Statoil aksjen kan stige 150 prosent

20.09.2017 - Vi har i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere på Statoil-aksjen (ticker på Oslo Børs: STL).
 
Statoil-aksjen viser nå et svært interessant teknisk bilde, og som indikerer at aksjen kan stå foran et kraftig løft både på kort og lang sikt nå.
 
Du kan lese mer om dette under vår tekniske analyse i dag av Statoil-aksjen lenger ned i saken her.
 
Les også vår sak om Questerre Energy (QEC) i går: "Aksje-eksplosjon: er opp 50 prosent"
 
Vi hadde for fire uker siden hos Aksjeanalyser.com en positiv analyse av energiselskapet Questerre Energy Corporation (ticker på Oslo Børs: QEC).
 
Aksjen stiger kraftig igjen i dag, og er onsdag formiddag opp 5,87 prosent til 8,84 kroner, mens den var i 5,70 kroner ved vår positive analyse for fire uker siden den 20. august, og som du kan lese her: "Aksjen kan nå eksplodere og mangedobles"
 
Nå bare fire uker senere etter vår positive analyse av Questerre Energy-aksjen så er den nå altså opp med over 50 prosent.
 
 
I dag så har vi altså hos Aksjeanalyser.com sett nærmere på tungvekteren på Oslo Børs, nemlig Statoil-aksjen (STL), og som du kan lese om nedenfor annonsen her...
 
 
Teknisk analyse av Statoil (STL):
 
Statoil-aksjen beveger seg innenfor en veldig stor rektangel formasjon, og som aksjen har beveget seg innenfor helt tilbake til 2005, altså i de seneste cirka tolv årene nå.
 
Aksjen har beveget seg i disse tolv årene mellom et teknisk støttenivå rundt 100 kroner og et teknisk motstandsnivå rundt 215 kroner (jf. diagram nederst i saken her).
 
Et etablert brudd opp i gjennom 215-nivået vil utløse et svært kraftig teknisk kjøpssignal for Statoil-aksjen.
 
Nå er det andre tekniske signaler for aksjen som indikerer at et slikt brudd opp i gjennom det svært viktige tekniske motstandsnivået rundt 215 kroner kan være nært forestående.
 
Statoil-aksjen har nemlig etablert en stor omvendt hode-skulder formasjon nå i løpet av de seneste par årene, og hvor et etablert brudd opp i gjennom motstandslinjen i denne formasjonen rundt 165 kroner vil utløse et kraftig teknisk kjøpssignal for Statoil-aksjen.
 
Dersom Statoil-aksjen nå skulle klare å bryte opp i gjennom 165-nivået så vil det i første omgang signaliseres videre oppgang opp for å teste det svært viktige tekniske motstandsnivået rundt 215 kroner.
 
Det som imidlertid nå indikerer et mulig brudd opp i gjennom 215-nivået for Statoil-aksjen i løpet av de kommende 6-12 måneder er at det ved et slikt kraftig kjøpssignal fra nevnte omvendt hode-skulder formasjon.
 
Ja potensialet for Statoil-aksjen vil fra et slikt kraftig kjøpssignal som vil utløses ved et slikt brudd opp i gjennom 165-nivået, det vil da være helt opp i mot 250-260 kroner på 12 måneders sikt.
 
Så dersom Statoil-aksjen nå, og slik det samlede positive tekniske bildet for aksjen nå signaliserer, klarer å bryte opp i gjennom 165-nivået.
 
Da vil det altså utløses et kraftig teknisk kjøpssignal for Statoil-aksjen, og som vil indikere et potensiale for aksjen opp mot 250-260 kroner på 12 måneders sikt.
 
Det igjen vil da utløse et nytt kraftig teknisk kjøpssignal for Statoil-aksjen om den bryter slik opp i gjennom det svært viktige tekniske motstandsnivået rundt 215 kroner.
 
Potensialet for Statoil-aksjen vil da ved et slikt brudd opp i gjennom det svært viktige 215-nivået, indikere et potensiale for aksjen helt opp mot 400 kroner på 2-3 års sikt.
 
Statoil-aksjen handles i dag rundt 153 kroner, og aksjen kan således ha et mulig potensiale til å stige med hele 150 prosent på et par års sikt.
 
Med tanke på de kraftige kostnadskutt selskapet har vært i gjennom de seneste par årene nå i forbindelse med den lave oljeprisen, og hvis vi tenker oss en oljepris som vender betydelig oppover igjen i løpet av de neste par årene.
 
Ja så virker det gjerne ikke så helt usannsynlig at Statoil-aksjen gjerne kan ha et så stort potensiale ved en slik super-mikstur, og at Statoil-aksjen kanskje kan stige helt opp mot 400 kroner på et par års sikt nå.
 
Les også vår nylige sak om oljeprisen her: "Oljeprisen over viktig nivå: kan nå stige kraftig"
 
Vi hos Aksjeanalyser.com mener at Statoil-aksjen fremstår som en svært interessant kjøpskandidat på dagens kursnivå, og vi tror på et snarlig brudd opp i gjennom 165-nivået, med dertil kraftige tekniske kjøpssignal.
 
Det vil da i første omgang indikeres videre oppgang opp for å teste det svært viktige 215-nivået på 3-6 måneders sikt.
 
Videre så ser vi hos Aksjeanalyser.com altså et mulig potensiale for Statoil-aksjen helt opp mot 400 kroner på 2-3 års sikt.
 
Dersom Statoil-aksjen skulle stige opp mot 400 kroner så vil det da innebære en oppgang på rundt 150 prosent fra dagens kursnivå.
 
Les også vår nylige analyse av en annen av tungvekterne på Oslo Børs, Norsk Hydro her fra den 01. september 2017: "Hydro-aksjen kan tredobles på få år"
 

Diagram over kursutviklingen for Statoil-aksjen siden 2001 og frem til i dag:

Kilde chart: vikingen.se

Disclaimer:
 
Analysene er utarbeidet av Aksjeanalyser.com. Aksjeanalyser.com garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysene. Eventuell eksponering i henhold til anbefalingene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors egen regning og risiko. Aksjeanalyser.com er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som måtte oppstå som følge av bruk av Aksjeanalyser.com sine analyser.
 
Analysene baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men Aksjeanalyser.com garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig. Uttalelser i analysene reflekterer Aksjeanalyser.com sin oppfatning på det tidspunkt analysene ble utarbeidet, og Aksjeanalyser.com forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Analysene skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som en anbefaling om investeringsstrategi.
 
Våre analyser på Aksjeanalyser.com er basert på teknisk analyse, og vi har verken anledning til (krever egen konsesjon for investeringsrådgivning) eller mulighet for å gi personlige råd om aksjeinvesteringer til enkeltinvestorer.
 
Vi har mange tusen lesere av våre analyser hver måned, og ville således heller ikke hatt noen mulighet for å følge opp alle disse på personlig basis, og gi personlige anbefalinger om hva den enkelte investor bør gjøre av investeringer.
 
Våre analyser, som altså baserer seg på teknisk analyse, må kun ses på som investeringsideer, og ikke noe mer enn det. Hver enkelt investor må selv skaffe seg den nødvendige innsikt og forståelse for børs og finansmarkedene generelt, og de enkeltaksjer man selv velger å investere i, og gjerne få råd fra sin investeringsrådgiver eller megler annet sted før man gjør sine aksjeinvesteringer.

Aksje-eksplosjon: er opp 50 prosent

19.09.2017 - Vi hadde for fire uker siden hos Aksjeanalyser.com en positiv analyse av energiselskapet Questerre Energy Corporation (ticker på Oslo Børs: QEC).
 
Nå bare fire uker senere så er aksjen opp med nesten 50 prosent.
 
Aksjen stiger kraftig igjen i dag, og er tirsdag formiddag opp hele 7,43 prosent til 8,39 kroner, mens den var i 5,70 kroner ved vår positive analyse for fire uker siden den 20. august, og som du kan lese her: "Aksjen kan nå eksplodere og mangedobles"
 
Questerre Energy-aksjen er nå altså opp med nesten 50 prosent på bare fire uker siden vår positive analyse av aksjen den 20. august, og hvor vi mente aksjen kunne eksplodere.
 
Det skal lønne seg å være medlem hos Aksjeanalyser.com!
Vi skrev blant annet i vår positive analyse av Questerre Energy den 20. august 2017:
 
"Questerre Energy har den seneste uken utløst et kraftig teknisk kjøpssignal.
 
Aksjen har brutt opp i gjennom et viktig teknisk motstandsnivå rundt 5,50 kroner, og det er med dette altså utløst et kraftig teknisk kjøpssignal for Questerre Energy.
 
Det kraftige tekniske kjøpssignal som nå er utløst for Questerre Energy-aksjen indikerer i første omgang et potensiale for aksjen opp mot nivået fra slutten av 2016 da aksjen var rundt 9,00 kroner.
 
Fredag endte aksjen i 5,70 kroner, og det kraftige tekniske kjøpssignal som nå er utløst for Questerre Energy-aksjen indikerer altså at aksjen kan ha et potensiale på nesten 60 prosent. Dette gjerne på bare 3-6 måneders sikt.
 
Dersom aksjen skulle bryte opp i gjennom 9,00-nivået så vil et nytt kraftig teknisk kjøpssignal utløses for Questerre Energy-aksjen, og som da kan ha potensiale til å stige helt opp mot tidligere topper fra 2008 og 2010 da aksjen var høyest rundt 30,00 kroner."
 
 
Saken fortsetter nedenfor annonsen her...
 

Questerre Energy-aksjen er for øvrig også en av våre 20 favorittaksjer hos Aksjeanalyser.com for 2017, og som våre betalende medlemmer kunne lese om her i en større analysesak publisert den 25. desember 2016: "Våre 20 favorittaksjer for 2017 på Oslo Børs"
 
Les også om flere andre av våre favorittaksjer hos Aksjeanalyser.com innenfor energisektoren på Oslo Børs, og som vi presenterte flere av her i en sak den 09. september 2017: "Aksjetipsene som knuste Oslo Børs"
 
Det skal lønne seg å være medlem hos Aksjeanalyser.com!
 

Disclaimer:
 
Analysene er utarbeidet av Aksjeanalyser.com. Aksjeanalyser.com garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysene. Eventuell eksponering i henhold til anbefalingene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors egen regning og risiko. Aksjeanalyser.com er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som måtte oppstå som følge av bruk av Aksjeanalyser.com sine analyser.
 
Analysene baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men Aksjeanalyser.com garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig. Uttalelser i analysene reflekterer Aksjeanalyser.com sin oppfatning på det tidspunkt analysene ble utarbeidet, og Aksjeanalyser.com forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Analysene skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som en anbefaling om investeringsstrategi.
 
Våre analyser på Aksjeanalyser.com er basert på teknisk analyse, og vi har verken anledning til (krever egen konsesjon for investeringsrådgivning) eller mulighet for å gi personlige råd om aksjeinvesteringer til enkeltinvestorer.
 
Vi har mange tusen lesere av våre analyser hver måned, og ville således heller ikke hatt noen mulighet for å følge opp alle disse på personlig basis, og gi personlige anbefalinger om hva den enkelte investor bør gjøre av investeringer.
 
Våre analyser, som altså baserer seg på teknisk analyse, må kun ses på som investeringsideer, og ikke noe mer enn det. Hver enkelt investor må selv skaffe seg den nødvendige innsikt og forståelse for børs og finansmarkedene generelt, og de enkeltaksjer man selv velger å investere i, og gjerne få råd fra sin investeringsrådgiver eller megler annet sted før man gjør sine aksjeinvesteringer.

Bitcoin kan 100-dobles på tre år

16.09.2017 - Vi har i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere igjen på den virtuelle kryptovalutaen bitcoin, og som har hatt en vanvittig oppgang det seneste året.
 
Ifølge den amerikanske dataguruen og antiviruslegenden John McAfee så mener han, og som du kan lese mer om lenger ned i saken her, at bitcoin kan ha et potensiale til å stige helt opp til en verdi på halv million dollar per bitcoin om tre år.
 
Når verdien for en bitcoin nå nylig var høyest opp mot 5.000 dollar i begynnelsen av september, så mener altså John McAfee at verdien på bitcoin har potensiale til å kunne hele 100-dobles i løpet av de neste tre årene.
 
Hvis man synes det virker helt sprøtt at bitcoin ifølge noen skal kunne ha potensiale til å 100-dobles på tre år, ja så anbefaler vi å lese vår sak her om bitcoin fra den 22. mai 2017: "100 dollar investert i 2010 ville vokst til 73 millioner dollar"
 
Vi var veldig tidlig ute hos Aksjeanalyser.com med positive analyser av bitcoin, og allerede her den 12. desember 2014 skrev vi om at bitcoin kunne stå foran en kraftig oppgang: "Skal Bitcoin kursen til himmels igjen?"
 
Den gang i desember 2014 var altså kursen for en bitcoin rundt 350 dollar, mens verdien på en bitcoin nå nylig den 02. september var oppe i nesten 5.000 dollar.
 
Verdien på en bitcoin har altså hele 14-doblet seg siden vår positive analyse av bitcoin den gang den 12. desember 2014, og for altså nå snart tre år siden.
 
Vi har siden hatt flere positive analyser av bitcoin hos Aksjeanalyser.com, som for eksempel her den 18. november 2016, altså for snart ett år siden: "Nå stiger Bitcoin til himmels igjen"
 
Den gang ved vår positive analyse av bitcoin den 18. november 2016 så var kursen for en bitcoin rundt 745 dollar, mens den altså nå i begynnelsen av september hadde steget til nesten 5.000 dollar for en bitcoin.
 

Det skal lønne seg å være medlem hos Aksjeanalyser.com!

 
 
 
I motsetning til vanlige valutaer som norske kroner eller amerikanske dollar, så er bitcoin helt desentralisert, og hverken utstedt eller regulert av noen sentralbank eller tilsynsmyndighet.
 
Den seneste uken falt kursen for bitcoin kraftig tilbake fra en topp ved nesten 5.000 dollar per bitcoin den 02. september til lavest en kurs ned mot 3.000 dollar den 15. september.
 
Bitcoin stupte altså med nesten 40 prosent i løpet av bare rundt en to ukers periode nå i begynnelsen av september.
 
Selv om bitcoin-kursen nå falt kraftig tilbake i første del av september, så har den opplevd en eventyrlig vekst i det siste året. Kursen lå på rundt 600 dollar for ett år siden, og i begynnelsen av september var kursen for en bitcoin altså like under 5.000 dollar.
 
Fredag steg imidlertid bitcoin kraftig igjen, og kursen er videre noe opp lørdag formiddag, og handles i skrivende stund lørdag 16. september rundt 3.825 dollar.
 
Det kraftige fallet for bitcoin de første to ukene i september kom blant annet etter nyheten om at tilsynsmyndigheter i Kina skal regulere bitcoin strengere.
 
Kursen har også gått ned etter at BTC China, en av Kinas største handelsplasser for bitcoin, annonserte at de vil stoppe trading innen slutten av måneden på grunn av kinesiske tilsynsmyndigheters planer for digital valuta. Avgjørelsen kom etter at den kinesiske sentralbanken har innført restriksjoner på handel.
 
Ifølge Bloomberg foregår 23 prosent av all bitcoin-trading i Kina. Byrået skriver at nedturen valutaen nå opplever er den som har vart lengst på over et år.
 
Det er nå svært delte meninger om veien videre for bitcoin.
 
Jamie Dimon er en av de mest respekterte toppsjefene i den amerikanske finanssektoren, og som er leder hos J.P Morgan Chase & Co. Han gikk nylig til angrep på den digitale valutaen.
 
- Bitcoin vil før eller senere kollapse. Det er ren svindel. Det er verre enn tulipankrakket. Dette vil ikke ende bra, sa Dimon.
 
Du kan lese mer om dette i en artikkel hos DN den 13. september her: "Bitcoin-kursen stuper"
 

Verdien på en bitcoin kan stige til en halv million dollar om tre år:

 
Ikke alle er enige med Dimon, og dataguru og antiviruslegenden John McAfee mener at en bitcoin om tre år kan være verd en halv million dollar
 
Den amerikanske dataguruen og antiviruslegenden John McAfee reagerer på Dimons advarsler mot bitcoin.
 
McAfee ble i fjor toppsjef for MGT Capital Investments.
 
- Det faktum at bitcoin konstant vokser både i bruk og i verdi har noe å si.
 
Det kommer sikkert til å stige og falle, som alle nye teknologier, men det er absolutt ikke svindel, sier McAfee til CNBC.
 
John McAfee ble søkkrik da han i 1994 solgte antivirusselskapet han hadde grunnlagt, og som i tillegg bar hans navn, og som ble ensbetydende med virusbekjempelse innen databransjen.
 
McAfee tror altså den digitale valutaen skal stige videre i verdi og om tre år tror han en bitcoin vil være verd en halv million dollar. Blant annet som følge av at valutaen er enkel å bruke.
 
Han viser til at prisen på en bitcoin var 2.900 dollar for to måneder siden, og at «alle» da mente at det måtte være toppen. Siden steg verdien opp til nesten 5.000 dollar.
 
Les mer om dette og hør intervju med John McAfee på CNBC her: "John McAfee challenges Jamie Dimon's bitcoin skepticism"
 
Vi har i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere igjen på det tekniske bildet for bitcoin, og som du kan lese mer om nedenfor annonsen her...
 

Kort om Bitcoin:
 
Bitcoin er en virtuell internettvaluta.
 
I motsetning til konvensjonelle valutaer som kroner eller pund så er bitcoin helt desentralisert og hverken utstedt eller regulert av noen sentralbank eller tilsynsmyndighet.
 
Bitcoin er en virtuell valuta som oppsto på tampen av det forrige tiåret, og er basert på avansert kryptografi. Valutaen «utvinnes» i et begrenset tempo, hvilket skal hindre ukontrollert inflasjon.
 
Pengene «utstedes» ved at et dataprogram lager nye Bitcoin. Programmet har en åpen kildekode som alle kan sjekke.
 
Brukerne kan generere nye Bitcoin ved å utføre «mining», gruveutvinning, dette ved å stille datakraft tilgjengelig for nettverket.
 
Du kan lese mer om Bitcoin på Wikipedia her...

Les vår tekniske analyse av bitcoin nedenfor annonsen her...
 
Teknisk analyse av bitcoin:
 
Bitcoin viser altså en sterk utvikling og innenfor en bratt stigende trend.
 
Den seneste korreksjonen ned er foreløpig ikke annet enn en naturlig korreksjon ned innenfor denne bratt stigende trenden.
 
Slik det var for eksempel en tilsvarende kraftig korreksjon ned innenfor den bratt stigende trenden for bitcoin rundt juni-juli da kursen falt i fra en topp rundt 3.000 dollar og ned mot 1.800 dollar, for så å stige helt opp mot 5.000 dollar i begynnelsen av september.
 
Det som vil kunne endre det positive tekniske bildet for bitcoin vil være om kursen skulle falle under 3.000 dollar nivået, og etablere seg under det nivået.
 
Inntil dette eventuelt måtte skje så signaliseres en videre sterk utvikling for bitcoin på både kort og mellomlang sikt.
 
I henhold til den stigende trenden som bitcoin beveger seg innenfor så signaliseres i første omgang et potensiale for bitcoin opp mot 6.000-7.000 dollar på gjerne så kort tid som 3-6 måneders sikt.
 
Når en bitcoin i dag handles rundt 3.825 dollar så indikerer nå altså det samlede positive tekniske bildet for bitcoin at den kan nær dobles fra dagens nivå, og det gjerne i løpet av så kort tid som bare de neste 3-6 måneder.
 
Ifølge den amerikanske dataguruen og antiviruslegenden John McAfee så mener han som nevnt i saken her at bitcoin kan ha et potensiale til å kunne stige helt opp til en halv million dollar per bitcoin om tre år.
 
 
Diagram over kursutviklingen for bitcoin (verdien for en bitcoin i USD):

Disclaimer:
 
Analysene er utarbeidet av Aksjeanalyser.com. Aksjeanalyser.com garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysene. Eventuell eksponering i henhold til anbefalingene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors egen regning og risiko. Aksjeanalyser.com er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som måtte oppstå som følge av bruk av Aksjeanalyser.com sine analyser.
 
Analysene baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men Aksjeanalyser.com garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig. Uttalelser i analysene reflekterer Aksjeanalyser.com sin oppfatning på det tidspunkt analysene ble utarbeidet, og Aksjeanalyser.com forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Analysene skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som en anbefaling om investeringsstrategi.
 
Våre analyser på Aksjeanalyser.com er basert på teknisk analyse, og vi har verken anledning til (krever egen konsesjon for investeringsrådgivning) eller mulighet for å gi personlige råd om aksjeinvesteringer til enkeltinvestorer.
 
Vi har mange tusen lesere av våre analyser hver måned, og ville således heller ikke hatt noen mulighet for å følge opp alle disse på personlig basis, og gi personlige anbefalinger om hva den enkelte investor bør gjøre av investeringer.
 
Våre analyser, som altså baserer seg på teknisk analyse, må kun ses på som investeringsideer, og ikke noe mer enn det. Hver enkelt investor må selv skaffe seg den nødvendige innsikt og forståelse for børs og finansmarkedene generelt, og de enkeltaksjer man selv velger å investere i, og gjerne få råd fra sin investeringsrådgiver eller megler annet sted før man gjør sine aksjeinvesteringer.

Kjos hamstrer nå aksjer - og som kan tredoble seg

14.09.2017 - Vi har i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere på Norwegian-aksjen, og som stiger kraftig torsdag på Oslo Børs.
 
Norwegian-aksjen er torsdag formiddag opp rundt ti prosent til 235 kroner etter et stort oppkjøp av aksjer i selskapet.
 
Toppsjef Bjørn Kjos og styreleder Bjørn H. Kise i Norwegian, kjøper Norwegian-aksjer for 193 millioner. 
 
 
Holdingselskapet HBK Holding eid av Kjos, Kise og flere i ledelsen har kjøpt 803.000 aksjer til en pris på 240 kroner per aksje.
 
Det tilsvarer 24 kroner over sluttkursen onsdag ettermiddag og en totalsum på 192,7 millioner kroner.
Kjøpet kommer etter at HBK Holding onsdag ut i markedet og tilbød aksjeeiere i Norwegian å kjøpe til sammen opp til 1 million aksjer.
 
Bjørn Kjos er hovedeier av HBK Holding, der Kise er styreleder. Bjørn Kjos og Bjørn H. Kise har vært Norwegian-partnere i årevis. Kise var med å stifte Norwegian Air Shuttle i 1993, og har sittet i styre siden. Han har vært styreleder i flere perioder.
 
Kise er også styreleder i Bank Norwegian. Han er advokat i Simonsen Vogt Wiig og har flere styreverv i norske og utenlandske selskaper.
 
Flyanalytiker Kenneth Sivertsen i Pareto Securities mener i følge en kommentar til E24 i dag at aksjekjøpet gir et oppløftende signal til markedet.
 
- Dette er utelukkende positivt. Norwegian har jo hatt en ledelse som historisk har hatt veldig tro på selskapet og på det de gjør, og dette viser de igjen nå, sier han til E24 og fortsetter:
 
- Jeg antar at de kjøper nå fordi aksjen er billig. Dette kan jo ikke bli ansett som negativt.
 
Han mener kjøpet kom overraskende på de fleste da nyheten sprakk i går.
 
I etterkant av handelen eier holdingselskapet 9,59 millioner aksjer i Norwegian og over 26,8 prosent av selskapet.
 
Dette er ikke vanlig i flyselskap-sammenheng sier flyanalytikeren.
 
- Umiddelbart kommer jeg ikke på noen andre flyselskap som har en ledelse som eier så mye av selskapet. Det er ikke vanlig, sier Sivertsen videre i en kommentar til E24 i dag i artikkelen du kan lese her...
 
De siste ukene har Norwegian-aksjen fått medvind av gode kvartalstall, og et nytt partnerskap med EasyJet om langdistanseruter.
 
 
Vi har altså i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere på Norwegian-aksjen, og som du kan lese mer om under vår tekniske analyse av aksjen nedenfor annonsen her...
 
 
 
Les også vår analyse her nylig den 12. september av en annen av dagens børsvinnere på Oslo Børs, Questerre Energy Corp. (QEC) og som er opp 5,07 prosent torsdag formiddag til 5,27 kroner: "Aksje tar nå helt av på Oslo Børs"
 
Kort om Norwegian Air Shuttle (NAS):
 
Norwegian is the third largest low cost carrier in Europe with 30 million customers annually and around 116 aircraft in operation with an average age of less than four years. The route portfolio stretches across Europe into North Africa and the Middle East, as well as long-haul routes to the US and Southeast Asia. The company has around 470 routes to more than 130 destinations on sale and employs approximately 6,750 people. The company has around 250 undelivered aircraft on firm order.
 
Du finner mer informasjon om Norwegian Air Shuttle på deres nettsider her: https://www.norwegian.no/om-oss/
 

Teknisk analyse av Norwegian-aksjen (NAS):
 
Norwegian-aksjen viser en positiv utvikling i det lange bildet innenfor en langsiktig stigende trend (jf. diagram nederst i saken her).
 
Aksjen har den seneste tiden vendt oppover igjen etter å ha vært nede og testet et betydelig teknisk støttenivå rundt 170 kroner.
 
Her var det også teknisk støtte for aksjen ved nedre trendlinje i den stigende trenden (jf. diagram nederst i saken her).
 
Norwegian-aksjen tester nå motstandsnivået ved øvre trendlinje i den kortsiktige fallende trenden, og så er det også et viktig teknisk motstandsnivå rundt 250 kroner for Norwegian-aksjen.
 
Dersom Norwegian-aksjen nå skulle klare å bryte opp i gjennom 250-nivået så vil det utløses et kraftig teknisk kjøpssignal for aksjen.
 
Da vil det i første omgang signaliseres videre oppgang opp for å teste neste tekniske motstandsnivå av større betydning for aksjen da, og som er opp mot tidligere topper i 2015/2016 som var rundt 380 kroner.
 
Skulle aksjen også bryte opp i gjennom etter hvert 380-nivået, ja så vil det være lite tekniske motstand videre oppover for Norwegian-aksjen da før opp mot øvre trendlinje i den langsiktige stigende trenden, helt opp mot 750-800 kroner.
 
Dersom Norwegian-aksjen nå skulle bryte opp i gjennom 250-nivået så vil det altså utløses et kraftig teknisk kjøpssignal for aksjen, og som da kan ha et potensiale til å kunne stige helt opp mot 750 kroner på 1-3 års sikt.
 
Norwegian-aksjen kan ved et etablert brudd opp i gjennom først 250-nivået og så 380-nivået ha potensiale til å hele tredoble seg i fra dagens kursnivå på et par års sikt.
 
Dersom Norwegian-aksjen nå ikke skulle klare å bryte opp i gjennom det nå svært viktige 250-nivået, så vil det kunne komme en ny korreksjon ned for aksjen, og da kanskje ned for en ny test av det viktige tekniske støttenivået rundt 170 kroner.
 
Utviklingen for Norwegian-aksjen nå de nærmeste dagene og ukene vil altså kunne gi svært viktige tekniske signaler for den videre utviklingen for aksjen på kort (1-3 måneder) og mellomlang sikt (6-12 måneder).
 
Diagram over kursutviklingen for Norwegian-aksjen siden 2009 og frem til i dag:
Kilde chart: vikingen.se

Disclaimer:
 
Analysene er utarbeidet av Aksjeanalyser.com. Aksjeanalyser.com garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysene. Eventuell eksponering i henhold til anbefalingene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors egen regning og risiko. Aksjeanalyser.com er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som måtte oppstå som følge av bruk av Aksjeanalyser.com sine analyser.
 
Analysene baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men Aksjeanalyser.com garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig. Uttalelser i analysene reflekterer Aksjeanalyser.com sin oppfatning på det tidspunkt analysene ble utarbeidet, og Aksjeanalyser.com forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Analysene skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som en anbefaling om investeringsstrategi.
 
Våre analyser på Aksjeanalyser.com er basert på teknisk analyse, og vi har verken anledning til (krever egen konsesjon for investeringsrådgivning) eller mulighet for å gi personlige råd om aksjeinvesteringer til enkeltinvestorer.
 
Vi har mange tusen lesere av våre analyser hver måned, og ville således heller ikke hatt noen mulighet for å følge opp alle disse på personlig basis, og gi personlige anbefalinger om hva den enkelte investor bør gjøre av investeringer.
 
Våre analyser, som altså baserer seg på teknisk analyse, må kun ses på som investeringsideer, og ikke noe mer enn det. Hver enkelt investor må selv skaffe seg den nødvendige innsikt og forståelse for børs og finansmarkedene generelt, og de enkeltaksjer man selv velger å investere i, og gjerne få råd fra sin investeringsrådgiver eller megler annet sted før man gjør sine aksjeinvesteringer.

Riggselskap på Oslo Børs: en het oppkjøpskandidat

14.09.2017 - Vi har i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere igjen på bore-og oljeservicekonsernet Odfjell Drilling (ticker: ODL) på Oslo Børs.
 
Vi hadde nylig hos Aksjeanalyser.com den 29. august 2017 en positiv analyse av Odfjell Drilling og som du kan lese her: "Storbank tror aksjen er rigget for kursfest".
 
Odfjell Drilling er uten tvil en av de aller mest populære norske riggselskapene blant investorer og analytikere, og ikke minst blant andre riggselskaper.
 
Odfjell Drilling er blant flere analytikere nevnt som en av de heteste oppkjøpskandidatene blant riggselskapene. Du kan lese mer om dette i blant annet en sak hos HegnarOnline her fra 31. august 2017 : "Brennhet oppkjøpskandidat får tommelen opp av analytikerne"
 
Odfjell Drilling har nå alle sine fire semi-rigger i arbeid til begynnelsen av 2019 dersom alle opsjoner utøves.
 
Et annet tegn på riggselskapets popularitet også blant kundene er kontrakten som ble tildelt av Total for en tid tilbake for bruk av den 2010-bygde 6. generasjons-riggen «Deepsea Stavanger» i Sør-Afrika. 
 
Denne kontrakten gjelder boring av én brønn med opsjon på ytterligere én brønn. Kontraktsverdien er på inntil 55 millioner dollar inkludert mobilisering/demobilisering.
 
Oppstart er her forventet mellom juni 2018 og april 2019, avhengig av når den er ferdig med sin nåværende kontrakt på Wintershall på Maria-feltet i Norskehavet.
 
- Total kunne valgt hvilken rigg de ønsket i hele verden for dette arbeidet, men de valgte altså «Deepsea Stavanger», sier konsernsjef i Odfjell Drilling, Simen Lieungh til nyhetsbyrået TDN Finans på dagens Pareto-konferanse.
 
- Det er svært få rigger som kan arbeide i dette området, og potensialet for oss her nede er massivt, sa Lieungh videre til nyhetsbyrået TDN Finans på gårsdagens Pareto-konferanse (som finner sted nå 13.-14. sep. 2017).
 
Vi har altså i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere igjen på det tekniske bildet for denne svært så populære rigg-aksjen på Oslo Børs, Odfjell Drilling (ticker: ODL), og som du kan lese om lenger ned i saken her.
 
Odfjell Drilling var for øvrig en av Aksjeanalyser.com sine 15 favorittaksjer i energi-sektoren på Oslo Børs på 6-12 måneders sikt presentert i en større analysesak for betalende medlemmer av Aksjeanalyser.com her den 04. desember 2016: "Våre 15 favorittaksjer innen energi-sektoren på Oslo Børs"
 
Odfjell Drilling-aksjen var den gang den 04. desember 2016 i 14,00 kroner, mens den i dag endte i 27,30 kroner.
 
Odfjell Drilling-aksjen har således da nesten doblet seg siden den gang, og har nå steget med solide 95 prosent, og siden vi tok den med hos Aksjeanalyser.com blant våre 15 favorittaksjer innen energi-sektoren på Oslo Børs i en større analysesak for våre betalende medlemmer den 04. desember 2016.
 
Vi skrev i vår tekniske analyse av Odfjell Drilling-aksjen den gang i vår større analysesak den 04. desember 2016 med våre 15 favorittaksjer i energi-sektoren på Oslo Børs:
 

"Odfjell Drilling viser en sterk utvikling innenfor en bratt stigende trend, og videre kraftig oppgang signaliseres for aksjen innenfor denne i tiden fremover.
 
Det er nå lite teknisk motstand for aksjen videre oppover før opp mot øvre trendlinje i den bratt stigende trenden, opp mot 20,00 kroner på 1-3 måneders sikt.
 
Potensialet for aksjen, og i henhold til den bratt stigende trenden som aksjen beveger seg innenfor nå, er i første omgang opp mot 20,00 kroner på 1-3 måneders sikt.
 
På 6-12 måneders sikt så kan aksjen ha potensiale for å kunne stige helt opp mot 25,00-30,00 kroner.
 
Fredag endte aksjen i 14,00 kroner, og aksjen kan således ha potensiale til å kunne doble seg på 6-12 måneders sikt fra dagens kursnivå."
 
Les også om våre nye favorittaksjer hos Aksjeanalyser.com innenfor energi-sektoren på Oslo Børs, og som vi presenterte i en sak nå nylig her den 09. september 2017, og hvor Odfjell Drilling fortsatt er med blant våre 15 favorittaksjer innenfor energi-sektoren på Oslo Børs for de neste 6-12 måneder: "Aksjetipsene som knuste Oslo Børs"
 
 
Så har vi altså hos Aksjeanalyser.com i dag sett nærmere igjen på riggselskapet Odfjell Drilling, og hva det tekniske bildet for aksjen indikerer om den videre kursutviklingen for aksjen i tiden fremover.
 
Du kan lese mer om dette i vår oppdaterte tekniske analyse av Odfjell Drilling-aksjen i dag nedenfor annonsen her...
 
 
Kort om Odfjell Drilling (ticker på Oslo Børs: ODL):
 
Odfjell Drilling is an integrated offshore drilling and oil service company with more than 40 years experience, which in addition to owning and operating a fleet of high quality harsh and ultra-deepwater mobile offshore drilling units, has substantial presence in platform drilling, engineering and well services. The company has more than 3,000 employees and is present in several regions worldwide supporting a client base primarily consisting of major oil and gas Companies.
 
Du finner mer informasjon om Odfjell Drilling på deres nettsider her: http://www.odfjelldrilling.com/

Teknisk analyse av Odfjell Drilling (ticker: ODL):
 
Odfjell Drilling viser en sterk utvikling innenfor en bratt stigende trend (jf. diagram nederst i saken her.
 
En videre sterk utvikling for aksjen signaliseres både på kort og mellomlang sikt innenfor denne stigende trenden som startet rundt midten av 2016.
 
Aksjen utløste et nytt kraftig teknisk kjøpssignal for en tid tilbake da den brøt opp i gjennom et viktig teknisk motstandsnivå rundt 20-21 kroner.
Onsdag endte aksjen altså i 27,30 kroner.
 
Det er nå lite teknisk motstand videre oppover for Odfjell Drilling-aksjen før opp mot tidligere topp fra 2013/2014 da aksjen var rundt 35-45 kroner.
 
Basert på det samlede svært positive tekniske bildet for Odfjell Drilling-aksjen så gjentar vi i dag hos Aksjeanalyser.com våre tidligere positive analyser av aksjen.
 
Vi har kursmål for aksjen ved 35,00 kroner på 1-3 måneders sikt, og ved 45,00 kroner på 3-6 måneders sikt.
 
 
Diagram over kursutviklingen for Odfjell Drilling-aksjen (ticker på Oslo Børs: ODL):
Kilde chart: vikingen.se

Disclaimer:
 
Analysene er utarbeidet av Aksjeanalyser.com. Aksjeanalyser.com garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysene. Eventuell eksponering i henhold til anbefalingene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors egen regning og risiko. Aksjeanalyser.com er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som måtte oppstå som følge av bruk av Aksjeanalyser.com sine analyser.
 
Analysene baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men Aksjeanalyser.com garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig. Uttalelser i analysene reflekterer Aksjeanalyser.com sin oppfatning på det tidspunkt analysene ble utarbeidet, og Aksjeanalyser.com forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Analysene skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som en anbefaling om investeringsstrategi.
 
Våre analyser på Aksjeanalyser.com er basert på teknisk analyse, og vi har verken anledning til (krever egen konsesjon for investeringsrådgivning) eller mulighet for å gi personlige råd om aksjeinvesteringer til enkeltinvestorer.
 
Vi har mange tusen lesere av våre analyser hver måned, og ville således heller ikke hatt noen mulighet for å følge opp alle disse på personlig basis, og gi personlige anbefalinger om hva den enkelte investor bør gjøre av investeringer.
 
Våre analyser, som altså baserer seg på teknisk analyse, må kun ses på som investeringsideer, og ikke noe mer enn det. Hver enkelt investor må selv skaffe seg den nødvendige innsikt og forståelse for børs og finansmarkedene generelt, og de enkeltaksjer man selv velger å investere i, og gjerne få råd fra sin investeringsrådgiver eller megler annet sted før man gjør sine aksjeinvesteringer.
hits