Billigste aksjen på Oslo Børs nå


03.12.2016 - Vi har i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere på en av aksjene på Oslo Børs innenfor den hardt prøvede riggsektoren, Awilco Drilling (ticker: AWDR), og som vi mener kanskje kan være en av de billigste aksjene både innenfor riggsektoren, men også generelt blant alle selskapene på Oslo Børs.

Awilco Drilling, og som har en svært solid største eier i selskapet med AWilhelmsen Group med en eierandel på 43,28 prosent, har sett aksjen stupe i likhet med resten av riggsektoren etter det kraftige oljeprisfallet siden 2014.

Aksjen har falt fra en topp ved 167,00 kroner den 25. juli 2014, og til lavest en kurs rundt 22,00 kroner i mai 2016, for så å deretter har fått seg et løft opp mot dagens nivå rundt 31,00 kroner (jf. diagram nederst i saken her). Aksjen har altså falt med rundt 80 prosent fra toppen i juli 2014 ved 167 kroner, og til i dag en kurs rundt 31,00 kroner.

Nå er det imidlertid utløst flere positive tekniske signaler for aksjen i løpet av den seneste tiden, og som indikerer at aksjen kan stå foran et kraftig løft i månedene og året som kommer (du kan lese mer om dette lenger ned i saken her).

Awilco Drilling er et av selskapene innen sektoren som fortsatt kan vise til overskudd selv i dagens svært utfordrende riggmarked, og selskapet har betalt kvartalsvise utbytter til aksjonærene selv nå i de seneste års utfordrende marked for riggsektoren.

Awilco Drilling kunne den 17. november melde om et resultat før skatt for 3. kvartal 2016 på 19 millioner dollar, eller rundt 160 millioner kroner. Dette er riktignok kraftig ned fra resultatet i samme kvartal i fjor da selskapet kunne vise til et resultat før skatt for 3. kvartal 2015 på hele 67 millioner dollar, eller rundt 563 millioner kroner.

Børsverdien for Awilco Drilling er for øvrig per i dag, og basert på fredagens sluttkurs for aksjen ved 31,30 kroner, på cirka 960 millioner kroner.

Den 25. August 2016 hadde vi for våre betalende medlemmer hos Aksjeanalyser.com en positiv analyse av et annet av riggselskapene på Oslo Børs, Odfjell Drilling (ODL), og hvor aksjekursen den gang var rundt 7,00 kroner. Fredag endte Odfjell Drilling-aksjen i 14,00 kroner, og har således doblet seg, og det bare i løpet av bare litt over tre måneder.

Vi hadde i samme analysesak den gang også en positiv analyse av bioteknologiselskapet Nordic Nanovector, og som vi har hatt gjentatte positive analyser av hos Aksjeanalyser.com det seneste året. Den gang, den 25. August 2016 var kursen for Nordic Nanovector-aksjen ved 31,90 kroner. Fredag endte aksjen i 113,00 kroner, og har således steget med hele 254 prosent siden vår positive analyse av aksjen den 25. august 2016. 

Videre i samme analysesak på Aksjeanalyser.com for våre betalende medlemmer så hadde vi en analyse av Axactor, og hvor aksjen her steget fra den gang ved vår analyse den 25. August 2016 en kurs ved 2,20 kroner, og til fredag en sluttkurs ved 2,88 kroner. Axactor-aksjen har således steget med solide 30 prosent i løpet av de seneste vel tre måneder siden vår positive analyse av aksjen den 25. august.

Disse analysene var kun tilgjengelige for våre betalende medlemmer hos Aksjeanalyser.com å lese her...

Nå kan du få 1-års medlemskap hos Aksjeanalyser.com, SignalListen.com, og BullogBear.no, og tilgang til alle våre analyser m.m. for KUN 1.998,-!
Teknisk analyse av aksjen:

Vi hos Aksjeanalyser.com har altså sett nærmere i dag på Awilco Drilling, og som vi mener er en av de meste interessante aksjene på Oslo Børs i dag innenfor riggsektoren, og vi  mener Awilco Drilling er blant aksjene både innenfor riggsektoren og på Oslo Børs generelt med det største potensiale på 6-12 måneders sikt.

Selskapet betalte til sammen kvartalsvise utbytter i 2015 på 1,75 dollar, eller cirka 14,7 kroner per aksje. Med fredagens aksjekurs så tilsvarer det en direkteavkastning i form av utbytte med dagens aksjekurs rundt 31,00 kroner på nesten 50 prosent.

Selv om kvartalsvise utbytter i 2016 er kraftig redusert fra nivået i 2015, 2014, og 2013, ja så kan det fort bli en bedring igjen for både riggsektoren generelt, og de kvartalsvise utbytter fra selskapet.

I 2014 utbetalte Awilco Drilling kvartalsvise utbytter på til sammen hele 4,45 dollar per aksje, eller rundt 37 kroner per aksje med dagens dollarkurs. I 2013 var de samlede kvartalsvise utbyttene fra selskapet på 4,20 dollar, eller rundt 35,00 kroner per aksje for 2013.

Med dagens kursnivå for Awilco Drilling-aksjen rundt 31,00 kroner så mener vi hos Aksjeanalyser.com at aksjen fremstår som svært lavt priset, og som kanskje den billigste av riggaksjene på Oslo Børs.

Ja kanskje til og med en av de billigste aksjene generelt sett på Oslo Børs i dag, og sett i lys av blant annet selskapets aksjonærvennlige utbyttepolitikk og historiske utbytter fra selskapet (jf. mer info lenger ned i saken her).

Ved en mulig videre oppgang for oljeprisen, og bedring av riggmarkedet igjen i årene fremover, så er det etter vår mening hos Aksjeanalyser.com fullt mulig at Awilco Drilling-aksjen kan komme til å flerdoble seg fra dagens kursnivå i løpet av det neste året.

Ja vi hos Aksjeanalyser.com ser en mulig flerdobling for Awilco Drilling-aksjen i løpet av de neste 12 måneder, og mener aksjen er svært attraktivt priset på dagens kursnivå, og spesielt med tanke på en oljepris som igjen viser styrke og som kan være på vei mot  70 dollar per fat de neste 3-6 måneder.

Les også vår analyse i uken som gikk av oljeprisen m.m. her, og hvor vi mener oljeprisen kan komme til å stige opp mot 70 dollar i løpet av de neste 3-6 måneder: "Oljeprisoppgang: Fredriksen-aksjer kan flerdoble seg"

Saken fortsetter nedenfor annonsen her...


Kort om Awilco Drilling:

Awilco Drillings two enhanced pacesetter semisubmersible drilling rigs have recently been recertified, overhauled and upgraded, offering customers improved reliability, operability and performance.

Awilco Drilling Limited was incorporated in December 2009 in connection with the acquisition of the two semi submersible drilling rigs, WilPhoenix (previously Arctic II) and WilHunter (previously Arctic IV). The company is registered in England & Wales with its operation based in Aberdeen, Scotland. The Company re-registered to a public company on 14 April 2011, under the name Awilco Drilling PLC.

Awilco Drilling PLC is listed on the Oslo Stock Exchange (Oslo Axess) under ticker code AWDR. The Awilhelmsen Group is the largest shareholder controlling 43.3% of the shares. Awilco Drilling PLC has management agreements in place with Awilco AS (and related companies) for ad-hoc support services.

Kort om seneste kvartalsresultat (3. kvartal 2016):

Awilco Drilling fikk et resultat før skatt på 19 millioner dollar i tredje kvartal 2016, mot 67 millioner dollar i samme kvartal året før.

Det fremgikk av selskapets kvartalsrapport torsdag 17. november 2016.

Driftsresultatet ble 22 millioner dollar (mot 12 millioner dollar i samme kvartal i fjor).

Styret i Awilco Drilling har godkjent å betale et utbytte på 0,20 dollar per aksje for tredje kvartal 2016, mot et utbytte på 0,10 dollar per aksje i andre kvartal.

Selskapets kontraktreserve var rundt 195 millioner dollar ved utgangen av tredje kvartal, sammenlignet med rundt 231 millioner dollar ved utgangen av foregående kvartal.

I riggmarkedet i Nord-Vest Europa er det fortsatt over-tilbud og det har ført til dagsrater nær break-even nivåer. Videre ser selskapet etterspørsel for feltavviklingsarbeid, men oppstart av disse kontraktene beveger seg mot våren 2018.

«Et sjeldent lyspunkt for investorene i riggsektoren»

Den 20. juni 2016 kunne man i DNB Markets sin morgenrapport lese:

«Et sjeldent lyspunkt for investorene i riggsektoren var fredagens melding om en positiv avklaring av kontrakten for Awilco Drillings WilPhoenix», skrev DNB Markets i sin morgenrapport den 20. juni 2016.

Videre stod det å lese den gang i DNB Markets sin morgenrapport: «Selskapet har kommet til enighet med kunden etter gjennomføringen av en 5-års klassing og det betyr at riggen går inn på en kontrakt og samtidig har ordre for de neste 22 månedene.»

Meglerhuset oppjusterte så sin anbefaling på Awilco Drilling opp fra Hold til Kjøp med et kursmål på 35 kroner pr aksje. Den gang var Awilco Drilling-aksjen rundt 25 kroner, mens den fredag altså endte i 31,30 kroner.

Nå kan du få 1-års medlemskap hos Aksjeanalyser.com, SignalListen.com, og BullogBear.no, og tilgang til alle våre analyser m.m. for KUN 1.998,-!
Teknisk analyse av aksjen:

Teknisk analyse av Awilco Drilling-aksjen (AWDR):

Awilco Drilling (AWDR) har brutt ut av en langsiktig fallende trend, og har med dette gitt de første positive tekniske signaler om at bunnen for aksjen nå kan være nådd.

Aksjen har også etablert en mulig omvendt hode-skulder formasjon (jf. diagram nedenfor), og hvor et etablert brudd opp i gjennom motstandslinjen ved 35,00 kroner vil utløse et kraftig teknisk kjøpssignal for aksjen.

Ved et slikt etablert brudd opp i gjennom 35,00-nivået så vil det være begrenset med teknisk motstand for videre kursoppgang for aksjen.

Potensialet for aksjen ved et slikt etablert brudd opp i gjennom 35,00-nivået vil i første omgang, og i henhold til nevnte omvendt hode-skulder formasjon, være opp mot 55,00 kroner på 3-6 måneders sikt.

Ellers så er det også utløst positive tekniske signaler for aksjen ved at den har brutt opp i gjennom både sitt 50-dagers og 200-dagers glidende gjennomsnitt.

Samtidig er 50-dagers glidende gjennomsnitt i ferd med å bryte opp i gjennom 200-dagers glidende gjennomsnitt.

Dette er med og gir ytterligere positive tekniske signaler for den videre utviklingen for aksjen på mellomlang og lang sikt.

Dette indikerer da altså et solid potensiale for aksjen på rundt 75 prosent opp fra fredagens sluttkurs ved 31,30 kroner, og det gjerne i løpet av bare en 3-6 måneders tid.

Basert på de positive tekniske signaler som er utløst for Awilco Drilling-aksjen den seneste tiden så vurderer vi hos Aksjeanalyser.com aksjen som en interessant investering ved dagens kursnivå.

Det som vil kunne sette virkelig fart på aksjen er altså om den skulle bryte opp i gjennom det viktige tekniske motstandsnivået rundt 35,00 kroner.

Vi hos Aksjeanalyser.com tror et slikt brudd opp i gjennom 35,00-nivået for aksjen kan være nært forestående, og vi finner Awilco Drilling som en av de mest interessante aksjene på Oslo Børs innenfor riggsektoren.

Vi mener også det er positivt med en solid største eier i selskapet med AWilhelmsen Offshore Group som eier 43,3 prosent av aksjene i Awilco Drilling.

Videre så har selskapet en aksjonærvennlig utbyttepolitikk. De seneste år har selskapet utdelt følgende utbytter per aksje (se oversikt lenger ned i saken her), og som har gitt aksjonærene en høy direkte avkastning i form av kvartalsvise utbytter.

For 2015 utbetalte Awilco Drilling kvartalsvise utbytter på til sammen 1,75 dollar, eller cirka 14,70 kroner per aksje. Sett i forhold til dagens aksjekurs ved 31,30 kroner så tilsvarer det en direkteavkastning i form av utbytte på hele 47 prosent.

Nå har riktignok de kvartalsvise utbyttene fra selskapet blitt kraftig redusert i 2016, men hittil de første tre kvartaler i 2016 så har selskapet gitt til sammen kvartalsvise utbytter på 0,40 dollar, eller tilsvarende rundt 3,36 kroner per aksje.
Dersom utbytte for 4. kvartal 2016 skulle bli på det samme som for 3. kvartal 2016 så vil selskapet ende med å betale et samlet utbytte for alle fire kvartaler i 2016 på 0,6 dollar eller cirka fem kroner per aksje.

Selv om de kvartalsvise utbyttene fra selskapet er blitt kraftig redusert i 2016 sett i forhold til foregående år så snakker vi likevel en direkteavkastning i form av utbytte per aksje for hele 2016 på rundt 15 prosent dersom utbytte for 4. kvartal 2016 skulle bli på nivå med utbytte nå for 3. kvartal.

På bakgrunn av både det tekniske bildet for aksjen, og utsikter for en videre oppgang i oljeprisen og dertil muligheter for bedring innen riggsektoren, samt selskapets aksjonærvennlige utbyttepolitikk og høye direkteavkastning i form av utbytte.

Ja så mener vi hos Aksjeanalyser.com at Awilco Drilling (AWDR) fremstår som en av de mest interessante investeringene på Oslo Børs nå innen riggsektoren.

Vi har altså et kortsiktig (3-6 måneder) kursmål for Awilco Drilling-aksjen ved 55,00 kroner. Videre så ser vi en mulig flerdobling for aksjen på 12 måneders sikt ved en oljepris opp mot 70 dollar per fat (les også vår analyse av oljeprisen m.m. her: "Oljeprisoppgang: Fredriksen-aksjer kan flerdoble seg".

Selv om Awilco Drilling-aksjen skulle tredoble seg fra dagens nivå på 12 måneders sikt, og stige opp mot 90 kroner, så vil aksjen fortsatt være ned nesten 50 prosent siden toppen i juli 2014 da aksjen var høyest ved 167 kroner.

Kvartalsvise utbytter fra Awilco Drilling:

Q3 2016 - Utbytte på 0,20 USD (ca 1,68 kr/aksje)
Q2 2016 - Utbytte på 0,10 USD (ca 0,84 kr/aksje)
Q1 2016 - Utbytte på 0,10 USD (ca 0,84 kr/aksje)


Q4 2015 - Utbytte på 0,25 USD (ca 2,10 kr/aksje)
Q3 2015 - Utbytte på 0,50 USD (ca 4,20 kr/aksje)
Q2 2015 - Utbytte på 0,50 USD (ca 4,20 kr/aksje)
Q1 2015 - Utbytte på 0,50 USD (ca 4,20  kr/aksje)


Q4 2014 - Utbytte på 1,00 USD (ca 8,40 kr/aksje)
Q3 2014 - Utbytte på 1,15 USD (ca 9,66 kr/aksje)
Q2 2014 - Utbytte på 1,15 USD (ca 9,66 kr/aksje)
Q1 2014 - Utbytte på 1,15 USD (ca 9,66 kr/aksje)


Q4 2013 - Utbytte på 1,10 USD (ca 9,24 kr/aksje)
Q3 2013 - Utbytte på 1,10 USD (ca 9,24 kr/aksje)
Q2 2013 - Utbytte på 1,00 USD (ca 8,40 kr/aksje)
Q1 2013 - Utbytte på 1,00 USD (ca 8,40 kr/aksje)

Nå er tiden inne for å kjøpe bolig i Spania - Finn din drømmebolig i Spania her (Nye leil. fra kun 104.000 Euro) [sponset lenke]:


Diagram over kursutviklingen til Awilco Drilling (AWDR):


Kilde chart: vikingen.se


Disclaimer:

Analysene er utarbeidet av Aksjeanalyser.com. Aksjeanalyser.com garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysene. Eventuell eksponering i henhold til anbefalingene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors egen regning og risiko. Aksjeanalyser.com er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som måtte oppstå som følge av bruk av Aksjeanalyser.com sine analyser.

Analysene baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men Aksjeanalyser.com garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig. Uttalelser i analysene reflekterer Aksjeanalyser.com sin oppfatning på det tidspunkt analysene ble utarbeidet, og Aksjeanalyser.com forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Analysene skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som en anbefaling om investeringsstrategi.

Våre analyser på Aksjeanalyser.com er basert på teknisk analyse, og vi har hverken anledning til (krever egen konsesjon for investeringsrådgivning) eller mulighet for å gi personlige råd om aksjeinvesteringer til enkeltinvestorer.

Vi har mange tusen lesere av våre analyser hver måned, og ville således heller ikke hatt noen mulighet for å følge opp alle disse på personlig basis, og gi personlige anbefalinger om hva den enkelte investor bør gjøre av investeringer.

Våre analyser, som altså baserer seg på teknisk analyse, må kun ses på som investeringsideer, og ikke noe mer enn det. Hver enkelt investor må selv skaffe seg den nødvendige innsikt og forståelse for børs og finansmarkedene generelt, og de enkeltaksjer man selv velger å investere i, og gjerne få råd fra sin investeringsrådgiver eller megler annet sted før man gjør sine aksjeinvesteringer.

Opplysninger om eventuelle interessekonflikter, som egne beholdninger og posisjoner i de omtalte investeringsobjektene, vil fremgå av analysene. Ved eventuelle spørsmål rundt analysene og/eller annet vennligst ta kontakt med oss på mail: post [at] aksjeanalyser.com

Oljeprisoppgang: Fredriksen-aksjer kan flerdoble seg


01.12.2016 - Vi har i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere på oljeprisen, og som har steget kraftig siden OPECs beslutning på onsdag om kutt i oljeproduksjonen fra Januar 2017.

Vi har i dag hos Aksjeanalyser.com også sett nærmere på de to John Fredriksen-dominerte selskapene Archer og Seadrill på Oslo Børs, og hvor aksjene har stupt de seneste årene med det kraftige fallet i oljeprisen.

Nå er det utløst flere positive tekniske signaler for disse Fredriksen-aksjene, og som indikerer at de kan flerdoble seg i løpet av 2017, og ved en videre kraftig oppgang i oljeprisen fremover.

Men la oss først se på oljeprisen, og som har steget fra rundt rundt 47 dollar før OPECs beslutning om kutt i oljeproduksjonen på onsdag, mens den nå torsdag kveld handles rundt 54,20 dollar per fat (Brent Spot).

Oljeprisen tester nå for sjette gang i løpet av de seneste 15 måneder et svært viktig teknisk motstandsnivå for oljeprisen (Brent Spot) rundt dette nivået ved 53,00-54,00 dollar som den handles rundt nå (jf. diagram nederst i saken her).

Dersom oljeprisen nå skulle klare å bryte opp i gjennom, og etablere seg over dette betydelige tekniske motstandsnivået rundt 53,00-54,00 dollar.

Så vil det utløses et kraftig teknisk kjøpssignal for oljeprisen, og da vil videre kraftig oppgang helt opp mot 70,00 dollar signaliseres for oljeprisen på 3-6 måneders sikt.

Skulle dette skje, og at oljeprisen får et videre kraftig løft slik i tiden fremover, og gjerne helt opp mot 70,00 dollar på bare 3-6 måneders sikt.

Ja så har vi i dag hos Aksjeanalyser.com altså sett nærmere på de to Fredriksen-aksjene Archer og Seadrill, og som vi tror kan bli to av vinnerne på Oslo Børs i tiden fremover ved en videre kraftig oppgang for oljeprisen inn i 2017.

Du  kan lese mer om dette nedenfor annonsen her....

Ja vi har altså i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere på Fredriksen-aksjene Archer og Seadrill på Oslo Børs, og hvor det tekniske bildet for disse aksjene nå indikerer at de kan stå foran en flerdobling i året som kommer.

For å få tilgang til alle våre analyser hos Aksjeanalyser.com så må du være betalende medlem.

Nå kan du få 1-års medlemskap hos Aksjeanalyser.com, SignalListen.com, og BullogBear.no, og tilgang til alle våre analyser m.m. for KUN 1.998,-!

Seadrill Ltd. (SDRL):

Seadrill Limited er en internasjonal boreentreprenør som tilbyr tjenester innen bore- og brønntjenester. Seadrills flåte består av 68 halvt nedsenkbare og oppjekkbare borerigger, boreskip og tenderrigger. Selskapet har ca. 7000 ansatte fra 25 forskjellige nasjoner og opererer i 15 land på fem kontinent.

Du finner mer informasjon om selskapet på deres nettsider her: http://www.seadrill.com/

Teknisk analyse av Seadrill (SDRL):

Ser vi på det tekniske bildet for Seadrill-aksjen så har denne falt kraftig siden toppen rundt 288 kroner i slutten av 2013, og før det kraftige oljeprisfallet.

Aksjen har siden den gang beveget seg innenfor en langsiktig fallende trend, men etter den seneste kraftige oppgang for aksjen så har den nå brutt ut av denne langsiktige fallende trenden (jf. diagram nederst i saken her).

Videre så har aksjen brutt opp i gjennom både sitt 50-dagers og 200-dagers glidende gjennomsnitt.

Dette er med og gir positive tekniske signaler for den videre utviklingen for Seadrill-aksjen på mellomlang og lang sikt.

Det er også blitt utløst et kraftig teknisk kjøpssignal for aksjen nå fra en stor dobbel-bunn formasjon.

Potensialet for aksjen på kort sikt, og i henhold til denne dobbel-bunn formasjonen som det nå er utløst et kraftig teknisk kjøpssignal for aksjen fra, er opp mot 40-50 kroner på 1-3 måneders sikt.

Dette nivået rundt 40-50 kroner har for øvrig Seadrill-aksjen vært oppe og testet to ganger tidligere i år, i mars og i mai (jf. diagram nederst i saken her).

Skulle aksjen bryte opp i gjennom 50-nivået så vil det utløses et nytt kraftig teknisk kjøpssignal for Seadrill-aksjen.

Basert på de positive tekniske signaler som nå er utløst for Seadrill-aksjen så vurderer vi hos Aksjeanalyser.com denne aksjen som en av de mest interessante aksjene på Oslo Børs med tanke på en mulig videre kraftig oljeprisoppgang.

Les også: "Anbefalte aksje: opp over 600 % på ett år"

Archer Ltd (ticker: ARCHER)

Archer is a global oil services company with a heritage in drilling and well services that stretches back over 40 years. Employing more than 5,000 people at 40 locations in 19 countries, from drilling services, well integrity & intervention, plug & abandonment to decommissioning, Archer is focused on safely delivering the highest quality services and products to the drilling and well service markets.

Du finner mer informasjon om selskapet på deres nettsider her: http://archerwell.com/

Teknisk analyse av Archer-aksjen:

Vi gjentar i dag hos Aksjeanalyser.com vår nylige positive analyse av Fredriksen-aksjen Archer Ltd, og som vi hadde en positiv analyse her den 09. oktober 2016: "Fredriksen-aksje kan flerdoble seg"

Den gang var Archer-aksjen i 5,28 kroner, mens den i dag endte i 7,12 kroner. Aksjen har således steget med rundt 35 prosent siden vår positive analyse av aksjen den gang for rundt to måneder siden.

Archer-aksjen har også falt kraftig de seneste årene, og aksjen har falt fra en topp rundt 120 kroner i midten av 2014, mens aksjen i dag endte i 7,12 kroner.

Aksjen var lavest i år helt nede i 2,60 kroner i mars, men har siden vist en mer positiv utvikling.

Det er etablert det som synes å være en tydelig bunn-formasjon for aksjen, i form av en stor rettvinklet stigende triangel formasjon (jf. diagram nederst i saken her).

Dersom aksjen bryter opp i gjennom, og etablerer seg over, et viktig teknisk motstandsnivå rundt 8,00 kroner, så vil det utløses et kraftig teknisk kjøpssignal for aksjen.

Da vil potensialet for aksjen kunne være helt opp mot 20,00 kroner på 6-12 måneders sikt.

Det vil i så fall da innebære rundt en tredobling for aksjen fra dagens kursnivå ved 7,12 kroner.

Vi har nylig hos Aksjeanalyser.com hatt en positiv analyse av Archer, og vi gjentar i dag vårt tidligere positive syn på aksjen.

Vi ser altså en mulig flerdobling for Archer-aksjen, og vi har kursmål for aksjen ved 20 kroner på 6-12 måneders sikt.

Nå er tiden inne for å kjøpe bolig i Spania - Finn din drømmebolig i Spania her (Nye leil. fra kun 104.000 Euro) [sponset lenke]:


Diagram over utviklingen for oljeprisen (Brent Spot):


Diagram over kursutviklingen for Seadrill-aksjen:


Diagram over kursutviklingen for Archer-aksjen:


Kilde Charts: vikingen.se


Disclaimer:

Analysene er utarbeidet av Aksjeanalyser.com. Aksjeanalyser.com garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysene. Eventuell eksponering i henhold til anbefalingene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors egen regning og risiko. Aksjeanalyser.com er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som måtte oppstå som følge av bruk av Aksjeanalyser.com sine analyser.

Analysene baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men Aksjeanalyser.com garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig. Uttalelser i analysene reflekterer Aksjeanalyser.com sin oppfatning på det tidspunkt analysene ble utarbeidet, og Aksjeanalyser.com forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Analysene skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som en anbefaling om investeringsstrategi.

Våre analyser på Aksjeanalyser.com er basert på teknisk analyse, og vi har hverken anledning til (krever egen konsesjon for investeringsrådgivning) eller mulighet for å gi personlige råd om aksjeinvesteringer til enkeltinvestorer.

Vi har mange tusen lesere av våre analyser hver måned, og ville således heller ikke hatt noen mulighet for å følge opp alle disse på personlig basis, og gi personlige anbefalinger om hva den enkelte investor bør gjøre av investeringer.

Våre analyser, som altså baserer seg på teknisk analyse, må kun ses på som investeringsideer, og ikke noe mer enn det. Hver enkelt investor må selv skaffe seg den nødvendige innsikt og forståelse for børs og finansmarkedene generelt, og de enkeltaksjer man selv velger å investere i, og gjerne få råd fra sin investeringsrådgiver eller megler annet sted før man gjør sine aksjeinvesteringer.

Opplysninger om eventuelle interessekonflikter, som egne beholdninger og posisjoner i de omtalte investeringsobjektene, vil fremgå av analysene. Ved eventuelle spørsmål rundt analysene og/eller annet vennligst ta kontakt med oss på mail: post [at] aksjeanalyser.com

John Fredriksen kan håve inn 30 milliarder på fisk

29.11.2016 - Vi har i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere igjen på det vi hadde en sak om her på bloggen den 08. Mai 2016, og hvor vi mente dette kunne bli en av vinnerbransjene også i 2016 slik som i 2015, nemlig sjømatsektoren på Oslo Børs.

Du kan lese vår sak den gang den 08. Mai 2016 her: "Dette kan bli vinneraksjene i år"

Den gang så vi hos Aksjeanalyser.com nærmere på de åtte selskapene som inngår i den norske sjømatindeksen på Oslo Børs: Oslo Børs Seafood Index (OBSFX).

Ved vår sak den gang den 08. Mai 2016 så var denne Oslo Børs Seafood Index (OBSFX) i 273 poeng, mens den i dag endte i 354 poeng.

Oslo Børs Seafood Index har da steget med hele 30 prosent siden vår sak den gang den 08. Mai i år.

Vi hadde samtidig den gang, den 07. Mai 2016, en analyse kun tilgjengelig for våre betalende medlemmer hos Aksjeanalyser.com, og hvor vi analyserte alle disse åtte aksjer som inngår i Oslo Børs Seafood Index, og hvor vi så trakk frem våre fem favoritter blant disse åtte selskapene på Oslo Børs innen sjømatsektoren. "Dette kan bli vinneraksjene i år"

Status i dag er at disse fem aksjer vi trakk frem som våre favoritter innen sektoren den gang, nå har steget med i snitt 48,3 prosent siden den 08. Mai 2016. Mens indeksen for hele sjømatsektoren altså i samme periode siden 08. Mai 2016 har steget med 30 prosent.

Vi må således kunne si oss svært godt fornøyd med resultatet av vår analyse den gang, og med en gjennomsnittlig avkastning på hele 48,3 prosent på våre fem foretrukne aksjer innen sjømatsektoren på Oslo Børs siden den gang 08. Mai 2016.

Nå kan du få 1-års medlemskap hos Aksjeanalyser.com, SignalListen.com, og BullogBear.no, og tilgang til alle våre analyser m.m. for KUN 1.998,-!

En av våre fem favoritt-aksjer innen sjømatsektoren den gang var Marine Harvest, og hvor Trygve Hegnar kjøpte rundt fire millioner aksjer i Marine Harvest og således gikk svært tungt inn i selskapet med en investering på rundt en halv milliard kroner i midten av februar i år.

Dette må kunne sies å være en mildt sagt stor investering og satsning fra Trygve Hegnar sin side, og som den gang hadde en formue på rundt 2,7 milliarder kroner i følge Kapitals egen oversikt over Norges 400 rikeste personer.

Trygve Hegnar investerte altså i midten av februar tilsvarende rundt 20 prosent av sin totale formue i Marine Harvest. Han hadde tydeligvis stor tro på Marine Harvest, og det har det nå vist seg at han skulle bli rikt belønnet for.

Den gang i midten av februar da Trygve Hegnar investerte rundt 20 prosent av sin totale formue i Marine Harvest-aksjer, så var aksjekursen for Marine Harvest rundt 117 kroner.

Trygve Hegnar har dermed tjent hele 150 millioner kroner på sin investering i Marine Harvest siden midten av februar i år.

Les også: "Anbefalte aksje: opp over 600 % på ett år"

Men den som har tjent aller mest av Marine Harvest-aksjonærene er John Fredriksen som via sitt investeringsselskap Geveran Trading Company sitter med rundt 79,5 millioner aksjer i Marine Harvest.

John Fredriksen har med dette tjent vanvittige tre milliarder kroner på sine aksjer i Marine Harvest Group (MHG), og det bare siden midten av februar i år.

Da kan han sikkert klare å leve med at han valgte å selge en større post på rundt fire millioner aksjer i Marine Harvest til Trygve Hegnar i midten av februar for rundt 117 kroner per aksje.

Vi har i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere igjen på det tekniske bildet for Marine Harvest-aksjen, og som indikerer at både Trygve Hegnar og John Fredriksen kan komme til å tjene veldig mye mer penger på aksjen i tiden fremover.

John Fredriksen kan potensielt tjene nærmere 30 milliarder kroner på sine 79,5 millioner aksjer i Marine Harvest i løpet av bare de neste par årene.

Du kan lese mer om dette nedenfor annonsen her...

Teknisk analyse av Marine Harvest-aksjen (MHG):

Marine Harvest-aksjen viser en sterk utvikling innenfor både en langsiktig og kortsiktig stigende trend.

Det samlede positive tekniske bildet for aksjen indikerer en videre sterk utvikling for aksjen i tiden fremover.

Aksjen har nylig også brutt opp i gjennom et viktig teknisk motstandsnivå rundt 145 kroner, og dette nivået representerer nå teknisk støtte for aksjen ved eventuelle korreksjoner ned.

Videre oppover er det nå begrenset med teknisk motstand for Marine Harvest-aksjen.

Potensiale for aksjen, og i henhold til den stigende trenden, er i første omgang opp mot 250 kroner på gjerne bare så kort tid som 3-6 måneders sikt.

Dette innebærer da et potensiale for aksjen på hele 60 prosent opp fra dagens sluttkurs ved 154,70 kroner.

Aksjen kan imidlertid ha et enda større potensiale på 1-2 års sikt, og da indikerer den langsiktige stigende trenden som aksjen har beveget seg innenfor siden bunnen i 2008 rundt åtte kroner etter finanskrisen i 2008.

Ja da indikerer denne langsiktige stigende trenden som Marine Harvest-aksjen har beveget seg innenfor siden 2008 at aksjen har potensiale til å kunne stige så høyt som opp mot 500 kroner på ett par års sikt.

Det vil i så fall innebære rundt en tredobling, eller oppgang på rundt 200 prosent, for aksjen fra dagens kursnivå.

Dersom Marine Harvest-aksjen de neste par årene skulle stigen helt opp mot 500 kroner, og som altså den langsiktige stigende trenden for aksjen indikerer at den kan komme til å gjøre.

Ja så vil i så fall John Fredriksen og hans Geveran Trading Company kunne få en ytterligere gevinst på sine 79,5 millioner Marine Harvest-aksjer på vanvittige 27 milliarder kroner. Det gjerne bare i løpet av de neste par årene.

Dersom man synes det høres voldsomt ut at Marine Harvest-aksjen skal kunne tredoble seg i  løpet av de neste 1-2 år, og altså kunne stige med gjerne så mye som 200 prosent i løpet av de neste 1-2 år.

Ja da får vi nevne at aksjen nå altså har steget fra en bunn etter finanskrisen i 2008, da aksjen var rundt åtte kroner, og til i dag en kurs rundt 155 kroner.

Marine Harvest-aksjen har altså steget med vanvittige 1.800 prosent siden den gang, og har altså hele 19-doblet seg siden bunnen i 2008.

Sett i lys av dette så virker det kanskje ikke like umulig at aksjen kan ha et potensiale til å kanskje tredoble seg fra dagens kursnivå innenfor den langsiktige stigende trenden i løpet av 1-2 års sikt.

Vi hos Aksjeanalyser.com gjentar i hvert fall i dag våre tidligere positive analyser av Marine Harvest-aksjen, og vi ser et stort potensiale for aksjen både på kort og lang sikt.

Du kan følge utviklingen for Marine Harvest-aksjen hos IG her... [sponset lenke]

Nå er tiden inne for å kjøpe bolig i Spania - Finn din drømmebolig i Spania her (Nye leil. fra kun 104.000 Euro) [sponset lenke]:

Diagram over utviklingen for Marine Harvest-aksjen (MHG) siden begynnelsen av 2007 og frem til i dag:


Kilde chart: vikingen.se


Disclaimer:

Analysene er utarbeidet av Aksjeanalyser.com. Aksjeanalyser.com garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysene. Eventuell eksponering i henhold til anbefalingene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors egen regning og risiko. Aksjeanalyser.com er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som måtte oppstå som følge av bruk av Aksjeanalyser.com sine analyser.

Analysene baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men Aksjeanalyser.com garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig. Uttalelser i analysene reflekterer Aksjeanalyser.com sin oppfatning på det tidspunkt analysene ble utarbeidet, og Aksjeanalyser.com forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Analysene skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som en anbefaling om investeringsstrategi.

Våre analyser på Aksjeanalyser.com er basert på teknisk analyse, og vi har hverken anledning til (krever egen konsesjon for investeringsrådgivning) eller mulighet for å gi personlige råd om aksjeinvesteringer til enkeltinvestorer.

Vi har mange tusen lesere av våre analyser hver måned, og ville således heller ikke hatt noen mulighet for å følge opp alle disse på personlig basis, og gi personlige anbefalinger om hva den enkelte investor bør gjøre av investeringer.

Våre analyser, som altså baserer seg på teknisk analyse, må kun ses på som investeringsideer, og ikke noe mer enn det. Hver enkelt investor må selv skaffe seg den nødvendige innsikt og forståelse for børs og finansmarkedene generelt, og de enkeltaksjer man selv velger å investere i, og gjerne få råd fra sin investeringsrådgiver eller megler annet sted før man gjør sine aksjeinvesteringer.

Opplysninger om eventuelle interessekonflikter, som egne beholdninger og posisjoner i de omtalte investeringsobjektene, vil fremgå av analysene. Ved eventuelle spørsmål rundt analysene og/eller annet vennligst ta kontakt med oss på mail: post [at] aksjeanalyser.com

Oslo Kommune har tjent 3.300 millioner på børsen - i 2016


27.11.2016 - Vi har i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere på det børsnoterte energiselskapet Hafslund, og hvor Oslo Kommune er største aksjonær.

Oslo Kommune eier totalt cirka 105 millioner aksjer (A og B aksjer) i Hafslund, og som tilsvarer en eierandel i energiselskapet på 53,7 prosent.

Det har tidligere vært heftige politiske diskusjoner om Oslo Kommune skulle selge sine aksjer i Hafslund, men det har endt med at kommunen har beholdt sine aksjer.

Heldigvis får en vel si i dag, for nå har Hafslund-aksjen fått et kraftig løft de seneste årene.

Aksjen har i løpet av de siste tre årene steget fra rundt 45 kroner i november 2013 og til i dag en kurs rundt 88 kroner. Kursen for Hafslund-aksjen har altså nær doblet seg i løpet av de seneste tre årene.

Verdien på Oslo Kommune sine rundt 105 millioner aksjer i Hafslund har med dette fått en verdiøkning på hele 4,5 milliarder kroner i løpet av de seneste tre årene.

Bare i løpet av 2016 så har verdien på Oslo Kommune sine Hafslund aksjer steget med nesten 3 milliarder kroner i verdi.

Legger vi til utbytte som Oslo Kommune har mottatt på sine rundt 105 millioner aksjer i Hafslund i år med 3,00 kroner i utbytte per aksje, ja så har Oslo Kommune hittil i 2016 tjent vanvittige ca. 3.300 millioner kroner på sine Hafslund-aksjer i år.

Aksjen har steget fra rundt 59 kroner den 30.12.15 og til fredag en kurs rundt 88 kroner. Hafslund-aksjen har med dette steget med nesten 50 prosent bare i 2016.

Oslo Kommune sin eierandel i Hafslund på 53,7 prosent har i dag en total markedsverdi med dagens aksjekurs på rundt 9,2 milliarder kroner.

Les også: "Anbefalte aksje: opp over 600 % på ett år"

Vi har i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere på Hafslund og det tekniske bildet for aksjen, og som nå indikerer at Oslo Kommune kan komme til å få ytterligere mange milliarder i verdiøkning på sine aksjer i energiselskapet Hafslund i årene fremover.

Du kan lese mer nedenfor annonsen her...

Teknisk analyse av Hafslund-aksjen:

Hafslund-aksjen viser nå en positiv utvikling både på kort og lang sikt.

På kort sikt er aksjen i en bratt stigende trend, og en fortsatt sterk utvikling signaliseres for aksjen innenfor denne i tiden fremover.

I det lengre bildet så viser aksjen også en positiv utvikling innenfor en langsiktig stigende trend, og hvor videre kursoppgang signaliseres for aksjen også på lang sikt.

Aksjen har nå også brutt opp i gjennom et viktig teknisk motstandsnivå rundt 75,00-nivået, og dette nivået representerer nå teknisk støtte for aksjen ved eventuelle korreksjoner ned.

Det er nå begrenset med teknisk motstand for videre oppgang for aksjen før opp mot tidligere topper fra i 2007 da aksjen høyest var helt opp mot 170,00-nivået.

Nå kan du få 1-års medlemskap hos Aksjeanalyser.com, SignalListen.com, og BullogBear.no, og tilgang til alle våre analyser m.m. for KUN 1.998,-!

Dersom Hafslund-aksjen nå skulle stige opp mot tidligere topp rundt 160-170 kroner i løpet av de neste 1-3 årene, og slik det samlede positive tekniske bildet for aksjen nå indikerer at den kan komme til å gjøre.

Da vil i det i så fall innebære at aksjen kan komme til å stige med rundt 80-90 prosent fra dagens kursnivå.

Det vil da kunne gi Oslo Kommune en verdiøkning på sine Hafslund-aksjer fra dagens verdi rundt 9,2 milliarder og opp mot 17 milliarder kroner i verdi, og det gjerne i løpet av bare de neste 2-3 årene.

Oslo Kommune kan altså få økt verdien på sine Hafslund-aksjer med ytterligere rundt 8 milliarder kroner om aksjen nå skulle stige opp mot tidligere topper den var ved i 2007 da aksjen var rundt 160-170 kroner.

Så hvis noen fra Oslo Kommune skulle spørre oss i Aksjeanalyser.com om hva vi mener de burde gjøre med sine Hafslund-aksjer så vil svaret være tydelig og klart: IKKE selg en eneste Hafslund-aksje!!

Vi skal heller ikke glemme at Oslo Kommune mottar store årlige utbytter fra Hafslund på sine rundt 105 millioner aksjer i selskapet.

I mai 2016 utdelte selskapet et utbytte på NOK 3,00 per aksje , og Oslo Kommune mottok således med sine rundt 105 millioner aksjer i selskapet et utbytte for 2015 i mai i år på hele 315 millioner kroner.

De foregående fire år har selskapet utbetalt et utbytte på 2,50 kroner per aksje per år, og Oslo Kommune har således disse fire foregående år mottatt et årlig samlet utbytte på sine rundt 105 millioner aksjer på cirka 260 millioner kroner.

Totalt har Oslo Kommune dermed mottatt hele 1.355 millioner i utbytte med sine 105 millioner aksjer i Hafslund i løpet av de seneste fem årene.

Hafslunds uttaler på sine nettsider at deres utbyttepolitikk er som følger:

"Den langsiktige utbyttepolitikken for konsernet er å utbetale stabile utbytter som over tid tilsvarer minst 50 prosent av årsresultatene."

Les også: "Når fruen er vanskelig å tilfredsstille"

Nå er tiden inne for å kjøpe bolig i Spania - Finn din drømmebolig i Spania her (Nye leil. fra kun 104.000 Euro) [sponset lenke]:


Diagrammer over utviklingen for Hafslund-aksjen (øverste diagram er et dagdiagram, og nederste et ukediagram):Kilde Charts: vikingen.se


Disclaimer:

Analysene er utarbeidet av Aksjeanalyser.com. Aksjeanalyser.com garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysene. Eventuell eksponering i henhold til anbefalingene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors egen regning og risiko. Aksjeanalyser.com er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som måtte oppstå som følge av bruk av Aksjeanalyser.com sine analyser.

Analysene baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men Aksjeanalyser.com garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig. Uttalelser i analysene reflekterer Aksjeanalyser.com sin oppfatning på det tidspunkt analysene ble utarbeidet, og Aksjeanalyser.com forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Analysene skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som en anbefaling om investeringsstrategi.

Våre analyser på Aksjeanalyser.com er basert på teknisk analyse, og vi har hverken anledning til (krever egen konsesjon for investeringsrådgivning) eller mulighet for å gi personlige råd om aksjeinvesteringer til enkeltinvestorer.

Vi har mange tusen lesere av våre analyser hver måned, og ville således heller ikke hatt noen mulighet for å følge opp alle disse på personlig basis, og gi personlige anbefalinger om hva den enkelte investor bør gjøre av investeringer.

Våre analyser, som altså baserer seg på teknisk analyse, må kun ses på som investeringsideer, og ikke noe mer enn det. Hver enkelt investor må selv skaffe seg den nødvendige innsikt og forståelse for børs og finansmarkedene generelt, og de enkeltaksjer man selv velger å investere i, og gjerne få råd fra sin investeringsrådgiver eller megler annet sted før man gjør sine aksjeinvesteringer.

Opplysninger om eventuelle interessekonflikter, som egne beholdninger og posisjoner i de omtalte investeringsobjektene, vil fremgå av analysene. Ved eventuelle spørsmål rundt analysene og/eller annet vennligst ta kontakt med oss på mail: post [at] aksjeanalyser.com

Når fruen er vanskelig å tilfredsstille


26.11.2016 - Vi har i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere på aksjen til produsenten av Mercedes Benz, den tyske bilprodusenten Daimler AG.

I den sammenheng har vi også sett litt nærmere på det helt nye flaggskipet til Mercedes: Mercedes-Maybach s650 Cabriolet.

Vi tror vi her kan ha funnet den ultimate konebilen (eller skal vi si fruebilen) og julegaven, og for dem som har råd da og som vil gjøre litt ekstra stas på fruen til jul i år.

Ja, vi hos Aksjeanalyser.com er bra sikker på at en slik gave som dette vil falle svært godt i smak og bli tatt varmt i mot av enhver fotballfrue, pilotfrue, eller hvilken som helst rikmannsfrue det skulle være.

I en fireseters Mercedes-Maybach s650 Cabriolet kan fruen få all den oppmerksomhet hun så inderlig gjerne ønsker seg og sikkert fortjener, og hun vil bli sett overalt hvor hun farter rundt i sin svært så luksuriøse og meget kostbare Mercedes-Maybach s650 Cabriolet.

Her er det plass til både fruen og bestevenninnen hennes (eller til deg om du skulle være så heldig å få sitte på i blant), og det følger også med fire svært så ekslusive Maybach-vesker til bilen (jf. bilde).

De to minste veskene skulle passe perfekt til å ha to små søte Chiwawa'er oppi i baksetet, mens de to store veskene skulle passe perfekt ved shopping etc.

Ja, vi hos Aksjeanalyser.com mener vi her har funnet frem til den helt perfekte konebilen, eller fruebilen, og som vi nesten får dårlig samvittighet for å fortelle om.

Ja, for her vil det nok bli mang en skuffet og lei seg fotballfrue, pilotfrue, og andre fruer som ikke finner nøklene til en slik Mercedes-Maybach s650 Cabriolet under juletreet sitt i år, men som kanskje bare finner en Louis Vuitton veske, og noen Prada, Gucci, og Chanel produkter til bare noen hundretusen kroner til sammen under juletreet sitt i år.

Vi hos Aksjeanalyser.com vil nå få ønske alle en riktig fin og fredfull førjulstid og jul likevel!

Julepynten er funnet frem, og julehandelen går mot slutten. Glade og fornøyde mennesker drar inn til byen for å kjøpe julepresanger til familie og venner. Men midt oppi alle julegledene og alt julestresset er det lett å glemme hva julen egentlig er. Julens budskap handler hverken om julenisser, juletrær, 7 sorter småkaker, og ei heller om en Mercedes-Maybach s650 Cabriolet, eller en Louis Vuitton veske, Prada, Gucci og Chanel produkter...

Nei julens egentlige budskap er:

Julens budskap er at Gud elsket oss mennesker så høyt at han sendte sin eneste sønn ned til jorden for å frelse oss. Jesus, himmelens Tronarving, ble født i en ussel krybbe. Han kom ned til oss, på vårt nivå. Vi trenger ikke å bli perfekte eller rettferdige for å nå opp til Gud. Det eneste vi mennesker trenger gjøre er å ta i mot det forsoningsverk som Jesus allerede har gjort ferdig.

For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. (Joh 3,16)

Det er dette nådens evangelium som er Julens budskap, og det er dette budskap vi kristne er kalt til å formidle.

Nå ved juletider tennes det mange lys, og mitt håp er at vi kan være lys. Lys som kan få mennesker til å se innenfor den ytre rammen vi har lagd rundt julen, slik at de kan få se Guds kjærlighet...

Dere er verdens lys! En by som ligger på et fjell, kan ikke skjules. Heller ikke tenner man en oljelampe og setter den under et kar. Nei, man setter den på en holder, så den lyser for alle i huset. Slik skal deres lys skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerningene dere gjør, og prise deres Far i himmelen!  (Matteus 5, 14-16)

Vel, så tilbake til saken ovenfor her. Ja vi får også litt dårlig samvittighet ovenfor alle mennene til disse fruene, og som nå må slite med slike råflotte og dyre julegaveønsker fra sine fruer om en slik 'helt perfekt fruebil' til jul.

Ja så for å kompensere litt for den dårlige samvittigheten vi får ovenfor disse mennene, og hvor mang en fotballfrue, pilotfrue og andre fruer nå kommer til å ønske seg denne 'helt perfekte fruebilen' til jul.

Ja, så vil vi i dag komme med et aksjetips, og som kanskje kan være med å finansiere drømmebilen til fruene. Du kan lese mer om dette i vår tekniske analyse i dag av Daimler-aksjen lenger ned i saken her.

Mercedes-Maybach s650 Cabriolet - "Den ultimate takløse luksusbilen":

Mercedes-Maybach s650 Cabriolet ble nylig presentert og lansert på Los Angeles Auto Show.

Mercedes kaller selv Mercedes-Maybach S 650 Cabriolet den ultimate takløse luksusbilen.

Maybach S650 Cabriolet har samme motor som sitter i AMG-versjonen S65. Det vil si en V12 på 6,0 liter med en fantastisk akustikk.

Effekten på 630 hk skal gi akselerasjon til 100 på 3,8 sek. Forbruket, for den som er interessert, er moderate 1,2 l/mil som gir et CO2-utslipp på 272 g/km.

Denne svært så luksuriøse Mercedesen skal komme på markedet våren 2017, men her gjelder det å være tidlig ute med bestillingen, for den skal produseres i maks 300 eksemplarer.

Prisen? Vel, den er oppgitt til å være på 300.000 Euro, eller rundt 2.700.000 kroner. I tillegg kommer norske avgifter, ja hvis man først klarer å få tak i en da og så vil importere den. Trøsten får være at med avskaffelsen av effekt-avgiften så blir den ikke så dyr som den tidligere ville blitt.

Les også: "Anbefalte aksje: opp over 600 % på ett år"

Så har vi altså i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere på selskapet som står bak Mercedes, den tyske bilprodusenten Daimler AG (tidligere Daimler-Benz AG, DaimlerChrysler AG).

Selskapet er verdens trettende største bilprodusent, og har i tillegg store aksjeposter i luftfartsgruppen EADS, teknologi og bilprodusenten McLaren Group, den japanske lastebilprodusenten Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation samt den amerikanske bilprodusenten Chrysler Holding LLC.

Du kan lese mer nedenfor annonsen her...


Vi har i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere på det tekniske bildet for Daimler-aksjen, og som er notert på Frankfurt-børsen.

Teknisk analyse av Daimler AG (ticker på Frankfurt-børsen: DAI):

Daimler-aksjen viser en positiv utvikling i det lange bildet innenfor en langsiktig stigende trend (jf. diagram nederst i saken her).

Videre kursoppgang signaliseres for Daimler-aksjen innenfor denne langsiktige trenden i tiden fremover.

Etter å ha fått en kraftig korreksjon ned innenfor denne langsiktige stigende trenden i perioden fra Mars 2015 og til Juli 2016, så viser aksjen igjen en positiv utvikling.

Det er også i ferd med å bli utløst et kraftig teknisk kjøpssignal for aksjen ved det som kalles et 'Golden Cross Signal', og som utløses når 50-dagers glidende gjennomsnitt bryter opp i gjennom 200-dagers glidende gjennomsnitt.

Dette gir ytterligere positive tekniske signaler for den videre utviklingen for aksjen i tiden fremover.

Nå kan du få 1-års medlemskap hos Aksjeanalyser.com, SignalListen.com, og BullogBear.no, og tilgang til alle våre analyser m.m. for KUN 1.998,-!

Aksjen har også brutt opp i gjennom, og etablert seg over et viktig teknisk motstandsnivå ved EUR 60,00-nivået (jf. diagram nederst i saken her).

Basert på det samlede positive tekniske bildet for Daimler-aksjen så indikeres videre oppgang for aksjen i tiden fremover.

I henhold til den langsiktige stigende trenden som aksjen beveger seg innenfor så indikeres det at aksjen kan ha potensiale for å doble seg på et par års sikt fra dagens kurs rundt EUR 65,00 og opp mot EUR 130,00 på et par års sikt.

Nå er tiden inne for å kjøpe bolig i Spania - Finn din drømmebolig i Spania her (Nye leil. fra kun 104.000 Euro) [sponset lenke]:

Diagram over utviklingen for aksjekursen til Daimler AG (ticker på Frankfurt-børsen: DAI):


Kilde chart: http://en.boerse-frankfurt.de

Her flere bilder av den ultimate 'Fruebilen', Mercedes-Maybach s650 Cabriolet:
Disclaimer:

Analysene er utarbeidet av Aksjeanalyser.com. Aksjeanalyser.com garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysene. Eventuell eksponering i henhold til anbefalingene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors egen regning og risiko. Aksjeanalyser.com er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som måtte oppstå som følge av bruk av Aksjeanalyser.com sine analyser.

Analysene baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men Aksjeanalyser.com garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig. Uttalelser i analysene reflekterer Aksjeanalyser.com sin oppfatning på det tidspunkt analysene ble utarbeidet, og Aksjeanalyser.com forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Analysene skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som en anbefaling om investeringsstrategi.

Våre analyser på Aksjeanalyser.com er basert på teknisk analyse, og vi har hverken anledning til (krever egen konsesjon for investeringsrådgivning) eller mulighet for å gi personlige råd om aksjeinvesteringer til enkeltinvestorer.

Vi har mange tusen lesere av våre analyser hver måned, og ville således heller ikke hatt noen mulighet for å følge opp alle disse på personlig basis, og gi personlige anbefalinger om hva den enkelte investor bør gjøre av investeringer.

Våre analyser, som altså baserer seg på teknisk analyse, må kun ses på som investeringsideer, og ikke noe mer enn det. Hver enkelt investor må selv skaffe seg den nødvendige innsikt og forståelse for børs og finansmarkedene generelt, og de enkeltaksjer man selv velger å investere i, og gjerne få råd fra sin investeringsrådgiver eller megler annet sted før man gjør sine aksjeinvesteringer.

Opplysninger om eventuelle interessekonflikter, som egne beholdninger og posisjoner i de omtalte investeringsobjektene, vil fremgå av analysene. Ved eventuelle spørsmål rundt analysene og/eller annet vennligst ta kontakt med oss på mail: post [at] aksjeanalyser.com

Norges nye 'olje' kan bli: Betong


23.11.2016 - Vi har i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere på et relativt nytt norsk selskap, EnergyNest, og som har utviklet teknologi for å lagre varme og energi i betong.

Selskapet er ikke børsnotert per i dag, men vi har i forbindelse med at selskapet i disse dager gjennomfører en kapitalutvidelse sett litt nærmere på dette relativt ukjente nye norske industriselskapet, og som vi etter å ha sett nærmere på det finner både spennende og interessant.

Den 15. November kom for øvrig nyheten om at EnergyNest er kommet med i Champions League of European Start-ups. Du kan lese mer om dette her...

Tidligere Statoil-sjef (1988-1999), Harald Norvik,  er for øvrig styreleder i EnergyNest, mens tidligere forskningsdirektør i DNV gjennom 20 år og professor emeritus ved institutt for konstruksjonsteknikk ved NTNU, Pål G. Bergan, er teknologisjef i selskapet.

Tusenvis av betongmoduler med ubegrenset lagringskapasitet for termisk energi, som kan benyttes uavhengig av type energikilde, ikke minst solkraft og vindkraft.

Dette er kongstanken til tidligere forskningsdirektør i DNV gjennom 20 år og professor emeritus ved institutt for konstruksjonsteknikk ved NTNU, Pål G. Bergan, og som man kunne lese i en artikkel på TU.nu den 06. september 2016.

Du kan lese hele artikkelen, og hvor gründer av selskapet, Pål G. Bergan som etablerte EnergyNest i 2011 forklarer nærmere om selskapet, produktet, potensiale m.m. her i en artikkel hos TU.no... 

Saken fortsetter nedenfor annonsen her...

Gjennom de seneste 5 år har EnergyNest utviklet en ny teknologi for lagring av temperaturer på høy varme i stor skala. Det seneste året har de fullført et pilotanlegg for testing av energien i samarbeid med Masdar institute of science and technology.

I Masdar city, den arabiske byen i Abu Dhabi som har som mål om å bli verdens første by med null karbonutslipp, har det i løpet av det seneste året blitt testet norskutviklet teknologi for lagring av store mengder fornybar energi.

EnergyNest bygget sitt første pilotanlegg ved Masdar Institutes solforskningsanlegg i Abu Dhabi, i tilknytning til et anlegg for konsentrert solkraft.

- Dette er banebrytende norsk teknologi, med et stort internasjonalt potensial, mener professor, gründer og tidligere forskningsdirektør i DNV, Pål G. Bergan, nå teknologisjef og gründer i norske EnergyNest.

- En viktig del av innovasjonen er utviklingen av programvare som brukes til å beregne de termo-mekaniske spenningene i lageret, såvel som den termodynamiske ytelsen for definerte anvendelser. Det er vist svært godt samsvar mellom nøyaktigheten av våre simuleringer sett mot målinger fra et godt instrumentert pilotlager bygget ved Masdar Institute's solforskningsanlegg i Abu Dhabi.

- Fra vårt kontor på Billingstad kan vi følge detaljert med på målinger av massestrøm, temperaturer i væske og faststoff, spenninger osv. Videre er det dokumentert at anlegget ikke viser noen tegn på termisk nedbrytning, og det er forventet at levetiden vil være mer enn 50 år.

- Den unike teknologien er beskyttet med fem patenter som nå videreføres i en rekke land. Den spesielle betongen (utviklet i samarbeid med cement-giganten HeidelbergCement) Heatcrete® er beskyttet gjennom hemmelighold og er svært vanskelig å kopiere, uttalte gründer Pål G. Bergan videre i en artikkel på TU.no i høst, den 06. september 2016.

Litt om potensiale for EnergyNest og deres teknologi (Kilde TU.no: fra artikkel den 06. September 2016):

- EnergyNest sin teknologi dekker tre hovedmarkeder: Elektrisitetsmarkedet, termisk solenergi, og industri. Mange land som bygger ut sine fornybare energiressurser vil stå foran svært store utfordringer med å balansere store mengder fornybar energi i kraftsystemene. Når det blåser mye blir det lett overskudd av vindkraft om natten, samt i perioder med sterk vind, mens man må ty til fossil kraft når det blåser lite.

- I Kina bygges det nå ut mer vindenergi enn i resten av verden til sammen. Spillvarmen fra gjenvinning av elektrisk kraft fra et EnergyNest-lager kan lett brukes i eksisterende fjernvarmeanlegg, noe som gir lagringsteknologien ekstremt god virkningsgrad, i tillegg til store miljø- og samfunnsmessige gevinster.

- Termiske solenergianlegg (Concentrated Solar Power, «CSP») er nærmest ukjent i Norge der man vanligvis forbinder solenergi med solpaneler (PV). I solbeltet finnes det mer enn 100 CSP-anlegg, og mange av disse opererer uten energilager. Det ligger et stort potensial i å utstyre eksisterende anlegg med lager, slik at de kan levere strøm også i den mest kritiske perioden etter at solen har gått ned.

- Det kreves nå at alle nye prosjekter med konsentrert solkraft bygges med energilager.

- Over 50 prosent av all energi som brukes i industrien anvendes til varmeprosesser. Lagring av energi som høytemperatur varme er nærmest 100 prosent effektiv i forhold til anvendelsen. Fleksibiliteten og modulariteten ved EnergyNest teknologien innebærer at varmelager lett og hensiktsmessig kan integreres i diverse industrianlegg og vil føre til store besparelser av utslipp og mer effektiv energibruk.

Du finner mer informasjon om selskapet EnergyNest, og hvor altså tidligere Statoil-sjef Harald Norvik er styreleder, her på selskapets hjemmesider: http://www.energy-nest.com

Nå er tiden inne for å kjøpe bolig i Spania - Finn din drømmebolig i Spania her (Nye leil. fra kun 104.000 Euro) [sponset lenke]:


Disclaimer:

Analysene er utarbeidet av Aksjeanalyser.com. Aksjeanalyser.com garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysene. Eventuell eksponering i henhold til anbefalingene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors egen regning og risiko. Aksjeanalyser.com er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som måtte oppstå som følge av bruk av Aksjeanalyser.com sine analyser.

Analysene baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men Aksjeanalyser.com garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig. Uttalelser i analysene reflekterer Aksjeanalyser.com sin oppfatning på det tidspunkt analysene ble utarbeidet, og Aksjeanalyser.com forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Analysene skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som en anbefaling om investeringsstrategi.

Våre analyser på Aksjeanalyser.com er basert på teknisk analyse, og vi har hverken anledning til (krever egen konsesjon for investeringsrådgivning) eller mulighet for å gi personlige råd om aksjeinvesteringer til enkeltinvestorer.

Vi har mange tusen lesere av våre analyser hver måned, og ville således heller ikke hatt noen mulighet for å følge opp alle disse på personlig basis, og gi personlige anbefalinger om hva den enkelte investor bør gjøre av investeringer.

Våre analyser, som altså baserer seg på teknisk analyse, må kun ses på som investeringsideer, og ikke noe mer enn det. Hver enkelt investor må selv skaffe seg den nødvendige innsikt og forståelse for børs og finansmarkedene generelt, og de enkeltaksjer man selv velger å investere i, og gjerne få råd fra sin investeringsrådgiver eller megler annet sted før man gjør sine aksjeinvesteringer.

Opplysninger om eventuelle interessekonflikter, som egne beholdninger og posisjoner i de omtalte investeringsobjektene, vil fremgå av analysene. Ved eventuelle spørsmål rundt analysene og/eller annet vennligst ta kontakt med oss på mail: post [at] aksjeanalyser.com

Høy biotek-feber herjer på børsen


21.11.2016 - Vi har i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere på det vi tror kan bli en av vinneraksjene på Oslo Børs i 2017, det norsk baserte bioteknologiselskapet Targovax (ticker på Oslo Børs Axess: TRVX).

Targovax-aksjen (TRVX) ble en av dagens desiderte børsvinnere på Oslo Børs (Axess) med en oppgang på hele 21,21 prosent til 12,00 kroner. Hakk i hæl kom et annet norsk bioteknologiselskap PCI Biotec Holding (PCIB) med en oppgang på 21,17 prosent til 16,60 kroner.

Videre så steg Nordic Nanovector, et annet norsk bioteknologiselskap kraftig igjen og endte dagen med en oppgang på hele 8,99 prosent til 97,00 kroner. Nordic Nanovector, har med dette steget med hele 676 prosent det seneste året.

Det norske bioteknologiselskapet Targovax kom på børs (Oslo Axess) den 08. juli 2016. Selskapet hadde da hentet inn ny kapital på 110 millioner kroner for å finansiere fem nye studier.

- I dag ble Targovax, et av de første gründerfirmaene innen onkologi som ble startet på Radiumhospitalet, børsnotert på Oslo Axess.

Dette er en milepæl, og vi er veldig glade for å ta dette steget. Ambisjonen er en bredere eierbase samt å øke synligheten for foretaket, uttalte administrerende direktør Gunnar Gårdemyr den gang til Dagens Medisin.

Finansiering ut 2017:

Børsnoteringen skjedde i forbindelse med at Targovax hentet inn 110 millioner kroner i en rettet emisjon, altså utstedelse av aksjer, som ble gjennomført i juli. Midlene skal blant annet brukes til å avslutte en klinisk studie og starte fem nye studier.

Finansieringen vil være tilstrekkelig for å drifte Targovax frem til milepæler i alle seks studiene i løpet av 2017, het det videre i pressemeldingen fra selskapet.

For ett år siden så vi nærmere hos Aksjeanalyser.com på et annet norsk basert bioteknologiselskap, og hvor også DNB Markets var svært positive til aksjen, og som nå har nesten åttedoblet seg i løpet av det seneste året.

Den gang var det bioteknologiselskapet Nordic Nanovector (ticker på Oslo Børs: NANO), og hvor vi hos Aksjeanalyser.com også så et betydelig potensiale for aksjen basert på teknisk analyse.

Vi hadde så hos Aksjeanalyser.com en positiv analyse av Nordic Nanovector den 19. November 2015, og den gang var aksjen i 12,50 kroner. Du kan lese vår analyse av Nordic Nanovector-aksjen den gang for ett år siden her...

I dag ett år senere endte aksjen i 97,00 kroner, og har da altså nesten åttedoblet seg i løpet av bare det seneste året. Aksjen har nå altså steget med hele 676 prosent på ett år.

Nå har vi hos Aksjeanalyser.com sett nærmere på et annet norske bioteknologiselskap, Targovax (TRVX), og for å se på det tekniske bildet for denne aksjen, og hva dette indikerer for den videre kursutviklingen for aksjen.

I dag steg altså Targovax-aksjen med hele 21,21 prosent og endte i 12,00 kroner.

Det tekniske bildet for aksjen indikerer at den nå kan stå foran videre kraftig oppgang i tiden fremover. Du kan lese mer om dette nedenfor annosen her...

Kort om selskapet Targovax (ticker på Oslo Axess: TRVX):

Targovax er et klinisk immunonkologi-selskap som fokuserer på utvikling av målrettet immunterapi for kreftpasienter. Targovax utvikler to komplementære tilnærminger innen immunonkologi: en peptid-basert immunterapibasert plattform for pasienter med RAS-mutert kreft og en virusbasert immunterapiplattform basert på genmodifiserte onkologiske virus utstyrt med potente immunstimulerende transgener for pasienter med faste svulster.

Noen fakta om Targovax:

  • Etablert i 2010 av Gustav Gaudernack og Jon Amund Eriksen. Gaudernack er fortsatt medisinsk rådgiver i firmaet.
  • Med utspring i forskning fra Radiumhospitalet, utviklet selskapet blant annet en vaksine mot kreft i bukspyttkjertelen.
  • Targovax har oppnådd en Orphan Drug status for sine produktkandidater mot bukspyttkjertelkreft, mesotheliom (lungesekkkreft) og eggstokkkreft, i USA og EU.
  • Targovax har hentet 414 millioner kroner i egenkapital fra investorer gjennom flere transaksjoner siden 2010.
  • De største investorene etter børsnoteringen er venturekapitalfondet HealthCap, en av Europas største bioteknologispesialiserte aktive eierfond, Radiumhospitalets Forskningsstiftelse og en rekke institusjonelle og profesjonelle finansielle investorer, blant annet Nordea.

Kilde: Targovax

Investorpresentasjon (online) hos DNB om Targovax i morgen, tirsdag den 22. november 2016 kl 08:00:

DNB kom med en oppdatert analyse av Targovax-aksjen den 17. November, i forbindelse med selskapets resultatpresentasjon for 3. kvartal. DNBs analytikere skrev i den forbindelse i en kommentar til resultatpresentasjonen:

-Targovax reported Q3 earnings today. The actual Q3 report was something of a non-event, as is usual for this type of company. The most important news was the fact that it has seen some delays in manufacturing clinical trial material for ONCOS-102. This will lead to a delayed start of first dosing from H2 2016 to H1 2017 or by up to six months. In the long run this should have only a minor effect, but will most likely have a negative short-term impact on the Targovax shares. We maintain our BUY recommendation and NOK17 target price.

I morgen, tirsdag 22. november kl 08:00 vil DNB ha en online investorpresentasjon av selskapet Targovax, og hvor CEO i Targovax, Øystein Soug vil være tilstede. Han vil da presentere selskapet, og svare på spørsmål fra investorer.

Teknisk analyse av Targovax (TRVX):

Targovax-aksjen ble altså notert relativt nylig, den 08. juli 2016, på Oslo Axess, og det er således relativt liten historikk å basere teknisk analyse av aksjen på.

Det tekniske bildet for aksjen indikerer imidlertid at aksjen kan stå foran videre kraftig oppgang.

Aksjen har brutt opp i fra en stor triangel konsoliderings-formasjon, og brudd opp fra slike formasjoner etterfølges ofte av videre kraftig kursoppgang for aksjen (jf. diagram nederst i saken her).

Aksjen viser også positiv volum-balanse, med kraftig økning i omsetningen av aksjer ved kursoppgang og lavere omsetning av aksjer ved kursfall og konsolideringer.

Dette gir ytterligere positive tekniske signaler for aksjen.

Basert på det samlede tekniske bildet for aksjen så indikeres nå videre kursoppgang for aksjen i tiden fremover.

På grunn av den begrensede historikken for aksjen, som altså ble notert på Oslo Børs (Axess) i sommer, så er det vanskelig å si så mye i dag om det langsiktige potensiale for aksjen fremover basert på alene teknisk analyse.

Vi hos Aksjeanalyser.com vurderer imidlertid selskapet og aksjen som en av de mest interessante på Oslo Børs det kommende året, og vi ser ikke bort i fra at Targovax-aksjen kan bli 'nye' Nordic Nanovector det kommende året.

Vi må likevel nevne, og slik vi også gjorde i vår positive analyse av Nordic Nanovector for ett år siden, og som gjelder for alle selskaper av denne typen:

Ja vi avslutter med å si at det alltid vil være høy risiko i denne typen aksjer, og hvor mye er avhengig av vellykkede kliniske tester av selskapets produktkandidater for å få en langsiktig lønnsom utvikling.

Targovax har forøvrig med dagens sluttkurs ved 12,00 kroner en børsverdi på rundt 500 millioner kroner.

Nordic Nanovector som både DNB og vi hos Aksjeanalyser.com var veldig positive til for ett år siden, og som altså også er et norsk bioteknologiselskap, hadde også en tilsvarende børsverdi den gang på da rundt 550 millioner kroner.

I dag som Nordic Nanovector-aksjen har steget med hele 676 prosent på ett år, så er børsverdien for Nordic Nanovector steget til hele 4,3 milliarder kroner.

Nå sier vi naturligvis ikke at Targovax dermed har det samme potensiale som Nordic Nanovector, men vi hos Aksjeanalyser.com tror likevel at Targovax har et potensiale til å kunne bli en av vinneraksjene på Oslo Børs i løpet av det neste året.

Vi hos Aksjeanalyser.com vurderer altså Targovax-aksjen (TRVX) som en spennende og interessant kjøpskandidat på dagens kursnivå ved 12,00 kroner, og vi tror aksjen kan ha potensiale for å flerdoble seg på ett års sikt, og slik som Nordic Nanovector har gjort siste året.

Vi deler forøvrig DNB Markets sitt kursmål for aksjen og som i dag er ved 17 kroner, og vi hos Aksjeanalyser.com mener aksjen har et potensiale til å kunne stige opp mot 17,00 kroner på gjerne så kort tid som de neste 1-3 måneder.

På ett års sikt ser vi også en mulighet for at Targovax-aksjen kan bli en av børsvinnerne det neste året, og kanskje flerdoble seg, slik Nordic Nanovector-aksjen har gjort det siste året.

Men risikoen i denne type aksjer og selskaper er som sagt veldig høy, og hvor mye er avhengig av vellykkede kliniske tester av selskapets produktkandidater for å få en langsiktig lønnsom utvikling.

Så er det et ordtak som heter: "Den som intet våger, intet vinner"...

Les også: "Facebook verdt 1,5 x Oslo Børs"

Nå er tiden inne for å kjøpe bolig i Spania - Finn din drømmebolig i Spania her (Nye leil. fra kun 104.000 Euro) [sponset lenke]:


Diagram over kursutviklingen for Targovax-aksjen siden børsnotering den 08. juli 2016 og frem til i dag (TRVX):


Kilde chart: vikingen.se


Disclaimer:

Analysene er utarbeidet av Aksjeanalyser.com. Aksjeanalyser.com garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysene. Eventuell eksponering i henhold til anbefalingene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors egen regning og risiko. Aksjeanalyser.com er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som måtte oppstå som følge av bruk av Aksjeanalyser.com sine analyser.

Analysene baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men Aksjeanalyser.com garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig. Uttalelser i analysene reflekterer Aksjeanalyser.com sin oppfatning på det tidspunkt analysene ble utarbeidet, og Aksjeanalyser.com forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Analysene skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som en anbefaling om investeringsstrategi.

Våre analyser på Aksjeanalyser.com er basert på teknisk analyse, og vi har hverken anledning til (krever egen konsesjon for investeringsrådgivning) eller mulighet for å gi personlige råd om aksjeinvesteringer til enkeltinvestorer.

Vi har mange tusen lesere av våre analyser hver måned, og ville således heller ikke hatt noen mulighet for å følge opp alle disse på personlig basis, og gi personlige anbefalinger om hva den enkelte investor bør gjøre av investeringer.

Våre analyser, som altså baserer seg på teknisk analyse, må kun ses på som investeringsideer, og ikke noe mer enn det. Hver enkelt investor må selv skaffe seg den nødvendige innsikt og forståelse for børs og finansmarkedene generelt, og de enkeltaksjer man selv velger å investere i, og gjerne få råd fra sin investeringsrådgiver eller megler annet sted før man gjør sine aksjeinvesteringer.

Opplysninger om eventuelle interessekonflikter, som egne beholdninger og posisjoner i de omtalte investeringsobjektene, vil fremgå av analysene. Ved eventuelle spørsmål rundt analysene og/eller annet vennligst ta kontakt med oss på mail: post [at] aksjeanalyser.com

Facebook verdt 1,5 x Oslo Børs


20.11.2016 - Vi har i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere på Facebook-aksjen (ticker på Nasdaq-børsen: FB).

Fredag etter Nasdaq-børsen i USA hadde stengt kom Facebook med en melding om at selskapet vil tilbake-kjøpe aksjer i eget selskap for inntil 6 milliarder dollar, tilsvarende rundt 50 milliarder norske kroner.

Facebook-aksjen falt kraftig etter presentasjonen av selskapets resultater for 3. kvartal.

Aksjen stupte da fra en sluttkurs den 02. November rundt USD 131,00 og til en sluttkurs den 03. November ved USD 120,00. Aksjen falt altså med hele 8,4 prosent på en dag.

Dette til tross for at Facebook slo alle rekorder med sitt sterkeste kvartalsresultat noensinne, og hvor de økte overskuddet med 166 prosent fra samme periode ifjor.

Selskapet kunne vise til et resultat på 2,4 milliarder dollar i tredje kvartal.

Inntektene vokste med 56 prosent sammeliknet med samme periode ifjor. Annonseinntektene var på svimlende 6,9 milliarder dollar i tredje kvartal i år.

- Vi har lagt bak oss nok et godt kvartal, uttalte Mark Zuckerberg nøkternt i en pressemelding. Han er som kjent selskapets grunnlegger og administrerende direktør i selskapet.

Bakgrunnen for at aksjen likevel stupte med hele 8,4 prosent etter fremleggelsen av selskapets resultater for 3. kvartal, var trolig skyhøye forventninger blant analytikere og investorer på forhånd.

Når det gjelder antall brukere så er det ingen som slår Facebook med sine rundt 1,2 milliarder daglige brukere, mens 1,8 milliarder er innom Facebook på en måned, ifølge kvartalsrapporten til selskapet.

Facebook har forvørig med fredagens sluttkurs for aksjen ved USD 117,02 en børsverdi på 337 milliarder dollar, og som tilsvarer rundt 2.900 milliarder norske kroner.

Til sammenligning så er verdien på hele det norske oljefondet i dag på rundt 7.340 milliarder kroner. Børsverdien til Facebook tilsvarer altså rundt 40 prosent av hele det norske oljefondet.

Det største selskapet på Oslo Børs, Statoil, har til sammenligning en børsverdi i dag på rundt 447 milliarder kroner, og som bare tilsvarer rundt 15 prosent av børsverdien til Facebook. Facebook er altså verdt mer enn seks ganger så mye som Statoil er i dag.

Faktisk så er Facebook med sin børsverdi på i dag rundt 2.900 milliarder kroner, verdt mer enn alle 164 selskaper på Oslo Børs, og som til sammen i dag har en børsverdi på rundt 2.000 milliarder kroner. Facebook er nå altså verdt nær 1,5 x verdien av alle 164 selskaper på Oslo Børs.

Mark Zuckerberg vil nå gi bort 99 prosent av aksjene sine i Facebook til veldedighet:

Grunnlegeren og administrerende direktør i Facebook, Mark Zuckerberg, har sammen med sin kone sagt at de vil gi bort 99 prosent av sine Facebook-aksjer til veldedige formål.

Det var i et innlegg på Facebook i desember 2015 at Mark Zuckerberg annonserte at han og hans kone Priscilla Chan hadde fått barn, og samtidig uttalte Zuckerberg at han har tenkt å gi bort 99 prosent av sine Facebook-aksjer gjennom sitt liv til veldedige formål. Dette tilsvarer da aksjer til en samlet verdi i dag på rundt 44,5 milliarder dollar, eller rundt 383 milliarder kroner.

Senest i september solgte Mark Zuckerberg aksjer i Facebook for rundt 285 millioner dollar, tilsvarende rundt 2,5 milliarder norske kroner, og som etter skatt vil gå til veldedige formål.

For tiden har deres aksjebeholdning i Facebook en verdi på rundt 45 milliarder dollar, eller tilsvarende rundt 387 milliarder kroner.

Av dette ønsker altså Mark Zuckerberg og kona å gi bort 99 prosent til veldedige formål.

Dette tilsvarer da med dagens aksjekurs for Facebook-aksjen at de vil gi bort rundt 44,5 miliarder dollar, eller rundt 383 milliarder norske kroner til veldedighet.

Det er imidlertid ingen grunn til å bekymre oss for at ikke Mark Zuckerberg og kona har til salt i maten og det de ellers trenger.
 
I følge Forbes så har Zuckerberg en formue på rundt 55 milliarder dollar, tilsvarende rundt 473 milliarder kroner, og som gjør han til verdens femte rikeste person i verden.

Les også: "Anbefalte aksje: +612% på ett år"

Vi har i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere på Facebook-aksjen, og hva det tekniske bildet for aksjen indikerer for den videre utviklingen til aksjen. Du kan lese mer om dette nedenfor annonsen her...


Teknisk analyse av Facebook (ticker: FB):

Da Facebook-aksjen ble børsnotert den 18. mai 2012 på Nasdaq-børsen så ble aksjen handlet høyest den dagen til USD 45,00.

Siden ble det knall og fall for Facebook-aksjen og til lavest en kurs rundt USD 17,50 den 04. september 2012.

Deretter startet det som skulle vise seg å bli rene himmelferden for aksjen i årene som fulgte, og hvor aksjen høyest var i USD 133,50 den 25. oktober i år.

Facebook-aksjen nesten åttedoblet seg altså, og det i løpet av perioden fra september 2012 og til oktober 2016, altså i løpet av de seneste ca fire årene.

Nå kan du få 1-års medlemskap hos Aksjeanalyser.com, SignalListen.com, og BullogBear.no, og tilgang til alle våre analyser m.m. for KUN 1.998,-!

Nå har altså aksjen fått en kraftig korreksjon ned den seneste tiden, og har falt fra en topp ved USD 133,50 den 25. oktober og til fredag en sluttkurs rundt USD 117,00. Aksjen steg riktignok rundt en dollar i etter-børs handelen til USD 118,00 da nyheten om at selskapet skal tilbake-kjøpe egne aksjer for inntil seks milliarder dollar ble kjent.

Aksjen har altså falt med litt over 12 prosent i løpet av de seneste ukene.

Nå kan imidlertid aksjen være ved et interessant nivå å vurdere å kjøpe den på da den påtreffer betydelig teknisk støtte rundt disse nivåene.

Aksjen er i en langsiktig stigende trend, og hvor videre kursoppgang signaliseres for aksjen i tiden fremover.

Etter den seneste korreksjonen ned så påtreffer nå aksjen betydelig teknisk støtte fra både 200-dagers glidende gjennomsnitt, samt at det er betydelig teknisk støtte for aksjen rundt USD 115-nivået og ved nedre trendlinje i den stigende trenden.

Basert på det samlede tekniske bildet for Facebook-aksjen så vurderer vi hos Aksjeanalyser.com aksjen som en interessant kjøpskandidat rundt dagens nivå.

Det som vil kunne endre det positive tekniske bildet for aksjen er om den skulle bryte ut av den stigende trenden, og falle under et svært viktig teknisk støttenivå rundt USD 110,00.

Du kan følge utviklingen for Facebook-aksjen hos IG her... [sponset lenke]

Les også: "Nå stiger Bitcoin til himmels igjen"

Nå er tiden inne for å kjøpe bolig i Spania - Finn din drømmebolig i Spania her (Nye leil. fra kun 104.000 Euro) [sponset lenke]:


Diagram over kursutviklingen for Facebook-aksjen siden børsnoteringen på Nasdaq-børsen for aksjen i mai 2012 og frem til i dag:


Kilde chart: vikingen.se


Disclaimer:

Analysene er utarbeidet av Aksjeanalyser.com. Aksjeanalyser.com garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysene. Eventuell eksponering i henhold til anbefalingene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors egen regning og risiko. Aksjeanalyser.com er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som måtte oppstå som følge av bruk av Aksjeanalyser.com sine analyser.

Analysene baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men Aksjeanalyser.com garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig. Uttalelser i analysene reflekterer Aksjeanalyser.com sin oppfatning på det tidspunkt analysene ble utarbeidet, og Aksjeanalyser.com forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Analysene skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som en anbefaling om investeringsstrategi.

Våre analyser på Aksjeanalyser.com er basert på teknisk analyse, og vi har hverken anledning til (krever egen konsesjon for investeringsrådgivning) eller mulighet for å gi personlige råd om aksjeinvesteringer til enkeltinvestorer.

Vi har mange tusen lesere av våre analyser hver måned, og ville således heller ikke hatt noen mulighet for å følge opp alle disse på personlig basis, og gi personlige anbefalinger om hva den enkelte investor bør gjøre av investeringer.

Våre analyser, som altså baserer seg på teknisk analyse, må kun ses på som investeringsideer, og ikke noe mer enn det. Hver enkelt investor må selv skaffe seg den nødvendige innsikt og forståelse for børs og finansmarkedene generelt, og de enkeltaksjer man selv velger å investere i, og gjerne få råd fra sin investeringsrådgiver eller megler annet sted før man gjør sine aksjeinvesteringer.

Opplysninger om eventuelle interessekonflikter, som egne beholdninger og posisjoner i de omtalte investeringsobjektene, vil fremgå av analysene. Ved eventuelle spørsmål rundt analysene og/eller annet vennligst ta kontakt med oss på mail: post [at] aksjeanalyser.com

Anbefalte aksje: +612 % på ett år


19.11.2016 - Vi har i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere igjen på det norske bioteknologi selskapet Nordic Nanovector (Ticker: NANO).

For nøyaktig ett år siden, den 19. November 2015, hadde vi hos Aksjeanalyser.com en positiv analyse av Nordic Nanovector, og som du kan lese her...

Den gang var Nordic Nanovector-aksjen i 12,50 kroner, mens den fredag endte i 89,00 kroner.

Aksjen har altså steget med hele 612 prosent, og det i løpet av bare ett år.

Med dette så har børsverdien til selskapet steget fra 556  millioner kroner for ett år siden, og til i dag rundt fire milliarder kroner.

Nordic Nanovector-aksjen er med dette den klare vinneren på Oslo Børs siste 12 måneder. På andreplass finner vi Norwegian Energy med en oppgang på 332 prosent siste 12 måneder, mens Link Mobility Group er på tredjeplass med en oppgang på 283 prosent.

Nå har vi i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere igjen på det tekniske bildet for denne vinner-aksjen på Oslo Børs det seneste året, og som du kan lese om nedenfor annonsen her...

Kort om Nordic Nanovector (ticker på Oslo Børs: NANO):

Nordic Nanovector utvikler og kommersialiserer innovativ behandling for krefttyper som er vanskelig å behandle, ved bruk av selskapets patentbeskyttede, målrettede teknologi. Selskapets fremste produktkandidat, Betalutin(TM), tar sikte på å forlenge og forbedre livskvaliteten til mennesker som lider av non-Hodgkin Lymfom (NHL).

Nå kan du få 1-års medlemskap hos Aksjeanalyser.com, SignalListen.com, og BullogBear.no, og tilgang til alle våre analyser m.m. for KUN 1.998,-!

Teknisk analyse av Nordic Nanovector (NANO):

Nordic Nanovector-aksjen beveger seg innenfor en bratt stigende trend, og videre kursoppgang signaliseres for aksjen innenfor denne i tiden fremover.

På helt kort sikt så er det mulig aksjen kan komme til å konsolidere noe da den nå er nær motstandsnivået ved øvre trendlinje i denne bratt stigende trenden (jf. diagram nederst i saken her).

Aksjen er overkjøpt på helt kort sikt i henhold til momentum-indikatorer som RSI og Stochastics, og som da indikerer at aksjen kan få en konsolidering eller korreksjon ned i det helt korte bildet.

På sikt signaliseres imidlertid videre kursoppgang for Nordic Nanovector-aksjen, og potensialet for aksjen i henhold til den bratt stigende trenden er nå opp mot 130-150 kroner på 6-12 måneders sikt.

Dette indikerer da et potensiale for aksjen på rundt 50-70 prosent opp fra fredagens sluttkurs ved 89,00 kroner.

Les også: "Nå stiger Bitcoin til himmels igjen"

Nå er tiden inne for å kjøpe bolig i Spania - Finn din drømmebolig i Spania her (Nye leil. fra kun 104.000 Euro) [sponset lenke]:

Diagram over kursutviklingen for Nordic Nanovector (NANO):


Kilde chart: vikingen.se


Disclaimer:

Analysene er utarbeidet av Aksjeanalyser.com. Aksjeanalyser.com garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysene. Eventuell eksponering i henhold til anbefalingene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors egen regning og risiko. Aksjeanalyser.com er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som måtte oppstå som følge av bruk av Aksjeanalyser.com sine analyser.

Analysene baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men Aksjeanalyser.com garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig. Uttalelser i analysene reflekterer Aksjeanalyser.com sin oppfatning på det tidspunkt analysene ble utarbeidet, og Aksjeanalyser.com forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Analysene skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som en anbefaling om investeringsstrategi.

Våre analyser på Aksjeanalyser.com er basert på teknisk analyse, og vi har hverken anledning til (krever egen konsesjon for investeringsrådgivning) eller mulighet for å gi personlige råd om aksjeinvesteringer til enkeltinvestorer.

Vi har mange tusen lesere av våre analyser hver måned, og ville således heller ikke hatt noen mulighet for å følge opp alle disse på personlig basis, og gi personlige anbefalinger om hva den enkelte investor bør gjøre av investeringer.

Våre analyser, som altså baserer seg på teknisk analyse, må kun ses på som investeringsideer, og ikke noe mer enn det. Hver enkelt investor må selv skaffe seg den nødvendige innsikt og forståelse for børs og finansmarkedene generelt, og de enkeltaksjer man selv velger å investere i, og gjerne få råd fra sin investeringsrådgiver eller megler annet sted før man gjør sine aksjeinvesteringer.

Opplysninger om eventuelle interessekonflikter, som egne beholdninger og posisjoner i de omtalte investeringsobjektene, vil fremgå av analysene. Ved eventuelle spørsmål rundt analysene og/eller annet vennligst ta kontakt med oss på mail: post [at] aksjeanalyser.com

Nå stiger Bitcoin til himmels igjen


18.11.2016 - Vi har i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere igjen på den virtuelle valutaen bitcoin.

Sist vi hadde en sak rundt bitcoin på bloggen her var den 12. desember 2014, altså for snart 2 år siden: "Skal Bitcoin kursen til himmels igjen?"

Den gang kostet en bitcoin rundt 350 dollar, mens den nå rundt to år senere har steget til rundt 745 dollar. Bitcoin-kursen steg altså til himmels igjen, og har altså mer enn doblet seg siden den gang målt i dollar.

Les også: "Dollaren på vei mot 11 kroner"

Oppgangen er imidlertid enda sterkere målt i norske kroner, da USD/NOK har steget betydelig siden den gang. Ved vår forrige sak rundt Bitcoin den 12. desember 2014 så var dollaren rundt 7,30 mens den i dag er rundt 8,60.

Målt i norske kroner så har altså bitcoin kursen steget fra 2.555 kroner den 12. desember 2014, og til i dag en kurs rundt 6.400 kroner.

Bitcoin har således steget med hele 150 prosent siden vår forrige sak rundt Bitcoin for rundt to år siden.

Målt i norske kroner så nærmer bitcoin-kursen seg nå det høyeste nivået den noensinne har vært, og som du kan lese  mer om lenger ned i saken her.

Nå har vi altså sett nærmere igjen på bitcoin og hva det tekniske bildet for denne virtuelle valutaen signaliserer for den videre utviklingen for bitcoin-kursen. Du kan lese mer om dette nedenfor annonsen her...


Kort om Bitcoin:

Bitcoin er en virtuell internettvaluta, som ikke eksisterer som fysiske sedler og mynter, men kun digitalt i databaser.

I motsetning til konvensjonelle valutaer som kroner eller pund så er Bitcoin helt desentralisert og hverken utstedt eller regulert av noen sentralbank eller tilsynsmyndighet.

Bitcoin er en virtuell valuta som oppsto på tampen av det forrige tiåret, og er basert på avansert kryptografi. Valutaen «utvinnes» i et begrenset tempo, hvilket skal hindre ukontrollert inflasjon.

Pengene «utstedes» ved at et dataprogram lager nye Bitcoin. Programmet har en åpen kildekode som alle kan sjekke.

Brukerne kan generere nye Bitcoin ved å utføre «mining», gruveutvinning, dette ved å stille datakraft tilgjengelig for nettverket.

Du kan lese mer om Bitcoin på Wikipedia her...

Nå kan du få 1-års medlemskap hos Aksjeanalyser.com, SignalListen.com, og BullogBear.no, og tilgang til alle våre analyser m.m. for KUN 1.998,-!

Teknisk analyse av Bitcoin ($):

Bitcoin ($) beveger seg nå innenfor en langsiktig stigende trend, og som startet for cirka ett år siden (jf. diagram over utviklingen for bitcoin siden mai 2013 nederst i saken her).

Bitcoin-kursen hadde før det beveget seg i en lengre periode innenfor en større konsolideringsformasjon (rektangel formasjon) mellom et støttenivå rundt USD 200 og et motstandsnivå rundt USD 300.

Da bitcoin-kursen så brøt opp i fra denne store konsolideringsformasjonen høsten 2015 så ble det utløst et kraftig teknisk kjøpssignal for bitcoin.

Kursen har siden etablert en langsiktig stigende trend i løpet av det seneste året og hvor videre oppgang signaliseres for bitcoin-kursen i tiden fremover.

Det er også utløst et nytt teknisk kjøpssignal for bitcoin nå nylig etter brudd opp fra en triangel-formasjon.

Potensialet for bitcoin-kursen er i henhold til den langsiktige stigende trenden i første omgang opp mot USD 900-1000 på 6-12 måneders sikt.

Bitcoin-kursen kan snart altså nærme seg gamle høyder fra slutten av 2013 da kursen på det høyeste var rundt USD 1.100.

Da bitcoin-kursen var høyest rundt USD 1.100 i slutten av 2013 så var kursen for USD/NOK bare rundt 6,15, og målt i norske kroner så var kursen da høyest rundt 6.765 kroner.

Med dagens dollarkurs rundt 8,60 og med en bitcoin kurs rundt USD 745 i dag så tilsvarer altså dagens bitcoin-kurs rundt 6.400 kroner.

Målt i norske kroner så er altså bitcoin kursen nå nær det høyeste nivået den noensinne har vært.

Du kan følge utviklingen for Bitcoin hos IG her... [sponset lenke]

Nå er tiden inne for å kjøpe bolig i Spania - Finn din drømmebolig i Spania her (Nye leil. fra kun 104.000 Euro) [sponset lenke]:


Diagram over utviklingen for Bitcoin ($) siden mai 2013 og frem til i dag:


Disclaimer:

Analysene er utarbeidet av Aksjeanalyser.com. Aksjeanalyser.com garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysene. Eventuell eksponering i henhold til anbefalingene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors egen regning og risiko. Aksjeanalyser.com er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som måtte oppstå som følge av bruk av Aksjeanalyser.com sine analyser.

Analysene baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men Aksjeanalyser.com garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig. Uttalelser i analysene reflekterer Aksjeanalyser.com sin oppfatning på det tidspunkt analysene ble utarbeidet, og Aksjeanalyser.com forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Analysene skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som en anbefaling om investeringsstrategi.

Våre analyser på Aksjeanalyser.com er basert på teknisk analyse, og vi har hverken anledning til (krever egen konsesjon for investeringsrådgivning) eller mulighet for å gi personlige råd om aksjeinvesteringer til enkeltinvestorer.

Vi har mange tusen lesere av våre analyser hver måned, og ville således heller ikke hatt noen mulighet for å følge opp alle disse på personlig basis, og gi personlige anbefalinger om hva den enkelte investor bør gjøre av investeringer.

Våre analyser, som altså baserer seg på teknisk analyse, må kun ses på som investeringsideer, og ikke noe mer enn det. Hver enkelt investor må selv skaffe seg den nødvendige innsikt og forståelse for børs og finansmarkedene generelt, og de enkeltaksjer man selv velger å investere i, og gjerne få råd fra sin investeringsrådgiver eller megler annet sted før man gjør sine aksjeinvesteringer.

Opplysninger om eventuelle interessekonflikter, som egne beholdninger og posisjoner i de omtalte investeringsobjektene, vil fremgå av analysene. Ved eventuelle spørsmål rundt analysene og/eller annet vennligst ta kontakt med oss på mail: post [at] aksjeanalyser.com

hits