Oljeprisen kan falle til 27 dollar


14.09.2016 - Vi har i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere igjen på oljeprisen, og som faller videre onsdag.

Dette til tross for ferske oljelagertall fra USA i ettermiddag, og som viste en nedgang i oljelagrene med 559.000 fat, mens analytikerne hadde ventet at oljelagrene hadde lagt på seg med 3,8 millioner fat.

Oljeprisen steg umiddelbart etter kunngjøringen, og steg med en dollar fra 46,30 dollar til 47,30 dollar i løpet av få minutter.

Kort tid etter falt oljeprisen (Brent Spot) raskt tilbake igjen, og handles nå onsdag kveld rundt 46 dollar per fat.

Oljeprisen er nå ved et viktig teknisk støttenivå, men flere tekniske indikatorer signaliserer at dette støttenivået gjerne ikke vil holde, og at oljeprisen kan stå foran videre fall i tiden fremover.

Det samlede negative tekniske bildet for oljeprisen indikerer nå at den i månedene fremover kan komme til å falle helt ned mot tidligere bunn fra begynnelsen av året da den var lavest rundt 27-30 dollar.

Du kan lese mer i vår tekniske analyse av oljeprisen nedenfor annonsen her...


Teknisk analyse av oljeprisen (Brent Spot):

Ja vi har altså i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere igjen på det tekniske bildet for oljeprisen (Brent Spot).

Oljeprisen har de seneste månedene etablert en stor rettvinklet fallende triangel-formasjon (jf. diagram nederst i saken her), og hvor et brudd ned i gjennom et svært viktig teknisk støttenivå ved 42 dollar vil utløse et kraftig teknisk salgssignal for oljeprisen.

Nå kan du få 1-års medlemskap hos Aksjeanalyser.com, SignalListen.com, og BullogBear.no, og tilgang til alle våre analyser m.m. for KUN 1.998,-!

Oljeprisen tester også nå et viktig teknisk støttenivå ved 46 dollar, og dersom oljeprisen nå faller under dette nivået så vil den trolig raskt kunne falle ned mot neste viktige tekniske støttenivå som da er ved 42 dollar.

Flere momentum-indikatorer som RSI, Stochastics, og MACD indikerer alle stor fare for videre nedgang for oljeprisen på kort sikt, og dermed vil oljeprisen gjerne komme til å bryte ned i gjennom støttenivået nå rundt 46 dollar.

Dersom det skulle skje, ja så indikerer det tekniske bildet for oljeprisen at den vil kunne falle fort ned mot 42 dollar.

Vet et brudd ned i gjennom det svært viktige tekniske støttenivået for oljeprisen ved 42 dollar, ja så vil det utløses et kraftig teknisk salgssignal for oljeprisen.

Den vil da også bryte ned i gjennom et viktig teknisk nivå ved 200-dagers glidende gjennomsnitt, og som ytterligere vil forsterke det tekniske salgssignalet som da vil utløses for oljeprisen om den bryter ned i gjennom USD 42-nivået.

Det vil også utløses et salgssignal fra en større dobbel-topp formasjon ved et brudd ned i gjennom USD 42-nivået.

Ja kommer det et slikt brudd ned i gjennom det svært viktige tekniske støttenivået ved USD 42,00, ja da vil det være stor fare for videre kraftig fall for oljeprisen. Oljeprisen kan da gjerne komme til å falle helt ned mot tidligere bunn fra begynnelsen av 2016, rundt 27-30 dollar.

Basert på det samlede negative tekniske bildet nå for oljeprisen så vurderer vi hos Aksjeanalyser.com at det er stor fare for at oljeprisen kan komme til å falle kraftig i månedene fremover, og at den gjerne kan komme til å falle helt ned mot tidligere bunn i år, rundt 27-30 dollar.

Nå er tiden inne for å kjøpe bolig i Spania - Finn din drømmebolig i Spania her (Nye leil. fra kun 104.000 Euro) [sponset lenke]:


Diagram over utviklingen for oljeprisen (øverste diagram er et dagdiagram, og nederste et ukediagram):


Kilde chart: vikingen.se


Disclaimer:

Analysene er utarbeidet av Aksjeanalyser.com. Aksjeanalyser.com garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysene. Eventuell eksponering i henhold til anbefalingene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors egen regning og risiko. Aksjeanalyser.com er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som måtte oppstå som følge av bruk av Aksjeanalyser.com sine analyser.

Analysene baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men Aksjeanalyser.com garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig. Uttalelser i analysene reflekterer Aksjeanalyser.com sin oppfatning på det tidspunkt analysene ble utarbeidet, og Aksjeanalyser.com forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Analysene skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som en anbefaling om investeringsstrategi.

Våre analyser på Aksjeanalyser.com er basert på teknisk analyse, og vi har hverken anledning til (krever egen konsesjon for investeringsrådgivning) eller mulighet for å gi personlige råd om aksjeinvesteringer til enkeltinvestorer.

Vi har mange tusen lesere av våre analyser hver måned, og ville således heller ikke hatt noen mulighet for å følge opp alle disse på personlig basis, og gi personlige anbefalinger om hva den enkelte investor bør gjøre av investeringer.

Våre analyser, som altså baserer seg på teknisk analyse, må kun ses på som investeringsideer, og ikke noe mer enn det. Hver enkelt investor må selv skaffe seg den nødvendige innsikt og forståelse for børs og finansmarkedene generelt, og de enkeltaksjer man selv velger å investere i, og gjerne få råd fra sin investeringsrådgiver eller megler annet sted før man gjør sine aksjeinvesteringer.

Opplysninger om eventuelle interessekonflikter, som egne beholdninger og posisjoner i de omtalte investeringsobjektene, vil fremgå av analysene. Ved eventuelle spørsmål rundt analysene og/eller annet vennligst ta kontakt med oss på mail: post [at] aksjeanalyser.com

Fredriksen-aksje kan eksplodere


13.09.2016 - Vi har i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere på John Fredriksen's tørrbulklast rederi, Golden Ocean Group Ltd. (ticker på Oslo Børs: GOGL).

Vi har i den sammenheng også sett nærmere på tørrbulkratene, ved Baltic Dry Index.

Fredriksen-aksjen Golden Ocean Group har hatt en katastrofal utvikling siden toppen rundt 575 kroner (justert for nylig 5 til 1 spleis av aksjene i selskapet) rundt årsskiftet 2013/2014, og til en bunn i februar i år, rundt 22 kroner.

Ja aksjen falt altså med vanvittige 96 prosent i løpet av litt over to år.

John Fredriksen-kontrollerte Hemen Holding ble tildelt 158 millioner nye aksjer i en emisjon i Golden Ocean Group Ltd i februar 2016, og kom etter det opp i totalt 232.436.122 aksjer i selskapet, tilsvarende 45 prosent av selskapet. John Fredriksen spyttet inn hele 790 millioner kroner i denne milliardemisjonen på totalt cirka 1,8 milliarder kroner i Golden Ocean Group i Februar 2016.

Emisjonskursen i Februar 2016 var på 5,00 kroner, og som etter den senere spleisen av aksjene i selskapet i forholdet 5 til 1, ja så tilsvarer det i dag justert for aksjespleisen 5 til 1 en emisjonskurs på 25 kroner. I dag endte aksjen i 32,20 kroner på Oslo Børs, og aksjekursen er nå da altså rundt 28 prosent høyere enn hva emisjonskursen var i februar 2016.

Aksjen har siden februar i år begynt å vise tegn til å gjerne ha satt en bunn, og det er siden februar etablert det som kan være en bunn-formasjon, en stor rettvinklet stigende triangel formasjon (les mer under vår tekniske analyse av aksjen lenger ned i saken her).

Ja vi har altså i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere på tørrbulklast rederiet til John Fredriksen, Golden Ocean Group Ltd, og vi har også sett nærmere på tørrbulkratene og Baltic Dry Index.

Du kan lese mer om dette nedenfor annonsen her....

Kort om Golden Ocean Group Ltd.:

Golden Ocean Group Ltd. (GOGL) is a leading international dry bulk shipping company based in Bermuda, mainly operating in the Capesize, Panamax and Supramax segments. GOGL is listed on NASDAQ and the Oslo Stock Exchange. GOGL owns and controls a fleet of 70 vessels including newbuildings and vessels chartered in on long term time charter contracts. GOGL provide customers with flexible and reliable transportation services and develop strong industry relations with partners and customers. Du kan lese mer om selskapet på deres hjemmesider her: http://www.goldenocean.bm/

Tørrbulkratene og Baltic Dry Index:

Det er den seneste tiden utløst flere positive tekniske signaler for den viktige tørrbulk indeksen, Baltic Dry Index.

Denne tørrbulkindeksen har siden årsskiftet 2013/2014 beveget seg innenfor en fallende trend, men har nå i løpet av den seneste tiden brutt opp av denne fallende trenden (jf. diagram nederst i saken her).

Indeksen har også brutt opp i gjennom et betydelig teknisk motstandsnivå rundt 750 poeng.

Dette til sammen er med og utløser svært positive tekniske signaler for den videre utviklingen for Baltic Dry Index'en, og hvor det tekniske bildet nå indikerer videre oppgang for tørrbulkratene i tiden fremover.

Det igjen gir naturligvis positive signaler for den kommende utviklingen for John Fredriksen's tørrbulklast rederi, Golden Ocean Group Ltd. i tiden fremover.

Vi har derfor hos Aksjeanalyser.com i dag valgt å se nærmere igjen på det tekniske bildet for Golden Ocean Group-aksjen på Oslo Børs, og som har ticker: GOGL.

Nå kan du få 1-års medlemskap hos Aksjeanalyser.com, SignalListen.com, og BullogBear.no, og tilgang til alle våre analyser m.m. for KUN 1.998,-!

Teknisk analyse av Golden Ocean Group Ltd (ticker på Oslo Børs: GOGL):

Ser vi på det tekniske bildet for Golden Ocean Group (jf. diagram nederst i saken her), ja så ser vi at aksjen har vært i en bratt fallende trend helt siden årsskiftet 2013/2014.

Aksjen synes imidlertid å gjerne ha satt en bunn i februar i år rundt 22 kroner, og har siden det etablert en stor rettvinklet stigende triangel konsolideringsformasjon.

Det er et betydelig teknisk motstandsnivå i denne triangel-formasjonen rundt 37 kroner, og dersom det kommer et etablert brudd opp i gjennom det nivået for aksjen. Ja så vil det utløse et kraftig teknisk kjøpssignal for aksjen.

Aksjen var nylig oppe og testet dette viktige tekniske motstandsnivået rundt 37 kroner, men har så falt noe tilbake igjen.

Vi hos Aksjeanalyser.com tror at et etablert brudd opp i gjennom 37-nivået kan komme i løpet av kort tid (2-4 uker). Dette tror vi basert på det samlede tekniske bildet for både Baltic Dry Index, og for Golden Ocean Group-aksjen.

Dersom det kommer et slikt etablert brudd opp i gjennom 37-nivået, ja så utløses et kraftig teknisk kjøpssignal for aksjen, og den vil da kunne stige kraftig på kort tid.

Vi hos Aksjeanalyser.com finner Golden Ocean Group-aksjen som en interessant og spennende kjøpskandidat rundt dagens kursnivå, rundt 33 kroner.

Vi har kursmål for aksjen ved 66 kroner på 3-6 måneders sikt. Vi tror altså at Fredriksen-aksjen, Golden Ocean Group, kan stå foran en dobling av aksjekursen, og det gjerne i løpet av bare 3-6 måneder.

Les gjerne også vår nylige analyse av en annen aksje, Northern Energy ASA (NORTH) her : "Aksjen kan doble seg på kort tid"

Nå er tiden inne for å kjøpe bolig i Spania - Finn din drømmebolig i Spania her (Nye leil. fra kun 104.000 Euro) [sponset lenke]:

Diagram over utviklingen for Baltic Dry Index (tørrbulkindeks):

Kilde chart: Bloomberg.com

Diagram over kursutviklingen for Golden Ocean-aksjen (GOGL):

Kilde chart: vikingen.se


Disclaimer:

Analysene er utarbeidet av Aksjeanalyser.com. Aksjeanalyser.com garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysene. Eventuell eksponering i henhold til anbefalingene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors egen regning og risiko. Aksjeanalyser.com er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som måtte oppstå som følge av bruk av Aksjeanalyser.com sine analyser.

Analysene baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men Aksjeanalyser.com garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig. Uttalelser i analysene reflekterer Aksjeanalyser.com sin oppfatning på det tidspunkt analysene ble utarbeidet, og Aksjeanalyser.com forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Analysene skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som en anbefaling om investeringsstrategi.

Våre analyser på Aksjeanalyser.com er basert på teknisk analyse, og vi har hverken anledning til (krever egen konsesjon for investeringsrådgivning) eller mulighet for å gi personlige råd om aksjeinvesteringer til enkeltinvestorer.

Vi har mange tusen lesere av våre analyser hver måned, og ville således heller ikke hatt noen mulighet for å følge opp alle disse på personlig basis, og gi personlige anbefalinger om hva den enkelte investor bør gjøre av investeringer.

Våre analyser, som altså baserer seg på teknisk analyse, må kun ses på som investeringsideer, og ikke noe mer enn det. Hver enkelt investor må selv skaffe seg den nødvendige innsikt og forståelse for børs og finansmarkedene generelt, og de enkeltaksjer man selv velger å investere i, og gjerne få råd fra sin investeringsrådgiver eller megler annet sted før man gjør sine aksjeinvesteringer.

Opplysninger om eventuelle interessekonflikter, som egne beholdninger og posisjoner i de omtalte investeringsobjektene, vil fremgå av analysene. Ved eventuelle spørsmål rundt analysene og/eller annet vennligst ta kontakt med oss på mail: post [at] aksjeanalyser.com

Børsene kan stå foran kraftig fall


11.09.2016 - Vi har i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere på den viktige amerikanske børsindeksen S&P500, og vi har også sett nærmere på den norske OBX-indeksen (indeks for de 25 største og mest omsatte selskapene på Oslo Børs).

De amerikanske børsene falt kraftig fredag, og det blant annet på grunn av frykt for nært forestående renteøkninger.

Både den viktig amerikanske børsindeksen S&P500, og den norske OBX-indeksen (indeks over de 25 største og mest omsatte selskapene på Oslo Børs) her hjemme, falt begge nær svært viktige tekniske støttenivåer i løpet av forrige uke. I uken som kommer nå kan disse svært viktige tekniske støttenivåer bli testet.

Skulle disse nivåene ryke så vil det utløses kraftige tekniske salgssignaler for både S&P500-indeksen i USA og OBX-indeksen her hjemme.

Federal Reserve-medlem Eric Rosengren uttalte seg fredag om hvilke risikoer han ser ved å vente for lenge med renteøkninger.

- Venter vi for lenge med å heve renten vil det på lang sikt kunne gi overoppheting og bli en trussel mot finansiell stabilitet, sa Eric Rosengren, leder for Federal Reserve i Boston, ifølge Bloomberg News.

Dow Jones falt 2,1 prosent til 18.087 poeng. S&P 500 endte ned 2,4 prosent til 2.128 poeng. Mens Nasdaq falt 2,5 prosent til 5.126 poeng.

Vi beveger oss nå også inn i den historisk sett mest turbulente tiden av året for børsene, og som er i månedene september og oktober. Mange av de kraftige børsfallene opp i gjennom historien har ofte skjedd i denne perioden vi nå beveger oss inn i.

Dette betyr selvfølgelig ikke at det trenger å komme et kraftig børsfall i denne perioden i år, men det kan likevel være verdt å merke seg at vi nå går inn i denne historisk sett mest turbulente tiden av året for børsene.

Vi har i dag hos Aksjeanalyser.com, og etter det kraftige børsfallet på fredag på de amerikanske børsene, sett nærmere på den svært viktige amerikanske børsindeksen S&P500, og vi har også sett nærmere på den norske OBX-indeksen.

Du kan lese våre tekniske analyser av S&P500-indeksen i USA, og OBX-indeksen i Norge nedenfor annonsen her...

Teknisk analyse av S&P500-indeksen i USA:

Børsene i USA falt altså kraftig fredag, blant annet på frykt for nært forestående renteoppgang i USA.

S&P500-indeksen hadde sitt største fall på en dag siden Brexit. S&P500-indeksen endte fredag ned med 2,4 prosent til 2.128 poeng.

Det samlede tekniske bildet for S&P500-indeksen indikerer nå stor fare for et kraftig fall i ukene og månedene fremover.

Nå kan du få 1-års medlemskap hos Aksjeanalyser.com, SignalListen.com, og BullogBear.no, og tilgang til alle våre analyser m.m. for KUN 1.998,-!

Etter fredagens kraftige fall for S&P500-indeksen i USA så har den brutt ned i fra en konsolideringsformasjon (jf. diagram nederst i saken her), og dette er med og utløser negative tekniske signaler for den videre utvikingen for S&P500-indeksen på kort sikt.

S&P500-indeksen falt også under sitt 50-dagers glidende gjennomsnitt etter fredagens kraftige fall, og dette gir ytterligere negative tekniske signaler for den videre utviklingen for S&P500-indeksen.

Flere momentum-indikatorer som RSI, Stochastics, og MACD viser alle en fallende tendens, og indikerer også stor fare for videre fall for S&P500-indeksen på kort sikt.

Dermed står et svært viktig teknisk støttenivå for S&P500-indeksen rundt 2.100-2.110 poeng i fare for å bli brutt i løpet av kort tid.

Dersom det skulle skje, og S&P500-indeksen faller under 2.100-nivået, og etablerer seg under det nivået. Ja så vil det utløses et kraftig teknisk salgssignal for S&P500-indeksen i USA, og det vil da signaliseres videre fall ned mot i første omgang neste tekniske støttenivå av større betydning, rundt 2.000-2.030 poeng.

Skulle også 2.000 nivået bli brutt så vil enda et kraftig teknisk salgssignal utløses, og da vil den viktige amerikanske børsindeksen S&P500 kunne falle helt ned mot tidligere bunner i 2015 og 2016, ned mot 1.850-1.870 poeng.

Basert på det samlede tekniske bildet for S&P500-indeksen så indikeres altså nå stor fare for et brudd ned i gjennom et viktig teknisk støttenivå rundt 2.100 poeng.

Dette vil i så fall utløse et kraftig teknisk salgssignal for den svært viktige amerikanske børsindeksen S&P500.

Det kan altså komme nye viktige signaler for den kommende utviklingen for verdens børser i løpet av uken som kommer. Fredag endte altså S&P500-indeksen kraftig ned og sluttet på 2.128 poeng.

Den er således bare rundt 1,33 prosent over dette svært viktige tekniske støttenivået nå, og et brudd ned i gjennom dette nivået kan altså gjerne komme i løpet av uken som kommer nå.

Teknisk analyse av OBX-indeksen (indeks for de 25 største og mest omsatte selskaper på Oslo Børs):

Det samlede tekniske bildet for den norske OBX-indeksen indikerer også stor fare for kursfall på Oslo Børs i tiden fremover nå.

OBX-indeksen har den seneste tiden etablert en triangel konsolideringsformasjon, og er nå nær ved å bryte ned i fra denne, og som i så fall vil utløse et teknisk salgssignal for OBX-indeksen (jf. diagram nederst i saken her).

Indeksen vil ved et brudd ned i gjennom 545-nivået også bryte ned i gjennom nedre trendlinje i den kortsiktige stigende trenden, og med det utløse enda et negativt teknisk signal for den videre utviklingen.

Flere momentum-indikatorer som RSI, Stochastics, og MACD indikerer også (i likhet med for S&P500-indeksen) stor fare for videre nedgang for OBX-indeksen.

Det som vil kunne utløse et kraftig teknisk salgssignal for den norske OBX-indeksen er om den skulle falle under et svært viktig teknisk støttenivå rundt 530 poeng.

Da vil det i så fall signaliseres videre kraftig fall for OBX-indeksen i tiden fremover, og i første omgang ned mot tidligere bunner fra 2015 og 2016, rundt 480-485 poeng.

Oppsummering:

Basert på det samlede tekniske bildet for både den viktige amerikanske børsindeksen S&P500, og den norske OBX-indeksen, så vurderer vi hos Aksjeanalyser.com at det nå er stor fare for at det kan bli svært turbulent på både verdens børser og Oslo Børs videre fremover i september og oktober.

Vi ser en stor fare for at børsene kan komme til å falle ned mot, og teste de viktige tekniske støttenivåene fra tidligere bunner i 2015 og 2016, rundt h.hv. 1.850 poeng for S&P500-indeksen og rundt 480 poeng for den norske OBX-indeksen.

Nå er tiden inne for å kjøpe bolig i Spania - Finn din drømmebolig i Spania her (Nye leil. fra kun 104.000 Euro)


Diagrammer over utviklingen S&P500-indeksen i USA (øverste diagram er et dagsdiagram og nederste diagram er et ukediagram):Diagrammer over utviklingen for den norske OBX-indeksen (øverste diagram er et dagsdiagram og nederste diagram er et ukediagram):


Kilde Charts: vikingen.se


Disclaimer:

Analysene er utarbeidet av Aksjeanalyser.com. Aksjeanalyser.com garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysene. Eventuell eksponering i henhold til anbefalingene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors egen regning og risiko. Aksjeanalyser.com er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som måtte oppstå som følge av bruk av Aksjeanalyser.com sine analyser.

Analysene baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men Aksjeanalyser.com garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig. Uttalelser i analysene reflekterer Aksjeanalyser.com sin oppfatning på det tidspunkt analysene ble utarbeidet, og Aksjeanalyser.com forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Analysene skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som en anbefaling om investeringsstrategi.

Våre analyser på Aksjeanalyser.com er basert på teknisk analyse, og vi har hverken anledning til (krever egen konsesjon for investeringsrådgivning) eller mulighet for å gi personlige råd om aksjeinvesteringer til enkeltinvestorer.

Vi har mange tusen lesere av våre analyser hver måned, og ville således heller ikke hatt noen mulighet for å følge opp alle disse på personlig basis, og gi personlige anbefalinger om hva den enkelte investor bør gjøre av investeringer.

Våre analyser, som altså baserer seg på teknisk analyse, må kun ses på som investeringsideer, og ikke noe mer enn det. Hver enkelt investor må selv skaffe seg den nødvendige innsikt og forståelse for børs og finansmarkedene generelt, og de enkeltaksjer man selv velger å investere i, og gjerne få råd fra sin investeringsrådgiver eller megler annet sted før man gjør sine aksjeinvesteringer.

Opplysninger om eventuelle interessekonflikter, som egne beholdninger og posisjoner i de omtalte investeringsobjektene, vil fremgå av analysene. Ved eventuelle spørsmål rundt analysene og/eller annet vennligst ta kontakt med oss på mail: post [at] aksjeanalyser.com

Aksjen kan doble seg på kort tid


08.09.2016 - Vi har i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere på det norske uavhengige energiselskapet North Energy ASA (ticker på Oslo Børs: NORTH).

Det ble i dag etter børsen hadde stengt i en børsmelding meldt om flere betydelige innsidekjøp av aksjer i selskapet.

Dette gir positive signaler for den videre kursutviklingen for aksjen.

Ja det ble altså i en børsmelding fra selskapet torsdag etter børsen hadde stengt meldt om flere betydelige innsidekjøp av aksjer i North Energy ASA av følgende primær-innsidere i selskapet:

- Anders Onarheim, styreleder i North Energy ASA, har i dag kjøpt 2.421.110 aksjer i selskapet til en kurs av NOK 1,60 per aksje. Anders Onarheim eier etter dette kjøpet i dag totalt 15.621.169 aksjer i North Energy ASA (tilsvarende en eierandel i selskapet på 13,12 prosent).

- Didrik Leikvang, finansiell rådgiver for North Energy ASA og primærinnsider i selskapet, har i dag kjøpt 2.421.110 aksjer i selskapet til en kurs av NOK 1,60 per aksje. Didrik Leikvang eier etter dette kjøpet i dag totalt 4.716.208 aksjer i North Energy ASA (tilsvarende en eierandel i selskapet på 3,96 prosent).

- Rachid Bendriss, også finansiell rådgiver for North Energy ASA og primærinnsider i selskapet, har også kjøpt 2.421.110 aksjer i North Energy ASA i dag, og til en kurs av NOK 1,60 per aksje. Rachid Bendriss eier etter dette kjøpet i dag totalt 6.173.100 aksjer i North Energy ASA (tilsvarende en eierandel i selskapet på 5,19 prosent).

Etter disse betydelige innsidekjøpene av aksjer i North Energy ASA i dag, ja så har vi hos Aksjeanalyser.com sett nærmere på det tekniske bildet for aksjen, og som du kan lese nedenfor annonsen her...

Først litt kort om selskapet North Energy ASA (ticker på Oslo Børs: NORTH) :

North Energy ASA (North) er et norsk, uavhengig energiselskap engasjert i letevirksomhet knyttet til olje og gass på norsk sokkel. Hovedkontoret er i Alta, med kontorer også i Tromsø, Stavanger og Oslo.

Du finner mer informasjon om selskapet på deres hjemmesider her: www.northenergy.no

Nå kan du få 1-års medlemskap hos Aksjeanalyser.com, SignalListen.com, og BullogBear.no, og tilgang til alle våre analyser m.m. for KUN 1.998,-!

Teknisk analyse av North Energy ASA (ticker: NORTH)

North Energy ASA har i likhet med mange andre oljerelaterte aksjer fått hard medfart, og aksjen har falt fra rundt 25 kroner i 2011, og til lavest en kurs rundt en krone i slutten av 2015 (jf. diagram nederst i saken her).

Aksjen har så fått et løft hittil i 2016, og endte i dag ved 1,69 kroner.

Etter den seneste tids kursoppgang for aksjen så er den nå etter oppgangen i dag kommet helt opp mot øvre trendlinje i den langsiktige fallende trenden.

Dette skulle isolert sett tale for at aksjen gjerne vil møte teknisk motstand her, og gjerne kunne få en korreksjon ned herifra i tiden som kommer.

Men etter dagens betydelige innsidekjøp av flere primær-innsidere i selskapet som nevnt ovenfor i saken her, ja så vil aksjen trolig stige videre fredag.

Det er dermed gode muligheter for at det vil kunne komme et brudd opp fra nevnte langsiktige fallende trend for aksjen nå, og det vil da utløse positive tekniske signaler for den videre kursutviklingen for aksjen i tiden fremover.

Momentum-indikatorer som RSI, Stochastics og MACD indikerer alle nå videre oppgang for aksjen i tiden fremover.

Videre så har for en tid tilbake 50-dagers glidende gjennomsnitt brutt opp i gjennom 200-dagers glidende gjennomsnitt, og med det utløst det som kalles et 'Golden Cross Signal'. Dette regnes for å være et sterkt signal om en større positiv trend endring for underliggende objekt, her North Energy-aksjen.

Aksjen er nå over både sitt 50-dagers glidende gjennomsnitt, og 200-dagers glidende gjennomsnitt, og begge disse glidende gjennomsnitt viser en stigende tendens. Dette er med og bekrefter at trenden for aksjen i dag er positiv, og det både på kort og mellomlang sikt.

Neste tekniske motstandsnivå for aksjen er nå rundt 1,90 kroner, og dersom aksjen også bryter opp i gjennom det nivået så vil det utløses et nytt kraftig teknisk kjøpssignal for aksjen.

Det vil da signaliseres videre oppgang opp mot neste tekniske motstandsnivå av større betydning for aksjen, og som da vil være opp mot 3,00-3,20 kroner.

Aksjen kan således være en doblingskandidat, og det på relativt kort sikt (gjerne ikke mer enn 3-6 måneders sikt).

Ved et eventuelt brudd opp i gjennom også 3,20-nivået, ja så vil videre oppgang opp mot neste tekniske motstandsnivå for aksjen av større betydning signaliseres, og som da vil være opp mot 5-6 kroner (jf. diagram nederst i saken her).

Basert på disse betydelige innsidekjøp i aksjen, og det nå samlede positive tekniske bildet for North Energy ASA. Ja så vurderer vi hos Aksjeanalyser.com aksjen som en spennende og interessant kjøpskandidat rundt dagens kursnivå.

Vi ser et potensiale for aksjen opp mot 1,90 kroner på kort sikt (1-3 uker), mens vi ser et potensiale for aksjen helt opp mot 3,00 kroner på 3-6 måneders sikt. Vi ser heller ikke bort i fra at aksjen kan komme til å stige helt opp mot 5-6 kroner på 1-2 års sikt. Det vil i så fall innebære mer enn en tredobling av aksjekursen fra torsdagens sluttkurs ved 1,69 kroner.

Selv om aksjen skulle stige helt opp mot 5-6 kroner på 1-2 års sikt, så vil den fortsatt ha falt med rundt 80 prosent siden toppen i 2011 da aksjen ble handlet rundt 25-26 kroner.

Vi hos Aksjeanalyser.com tror ikke disse tre primær-innsiderne i North Energy ASA kaster bort mange millioner hver på investeringer de ikke har veldig stor tro på, og vi tror altså at North Energy-aksjen kan stå foran et kraftig løft nå, og det både på kort og lengre sikt.

Nå er tiden inne for å kjøpe bolig i Spania - Finn din drømmebolig i Spania her (Nye leil. fra kun 104.000 Euro)

Diagram over kursutviklingen til North Energy aksjen (NORTH):


Kilde diagram: Vikingen.se


Disclaimer:

Analysene er utarbeidet av Aksjeanalyser.com. Aksjeanalyser.com garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysene. Eventuell eksponering i henhold til anbefalingene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors egen regning og risiko. Aksjeanalyser.com er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som måtte oppstå som følge av bruk av Aksjeanalyser.com sine analyser.

Analysene baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men Aksjeanalyser.com garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig. Uttalelser i analysene reflekterer Aksjeanalyser.com sin oppfatning på det tidspunkt analysene ble utarbeidet, og Aksjeanalyser.com forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Analysene skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som en anbefaling om investeringsstrategi.

Våre analyser på Aksjeanalyser.com er basert på teknisk analyse, og vi har hverken anledning til (krever egen konsesjon for investeringsrådgivning) eller mulighet for å gi personlige råd om aksjeinvesteringer til enkeltinvestorer.

Vi har mange tusen lesere av våre analyser hver måned, og ville således heller ikke hatt noen mulighet for å følge opp alle disse på personlig basis, og gi personlige anbefalinger om hva den enkelte investor bør gjøre av investeringer.

Våre analyser, som altså baserer seg på teknisk analyse, må kun ses på som investeringsideer, og ikke noe mer enn det. Hver enkelt investor må selv skaffe seg den nødvendige innsikt og forståelse for børs og finansmarkedene generelt, og de enkeltaksjer man selv velger å investere i, og gjerne få råd fra sin investeringsrådgiver eller megler annet sted før man gjør sine aksjeinvesteringer.

Opplysninger om eventuelle interessekonflikter, som egne beholdninger og posisjoner i de omtalte investeringsobjektene, vil fremgå av analysene. Ved eventuelle spørsmål rundt analysene og/eller annet vennligst ta kontakt med oss på mail: post [at] aksjeanalyser.com

 

Oljeprisen stuper under viktig nivå


07.07.2016 - Vi har i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere igjen på oljeprisen, og som stuper torsdag kveld etter nye oljelagertall fra USA.

Oljeprisen er i skrivende stund,  torsdag kveld 19:30, ned med over fem prosent til 46,60 dollar.

Dermed bryter oljeprisen ned i gjennom et svært viktig teknisk støttenivå, og utløser med dette et kraftig teknisk salgssignal.

Dette indikerer videre kraftig fall for oljeprisen i tiden fremover, og vi har i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere igjen på det tekniske bildet for oljeprisen.

Allerede for noen dager siden skrev vi om i en analyse til våre medlemmer hos Aksjeanalyser.com, og på vår tilhørende tjeneste for medlemmer på BullogBear.no, om at vi mente det var stor fare for et nært forestående brudd ned i gjennom det viktige tekniske støttenivået rundt 47 dollar for oljeprisen.

Nå kun få dager senere så bryter altså oljeprisen ned i gjennom dette svært viktige tekniske støttenivået for oljeprisen, og det utløses nå et kraftig teknisk salgssignal for oljeprisen dersom den ikke i løpet av de nærmeste dagene klarer å etablere seg over 47-dollar nivået igjen.

Les også: "Aksje firedoblet seg - nå kan det skje igjen"

Saken fortsetter nedenfor annonsen her....


Bakgrunnen for det kraftige fallet i oljeprisen torsdag kveld norsk tid kan nok mye forklares i ferske oljelagertall fra USA.

Råoljelagrene i USA falt med 2,2 millioner fat i uken som endte 1. juli, viser ferske tall fra det amerikanske energidepartementet (DOE).

Analytikere forventet at lagrene skulle falle med 2,1 millioner fat. Den uoffisielle statistikken fra American Petroleum Insitute viste imidlertid onsdag en nedgang på 6,7 millioner fat.

En forklaring på det kraftige oljeprisfallet i etterkant av lagertallene kan være den store forskjellen mellom den uoffisielle statistikken fra American Petroleum Insitute som onsdag viste en nedgang på 6,7 millioner fat.

Når det faktiske fallet i råoljelagrene i USA i følge ferske tall fra det amerikanske energidepartementet (DOE) viste et fall i råoljelagrene på 'bare' 2,2 millioner fat i uken som gikk. Ja så kan dette være noe av forklaringen til det kraftige oljeprisfallet nå torsdag kveld etter disse nye oljelagertallene.

Videre så viste dagens oljelagertall også at bensinlagrene falt med 0,1 millioner fat, mot et forventet fall på 0,3 millioner fat. Dette kan også være en årsak til at markedet reagerer med å sende oljeprisen nedover torsdag kveld.

Det har også de seneste dagene kommet nyheter om at Libya har sagt de vil åpne en av de store havnene sine, slik at de kan eksportere mer olje.

Ja nå som oljeprisen er i ferd med å bryte ned i gjennom det svært viktige tekniske støttenivået rundt 47 dollar, så har vi altså i dag sett nærmere igjen på det tekniske bildet for oljeprisen (Brent Spot).

Nå kan du få 1-års medlemskap hos Aksjeanalyser.com, SignalListen.com, og BullogBear.no, og tilgang til alle våre analyser m.m. for KUN 1.998,-!

Teknisk analyse av oljeprisen (Brent Spot):

Oljeprisen gav de første tekniske signaler om at toppen gjerne var nådd for denne gang, etter at den nylig brøt ut av den stigende trenden som har vedvart siden januar 2016.

Det har de seneste ukene blitt etablert en mulig topp-formasjon, i form av en rettvinklet fallende triangel formasjon, for oljeprisen.

Oljeprisen har flere ganger de siste ukene testet et viktig teknisk støttenivå ved 47 dollar, men torsdag kveld så raser altså oljeprisen over fem prosen, og rett ned i gjennom dette svært viktige tekniske støttenivået for oljeprisen (jf. diagrammer nederst i saken her).

Samtidig så indikerer flere momentum-indikatorer som RSI, Stochastics, og MACD at oljeprisen trolig står foran videre nedgang i ukene fremover.

Nå som oljeprisen er i ferd med å bryte ned i gjennom det viktige tekniske støttenivået rundt 47 dollar, så har vi i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere på hvor neste viktige tekniske støttenivåer for oljeprisen vil være fremover.

Ut i fra det kraftige tekniske salgssignal som nå er i ferd med å utløses for oljeprisen så indikerer det samlede negative tekniske bildet for oljeprisen nå at den gjerne kan komme til å falle ned mot 36-37 dollar på 1-3 måneders sikt.

Videre så vil det ved et eventuelt brudd ned i gjennom 36 dollar, utløses enda et kraftig teknisk salgssignal. Skulle det skje så vil oljeprisen trolig falle helt ned mot tidligere bunn i begynnelsen av januar 2016, helt ned mot 27 dollar.

Det samlede tekniske bildet for oljeprisen indikerer nå altså stor fare for videre kraftig fall for oljeprisen i ukene og månedene som kommer.
Nå er tiden inne for å kjøpe bolig i Spania - Finn din drømmebolig i Spania her (Nye leil. fra kun 104.000 Euro) [sponset lenke]:

Charts over utviklingen for oljeprisen (Brent Spot):


Kilde Charts: vikingen.se


Disclaimer:

Analysene er utarbeidet av Aksjeanalyser.com. Aksjeanalyser.com garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysene. Eventuell eksponering i henhold til anbefalingene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors egen regning og risiko. Aksjeanalyser.com er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som måtte oppstå som følge av bruk av Aksjeanalyser.com sine analyser.

Analysene baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men Aksjeanalyser.com garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig. Uttalelser i analysene reflekterer Aksjeanalyser.com sin oppfatning på det tidspunkt analysene ble utarbeidet, og Aksjeanalyser.com forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Analysene skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som en anbefaling om investeringsstrategi.

Våre analyser på Aksjeanalyser.com er basert på teknisk analyse, og vi har hverken anledning til (krever egen konsesjon for investeringsrådgivning) eller mulighet for å gi personlige råd om aksjeinvesteringer til enkeltinvestorer.

Vi har mange tusen lesere av våre analyser hver måned, og ville således heller ikke hatt noen mulighet for å følge opp alle disse på personlig basis, og gi personlige anbefalinger om hva den enkelte investor bør gjøre av investeringer.

Våre analyser, som altså baserer seg på teknisk analyse, må kun ses på som investeringsideer, og ikke noe mer enn det. Hver enkelt investor må selv skaffe seg den nødvendige innsikt og forståelse for børs og finansmarkedene generelt, og de enkeltaksjer man selv velger å investere i, og gjerne få råd fra sin investeringsrådgiver eller megler annet sted før man gjør sine aksjeinvesteringer.

Opplysninger om eventuelle interessekonflikter, som egne beholdninger og posisjoner i de omtalte investeringsobjektene, vil fremgå av analysene. Ved eventuelle spørsmål rundt analysene og/eller annet vennligst ta kontakt med oss på mail: post [at] aksjeanalyser.com

Aksje 4-doblet seg - kan nå skje igjen

Havyard 843 ice
07.07.2016 - Vi har i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere på verfts- og offshoreselskapet Havyard Group ASA (HYARD).

Havyard Group ASA utvikler og selger skipsdesign og skipsutstyr i tillegg til sin egen bygging av avanserte fartøy for verft og rederier over hele verden som opererer innenfor offshore, olje & gass, fiskeri og havbruk. Havyard Group leverer produkter og tjenester innen hele verdikjeden fra fartøyets design, konstruksjon, ettersalg, og livssyklus støtte til skip i drift.

Havyard overrasket markedet med gode kvartalstall 24. mai, og aksjen fikk så et kraftig løft.

Ja faktisk så steg Havyard-aksjen fra en kurs rundt 2,50 før kvartalstallene for 1. kvartal 2016, og helt opp til en topp ved 11,45 kroner den 30. mai.

Havyard-aksjen steg altså med vanvittige 358 prosent, og mer enn firedoblet seg, og det på bare i løpet av en ukes tid etter presentasjonen av kvartalstallene for 1. kvartal 2016 den 24. mai.

Siden har Havyard-aksjen konsolidert, og handles i dag rundt 7,50 kroner.

Nå indikerer imidlertid det tekniske bildet for aksjen at en ny kraftig oppgang for aksjen kan være nær forestående.

Du kan lese mer om dette, og vår tekniske analyse av Havyard-aksjen nedenfor annonsen her...

Havyard Group ASA - Resultat 1. kvartal 2016:

Havyard overrasket altså markedet med gode kvartalstall den 24. mai i år.

Topplinjen falt riktignok med 103 millioner kroner, i forhold til samme kvartal i fjor.

Men selskapet hadde samtidig klart å kutte kostnadene med hele 115,5 millioner kroner, og dermed klarte de likevel å øke selskapets driftsresultat i første kvartal til 18,7 millioner kroner av en omsetning på 460 millioner kroner.

- Etter ferdigstilling av flere kostbare prototypeprosjekt, vesentlige kostnadskutt, og omstruktureringer ser vi nå at trenden er snudd, uttalte konsernsjef Geir Johan Bakke i en pressemelding i forbindelse med resultatpresentasjonen for 1. kvartal 2016.

- Vi ser en positiv utvikling i flere av våre prosjekt, spesielt i forretningsområdet Havyard Ship Technology (verftet), der vi i 2015 hadde de største utfordringene, skrev Bakke videre i pressemeldingen.

Verftet har tre leveranser i 2016: Ett vindmølle-support skip til Esvagt for levering i august, og to isbrytere til russiske Femco for levering i oktober.

Nye markeder:

Konsernet har de siste årene utviklet produkter og tjenester for nye markeder, som vindmølle-service, fiskeri, isbrytere og oppdrett.

Dette viser seg å være en riktig beslutning selv om investeringer i nye produkter har preget resultatene de siste to årene, da vi opplever god markedsaktivitet i disse segmentene, skrev konsernsjefen, som forventer at den positive utviklingen vil holde seg videre fremover.

Ja vi har altså i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere på det tekniske bildet for denne aksjen som altså steg med vanvittige 358 prosent på bare en uke i slutten av mai.

Teknisk analyse av Havyard Group ASA (HYARD):

Havyard-aksjen var siden 2014, og frem til den kraftige oppgangen i slutten av mai i år, i en langsiktig fallende trend (jf. diagram nederst i saken her).

Aksjen brøt så ut av denne langsiktige fallende trenden i slutten av mai etter den kraftige oppgangen i forbindelse med presentasjonen av selskapets resultater for 1. kvartal.

Aksjen har så siden juni og frem til i dag konsolidert, og etablert en triangel-konsolideringsformasjon.

Slike triangel konsolideringsformasjoner etterfølges ofte av en videre kraftig oppgang, og gjerne da av tilsvarende størrelse som den forutgående kraftige oppgangen før etableringen av slik triangel konsolideringsformasjon.

Havyard-aksjen finner også god teknisk støtte nå i området rundt 7,00-7,50 kroner.

Dersom Havyard-aksjen nå bryter opp i fra denne triangel konsolideringsformasjonen, ja så vil det utløses et nytt kraftig teknisk kjøpssignal for aksjen.

Det vil da være lite teknisk motstand for videre oppgang for aksjen, og det tekniske bildet for aksjen indikerer da at den kan ha potensiale til å kunne stige helt opp mot 25-30 kroner på 6-12 måneders sikt.

Nå kan du få 1-års medlemskap hos Aksjeanalyser.com, SignalListen.com, og BullogBear.no, og tilgang til alle våre analyser m.m. for KUN 1.998,-!

Vi hos Aksjeanalyser.com vurderer Havyard-aksjen som en spennende kjøpskandidat rundt dagens kursnivå ved 7,50 kroner, og vi ser et mulig potensiale for aksjen helt opp mot 25-30 kroner på bare 6-12 måneders sikt.

Skulle aksjen stige helt opp mot 30 kroner, ja så vil det tilsvare en oppgang på 300 prosent opp fra dagens kursnivå. Altså en tilsvarende kraftig oppgang som aksjen gjorde i løpet av bare en uke i slutten av mai etter presentasjonen av selskapets 1. kvartals resultat.

Vi må legge til at aksjen er svært volatil, og at det dermed innebærer høy risiko å investere i aksjen.

Nå er tiden inne for å kjøpe bolig i Spania - Finn din drømmebolig i Spania her (Nye leil. fra kun 104.000 Euro) [sponset lenke]:


Diagram over utviklingen for Havyard-aksjen (HYARD) siden 2014 og frem til i dag: 


Disclaimer:

Analysene er utarbeidet av Aksjeanalyser.com. Aksjeanalyser.com garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysene. Eventuell eksponering i henhold til anbefalingene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors egen regning og risiko. Aksjeanalyser.com er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som måtte oppstå som følge av bruk av Aksjeanalyser.com sine analyser.

Analysene baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men Aksjeanalyser.com garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig. Uttalelser i analysene reflekterer Aksjeanalyser.com sin oppfatning på det tidspunkt analysene ble utarbeidet, og Aksjeanalyser.com forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Analysene skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som en anbefaling om investeringsstrategi.

Våre analyser på Aksjeanalyser.com er basert på teknisk analyse, og vi har hverken anledning til (krever egen konsesjon for investeringsrådgivning) eller mulighet for å gi personlige råd om aksjeinvesteringer til enkeltinvestorer.

Vi har mange tusen lesere av våre analyser hver måned, og ville således heller ikke hatt noen mulighet for å følge opp alle disse på personlig basis, og gi personlige anbefalinger om hva den enkelte investor bør gjøre av investeringer.

Våre analyser, som altså baserer seg på teknisk analyse, må kun ses på som investeringsideer, og ikke noe mer enn det. Hver enkelt investor må selv skaffe seg den nødvendige innsikt og forståelse for børs og finansmarkedene generelt, og de enkeltaksjer man selv velger å investere i, og gjerne få råd fra sin investeringsrådgiver eller megler annet sted før man gjør sine aksjeinvesteringer.

Opplysninger om eventuelle interessekonflikter, som egne beholdninger og posisjoner i de omtalte investeringsobjektene, vil fremgå av analysene. Ved eventuelle spørsmål rundt analysene og/eller annet vennligst ta kontakt med oss på mail: post [at] aksjeanalyser.com

Pundet i fritt fall - kan stupe til 8 kr


05.07.2016 - Vi har i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere på britiske pund, og som tirsdag har falt under 11-nivået mot norske kroner.

Den tidligere stigende trenden som britiske pund har beveget seg innenfor mot norske kroner er nylig brutt, og nå signaliseres videre nedgang for britiske pund, både mot norske kroner og mot andre valutaer, i tiden fremover.

Britiske pund har på kort tid falt fra en topp rundt 13,25 i slutten av 2015 mot norske kroner, til nå en kurs rundt 10,95.

Britiske pund har altså stupt med rundt 17 prosent det seneste halve året mot norske kroner.

Nå indikerer det tekniske bildet for GBP/NOK at kursen kan komme til å falle både under 10, og gjerne helt ned mot tidligere bunner nede på 8-tallet, og som kursen var lavest i perioden rundt 2011-2013.

Saken fortsetter nedenfor annonsen her...

Ja vi har altså sett nærmere på britiske pund mot norske kroner i dag hos Aksjeanalyser.com, og som nevnt ovenfor her så signaliseres nå videre nedgang for britiske pund i tiden fremover.

Nå kan du få 1-års medlemskap hos Aksjeanalyser.com, SignalListen.com, og BullogBear.no, og tilgang til alle våre analyser m.m. for KUN 1.998,-!

Teknisk analyse av britiske pund (GBP) mot norske kroner:

GBP/NOK har altså falt fra en topp i slutten av 2015 rundt 13,25 til i dag en kurs rundt 10,95.

Den tidligere stigende trenden som GBP mot NOK beveget seg innenfor er nå klart brutt (jf. diagram nederst i saken her), og dette indikerer at kursen for GBP/NOK kan stå foran videre fall i tiden fremover.

Kursen for GBP/NOK har nå også brutt ned i gjennom et viktig teknisk støttenivå rundt 11,50, og det nivået representerer nå første tekniske motstandsnivå for GBP/NOK ved eventuelle rekyler opp.

Trade CFD-er med en risikofri demokonto hos IG, og øv deg å trade med 100.000 fiktive kroner [sponset lenke]

Videre nedover så er neste tekniske støttenivåer å følge med på for GBP/NOK ved hhv. 11,00, 10,60, og 9,70.

Dersom GBP/NOK skulle bryte ned i gjennom et viktig teknisk støttenivå rundt 9,70. Ja så vil det signaliseres videre nedgang for GBP/NOK ned mot tidligere bunner helt nede på 8-tallet, og som kursen var ved i  perioder rundt 2011-2013.

Det tekniske bildet for britiske pund mot norske kroner indikerer nå at det kursen gjerne kan komme til å falle ned mot 9,70-10,00 på 3-6 måneders sikt.

Videre så vil det ved et eventuelt brudd ned i gjennom et viktig teknisk støttenivå rundt 9,70, signaliseres videre nedgang for britiske pund mot norske kroner, helt ned mot 8-tallet.

Men 'aldri så galt at det ikke er godt for noe' som det heter seg. Ja svekkelsen av pundet gjør at mange nå ser muligheten til en billigere ferie på øyriket.

Britiske pund har nå altså falt med hele 17 prosent de seneste 6 måneder mot norske kroner, og nå indikeres altså videre fall for GBP mot NOK i månedene fremover, og gjerne vil britiske pund ha falt helt ned mot 9,70-10,00 mot juletider.

Da vil i så fall britiske pund ha falt med cirka 25 prosent det seneste året, ja om pundet skulle stå i 9,70 mot norske kroner mot juletider 2016.

Skulle kursen falle helt ned til 8-tallet, ja så vil britiske pund ha falt med rundt 35 prosent mot norske kroner. Vi hos Aksjeanalyser.com tror et slikt fall ned mot 8-tallet gjerne først vil kunne skje i løpet av første halvår 2017. Vi ser derimot stor sannsynlighet for at pundet kan falle ned mot 9,70-10,00 mot norske kroner innen utgangen av 2016.

Så kanskje det kan være lurt å legge årets julehandel til øyriket Storbritannia til Julen 2016 hvis britiske pund da skulle ha falt så mye som 25 prosent mot norske kroner det siste året.
Nå er tiden inne for å kjøpe bolig i Spania - Finn din drømmebolig i Spania her (Nye leil. fra kun 89.000 Euro) [sponset lenke]:

Diagram over utviklingen for GBP/NOK siden 1980 og frem til i dag:


Kilde chart: vikingen.se


Disclaimer:

Analysene er utarbeidet av Aksjeanalyser.com. Aksjeanalyser.com garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysene. Eventuell eksponering i henhold til anbefalingene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors egen regning og risiko. Aksjeanalyser.com er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som måtte oppstå som følge av bruk av Aksjeanalyser.com sine analyser.

Analysene baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men Aksjeanalyser.com garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig. Uttalelser i analysene reflekterer Aksjeanalyser.com sin oppfatning på det tidspunkt analysene ble utarbeidet, og Aksjeanalyser.com forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Analysene skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som en anbefaling om investeringsstrategi.

Våre analyser på Aksjeanalyser.com er basert på teknisk analyse, og vi har hverken anledning til (krever egen konsesjon for investeringsrådgivning) eller mulighet for å gi personlige råd om aksjeinvesteringer til enkeltinvestorer.

Vi har mange tusen lesere av våre analyser hver måned, og ville således heller ikke hatt noen mulighet for å følge opp alle disse på personlig basis, og gi personlige anbefalinger om hva den enkelte investor bør gjøre av investeringer.

Våre analyser, som altså baserer seg på teknisk analyse, må kun ses på som investeringsideer, og ikke noe mer enn det. Hver enkelt investor må selv skaffe seg den nødvendige innsikt og forståelse for børs og finansmarkedene generelt, og de enkeltaksjer man selv velger å investere i, og gjerne få råd fra sin investeringsrådgiver eller megler annet sted før man gjør sine aksjeinvesteringer.

Opplysninger om eventuelle interessekonflikter, som egne beholdninger og posisjoner i de omtalte investeringsobjektene, vil fremgå av analysene. Ved eventuelle spørsmål rundt analysene og/eller annet vennligst ta kontakt med oss på mail: post [at] aksjeanalyser.com

 

Europeiske aksjer siste 15 år: + 0 %

02.07.2016 - Vi har i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere på det europeiske aksjemarkedet.

Vi har sett nærmere på den europeiske børsindeksen Euronext 100, og som er ansett for å være en viktig referanseindeks for europeiske aksjer.

Euronext 100 er en indeks som består av de 100 største og mest likvide aksjer som omsettes på Euronext børsene i Europa.

Nå indikerer det tekniske bildet for denne viktige europeiske børsindeksen Euronext 100 at den for tredje gang på 15 år kan komme til å falle med rundt 50 prosent fra dagens nivå.

Les også: "Selg aksjer i mai - kjøp i november"

Saken fortsetter nedenfor annonsen her...


Ja vi har altså i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere på utviklingen for den viktige europeiske børsindeksen Euronext 100.

Vi har sett på utviklingen for Euronext 100 indeksen over de seneste 15 år, altså fra sommeren 2001, og frem til i dag sommeren 2016.

Nå kan du få 1-års medlemskap hos Aksjeanalyser.com, SignalListen.com, og BullogBear.no, og tilgang til alle våre analyser m.m. for KUN 1.998,-!

De som mener langsiktig sparing i aksjer alltid lønner seg vil her kunne få seg en overraskelse.

Utviklingen for den viktige Euronext 100 børsindeksen, og som alltså regnes for å være en viktig referanseindeks for europeiske aksjer. Ja den er i dag nær uforandret fra nivået for 15 år siden i 2001 (jf. diagram nederst i saken her).

Euronext 100 har de seneste 15 år svingt mellom lavest rundt 430 poeng, og høyest rundt 1030-1100 poeng.

Nå er den viktige europeiske børsindeksen Euronext 100 igjen på vei nedover etter å ha vært oppe rundt 1030 poeng i 2015.

Les også: «Nå er tiden inne for å kjøpe bolig i Spania - finn din drømmebolig her (Nye leil. fra kun 89.000 Euro)» [sponset lenke]

Euronext 100 er nå i en fallende trend (jf. diagram nederst i saken her), og inntil indeksen bryter ut av denne fallende trenden så signaliseres videre nedgang for Euronext 100 i tiden fremover.

Euronext 100 indeksen er i dag rundt 850 poeng, og det er et betydelig teknisk motstandsnivå for indeksen rundt 900 poeng.

For at den negative trenden som den viktige europeiske børsindeksen Euronext 100 nå befinner seg i skal bli brutt så må indeksen bryte ut av den fallende trenden, og etablere seg over det betydelige tekniske motstandsnivået ved 900 poeng.

Trade CFD-er med en risikofri demokonto hos IG, og øv deg å trade med 100.000 fiktive kroner [sponset lenke]

Inntil dette eventuelt skjer, ja så signaliseres videre fall for Euronext 100 indeksen, og det kan ikke utelukkes at indeksen nok en gang kan komme til å falle helt ned mot 430 poeng. Slik den har gjort to ganger tidligere de seneste 15 år etter å ha vært oppe rundt 1030-1100 poeng.

Dersom Euronext 100 indeksen skulle falle nok en gang ned mot 430-nivået, ja så vil det innebære at denne viktige europeiske børsindeksen kan komme til å falle med hele 50 prosent fra dagens nivå.

Vi hos Aksjeanalyser.com sier ikke at dette vil skje, men vi utelukker heller ikke at det kan komme til å skje igjen. Så lenge Euronext 100 indeksen er i en fallende trend så signaliserer det tekniske bildet for indeksen stor fare for nye kraftige fall for denne viktige europeiske børsindeksen, Euronext 100.

For at dette negative tekniske bildet for Euronext 100 indeksen skal endres så må altså indeksen først bryte ut av den fallende trenden, og den må også klare å etablere seg over det viktige og betydelige tekniske motstandsnivået rundt 900 poeng.

Inntil dette eventuelt skjer, ja så ser vi hos Aksjeanalyser.com fortsatt stor fare for nye kraftig børsfall i månedene og året som kommer.

Nå er tiden inne for å kjøpe bolig i Spania - Finn din drømmebolig i Spania her (Nye leil. fra kun 89.000 Euro) [sponset lenke]:


Diagram over utviklingen for Euronext 100 de seneste 15 år:


Kilde chart: vikingen.se


Disclaimer:

Analysene er utarbeidet av Aksjeanalyser.com. Aksjeanalyser.com garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysene. Eventuell eksponering i henhold til anbefalingene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors egen regning og risiko. Aksjeanalyser.com er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som måtte oppstå som følge av bruk av Aksjeanalyser.com sine analyser.

Analysene baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men Aksjeanalyser.com garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig. Uttalelser i analysene reflekterer Aksjeanalyser.com sin oppfatning på det tidspunkt analysene ble utarbeidet, og Aksjeanalyser.com forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Analysene skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som en anbefaling om investeringsstrategi.

Våre analyser på Aksjeanalyser.com er basert på teknisk analyse, og vi har hverken anledning til (krever egen konsesjon for investeringsrådgivning) eller mulighet for å gi personlige råd om aksjeinvesteringer til enkeltinvestorer.

Vi har mange tusen lesere av våre analyser hver måned, og ville således heller ikke hatt noen mulighet for å følge opp alle disse på personlig basis, og gi personlige anbefalinger om hva den enkelte investor bør gjøre av investeringer.

Våre analyser, som altså baserer seg på teknisk analyse, må kun ses på som investeringsideer, og ikke noe mer enn det. Hver enkelt investor må selv skaffe seg den nødvendige innsikt og forståelse for børs og finansmarkedene generelt, og de enkeltaksjer man selv velger å investere i, og gjerne få råd fra sin investeringsrådgiver eller megler annet sted før man gjør sine aksjeinvesteringer.

Opplysninger om eventuelle interessekonflikter, som egne beholdninger og posisjoner i de omtalte investeringsobjektene, vil fremgå av analysene. Ved eventuelle spørsmål rundt analysene og/eller annet vennligst ta kontakt med oss på mail: post [at] aksjeanalyser.com

Tysk bank kan gi ny finanskrise


30.06.2016 - Vi har i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere på en av verdens største banker, den tyske storbanken Deutsche Bank AG og som er i hardt vært om dagen.

Deutsche Bank-aksjen nådde i dag sitt laveste nivå på cirka 30 år, og endte i dag i 12,32 Euro, og børsverdien på den tyske storbanken er med dette faktisk lavere enn børsverdien på f.eks. vår norske storbank, DNB.

Dette har vi hos Aksjeanalyser.com vanskelig for å tolke annerledes enn at Deutsche Bank-aksjen nå prises på et nivå hvor markedet ser stor fare for at hele banken kan gå overende. Dette vil i så fall få kunne få alvorlige konsekvenser for stabiliteten i hele verdens finansmarkeder (les mer om dette lenger ned i saken her).

DNB har med dagens aksjekurs en børsverdi på cirka 161 Milliarder norske kroner.

Deutsche Bank-aksjen, og som i dag altså falt til laveste aksjekurs på 30 år, har nå en børsverdi på cirka 16,85 Milliarder Euro, eller omkring 157 Milliarder norske kroner.

Deutsche Bank AG er altså en av verdens største banker. Den har sitt sete i et kjent landemerke i Tyskland i Frankfurt am Main. Banken ble grunnlagt i 1870 i Berlin.

Deutsche Bank har også vært internasjonal investeringsrådgiver for den norske stat, blant annet for Statens pensjonsfond utland, bedre kjent som oljefondet.

Saken fortsetter nedenfor annonsen her...

Ja vi har altså sett nærmere på den tyske storbanken, Deutsche Bank AG i dag hos Aksjeanalyser.com, og hvor aksjekursen i dag altså har falt til laveste nivå på 30 år.

Trade CFD-er med en risikofri demokonto hos IG, og øv deg å trade med 100.000 fiktive kroner [sponset lenke]

Aksjekursen for Deutsche Bank er nå rundt 12,33 Euro, mens den var i rundt 107 Euro før finanskrisen i 2007.

Deutsche Bank aksjen har altså stupt med nesten 90 prosent siden 2007, og før finanskrisen i 2008.

Dette mens andre bank-aksjer rundt om i verden, og også her hjemme på Oslo Børs, har steget kraftig igjen siden etter finanskrisen i 2008.

Her hjemme har for eksempel DNB, og som også stupte under finanskrisen fra en topp rundt 90 kroner i begynnelsen av 2007, og til en bunn etter finanskrisen i 2008 på rundt 15 kroner.

Ja DNB steg så igjen fra 15-20 kroner i begynnelsen av 2009 til en topp rundt 140 kroner i Mai 2015, altså godt over nivået fra før finanskrisen i 2008 da aksjen var høyest rundt 90 kroner. Den seneste tiden har DNB-aksjen fått en korreksjon ned men er fortsatt rundt 100 kroner, og altså over topp-nivået fra før finanskrisen i 2008.

Nå kan du få 1-års medlemskap hos Aksjeanalyser.com, SignalListen.com, og BullogBear.no, og tilgang til alle våre analyser m.m. for KUN 1.998,-!

Mye verre står det altså til for aksjonærene i en av verdens største banker, Deutsche Bank AG, og som altså har måttet se aksjen i dag falle til 30-års laveste nivå, og til et kursnivå som nærmer seg 90 prosent lavere enn hva aksjen var i 2007 før finanskrisen den gang.

Når aksjen i dag faller til laveste nivå på 30 år, ja så henger dette sammen med enda flere dårlige nyheter rundt banken.

Ja i går kom nyheten om at Deutsche Bank strøk for andre året på rad i Feds stresstest av 33 av verdens største banker, og som om ikke det var ille nok, ja så kom samtidig Det internasjonale pengefondet (IMF) med en rapport, og hvor de uttaler: - Blant de globalt systemisk viktige bankene fremstår Deutsche Bank som den viktigste bidragsyteren til systemisk risiko.

De to eneste bankene som ikke besto denne gangen i Feds stresstest av bankene var spanske Santander og altså den tyske storbanken Deutsche Bank.

Deutsche Bank har med dette strøket denne viktige stresstesten to år på rad, mens det står enda verre til for spanske Santander som nå har strøket tre år på rad.

Les også: «Nå er tiden inne for å kjøpe bolig i Spania - finn din drømmebolig her (Nye leil. fra kun 89.000 Euro)» [sponset lenke]

Teknisk analyse av Deutsche Bank aksjen (DBK:GR):

Ja ser vi på det tekniske bildet for Deutsche Bank så har den altså nå falt til 30-års laveste nivå.

Aksjen har nå de seneste dager brutt ned i gjennom nok et teknisk støttenivå som var rundt 13 Euro.

Deutsche Bank-aksjen har siden februar konsolidert mellom et støttenivå rundt 13 Euro og et motstandnivå rundt 16-18 Euro.

Når aksjen nå bryter ned i gjennom også støttenivået rundt 13 Euro, ja så er det lite teknisk støtte videre nedover for den hardt prøvede Deutsche Bank-aksjen.

For å endre dette negative tekniske bildet så må aksjen i første omgang etablere seg over 13 Euro nivået igjen.

Det vil likevel være først ved et eventuelt etablert brudd opp i gjennom 18 Euro nivået at det vil utløses mer langsiktige positive tekniske signaler for Deutsche Bank-aksjen.

Nå er tiden inne for å kjøpe bolig i Spania - Finn din drømmebolig i Spania her (Nye leil. fra kun 89.000 Euro) [sponset lenke]:

Diagram over kursutviklingen for Deutsche Bank AG siden 2000:

Kilde chart: IG.com

Fare for kraftig børsfall i sommer


11.06.2016 - Vi har i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere på Oslo Børs Benchmark indeks (OSEBX), og de viktige utenlandske børsindeksene Frankfurt DAX30 i Tyskland, og S&P500-indeksen i USA.

Videre så har vi også sett nærmere på oljeprisen (Brent Spot), og som vi mener kan komme til å falle helt ned mot 30 dollar per fat igjen, og det gjerne i løpet av bare en 3-4 måneders tid.

Les også: "Selg aksjer i mai - kjøp i november"

Du kan lese våre analyser av disse børsindekser, og oljeprisen, nedenfor annonsen her...

Teknisk analyse av Oslo Børs Benchmark indeks (OSEBX):

Oslo Børs Benchmark indeks (OSEBX) brøt for en ukes tid siden opp fra den fallende trenden, men endte fredag innenfor denne fallende trenden igjen.

Dersom Oslo Børs Benchmark indeks (OSEBX) skulle falle under 590 poeng i løpet av de neste ukene så vil det utløses nye negative tekniske signaler for OSEBX.

OSEBX vil da falle under både 50-dagers og 200-dagers glidende gjennomsnitt, samt et støttenivå som ligger rundt 590 poeng.

Det vil da signaliseres videre nedgang for OSEBX, og da i første omgang ned for en ny test av støttenivået ned mot 520 poeng (jf. diagram nederst i saken her).

Ved et brudd ned i gjennom det viktige tekniske støttenivået rundt 520 poeng så vil det utløses et kraftig teknisk salgssignal fra en større hode-skulder formasjon.

Da vil videre nedgang signaliseres for OSEBX, og da ned mot 400-450 poeng.

Basert på det samlede tekniske bildet for både OSEBX, og de viktige utenlandske børsindeksene DAX30 og S&P500, ja så vurderer vi hos Aksjeanalyser.com at det er stor fare for kraftige fall på børsene i månedene fremover.

Nå kan du få 1-års medlemskap hos Aksjeanalyser.com, SignalListen.com, og BullogBear.no, og tilgang til alle våre analyser m.m. for KUN 1.998,-!

Teknisk analyse av DAX30-indeksen i Tyskland:

Ser vi på det tekniske bildet for DAX30-indeksen i Tyskland så er denne i en fallende trend, og hvor videre nedgang signaliseres i tiden fremover (jf. diagram nederst i saken her).

DAX30-indeksen faller nå tilbake igjen i det korte bildet etter å ha vært oppe og testet motstandsnivået opp mot øvre trendlinje i den fallende trenden.

Momentum-indikatorer som RSI, Stochastics og MACD viser alle nå en fallende tendens og signaliserer videre nedgang for DAX30-indeksen på kort sikt.

Det tekniske bildet for DAX30-indeksen signaliserer nå videre nedgang ned mot nedre trendlinje i den fallende trenden på 1-3 måneders sikt.

Dersom DAX30-indeksen faller ned mot nedre trendlinje i den fallende trenden så vil det innebære et fall ned mot 8.000 poeng for DAX30-indeksen. Fredag endte DAX30-indeksen ned 2,52 prosent til 9.835 poeng.

Les også: «Nå er tiden inne for å kjøpe bolig i Spania - finn din drømmebolig her (Nye leil. fra kun 89.000 Euro)» [sponset lenke]

Teknisk analyse av S&P500-indeksen i USA:

S&P500-indeksen møter på betydelig teknisk motstand opp mot tidligere all-time-high nivåer i overkant av 2.100 poeng.

Momentum-indikatorer som RSI og Stochastics viser en overkjøpt situasjon for S&P500-indeksen på kort sikt, og indikerer at S&P500-indeksen kan stå foran en ny vending ned på kort sikt.

MACD momentum-indikatorer signaliserer også at S&P500-indeksen nå kan stå foran en ny vending ned i ukene og månedene som kommer.

På nedsiden er det i første omgang noe støtte rundt 2.000 poeng for S&P500-indeksen.

Brytes det nivået så vil det gjerne kunne komme en ny test av det viktigte tekniske støttenivået ned mot 1.800 på 1-3 måneders sikt.

Skulle også 1.800-nivået brytes for S&P500-indeksen så vil det utløses et nytt kraftig teknisk salgssignal for S&P500-indeksen. Det vil da signaliseres videre nedgang ned mot neste tekniske støttenivå av større betydning, og som da vil være ned mot 1.550 poeng.

Vi har også sett nærmere på oljeprisen (Brent Spot) hos Aksjeanalyser.com i dag, og som du kan lese mer om nedenfor her...

Trade CFD-er med en risikofri demokonto hos IG, og øv deg å trade med 100.000 fiktive kroner [sponset lenke]

Teknisk analyse av oljeprisen (Brent Spot):

Ser vi på det tekniske bildet for oljeprisen (Brent Spot) så har denne fått et kraftig løft de seneste månedene fra en bunn rundt 27 dollar den 20. januar 2016, og til høyest denne uken helt opp mot 53 dollar.

Oljeprisen har brutt ut av den bratt fallende trenden som startet sommeren 2014 (jf. diagram nederst i saken her), og har med dette utløst noen positive tekniske signaler.

Det er likevel for tidlig å si at den fallende trenden er over, og det er mulig det kan bli en ny fallende trend med noe lavere falltakt (jf. diagram nederst i saken her).

Dersom oljeprisen skulle falle under et viktig teknisk støttenivå rundt 45 dollar så vil det utløses et nytt kraftig teknisk salgssignal for oljeprisen.

Det vil da kunne komme en ny test av støttenivået rundt 30 dollar på 3-6 måneders sikt.

Det kan i denne sammenheng nevnes at oljeprisen også for et år siden fikk et kraftig løft rundt samme periode da oljeprisen steg fra en bunn rundt 45 dollar den 13. januar 2015, og opp til en topp rundt 70 dollar den 05. mai 2015.

Deretter fikk oljeprisen et kraftig fall fra rundt 70 dollar den 05. mai 2015, og helt ned til 42 dollar den 24. august 2015. Den gang falt altså oljeprisen med hele 40 prosent i løpet av bare cirka fire måneder.

Nå ser vi hos Aksjeanalyser.com en fare for et tilsvarende stort fall for oljeprisen fra nivå rundt 50 dollar, og ned mot 30 dollar. Dette gjerne i løpet av bare en 3-4 måneders tid.

På CNBC.com kunne man i går lese en artikkel hvor Matt Smith, director of commodity research at ClipperData, mener oljeprisen i løpet av månedene som kommer kan falle ned mot 30-40 dollar per fat. Du kan lese denne artikkelen her...

Matt Smith begrunner dette synet på et nært forestående kraftig fall i oljeprisen med blant annet forventninger om lavere import av olje fra Kina i løpet av kort tid.

"Kina importerer så mye olje, det er helt vanvittig. De importerer omtrent en million fat per dag mer enn de faktisk forbruker," sa han til CNBC "Squawk Box.

Kina har lagt ca 787.000 fat olje per dag til lagring i første kvartal 2016, i følge rapporter fra Oilprice.com, sitert av Bloomberg-data.

Ved Smiths beregninger så har Kina nå hamstret om lag 135 millioner fat olje. Problemet er de mest optimistiske anslagene setter Kinas lagringskapasitet til 155 millioner fat, sier han.

I teorien kan Kina sin lagringskapasitet dermed bli nådd i løpet av bare de neste 20 til 30 dager, og da vil importen av olje hos Kina kunne "falle utfor et stup," sa han.

Samtidig så ser man en gradvis økning i produksjonen hos Saudi-Arabia, Iran og Irak, og den senere tids høyere oljepriser ser ut til å utløse en tilsvarende økning i amerikansk oljeproduksjon, sa han videre. På onsdag indikerte de ukentlige data for aktive rigger i USA den første økningen på tre måneder.

Disse faktorene kan sende oljeprisen i en spiral ned mot $ 40 dollar fatet, og kanskje til og med ned mot 30 dollar per fat, avsluttet Smith.

Nå er tiden inne for å kjøpe bolig i Spania - Finn din drømmebolig i Spania her (Nye leil. fra kun 89.000 Euro) [sponset lenke]:

Diagram over utviklingen for Oslo Børs Benchmark indeks (OSEBX):


Diagram over utviklingen for Frankfurt DAX30-indeksen i Tyskland:


Diagram over utviklingen for S&P500-indeksen i USA:Diagram over utviklingen for oljeprisen (Brent Spot):

Kilde Charts: vikingen.se

hits