Oljeprisen stuper under viktig nivå


07.07.2016 - Vi har i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere igjen på oljeprisen, og som stuper torsdag kveld etter nye oljelagertall fra USA.

Oljeprisen er i skrivende stund,  torsdag kveld 19:30, ned med over fem prosent til 46,60 dollar.

Dermed bryter oljeprisen ned i gjennom et svært viktig teknisk støttenivå, og utløser med dette et kraftig teknisk salgssignal.

Dette indikerer videre kraftig fall for oljeprisen i tiden fremover, og vi har i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere igjen på det tekniske bildet for oljeprisen.

Allerede for noen dager siden skrev vi om i en analyse til våre medlemmer hos Aksjeanalyser.com, og på vår tilhørende tjeneste for medlemmer på BullogBear.no, om at vi mente det var stor fare for et nært forestående brudd ned i gjennom det viktige tekniske støttenivået rundt 47 dollar for oljeprisen.

Nå kun få dager senere så bryter altså oljeprisen ned i gjennom dette svært viktige tekniske støttenivået for oljeprisen, og det utløses nå et kraftig teknisk salgssignal for oljeprisen dersom den ikke i løpet av de nærmeste dagene klarer å etablere seg over 47-dollar nivået igjen.

Les også: "Aksje firedoblet seg - nå kan det skje igjen"

Saken fortsetter nedenfor annonsen her....


Bakgrunnen for det kraftige fallet i oljeprisen torsdag kveld norsk tid kan nok mye forklares i ferske oljelagertall fra USA.

Råoljelagrene i USA falt med 2,2 millioner fat i uken som endte 1. juli, viser ferske tall fra det amerikanske energidepartementet (DOE).

Analytikere forventet at lagrene skulle falle med 2,1 millioner fat. Den uoffisielle statistikken fra American Petroleum Insitute viste imidlertid onsdag en nedgang på 6,7 millioner fat.

En forklaring på det kraftige oljeprisfallet i etterkant av lagertallene kan være den store forskjellen mellom den uoffisielle statistikken fra American Petroleum Insitute som onsdag viste en nedgang på 6,7 millioner fat.

Når det faktiske fallet i råoljelagrene i USA i følge ferske tall fra det amerikanske energidepartementet (DOE) viste et fall i råoljelagrene på 'bare' 2,2 millioner fat i uken som gikk. Ja så kan dette være noe av forklaringen til det kraftige oljeprisfallet nå torsdag kveld etter disse nye oljelagertallene.

Videre så viste dagens oljelagertall også at bensinlagrene falt med 0,1 millioner fat, mot et forventet fall på 0,3 millioner fat. Dette kan også være en årsak til at markedet reagerer med å sende oljeprisen nedover torsdag kveld.

Det har også de seneste dagene kommet nyheter om at Libya har sagt de vil åpne en av de store havnene sine, slik at de kan eksportere mer olje.

Ja nå som oljeprisen er i ferd med å bryte ned i gjennom det svært viktige tekniske støttenivået rundt 47 dollar, så har vi altså i dag sett nærmere igjen på det tekniske bildet for oljeprisen (Brent Spot).

Nå kan du få 1-års medlemskap hos Aksjeanalyser.com, SignalListen.com, og BullogBear.no, og tilgang til alle våre analyser m.m. for KUN 1.998,-!

Teknisk analyse av oljeprisen (Brent Spot):

Oljeprisen gav de første tekniske signaler om at toppen gjerne var nådd for denne gang, etter at den nylig brøt ut av den stigende trenden som har vedvart siden januar 2016.

Det har de seneste ukene blitt etablert en mulig topp-formasjon, i form av en rettvinklet fallende triangel formasjon, for oljeprisen.

Oljeprisen har flere ganger de siste ukene testet et viktig teknisk støttenivå ved 47 dollar, men torsdag kveld så raser altså oljeprisen over fem prosen, og rett ned i gjennom dette svært viktige tekniske støttenivået for oljeprisen (jf. diagrammer nederst i saken her).

Samtidig så indikerer flere momentum-indikatorer som RSI, Stochastics, og MACD at oljeprisen trolig står foran videre nedgang i ukene fremover.

Nå som oljeprisen er i ferd med å bryte ned i gjennom det viktige tekniske støttenivået rundt 47 dollar, så har vi i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere på hvor neste viktige tekniske støttenivåer for oljeprisen vil være fremover.

Ut i fra det kraftige tekniske salgssignal som nå er i ferd med å utløses for oljeprisen så indikerer det samlede negative tekniske bildet for oljeprisen nå at den gjerne kan komme til å falle ned mot 36-37 dollar på 1-3 måneders sikt.

Videre så vil det ved et eventuelt brudd ned i gjennom 36 dollar, utløses enda et kraftig teknisk salgssignal. Skulle det skje så vil oljeprisen trolig falle helt ned mot tidligere bunn i begynnelsen av januar 2016, helt ned mot 27 dollar.

Det samlede tekniske bildet for oljeprisen indikerer nå altså stor fare for videre kraftig fall for oljeprisen i ukene og månedene som kommer.
Nå er tiden inne for å kjøpe bolig i Spania - Finn din drømmebolig i Spania her (Nye leil. fra kun 104.000 Euro) [sponset lenke]:

Charts over utviklingen for oljeprisen (Brent Spot):


Kilde Charts: vikingen.se


Disclaimer:

Analysene er utarbeidet av Aksjeanalyser.com. Aksjeanalyser.com garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysene. Eventuell eksponering i henhold til anbefalingene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors egen regning og risiko. Aksjeanalyser.com er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som måtte oppstå som følge av bruk av Aksjeanalyser.com sine analyser.

Analysene baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men Aksjeanalyser.com garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig. Uttalelser i analysene reflekterer Aksjeanalyser.com sin oppfatning på det tidspunkt analysene ble utarbeidet, og Aksjeanalyser.com forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Analysene skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som en anbefaling om investeringsstrategi.

Våre analyser på Aksjeanalyser.com er basert på teknisk analyse, og vi har hverken anledning til (krever egen konsesjon for investeringsrådgivning) eller mulighet for å gi personlige råd om aksjeinvesteringer til enkeltinvestorer.

Vi har mange tusen lesere av våre analyser hver måned, og ville således heller ikke hatt noen mulighet for å følge opp alle disse på personlig basis, og gi personlige anbefalinger om hva den enkelte investor bør gjøre av investeringer.

Våre analyser, som altså baserer seg på teknisk analyse, må kun ses på som investeringsideer, og ikke noe mer enn det. Hver enkelt investor må selv skaffe seg den nødvendige innsikt og forståelse for børs og finansmarkedene generelt, og de enkeltaksjer man selv velger å investere i, og gjerne få råd fra sin investeringsrådgiver eller megler annet sted før man gjør sine aksjeinvesteringer.

Opplysninger om eventuelle interessekonflikter, som egne beholdninger og posisjoner i de omtalte investeringsobjektene, vil fremgå av analysene. Ved eventuelle spørsmål rundt analysene og/eller annet vennligst ta kontakt med oss på mail: post [at] aksjeanalyser.com

Aksje 4-doblet seg - kan nå skje igjen

Havyard 843 ice
07.07.2016 - Vi har i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere på verfts- og offshoreselskapet Havyard Group ASA (HYARD).

Havyard Group ASA utvikler og selger skipsdesign og skipsutstyr i tillegg til sin egen bygging av avanserte fartøy for verft og rederier over hele verden som opererer innenfor offshore, olje & gass, fiskeri og havbruk. Havyard Group leverer produkter og tjenester innen hele verdikjeden fra fartøyets design, konstruksjon, ettersalg, og livssyklus støtte til skip i drift.

Havyard overrasket markedet med gode kvartalstall 24. mai, og aksjen fikk så et kraftig løft.

Ja faktisk så steg Havyard-aksjen fra en kurs rundt 2,50 før kvartalstallene for 1. kvartal 2016, og helt opp til en topp ved 11,45 kroner den 30. mai.

Havyard-aksjen steg altså med vanvittige 358 prosent, og mer enn firedoblet seg, og det på bare i løpet av en ukes tid etter presentasjonen av kvartalstallene for 1. kvartal 2016 den 24. mai.

Siden har Havyard-aksjen konsolidert, og handles i dag rundt 7,50 kroner.

Nå indikerer imidlertid det tekniske bildet for aksjen at en ny kraftig oppgang for aksjen kan være nær forestående.

Du kan lese mer om dette, og vår tekniske analyse av Havyard-aksjen nedenfor annonsen her...

Havyard Group ASA - Resultat 1. kvartal 2016:

Havyard overrasket altså markedet med gode kvartalstall den 24. mai i år.

Topplinjen falt riktignok med 103 millioner kroner, i forhold til samme kvartal i fjor.

Men selskapet hadde samtidig klart å kutte kostnadene med hele 115,5 millioner kroner, og dermed klarte de likevel å øke selskapets driftsresultat i første kvartal til 18,7 millioner kroner av en omsetning på 460 millioner kroner.

- Etter ferdigstilling av flere kostbare prototypeprosjekt, vesentlige kostnadskutt, og omstruktureringer ser vi nå at trenden er snudd, uttalte konsernsjef Geir Johan Bakke i en pressemelding i forbindelse med resultatpresentasjonen for 1. kvartal 2016.

- Vi ser en positiv utvikling i flere av våre prosjekt, spesielt i forretningsområdet Havyard Ship Technology (verftet), der vi i 2015 hadde de største utfordringene, skrev Bakke videre i pressemeldingen.

Verftet har tre leveranser i 2016: Ett vindmølle-support skip til Esvagt for levering i august, og to isbrytere til russiske Femco for levering i oktober.

Nye markeder:

Konsernet har de siste årene utviklet produkter og tjenester for nye markeder, som vindmølle-service, fiskeri, isbrytere og oppdrett.

Dette viser seg å være en riktig beslutning selv om investeringer i nye produkter har preget resultatene de siste to årene, da vi opplever god markedsaktivitet i disse segmentene, skrev konsernsjefen, som forventer at den positive utviklingen vil holde seg videre fremover.

Ja vi har altså i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere på det tekniske bildet for denne aksjen som altså steg med vanvittige 358 prosent på bare en uke i slutten av mai.

Teknisk analyse av Havyard Group ASA (HYARD):

Havyard-aksjen var siden 2014, og frem til den kraftige oppgangen i slutten av mai i år, i en langsiktig fallende trend (jf. diagram nederst i saken her).

Aksjen brøt så ut av denne langsiktige fallende trenden i slutten av mai etter den kraftige oppgangen i forbindelse med presentasjonen av selskapets resultater for 1. kvartal.

Aksjen har så siden juni og frem til i dag konsolidert, og etablert en triangel-konsolideringsformasjon.

Slike triangel konsolideringsformasjoner etterfølges ofte av en videre kraftig oppgang, og gjerne da av tilsvarende størrelse som den forutgående kraftige oppgangen før etableringen av slik triangel konsolideringsformasjon.

Havyard-aksjen finner også god teknisk støtte nå i området rundt 7,00-7,50 kroner.

Dersom Havyard-aksjen nå bryter opp i fra denne triangel konsolideringsformasjonen, ja så vil det utløses et nytt kraftig teknisk kjøpssignal for aksjen.

Det vil da være lite teknisk motstand for videre oppgang for aksjen, og det tekniske bildet for aksjen indikerer da at den kan ha potensiale til å kunne stige helt opp mot 25-30 kroner på 6-12 måneders sikt.

Nå kan du få 1-års medlemskap hos Aksjeanalyser.com, SignalListen.com, og BullogBear.no, og tilgang til alle våre analyser m.m. for KUN 1.998,-!

Vi hos Aksjeanalyser.com vurderer Havyard-aksjen som en spennende kjøpskandidat rundt dagens kursnivå ved 7,50 kroner, og vi ser et mulig potensiale for aksjen helt opp mot 25-30 kroner på bare 6-12 måneders sikt.

Skulle aksjen stige helt opp mot 30 kroner, ja så vil det tilsvare en oppgang på 300 prosent opp fra dagens kursnivå. Altså en tilsvarende kraftig oppgang som aksjen gjorde i løpet av bare en uke i slutten av mai etter presentasjonen av selskapets 1. kvartals resultat.

Vi må legge til at aksjen er svært volatil, og at det dermed innebærer høy risiko å investere i aksjen.

Nå er tiden inne for å kjøpe bolig i Spania - Finn din drømmebolig i Spania her (Nye leil. fra kun 104.000 Euro) [sponset lenke]:


Diagram over utviklingen for Havyard-aksjen (HYARD) siden 2014 og frem til i dag: 


Disclaimer:

Analysene er utarbeidet av Aksjeanalyser.com. Aksjeanalyser.com garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysene. Eventuell eksponering i henhold til anbefalingene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors egen regning og risiko. Aksjeanalyser.com er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som måtte oppstå som følge av bruk av Aksjeanalyser.com sine analyser.

Analysene baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men Aksjeanalyser.com garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig. Uttalelser i analysene reflekterer Aksjeanalyser.com sin oppfatning på det tidspunkt analysene ble utarbeidet, og Aksjeanalyser.com forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Analysene skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som en anbefaling om investeringsstrategi.

Våre analyser på Aksjeanalyser.com er basert på teknisk analyse, og vi har hverken anledning til (krever egen konsesjon for investeringsrådgivning) eller mulighet for å gi personlige råd om aksjeinvesteringer til enkeltinvestorer.

Vi har mange tusen lesere av våre analyser hver måned, og ville således heller ikke hatt noen mulighet for å følge opp alle disse på personlig basis, og gi personlige anbefalinger om hva den enkelte investor bør gjøre av investeringer.

Våre analyser, som altså baserer seg på teknisk analyse, må kun ses på som investeringsideer, og ikke noe mer enn det. Hver enkelt investor må selv skaffe seg den nødvendige innsikt og forståelse for børs og finansmarkedene generelt, og de enkeltaksjer man selv velger å investere i, og gjerne få råd fra sin investeringsrådgiver eller megler annet sted før man gjør sine aksjeinvesteringer.

Opplysninger om eventuelle interessekonflikter, som egne beholdninger og posisjoner i de omtalte investeringsobjektene, vil fremgå av analysene. Ved eventuelle spørsmål rundt analysene og/eller annet vennligst ta kontakt med oss på mail: post [at] aksjeanalyser.com

Pundet i fritt fall - kan stupe til 8 kr


05.07.2016 - Vi har i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere på britiske pund, og som tirsdag har falt under 11-nivået mot norske kroner.

Den tidligere stigende trenden som britiske pund har beveget seg innenfor mot norske kroner er nylig brutt, og nå signaliseres videre nedgang for britiske pund, både mot norske kroner og mot andre valutaer, i tiden fremover.

Britiske pund har på kort tid falt fra en topp rundt 13,25 i slutten av 2015 mot norske kroner, til nå en kurs rundt 10,95.

Britiske pund har altså stupt med rundt 17 prosent det seneste halve året mot norske kroner.

Nå indikerer det tekniske bildet for GBP/NOK at kursen kan komme til å falle både under 10, og gjerne helt ned mot tidligere bunner nede på 8-tallet, og som kursen var lavest i perioden rundt 2011-2013.

Saken fortsetter nedenfor annonsen her...

Ja vi har altså sett nærmere på britiske pund mot norske kroner i dag hos Aksjeanalyser.com, og som nevnt ovenfor her så signaliseres nå videre nedgang for britiske pund i tiden fremover.

Nå kan du få 1-års medlemskap hos Aksjeanalyser.com, SignalListen.com, og BullogBear.no, og tilgang til alle våre analyser m.m. for KUN 1.998,-!

Teknisk analyse av britiske pund (GBP) mot norske kroner:

GBP/NOK har altså falt fra en topp i slutten av 2015 rundt 13,25 til i dag en kurs rundt 10,95.

Den tidligere stigende trenden som GBP mot NOK beveget seg innenfor er nå klart brutt (jf. diagram nederst i saken her), og dette indikerer at kursen for GBP/NOK kan stå foran videre fall i tiden fremover.

Kursen for GBP/NOK har nå også brutt ned i gjennom et viktig teknisk støttenivå rundt 11,50, og det nivået representerer nå første tekniske motstandsnivå for GBP/NOK ved eventuelle rekyler opp.

Trade CFD-er med en risikofri demokonto hos IG, og øv deg å trade med 100.000 fiktive kroner [sponset lenke]

Videre nedover så er neste tekniske støttenivåer å følge med på for GBP/NOK ved hhv. 11,00, 10,60, og 9,70.

Dersom GBP/NOK skulle bryte ned i gjennom et viktig teknisk støttenivå rundt 9,70. Ja så vil det signaliseres videre nedgang for GBP/NOK ned mot tidligere bunner helt nede på 8-tallet, og som kursen var ved i  perioder rundt 2011-2013.

Det tekniske bildet for britiske pund mot norske kroner indikerer nå at det kursen gjerne kan komme til å falle ned mot 9,70-10,00 på 3-6 måneders sikt.

Videre så vil det ved et eventuelt brudd ned i gjennom et viktig teknisk støttenivå rundt 9,70, signaliseres videre nedgang for britiske pund mot norske kroner, helt ned mot 8-tallet.

Men 'aldri så galt at det ikke er godt for noe' som det heter seg. Ja svekkelsen av pundet gjør at mange nå ser muligheten til en billigere ferie på øyriket.

Britiske pund har nå altså falt med hele 17 prosent de seneste 6 måneder mot norske kroner, og nå indikeres altså videre fall for GBP mot NOK i månedene fremover, og gjerne vil britiske pund ha falt helt ned mot 9,70-10,00 mot juletider.

Da vil i så fall britiske pund ha falt med cirka 25 prosent det seneste året, ja om pundet skulle stå i 9,70 mot norske kroner mot juletider 2016.

Skulle kursen falle helt ned til 8-tallet, ja så vil britiske pund ha falt med rundt 35 prosent mot norske kroner. Vi hos Aksjeanalyser.com tror et slikt fall ned mot 8-tallet gjerne først vil kunne skje i løpet av første halvår 2017. Vi ser derimot stor sannsynlighet for at pundet kan falle ned mot 9,70-10,00 mot norske kroner innen utgangen av 2016.

Så kanskje det kan være lurt å legge årets julehandel til øyriket Storbritannia til Julen 2016 hvis britiske pund da skulle ha falt så mye som 25 prosent mot norske kroner det siste året.
Nå er tiden inne for å kjøpe bolig i Spania - Finn din drømmebolig i Spania her (Nye leil. fra kun 89.000 Euro) [sponset lenke]:

Diagram over utviklingen for GBP/NOK siden 1980 og frem til i dag:


Kilde chart: vikingen.se


Disclaimer:

Analysene er utarbeidet av Aksjeanalyser.com. Aksjeanalyser.com garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysene. Eventuell eksponering i henhold til anbefalingene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors egen regning og risiko. Aksjeanalyser.com er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som måtte oppstå som følge av bruk av Aksjeanalyser.com sine analyser.

Analysene baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men Aksjeanalyser.com garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig. Uttalelser i analysene reflekterer Aksjeanalyser.com sin oppfatning på det tidspunkt analysene ble utarbeidet, og Aksjeanalyser.com forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Analysene skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som en anbefaling om investeringsstrategi.

Våre analyser på Aksjeanalyser.com er basert på teknisk analyse, og vi har hverken anledning til (krever egen konsesjon for investeringsrådgivning) eller mulighet for å gi personlige råd om aksjeinvesteringer til enkeltinvestorer.

Vi har mange tusen lesere av våre analyser hver måned, og ville således heller ikke hatt noen mulighet for å følge opp alle disse på personlig basis, og gi personlige anbefalinger om hva den enkelte investor bør gjøre av investeringer.

Våre analyser, som altså baserer seg på teknisk analyse, må kun ses på som investeringsideer, og ikke noe mer enn det. Hver enkelt investor må selv skaffe seg den nødvendige innsikt og forståelse for børs og finansmarkedene generelt, og de enkeltaksjer man selv velger å investere i, og gjerne få råd fra sin investeringsrådgiver eller megler annet sted før man gjør sine aksjeinvesteringer.

Opplysninger om eventuelle interessekonflikter, som egne beholdninger og posisjoner i de omtalte investeringsobjektene, vil fremgå av analysene. Ved eventuelle spørsmål rundt analysene og/eller annet vennligst ta kontakt med oss på mail: post [at] aksjeanalyser.com

 

Europeiske aksjer siste 15 år: + 0 %

02.07.2016 - Vi har i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere på det europeiske aksjemarkedet.

Vi har sett nærmere på den europeiske børsindeksen Euronext 100, og som er ansett for å være en viktig referanseindeks for europeiske aksjer.

Euronext 100 er en indeks som består av de 100 største og mest likvide aksjer som omsettes på Euronext børsene i Europa.

Nå indikerer det tekniske bildet for denne viktige europeiske børsindeksen Euronext 100 at den for tredje gang på 15 år kan komme til å falle med rundt 50 prosent fra dagens nivå.

Les også: "Selg aksjer i mai - kjøp i november"

Saken fortsetter nedenfor annonsen her...


Ja vi har altså i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere på utviklingen for den viktige europeiske børsindeksen Euronext 100.

Vi har sett på utviklingen for Euronext 100 indeksen over de seneste 15 år, altså fra sommeren 2001, og frem til i dag sommeren 2016.

Nå kan du få 1-års medlemskap hos Aksjeanalyser.com, SignalListen.com, og BullogBear.no, og tilgang til alle våre analyser m.m. for KUN 1.998,-!

De som mener langsiktig sparing i aksjer alltid lønner seg vil her kunne få seg en overraskelse.

Utviklingen for den viktige Euronext 100 børsindeksen, og som alltså regnes for å være en viktig referanseindeks for europeiske aksjer. Ja den er i dag nær uforandret fra nivået for 15 år siden i 2001 (jf. diagram nederst i saken her).

Euronext 100 har de seneste 15 år svingt mellom lavest rundt 430 poeng, og høyest rundt 1030-1100 poeng.

Nå er den viktige europeiske børsindeksen Euronext 100 igjen på vei nedover etter å ha vært oppe rundt 1030 poeng i 2015.

Les også: «Nå er tiden inne for å kjøpe bolig i Spania - finn din drømmebolig her (Nye leil. fra kun 89.000 Euro)» [sponset lenke]

Euronext 100 er nå i en fallende trend (jf. diagram nederst i saken her), og inntil indeksen bryter ut av denne fallende trenden så signaliseres videre nedgang for Euronext 100 i tiden fremover.

Euronext 100 indeksen er i dag rundt 850 poeng, og det er et betydelig teknisk motstandsnivå for indeksen rundt 900 poeng.

For at den negative trenden som den viktige europeiske børsindeksen Euronext 100 nå befinner seg i skal bli brutt så må indeksen bryte ut av den fallende trenden, og etablere seg over det betydelige tekniske motstandsnivået ved 900 poeng.

Trade CFD-er med en risikofri demokonto hos IG, og øv deg å trade med 100.000 fiktive kroner [sponset lenke]

Inntil dette eventuelt skjer, ja så signaliseres videre fall for Euronext 100 indeksen, og det kan ikke utelukkes at indeksen nok en gang kan komme til å falle helt ned mot 430 poeng. Slik den har gjort to ganger tidligere de seneste 15 år etter å ha vært oppe rundt 1030-1100 poeng.

Dersom Euronext 100 indeksen skulle falle nok en gang ned mot 430-nivået, ja så vil det innebære at denne viktige europeiske børsindeksen kan komme til å falle med hele 50 prosent fra dagens nivå.

Vi hos Aksjeanalyser.com sier ikke at dette vil skje, men vi utelukker heller ikke at det kan komme til å skje igjen. Så lenge Euronext 100 indeksen er i en fallende trend så signaliserer det tekniske bildet for indeksen stor fare for nye kraftige fall for denne viktige europeiske børsindeksen, Euronext 100.

For at dette negative tekniske bildet for Euronext 100 indeksen skal endres så må altså indeksen først bryte ut av den fallende trenden, og den må også klare å etablere seg over det viktige og betydelige tekniske motstandsnivået rundt 900 poeng.

Inntil dette eventuelt skjer, ja så ser vi hos Aksjeanalyser.com fortsatt stor fare for nye kraftig børsfall i månedene og året som kommer.

Nå er tiden inne for å kjøpe bolig i Spania - Finn din drømmebolig i Spania her (Nye leil. fra kun 89.000 Euro) [sponset lenke]:


Diagram over utviklingen for Euronext 100 de seneste 15 år:


Kilde chart: vikingen.se


Disclaimer:

Analysene er utarbeidet av Aksjeanalyser.com. Aksjeanalyser.com garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysene. Eventuell eksponering i henhold til anbefalingene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors egen regning og risiko. Aksjeanalyser.com er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som måtte oppstå som følge av bruk av Aksjeanalyser.com sine analyser.

Analysene baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men Aksjeanalyser.com garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig. Uttalelser i analysene reflekterer Aksjeanalyser.com sin oppfatning på det tidspunkt analysene ble utarbeidet, og Aksjeanalyser.com forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Analysene skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som en anbefaling om investeringsstrategi.

Våre analyser på Aksjeanalyser.com er basert på teknisk analyse, og vi har hverken anledning til (krever egen konsesjon for investeringsrådgivning) eller mulighet for å gi personlige råd om aksjeinvesteringer til enkeltinvestorer.

Vi har mange tusen lesere av våre analyser hver måned, og ville således heller ikke hatt noen mulighet for å følge opp alle disse på personlig basis, og gi personlige anbefalinger om hva den enkelte investor bør gjøre av investeringer.

Våre analyser, som altså baserer seg på teknisk analyse, må kun ses på som investeringsideer, og ikke noe mer enn det. Hver enkelt investor må selv skaffe seg den nødvendige innsikt og forståelse for børs og finansmarkedene generelt, og de enkeltaksjer man selv velger å investere i, og gjerne få råd fra sin investeringsrådgiver eller megler annet sted før man gjør sine aksjeinvesteringer.

Opplysninger om eventuelle interessekonflikter, som egne beholdninger og posisjoner i de omtalte investeringsobjektene, vil fremgå av analysene. Ved eventuelle spørsmål rundt analysene og/eller annet vennligst ta kontakt med oss på mail: post [at] aksjeanalyser.com

Tysk bank kan gi ny finanskrise


30.06.2016 - Vi har i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere på en av verdens største banker, den tyske storbanken Deutsche Bank AG og som er i hardt vært om dagen.

Deutsche Bank-aksjen nådde i dag sitt laveste nivå på cirka 30 år, og endte i dag i 12,32 Euro, og børsverdien på den tyske storbanken er med dette faktisk lavere enn børsverdien på f.eks. vår norske storbank, DNB.

Dette har vi hos Aksjeanalyser.com vanskelig for å tolke annerledes enn at Deutsche Bank-aksjen nå prises på et nivå hvor markedet ser stor fare for at hele banken kan gå overende. Dette vil i så fall få kunne få alvorlige konsekvenser for stabiliteten i hele verdens finansmarkeder (les mer om dette lenger ned i saken her).

DNB har med dagens aksjekurs en børsverdi på cirka 161 Milliarder norske kroner.

Deutsche Bank-aksjen, og som i dag altså falt til laveste aksjekurs på 30 år, har nå en børsverdi på cirka 16,85 Milliarder Euro, eller omkring 157 Milliarder norske kroner.

Deutsche Bank AG er altså en av verdens største banker. Den har sitt sete i et kjent landemerke i Tyskland i Frankfurt am Main. Banken ble grunnlagt i 1870 i Berlin.

Deutsche Bank har også vært internasjonal investeringsrådgiver for den norske stat, blant annet for Statens pensjonsfond utland, bedre kjent som oljefondet.

Saken fortsetter nedenfor annonsen her...

Ja vi har altså sett nærmere på den tyske storbanken, Deutsche Bank AG i dag hos Aksjeanalyser.com, og hvor aksjekursen i dag altså har falt til laveste nivå på 30 år.

Trade CFD-er med en risikofri demokonto hos IG, og øv deg å trade med 100.000 fiktive kroner [sponset lenke]

Aksjekursen for Deutsche Bank er nå rundt 12,33 Euro, mens den var i rundt 107 Euro før finanskrisen i 2007.

Deutsche Bank aksjen har altså stupt med nesten 90 prosent siden 2007, og før finanskrisen i 2008.

Dette mens andre bank-aksjer rundt om i verden, og også her hjemme på Oslo Børs, har steget kraftig igjen siden etter finanskrisen i 2008.

Her hjemme har for eksempel DNB, og som også stupte under finanskrisen fra en topp rundt 90 kroner i begynnelsen av 2007, og til en bunn etter finanskrisen i 2008 på rundt 15 kroner.

Ja DNB steg så igjen fra 15-20 kroner i begynnelsen av 2009 til en topp rundt 140 kroner i Mai 2015, altså godt over nivået fra før finanskrisen i 2008 da aksjen var høyest rundt 90 kroner. Den seneste tiden har DNB-aksjen fått en korreksjon ned men er fortsatt rundt 100 kroner, og altså over topp-nivået fra før finanskrisen i 2008.

Nå kan du få 1-års medlemskap hos Aksjeanalyser.com, SignalListen.com, og BullogBear.no, og tilgang til alle våre analyser m.m. for KUN 1.998,-!

Mye verre står det altså til for aksjonærene i en av verdens største banker, Deutsche Bank AG, og som altså har måttet se aksjen i dag falle til 30-års laveste nivå, og til et kursnivå som nærmer seg 90 prosent lavere enn hva aksjen var i 2007 før finanskrisen den gang.

Når aksjen i dag faller til laveste nivå på 30 år, ja så henger dette sammen med enda flere dårlige nyheter rundt banken.

Ja i går kom nyheten om at Deutsche Bank strøk for andre året på rad i Feds stresstest av 33 av verdens største banker, og som om ikke det var ille nok, ja så kom samtidig Det internasjonale pengefondet (IMF) med en rapport, og hvor de uttaler: - Blant de globalt systemisk viktige bankene fremstår Deutsche Bank som den viktigste bidragsyteren til systemisk risiko.

De to eneste bankene som ikke besto denne gangen i Feds stresstest av bankene var spanske Santander og altså den tyske storbanken Deutsche Bank.

Deutsche Bank har med dette strøket denne viktige stresstesten to år på rad, mens det står enda verre til for spanske Santander som nå har strøket tre år på rad.

Les også: «Nå er tiden inne for å kjøpe bolig i Spania - finn din drømmebolig her (Nye leil. fra kun 89.000 Euro)» [sponset lenke]

Teknisk analyse av Deutsche Bank aksjen (DBK:GR):

Ja ser vi på det tekniske bildet for Deutsche Bank så har den altså nå falt til 30-års laveste nivå.

Aksjen har nå de seneste dager brutt ned i gjennom nok et teknisk støttenivå som var rundt 13 Euro.

Deutsche Bank-aksjen har siden februar konsolidert mellom et støttenivå rundt 13 Euro og et motstandnivå rundt 16-18 Euro.

Når aksjen nå bryter ned i gjennom også støttenivået rundt 13 Euro, ja så er det lite teknisk støtte videre nedover for den hardt prøvede Deutsche Bank-aksjen.

For å endre dette negative tekniske bildet så må aksjen i første omgang etablere seg over 13 Euro nivået igjen.

Det vil likevel være først ved et eventuelt etablert brudd opp i gjennom 18 Euro nivået at det vil utløses mer langsiktige positive tekniske signaler for Deutsche Bank-aksjen.

Nå er tiden inne for å kjøpe bolig i Spania - Finn din drømmebolig i Spania her (Nye leil. fra kun 89.000 Euro) [sponset lenke]:

Diagram over kursutviklingen for Deutsche Bank AG siden 2000:

Kilde chart: IG.com

Fare for kraftig børsfall i sommer


11.06.2016 - Vi har i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere på Oslo Børs Benchmark indeks (OSEBX), og de viktige utenlandske børsindeksene Frankfurt DAX30 i Tyskland, og S&P500-indeksen i USA.

Videre så har vi også sett nærmere på oljeprisen (Brent Spot), og som vi mener kan komme til å falle helt ned mot 30 dollar per fat igjen, og det gjerne i løpet av bare en 3-4 måneders tid.

Les også: "Selg aksjer i mai - kjøp i november"

Du kan lese våre analyser av disse børsindekser, og oljeprisen, nedenfor annonsen her...

Teknisk analyse av Oslo Børs Benchmark indeks (OSEBX):

Oslo Børs Benchmark indeks (OSEBX) brøt for en ukes tid siden opp fra den fallende trenden, men endte fredag innenfor denne fallende trenden igjen.

Dersom Oslo Børs Benchmark indeks (OSEBX) skulle falle under 590 poeng i løpet av de neste ukene så vil det utløses nye negative tekniske signaler for OSEBX.

OSEBX vil da falle under både 50-dagers og 200-dagers glidende gjennomsnitt, samt et støttenivå som ligger rundt 590 poeng.

Det vil da signaliseres videre nedgang for OSEBX, og da i første omgang ned for en ny test av støttenivået ned mot 520 poeng (jf. diagram nederst i saken her).

Ved et brudd ned i gjennom det viktige tekniske støttenivået rundt 520 poeng så vil det utløses et kraftig teknisk salgssignal fra en større hode-skulder formasjon.

Da vil videre nedgang signaliseres for OSEBX, og da ned mot 400-450 poeng.

Basert på det samlede tekniske bildet for både OSEBX, og de viktige utenlandske børsindeksene DAX30 og S&P500, ja så vurderer vi hos Aksjeanalyser.com at det er stor fare for kraftige fall på børsene i månedene fremover.

Nå kan du få 1-års medlemskap hos Aksjeanalyser.com, SignalListen.com, og BullogBear.no, og tilgang til alle våre analyser m.m. for KUN 1.998,-!

Teknisk analyse av DAX30-indeksen i Tyskland:

Ser vi på det tekniske bildet for DAX30-indeksen i Tyskland så er denne i en fallende trend, og hvor videre nedgang signaliseres i tiden fremover (jf. diagram nederst i saken her).

DAX30-indeksen faller nå tilbake igjen i det korte bildet etter å ha vært oppe og testet motstandsnivået opp mot øvre trendlinje i den fallende trenden.

Momentum-indikatorer som RSI, Stochastics og MACD viser alle nå en fallende tendens og signaliserer videre nedgang for DAX30-indeksen på kort sikt.

Det tekniske bildet for DAX30-indeksen signaliserer nå videre nedgang ned mot nedre trendlinje i den fallende trenden på 1-3 måneders sikt.

Dersom DAX30-indeksen faller ned mot nedre trendlinje i den fallende trenden så vil det innebære et fall ned mot 8.000 poeng for DAX30-indeksen. Fredag endte DAX30-indeksen ned 2,52 prosent til 9.835 poeng.

Les også: «Nå er tiden inne for å kjøpe bolig i Spania - finn din drømmebolig her (Nye leil. fra kun 89.000 Euro)» [sponset lenke]

Teknisk analyse av S&P500-indeksen i USA:

S&P500-indeksen møter på betydelig teknisk motstand opp mot tidligere all-time-high nivåer i overkant av 2.100 poeng.

Momentum-indikatorer som RSI og Stochastics viser en overkjøpt situasjon for S&P500-indeksen på kort sikt, og indikerer at S&P500-indeksen kan stå foran en ny vending ned på kort sikt.

MACD momentum-indikatorer signaliserer også at S&P500-indeksen nå kan stå foran en ny vending ned i ukene og månedene som kommer.

På nedsiden er det i første omgang noe støtte rundt 2.000 poeng for S&P500-indeksen.

Brytes det nivået så vil det gjerne kunne komme en ny test av det viktigte tekniske støttenivået ned mot 1.800 på 1-3 måneders sikt.

Skulle også 1.800-nivået brytes for S&P500-indeksen så vil det utløses et nytt kraftig teknisk salgssignal for S&P500-indeksen. Det vil da signaliseres videre nedgang ned mot neste tekniske støttenivå av større betydning, og som da vil være ned mot 1.550 poeng.

Vi har også sett nærmere på oljeprisen (Brent Spot) hos Aksjeanalyser.com i dag, og som du kan lese mer om nedenfor her...

Trade CFD-er med en risikofri demokonto hos IG, og øv deg å trade med 100.000 fiktive kroner [sponset lenke]

Teknisk analyse av oljeprisen (Brent Spot):

Ser vi på det tekniske bildet for oljeprisen (Brent Spot) så har denne fått et kraftig løft de seneste månedene fra en bunn rundt 27 dollar den 20. januar 2016, og til høyest denne uken helt opp mot 53 dollar.

Oljeprisen har brutt ut av den bratt fallende trenden som startet sommeren 2014 (jf. diagram nederst i saken her), og har med dette utløst noen positive tekniske signaler.

Det er likevel for tidlig å si at den fallende trenden er over, og det er mulig det kan bli en ny fallende trend med noe lavere falltakt (jf. diagram nederst i saken her).

Dersom oljeprisen skulle falle under et viktig teknisk støttenivå rundt 45 dollar så vil det utløses et nytt kraftig teknisk salgssignal for oljeprisen.

Det vil da kunne komme en ny test av støttenivået rundt 30 dollar på 3-6 måneders sikt.

Det kan i denne sammenheng nevnes at oljeprisen også for et år siden fikk et kraftig løft rundt samme periode da oljeprisen steg fra en bunn rundt 45 dollar den 13. januar 2015, og opp til en topp rundt 70 dollar den 05. mai 2015.

Deretter fikk oljeprisen et kraftig fall fra rundt 70 dollar den 05. mai 2015, og helt ned til 42 dollar den 24. august 2015. Den gang falt altså oljeprisen med hele 40 prosent i løpet av bare cirka fire måneder.

Nå ser vi hos Aksjeanalyser.com en fare for et tilsvarende stort fall for oljeprisen fra nivå rundt 50 dollar, og ned mot 30 dollar. Dette gjerne i løpet av bare en 3-4 måneders tid.

På CNBC.com kunne man i går lese en artikkel hvor Matt Smith, director of commodity research at ClipperData, mener oljeprisen i løpet av månedene som kommer kan falle ned mot 30-40 dollar per fat. Du kan lese denne artikkelen her...

Matt Smith begrunner dette synet på et nært forestående kraftig fall i oljeprisen med blant annet forventninger om lavere import av olje fra Kina i løpet av kort tid.

"Kina importerer så mye olje, det er helt vanvittig. De importerer omtrent en million fat per dag mer enn de faktisk forbruker," sa han til CNBC "Squawk Box.

Kina har lagt ca 787.000 fat olje per dag til lagring i første kvartal 2016, i følge rapporter fra Oilprice.com, sitert av Bloomberg-data.

Ved Smiths beregninger så har Kina nå hamstret om lag 135 millioner fat olje. Problemet er de mest optimistiske anslagene setter Kinas lagringskapasitet til 155 millioner fat, sier han.

I teorien kan Kina sin lagringskapasitet dermed bli nådd i løpet av bare de neste 20 til 30 dager, og da vil importen av olje hos Kina kunne "falle utfor et stup," sa han.

Samtidig så ser man en gradvis økning i produksjonen hos Saudi-Arabia, Iran og Irak, og den senere tids høyere oljepriser ser ut til å utløse en tilsvarende økning i amerikansk oljeproduksjon, sa han videre. På onsdag indikerte de ukentlige data for aktive rigger i USA den første økningen på tre måneder.

Disse faktorene kan sende oljeprisen i en spiral ned mot $ 40 dollar fatet, og kanskje til og med ned mot 30 dollar per fat, avsluttet Smith.

Nå er tiden inne for å kjøpe bolig i Spania - Finn din drømmebolig i Spania her (Nye leil. fra kun 89.000 Euro) [sponset lenke]:

Diagram over utviklingen for Oslo Børs Benchmark indeks (OSEBX):


Diagram over utviklingen for Frankfurt DAX30-indeksen i Tyskland:


Diagram over utviklingen for S&P500-indeksen i USA:Diagram over utviklingen for oljeprisen (Brent Spot):

Kilde Charts: vikingen.se

Børsene kan gå mot skjebneuker

29.05.2016 - Vi har i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere på Oslo Børs (OSEBX), og de viktige utenlandske børsindeksene DAX30 i Tyskland og S&P500 i USA.

Det er i løpet av den siste tiden utløst enkelte positive tekniske signaler for Oslo Børs Benchmark indeks her hjemme i Norge, mens for eksempel den viktige tyske børsindeksen DAX30 er fortsatt innenfor en fallende trend.

I USA ligger den viktige S&P500-indeksen nå helt opp i mot et betydelig teknisk motstandsnivå ved tidligere topper rundt 2.100-2.130 poeng.

Utviklingen for disse viktige utenlandske børsindeksene i de nærmeste ukene kan bli avgjørende for den videre utviklingen på børsene i gjennom sommeren og utover høsten.

Les også: "Selg aksjer i mai - kjøp i november"

Du kan lese våre analyser i dag av Oslo Børs Benchmark indeks (OSEBX), den viktige tyske børsindeksen DAX30, og S&P500-indeksen i USA, nedenfor annonsen her...

Oslo Børs Benchmark indeks (OSEBX):

Oslo Børs Benchmark indeks (OSEBX) har i løpet av uken som gikk klart å bryte opp i gjennom et viktig teknisk motstandsnivå rundt 610 poeng.

OSEBX har med dette også brutt opp i gjennom motstandsnivået ved øvre trendlinje i den fallende trenden som startet for cirka ett år siden (jf. diagram nederst i saken her).

Videre så er nå 50-dagers glidende gjennomsnitt i ferd med å bryte opp i gjennom 200-dagers glidende gjennomsnitt.

Dette er positive tekniske signaler for den videre utviklingen for Oslo Børs Benchmark indeks (OSEBX) i tiden fremover.

Det skal likevel påpekes at OSEBX er overkjøpt på kort sikt i henhold til momentum-indikatorer som RSI og Stochastics.

Dette indikerer at det gjerne kan komme en konsolidering for OSEBX på kort sikt, og da gjerne mellom støttenivået ved 610 poeng, og neste motstandsnivå av betydning som er rundt 630 poeng.

Det som kan endre på disse positive tekniske signaler som nå er utløst for Oslo Børs Benchmark indeks (OSEBX) er om OSEBX skulle falle under 610-nivået igjen, og under 50-dagers og 200-dagers glidende gjennomsnitt (disse er nå rundt 590 poeng).

Siste frist for å spare 50% på 1-års medlemskap: Nå kan du få 1-års medlemskap hos Aksjeanalyser.com, SignalListen.com, og BullogBear.no for KUN 999,-! (Tilbudet varer kun frem til 01. Juni 2016, og deretter vil prisen for 1-års medlemskap være NOK 1.998,- per år)

Et fall for OSEBX under 590 poeng vil altså innebære en reversering av de positive tekniske signaler som nå er utløst for Oslo Børs Benchmark indeks.

Skulle OSEBX falle under 590-nivået igjen så vil den også falle inn igjen i den fallende trenden som den har beveget seg innenfor det siste året. Skulle dette skje så vil videre nedgang ned mot nedre trendlinje i den fallende trenden (ned mot 500 poeng) kunne skje i løpet av et par måneders sikt.

Det er altså utløst positive tekniske signaler for Oslo Børs Benchmark indeks den seneste tiden nå, og som indikerer at det kan komme et videre løft for OSEBX i tiden fremover.

Momentum-indikatorer som RSI og Stochastics viser imidlertid en overkjøpt situasjon for OSEBX på kort sikt, og indikerer således at det gjerne kan komme en konsolidering mellom 610-630 poeng de nærmeste 1-3 uker.

Videre så vil altså et fall under 590 poeng reversere disse positive tekniske signaler som nå er utløst for OSEBX, og som da vil komme inn igjen i den fallende trenden som startet for OSEBX for cirka ett år siden. Videre fall ned mot nedre trendlinje i den fallende trenden (ned mot 500 poeng) vil da være sannsynlig på 1-3 måneders sikt.

Oslo Børs har fått god drahjelp av oljeprisen som har kommet opp fra en bunn rundt 27 dollar, og opp til i dag cirka 50 dollar per fat.

Det som gjør oss noe usikker på om det vil være hold i dette bruddet opp fra den fallende trenden for Oslo Børs Benchmark indeks, er utviklingen for blant annet den viktige tyske børsindeksen DAX30. Du kan lese vår analyse av denne nedenfor her...

Les også: «Nå er tiden inne for å kjøpe bolig i Spania - finn din drømmebolig her (Nye leil. fra kun 104.000 Euro)» [sponset lenke]

Frankfurt DAX30-indeksen i Tyskland:

Ser vi på det tekniske bildet for den viktige europeiske børsindeksen DAX30 i Tyskland. Ja så har denne, og i motsetning til OSEBX her hjemme, foreløpig ikke klart å bryte ut av den fallende trenden som startet for cirka ett år siden.

DAX30-indeksen er altså fortsatt innenfor den fallende trenden som startet for litt over ett år siden (jf. diagram nederst i saken her), og nærmer seg nå motstandsnivået opp mot øvre trendlinje i denne fallende trenden.

DAX30-indeksen vil møte på motstandsnivået opp mot øvre trendlinje i den fallende trenden rundt 10.650 poeng, og det vil gjerne kunne komme en slik test av dette motstandsnivået i løpet av uken som kommer nå.

For DAX30-indeksen så er fortsatt 50-dagers glidende gjennomsnitt under 200-dagers glidende gjennomsnitt, og som indikerer at trenden fortsatt er fallende for DAX30-indeksen på mellomlang sikt.

Det samlede tekniske bildet for den viktige tyske børsindeksen DAX30 indikerer altså fortsatt fare for nye fall innenfor den fallende trenden som indeksen beveger seg innenfor.

Trade CFD-er med en risikofri demokonto hos IG, og øv deg å trade med 100.000 fiktive kroner [sponset lenke]

S&P500-indeksen i USA:

Når det gjelder den viktige amerikanske børsindeksen S&P500. Ja så tester denne også nå et viktige teknisk motstandsnivå opp mot 2.100-2.130 poeng, altså opp i mot tidligere all-time-high nivåer.

Viktige tekniske nivåer å følge med på for S&P500-indeksen fremover er ved motstandsnivået ved tidligere topper rundt 2.130 poeng, og på nedsiden det viktige tekniske støttenivået rundt 2.000 poeng.

Et brudd på et av disse nivåene vil være med å gi nye signaler for den videre utviklingen for S&P500-indeksen i USA.

Et eventuelt brudd ned i gjennom 2.000-nivået for S&P500-indeksen vil også medføre at indeksen bryter ned i gjennom 200-dagers glidende gjennomsnitt. Dette vil gi ytterligere negative tekniske signaler da for den videre utviklingen for S&P500-indeksen.

Oppsummering:

Her hjemme i Norge har det altså den seneste uken blitt utløst enkelte positive tekniske signaler for Oslo Børs Benchmark indeks (OSEBX), godt hjulpet av en oljepris som har kommet opp til 50 dollar per fat.

Det som gjør oss noe betenkte til disse positive tekniske signaler isolert sett for Oslo Børs Benchmark indeks er altså at den viktige tyske børsindeksen DAX30 fortsatt er innenfor en fallende trend.

Videre så er altså S&P500-indeksen i USA nå kommet helt opp i mot et betydelig teknisk motstandsnivå opp mot tidligere topper rundt 2.100-2.130 poeng.

Vi konstanterer altså at det er utløst positive tekniske signaler for Oslo Børs, men er ikke helt overbevist før vi ser for eksempel tilsvarende positive signaler for den viktige tyske børsindeksen DAX30.

Videre så ønsker vi gjerne også å se at den viktige S&P500-indeksen i USA klarer å bryte opp i gjennom det betydelige tekniske motstandsnivået den nå ligger helt opp i mot ved 2.100-2.130 poeng.

Nå er tiden inne for å kjøpe bolig i Spania - Finn din drømmebolig i Spania her (Nye leil. fra kun 104.000 Euro) [sponset lenke]:

Diagram over utviklingen for Oslo Børs Benchmark indeks (OSEBX):


Diagram over utviklingen for DAX30-indeksen i Tyskland:


Diagram over utviklingen for S&P500-indeksen i USA:


Kilde Charts: vikingen.se

Dette kan bli vinneraksjene i år


08.05.2016 - Vi har i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere på aksjene i en av vinnerbransjene på Oslo Børs både siden nyttår, og i løpet av de siste 12 måneder, nemlig sjømatsektoren.

Oslo Børs Seafood Index (OBSFX) har steget med hele 64,79 prosent de siste 12 måneder, mens Oslo Børs og Oslo Børs Benchmark indeks (OSEBX) i samme periode har falt med 8,17 prosent.

Bare siden nyttår så har Oslo Børs Seafood Index (OBSFX) steget med solide 19,76 prosent, mens Oslo Børs og Oslo Børs Benchmark indeks (OSEBX) har falt 2,35 prosent siden nyttår.

I det desidert største av sjømat-selskapene på Oslo Børs, Marine Harvest Group (MHG), så har det også skjedd større endringer på eiersiden i løpet av de seneste månedene.

Blant annet så kjøpte Trygve Hegnar rundt midten av februar i år en større aksjepost i Marine Harvest Group (MHG), på hele fire millioner aksjer, og som tilsvarer en eierandel i selskapet på cirka 0,9 prosent.

Med dagens aksjekurs på 128,60 kroner, så har Hegnar sine aksjer i Marine Harvest Group (MHG), en samlet verdi på rundt 500 millioner kroner. Dette må kunne sies å være en særdeles stor satsning av Trygve Hegnar, og som i følge sin egen 'Kapital 400' oversikt over de rikeste i Norge, hadde en formue på rundt 2,7 milliarder kroner. Hegnar sine aksjer i Marine Harvest Group utgjør dermed nesten 20 prosent av hele formuen hans, og som altså skal være på rundt 2,7 milliarder kroner.

John Fredriksen derimot, og gjennom sitt investeringsselskap Geveran Trading, valgte i begynnelsen av mars å selge hele 37,8 millioner aksjer i Marine Harvest, men eier etter dette fortsatt rundt 79,6 millioner aksjer i Marine Harvest Group. Dette tilsvarer da en eierandel i Marine Harvest Group (MHG) for John Fredriksen på rundt 17,6 prosent.

Vi har i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere på det tekniske bildet for de åtte aksjene som inngår i Oslo Børs Seafood Index (OBSFX), og da blant annet Marine Harvest-aksjen. Det tekniske bildet for Marine Harvest-aksjen indikerer at den kan komme til å stige kraftig videre i løpet av de neste 6-12 måneder.

Saken fortsetter nedenfor annonsen her:

Her litt kort informsjon om Oslo Børs Seafood Index (ticker: OBSFX):

Oslo Børs Seafood Index består av de mest likvide sjømatselskapene på Oslo Børs. Selskapene i OBSFX er friflytjustert og maks tillatt vekt for et selskap er 30% av indeksens markedsverdi. OBSFX revideres og cappes på halvårlig basis og endringene implementeres 1. desember og 1. juni. I perioden mellom revideringsdatoene holdes antall aksjer for hvert indeksmedlem fast, med unntak av kapitaljusteringer med utvanning for eksisterende aksjonærer. OBSFX er justert for utbytte (kilde: Oslo Børs).

Aksjene som i dag inngår i Oslo Børs Seafood Index (OBSFX) er som følger:

- Austevoll Seafood (ticker: AUSS)
- Bakkafrost (ticker: BAKKA)
- Grieg Seafood (ticker: GSF)
- Havfisk (ticker: HFISK)
- Lerøy Seafood Group (ticker: LSG)
- Marine Harvest Group (ticker: MHG)
- Norway Royal Salmon (ticker: NRS)
- Salmar (ticker: SALM)

Trade CFD-er med en risikofri demokonto hos IG, og øv deg å trade med 100.000 fiktive kroner [sponset lenke]

Teknisk analyse av Marine Harvest Group (MHG):

Marine Harvest, og som er det klart største av selskapene i Oslo Børs Seafood Index (OBSFX), viser en positiv utvikling innenfor en langsiktig stigende trend.

Videre kursoppgang signaliseres også for Marine Harvest-aksjen i tiden fremover innenfor denne langsiktige stigende trenden.

Aksjen fikk nylig en korreksjon ned, men tok fint i mot ved et viktig teknisk støttenivå rundt 120 kroner, og nær støttenivået ved nedre trendlinje i den langsiktige stigende trenden.

Nå indikerer det samlede positive tekniske bildet for Marine Harvest-aksjen videre kursoppgang i tiden fremover innenfor den langsiktige stigende trenden.

I henhold til den langsiktige stigende trenden for Marine Harvest så indikeres et potensiale for aksjen helt opp mot 200-220 kroner på 12 måneders sikt.

Det indikerer da en mulig oppgang på hele 55-70 prosent opp fra dagens kursnivå rundt 129 kroner på 12 måneders sikt.

Marine Harvest er med dette en av våre favoritter hos Aksjeanalyser.com innenfor sjømatsektoren på Oslo Børs på 6-12 måneders sikt.

For å lese våre øvrige analyser i dag av de syv andre aksjene som inngår i Oslo Børs Sefood Index (OBSFX), og for å få tilgang til vår oversikt over våre fem favoritt-aksjer innenfor sjømatsektoren hos Aksjeanalyser.com i denne vinnerbransjen på Oslo Børs, ja så må du være betalende medlem hos Aksjeanalyser.com.

Vi tilbyr nå i en begrenset periode frem til 31. Mai 2016 slikt 1-års medlemskap hos Aksjeanalyser.com, SignalListen.com, og BullogBear.no for KUN 999,- (dette tilsvarer da 50 prosent rabatt i forhold til ordinær pris som fra 01. Juni 2016 vil være på NOK 1.998,- for slikt 1-års medlemskap).

Nå kan du få 1-års medlemskap hos Aksjeanalyser.com, SignalListen.com, og BullogBear.no for KUN 999,

Nå er tiden inne for å kjøpe bolig i Spania - Finn din drømmebolig i Spania her (Nye leil. fra kun 104.000 Euro) [sponset lenke]:

Ukediagram over kursutviklingen for Marine Harvest-aksjen (MHG):


Kilde chart: vikingen.se


Disclaimer:

Analysene er utarbeidet av Aksjeanalyser.com. Aksjeanalyser.com garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysene. Eventuell eksponering i henhold til anbefalingene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors egen regning og risiko. Aksjeanalyser.com er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som måtte oppstå som følge av bruk av Aksjeanalyser.com sine analyser.

Analysene baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men Aksjeanalyser.com garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig. Uttalelser i analysene reflekterer Aksjeanalyser.com sin oppfatning på det tidspunkt analysene ble utarbeidet, og Aksjeanalyser.com forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Analysene skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som en anbefaling om investeringsstrategi.

Våre analyser på Aksjeanalyser.com er basert på teknisk analyse, og vi har hverken anledning til (krever egen konsesjon for investeringsrådgivning) eller mulighet for å gi personlige råd om aksjeinvesteringer til enkeltinvestorer.

Vi har mange tusen lesere av våre analyser hver måned, og ville således heller ikke hatt noen mulighet for å følge opp alle disse på personlig basis, og gi personlige anbefalinger om hva den enkelte investor bør gjøre av investeringer.

Våre analyser, som altså baserer seg på teknisk analyse, må kun ses på som investeringsideer, og ikke noe mer enn det. Hver enkelt investor må selv skaffe seg den nødvendige innsikt og forståelse for børs og finansmarkedene generelt, og de enkeltaksjer man selv velger å investere i, og gjerne få råd fra sin investeringsrådgiver eller megler annet sted før man gjør sine aksjeinvesteringer.

Opplysninger om eventuelle interessekonflikter, som egne beholdninger og posisjoner i de omtalte investeringsobjektene, vil fremgå av analysene. Ved eventuelle spørsmål rundt analysene og/eller annet vennligst ta kontakt med oss på mail: post [at] aksjeanalyser.com

Storbank spår Fredriksen-aksje ned 70 prosent


03.05.2016 - Vi har i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere på Fredriksen-aksjen og riggselskapet Seadrill (SDRL) på Oslo Børs. John Fredriksen eier direkte og indirekte til sammen rundt 24 prosent av aksjene i Seadrill.

Seadrill-aksjen har falt kraftig siden toppen i slutten av 2013 da aksjen var høyest rundt 285 kroner.

Aksjen falt til lavest rundt 14 kroner i februar i år, men fikk så en kraftig rekyl helt opp mot 50 kroner i mars måned.

I dag faller Seadrill-aksjen igjen kraftig, og stuper hele 8 prosent tirsdag formiddag til 34 kroner.

Storbanken DNB var i går ute og gjentok sin salgsanbefaling på Seadrill-aksjen, og hvor de har kursmål for aksjen ved 10 kroner etter at selskapet har annonsert en forlenget periode med unntak fra krav i låneavtalene.

«Slik vi ser det er det nå mer sannsynlig at en finansieringsplan vil bli foreslått i andre halvår enn i Q2», kommenterte meglerhuset.

Les også: Selg aksjer i Mai - kjøp i November

Vi har i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere på det tekniske bildet for Seadrill-aksjen, og som du kan lese mer om nedenfor annonsen her...

Ja vi har i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere på Fredriksen-aksjen og riggselskapet Seadrill (SDRL) på Oslo Børs.

Siste frist for å spare 50% på 1-års medlemskap:

Nå kan du få 1-års medlemskap hos Aksjeanalyser.com, og tilknyttede tjenester SignalListen.com, og BullogBear.no for KUN 999,-! (Tilbudet varer kun frem til 01. Juni 2016, og deretter vil prisen for 1-års medlemskap være NOK 1.998,- per år)

Teknisk analyse av Seadrill (SDRL):

Ser vi på det tekniske bildet for Seadrill-aksjen så er denne i en langsiktig fallende trend, og hvor videre kursnedgang for aksjen signaliseres innenfor denne fallende trenden i tiden fremover.

Etter å ha fått en kraftig rekyl opp i perioden februar til mars i år, så faller aksjen nå tilbake igjen etter å ha testet et betydelig teknisk motstandsnivå i området rundt 45-50 kroner.

Aksjen har også møtt teknisk motstand opp mot 200-dagers glidende gjennomsnitt.

På kort sikt så indikerer nå momentum-indikatorer som RSI, Stochastics og MACD alle at aksjen gjerne står foran en ny vending ned i ukene fremover nå.

Det er begrenset med teknisk støtte for aksjen videre nedover før ned mot forrige bunn i februar, helt ned mot 14 kroner.

Dersom aksjen også skulle bryte ned i gjennom 14-nivået så vil den trolig falle ned mot neste tekniske støttenivå som da vil være ved nedre trendlinje i den fallende trenden, ned mot 10 kroner.

Det stemmer for øvrig da godt med DNB sitt kursmål for aksjen i deres oppdaterte analyse av Seadrill i dag, og hvor de altså opererer med et kursmål for aksjen ved 10 kroner.

Basert på det samlede negative tekniske bildet for Seadrill-aksjen så indikeres stor fare for et nytt kraftig fall for aksjen, og da i første omgang gjerne ned for å teste støttenivået fra forrige bunn i februar, rundt 14 kroner.

Videre så er det mulig aksjen kan komme til å falle helt ned mot nedre trendlinje i den langsiktige fallende trenden, helt ned mot 10 kroner.

Dersom Seadrill-aksjen skulle falle helt ned mot 10 kroner, ja så vil det innebære et kraftig fall fra dagens kursnivå rundt 34 kroner på hele 70 prosent.

Fra toppen i slutten av 2013 da aksjen var høyest rundt 285 kroner, så vil aksjen da om den faller helt ned mot 10 kroner, ha falt med vanvittige 96,5 prosent.

Nå er tiden inne for å kjøpe bolig i Spania - Finn din drømmebolig i Spania her (Nye leil. fra kun 104.000 Euro) [sponset lenke]:

Diagram over utviklingen for Seadrill-aksjen siden selskapet ble børsnotert sommeren 2005, og frem til i dag:


Kilde chart: vikingen.se


Disclaimer:

Analysene er utarbeidet av Aksjeanalyser.com. Aksjeanalyser.com garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysene. Eventuell eksponering i henhold til anbefalingene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors egen regning og risiko. Aksjeanalyser.com er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som måtte oppstå som følge av bruk av Aksjeanalyser.com sine analyser.

Analysene baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men Aksjeanalyser.com garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig. Uttalelser i analysene reflekterer Aksjeanalyser.com sin oppfatning på det tidspunkt analysene ble utarbeidet, og Aksjeanalyser.com forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Analysene skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som en anbefaling om investeringsstrategi.

Våre analyser på Aksjeanalyser.com er basert på teknisk analyse, og vi har hverken anledning til (krever egen konsesjon for investeringsrådgivning) eller mulighet for å gi personlige råd om aksjeinvesteringer til enkeltinvestorer.

Vi har mange tusen lesere av våre analyser hver måned, og ville således heller ikke hatt noen mulighet for å følge opp alle disse på personlig basis, og gi personlige anbefalinger om hva den enkelte investor bør gjøre av investeringer.

Våre analyser, som altså baserer seg på teknisk analyse, må kun ses på som investeringsideer, og ikke noe mer enn det. Hver enkelt investor må selv skaffe seg den nødvendige innsikt og forståelse for børs og finansmarkedene generelt, og de enkeltaksjer man selv velger å investere i, og gjerne få råd fra sin investeringsrådgiver eller megler annet sted før man gjør sine aksjeinvesteringer.

Opplysninger om eventuelle interessekonflikter, som egne beholdninger og posisjoner i de omtalte investeringsobjektene, vil fremgå av analysene. Ved eventuelle spørsmål rundt analysene og/eller annet vennligst ta kontakt med oss på mail: post [at] aksjeanalyser.com

Verdien på Apple ned tilsvarende hele Oslo Børs


01.05.2016 - Vi har i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere på Apple-aksjen, og som har falt kraftig både den siste uken, og det seneste året.

Ja Apple-aksjen har falt fra en topp for cirka ett år siden rundt 135 dollar, og til i dag rundt 94 dollar.

Apple-aksjen har altså falt med hele 30 prosent i løpet av det siste året.

Apple har med dagens aksjekurs en børsverdi på 520 milliarder dollar, eller rundt 4.186 milliarder norske kroner.

For et år siden så var børsverdien på Apple rundt 6.000 milliarder norske kroner, og børsverdien på Apple har således falt med rundt 1.800 milliarder kroner i løpet av det siste året.

Til sammenligning så er den samlede børsverdien av alle selskaper notert på Oslo Børs (163 selskaper) på cirka 1.800 milliarder, og altså omtrent det samme som Apple sin børsverdi har falt med det siste året.

Statoil som er det klart største selskapet notert på Oslo Børs har til sammenligning i dag en børsverdi på cirka 453 milliarder kroner. Telenor og DNB som er hhv. nr 2 og 3 på listen over de største selskapene på Oslo Børs har en børsverdi på hhv 208 og 168 milliarder kroner. På 15. plass av de største selskapene på Oslo Børs finner vi Storebrand, og som har en børsverdi på rundt 15 milliarder kroner.

Les også: Selg aksjer i Mai - kjøp i November

Ja Apple aksjonærene har altså sett børsverdien på selskapet bli redusert det seneste året med hele 1.800 milliarder kroner, og som altså tilsvarer den samlede børsverdien av samtlige 163 selskaper notert på Oslo Børs.

På den annen side så kan det nevnes at til tross for at børsverdien på Apple har falt med utrolige 1.800 milliarder kroner det seneste året så er verdien på selskapet fortsatt på hele 4.186 milliarder kroner.

Det norske oljefondet er til sammenligning i dag på rundt 7.000 milliarder kroner så verdien på Apple tilsvarer selv i dag langt over halvparten av verdien på hele det norske oljefondet.

Saken fortsetter nedenfor annonsen her...

Bakgrunnen for det kraftige fallet for Apple-aksjen i forrige uke var resultatrapporten for 1. kvartal som skuffet investorene.

Resultatrapporten til Apple, kunngjort tirsdag kveld i forrige uke, viste at teknologiganten for første gang siden 2003 hadde et fall i omsetningen. Samtidig falt salget av iPhone for første gang.

For kvartalet beløp inntektene seg til 50,6 milliarder dollar, ned fra 58 milliarder i tilsvarende kvartal i fjor. Salget av iPhone utgjorde 65 prosent av omsetningen.

I samme periode var nettoresultatet ned 23 prosent til 10,5 milliarder dollar, eller 1,9 dollar per aksje.

Det skuffet i forhold til markedets forventninger. Analytikerne hadde ifølge en undersøkelse fra Thomson Reuters sett for seg et resultat per aksje på 2 dollar av inntekter på 52 milliarder dollar.

For neste kvartal venter Apple enda lavere inntekter på 41-43 milliarder dollar.

Nå kan du få 1-års medlemskap hos Aksjeanalyser.com, SignalListen.com, og BullogBear.no for KUN 999,-!

Vi har i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere på det tekniske bildet for Apple-aksjen etter at den nå altså har falt med hele 30 prosent siden toppen rundt 135 dollar for cirka ett år siden.

Teknisk analyse av Apple-aksjen (AAPL):

Ser vi på det tekniske bildet for Apple-aksjen så er denne nå i en langsiktig fallende trend, og som startet for cirka ett år siden (jf. diagram nederst i saken her).

Etter forrige ukes kraftige fall for Apple-aksjen så er den nå kommet ned mot et teknisk støttenivå fra forrige bunn i starten av 2016, rundt 93 dollar.

Det samlede tekniske bildet for Apple-aksjen, og den langsiktige fallende trenden aksjen nå beveger seg innenfor, indikerer at aksjen nå kan komme til å bryte ned i gjennom dette tekniske støttenivået.

Dersom aksjen bryter ned under 92 dollar så vil det trolig komme en videre nedgang for Apple-aksjen ned mot neste tekniske støttenivå av betydning, og som er rundt 82 dollar.

Skulle også det nivået brytes så vil neste tekniske støttenivå av større betydning for aksjen være helt ned mot 55 dollar.

Basert på det samlede negative tekniske bildet for Apple-aksjen nå så vurderer vi hos Aksjeanalyser.com at aksjen gjerne kan komme til å falle videre i tiden fremover.

Vi ser aksjen ned mot 82 dollar på 1-3 måneders sikt, og skulle det nivået også brytes så mener vi aksjen kan komme til å falle helt ned mot 55 dollar.

Dersom Apple-aksjen skulle falle helt ned mot 55 dollar så vil det fortsatt være langt igjen til nivået fra slutten av 1997 da aksjen var rundt 0,45 dollar. Så selv om aksjen skulle falle ned mot for eksempel 55 dollar så vil den fortsatt ha over 120-doblet seg de seneste cirka 20 årene.

Nå er tiden inne for å kjøpe bolig i Spania - Finn din drømmebolig i Spania her (Nye leil. fra kun 104.000 Euro) [sponset lenke]:


Diagram over utviklingen for Apple-aksjen (ticker: AAPL) siden slutten av 2013, og frem til i dag:


Kilde chart: vikingen.se


Disclaimer:

Analysene er utarbeidet av Aksjeanalyser.com. Aksjeanalyser.com garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysene. Eventuell eksponering i henhold til anbefalingene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors egen regning og risiko. Aksjeanalyser.com er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som måtte oppstå som følge av bruk av Aksjeanalyser.com sine analyser.

Analysene baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men Aksjeanalyser.com garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig. Uttalelser i analysene reflekterer Aksjeanalyser.com sin oppfatning på det tidspunkt analysene ble utarbeidet, og Aksjeanalyser.com forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Analysene skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som en anbefaling om investeringsstrategi.

Våre analyser på Aksjeanalyser.com er basert på teknisk analyse, og vi har hverken anledning til (krever egen konsesjon for investeringsrådgivning) eller mulighet for å gi personlige råd om aksjeinvesteringer til enkeltinvestorer.

Vi har mange tusen lesere av våre analyser hver måned, og ville således heller ikke hatt noen mulighet for å følge opp alle disse på personlig basis, og gi personlige anbefalinger om hva den enkelte investor bør gjøre av investeringer.

Våre analyser, som altså baserer seg på teknisk analyse, må kun ses på som investeringsideer, og ikke noe mer enn det. Hver enkelt investor må selv skaffe seg den nødvendige innsikt og forståelse for børs og finansmarkedene generelt, og de enkeltaksjer man selv velger å investere i, og gjerne få råd fra sin investeringsrådgiver eller megler annet sted før man gjør sine aksjeinvesteringer.

Opplysninger om eventuelle interessekonflikter, som egne beholdninger og posisjoner i de omtalte investeringsobjektene, vil fremgå av analysene. Ved eventuelle spørsmål rundt analysene og/eller annet vennligst ta kontakt med oss på mail: post [at] aksjeanalyser.com

hits