Tesla-aksjen eksploderer


06.06.2017 - Vi har i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere igjen på Tesla-aksjen, og som stiger til stadig nye høyder.
 
Mandag steg Tesla-aksjen til ny høyeste notering, og aksjen endte opp 2,20 prosent til 347,32 dollar.
 
Vi har hos Aksjeanalyser.com hatt flere positive analyser av Tesla-aksjen siden i fjor høst.
 
Allerede her den 05. november 2016 hadde vi en positiv analyse av Tesla-aksjen: «Tesla aksjen kan 30 til 50 doble seg»
 
Ved vår analyse den gang for syv måneder siden så var Tesla-aksjen i USD 187,00, mens den i går altså endte i USD 347,32.
 
Tesla-aksjen har da altså steget med hele 86 prosent de seneste syv måneder siden vår positive analyse av Tesla-aksjen den gang hos Aksjeanalyser.com.
 
Vi hadde videre en positiv analyse igjen av Tesla-aksjen her den 08. januar 2017: «Tesla-aksjen kan eksplodere i 2017»
 
Den gang var aksjen i USD 229,00, mens den i går altså endte i USD 347,32. Aksjen har således steget med over 50 prosent siden den gang.
 
Nå kan du få 1-års medlemskap hos Aksjeanalyser.com, SignalListen.com, og BullogBear.no, og tilgang til alle våre analyser m.m. for KUN 1.998,-!
 
I dag har vi altså sett nærmere igjen på Tesla-aksjen, og hvor det nå er utløst nye tekniske kjøpssignaler for aksjen.
 
Saken fortsetter nedenfor annonsen her...
 
 
Teknisk analyse av Tesla Inc. (Ticker på Nasdaq-børsen: TSLA):
 
Tesla-aksjen viser en sterk utvikling innenfor en langsiktig stigende trend (jf. diagram nedenfor).
 
En videre positiv utvikling signaliseres for aksjen innenfor denne langsiktige stigende trenden, og det både på kort og lang sikt.
 
Aksjen utløste nylig et kraftig teknisk kjøpssignal da den brøt opp i gjennom, og har etablert seg over, et svært viktig teknisk motstandsnivå rundt USD 300,00-nivået.
 
Det er nå lite teknisk motstand for videre kursoppgang for Tesla-aksjen innenfor den langsiktige stigende trenden.
 
Det ble altså utløst et kraftig teknisk kjøpssignal for Tesla-aksjen da den brøt opp i gjennom USD 300,00-nivået, og det i fra en stor rektangel konsolideringsformasjon.
 
Tesla-aksjen hadde da konsolidert mellom et støttenivå rundt USD 180,00 og et motstandsnivå opp mot USD 300,00-nivået i hele tre år.
 
Tesla-aksjen hadde en tilsvarende lengre tids konsolideringsfase i 2011 og 2012 (jf. diagram nedenfor).
 
Det som kjennetegner slike store rektangel konsolideringsformasjon, og når det kommer et brudd opp i fra slike, det er at det ofte kommer en svært kraftig kursoppgang videre deretter.
 
Dette har vi skrevet om i våre tidligere positive analyser av både Tesla-aksjen og andre aksjer, og nå indikerer altså det tekniske bildet for Tesla-aksjen at den kan stå foran en videre kraftig oppgang både på kort og lang sikt.
 
I henhold til den langsiktige stigende trenden som Tesla-aksjen nå beveger seg innenfor så indikeres et potensiale for aksjen helt opp  mot USD 1.000-1.300 på gjerne bare et par års sikt.
 
I går endte altså aksjen i USD 347,32, og det tekniske bildet for Tesla-aksjen indikerer altså at den kan ha potensiale til å flerdoble seg, og det i løpet av gjerne bare et par års sikt nå.
 
Hvis man synes det virker voldsomt at Tesla-aksjen skal kunne flerdoble seg i løpet av et par års sikt.
 
Ja så la oss se tilbake på hva som skjedde med aksjen sist den brøt opp i fra en slik lengre tids stor rektangel konsolideringsformasjon som den brøt opp i fra i begynnelsen av 2013.
 
Den gang så steg aksjen da i fra rundt USD 40,00 og helt opp til USD 260,00, og det i løpet av bare ett år!
 
Tesla-aksjen altså mer enn seksdoblet seg den gang, og det i løpet av bare ett års tid.
 
Det finnes mange skeptikere til Tesla-aksjen og som mener den er kraftig overvurdert og som viser til at de ikke tjener penger på disse Tesla-bilene sine.
 
Det disse skeptikerne til Tesla-aksjen synes å ikke ta med i sine regnestykker er for eksempel hvilket enormt potensiale Tesla har i årene fremover både innenfor selvkjørende taxier, El-lastebiler (som Tesla-sjef Elon Musk har annonsert at de vil lansere sin første av allerede i september), og Tesla's Hyperloop tog og som kan revolusjonere transport slik vi kjenner den i dag.
 
Bare når det gjelder selvkjørende taxier så kan det være et enormt potensiale for Tesla i årene fremover nå, og som du kan lese mer om her...
 
Vi hos Aksjeanalyser.com gjentar i dag våre tidligere positive analyser av Tesla-aksjen, og som vi mener kan ha potensiale til å flerdoble seg i løpet av de neste par årene.
 

Diagram over kursutviklingen for Tesla-aksjen (ticker på Nasdaq-børsen: TSLA): 

Disclaimer:
 
Analysene er utarbeidet av Aksjeanalyser.com. Aksjeanalyser.com garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysene. Eventuell eksponering i henhold til anbefalingene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors egen regning og risiko.
 
Aksjeanalyser.com er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som måtte oppstå som følge av bruk av Aksjeanalyser.com sine analyser.
Analysene baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men Aksjeanalyser.com garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig. Uttalelser i analysene reflekterer
 
Aksjeanalyser.com sin oppfatning på det tidspunkt analysene ble utarbeidet, og Aksjeanalyser.com forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Analysene skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som en anbefaling om investeringsstrategi.
 
Våre analyser på Aksjeanalyser.com er basert på teknisk analyse, og vi har verken anledning til (krever egen konsesjon for investeringsrådgivning) eller mulighet for å gi personlige råd om aksjeinvesteringer til enkeltinvestorer.
 
Vi har mange tusen lesere av våre analyser hver måned, og ville således heller ikke hatt noen mulighet for å følge opp alle disse på personlig basis, og gi personlige anbefalinger om hva den enkelte investor bør gjøre av investeringer.
 
Våre analyser, som altså baserer seg på teknisk analyse, må kun ses på som investeringsideer, og ikke noe mer enn det. Hver enkelt investor må selv skaffe seg den nødvendige innsikt og forståelse for børs og finansmarkedene generelt, og de enkeltaksjer man selv velger å investere i, og gjerne få råd fra sin investeringsrådgiver eller megler annet sted før man gjør sine aksjeinvesteringer.
 
Opplysninger om eventuelle interessekonflikter, som egne beholdninger og posisjoner i de omtalte investeringsobjektene, vil fremgå av analysene. Ved eventuelle spørsmål rundt analysene og/eller annet vennligst ta kontakt med oss på mail: post [at] aksjeanalyser.com

Bitcoin: 100 dollar investert i 2010 ville vokst til 73 millioner dollar!


22.05.2017 - Vi har i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere igjen på den populære virtuelle valutaen Bitcoin, og som vi hos Aksjeanalyser.com har hatt flere positive analyser av de seneste årene.

Ja hadde du investert 100 dollar i Bitcoin da den så dagens lys for syv år siden så hadde du hatt rundt 73 millioner dollar i dag!

I dag, mandag 22. mai 2017, er det syv års jubileum for den virtuelle valutaen Bitcoin, og som har steget kraftig den seneste tiden, og i dag er i ny all-time high og en kurs rundt 2.200 dollar.
 
I følge en artikkel på CNBC.com i dag, og som du kan lese her, så ville en investering på bare 100 dollar i Bitcoin for syv år siden, den 22. mai 2010, i dag være verdt vanvittige 73 millioner dollar, eller med dagens dollarkurs en verdi tilsvarende rundt 626 millioner norske kroner!
 
Ja du leste riktig, da Bitcoin så dagens lys for i dag syv år siden, den 22. mai 2010, så var kursen for en Bitcoin 0,003 cent, mens kursen for en Bitcoin i dag er steget til hele 2.200 dollar.
 
Dette representerer en oppgang på vanvittige cirka 73 millioner prosent i løpet av de seneste syv årene, fra en kurs ved 0,003 cent for en Bitcoin da den så dagens lys for syv år siden, og til i dag en kurs helt oppe i 2.200 dollar for en Bitcoin.
 
Vi har hos Aksjeanalyser.com hatt flere positive analyser av Bitcoin de seneste årene, og første gang her den 12. desember 2014, altså for over to år siden: "Skal Bitcoin kursen til himmels igjen?". Vi har siden den hatt flere positive analyser av Bitcoin hos Aksjeanalyser.com de seneste årene.
 
Den gang ved vår positive analyse av Bitcoin i desember 2014 så var Bitcoin kursen rundt 350 dollar, mens den i dag altså har steget til rundt 2.200 dollar.
 
Kursen for Bitcoin har altså steget med rundt 500 prosent siden vår første positive analyse av Bitcoin den gang i desember 2014.
 
 
Kort om Bitcoin:
 
Bitcoin er en virtuell internettvaluta, som ikke eksisterer som fysiske sedler og mynter, men kun digitalt i databaser.
 
I motsetning til konvensjonelle valutaer som kroner eller pund så er Bitcoin helt desentralisert og verken utstedt eller regulert av noen sentralbank eller tilsynsmyndighet.
 
Bitcoin er en virtuell valuta som altså oppsto for syv år siden, og er basert på avansert kryptografi. Valutaen «utvinnes» i et begrenset tempo, hvilket skal hindre ukontrollert inflasjon.
 
Pengene «utstedes» ved at et dataprogram lager nye Bitcoin. Programmet har en åpen kildekode som alle kan sjekke.
 
Brukerne kan generere nye Bitcoin ved å utføre «mining», gruveutvinning, dette ved å stille datakraft tilgjengelig for nettverket.
 
Du kan lese mer om Bitcoin på Wikipedia her...
 

Disclaimer:
 
Analysene er utarbeidet av Aksjeanalyser.com. Aksjeanalyser.com garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysene. Eventuell eksponering i henhold til anbefalingene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors egen regning og risiko.
 
Aksjeanalyser.com er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som måtte oppstå som følge av bruk av Aksjeanalyser.com sine analyser.
Analysene baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men Aksjeanalyser.com garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig. Uttalelser i analysene reflekterer
 
Aksjeanalyser.com sin oppfatning på det tidspunkt analysene ble utarbeidet, og Aksjeanalyser.com forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Analysene skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som en anbefaling om investeringsstrategi.
 
Våre analyser på Aksjeanalyser.com er basert på teknisk analyse, og vi har verken anledning til (krever egen konsesjon for investeringsrådgivning) eller mulighet for å gi personlige råd om aksjeinvesteringer til enkeltinvestorer.
 
Vi har mange tusen lesere av våre analyser hver måned, og ville således heller ikke hatt noen mulighet for å følge opp alle disse på personlig basis, og gi personlige anbefalinger om hva den enkelte investor bør gjøre av investeringer.
 
Våre analyser, som altså baserer seg på teknisk analyse, må kun ses på som investeringsideer, og ikke noe mer enn det. Hver enkelt investor må selv skaffe seg den nødvendige innsikt og forståelse for børs og finansmarkedene generelt, og de enkeltaksjer man selv velger å investere i, og gjerne få råd fra sin investeringsrådgiver eller megler annet sted før man gjør sine aksjeinvesteringer.
 
Opplysninger om eventuelle interessekonflikter, som egne beholdninger og posisjoner i de omtalte investeringsobjektene, vil fremgå av analysene. Ved eventuelle spørsmål rundt analysene og/eller annet vennligst ta kontakt med oss på mail: post [at] aksjeanalyser.com

Gambling-aksje opp 300 prosent


18.05.2017 - Vi har i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere igjen på iGaming-selskapet Gaming Innovation Group (Ticker: GIG).
 
Gaming Innovation Group er en raskt voksende leverandør av tjenester og systemer til nettbaserte gambling-selskaper.
 
Gaming Innovation Group (GIG) er en aksje vi lenge har hatt stor tro på hos Aksjeanalyser.com, og som vi hadde en positiv analyse av allerede her den 03. november 2015: "Har du guts nok til å kjøpe denne aksjen kan du få jackpot"
 
Den gang var GIG-aksjen i 1,48 kroner, mens den i dag halvannet år senere handles rundt 5,88 kroner.
 
GIG-aksjen har dermed steget med nesten 300 prosent siden vår positive analyse av aksjen den gang for halvannet år siden.
 
Vi skrev i vår analyse den gang for snart halvannet år siden blant annet: "I henhold til den langsiktige stigende trenden så er potensialet for aksjen opp mot 6,00 kroner på 1-2 års sikt."
 
Nå halvannet år senere så har aksjen altså steget til 5,88 kroner.
 
Gaming Innovation Group (GIG) er for øvrig også en av aksjene vi presenterte som våre 20 favorittaksjer for 2017 for våre betalende medlemmer hos Aksjeanalyser.com den 25. desember 2016 her: "Våre 20 favorittaksjer for 2017 på Oslo Børs"
 
GIG-aksjen var ved vår presentasjon av våre 20 favorittaksjer for 2017 i 3,17 kroner, mens den i dag altså handles rundt 5,88 kroner. Aksjen har dermed steget med solide 85 prosent bare siden vår analyse da den 25. desember 2016. Aksjen er med dette blant vinneraksjene på Oslo Børs så langt i 2017.
 
Nå kan du få 1-års medlemskap hos Aksjeanalyser.com, SignalListen.com, og BullogBear.no, og tilgang til alle våre analyser m.m. for KUN 1.998,-!
 
På tirsdag den 16. mai 2017, kunne man ellers lese i en artikkel på HegnarOnline at meglerhuset Carnegie har startet dekning av Gaming Innovation Group.
 
Carnegie starter dekning på Gaming Innovation Group (GIG) med kjøpsanbefaling og kursmål på 8,00 kroner, skriver TDN Finans.
 
Du kan lese hele saken hos HegnarOnline her...
 
Nå har vi altså i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere igjen på det tekniske bildet for Gaming Innovation Group, og som indikerer at aksjen kan stå foran en videre kraftig oppgang på kort og mellomlang sikt.
 
Du kan lese mer om dette i vår tekniske analyse av aksjen nedenfor annonsen her...
 
 
Kort om Gaming Innovation Group (GIG):
 
Gaming Innovation Group er en raskt voksende leverandør av tjenester og systemer til nettbaserte gambling-selskaper.
 
Selskapets forretningsmodell er basert på inntekter fra tre virksomhetsområder; avanserte Skybaserte-tjenester, tjenester innen aktivitetsstyrt B2B markedsføring, samt gamblingtjenester fra ledende aktører innen nettbasert sports betting og kasino.
 
Gaming Innovation Group Inc. opererer fra Malta og er notert på Oslo Børs med ticker "GIG".
 
 
Teknisk analyse av Gaming Innovation Group (GIG):
 
Gaming Innovation Group (GIG) har utløst et nytt kraftig teknisk kjøpssignal denne uken etter å ha brutt opp i fra en triangel konsolideringsformasjon (jf. diagram nedenfor).
 
Gaming Innovation Group (GIG) viser en sterk utvikling innenfor en stigende trend, og videre kursoppgang signaliseres nå for aksjen innenfor denne stigende trenden både på kort og mellomlang sikt.
 
Aksjen møter nå lite teknisk motstand før opp mot øvre trendlinje i den stigende trenden, opp mot 8,00 kroner.
 
I henhold til den stigende trenden så indikeres at aksjen kan ha potensiale til å stige opp mot 8,00 kroner på gjerne bare 3-6 måneders sikt.
 
Dette sammenfaller for øvrig ganske godt med Carnegie sitt kursmål for aksjen, og som de ut i fra en fundamental analyse av aksjen, har satt ved 8,00 kroner.
 
På 12 måneders sikt så indikerer den stigende trenden som aksjen beveger seg innenfor at potensialet for GIG-aksjen kan være helt opp mot 20,00 kroner på gjerne bare 12 måneders sikt.
 
Vi gjentar i dag hos Aksjeanalyser.com våre tidligere positive analyser av Gaming Innovation Group (GIG).
 
Vi ser altså et potensiale for aksjen opp mot 8,00 kroner på 3-6 måneders sikt, mens vi ser et mulig potensiale for aksjen helt opp mot 20,00 kroner på 12 måneders sikt.
 

Diagram over kursutviklingen for Gaming Innovation Group (øverst: dagsdiagram, nederst: ukediagram):

Kilde chart: vikingen.se

Disclaimer:
 
Analysene er utarbeidet av Aksjeanalyser.com. Aksjeanalyser.com garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysene. Eventuell eksponering i henhold til anbefalingene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors egen regning og risiko. Aksjeanalyser.com er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som måtte oppstå som følge av bruk av Aksjeanalyser.com sine analyser.
 
Analysene baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men Aksjeanalyser.com garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig. Uttalelser i analysene reflekterer Aksjeanalyser.com sin oppfatning på det tidspunkt analysene ble utarbeidet, og Aksjeanalyser.com forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Analysene skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som en anbefaling om investeringsstrategi.
 
Våre analyser på Aksjeanalyser.com er basert på teknisk analyse, og vi har verken anledning til (krever egen konsesjon for investeringsrådgivning) eller mulighet for å gi personlige råd om aksjeinvesteringer til enkeltinvestorer.
 
Vi har mange tusen lesere av våre analyser hver måned, og ville således heller ikke hatt noen mulighet for å følge opp alle disse på personlig basis, og gi personlige anbefalinger om hva den enkelte investor bør gjøre av investeringer.
 
Våre analyser, som altså baserer seg på teknisk analyse, må kun ses på som investeringsideer, og ikke noe mer enn det. Hver enkelt investor må selv skaffe seg den nødvendige innsikt og forståelse for børs og finansmarkedene generelt, og de enkeltaksjer man selv velger å investere i, og gjerne få råd fra sin investeringsrådgiver eller megler annet sted før man gjør sine aksjeinvesteringer.

Aksjen opp med utrolige 15320 %


19.04.2017 - Vi har i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere på en del av de gamle traverne på Oslo Børs, og som altså er blant aksjene som har vært lengst notert på Oslo Børs.
 
Disse tolv aksjene på Oslo Børs vi har sett nærmere på i dag har vist svært forskjellig utvikling i disse årene de har vært notert på Oslo Børs.
 
En av aksjene (Orkla) har steget med vanvittige 15.320 prosent siden 1980 og frem til i dag, mens en annen aksje (Farstad Shipping) har stupt med hele 99 prosent siden 1985 og frem til i dag.
 
De tolv aksjene vi i dag har sett nærmere på hos Aksjeanalyser.com er som følger:
 
 • Atea (tidligere Merkantildata: 1968-2003 og Ementor: 2003-2009) (ticker: ATEA)
 • Bonheur (ticker: BON)
 • Farstad Shipping (ticker: FAR)
 • Hafslund Ser. A (ticker: HNA)
 • Norsk Hydro (ticker: NHY)
 • Norske Skogindstrier (ticker: NSG)
 • Odfjell Ser. A (ticker: ODF)
 • Olav Thon (ticker: OLT)
 • Orkla (ticker: ORK)
 • Tomra Systems (ticker: TOM)
 • Veidekke (ticker: VEI)
 • Wilh.Wilhelmsen Holding Ser. A (ticker: WWI)
Du kan nedenfor i saken her lese en del av våre tekniske analyser av noen av disse tolv aksjene vi i dag hos Aksjeanalyser.com har sett nærmere på , og du kan også se diagrammer over den historiske kursutviklingen for disse aksjene.
 
For å få tilgang til alle våre analyser hos Aksjeanalyser.com så må du være betalende medlem.
 
 
Saken fortsetter nedenfor annonsen her...
 
 
Hafslund Ser. A (ticker: HNA)
 
Hafslund-aksjen er en aksje som har vist en svært sterk utvikling siden begynnelsen av 1980-tallet da aksjen var rundt 1,00 kroner.
 
Aksjen har vært høyest i 168,00 kroner i 2007, og den handles i dag til en kurs rundt 90,00 kroner.
 
Aksjen beveger seg innenfor en langsiktig stigende trend, og videre kursoppgang signaliseres for aksjen innenfor denne stigende trenden.
 
Aksjen brøt for en tid tilbake opp i gjennom et viktig teknisk motstandsnivå rundt 80,00 kroner, og det ble med dette utløst et nytt teknisk kjøpssignal for aksjen.
 
Det tekniske bildet for aksjen indikerer at den gjerne har potensiale til å stige opp mot tidligere topp rundt 165,00-170,00 kroner på 1-2 års sikt.
 
Diagram over kursutviklingen for Hafslund-aksjen siden 1980 og frem til i dag:

Norsk Hydro (ticker: NHY)
 
Norsk Hydro er en annen aksje som har vist en meget sterk utvikling siden begynnelsen av 1980-tallet.
 
Aksjen steg fra en kurs rundt 1,30 kroner i 1982 til en topp rundt 80,00 kroner i 2007.
 
I dag handles aksjen rundt 49,00 kroner.
 
Aksjen viser en positiv utvikling innenfor en langsiktig stigende trend, og videre kursoppgang signaliseres for aksjen innenfor denne stigende trenden.
 
Aksjen har nylig utløst et nytt kraftig teknisk kjøpssignal etter å ha brutt opp i gjennom et viktig teknisk motstandsnivå rundt 47,00 kroner.
 
Videre oppgang signaliseres for aksjen både på kort og lang sikt innenfor den stigende trenden.
 
Det tekniske bildet for aksjen indikerer at den i første omgang har potensiale til å stige opp mot tidligere topper rundt 80,00 kroner på 6-12 måneders sikt.
 
I henhold til den langsiktige stigende trenden for aksjen så indikeres et mulig potensiale for aksjen helt opp mot 150,00-200,00 kroner på et par års sikt.
 
Diagram over kursutviklingen for Norsk Hydro-aksjen siden 1980 og frem til i dag:
Orkla-aksjen har vist en meget sterk utvikling siden begynnelsen av 1980-tallet, og aksjen har steget med vanvittige 15.320 prosent siden den var rundt 0,50 kroner i 1980.
 
I dag handles aksjen rundt 77,00 kroner, men har høyest vært i 118 kroner i 2007.
 
Aksjen viser altså en sterk utvikling innenfor en langsiktig stigende trend, og videre kursoppgang signaliseres for aksjen innenfor denne stigende trenden i tiden fremover.
 
I første omgang indikeres et potensiale for aksjen opp mot tidligere topp rundt 115,00-120,00 kroner på 6-12 måneders sikt.
 
Diagram over kursutviklingen for Orkla-aksjen siden 1980 og frem til i dag:

Tomra Systems (ticker: TOM)
 
Tomra er en annen av de gamle traverne på Oslo Børs som har vist en svært volatil, men meget sterk utvikling siden midten av 1980-tallet.
 
Aksjen steg fra en bunn rundt 0,80 kroner i 1986, og til en topp rundt 200,00 kroner i 2000.
 
I dag handles aksjen rundt 100,00 kroner.
 
Aksjen viser altså en positiv utvikling, og en langsiktig stigende trend som indikerer videre oppgang for aksjen på kort og lang sikt.
 
I første omgang indikeres et potensiale for aksjen opp mot tidligere topp rundt 200,00 kroner på 1-2 års sikt.
 
Et etablert brudd opp i gjennom 100,00-nivået vil utløse et nytt teknisk kjøpssignal for aksjen.
 
Diagram over kursutviklingen for Tomra-aksjen siden 1985 og frem til i dag:
Kilde charts: vikingen.se

Disclaimer:
 
Analysene er utarbeidet av Aksjeanalyser.com. Aksjeanalyser.com garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysene. Eventuell eksponering i henhold til anbefalingene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors egen regning og risiko. Aksjeanalyser.com er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som måtte oppstå som følge av bruk av Aksjeanalyser.com sine analyser.
 
Analysene baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men Aksjeanalyser.com garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig. Uttalelser i analysene reflekterer Aksjeanalyser.com sin oppfatning på det tidspunkt analysene ble utarbeidet, og Aksjeanalyser.com forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Analysene skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som en anbefaling om investeringsstrategi.
 
Våre analyser på Aksjeanalyser.com er basert på teknisk analyse, og vi har verken anledning til (krever egen konsesjon for investeringsrådgivning) eller mulighet for å gi personlige råd om aksjeinvesteringer til enkeltinvestorer.
 
Vi har mange tusen lesere av våre analyser hver måned, og ville således heller ikke hatt noen mulighet for å følge opp alle disse på personlig basis, og gi personlige anbefalinger om hva den enkelte investor bør gjøre av investeringer.
 
Våre analyser, som altså baserer seg på teknisk analyse, må kun ses på som investeringsideer, og ikke noe mer enn det. Hver enkelt investor må selv skaffe seg den nødvendige innsikt og forståelse for børs og finansmarkedene generelt, og de enkeltaksjer man selv velger å investere i, og gjerne få råd fra sin investeringsrådgiver eller megler annet sted før man gjør sine aksjeinvesteringer.

Fredriksen-aksje opp 250 prosent


10.04.2017 - Vi har i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere igjen på Fredriksen-aksjen og tørrlastrederiet Golden Ocean Group (GOGL).
 
Golden Ocean Group (GOGL) stiger videre på Oslo Børs i dag, og aksjen er mandag formiddag opp 3,11 prosent til 74,50 kroner.

Fredriksen-aksjen har hatt en svært sterk utvikling de seneste månedene, og hittil i år er Golden Ocean-aksjen nå opp med solide 80 prosent, og aksjen er med dette en av børsvinnerne på Oslo Børs så langt i 2017.
 
John Fredriksen som direkte og indirekte kontrollerer rundt 45 prosent av aksjene i Golden Ocean Group kan dermed se tilbake på en solid verdiøkning på rundt 1,7 milliarder kroner for sine aksjer i Golden Ocean Group bare hittil i år.
 
Siden bunnen ved 21,30 kroner i slutten av februar 2016, så er aksjen nå opp med hele 250 prosent.
 
Golden Ocean Group er for øvrig en av våre 20 favorittaksjer for 2017 hos Aksjeanalyser.com, og som våre betalende medlemmer kunne lese om i en større analysesak på Aksjeanalyser.com den 25. desember 2016: "Våre 20 favorittaksjer for 2017 på Oslo Børs"
 
Vi har hos Aksjeanalyser.com hatt gjentatte positive analyser av Fredriksen-aksjen og tørrlastrederiet Golden Ocean Group siden i fjor høst.
 
Allerede her den 13. september 2016 hadde vi en sak hvor vi skrev om at vi mente aksjen kunne eksplodere: "Fredriksen-aksje kan eksplodere"
 
Aksjen var den gang rundt 32,00 kroner, mens den i dag handles rundt 74,50 kroner.
 
Dermed har aksjen nå steget med hele 133 prosent siden vår positive analyse av aksjen den gang for litt over et halvår siden.
 
Nå kan du få 1-års medlemskap hos Aksjeanalyser.com, SignalListen.com, og BullogBear.no, og tilgang til alle våre analyser m.m. for KUN 1.998,-!
 
Vi har hos Aksjeanalyser.com nærmest ropt kjøp av Golden Ocean-aksjen det seneste halvåret, og vi har foruten vår analyse av aksjen den 13. september 2016 hatt følgende positive analyser av aksjen det seneste halvåret:

 
 
05. Mars 2017: "Fredriksen-aksje falt 99 prosent: Fosser nå frem"
 
21. Januar 2017: "Fredriksen-aksje fosser frem: Kan nå flerdoble seg"
 
13. November 2016: "Fredriksen-aksje kan flerdoble seg"
 
Den seneste tiden så har stadig flere analytikere, meglerhus og banker fått øyene opp for Golden Ocean Group, mens vi hos Aksjeanalyser.com allerede i vår analyse den 13. November 2016 skrev at vi mente aksjen gjerne stod foran en svært kraftig oppgang.
 
Vi skrev i vår analyse av Golden Ocean-aksjen hos Aksjeanalyser.com den 13. November 2016 blant annet:
 
"
Vi hos Aksjeanalyser.com mener Golden Ocean-aksjen nå henger langt etter utviklingen i tørrlastratene. Vi kan bare nevne at sist gang tørrlastratene og Baltic Dry indeksen var rundt dagens nivå var i august/september 2015. Den gang var Golden Ocean-aksjen i 120,00 kroner (justert for emisjon i februar og aksjespleis 5 til 1 den 01.08.16). Fredag endte altså aksjen i 34,90 kroner. Vi hos Aksjeanalyser.com tror Golden Ocean-aksjen nå kan stå foran en svært kraftig oppgang, og det både på kort sikt (1-4 uker) og mellomlang  sikt (6-12 måneder)."
 
Vi skrev videre i vår analyse den gang den 13. november 2016:
 
"
Det som gjør Golden Ocean-aksjen ekstra spennende om det skulle utløses et slikt kraftig teknisk kjøpssignal for aksjen ved et etablert brudd opp i gjennom 37,00-nivået. Ja det er at det da vil være lite teknisk motstand for videre oppgang for aksjen før opp mot 120,00-nivået.
 
Aksjen kan således ha potensiale for en svært kraftig oppgang på kort og mellomlang sikt om den nå bryter opp i gjennom det viktige tekniske motstandsnivået rundt 37,00 kroner. Aksjen kan da ha potensiale til å kunne stige helt opp mot 120,00 kroner på gjerne bare 12 måneders sikt. Det vil i så fall innebære godt over en tredobling av aksjekursen fra dagens nivå rundt 35,00 kroner.
"
 
Siden vår analyse den gang den 13. november 2016 så har Golden Ocean aksjen nå steget med hele 112 prosent, og det altså i løpet av bare de seneste fem måneder.
 
En som altså har kunnet glede seg stort over denne kraftige oppgangen for Golden Ocean-aksjen er John Fredriksen, og som har sett verdien på sine aksjer i selskapet øke med hele 1,7 milliarder kroner bare hittil i 2017.
 
Festen for Golden Ocean-aksjonærene trenger langt i fra å være over, og aksjen kan stå foran en videre kraftig oppgang i månedene fremover.
 
Du kan lese mer om dette i vår oppdaterte tekniske analyse av Golden Ocean-aksjen nedenfor annonsen her...
 

Kort om Golden Ocean Group (GOGL):
 
Golden Ocean Group Ltd. (GOGL) is a leading international dry bulk shipping company based in Bermuda, mainly operating in the Capesize, Panamax and Supramax segments. GOGL is listed on NASDAQ and the Oslo Stock Exchange. GOGL owns and controls a fleet of 70 vessels including newbuildings and vessels chartered in on long term time charter contracts. GOGL provide customers with flexible and reliable transportation services and develop strong industry relations with partners and customers.
 
Du kan lese mer om selskapet på deres hjemmesider her: http://www.goldenocean.bm/

 
Nå kan du få 1-års medlemskap hos Aksjeanalyser.com, SignalListen.com, og BullogBear.no, og tilgang til alle våre analyser m.m. for KUN 1.998,-!
 
Teknisk analyse av Golden Ocean Group (GOGL):
 
Golden Ocean Group viser en sterk utvikling innenfor en bratt stigende trend i det korte bildet.
 
Videre oppgang signaliseres for aksjen i månedene fremover innenfor denne stigende trenden.
 
Aksjen møter på lite teknisk motstand før opp mot 120,00-125,00 kroner.
 
Det er nå utløst et nytt teknisk kjøpssignal for aksjen etter brudd opp fra en konsolideringsformasjon, og ved brudd opp i gjennom et teknisk motstandsnivå rundt 70,00 kroner.
 
Det vil nå være teknisk støtte for aksjen rundt 70,00-nivået ved eventuelle korreksjoner ned for aksjen.
 
Slik det samlede positive tekniske bildet for aksjen nå indikerer så forventes videre oppgang for aksjen på kort og mellomlang sikt.
 
Vi gjentar i dag hos Aksjeanalyser.com våre tidligere positive analyser av Golden Ocean Group (GOGL), og vi opprettholder vårt kursmål for aksjen ved 125,00 kroner på 3-6 måneders sikt.
 
Selv om aksjen nå har steget mye så indikerer altså det tekniske bildet for aksjen at den fortsatt kan ha et potensiale til å stige med rundt 67 prosent fra dagens nivå, og det gjerne i løpet av bare de neste 3-6 måneder.

Diagram over kursutviklingen for Golden Ocean-aksjen (GOGL) siden 2005 og frem til i dag:

Kilde chart: vikingen.se

Disclaimer:
 
Analysene er utarbeidet av Aksjeanalyser.com. Aksjeanalyser.com garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysene. Eventuell eksponering i henhold til anbefalingene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors egen regning og risiko. Aksjeanalyser.com er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som måtte oppstå som følge av bruk av Aksjeanalyser.com sine analyser.
 
Analysene baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men Aksjeanalyser.com garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig. Uttalelser i analysene reflekterer Aksjeanalyser.com sin oppfatning på det tidspunkt analysene ble utarbeidet, og Aksjeanalyser.com forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Analysene skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som en anbefaling om investeringsstrategi.
 
Våre analyser på Aksjeanalyser.com er basert på teknisk analyse, og vi har verken anledning til (krever egen konsesjon for investeringsrådgivning) eller mulighet for å gi personlige råd om aksjeinvesteringer til enkeltinvestorer.
 
Vi har mange tusen lesere av våre analyser hver måned, og ville således heller ikke hatt noen mulighet for å følge opp alle disse på personlig basis, og gi personlige anbefalinger om hva den enkelte investor bør gjøre av investeringer.
 
Våre analyser, som altså baserer seg på teknisk analyse, må kun ses på som investeringsideer, og ikke noe mer enn det. Hver enkelt investor må selv skaffe seg den nødvendige innsikt og forståelse for børs og finansmarkedene generelt, og de enkeltaksjer man selv velger å investere i, og gjerne få råd fra sin investeringsrådgiver eller megler annet sted før man gjør sine aksjeinvesteringer.

Oljeknøtt gav full jackpot på børsen


05.04.2017 - Vi har i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere igjen på det lille oljeselskapet African Petroleum Corporation Ltd. (ticker på Oslo Axess: APCL).
 
African Petroleum-aksjen har vært notert på Oslo Børs sin markedsplass, Oslo Axess, siden sommeren 2014 med ticker: APCL.
 
Onsdag endte aksjen opp 13,13 prosent til 7,15 kroner, og selskapet har med det en børsverdi på rundt 840 millioner kroner. Børsverdien for African Petroleum Corporation Ltd. har dermed steget med rundt 400 millioner kroner bare de seneste 17 dager.
 
 
Vi hadde for bare 17 dager siden en positiv analyse av African Petroleum Corporation (APCL), og hvor vi skrev blant annet som følger i vår positive analyse av aksjen her den 19. mars 2017:
 
"- Ja så indikeres nå et potensiale for aksjen på relativt kort sikt (3-6 måneder) opp mot 7,00-7,50 kroner. Det innebærer da en mulig dobling for aksjen som fredag endte opp 5,88 prosent til 3,78 kroner, og det gjerne i løpet av så kort tid som de neste 3-6 måneder."
 
Du kan lese vår positive analyse av aksjen for 17 dager siden, den 19. mars 2017, her: "Børs: Oljeknøtt kan gi jackpot"
 
I dag endte altså aksjen opp 13,13 prosent til 7,15 kroner, og aksjen har således nær doblet seg, og det i løpet av bare de seneste 17 dager.
 
 
Nå har vi i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere igjen på det tekniske bildet for African Petroleum Corporation Ltd. (ticker på Oslo Axess: APCL).
 
Du kan lese mer om dette nedenfor annonsen her...
 

Kort om African Petroleum Corporation Ltd. (ticker på Oslo Axess: APCL):
 
African Petroleum Corporation Limited er et uavhengig olje- og gasselskap med letevirksomhet i Vest Afrika. Selskapets portefølje har et betydelig verdipotensial, og består av åtte letelisenser i fire land i Vest Afrika: Elfenbenskysten, Senegal, Gambia og Sierra Leone. African Petroleum har hovedkontor i London, UK.
 
Du finner mer informasjon om selskapet på deres hjemmesider her: http://www.africanpetroleum.com.au/
 
 
Teknisk analyse av African Petroleum Corporation Ltd. (APCL):
 
Slik vi skrev om i vår nylige positive analyse av African Petroleum Corporation så viser aksjen en positiv utvikling innenfor en stigende trend som startet i slutten av 2015.
 
Ved vår forrige positive analyse av aksjen (den 19. mars 2017) så hadde aksjen utløst et nytt kraftig teknisk kjøpssignal etter brudd opp fra en triangel konsolideringsformasjon.
 
Vi skrev altså den gang for bare 17 dager siden at vi mente aksjen ut i fra det kraftige tekniske kjøpssignal som var utløst for aksjen, at den kunne ha potensiale i henhold til den stigende trenden til å stige helt opp mot 7,00-7,50 kroner på 3-6 måneders sikt.
 
Nå 17 dager senere så har altså aksjen nådd vårt kursmål som var ved dette nivået mellom 7,00-7,50 kroner, og aksjen er nå overkjøpt på kort sikt i henhold til ulike momentum-indikatorer som RSI og Stochastics.
 
Det betyr nødvendigvis ikke at aksjen nå står foran et fall, og den underliggende trenden for aksjen, og den positive volumbalansen (stigende volum på stigende aksjekurs og vice versa) indikerer en underliggende sterk trend.
 
Aksjen er imidlertid nå kommet opp til et teknisk motstandsnivå som går i området mellom 7,00-7,50 kroner, og aksjen er kommet opp mot øvre trendlinje i den stigende trenden som startet helt i slutten av 2015 (jf. diagram nederst i saken her).
 
Det samlede tekniske bildet for aksjen indikerer at det kan komme en kortsiktig korreksjon ned for aksjen, men som nevnt så er den underliggende trenden og volumbalansen i aksjen nå så sterk at det kan heller ikke utelukkes et brudd opp i gjennom dette motstandsnivået rundt 7,00-7,50 kroner.
 
Ved korreksjoner ned for aksjen så er det først ned mot 4,50-nivået at aksjen finner mer betydelig teknisk støtte.
 
Ved et etablert brudd opp i gjennom 7,50-nivået så vil videre oppgang opp mot tidligere topper rundt 15,00-nivået indikeres på 3-6 måneders sikt.
 
Vi hos Aksjeanalyser.com mener aksjen altså kan ha potensiale til å doble seg igjen fra dagens nivå om den bryter opp i gjennom og etablerer seg over 7,50-nivået.
 
Det samlede tekniske bildet for aksjen indikerer imidlertid at det kan komme en konsolidering og gjerne en kortsiktig korreksjon ned for aksjen nå.
 
Vi informerer igjen som ved vår forrige analyse av aksjen at dette er en svært volatil aksje (svinger mye), og en investering i aksjen innebærer således svært høy risiko.
 
Diagram over kursutviklingen for African Petroleum-aksjen (APCL) siden sommeren 2014 og frem til i dag:

Kilde chart: vikingen.se

Disclaimer:
 
Analysene er utarbeidet av Aksjeanalyser.com. Aksjeanalyser.com garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysene. Eventuell eksponering i henhold til anbefalingene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors egen regning og risiko. Aksjeanalyser.com er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som måtte oppstå som følge av bruk av Aksjeanalyser.com sine analyser.
 
Analysene baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men Aksjeanalyser.com garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig. Uttalelser i analysene reflekterer Aksjeanalyser.com sin oppfatning på det tidspunkt analysene ble utarbeidet, og Aksjeanalyser.com forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Analysene skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som en anbefaling om investeringsstrategi.
 
Våre analyser på Aksjeanalyser.com er basert på teknisk analyse, og vi har verken anledning til (krever egen konsesjon for investeringsrådgivning) eller mulighet for å gi personlige råd om aksjeinvesteringer til enkeltinvestorer.
 
Vi har mange tusen lesere av våre analyser hver måned, og ville således heller ikke hatt noen mulighet for å følge opp alle disse på personlig basis, og gi personlige anbefalinger om hva den enkelte investor bør gjøre av investeringer.
 
Våre analyser, som altså baserer seg på teknisk analyse, må kun ses på som investeringsideer, og ikke noe mer enn det. Hver enkelt investor må selv skaffe seg den nødvendige innsikt og forståelse for børs og finansmarkedene generelt, og de enkeltaksjer man selv velger å investere i, og gjerne få råd fra sin investeringsrådgiver eller megler annet sted før man gjør sine aksjeinvesteringer.

Tesla-aksjen kan mangedoble seg


04.04.2017 - Vi har i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere igjen på Tesla-aksjen (ticker på Nasdaq-børsen: TSLA).
 
Vi har hos Aksjeanalyser.com hatt flere positive analyser av Tesla-aksjen siden i fjor høst.
 
Allerede her den 05. november 2016 hadde vi en positiv analyse av Tesla-aksjen: "Tesla aksjen kan 30 til 50 doble seg"
 
Ved vår analyse den gang for fem måneder siden så var Tesla-aksjen i USD 187,00, mens den i dag handles over USD 300,00.
 
Tesla-aksjen har da altså steget med hele 60 prosent de seneste fem måneder siden vår positive analyse av Tesla-aksjen den gang hos Aksjeanalyser.com.
 
Vi hadde videre en positiv analyse igjen av Tesla-aksjen her den 08. januar 2017: "Tesla-aksjen kan eksplodere i 2017"
 
Den gang var aksjen i 229 dollar, mens den i dag handles til 303 dollar. Aksjen har således steget med 32 prosent siden den gang.
 
 
I dag har vi altså sett nærmere igjen på Tesla-aksjen, og hvor det nå er utløst nye kraftige tekniske kjøpssignaler for aksjen.
 
Du kan lese mer om dette nedenfor annonsen her...
 
 
Teknisk analyse av Tesla Inc. (Ticker på Nasdaq-børsen: TSLA):
 
Tesla-aksjen har de seneste tre årene beveget seg innenfor en stor rektangel konsolideringsformasjon, mellom et støttenivå rundt USD 178,00 og et teknisk motstandsnivå rundt USD 288,00 (jf. diagram nederst i saken her).
 
Det som kjennetegner slike store rektangel konsolideringsformasjoner er at når aksjen bryter opp i fra en slik stor rektangel konsolideringsformasjon, ja så etterfølges dette ofte av en svært sterk utvikling for aksjen.
 
Dette så vi et godt eksempel på for Tesla-aksjen tilbake i 2013, da aksjen også hadde beveget seg i lengre tid innenfor en slik stor rektangel konsolideringsformasjon. Den gang mellom et teknisk støttenivå rundt USD 20,00 og et teknisk motstandsnivå rundt USD 37,00.
 
Da aksjen så i 2013 brøt opp i gjennom det viktige tekniske motstandsnivået rundt USD 37,00, og utløste et kraftig teknisk kjøpssignal fra denne store rektangel konsolideringsformasjonen.
 
Ja så nærmest eksploderte aksjen etter dette, og steg fra USD 37,00-nivået i begynnelsen av april 2013, og helt opp til USD 195,00 i begynnelsen av oktober 2013.
 
Tesla-aksjen hele femdoblet seg altså den gang, og det i løpet av bare en seks måneders tid.
 
Nå som Tesla-aksjen bryter opp i fra denne store rektangel konsolideringsformasjonen som aksjen nå har beveget seg innenfor i rundt tre år, ja så utløses det et nytt slikt kraftig teknisk kjøpssignal for aksjen.
 
I henhold til den langsiktige stigende trenden for Tesla-aksjen så har den nå ved et slikt brudd opp fra denne store rektangel konsolideringsformasjonen, et potensiale til å kunne stige helt opp i mot 1000 dollar i løpet av gjerne så kort tid som bare 1-2 år. Det innebærer i så fall mer enn en tredobling for aksjen fra dagens kursnivå rundt 300 dollar.
 
Basert på det samlede positive tekniske bildet for Tesla-aksjen så gjentar vi i dag hos Aksjeanalyser.com våre tidligere positive analyser av aksjen.
 
Vi ser et kortsiktig (2-3 måneder) potensiale for aksjen opp mot USD 400,00, mens vi ser et langsiktig (1-2 år) potensiale for aksjen gjerne helt opp mot USD 1.000,00.
 
Slik vi også har skrevet om i våre tidligere positive analyser av Tesla-aksjen hos Aksjeanalyser.com så ser vi altså muligheter for en flerdobling for Tesla-aksjen, og det gjerne i løpet av bare på 1-2 år.
 
 
En annen som har minst like stor tro på Tesla-aksjen er mangemilliardær og forvalter Ron Baron, i Baron Capital, og som vi skrev om i vår positiv analyse av Tesla-aksjen den 05. november 2016: "Tesla aksjen kan 30 til 50 doble seg".
 
Ron Baron uttalte den gang om Tesla i et intervju hos CNBC: "kanskje et av de mest interessante selskapene han noen gang har investert i  gjennom sin over 46 år lange karriere".
 
"Jeg tror at denne investeringen, og fra dagens nivå, kan gi oss 30 til 50 ganger investeringen i avkastning i løpet av de neste 15 årene", uttalte Ron Baron videre i intervjuet hos CNBC den gang. Les mer her...
 
"Aksjen var i USD 33,00 da vi begynte å investere", sa han videre. Han sa også at deres gjennomsnittlige kjøpskurs i dag for deres rundt 1,5 millioner Tesla aksjer var på litt over USD 200,00.
 
Med dagens aksjekurs for Tesla-aksjen så har Baron Capital sine 1,5 millioner aksjer i selskapet en verdi på nærmere fire milliarder kroner.
 

Diagram over kursutviklingen for Tesla-aksjen siden den ble notert på Nasdaq-børsen sommeren 2010 og frem til i dag:

Kilde chart: vikingen.se

Disclaimer:
 
Analysene er utarbeidet av Aksjeanalyser.com. Aksjeanalyser.com garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysene. Eventuell eksponering i henhold til anbefalingene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors egen regning og risiko. Aksjeanalyser.com er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som måtte oppstå som følge av bruk av Aksjeanalyser.com sine analyser.
 
Analysene baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men Aksjeanalyser.com garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig. Uttalelser i analysene reflekterer Aksjeanalyser.com sin oppfatning på det tidspunkt analysene ble utarbeidet, og Aksjeanalyser.com forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Analysene skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som en anbefaling om investeringsstrategi.
 
Våre analyser på Aksjeanalyser.com er basert på teknisk analyse, og vi har verken anledning til (krever egen konsesjon for investeringsrådgivning) eller mulighet for å gi personlige råd om aksjeinvesteringer til enkeltinvestorer.
 
Vi har mange tusen lesere av våre analyser hver måned, og ville således heller ikke hatt noen mulighet for å følge opp alle disse på personlig basis, og gi personlige anbefalinger om hva den enkelte investor bør gjøre av investeringer.
 
Våre analyser, som altså baserer seg på teknisk analyse, må kun ses på som investeringsideer, og ikke noe mer enn det. Hver enkelt investor må selv skaffe seg den nødvendige innsikt og forståelse for børs og finansmarkedene generelt, og de enkeltaksjer man selv velger å investere i, og gjerne få råd fra sin investeringsrådgiver eller megler annet sted før man gjør sine aksjeinvesteringer.
 
Opplysninger om eventuelle interessekonflikter, som egne beholdninger og posisjoner i de omtalte investeringsobjektene, vil fremgå av analysene. Ved eventuelle spørsmål rundt analysene og/eller annet vennligst ta kontakt med oss på mail: post [at] aksjeanalyser.com

Ellevill spillaksje: Kan dobles igjen


29.03.2017 - Vi har i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere igjen på spillselskapet Funcom på Oslo Børs.
 
Funcom-aksjen hadde en ellevill oppgang fra en aksjekurs rundt en krone under sommeren 2016, og helt opp til nesten seks kroner i midten av februar 2017.
 
Aksjen hele seksdoblet seg altså i løpet av bare litt over et halvår.
 
Nå den seneste tiden så har aksjen fått en korreksjon ned, men synes nå å finne god teknisk støtte rundt 3,00 kroner, og vi har i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere igjen på det tekniske bildet for Funcom-aksjen.
 
Vi hadde en positiv analyse av Funcom-aksjen hos Aksjeanalyser.com allerede den 15. desember 2016, og den gang var aksjen i 1,72 kroner: "Spill-aksje kan gi kjempejackpot!".
 
Onsdag formiddag så er aksjen opp 4,76 prosent til 3,30 kroner, og aksjen har således nesten doblet seg siden vår positive analyse av aksjen den 15. desember 2016, og det enda aksjen har falt med 43 prosent siden toppen ved 5,82 kroner i midten av februar 2017.
 
Så steg altså aksjen til nesten 6,00 kroner i midten av februar, mens den så har korrigert ned og den seneste tiden har testet et betydelig teknisk støttenivå rundt 3,00-nivået.
 
 
Vi har altså i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere igjen på det tekniske bildet for Funcom-aksjen, og som du kan lese om nedenfor annonsen her...
 
 
Teknisk analyse av Funcom (ticker på Oslo Børs: FUNCOM):
 
Funcom-aksjen har fått en kraftig korreksjon ned siden toppen i midten av februar da aksjen var høyest i 5,82 kroner.
 
Aksjen synes imidlertid å ta godt i mot nå ved et betydelig teknisk støttenivå rundt 3,00 kroner (jf. diagram nedenfor).
 
Momentum-indikatorer som RSI og Stochastics indikerer nå også at aksjen gjerne står foran et nytt løft på kort sikt.
 
MACD momentum-indikator har også utløst kjøpssignal for aksjen nå, og er således med og underbygger andre positive tekniske signaler for aksjen.
 
 
På oppsiden er det noe teknisk motstand rundt 4,00-nivået, og deretter opp mot forrige topp i februar 2017, rundt 5,80-6,00 kroner.
 
Det samlede tekniske bildet for Funcom indikerer nå at aksjen kan stå foran et nytt kraftig løft på kort og mellomlang sikt.
 
 
Vi hos Aksjeanalyser.com vurderer aksjen som en spennende kjøpskandidat ved dagens kursnivå.
 
Vi ser et kortsiktig (2-4 uker) potensiale for aksjen opp mot 4,00 kroner, mens vi ser muligheter for en ny test av et viktig teknisk motstandsnivå opp mot 6,00 kroner på 1-3 måneders sikt.
 
Vi ser altså muligheter for nærmere en dobling for aksjen på gjerne så kort tid som de neste 1-3 måneder.
 
Det som vil kunne endre det nå positive tekniske bildet for aksjen vil være om den skulle bryte ned i gjennom, og etablere seg under, det viktige tekniske støttenivået rundt 3,00 kroner.
 
Vi vil ellers informere om at Funcom er en svært volatil aksje så det innebærer således høy risiko ved å investere i aksjen.
 
Diagram over kursutviklingen for Funcom-aksjen:

Ukediagram over kursutviklingen for Funcom-aksjen:

Kilde charts: vikingen.se

Disclaimer:
 
Analysene er utarbeidet av Aksjeanalyser.com. Aksjeanalyser.com garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysene. Eventuell eksponering i henhold til anbefalingene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors egen regning og risiko. Aksjeanalyser.com er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som måtte oppstå som følge av bruk av Aksjeanalyser.com sine analyser.
 
Analysene baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men Aksjeanalyser.com garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig. Uttalelser i analysene reflekterer Aksjeanalyser.com sin oppfatning på det tidspunkt analysene ble utarbeidet, og Aksjeanalyser.com forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Analysene skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som en anbefaling om investeringsstrategi.
 
Våre analyser på Aksjeanalyser.com er basert på teknisk analyse, og vi har verken anledning til (krever egen konsesjon for investeringsrådgivning) eller mulighet for å gi personlige råd om aksjeinvesteringer til enkeltinvestorer.
 
Vi har mange tusen lesere av våre analyser hver måned, og ville således heller ikke hatt noen mulighet for å følge opp alle disse på personlig basis, og gi personlige anbefalinger om hva den enkelte investor bør gjøre av investeringer.
 
Våre analyser, som altså baserer seg på teknisk analyse, må kun ses på som investeringsideer, og ikke noe mer enn det. Hver enkelt investor må selv skaffe seg den nødvendige innsikt og forståelse for børs og finansmarkedene generelt, og de enkeltaksjer man selv velger å investere i, og gjerne få råd fra sin investeringsrådgiver eller megler annet sted før man gjør sine aksjeinvesteringer.
 
Opplysninger om eventuelle interessekonflikter, som egne beholdninger og posisjoner i de omtalte investeringsobjektene, vil fremgå av analysene. Ved eventuelle spørsmål rundt analysene og/eller annet vennligst ta kontakt med oss på mail: post [at] aksjeanalyser.com

Meglerkjempe: - Aksjen kan stige 140 prosent


Foto: http://www.questerre.com/
 
26.03.2017 - Vi har i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere på energiselskapet Questerre Energy Corporation (ticker på Oslo Børs: QEC).
 
Vi har også sett nærmere på oljeprisen, og som nå kan stå foran en ny oppgang i tiden fremover (les mer om dette under vår tekniske analyse av oljeprisen lenger ned i saken her).
 
Questerre Energy er et E&P selskap med eiendeler i Canada og USA. Hoveddelen av selskapets produksjon kommer fra Montney i Canada, hvor Questerre har potensial til å øke produksjonen betydelig over de neste årene.
 
Selskapet har også en betydelig eierandel i et stort gassfunn i Quebec, Canada, som er avhengig av godkjennelse fra myndighetene for å bli bygget ut.
 
Questerre-aksjen ble fredagens klare vinner på Oslo Børs etter en oppgang på hele 23,5 prosent til 4,99 kroner.
 
Den kraftige oppgangen skjedde på høyt volum, og det ble omsatte Questerre-aksjer for 104 millioner kroner. Aksjen ble med det den 10. mest handlede aksjen på Oslo Børs på fredag.
 
Selskapet har med fredagens sluttkurs ved 4,99 kroner en børsverdi på cirka 1,7 milliarder kroner.
 
Den kraftige oppgangen kom blant annet etter uttalelser fra Pareto Securities, og som fortsatt er svært positive til aksjen.
 
I en kommentar til HegnarOnline på fredag forklarer Pareto Securities den kraftige oppgangen med at myndighetene i Quebec har vedtatt Enviroment Quality Act for å modernisere miljøautorisasjonsordningen, og å endre andre lovbestemmelser.
 
"Det neste steget fremover mot en utvikling av gigantressursene i regionen er introduksjon av reguleringer innen midten av 2017", forklarer Pareto Securities videre, og føyer til at de forventer nyheter i løpet av mai/juni.
 
Meglerhuset gjentar kjøpsanbefalingen på selskapet og kursmålet på 12 kroner pr aksje. Pareto Securities ser da altså en oppside på hele 140 prosent for Questerre-aksjen fra fredagens sluttkurs ved 4,99 kroner.
 
Du kan lese hele artikkelen hos HegnarOnline her...
 
Vi har i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere igjen på Questerre-aksjen, og som for øvrig er en av våre 20 favorittaksjer for 2017 som våre betalende medlemmer hos Aksjeanalyser.com kunne lese om her i en større analysesak publisert den 25. desember 2016: "Våre 20 favorittaksjer for 2017 på Oslo Børs"
 
 
Saken fortsetter nedenfor annonsen her...
 

Questerre Energy Corp. (ticker på Oslo Børs: QEC)
 
Questerre is actively engaged in the acquisition, exploration, and development of oil and gas projects, in specific non-conventional projects such as tight oil, oil shale, shale oil and shale gas. Questerre holds assets in Alberta, Saskatchewan, Manitoba and Quebec Canada as well as in Utah in the United States.
 
The Company has base production and reserves in the tight oil bakken/torquay of southeast Saskatchewan.
 
It is bringing on production from its lands in the heart of the high-liquids Montney shale fairway.
 
It is a leader on social license to operate issues for its giant Utica shale gas discovery in Quebec.
 
Questerre is a believer that the future success of the oil and gas industry depends on a balance of economics, environment and society. We are Committed to being transparent and are respectful that the public must be part of making the important choices for our energy future.
 
Questerre's Common shares trade on the Toronto stock exchange and Oslo stock exchange under the symbol QEC.
 
Du finner mer informasjon om selskapet på deres hjemmesider her: http://www.questerre.com/
 
 
Teknisk analyse av Questerre Energy Corp. (ticker på Oslo Børs: QEC):
 
Questerre Energy brøt fredag opp fra en fallende kile konsolideringsformasjon, og har med det utløst positive tekniske signaler for den videre utviklingen.
 
Samtidig så indikerer nå momentum-indikatorer som RSI og Stochastics at aksjen gjerne står foran videre oppgang på kort sikt.
 
MACD momentum-indikator har også utløst kjøpssignal for aksjen nå, og er således med og underbygger de øvrige positive tekniske signaler for aksjen.
 
Det er også positiv volumbalanse i aksjen med høyere volum ved kursoppgang og lavere volum ved kursnedgang. Dette er med og forsterker de øvrige positive tekniske signaler for aksjen.
 
Aksjen har korrigert ned den seneste tiden samtidig med korreksjonen ned for oljeprisen.
 
Nå indikerer imidlertid det tekniske bildet for oljeprisen at denne kan stå foran en ny vending opp på kort og mellomlang sikt (les mer om dette nedenfor under vår tekniske analyse av oljeprisen i dag).
 
Questerre Energy har vært nede og testet et betydelig teknisk støttenivå rundt 3,70 kroner, og har tatt godt i mot ved det nivået.
 
Fredag endte altså aksjen opp hele 23,5 prosent til 4,99 kroner.
 
Det samlede positive tekniske bildet for Questerre Energy indikerer nå videre oppgang for aksjen på kort og mellomlang sikt.
 
På oppsiden så vil det være noe teknisk motstand for aksjen rundt 6,00 kroner. Brytes det nivået så vil det gjerne komme en test av neste tekniske motstandsnivå av betydning for aksjen, og som er opp mot 9,00 kroner.
 
Skulle aksjen bryte opp i gjennom 9,00-10,00 nivået så vil det utløses et nytt kraftig teknisk kjøpssignal for aksjen, og som da kan ha potensiale til å stige helt opp mot gamle høyder, rundt 30,00 kroner (jf. ukediagram for Questerre-aksjen lenger ned i saken her).
 
Basert på det samlede positive tekniske bildet for Questerre Energy så gjentar vi i dag hos Aksjeanalyser.com vår tidligere positive analyse av aksjen.
 
Vi ser et potensiale for aksjen opp mot 9,00 kroner på 1-3 måneders sikt, mens vi ser muligheter for at aksjen kan stige helt opp mot gamle høyder rundt 25,00-30,00 kroner på 1-3 års sikt.
 
Teknisk analyse av oljeprisen (Brent Spot):
 
Oljeprisen (Brent Spot) har falt tilbake den seneste tiden, men påtreffer nå betydelig teknisk støtte rundt USD 50,00-nivået.
 
Oljeprisen påtreffer her støttenivået ved nedre trendlinje i den stigende trenden (jf. diagram nederst i saken her).
 
Det er også støtte ved 200-dagers glidende gjennomsnitt rundt dette nivået, samt at det er et betydelig teknisk støttenivå rundt USD 50,00-nivået.
 
Momentum-indikatorer som RSI og Stochastics indikerer også at oljeprisen nå gjerne står foran en ny vending opp på kort sikt.
 
Basert på det samlede tekniske bildet for oljeprisen så indikeres nå at en ny vending opp for oljeprisen gjerne er nært forestående.
 
I henhold til den stigende trenden som oljeprisen nå beveger seg innenfor så indikeres et potensiale for oljeprisen opp mot USD 62,00-65,00 på 3-6 måneders sikt.
 
På oppsiden så vil det være noe teknisk motstand for oljeprisen ved USD 53,00-54,00 nivået, og deretter opp mot USD 57,00-58,00.
 
Det som vil kunne utløse negative tekniske signaler for den videre utviklingen for oljeprisen vil være om den skulle bryte ned i gjennom USD 50,00-nivået, og etablere seg under det nivået.
 
Det samlede tekniske bildet for oljeprisen indikerer imidlertid nå at den gjerne står foran en ny vending opp i løpet av den nærmeste tiden.
 

Diagram over kursutviklingen for Questerre Energy Corp. (Øverst: dagdiagram, Nederst: ukediagram):

Diagram over utviklingen for oljeprisen (Brent Spot):

Kilde chart: vikingen.se

Disclaimer:
 
Analysene er utarbeidet av Aksjeanalyser.com. Aksjeanalyser.com garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysene. Eventuell eksponering i henhold til anbefalingene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors egen regning og risiko. Aksjeanalyser.com er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som måtte oppstå som følge av bruk av Aksjeanalyser.com sine analyser.
 
Analysene baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men Aksjeanalyser.com garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig. Uttalelser i analysene reflekterer Aksjeanalyser.com sin oppfatning på det tidspunkt analysene ble utarbeidet, og Aksjeanalyser.com forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Analysene skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som en anbefaling om investeringsstrategi.
 
Våre analyser på Aksjeanalyser.com er basert på teknisk analyse, og vi har verken anledning til (krever egen konsesjon for investeringsrådgivning) eller mulighet for å gi personlige råd om aksjeinvesteringer til enkeltinvestorer.
 
Vi har mange tusen lesere av våre analyser hver måned, og ville således heller ikke hatt noen mulighet for å følge opp alle disse på personlig basis, og gi personlige anbefalinger om hva den enkelte investor bør gjøre av investeringer.
 
Våre analyser, som altså baserer seg på teknisk analyse, må kun ses på som investeringsideer, og ikke noe mer enn det. Hver enkelt investor må selv skaffe seg den nødvendige innsikt og forståelse for børs og finansmarkedene generelt, og de enkeltaksjer man selv velger å investere i, og gjerne få råd fra sin investeringsrådgiver eller megler annet sted før man gjør sine aksjeinvesteringer.

Gambling-aksje gav full jackpot


20.03.2017 - Vi har i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere igjen på iGaming-selskapet Gaming Innovation Group (Ticker: GIG).
 
Gaming Innovation Group er en raskt voksende leverandør av tjenester og systemer til nettbaserte gambling-selskaper.
 
Gaming Innovation Group (GIG) er en aksje vi har lenge hatt stor tro på hos Aksjeanalyser.com, og som vi hadde en positiv analyse av allerede her den 03. november 2015: "Har du guts nok til å kjøpe denne aksjen kan du få jackpot"
 
Den gang var GIG-aksjen i 1,48 kroner, mens den i dag mandag formiddag handles rundt 4,97 kroner.
 
GIG-aksjen har dermed steget med hele 235 prosent siden vår positive analyse av aksjen den gang for snart halvannet år siden.
 
Vi skrev i vår analyse den gang for snart halvannet år siden blant annet: "I henhold til den langsiktige stigende trenden så er potensialet for aksjen opp mot 6,00 kroner på 1-2 års sikt."
 
Nå snart halvannet år senere så er altså aksjen steget til rundt 5,00 kroner. Aksjen var imidlertid rundt 5,00 kroner allerede for ett års tid siden, altså mindre enn ett halvt år senere etter vår positive analyse av GIG-aksjen den gang den 03. november 2015.
 
Aksjen har siden konsolidert mellom 3,00 og 5,00 kroner det seneste året nå, men nå indikeres videre oppgang for aksjen i tiden fremover innenfor den stigende trenden (du kan lese mer om dette under vår tekniske analyse lenger ned i saken her).
 
Gaming Innovation Group (GIG) er for øvrig også en av aksjene vi presenterte som våre 20 favorittaksjer for 2017 for våre betalende medlemmer hos Aksjeanalyser.com den 25. desember 2016 her: "Våre 20 favorittaksjer for 2017 på Oslo Børs"
 
GIG-aksjen var ved vår presentasjon av våre 20 favorittaksjer for 2017 i 3,17 kroner, mens den i dag altså handles rundt 4,97 kroner. Aksjen har dermed steget med solide 57 prosent bare siden vår analyse da den 25. desember 2016.
 
 
I forrige uke, onsdag 15. mars 2017, kunne man ellers lese i en artikkel på HegnarOnline at magasinet Affärsvärlden ifølge det svenske Nyhetsbyrån Direkt i sin seneste utgave blant annet hadde en kjøpsanbefaling av Gaming Innovation Group, skrev TDN Finans.
 
«Det norske spillselskapet Gaming Innovation vokser rasende fort både organisk og gjennom oppkjøp. Til tross for årets kursoppgang er aksjen konservativt verdsatt», skrev Affärsvärlden i sin anbefaling av Gaming Innovation-aksjen.
 
Nå har vi altså i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere igjen på det tekniske bildet for Gaming Innovation Group, og som indikerer at aksjen kan stå foran en videre kraftig oppgang på kort og mellomlang sikt.
 
Du kan lese mer om dette i vår tekniske analyse av aksjen nedenfor annonsen her...
 
 
 
Kort om Gaming Innovation Group (GIG):
 
Gaming Innovation Group er en raskt voksende leverandør av tjenester og systemer til nettbaserte gambling-selskaper.
Selskapets forretningsmodell er basert på inntekter fra tre virksomhetsområder; avanserte Skybaserte-tjenester, tjenester innen aktivitetsstyrt B2B markedsføring, samt gamblingtjenester fra ledende aktører innen nettbasert sports betting og kasino.
 
Gaming Innovation Group Inc. opererer fra Malta og er notert på Oslo Børs med ticker "GIG".
 
Teknisk analyse av Gaming Innovation Group (GIG):
 
Gaming Innovation Group (GIG) viser en sterk utvikling innenfor en langsiktig stigende trend som startet i 2014.
 
En fortsatt sterk utvikling signaliseres for aksjen på kort og mellomlang sikt innenfor denne langsiktige stigende trenden.
 
Aksjen har nylig brutt opp i gjennom, og etablert seg over, et svært viktig teknisk motstandsnivå rundt 4,00 kroner.
 
Det er nå lite teknisk motstand for videre kursoppgang for aksjen før opp mot øvre trendlinje i den stigende trenden.
 
I henhold til den stigende trenden som aksjen beveger seg innenfor så indikeres da et potensiale for aksjen helt opp mot 20,00 kroner på gjerne så kort tid som 1 års sikt.
 
Når aksjen i dag handles rundt 5,00 kroner så indikerer altså den bratt stigende trenden som aksjen beveger seg innenfor at den kan ha potensiale for en mangedobling i løpet av året som kommer.
 
Aksjen har som nevnt da fått en naturlig plass blant våre 20 favorittaksjer for 2017, og vi ser altså et betydelig potensiale for GIG-aksjen i året som kommer.
 
Det skal likevel føyes til at aksjen er veldig volatil (svinger mye) så det innebærer således høy risiko ved å investere i aksjen.
 
Vi hos Aksjeanalyser.com ser altså et stort potensiale for GIG-aksjen, og vi gjentar våre tidligere positive analyser av aksjen det seneste halvannet år.
 
Vi ser en mulig dobling for aksjen på kort sikt, opp til rundt 10 kroner, på 3-6 måneders sikt. Videre så ser muligheter for en flerdobling for aksjen helt opp mot 15,00-20,00 kroner på 12 måneders sikt.
 

Diagram over kursutviklingen for Gaming Innovation Group (GIG):

Kilde chart: vikingen.se

Disclaimer:
 
Analysene er utarbeidet av Aksjeanalyser.com. Aksjeanalyser.com garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysene. Eventuell eksponering i henhold til anbefalingene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors egen regning og risiko. Aksjeanalyser.com er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som måtte oppstå som følge av bruk av Aksjeanalyser.com sine analyser.
 
Analysene baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men Aksjeanalyser.com garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig. Uttalelser i analysene reflekterer Aksjeanalyser.com sin oppfatning på det tidspunkt analysene ble utarbeidet, og Aksjeanalyser.com forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Analysene skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som en anbefaling om investeringsstrategi.
 
Våre analyser på Aksjeanalyser.com er basert på teknisk analyse, og vi har verken anledning til (krever egen konsesjon for investeringsrådgivning) eller mulighet for å gi personlige råd om aksjeinvesteringer til enkeltinvestorer.
 
Vi har mange tusen lesere av våre analyser hver måned, og ville således heller ikke hatt noen mulighet for å følge opp alle disse på personlig basis, og gi personlige anbefalinger om hva den enkelte investor bør gjøre av investeringer.
 
Våre analyser, som altså baserer seg på teknisk analyse, må kun ses på som investeringsideer, og ikke noe mer enn det. Hver enkelt investor må selv skaffe seg den nødvendige innsikt og forståelse for børs og finansmarkedene generelt, og de enkeltaksjer man selv velger å investere i, og gjerne få råd fra sin investeringsrådgiver eller megler annet sted før man gjør sine aksjeinvesteringer.
hits