"Etikett" aksje med 15-dobling


17.10.2016 - Vi har i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere igjen på det som vi tror kan bli en av de neste store norske teknologi-eventyrene, Thin Film Electronics, også kjent som Thinfilm.

Thinfilm er markedsleder innenfor utviklingen av trykket elektronikk og smarte etiketter/klistremerker. Selskapet, det første til å kommersialisere trykket, omskrivbart minne, produserer og utvikler kostnadseffektive etiketter bygget på minne, sensorer, displayer og trådløs kommunikasjon.

Det er billig å produsere, og det er nettopp det de skal gjøre på den nye fabrikken i Silicon Valley, og som du kan lese mer om nedenfor her.

Den kan produsenter for eksempel feste under en etikett, og den kan gi forbrukeren mye informasjon ved hjelp av såkalt «Near Field Communication» (NFC), det er samme teknologi som Apple bruker på sin betalingsløsning Apple Pay.

Nå indikerer et samlet positivt teknisk bilde for aksjen at den kan komme til å flerdoble seg i løpet av de neste 1-2 årene. Du kan lese mer om dette i vår tekniske analyse av Thinfilm-aksjen lenger ned i saken her.

Hvis man synes dette høres voldsomt ut at aksjen skal ha potensiale til å kunne flerdoble seg i løpet av de neste 1-2 år. Ja så kan vi nevne at aksjen nå har nesten 15-doblet seg siden bunnen i 2009 rundt 30 øre, og til dagens sluttkurs ved 4,46 kroner (jf. diagram nederst i saken her).

Det er forøvrig ikke bare vi hos Aksjeanalyser.com som er positive til Thinfilm, og en av Norges største investorer, Johan H. Andresen, og investeringsselskapet Ferd, eier i dag 46,77 millioner aksjer i selskapet, og eier med det 6,87 prosent av Thin Film Electronics ASA.

Thin Film Electronics (THIN), også kjent som Thinfilm, har leid en produksjonsfasilitet som tidligere var eiet av Qualcomm. Dette fremgikk av en børsmelding onsdag i forrige uke.

Produksjonsfasiliteten ligger i Silicon Valley, og Thinfilm vil flytte sitt amerikanske hovedkvarter til det amerikanske teknologi-mekkaet i løpet av 1. kvartal 2017.

Thinfilm kunne videre fortelle i meldingen at produksjonskapasiteten vil øke til et volum på fem milliarder NFC OpenSense og NFC SpeedTap-tagger årlig. Dette tilsvarer ifølge selskapet årlige inntekter på inntil 680 millioner dollar, og som tilsvarer cirka 5,6 milliarder norske kroner.

I et intervju med E24 uttaler Dr. Davor Sutija, administrerende direktør i Thin Film Electronics:

- Om alt går slik det skal, så vil vi i løpet av to år gå fra millioner til milliarder i inntekter.

I forrige uke ble det altså kjent at selskapet har leid en av Qualcomms store fabrikker i Silicon Valley i California. Allerede er de fleste ansatte hos Thinfilm i USA, men sjefen jobber ved hovedkontoret i Norge. Du kan lese hele saken hos E24 her...

Vi har hatt flere positive analyser av Thinfilm hos Aksjeanalyser.com i løpet av de siste to årene, og vi har i dag sett nærmere igjen på det tekniske bildet for aksjen, og som du kan lese nedenfor annonsen her...

Ja vi har altså i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere igjen på det tekniske bildet for en av våre favoritt-aksjer for årene fremover på Oslo Børs, Thin Film Electronics (THIN).

Litt kort om selskapet Thin Film Electronics (ticker på Oslo Børs: THIN):

Thinfilm er markedsleder innenfor utviklingen av trykket elektronikk og smarte etiketter. Selskapet, det første til å kommersialisere trykket, omskrivbart minne, produserer og utvikler kostnadseffektive etiketter bygget på minne, sensorer, displayer og trådløs kommunikasjon. Thinfilm integrerer teknologi fra selskapets økosystem av partnere og muliggjør tingenes internett ved å gjøre hverdagslige ting intelligente. Thinfilm har hovedkontor i Oslo og tilstedeværelse i USA, Sverige, Japan, Tyskland og Singapore.

For mer informasjon om selskapet kan du besøke deres hjemmesider her: http://thinfilm.no/

Nå kan du få 1-års medlemskap hos Aksjeanalyser.com, SignalListen.com, og BullogBear.no, og tilgang til alle våre analyser m.m. for KUN 1.998,-!

Teknisk analyse av Thin Film Electronics (THIN):

Det samlede positive tekniske bildet for Thinfilm-aksjen indikerer at aksjen har potensiale til å kunne flerdoble seg i løpet av de neste 1-2 årene.

Aksjen er i en langsiktig stigende trend, og har steget fra en bunn i 2009 rundt 30 øre, og til mandag en sluttkurs på 4,46 kroner.

Thinfilm-aksjen har dermed nesten 15-doblet seg siden 2009.
Nå indikerer det samlede positive tekniske bildet for aksjen at den gjerne kan flerdoble seg igjen i løpet av de neste 1-2 årene.

I henhold til den langsiktige stigende trenden så indikeres et potensiale for aksjen helt opp mot 20 kroner på 1-2 års sikt.

Det vil i så fall innebære mer enn en firedobling av aksjekursen fra dagens kursnivå ved 4,46 kroner.

Aksjen har også etablert seg over et tidligere betydelig teknisk motstandsnivå rundt 4,00 kroner, og det er nå god teknisk støtte for aksjen ned mot dette nivået ved eventuelle korreksjoner ned.

Nå indikerer imidlertid et samlet positivt teknisk bildet for aksjen at den trolig står foran videre kursoppgang innenfor den langsiktige stigende trenden i tiden fremover.

Vi gjentar derfor i dag hos Aksjeanalyser.com våre tidligere positive analyser av aksjen, og vi ser en mulig firedobling for aksjen på 1-2 års sikt, opp mot 20 kroner.

Det som vil kunne endre det nå positive tekniske bildet for aksjen vil være om den skulle falle under, og etablere seg under, det nå viktige tekniske støttenivået for aksjen rundt 4,00 kroner.

Det er imidlertid lite som tyder på at det vil skje nå, og vi hos Aksjeanalyser.com tror aksjen kan stå foran en sterk utvikling og videre kursoppgang nå både på kort og lang sikt.

Nå er tiden inne for å kjøpe bolig i Spania - Finn din drømmebolig i Spania her (Nye leil. fra kun 89.000 Euro) [sponset lenke]:


Diagram over kursutviklingen for Thinfilm-aksjen (THIN):

Kilde chart: vikingen.se


Disclaimer:

Analysene er utarbeidet av Aksjeanalyser.com. Aksjeanalyser.com garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysene. Eventuell eksponering i henhold til anbefalingene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors egen regning og risiko. Aksjeanalyser.com er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som måtte oppstå som følge av bruk av Aksjeanalyser.com sine analyser.

Analysene baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men Aksjeanalyser.com garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig. Uttalelser i analysene reflekterer Aksjeanalyser.com sin oppfatning på det tidspunkt analysene ble utarbeidet, og Aksjeanalyser.com forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Analysene skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som en anbefaling om investeringsstrategi.

Våre analyser på Aksjeanalyser.com er basert på teknisk analyse, og vi har hverken anledning til (krever egen konsesjon for investeringsrådgivning) eller mulighet for å gi personlige råd om aksjeinvesteringer til enkeltinvestorer.

Vi har mange tusen lesere av våre analyser hver måned, og ville således heller ikke hatt noen mulighet for å følge opp alle disse på personlig basis, og gi personlige anbefalinger om hva den enkelte investor bør gjøre av investeringer.

Våre analyser, som altså baserer seg på teknisk analyse, må kun ses på som investeringsideer, og ikke noe mer enn det. Hver enkelt investor må selv skaffe seg den nødvendige innsikt og forståelse for børs og finansmarkedene generelt, og de enkeltaksjer man selv velger å investere i, og gjerne få råd fra sin investeringsrådgiver eller megler annet sted før man gjør sine aksjeinvesteringer.

Opplysninger om eventuelle interessekonflikter, som egne beholdninger og posisjoner i de omtalte investeringsobjektene, vil fremgå av analysene. Ved eventuelle spørsmål rundt analysene og/eller annet vennligst ta kontakt med oss på mail: post [at] aksjeanalyser.com

Endret strategi - aksjen steg 500%

13.10.2016 - Vi har i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere igjen på en av våre favorittaksjer på Oslo Børs for 2016, og årene fremover, inkassoselskapet Axactor (AXA).

Axactor meldte onsdag ettermiddag at de ville hente penger gjennom en emisjon rettet mot norske og internasjonale investorer.

I dag, torsdag 13. oktober 2016, meldte selskapet at de har hentet inn 598 millioner kroner, gjennom emisjonen på 230 millioner nye aksjer til en kurs på 2,60 kroner.

Den rettede emisjonen var flere ganger overtegnet, og viste ifølge meldingen sterk interesse både fra eksisterende aksjonærer, samt nye institusjonelle investorer fra Norden, Storbritannia og USA.

Nettoprovenyet vil bli brukt til oppkjøp av misligholdte  låneporteføljer, samt generelle selskapsformål.

Ja i dag har vi altså hos Aksjeanalyser.com sett nærmere igjen på en av våre favoritt-aksjer på Oslo Børs, inkassoselskapet Axactor (AXA).

Vi ser hos Aksjeanalyser.com et stort potensiale for Axactor-aksjen, og det både på kort og lang sikt.

Axactor-aksjen har med torsdagens sluttkurs på 2,77 kroner hele seksdoblet seg siden bunnen i slutten av september 2015, altså for bare litt over ett år siden, da aksjen var lavest ved 0,45 kroner. Ja Axactor-aksjen har altså steget med over 500 prosent bare i løpet av litt over 1 år nå.

Nå ser vi hos Aksjeanalyser.com en mulig flerdobling for Axactor-aksjen igjen, og det gjerne på bare rundt 6-12 måneders sikt.

Allerede i slutten av januar 2016 hadde vi hos Aksjeanalyser.com en positiv analyse av Axactor, og som du kan lese her: "Spetalen med storsatsning - aksjen kan flerdoble seg"

Saken fortsetter nedenfor annonsen her...

Ja, vi har altså sett nærmere igjen på det tekniske bildet for Axactor-aksjen hos Aksjeanalyser.com i dag, men la oss først nevne litt kort om selskapet Axactor (AXA) her, og som tidligere het Nickel Mountain Group (NMG).

Nå kan du få 1-års medlemskap hos Aksjeanalyser.com, SignalListen.com, og BullogBear.no, og tilgang til alle våre analyser m.m. for KUN 1.998,-!

Tidligere Nickel Mountain Group (NMG), nå Axactor (AXA), drev tidligere med diamantutvikling i flere afrikanske land, men etter finansielle problemer i 2013 ble det bestemt å nedskalere virksomheten, og isteden satse på en nikkelgruve i Sverige.

Så ble det for rundt ett år siden besluttet at virksomheten skulle vris mot finans og administrasjon av gjeldsporteføljer, altså med virksomhet som et inkassoselskap.

Med dette gikk altså tidligere Nickel Mountain Group (NMG), som etter navnebytte rundt årsskiftet nå heter, Axactor (AXA), inn i kampen og konkurransen med andre inkassoselskaper som f.eks. Lindorff.

Axactor har for øvrig hentet flere av sine ansatte fra tidligere lendende posisjoner i nettopp Lindorff.

Lindorff, ble forøvrig kjøpt opp av Nordic Capital sommeren 2014 for rundt 18 milliarder kroner. DN kunne den gang melde om i en artikkel at Nordic Capital kjøpte inkassoselskapet Lindorff fra oppkjøpsfondene Altor og Investor. Transaksjonen verdsatte selskapet til mellom 17,5 og 19,3 milliarder kroner.

Til sammenligning så har Axactor (AXA) en børsverdi med torsdagens sluttkurs på 2,77 kroner, på cirka 3,26 milliarder kroner (tatt hensyn til den siste emisjonen nå på 230 millioner nye aksjer i selskapet).

Den gang administrerende direktør i Lindorff, Endre Rangnes, fikk Axactor (AXA) med seg i sin nye storsatsning i samme bransje.

Endre Rangnes er nå konsernsjef i Axactor (AXA). Endre Rangnes var konsernsjef i Lindorff fra 2010 til 2014.

Navnebytte (som fant sted den 15. januar 2016) på selskapet fra Nickel Mountain Group (NMG), og til dagens navn Axactor (AXA) henger naturligvis sammen med at man ønsket et navn som bedre gjenspeilet dagens virksomhet i selskapet.

Teknisk Analyse av Axactor (AXA), tidligere Nickel Mountain Group (NMG):

Ser vi på det tekniske bildet for Axactor-aksjen, ja så er dette svært positivt, og indikerer videre kraftig oppgang for aksjen både på kort og lang sikt.

Tidligere Nickel Mountain Group (NMG), men som skiftet navn for ett års tid siden til Axactor (AXA), falt kraftig på børsen fra en topp i 2006 med en aksjekurs rundt 1300 kroner, og til en bunn i september 2015 ved 45 øre.

Aksjen stupte altså med vanvittige 99,97 prosent (jf. diagram over kursutviklingen for aksjen nederst i saken her).

Så endret altså selskapet helt strategi for cirka ett års tid siden, fra å være et nikkel-gruve selskap (og før det et diamant-gruve selskap), og til å bli et inkassovirksomhet selskap.

Denne endringen i forretningsstrategi har fått aksjen til å eksplodere, og når aksjen i dag endte i 2,77 kroner. Ja så har den hele 6-doblet seg på bare rundt ett års tid.

Nå indikerer det samlede tekniske bildet for aksjen at den kan komme til å flerdoble seg videre i løpet av det neste året.

Aksjen er i en bratt stigende trend (jf. diagram nederst i saken her), og det er nå lite teknisk motstand for videre oppgang for aksjen.

Faktisk så er det først opp mot 40 kroner at aksjen møter på betydelig teknisk motstand, mens aksjen i dag altså endte i 2,77 kroner.

I henhold den bratt stigende trenden som aksjen beveger seg innenfor nå, så indikeres imidlertid i første omgang et potensiale for aksjen opp mot 12 kroner på 1-2 års sikt.

Dette vil likevel representere rundt en firedobling av aksjekursen fra dagens nivå ved 2,77 kroner.

Basert på det samlede positive tekniske bildet for Axactor-aksjen, ja så gjentar vi i dag hos Aksjeanalyser.com våre tidligere positive analyser av aksjen.

Vi ser altså et potensiale for Axactor-aksjen helt opp mot 12 kroner på gjerne bare 1-2 års sikt.

Ja vi hos Aksjeanalyser.com har lenge hatt Axactor-aksjen som en av våre favoritt-aksjer på Oslo Børs, og vi gjentar altså i dag våre tidligere positive analyser av aksjen, og vi mener dette er en av aksjene med aller størst potensiale også de neste 12 måneder på Oslo Børs.

Nå er tiden inne for å kjøpe bolig i Spania - Finn din drømmebolig i Spania her (Nye leil. fra kun 89.000 Euro) [sponset lenke]:

Diagram over utviklingen Axactor-aksjen (tidligere Nickel Mountain Group, NMG):


Kilde chart: vikingen.se


Disclaimer:

Analysene er utarbeidet av Aksjeanalyser.com. Aksjeanalyser.com garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysene. Eventuell eksponering i henhold til anbefalingene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors egen regning og risiko. Aksjeanalyser.com er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som måtte oppstå som følge av bruk av Aksjeanalyser.com sine analyser.

Analysene baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men Aksjeanalyser.com garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig. Uttalelser i analysene reflekterer Aksjeanalyser.com sin oppfatning på det tidspunkt analysene ble utarbeidet, og Aksjeanalyser.com forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Analysene skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som en anbefaling om investeringsstrategi.

Våre analyser på Aksjeanalyser.com er basert på teknisk analyse, og vi har hverken anledning til (krever egen konsesjon for investeringsrådgivning) eller mulighet for å gi personlige råd om aksjeinvesteringer til enkeltinvestorer.

Vi har mange tusen lesere av våre analyser hver måned, og ville således heller ikke hatt noen mulighet for å følge opp alle disse på personlig basis, og gi personlige anbefalinger om hva den enkelte investor bør gjøre av investeringer.

Våre analyser, som altså baserer seg på teknisk analyse, må kun ses på som investeringsideer, og ikke noe mer enn det. Hver enkelt investor må selv skaffe seg den nødvendige innsikt og forståelse for børs og finansmarkedene generelt, og de enkeltaksjer man selv velger å investere i, og gjerne få råd fra sin investeringsrådgiver eller megler annet sted før man gjør sine aksjeinvesteringer.

Opplysninger om eventuelle interessekonflikter, som egne beholdninger og posisjoner i de omtalte investeringsobjektene, vil fremgå av analysene. Ved eventuelle spørsmål rundt analysene og/eller annet vennligst ta kontakt med oss på mail: post [at] aksjeanalyser.com

Pundet kollapser - ned 25 prosent


11.10.2016 - Vi har i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere igjen på Britiske pund (GBP) mot Norske kroner (NOK), og som tirsdag kveld stuper under 10-tallet, og er i skrivende stund tirsdag kveld ved 9,94 mot Norske kroner.

Kursen for Britiske pund mot Norske kroner har dermed stupt vanvittige 25 prosent siden toppen rundt 13,20 i slutten av 2015.

Sist vi hadde en analyse av Britiske pund mot Norske kroner var den 05. Juli, og da skrev vi blant annet: "Vi ser derimot stor sannsynlighet for at pundet kan falle ned mot 9,70-10,00 mot norske kroner innen utgangen av 2016". Du kan lese vår analyse av GBP/NOK den gang her: "Pundet i fritt fall - kan stupe til 8-tallet"

I dag er kursen for Britiske Ppnd mot norske kroner falt under 10,00, og er altså i tirsdag kveld ved 9,94 mot Norske kroner. Så vi har da i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere igjen på hva det tekniske bildet for GBP/NOK indikerer for den videre utviklingen for GBP/NOK i tiden fremover.

Du kan lese vår tekniske analyse av Britiske pund (GBP) mot Norske kroner (NOK) nedenfor annonsen her...

Ja vi har altså i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere igjen på det tekniske bildet for GBP/NOK, og hvor det tekniske bildet indikerer at kursen for Britiske pund gjerne kan stå foran ytterligere fall i tiden fremover.

Slik vi skrev i vår forrige analyse av GBP/NOK den 05. Juli da kursen var rundt 11,00, ja så kanskje det kan være lurt å legge årets julehandel til øyriket Storbritannia til Julen 2016.

Britiske pund har nå falt med utrolige 25 prosent mot norske kroner siden toppen i slutten av 2015 da kursen var høyest rundt 13,20.

Nå kan du få 1-års medlemskap hos Aksjeanalyser.com, SignalListen.com, og BullogBear.no, og tilgang til alle våre analyser m.m. for KUN 1.998,-!

Teknisk analyse av GBP/NOK:

Kursen på GBP/NOK har altså stupt med hele 25 prosent nå siden toppen rundt 13,20 i slutten av 2015.

Nå indikerer det tekniske bildet for GBP/NOK at kursen kan stå foran videre nedgang i tiden fremover.

Det er imidlertid noe teknisk støtte for GBP/NOK rundt 9,70-nivået så det er mulig vi snart kan få en konsolidering etter det kraftige fallet på rundt 25 prosent nå.

Skulle derimot kursen for GBP/NOK bryte ned i gjennom 9,70-nivået. Ja så vil det utløses nye negative tekniske signaler for den videre utviklingen for GBP/NOK.

Skulle det skje så vil videre nedgang ned mot tidligere laveste nivå for Britiske pund mot norske kroner helt siden 1980, ned mot 8,50-8,70, signaliseres på 6-12 måneders sikt (jf. diagram nederst i saken her).

Ja kursen for Britiske pund mot norske kroner har for det meste siden 1980 og frem til i dag beveget seg mellom en kurs rundt 9,70 til 13,20. Kursen for GBP/NOK falt imidlertid i en periode helt ned til 8,50-8,70 i perioden rundt 2011-2013. Høyest var kursen på Britiske pund mot norske kroner i 2000 da kursen var helt oppe mot 14,00.

Nå har altså kursen for Britiske pund stupt med hele 25 prosent, og det i løpet av mindre enn ett år, og videre nedgang kan komme for GBP/NOK i tiden fremover. Kanskje helt ned mot det laveste nivået Britiske pund har vært mot norske kroner i hele perioden helt siden 1980 og frem til i dag, altså ned mot 8,50-8,70.

Dersom kursen for Britiske pund nå skulle falle helt ned mot 8,50 i løpet av de neste 6-12 måneder. Ja så vil kursen for GBP/NOK da ha stupt med hele 35 prosent fra toppen rundt 13,20 i slutten av 2015.

Dersom også det viktige tekniske støttenivået for GBP/NOK rundt 9,70, og som kursen nærmer seg nå som den er falt helt ned til i dag under 10,00-nivået. Ja da vil altså det tekniske bildet for GBP/NOK indikere at kursen kan komme til å stupe ytterligere en 15 prosent fra dagens nivå, og ned til rundt 8,50-nivået.

Basert på det samlede tekniske bildet for GBP/NOK nå så indikeres altså at kursen kan komme til å falle ned mot og teste dette viktige tekniske støttenivået rundt 9,70 om kort tid. Så vil det gjerne kunne komme noe konsolidering rundt det nivået, og kanskje en liten rekyl opp også fra det nivået på kort sikt.

Men trenden for GBP/NOK er nå klart fallende på mellomlang sikt, og det er stor fare for at også dette neste viktige tekniske støttenivået nå rundt 9,70 kan bli brutt om kort tid. Da vil kursen for Britiske pund mot norske kroner gjerne komme til å falle helt ned mot 8,50-nivået.

Du kan følge utviklingen for GBP/NOK og andre valutaer hos IG her... (sponset lenke)

Nå er tiden inne for å kjøpe bolig i Spania - Finn din drømmebolig i Spania her (Nye leil. fra kun 89.000 Euro) [sponset lenke]:


Diagram over utviklingen for GBP/NOK siden 1980 og frem til i dag:


Kilde chart: vikingen.se


Disclaimer:

Analysene er utarbeidet av Aksjeanalyser.com. Aksjeanalyser.com garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysene. Eventuell eksponering i henhold til anbefalingene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors egen regning og risiko. Aksjeanalyser.com er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som måtte oppstå som følge av bruk av Aksjeanalyser.com sine analyser.

Analysene baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men Aksjeanalyser.com garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig. Uttalelser i analysene reflekterer Aksjeanalyser.com sin oppfatning på det tidspunkt analysene ble utarbeidet, og Aksjeanalyser.com forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Analysene skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som en anbefaling om investeringsstrategi.

Våre analyser på Aksjeanalyser.com er basert på teknisk analyse, og vi har hverken anledning til (krever egen konsesjon for investeringsrådgivning) eller mulighet for å gi personlige råd om aksjeinvesteringer til enkeltinvestorer.

Vi har mange tusen lesere av våre analyser hver måned, og ville således heller ikke hatt noen mulighet for å følge opp alle disse på personlig basis, og gi personlige anbefalinger om hva den enkelte investor bør gjøre av investeringer.

Våre analyser, som altså baserer seg på teknisk analyse, må kun ses på som investeringsideer, og ikke noe mer enn det. Hver enkelt investor må selv skaffe seg den nødvendige innsikt og forståelse for børs og finansmarkedene generelt, og de enkeltaksjer man selv velger å investere i, og gjerne få råd fra sin investeringsrådgiver eller megler annet sted før man gjør sine aksjeinvesteringer.

Opplysninger om eventuelle interessekonflikter, som egne beholdninger og posisjoner i de omtalte investeringsobjektene, vil fremgå av analysene. Ved eventuelle spørsmål rundt analysene og/eller annet vennligst ta kontakt med oss på mail: post [at] aksjeanalyser.com

Fredriksen-aksje kan flerdoble seg

09.10.2016 - Vi har i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere på det John Fredriksen-dominerte brønnteknikkselskapet Archer, og hvor aksjen har stupt fra en aksjekurs rundt 400 kroner i begynnelsen av 2011, og til i dag en aksjekurs rundt fem kroner.

Det betyr at aksjen har falt med nesten 99 prosent siden toppen i 2011. På det laveste i år så var aksjen helt nede i 2,58 kroner. Fredag endte aksjen i 5,28 kroner, og har da altså doblet seg siden bunnen ved 2,58 kroner den 02. mars i år.

Vi har i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere på denne hardt prøvede aksjen, Archer, og hvor det tekniske bildet for aksjen nå indikerer at den kan stå foran en flerdobling på gjerne bare rundt 12 måneders sikt.

Du kan lese vår tekniske analyse av Archer-aksjen nedenfor annonsen her...


Ja vi har altså hos Aksjeanalyser.com i dag sett nærmere på det tekniske bildet for Archer-aksjen, og hvor det nå er utløst flere positive tekniske signaler i løpet av de siste ukene nå.

Nå kan du få 1-års medlemskap hos Aksjeanalyser.com, SignalListen.com, og BullogBear.no, og tilgang til alle våre analyser m.m. for KUN 1.998,-!

Kort om Archer:

Archer is a global oil services company with a heritage in drilling and well services that stretches back over 40 years. Employing more than 5,000 people at 40 locations in 19 countries, from drilling services, well integrity & intervention, plug & abandonment to decommissioning, Archer is focused on safely delivering the highest quality services and products to the drilling and well service markets.

Du finner mer informasjon om selskapet på deres nettsider her: http://archerwell.com/

Teknisk analyse av Archer Ltd. (ticker på Oslo Børs: ARCHER):

Ja det er de siste ukene utløst flere positive tekniske signaler for Archer-aksjen, og som blant annet har brutt opp i gjennom både sitt 50-dagers og 200-dagers glidende gjennomsnitt (jf. diagram nederst i saken her).

Videre så har aksjen brutt ut av en fallende kile formasjon, og som indikerer at aksjen gjerne står foran videre oppgang på kort og mellomlang sikt.

Aksjen har også brutt opp i gjennom et betydelig teknisk motstandsnivå rundt 5 kroner, og det bør nå være god teknisk støtte for aksjen rundt 5 kroner ved eventuelle korreksjoner ned for aksjen.

MACD momentum-indikator er også i kjøpssignal for aksjen, og underbygger de øvrige positive tekniske signaler som nå er utløst for Archer-aksjen den seneste tiden.

I første omgang så indikerer nå det samlede tekniske bildet for aksjen at den gjerne kan få et løft opp mot tidligere topp i år, opp mot ni kroner.

Det innebærer i så fall et solid potensiale for aksjen på rundt 70 prosent,  og det gjerne i løpet av et tidsperspektiv på bare en 3-6 måneder.

Dersom aksjen også skulle bryte opp i gjennom ni kroner så vil det utløses et nytt kraftig teknisk kjøpssignal for aksjen, og da fra en stor dobbel-bunn formasjon som da vil indikere et potensiale for aksjen helt opp mot 20 kroner.

Basert på det nå samlede positive tekniske bildet for Archer-aksjen på kort og mellomlang sikt så vurderer vi hos Aksjeanalyser.com aksjen som en svært interessant kjøpskandidat på dagens kursnivå.

Vi ser altså et betydelig potensiale for aksjen, basert på det nå samlede positive tekniske bildet for aksjen på både kort og mellomlang sikt.

Vi har kursmål for aksjen ved 9 kroner på 3-6 måneders sikt (70 prosent opp fra fredagens sluttkurs ved 5,28 kroner). Videre så ser vi en mulig flerdobling av aksjekursen, opp mot 20 kroner, på 12-18 måneders sikt.

Selv om Archer-aksjen skulle nær firedoble seg fra dagens kurs ved 5,28 kroner, og stige opp til 20 kroner. Ja så vil aksjen fortsatt være ned hele 95 prosent siden toppen ved 400  kroner rundt årsskiftet 2010/2011.

Nå er tiden inne for å kjøpe bolig i Spania - Finn din drømmebolig i Spania her (Nye leil. fra kun 104.000 Euro) [sponset lenke]:


Diagram over utviklingen for Archer-aksjen (øverste diagram er et dagsdiagram og nederste et ukediagram):


Kilde chart: vikingen.se


Disclaimer:

Analysene er utarbeidet av Aksjeanalyser.com. Aksjeanalyser.com garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysene. Eventuell eksponering i henhold til anbefalingene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors egen regning og risiko. Aksjeanalyser.com er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som måtte oppstå som følge av bruk av Aksjeanalyser.com sine analyser.

Analysene baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men Aksjeanalyser.com garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig. Uttalelser i analysene reflekterer Aksjeanalyser.com sin oppfatning på det tidspunkt analysene ble utarbeidet, og Aksjeanalyser.com forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Analysene skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som en anbefaling om investeringsstrategi.

Våre analyser på Aksjeanalyser.com er basert på teknisk analyse, og vi har hverken anledning til (krever egen konsesjon for investeringsrådgivning) eller mulighet for å gi personlige råd om aksjeinvesteringer til enkeltinvestorer.

Vi har mange tusen lesere av våre analyser hver måned, og ville således heller ikke hatt noen mulighet for å følge opp alle disse på personlig basis, og gi personlige anbefalinger om hva den enkelte investor bør gjøre av investeringer.

Våre analyser, som altså baserer seg på teknisk analyse, må kun ses på som investeringsideer, og ikke noe mer enn det. Hver enkelt investor må selv skaffe seg den nødvendige innsikt og forståelse for børs og finansmarkedene generelt, og de enkeltaksjer man selv velger å investere i, og gjerne få råd fra sin investeringsrådgiver eller megler annet sted før man gjør sine aksjeinvesteringer.

Opplysninger om eventuelle interessekonflikter, som egne beholdninger og posisjoner i de omtalte investeringsobjektene, vil fremgå av analysene. Ved eventuelle spørsmål rundt analysene og/eller annet vennligst ta kontakt med oss på mail: post [at] aksjeanalyser.com

Kjendisinvestorer hamstret aksjer


06.10.2016 - Vi har i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere på bioteknologiselskapet, Bionor Pharma (ticker på Oslo Børs: BIONOR).

Aksjen ble dagens vinner på Oslo Børs med en oppgang på hele 12 prosent til 0,28 kroner.

Bionor-aksjen har nå steget med nærmere 30 prosent bare de siste to dagene, og etter meldinger i går om at kjendisinvestorene Spetalen og Haudemann har hamstret aksjer i Bionor Pharma. Dette i forbindelse med en tegningsrettsemisjon i selskapet, og som ble betydelig overtegnet, og hvor kjendisinvestorene hamstret aksjer.

Ja i går kom meldingen om at Øystein Stray Spetalen gjennom Ferncliff Listed Dai AS nå eier 270 millioner aksjer eller 19,49 prosent av aksjebeholdningen i Bionor Pharma, ifølge i en fersk børsmelding onsdag.

Jan Haudemann-Andersen eier gjennom investeringsselskapet Datum AS 90.879.310 aksjer eller 6,56 prosent av Bionor Pharma, mens Einar J. Greve gjennom Cipriano AS eier 50 millioner aksjer eller 3,61 prosent av aksjekapitalen i Bionor Pharma.

Saken fortsetter nedenfor annonsen her...

Ja vi har altså i dag hos Aksjeanalyser.com sett litt nærmere på dette bioteknologiselskapet på Oslo Børs, Bionor Pharma (ticker på Oslo Børs: BIONOR).

Litt kort om Bionor Pharma:

Bionor Pharma's mission is to enable the immune system to fight HIV infection. Bionor is the first company, which has successfully completed a clinical trial using the shock and kill approach, thereby creating a strong foundation for further advancing its therapeutic vaccine Vacc-4x in combination with other agents towards a functional cure.

The company believes it has first mover potential based on clinical results to date and early adoption of the shock and kill strategy. In December 2015, Bionor announced that the HIV trial REDUC with Vacc-4x and romidepsin successfully met its primary endpoint by reducing latent HIV reservoir and further demonstrated control of viral load.

Bionor currently retains full ownership rights to the HIV immunotherapy Vacc-4x, i.e., the upside potential from partnering or licensing remains with the company's shareholders. Bionor is listed on Oslo Børs (OSE:BIONOR).

Du kan besøke selskapets hjemmesider her: http://www.bionorpharma.com/

Vi har hos Aksjeanalyser.com sett nærmere på det tekniske bildet for Bionor Pharma-aksjen, og som du kan lese nedenfor her.

Teknisk analyse av Bionor Pharma (BIONOR):

Bionor Pharma har lenge vist en svak utvikling innenfor en langsiktig fallende trend, men viser nå tegn til å kanskje bunne ut rundt disse nivåene.

Aksjen har den seneste tiden funnet god teknisk støtte ned mot nedre trendlinje i den langsiktige fallende trenden, og rundt 20 øre (jf. diagram nederst i saken her).

Aksjen har altså fått et solid løft de seneste to dagene på nesten 30 prosent etter nyheten i går om at flere kjendisinvestorer har hamstret aksjer i Bionor Pharma i den overtegnede tegningsrettsemisjonen.

Det er noe teknisk motstand for aksjen rundt 28-30 øre, men bryter aksjen opp i gjennom 30 øre så vil det utløses et kraftig teknisk kjøpssignal for aksjen.

Det vil da være lite teknisk motstand for videre kursoppgang for aksjen før opp mot 50 øre.

Aksjen endte i dag i 28 øre, og dersom aksjen nå bryter opp i gjennom 30 øre, og det utløses et slikt kraftig teknisk kjøpssignal. Ja så tror vi hos Aksjeanalyser.com at veien videre opp til 50 øre kan bli kort, kanskje i løpet av bare 1-3 måneder.

Nå kan du få 1-års medlemskap hos Aksjeanalyser.com, SignalListen.com, og BullogBear.no, og tilgang til alle våre analyser m.m. for KUN 1.998,-!

Vi hos Aksjeanalyser.com ser altså Bionor-aksjen som en aksjen som kan nær doble seg, og det gjerne på så kort tid som bare 1-3 måneder.

Flere tekniske indikatorer signaliserer at et slikt brudd opp i gjennom 30 øre kan være nær forstående, og gjerne kan skje i løpet av de nærmeste dagene nå.

Både RSI, Stochastics og MACD momentum-indikatorer signaliserer videre oppgang for aksjen på kort sikt, og når den i dag sluttet i 28 øre, ja så skal det ikke mye til før aksjen bryter opp i gjennom 30 øre-nivået.

Da vil det altså utløses et kraftig teknisk kjøpssignal for Bionor Pharma-aksjen, og vi hos Aksjeanalyser.com vurderer aksjen som en spennende kjøpskandidat, og vi ser altså et betydelig potensiale for aksjen på kort sikt.

Nå er tiden inne for å kjøpe bolig i Spania - Finn din drømmebolig i Spania her (Nye leil. fra kun 104.000 Euro) [sponset lenke]:

Diagram over utviklingen for Bionor Pharma aksjen:


Kilde chart: vikingen.se


Disclaimer:

Analysene er utarbeidet av Aksjeanalyser.com. Aksjeanalyser.com garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysene. Eventuell eksponering i henhold til anbefalingene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors egen regning og risiko. Aksjeanalyser.com er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som måtte oppstå som følge av bruk av Aksjeanalyser.com sine analyser.

Analysene baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men Aksjeanalyser.com garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig. Uttalelser i analysene reflekterer Aksjeanalyser.com sin oppfatning på det tidspunkt analysene ble utarbeidet, og Aksjeanalyser.com forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Analysene skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som en anbefaling om investeringsstrategi.

Våre analyser på Aksjeanalyser.com er basert på teknisk analyse, og vi har hverken anledning til (krever egen konsesjon for investeringsrådgivning) eller mulighet for å gi personlige råd om aksjeinvesteringer til enkeltinvestorer.

Vi har mange tusen lesere av våre analyser hver måned, og ville således heller ikke hatt noen mulighet for å følge opp alle disse på personlig basis, og gi personlige anbefalinger om hva den enkelte investor bør gjøre av investeringer.

Våre analyser, som altså baserer seg på teknisk analyse, må kun ses på som investeringsideer, og ikke noe mer enn det. Hver enkelt investor må selv skaffe seg den nødvendige innsikt og forståelse for børs og finansmarkedene generelt, og de enkeltaksjer man selv velger å investere i, og gjerne få råd fra sin investeringsrådgiver eller megler annet sted før man gjør sine aksjeinvesteringer.

Opplysninger om eventuelle interessekonflikter, som egne beholdninger og posisjoner i de omtalte investeringsobjektene, vil fremgå av analysene. Ved eventuelle spørsmål rundt analysene og/eller annet vennligst ta kontakt med oss på mail: post [at] aksjeanalyser.com

Oljeprisen kan falle til 27 dollar


14.09.2016 - Vi har i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere igjen på oljeprisen, og som faller videre onsdag.

Dette til tross for ferske oljelagertall fra USA i ettermiddag, og som viste en nedgang i oljelagrene med 559.000 fat, mens analytikerne hadde ventet at oljelagrene hadde lagt på seg med 3,8 millioner fat.

Oljeprisen steg umiddelbart etter kunngjøringen, og steg med en dollar fra 46,30 dollar til 47,30 dollar i løpet av få minutter.

Kort tid etter falt oljeprisen (Brent Spot) raskt tilbake igjen, og handles nå onsdag kveld rundt 46 dollar per fat.

Oljeprisen er nå ved et viktig teknisk støttenivå, men flere tekniske indikatorer signaliserer at dette støttenivået gjerne ikke vil holde, og at oljeprisen kan stå foran videre fall i tiden fremover.

Det samlede negative tekniske bildet for oljeprisen indikerer nå at den i månedene fremover kan komme til å falle helt ned mot tidligere bunn fra begynnelsen av året da den var lavest rundt 27-30 dollar.

Du kan lese mer i vår tekniske analyse av oljeprisen nedenfor annonsen her...


Teknisk analyse av oljeprisen (Brent Spot):

Ja vi har altså i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere igjen på det tekniske bildet for oljeprisen (Brent Spot).

Oljeprisen har de seneste månedene etablert en stor rettvinklet fallende triangel-formasjon (jf. diagram nederst i saken her), og hvor et brudd ned i gjennom et svært viktig teknisk støttenivå ved 42 dollar vil utløse et kraftig teknisk salgssignal for oljeprisen.

Nå kan du få 1-års medlemskap hos Aksjeanalyser.com, SignalListen.com, og BullogBear.no, og tilgang til alle våre analyser m.m. for KUN 1.998,-!

Oljeprisen tester også nå et viktig teknisk støttenivå ved 46 dollar, og dersom oljeprisen nå faller under dette nivået så vil den trolig raskt kunne falle ned mot neste viktige tekniske støttenivå som da er ved 42 dollar.

Flere momentum-indikatorer som RSI, Stochastics, og MACD indikerer alle stor fare for videre nedgang for oljeprisen på kort sikt, og dermed vil oljeprisen gjerne komme til å bryte ned i gjennom støttenivået nå rundt 46 dollar.

Dersom det skulle skje, ja så indikerer det tekniske bildet for oljeprisen at den vil kunne falle fort ned mot 42 dollar.

Vet et brudd ned i gjennom det svært viktige tekniske støttenivået for oljeprisen ved 42 dollar, ja så vil det utløses et kraftig teknisk salgssignal for oljeprisen.

Den vil da også bryte ned i gjennom et viktig teknisk nivå ved 200-dagers glidende gjennomsnitt, og som ytterligere vil forsterke det tekniske salgssignalet som da vil utløses for oljeprisen om den bryter ned i gjennom USD 42-nivået.

Det vil også utløses et salgssignal fra en større dobbel-topp formasjon ved et brudd ned i gjennom USD 42-nivået.

Ja kommer det et slikt brudd ned i gjennom det svært viktige tekniske støttenivået ved USD 42,00, ja da vil det være stor fare for videre kraftig fall for oljeprisen. Oljeprisen kan da gjerne komme til å falle helt ned mot tidligere bunn fra begynnelsen av 2016, rundt 27-30 dollar.

Basert på det samlede negative tekniske bildet nå for oljeprisen så vurderer vi hos Aksjeanalyser.com at det er stor fare for at oljeprisen kan komme til å falle kraftig i månedene fremover, og at den gjerne kan komme til å falle helt ned mot tidligere bunn i år, rundt 27-30 dollar.

Nå er tiden inne for å kjøpe bolig i Spania - Finn din drømmebolig i Spania her (Nye leil. fra kun 104.000 Euro) [sponset lenke]:


Diagram over utviklingen for oljeprisen (øverste diagram er et dagdiagram, og nederste et ukediagram):


Kilde chart: vikingen.se


Disclaimer:

Analysene er utarbeidet av Aksjeanalyser.com. Aksjeanalyser.com garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysene. Eventuell eksponering i henhold til anbefalingene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors egen regning og risiko. Aksjeanalyser.com er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som måtte oppstå som følge av bruk av Aksjeanalyser.com sine analyser.

Analysene baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men Aksjeanalyser.com garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig. Uttalelser i analysene reflekterer Aksjeanalyser.com sin oppfatning på det tidspunkt analysene ble utarbeidet, og Aksjeanalyser.com forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Analysene skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som en anbefaling om investeringsstrategi.

Våre analyser på Aksjeanalyser.com er basert på teknisk analyse, og vi har hverken anledning til (krever egen konsesjon for investeringsrådgivning) eller mulighet for å gi personlige råd om aksjeinvesteringer til enkeltinvestorer.

Vi har mange tusen lesere av våre analyser hver måned, og ville således heller ikke hatt noen mulighet for å følge opp alle disse på personlig basis, og gi personlige anbefalinger om hva den enkelte investor bør gjøre av investeringer.

Våre analyser, som altså baserer seg på teknisk analyse, må kun ses på som investeringsideer, og ikke noe mer enn det. Hver enkelt investor må selv skaffe seg den nødvendige innsikt og forståelse for børs og finansmarkedene generelt, og de enkeltaksjer man selv velger å investere i, og gjerne få råd fra sin investeringsrådgiver eller megler annet sted før man gjør sine aksjeinvesteringer.

Opplysninger om eventuelle interessekonflikter, som egne beholdninger og posisjoner i de omtalte investeringsobjektene, vil fremgå av analysene. Ved eventuelle spørsmål rundt analysene og/eller annet vennligst ta kontakt med oss på mail: post [at] aksjeanalyser.com

Fredriksen-aksje kan eksplodere


13.09.2016 - Vi har i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere på John Fredriksen's tørrbulklast rederi, Golden Ocean Group Ltd. (ticker på Oslo Børs: GOGL).

Vi har i den sammenheng også sett nærmere på tørrbulkratene, ved Baltic Dry Index.

Fredriksen-aksjen Golden Ocean Group har hatt en katastrofal utvikling siden toppen rundt 575 kroner (justert for nylig 5 til 1 spleis av aksjene i selskapet) rundt årsskiftet 2013/2014, og til en bunn i februar i år, rundt 22 kroner.

Ja aksjen falt altså med vanvittige 96 prosent i løpet av litt over to år.

John Fredriksen-kontrollerte Hemen Holding ble tildelt 158 millioner nye aksjer i en emisjon i Golden Ocean Group Ltd i februar 2016, og kom etter det opp i totalt 232.436.122 aksjer i selskapet, tilsvarende 45 prosent av selskapet. John Fredriksen spyttet inn hele 790 millioner kroner i denne milliardemisjonen på totalt cirka 1,8 milliarder kroner i Golden Ocean Group i Februar 2016.

Emisjonskursen i Februar 2016 var på 5,00 kroner, og som etter den senere spleisen av aksjene i selskapet i forholdet 5 til 1, ja så tilsvarer det i dag justert for aksjespleisen 5 til 1 en emisjonskurs på 25 kroner. I dag endte aksjen i 32,20 kroner på Oslo Børs, og aksjekursen er nå da altså rundt 28 prosent høyere enn hva emisjonskursen var i februar 2016.

Aksjen har siden februar i år begynt å vise tegn til å gjerne ha satt en bunn, og det er siden februar etablert det som kan være en bunn-formasjon, en stor rettvinklet stigende triangel formasjon (les mer under vår tekniske analyse av aksjen lenger ned i saken her).

Ja vi har altså i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere på tørrbulklast rederiet til John Fredriksen, Golden Ocean Group Ltd, og vi har også sett nærmere på tørrbulkratene og Baltic Dry Index.

Du kan lese mer om dette nedenfor annonsen her....

Kort om Golden Ocean Group Ltd.:

Golden Ocean Group Ltd. (GOGL) is a leading international dry bulk shipping company based in Bermuda, mainly operating in the Capesize, Panamax and Supramax segments. GOGL is listed on NASDAQ and the Oslo Stock Exchange. GOGL owns and controls a fleet of 70 vessels including newbuildings and vessels chartered in on long term time charter contracts. GOGL provide customers with flexible and reliable transportation services and develop strong industry relations with partners and customers. Du kan lese mer om selskapet på deres hjemmesider her: http://www.goldenocean.bm/

Tørrbulkratene og Baltic Dry Index:

Det er den seneste tiden utløst flere positive tekniske signaler for den viktige tørrbulk indeksen, Baltic Dry Index.

Denne tørrbulkindeksen har siden årsskiftet 2013/2014 beveget seg innenfor en fallende trend, men har nå i løpet av den seneste tiden brutt opp av denne fallende trenden (jf. diagram nederst i saken her).

Indeksen har også brutt opp i gjennom et betydelig teknisk motstandsnivå rundt 750 poeng.

Dette til sammen er med og utløser svært positive tekniske signaler for den videre utviklingen for Baltic Dry Index'en, og hvor det tekniske bildet nå indikerer videre oppgang for tørrbulkratene i tiden fremover.

Det igjen gir naturligvis positive signaler for den kommende utviklingen for John Fredriksen's tørrbulklast rederi, Golden Ocean Group Ltd. i tiden fremover.

Vi har derfor hos Aksjeanalyser.com i dag valgt å se nærmere igjen på det tekniske bildet for Golden Ocean Group-aksjen på Oslo Børs, og som har ticker: GOGL.

Nå kan du få 1-års medlemskap hos Aksjeanalyser.com, SignalListen.com, og BullogBear.no, og tilgang til alle våre analyser m.m. for KUN 1.998,-!

Teknisk analyse av Golden Ocean Group Ltd (ticker på Oslo Børs: GOGL):

Ser vi på det tekniske bildet for Golden Ocean Group (jf. diagram nederst i saken her), ja så ser vi at aksjen har vært i en bratt fallende trend helt siden årsskiftet 2013/2014.

Aksjen synes imidlertid å gjerne ha satt en bunn i februar i år rundt 22 kroner, og har siden det etablert en stor rettvinklet stigende triangel konsolideringsformasjon.

Det er et betydelig teknisk motstandsnivå i denne triangel-formasjonen rundt 37 kroner, og dersom det kommer et etablert brudd opp i gjennom det nivået for aksjen. Ja så vil det utløse et kraftig teknisk kjøpssignal for aksjen.

Aksjen var nylig oppe og testet dette viktige tekniske motstandsnivået rundt 37 kroner, men har så falt noe tilbake igjen.

Vi hos Aksjeanalyser.com tror at et etablert brudd opp i gjennom 37-nivået kan komme i løpet av kort tid (2-4 uker). Dette tror vi basert på det samlede tekniske bildet for både Baltic Dry Index, og for Golden Ocean Group-aksjen.

Dersom det kommer et slikt etablert brudd opp i gjennom 37-nivået, ja så utløses et kraftig teknisk kjøpssignal for aksjen, og den vil da kunne stige kraftig på kort tid.

Vi hos Aksjeanalyser.com finner Golden Ocean Group-aksjen som en interessant og spennende kjøpskandidat rundt dagens kursnivå, rundt 33 kroner.

Vi har kursmål for aksjen ved 66 kroner på 3-6 måneders sikt. Vi tror altså at Fredriksen-aksjen, Golden Ocean Group, kan stå foran en dobling av aksjekursen, og det gjerne i løpet av bare 3-6 måneder.

Les gjerne også vår nylige analyse av en annen aksje, Northern Energy ASA (NORTH) her : "Aksjen kan doble seg på kort tid"

Nå er tiden inne for å kjøpe bolig i Spania - Finn din drømmebolig i Spania her (Nye leil. fra kun 104.000 Euro) [sponset lenke]:

Diagram over utviklingen for Baltic Dry Index (tørrbulkindeks):

Kilde chart: Bloomberg.com

Diagram over kursutviklingen for Golden Ocean-aksjen (GOGL):

Kilde chart: vikingen.se


Disclaimer:

Analysene er utarbeidet av Aksjeanalyser.com. Aksjeanalyser.com garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysene. Eventuell eksponering i henhold til anbefalingene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors egen regning og risiko. Aksjeanalyser.com er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som måtte oppstå som følge av bruk av Aksjeanalyser.com sine analyser.

Analysene baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men Aksjeanalyser.com garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig. Uttalelser i analysene reflekterer Aksjeanalyser.com sin oppfatning på det tidspunkt analysene ble utarbeidet, og Aksjeanalyser.com forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Analysene skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som en anbefaling om investeringsstrategi.

Våre analyser på Aksjeanalyser.com er basert på teknisk analyse, og vi har hverken anledning til (krever egen konsesjon for investeringsrådgivning) eller mulighet for å gi personlige råd om aksjeinvesteringer til enkeltinvestorer.

Vi har mange tusen lesere av våre analyser hver måned, og ville således heller ikke hatt noen mulighet for å følge opp alle disse på personlig basis, og gi personlige anbefalinger om hva den enkelte investor bør gjøre av investeringer.

Våre analyser, som altså baserer seg på teknisk analyse, må kun ses på som investeringsideer, og ikke noe mer enn det. Hver enkelt investor må selv skaffe seg den nødvendige innsikt og forståelse for børs og finansmarkedene generelt, og de enkeltaksjer man selv velger å investere i, og gjerne få råd fra sin investeringsrådgiver eller megler annet sted før man gjør sine aksjeinvesteringer.

Opplysninger om eventuelle interessekonflikter, som egne beholdninger og posisjoner i de omtalte investeringsobjektene, vil fremgå av analysene. Ved eventuelle spørsmål rundt analysene og/eller annet vennligst ta kontakt med oss på mail: post [at] aksjeanalyser.com

Børsene kan stå foran kraftig fall


11.09.2016 - Vi har i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere på den viktige amerikanske børsindeksen S&P500, og vi har også sett nærmere på den norske OBX-indeksen (indeks for de 25 største og mest omsatte selskapene på Oslo Børs).

De amerikanske børsene falt kraftig fredag, og det blant annet på grunn av frykt for nært forestående renteøkninger.

Både den viktig amerikanske børsindeksen S&P500, og den norske OBX-indeksen (indeks over de 25 største og mest omsatte selskapene på Oslo Børs) her hjemme, falt begge nær svært viktige tekniske støttenivåer i løpet av forrige uke. I uken som kommer nå kan disse svært viktige tekniske støttenivåer bli testet.

Skulle disse nivåene ryke så vil det utløses kraftige tekniske salgssignaler for både S&P500-indeksen i USA og OBX-indeksen her hjemme.

Federal Reserve-medlem Eric Rosengren uttalte seg fredag om hvilke risikoer han ser ved å vente for lenge med renteøkninger.

- Venter vi for lenge med å heve renten vil det på lang sikt kunne gi overoppheting og bli en trussel mot finansiell stabilitet, sa Eric Rosengren, leder for Federal Reserve i Boston, ifølge Bloomberg News.

Dow Jones falt 2,1 prosent til 18.087 poeng. S&P 500 endte ned 2,4 prosent til 2.128 poeng. Mens Nasdaq falt 2,5 prosent til 5.126 poeng.

Vi beveger oss nå også inn i den historisk sett mest turbulente tiden av året for børsene, og som er i månedene september og oktober. Mange av de kraftige børsfallene opp i gjennom historien har ofte skjedd i denne perioden vi nå beveger oss inn i.

Dette betyr selvfølgelig ikke at det trenger å komme et kraftig børsfall i denne perioden i år, men det kan likevel være verdt å merke seg at vi nå går inn i denne historisk sett mest turbulente tiden av året for børsene.

Vi har i dag hos Aksjeanalyser.com, og etter det kraftige børsfallet på fredag på de amerikanske børsene, sett nærmere på den svært viktige amerikanske børsindeksen S&P500, og vi har også sett nærmere på den norske OBX-indeksen.

Du kan lese våre tekniske analyser av S&P500-indeksen i USA, og OBX-indeksen i Norge nedenfor annonsen her...

Teknisk analyse av S&P500-indeksen i USA:

Børsene i USA falt altså kraftig fredag, blant annet på frykt for nært forestående renteoppgang i USA.

S&P500-indeksen hadde sitt største fall på en dag siden Brexit. S&P500-indeksen endte fredag ned med 2,4 prosent til 2.128 poeng.

Det samlede tekniske bildet for S&P500-indeksen indikerer nå stor fare for et kraftig fall i ukene og månedene fremover.

Nå kan du få 1-års medlemskap hos Aksjeanalyser.com, SignalListen.com, og BullogBear.no, og tilgang til alle våre analyser m.m. for KUN 1.998,-!

Etter fredagens kraftige fall for S&P500-indeksen i USA så har den brutt ned i fra en konsolideringsformasjon (jf. diagram nederst i saken her), og dette er med og utløser negative tekniske signaler for den videre utvikingen for S&P500-indeksen på kort sikt.

S&P500-indeksen falt også under sitt 50-dagers glidende gjennomsnitt etter fredagens kraftige fall, og dette gir ytterligere negative tekniske signaler for den videre utviklingen for S&P500-indeksen.

Flere momentum-indikatorer som RSI, Stochastics, og MACD viser alle en fallende tendens, og indikerer også stor fare for videre fall for S&P500-indeksen på kort sikt.

Dermed står et svært viktig teknisk støttenivå for S&P500-indeksen rundt 2.100-2.110 poeng i fare for å bli brutt i løpet av kort tid.

Dersom det skulle skje, og S&P500-indeksen faller under 2.100-nivået, og etablerer seg under det nivået. Ja så vil det utløses et kraftig teknisk salgssignal for S&P500-indeksen i USA, og det vil da signaliseres videre fall ned mot i første omgang neste tekniske støttenivå av større betydning, rundt 2.000-2.030 poeng.

Skulle også 2.000 nivået bli brutt så vil enda et kraftig teknisk salgssignal utløses, og da vil den viktige amerikanske børsindeksen S&P500 kunne falle helt ned mot tidligere bunner i 2015 og 2016, ned mot 1.850-1.870 poeng.

Basert på det samlede tekniske bildet for S&P500-indeksen så indikeres altså nå stor fare for et brudd ned i gjennom et viktig teknisk støttenivå rundt 2.100 poeng.

Dette vil i så fall utløse et kraftig teknisk salgssignal for den svært viktige amerikanske børsindeksen S&P500.

Det kan altså komme nye viktige signaler for den kommende utviklingen for verdens børser i løpet av uken som kommer. Fredag endte altså S&P500-indeksen kraftig ned og sluttet på 2.128 poeng.

Den er således bare rundt 1,33 prosent over dette svært viktige tekniske støttenivået nå, og et brudd ned i gjennom dette nivået kan altså gjerne komme i løpet av uken som kommer nå.

Teknisk analyse av OBX-indeksen (indeks for de 25 største og mest omsatte selskaper på Oslo Børs):

Det samlede tekniske bildet for den norske OBX-indeksen indikerer også stor fare for kursfall på Oslo Børs i tiden fremover nå.

OBX-indeksen har den seneste tiden etablert en triangel konsolideringsformasjon, og er nå nær ved å bryte ned i fra denne, og som i så fall vil utløse et teknisk salgssignal for OBX-indeksen (jf. diagram nederst i saken her).

Indeksen vil ved et brudd ned i gjennom 545-nivået også bryte ned i gjennom nedre trendlinje i den kortsiktige stigende trenden, og med det utløse enda et negativt teknisk signal for den videre utviklingen.

Flere momentum-indikatorer som RSI, Stochastics, og MACD indikerer også (i likhet med for S&P500-indeksen) stor fare for videre nedgang for OBX-indeksen.

Det som vil kunne utløse et kraftig teknisk salgssignal for den norske OBX-indeksen er om den skulle falle under et svært viktig teknisk støttenivå rundt 530 poeng.

Da vil det i så fall signaliseres videre kraftig fall for OBX-indeksen i tiden fremover, og i første omgang ned mot tidligere bunner fra 2015 og 2016, rundt 480-485 poeng.

Oppsummering:

Basert på det samlede tekniske bildet for både den viktige amerikanske børsindeksen S&P500, og den norske OBX-indeksen, så vurderer vi hos Aksjeanalyser.com at det nå er stor fare for at det kan bli svært turbulent på både verdens børser og Oslo Børs videre fremover i september og oktober.

Vi ser en stor fare for at børsene kan komme til å falle ned mot, og teste de viktige tekniske støttenivåene fra tidligere bunner i 2015 og 2016, rundt h.hv. 1.850 poeng for S&P500-indeksen og rundt 480 poeng for den norske OBX-indeksen.

Nå er tiden inne for å kjøpe bolig i Spania - Finn din drømmebolig i Spania her (Nye leil. fra kun 104.000 Euro)


Diagrammer over utviklingen S&P500-indeksen i USA (øverste diagram er et dagsdiagram og nederste diagram er et ukediagram):Diagrammer over utviklingen for den norske OBX-indeksen (øverste diagram er et dagsdiagram og nederste diagram er et ukediagram):


Kilde Charts: vikingen.se


Disclaimer:

Analysene er utarbeidet av Aksjeanalyser.com. Aksjeanalyser.com garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysene. Eventuell eksponering i henhold til anbefalingene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors egen regning og risiko. Aksjeanalyser.com er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som måtte oppstå som følge av bruk av Aksjeanalyser.com sine analyser.

Analysene baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men Aksjeanalyser.com garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig. Uttalelser i analysene reflekterer Aksjeanalyser.com sin oppfatning på det tidspunkt analysene ble utarbeidet, og Aksjeanalyser.com forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Analysene skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som en anbefaling om investeringsstrategi.

Våre analyser på Aksjeanalyser.com er basert på teknisk analyse, og vi har hverken anledning til (krever egen konsesjon for investeringsrådgivning) eller mulighet for å gi personlige råd om aksjeinvesteringer til enkeltinvestorer.

Vi har mange tusen lesere av våre analyser hver måned, og ville således heller ikke hatt noen mulighet for å følge opp alle disse på personlig basis, og gi personlige anbefalinger om hva den enkelte investor bør gjøre av investeringer.

Våre analyser, som altså baserer seg på teknisk analyse, må kun ses på som investeringsideer, og ikke noe mer enn det. Hver enkelt investor må selv skaffe seg den nødvendige innsikt og forståelse for børs og finansmarkedene generelt, og de enkeltaksjer man selv velger å investere i, og gjerne få råd fra sin investeringsrådgiver eller megler annet sted før man gjør sine aksjeinvesteringer.

Opplysninger om eventuelle interessekonflikter, som egne beholdninger og posisjoner i de omtalte investeringsobjektene, vil fremgå av analysene. Ved eventuelle spørsmål rundt analysene og/eller annet vennligst ta kontakt med oss på mail: post [at] aksjeanalyser.com

Aksjen kan doble seg på kort tid


08.09.2016 - Vi har i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere på det norske uavhengige energiselskapet North Energy ASA (ticker på Oslo Børs: NORTH).

Det ble i dag etter børsen hadde stengt i en børsmelding meldt om flere betydelige innsidekjøp av aksjer i selskapet.

Dette gir positive signaler for den videre kursutviklingen for aksjen.

Ja det ble altså i en børsmelding fra selskapet torsdag etter børsen hadde stengt meldt om flere betydelige innsidekjøp av aksjer i North Energy ASA av følgende primær-innsidere i selskapet:

- Anders Onarheim, styreleder i North Energy ASA, har i dag kjøpt 2.421.110 aksjer i selskapet til en kurs av NOK 1,60 per aksje. Anders Onarheim eier etter dette kjøpet i dag totalt 15.621.169 aksjer i North Energy ASA (tilsvarende en eierandel i selskapet på 13,12 prosent).

- Didrik Leikvang, finansiell rådgiver for North Energy ASA og primærinnsider i selskapet, har i dag kjøpt 2.421.110 aksjer i selskapet til en kurs av NOK 1,60 per aksje. Didrik Leikvang eier etter dette kjøpet i dag totalt 4.716.208 aksjer i North Energy ASA (tilsvarende en eierandel i selskapet på 3,96 prosent).

- Rachid Bendriss, også finansiell rådgiver for North Energy ASA og primærinnsider i selskapet, har også kjøpt 2.421.110 aksjer i North Energy ASA i dag, og til en kurs av NOK 1,60 per aksje. Rachid Bendriss eier etter dette kjøpet i dag totalt 6.173.100 aksjer i North Energy ASA (tilsvarende en eierandel i selskapet på 5,19 prosent).

Etter disse betydelige innsidekjøpene av aksjer i North Energy ASA i dag, ja så har vi hos Aksjeanalyser.com sett nærmere på det tekniske bildet for aksjen, og som du kan lese nedenfor annonsen her...

Først litt kort om selskapet North Energy ASA (ticker på Oslo Børs: NORTH) :

North Energy ASA (North) er et norsk, uavhengig energiselskap engasjert i letevirksomhet knyttet til olje og gass på norsk sokkel. Hovedkontoret er i Alta, med kontorer også i Tromsø, Stavanger og Oslo.

Du finner mer informasjon om selskapet på deres hjemmesider her: www.northenergy.no

Nå kan du få 1-års medlemskap hos Aksjeanalyser.com, SignalListen.com, og BullogBear.no, og tilgang til alle våre analyser m.m. for KUN 1.998,-!

Teknisk analyse av North Energy ASA (ticker: NORTH)

North Energy ASA har i likhet med mange andre oljerelaterte aksjer fått hard medfart, og aksjen har falt fra rundt 25 kroner i 2011, og til lavest en kurs rundt en krone i slutten av 2015 (jf. diagram nederst i saken her).

Aksjen har så fått et løft hittil i 2016, og endte i dag ved 1,69 kroner.

Etter den seneste tids kursoppgang for aksjen så er den nå etter oppgangen i dag kommet helt opp mot øvre trendlinje i den langsiktige fallende trenden.

Dette skulle isolert sett tale for at aksjen gjerne vil møte teknisk motstand her, og gjerne kunne få en korreksjon ned herifra i tiden som kommer.

Men etter dagens betydelige innsidekjøp av flere primær-innsidere i selskapet som nevnt ovenfor i saken her, ja så vil aksjen trolig stige videre fredag.

Det er dermed gode muligheter for at det vil kunne komme et brudd opp fra nevnte langsiktige fallende trend for aksjen nå, og det vil da utløse positive tekniske signaler for den videre kursutviklingen for aksjen i tiden fremover.

Momentum-indikatorer som RSI, Stochastics og MACD indikerer alle nå videre oppgang for aksjen i tiden fremover.

Videre så har for en tid tilbake 50-dagers glidende gjennomsnitt brutt opp i gjennom 200-dagers glidende gjennomsnitt, og med det utløst det som kalles et 'Golden Cross Signal'. Dette regnes for å være et sterkt signal om en større positiv trend endring for underliggende objekt, her North Energy-aksjen.

Aksjen er nå over både sitt 50-dagers glidende gjennomsnitt, og 200-dagers glidende gjennomsnitt, og begge disse glidende gjennomsnitt viser en stigende tendens. Dette er med og bekrefter at trenden for aksjen i dag er positiv, og det både på kort og mellomlang sikt.

Neste tekniske motstandsnivå for aksjen er nå rundt 1,90 kroner, og dersom aksjen også bryter opp i gjennom det nivået så vil det utløses et nytt kraftig teknisk kjøpssignal for aksjen.

Det vil da signaliseres videre oppgang opp mot neste tekniske motstandsnivå av større betydning for aksjen, og som da vil være opp mot 3,00-3,20 kroner.

Aksjen kan således være en doblingskandidat, og det på relativt kort sikt (gjerne ikke mer enn 3-6 måneders sikt).

Ved et eventuelt brudd opp i gjennom også 3,20-nivået, ja så vil videre oppgang opp mot neste tekniske motstandsnivå for aksjen av større betydning signaliseres, og som da vil være opp mot 5-6 kroner (jf. diagram nederst i saken her).

Basert på disse betydelige innsidekjøp i aksjen, og det nå samlede positive tekniske bildet for North Energy ASA. Ja så vurderer vi hos Aksjeanalyser.com aksjen som en spennende og interessant kjøpskandidat rundt dagens kursnivå.

Vi ser et potensiale for aksjen opp mot 1,90 kroner på kort sikt (1-3 uker), mens vi ser et potensiale for aksjen helt opp mot 3,00 kroner på 3-6 måneders sikt. Vi ser heller ikke bort i fra at aksjen kan komme til å stige helt opp mot 5-6 kroner på 1-2 års sikt. Det vil i så fall innebære mer enn en tredobling av aksjekursen fra torsdagens sluttkurs ved 1,69 kroner.

Selv om aksjen skulle stige helt opp mot 5-6 kroner på 1-2 års sikt, så vil den fortsatt ha falt med rundt 80 prosent siden toppen i 2011 da aksjen ble handlet rundt 25-26 kroner.

Vi hos Aksjeanalyser.com tror ikke disse tre primær-innsiderne i North Energy ASA kaster bort mange millioner hver på investeringer de ikke har veldig stor tro på, og vi tror altså at North Energy-aksjen kan stå foran et kraftig løft nå, og det både på kort og lengre sikt.

Nå er tiden inne for å kjøpe bolig i Spania - Finn din drømmebolig i Spania her (Nye leil. fra kun 104.000 Euro)

Diagram over kursutviklingen til North Energy aksjen (NORTH):


Kilde diagram: Vikingen.se


Disclaimer:

Analysene er utarbeidet av Aksjeanalyser.com. Aksjeanalyser.com garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysene. Eventuell eksponering i henhold til anbefalingene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors egen regning og risiko. Aksjeanalyser.com er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som måtte oppstå som følge av bruk av Aksjeanalyser.com sine analyser.

Analysene baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men Aksjeanalyser.com garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig. Uttalelser i analysene reflekterer Aksjeanalyser.com sin oppfatning på det tidspunkt analysene ble utarbeidet, og Aksjeanalyser.com forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Analysene skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som en anbefaling om investeringsstrategi.

Våre analyser på Aksjeanalyser.com er basert på teknisk analyse, og vi har hverken anledning til (krever egen konsesjon for investeringsrådgivning) eller mulighet for å gi personlige råd om aksjeinvesteringer til enkeltinvestorer.

Vi har mange tusen lesere av våre analyser hver måned, og ville således heller ikke hatt noen mulighet for å følge opp alle disse på personlig basis, og gi personlige anbefalinger om hva den enkelte investor bør gjøre av investeringer.

Våre analyser, som altså baserer seg på teknisk analyse, må kun ses på som investeringsideer, og ikke noe mer enn det. Hver enkelt investor må selv skaffe seg den nødvendige innsikt og forståelse for børs og finansmarkedene generelt, og de enkeltaksjer man selv velger å investere i, og gjerne få råd fra sin investeringsrådgiver eller megler annet sted før man gjør sine aksjeinvesteringer.

Opplysninger om eventuelle interessekonflikter, som egne beholdninger og posisjoner i de omtalte investeringsobjektene, vil fremgå av analysene. Ved eventuelle spørsmål rundt analysene og/eller annet vennligst ta kontakt med oss på mail: post [at] aksjeanalyser.com

 

Oljeprisen stuper under viktig nivå


07.07.2016 - Vi har i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere igjen på oljeprisen, og som stuper torsdag kveld etter nye oljelagertall fra USA.

Oljeprisen er i skrivende stund,  torsdag kveld 19:30, ned med over fem prosent til 46,60 dollar.

Dermed bryter oljeprisen ned i gjennom et svært viktig teknisk støttenivå, og utløser med dette et kraftig teknisk salgssignal.

Dette indikerer videre kraftig fall for oljeprisen i tiden fremover, og vi har i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere igjen på det tekniske bildet for oljeprisen.

Allerede for noen dager siden skrev vi om i en analyse til våre medlemmer hos Aksjeanalyser.com, og på vår tilhørende tjeneste for medlemmer på BullogBear.no, om at vi mente det var stor fare for et nært forestående brudd ned i gjennom det viktige tekniske støttenivået rundt 47 dollar for oljeprisen.

Nå kun få dager senere så bryter altså oljeprisen ned i gjennom dette svært viktige tekniske støttenivået for oljeprisen, og det utløses nå et kraftig teknisk salgssignal for oljeprisen dersom den ikke i løpet av de nærmeste dagene klarer å etablere seg over 47-dollar nivået igjen.

Les også: "Aksje firedoblet seg - nå kan det skje igjen"

Saken fortsetter nedenfor annonsen her....


Bakgrunnen for det kraftige fallet i oljeprisen torsdag kveld norsk tid kan nok mye forklares i ferske oljelagertall fra USA.

Råoljelagrene i USA falt med 2,2 millioner fat i uken som endte 1. juli, viser ferske tall fra det amerikanske energidepartementet (DOE).

Analytikere forventet at lagrene skulle falle med 2,1 millioner fat. Den uoffisielle statistikken fra American Petroleum Insitute viste imidlertid onsdag en nedgang på 6,7 millioner fat.

En forklaring på det kraftige oljeprisfallet i etterkant av lagertallene kan være den store forskjellen mellom den uoffisielle statistikken fra American Petroleum Insitute som onsdag viste en nedgang på 6,7 millioner fat.

Når det faktiske fallet i råoljelagrene i USA i følge ferske tall fra det amerikanske energidepartementet (DOE) viste et fall i råoljelagrene på 'bare' 2,2 millioner fat i uken som gikk. Ja så kan dette være noe av forklaringen til det kraftige oljeprisfallet nå torsdag kveld etter disse nye oljelagertallene.

Videre så viste dagens oljelagertall også at bensinlagrene falt med 0,1 millioner fat, mot et forventet fall på 0,3 millioner fat. Dette kan også være en årsak til at markedet reagerer med å sende oljeprisen nedover torsdag kveld.

Det har også de seneste dagene kommet nyheter om at Libya har sagt de vil åpne en av de store havnene sine, slik at de kan eksportere mer olje.

Ja nå som oljeprisen er i ferd med å bryte ned i gjennom det svært viktige tekniske støttenivået rundt 47 dollar, så har vi altså i dag sett nærmere igjen på det tekniske bildet for oljeprisen (Brent Spot).

Nå kan du få 1-års medlemskap hos Aksjeanalyser.com, SignalListen.com, og BullogBear.no, og tilgang til alle våre analyser m.m. for KUN 1.998,-!

Teknisk analyse av oljeprisen (Brent Spot):

Oljeprisen gav de første tekniske signaler om at toppen gjerne var nådd for denne gang, etter at den nylig brøt ut av den stigende trenden som har vedvart siden januar 2016.

Det har de seneste ukene blitt etablert en mulig topp-formasjon, i form av en rettvinklet fallende triangel formasjon, for oljeprisen.

Oljeprisen har flere ganger de siste ukene testet et viktig teknisk støttenivå ved 47 dollar, men torsdag kveld så raser altså oljeprisen over fem prosen, og rett ned i gjennom dette svært viktige tekniske støttenivået for oljeprisen (jf. diagrammer nederst i saken her).

Samtidig så indikerer flere momentum-indikatorer som RSI, Stochastics, og MACD at oljeprisen trolig står foran videre nedgang i ukene fremover.

Nå som oljeprisen er i ferd med å bryte ned i gjennom det viktige tekniske støttenivået rundt 47 dollar, så har vi i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere på hvor neste viktige tekniske støttenivåer for oljeprisen vil være fremover.

Ut i fra det kraftige tekniske salgssignal som nå er i ferd med å utløses for oljeprisen så indikerer det samlede negative tekniske bildet for oljeprisen nå at den gjerne kan komme til å falle ned mot 36-37 dollar på 1-3 måneders sikt.

Videre så vil det ved et eventuelt brudd ned i gjennom 36 dollar, utløses enda et kraftig teknisk salgssignal. Skulle det skje så vil oljeprisen trolig falle helt ned mot tidligere bunn i begynnelsen av januar 2016, helt ned mot 27 dollar.

Det samlede tekniske bildet for oljeprisen indikerer nå altså stor fare for videre kraftig fall for oljeprisen i ukene og månedene som kommer.
Nå er tiden inne for å kjøpe bolig i Spania - Finn din drømmebolig i Spania her (Nye leil. fra kun 104.000 Euro) [sponset lenke]:

Charts over utviklingen for oljeprisen (Brent Spot):


Kilde Charts: vikingen.se


Disclaimer:

Analysene er utarbeidet av Aksjeanalyser.com. Aksjeanalyser.com garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysene. Eventuell eksponering i henhold til anbefalingene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors egen regning og risiko. Aksjeanalyser.com er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som måtte oppstå som følge av bruk av Aksjeanalyser.com sine analyser.

Analysene baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men Aksjeanalyser.com garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig. Uttalelser i analysene reflekterer Aksjeanalyser.com sin oppfatning på det tidspunkt analysene ble utarbeidet, og Aksjeanalyser.com forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Analysene skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som en anbefaling om investeringsstrategi.

Våre analyser på Aksjeanalyser.com er basert på teknisk analyse, og vi har hverken anledning til (krever egen konsesjon for investeringsrådgivning) eller mulighet for å gi personlige råd om aksjeinvesteringer til enkeltinvestorer.

Vi har mange tusen lesere av våre analyser hver måned, og ville således heller ikke hatt noen mulighet for å følge opp alle disse på personlig basis, og gi personlige anbefalinger om hva den enkelte investor bør gjøre av investeringer.

Våre analyser, som altså baserer seg på teknisk analyse, må kun ses på som investeringsideer, og ikke noe mer enn det. Hver enkelt investor må selv skaffe seg den nødvendige innsikt og forståelse for børs og finansmarkedene generelt, og de enkeltaksjer man selv velger å investere i, og gjerne få råd fra sin investeringsrådgiver eller megler annet sted før man gjør sine aksjeinvesteringer.

Opplysninger om eventuelle interessekonflikter, som egne beholdninger og posisjoner i de omtalte investeringsobjektene, vil fremgå av analysene. Ved eventuelle spørsmål rundt analysene og/eller annet vennligst ta kontakt med oss på mail: post [at] aksjeanalyser.com

hits