksjen signaliserer nå altså at aksjen kan stå foran et kraftig løft, og det både på kort og mellomlang sikt. Du kan lese mer om dette i våre tekniske analyse av aksjen i dag nedenfor annonsen her...
 

Kort om Next Biometrics Group (NEXT):
 
NEXT Biometrics Group ASA tilbyr sensorer for fingeravtrykksautentisering. Selskapets sensorer brukes i en lang rekke produkter inklusive PCer, tablets, mobiltelefoner, USB-tokens, keyfobs og løsninger for adgangskontroll. Selskapet har en unik og patentert teknologi som muliggjør salg av høykvalitetssensorer til massemarkedskompatibel prising. Selskapet har hovedkontor i Oslo, med datterselskaper i Seattle, Taipei, Shanghai, München, og Praha.
 
Du finner mer informasjon om selskapet på deres hjemmesider her: http://nextbiometrics.com/
 
 
Teknisk analyse av Next Biometrics Group (NEXT):
 
Next Biometrics Group har nylig utløst positive tekniske signaler etter å ha brutt ut av en kortsiktig fallende trend (jf. diagram nedenfor her).
 
Etter den kraftige oppgangen for aksjen i dag så er det utløst et nytt kraftig teknisk kjøpssignal for Next Biometrics Group-aksjen.
 
Aksjen brøt i dag opp gjennom et svært viktig teknisk motstandsnivå rundt 135,00 kroner, og det ble også utløst et teknisk kjøpssignal for aksjen fra en dobbel-bunn formasjon.
 
Aksjen brøt i dag også opp gjennom både 50-dagers og 200-dagers glidende gjennomsnitt, og som gir ytterligere positive tekniske signaler for den videre utviklingen for aksjen på kort og mellomlang sikt.
 
På helt kort sikt (1-2 uker) så signaliseres videre oppgang opp mot 155,00 kroner.
 
På 1-3 måneders sikt så indikeres nå videre oppgang for aksjen opp for en ny test av et annet svært viktig teknisk motstandsnivå ved 180,00-nivået.
 
Den underliggende trenden for Next Biometrics Group-aksjen er klart positiv, og aksjen beveger seg innenfor en stor rettvinklet stigende triangel formasjon (jf. diagram nedenfor).
 
Ved et etablert brudd opp i gjennom 180,00-nivået så vil det utløses et svært kraftig teknisk kjøpssignal for aksjen, og det vil da være lite teknisk motstand for videre kursoppgang for aksjen.
 
Potensialet for aksjen, og ved et slikt brudd opp i gjennom 180,00-nivået, vurderes til å være helt opp mot 450,00-500,00 kroner på 12-18 måneders sikt.
 
Vi hos Aksjeanalyser.com tror det gjerne kan komme et slikt brudd opp i gjennom 180,00-nivået i løpet av de neste 1-3 måneder, og vi har aksjen som en av våre klare favorittaksjer for 2017.
 
Vi ser altså et kortsiktig (1-3 måneder) potensiale for aksjen opp mot 180,00-nivået, mens vi altså ser et potensiale for aksjen helt opp mot 450,00-500,00 kroner på 12-18 måneders sikt.
 
Hvis man synes det høres voldsomt ut at aksjen skal kunne ha potensiale til å stige fra i dag en kurs rundt 140,00 kroner, og helt opp mot 450,00-500,00 kroner på 12-18 måneders sikt.
 
Ja så kan vi nevne at aksjen høsten 2015 steg fra rundt 40 kroner i slutten av august 2015, og til en topp rundt 180 kroner i midten av oktober 2015. Den gang altså mer enn firedoblet aksjen seg, og det i løpet av bare et par måneder.
 

Diagram over utviklingen for Next Biometrics Group-aksjen (øverst: dagdiagram, nederst: ukediagram):

Kilde chart: vikingen.se
Disclaimer:
 
Analysene er utarbeidet av Aksjeanalyser.com. Aksjeanalyser.com garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysene. Eventuell eksponering i henhold til anbefalingene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors egen regning og risiko. Aksjeanalyser.com er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som måtte oppstå som følge av bruk av Aksjeanalyser.com sine analyser.
 
Analysene baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men Aksjeanalyser.com garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig. Uttalelser i analysene reflekterer Aksjeanalyser.com sin oppfatning på det tidspunkt analysene ble utarbeidet, og Aksjeanalyser.com forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Analysene skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som en anbefaling om investeringsstrategi.
 
Våre analyser på Aksjeanalyser.com er basert på teknisk analyse, og vi har verken anledning til (krever egen konsesjon for investeringsrådgivning) eller mulighet for å gi personlige råd om aksjeinvesteringer til enkeltinvestorer.
 
Vi har mange tusen lesere av våre analyser hver måned, og ville således heller ikke hatt noen mulighet for å følge opp alle disse på personlig basis, og gi personlige anbefalinger om hva den enkelte investor bør gjøre av investeringer.
 
Våre analyser, som altså baserer seg på teknisk analyse, må kun ses på som investeringsideer, og ikke noe mer enn det. Hver enkelt investor må selv skaffe seg den nødvendige innsikt og forståelse for børs og finansmarkedene generelt, og de enkeltaksjer man selv velger å investere i, og gjerne få råd fra sin investeringsrådgiver eller megler annet sted før man gjør sine aksjeinvesteringer.
 
Opplysninger om eventuelle interessekonflikter, som egne beholdninger og posisjoner i de omtalte investeringsobjektene, vil fremgå av analysene. Ved eventuelle spørsmål rundt analysene og/eller annet vennligst ta kontakt med oss på mail: post [at] aksjeanalyser.com

Innsidere laster opp aksjer: Kan nå tredoble seg

 
22.01.2017 - Vi har i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere igjen på det norske uavhengige energiselskapet North Energy ASA (ticker: NORTH).
 
Vi hadde allerede den 08. september 2016 en positiv analyse av North Energy-aksjen hos Aksjeanalyser.com, og hvor vi pekte på blant annet flere innsidekjøp av aksjer i selskapet.
 
Du kan lese vår analyse den gang den 08. september 2016 av North Energy her: "Aksjen kan doble seg på kort tid"
 
Slik vi skrev om den gang så gir slike kjøp av aksjer av innsidere i selskapet positive signaler for den videre kursutviklingen for aksjen.
 
Ved vår analyse den gang den 08. september 2016 så var aksjen i 1,69 kroner.
 
Vi skrev i vår analyse den gang blant annet: "Vi ser et potensiale for aksjen opp mot 1,90 kroner på kort sikt (1-3 uker), mens vi ser et potensiale for aksjen helt opp mot 3,00 kroner på 3-6 måneders sikt."
 
Allerede fem dager senere var aksjen i høyest ved 3,00 kroner, og endte dagen da den 13. september i 2,45 kroner.
 
Siden har aksjen gått inn i en konsolideringsfase i form av en rektangel-formasjon, og et etablert brudd opp i gjennom 3,00-nivået vil utløse et nytt kraftig teknisk kjøpssignal for North Energy-aksjen.
 
Vi hos Aksjeanalyser.com tror et slikt brudd opp i gjennom 3,00-nivået nå kan være nært forestående.
 
I uken som gikk kom nyheten om at flere av de samme innsiderne vi nevnte i vår analyse av aksjen den 08. september 2016
 
Ja flere av de samme innsiderne har nå i uken som gikk igjen hamstret flere aksjer i North Energy.
 
Det ble onsdag 18. januar 2017 meldt om følgende kjøp av aksjer i North Energy av disse innsiderne i selskapet:
 
- Anders Onarheim, og som er styreleder i North Energy har kjøpt 1,4 millioner aksjer i selskapet gjennom sitt heleide selskap AB Investments AB og 400.000 aksjer gjennom Liju Invest AS til 2,10 kroner pr aksje, opplyses det i en melding onsdag. Onarheim med tilknyttede parter eier dermed 17,421 millioner aksjer i North energy. Dette tilsvarer da 14,63 prosent av selskapet.
 
- Rachid Bendriss, finansiell rådgiver for selskapet, har kjøpt 526.900 aksjer i selskapet via Celisa Capital. Også dette kjøpet ble gjort til 2,10 kroner pr aksje. Han eier etter dette kjøpet totalt 5,164 millioner aksjer i selskapet, og som tilsvarer en eierandel på 4,34 prosent.
 
- Videre så ble det meldt at finansiell rådgiver Didrik Leikvang også økte eierandelen sin i selskapet gjennom Isfjorden AS. Etter å ha kjøpt 448.163 nye aksjer i selskapet har han også en eierandel på 4,34 prosent av North Energy. 
 
- Til slutt ble det i en børsmelding onsdag 18. januar 2017 opplyst at også administrerende direktør Knut Sæberg har kjøpt 50.000 aksjer til 2,10 kroner pr aksje, og sitter da med totalt 768.822 aksjer i selskapet.
 
At innsiderne igjen hamstrer aksjer i North Energy nå gir klart positive signaler for den videre utviklingen for North Energy-aksjen.
 
Når en person i et selskap sitt styre eller ledelse kjøper aksjer i selskapet, ja så gir det et signal om at vedkommende mener aksjen er billig.
 
Innsidere bør jo være de med best kunnskap om utviklingen i selskapet og markedet selskapet operer innenfor. Dermed kan man annta at de bør ha gode forutsetninger for å si om aksjen er billig eller dyr.
 
Når en innsider kjøper aksjer for større beløp så er det altså et tegn på at selskapet gjerne går bedre enn det aksjemarkedet synes å prise inn ved dagens aksjekurs.
 
Selskaper der innsidere har kjøpt aksjer for større beløp, kan således være gode kjøpskandidater.
 
Vi har etter de seneste innsidekjøp i North Energy sett nærmere igjen på det tekniske bildet for aksjen, og som nå indikerer at den kan stå foran et nytt kraftig løft i tiden som kommer.
 
Du kan lese mer om dette nedenfor annonsen her...
 
 
Først litt kort om selskapet North Energy ASA (ticker: NORTH) :
 
North Energy ASA (North) er et norsk, uavhengig energiselskap engasjert i letevirksomhet knyttet til olje og gass på norsk sokkel. Hovedkontoret er i Alta, med kontorer også i Tromsø, Stavanger og Oslo.
 
Du finner mer informasjon om selskapet på deres hjemmesider her: www.northenergy.no
 
Teknisk analyse av North Energy ASA (ticker: NORTH)
 
North Energy-aksjen har etablert en stigende trend, og hvor videre kursoppgang signaliseres for aksjen i tiden fremover innenfor denne stigende trenden.
 
I henhold til den stigende trenden (jf. diagram nederst i saken her) så indikeres et potensiale for aksjen opp mot 6,00 kroner på 6-12 måneders sikt.
 
Fredag endte altså aksjen i 2,14 kroner, og kan således ha potensiale til å nesten tredoble seg i løpet av bare de neste 6-12 måneder.
 
I det korte bildet så konsoliderer aksjen nå mellom et teknisk støttenivå rundt 1,80 kroner, og et teknisk motstandsnivå rundt 3,00 kroner.
 
Et etablert brudd opp i gjennom 3,00-nivået vil utløse et nytt kraftig teknisk kjøpssignal for North Energy-aksjen.
 
Det samlede positive tekniske bildet for aksjen indikerer at et slikt brudd opp i gjennom 3,00-nivået kan være nært forestående.
 
Ved et slikt brudd opp i gjennom 3,00-nivået så vil videre oppgang opp mot 5,00-6,00 kroner signaliseres for North Energy-aksjen på 6-12 måneders sikt.
 
Basert på det samlede positive tekniske bildet for North Energy-aksjen, og flere større innsidekjøp av aksjer i selskapet de seneste månedene, og som gir svært positive signaler for den videre kursutviklingen for aksjen.
 
Ja så gjentar vi i dag hos Aksjeanalyser.com vår tidligere positive analyse av North Energy, og vi har et kortsiktig kursmål for aksjen ved 3,00 kroner, mens vi ser et potensiale for aksjen opp mot 6,00 kroner på 6-12 måneders sikt.
 
 

Diagram over kursutviklingen til North Energy aksjen (NORTH):
Kilde diagram: Vikingen.se

Disclaimer:
 
Analysene er utarbeidet av Aksjeanalyser.com. Aksjeanalyser.com garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysene. Eventuell eksponering i henhold til anbefalingene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors egen regning og risiko. Aksjeanalyser.com er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som måtte oppstå som følge av bruk av Aksjeanalyser.com sine analyser.
 
Analysene baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men Aksjeanalyser.com garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig. Uttalelser i analysene reflekterer Aksjeanalyser.com sin oppfatning på det tidspunkt analysene ble utarbeidet, og Aksjeanalyser.com forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Analysene skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som en anbefaling om investeringsstrategi.
 
Våre analyser på Aksjeanalyser.com er basert på teknisk analyse, og vi har verken anledning til (krever egen konsesjon for investeringsrådgivning) eller mulighet for å gi personlige råd om aksjeinvesteringer til enkeltinvestorer.
 
Vi har mange tusen lesere av våre analyser hver måned, og ville således heller ikke hatt noen mulighet for å følge opp alle disse på personlig basis, og gi personlige anbefalinger om hva den enkelte investor bør gjøre av investeringer.
 
Våre analyser, som altså baserer seg på teknisk analyse, må kun ses på som investeringsideer, og ikke noe mer enn det. Hver enkelt investor må selv skaffe seg den nødvendige innsikt og forståelse for børs og finansmarkedene generelt, og de enkeltaksjer man selv velger å investere i, og gjerne få råd fra sin investeringsrådgiver eller megler annet sted før man gjør sine aksjeinvesteringer.
 
Opplysninger om eventuelle interessekonflikter, som egne beholdninger og posisjoner i de omtalte investeringsobjektene, vil fremgå av analysene. Ved eventuelle spørsmål rundt analysene og/eller annet vennligst ta kontakt med oss på mail: post [at] aksjeanalyser.com
hits