Ellevill spillaksje: Kan dobles igjen


29.03.2017 - Vi har i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere igjen på spillselskapet Funcom på Oslo Børs.
 
Funcom-aksjen hadde en ellevill oppgang fra en aksjekurs rundt en krone under sommeren 2016, og helt opp til nesten seks kroner i midten av februar 2017.
 
Aksjen hele seksdoblet seg altså i løpet av bare litt over et halvår.
 
Nå den seneste tiden så har aksjen fått en korreksjon ned, men synes nå å finne god teknisk støtte rundt 3,00 kroner, og vi har i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere igjen på det tekniske bildet for Funcom-aksjen.
 
Vi hadde en positiv analyse av Funcom-aksjen hos Aksjeanalyser.com allerede den 15. desember 2016, og den gang var aksjen i 1,72 kroner: "Spill-aksje kan gi kjempejackpot!".
 
Onsdag formiddag så er aksjen opp 4,76 prosent til 3,30 kroner, og aksjen har således nesten doblet seg siden vår positive analyse av aksjen den 15. desember 2016, og det enda aksjen har falt med 43 prosent siden toppen ved 5,82 kroner i midten av februar 2017.
 
Så steg altså aksjen til nesten 6,00 kroner i midten av februar, mens den så har korrigert ned og den seneste tiden har testet et betydelig teknisk støttenivå rundt 3,00-nivået.
 
 
Vi har altså i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere igjen på det tekniske bildet for Funcom-aksjen, og som du kan lese om nedenfor annonsen her...
 
 
Teknisk analyse av Funcom (ticker på Oslo Børs: FUNCOM):
 
Funcom-aksjen har fått en kraftig korreksjon ned siden toppen i midten av februar da aksjen var høyest i 5,82 kroner.
 
Aksjen synes imidlertid å ta godt i mot nå ved et betydelig teknisk støttenivå rundt 3,00 kroner (jf. diagram nedenfor).
 
Momentum-indikatorer som RSI og Stochastics indikerer nå også at aksjen gjerne står foran et nytt løft på kort sikt.
 
MACD momentum-indikator har også utløst kjøpssignal for aksjen nå, og er således med og underbygger andre positive tekniske signaler for aksjen.
 
 
På oppsiden er det noe teknisk motstand rundt 4,00-nivået, og deretter opp mot forrige topp i februar 2017, rundt 5,80-6,00 kroner.
 
Det samlede tekniske bildet for Funcom indikerer nå at aksjen kan stå foran et nytt kraftig løft på kort og mellomlang sikt.
 
 
Vi hos Aksjeanalyser.com vurderer aksjen som en spennende kjøpskandidat ved dagens kursnivå.
 
Vi ser et kortsiktig (2-4 uker) potensiale for aksjen opp mot 4,00 kroner, mens vi ser muligheter for en ny test av et viktig teknisk motstandsnivå opp mot 6,00 kroner på 1-3 måneders sikt.
 
Vi ser altså muligheter for nærmere en dobling for aksjen på gjerne så kort tid som de neste 1-3 måneder.
 
Det som vil kunne endre det nå positive tekniske bildet for aksjen vil være om den skulle bryte ned i gjennom, og etablere seg under, det viktige tekniske støttenivået rundt 3,00 kroner.
 
Vi vil ellers informere om at Funcom er en svært volatil aksje så det innebærer således høy risiko ved å investere i aksjen.
 
Diagram over kursutviklingen for Funcom-aksjen:

Ukediagram over kursutviklingen for Funcom-aksjen:

Kilde charts: vikingen.se

Disclaimer:
 
Analysene er utarbeidet av Aksjeanalyser.com. Aksjeanalyser.com garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysene. Eventuell eksponering i henhold til anbefalingene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors egen regning og risiko. Aksjeanalyser.com er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som måtte oppstå som følge av bruk av Aksjeanalyser.com sine analyser.
 
Analysene baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men Aksjeanalyser.com garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig. Uttalelser i analysene reflekterer Aksjeanalyser.com sin oppfatning på det tidspunkt analysene ble utarbeidet, og Aksjeanalyser.com forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Analysene skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som en anbefaling om investeringsstrategi.
 
Våre analyser på Aksjeanalyser.com er basert på teknisk analyse, og vi har verken anledning til (krever egen konsesjon for investeringsrådgivning) eller mulighet for å gi personlige råd om aksjeinvesteringer til enkeltinvestorer.
 
Vi har mange tusen lesere av våre analyser hver måned, og ville således heller ikke hatt noen mulighet for å følge opp alle disse på personlig basis, og gi personlige anbefalinger om hva den enkelte investor bør gjøre av investeringer.
 
Våre analyser, som altså baserer seg på teknisk analyse, må kun ses på som investeringsideer, og ikke noe mer enn det. Hver enkelt investor må selv skaffe seg den nødvendige innsikt og forståelse for børs og finansmarkedene generelt, og de enkeltaksjer man selv velger å investere i, og gjerne få råd fra sin investeringsrådgiver eller megler annet sted før man gjør sine aksjeinvesteringer.
 
Opplysninger om eventuelle interessekonflikter, som egne beholdninger og posisjoner i de omtalte investeringsobjektene, vil fremgå av analysene. Ved eventuelle spørsmål rundt analysene og/eller annet vennligst ta kontakt med oss på mail: post [at] aksjeanalyser.com

Meglerkjempe: - Aksjen kan stige 140 prosent


Foto: http://www.questerre.com/
 
26.03.2017 - Vi har i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere på energiselskapet Questerre Energy Corporation (ticker på Oslo Børs: QEC).
 
Vi har også sett nærmere på oljeprisen, og som nå kan stå foran en ny oppgang i tiden fremover (les mer om dette under vår tekniske analyse av oljeprisen lenger ned i saken her).
 
Questerre Energy er et E&P selskap med eiendeler i Canada og USA. Hoveddelen av selskapets produksjon kommer fra Montney i Canada, hvor Questerre har potensial til å øke produksjonen betydelig over de neste årene.
 
Selskapet har også en betydelig eierandel i et stort gassfunn i Quebec, Canada, som er avhengig av godkjennelse fra myndighetene for å bli bygget ut.
 
Questerre-aksjen ble fredagens klare vinner på Oslo Børs etter en oppgang på hele 23,5 prosent til 4,99 kroner.
 
Den kraftige oppgangen skjedde på høyt volum, og det ble omsatte Questerre-aksjer for 104 millioner kroner. Aksjen ble med det den 10. mest handlede aksjen på Oslo Børs på fredag.
 
Selskapet har med fredagens sluttkurs ved 4,99 kroner en børsverdi på cirka 1,7 milliarder kroner.
 
Den kraftige oppgangen kom blant annet etter uttalelser fra Pareto Securities, og som fortsatt er svært positive til aksjen.
 
I en kommentar til HegnarOnline på fredag forklarer Pareto Securities den kraftige oppgangen med at myndighetene i Quebec har vedtatt Enviroment Quality Act for å modernisere miljøautorisasjonsordningen, og å endre andre lovbestemmelser.
 
"Det neste steget fremover mot en utvikling av gigantressursene i regionen er introduksjon av reguleringer innen midten av 2017", forklarer Pareto Securities videre, og føyer til at de forventer nyheter i løpet av mai/juni.
 
Meglerhuset gjentar kjøpsanbefalingen på selskapet og kursmålet på 12 kroner pr aksje. Pareto Securities ser da altså en oppside på hele 140 prosent for Questerre-aksjen fra fredagens sluttkurs ved 4,99 kroner.
 
Du kan lese hele artikkelen hos HegnarOnline her...
 
Vi har i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere igjen på Questerre-aksjen, og som for øvrig er en av våre 20 favorittaksjer for 2017 som våre betalende medlemmer hos Aksjeanalyser.com kunne lese om her i en større analysesak publisert den 25. desember 2016: "Våre 20 favorittaksjer for 2017 på Oslo Børs"
 
 
Saken fortsetter nedenfor annonsen her...
 

Questerre Energy Corp. (ticker på Oslo Børs: QEC)
 
Questerre is actively engaged in the acquisition, exploration, and development of oil and gas projects, in specific non-conventional projects such as tight oil, oil shale, shale oil and shale gas. Questerre holds assets in Alberta, Saskatchewan, Manitoba and Quebec Canada as well as in Utah in the United States.
 
The Company has base production and reserves in the tight oil bakken/torquay of southeast Saskatchewan.
 
It is bringing on production from its lands in the heart of the high-liquids Montney shale fairway.
 
It is a leader on social license to operate issues for its giant Utica shale gas discovery in Quebec.
 
Questerre is a believer that the future success of the oil and gas industry depends on a balance of economics, environment and society. We are Committed to being transparent and are respectful that the public must be part of making the important choices for our energy future.
 
Questerre's Common shares trade on the Toronto stock exchange and Oslo stock exchange under the symbol QEC.
 
Du finner mer informasjon om selskapet på deres hjemmesider her: http://www.questerre.com/
 
 
Teknisk analyse av Questerre Energy Corp. (ticker på Oslo Børs: QEC):
 
Questerre Energy brøt fredag opp fra en fallende kile konsolideringsformasjon, og har med det utløst positive tekniske signaler for den videre utviklingen.
 
Samtidig så indikerer nå momentum-indikatorer som RSI og Stochastics at aksjen gjerne står foran videre oppgang på kort sikt.
 
MACD momentum-indikator har også utløst kjøpssignal for aksjen nå, og er således med og underbygger de øvrige positive tekniske signaler for aksjen.
 
Det er også positiv volumbalanse i aksjen med høyere volum ved kursoppgang og lavere volum ved kursnedgang. Dette er med og forsterker de øvrige positive tekniske signaler for aksjen.
 
Aksjen har korrigert ned den seneste tiden samtidig med korreksjonen ned for oljeprisen.
 
Nå indikerer imidlertid det tekniske bildet for oljeprisen at denne kan stå foran en ny vending opp på kort og mellomlang sikt (les mer om dette nedenfor under vår tekniske analyse av oljeprisen i dag).
 
Questerre Energy har vært nede og testet et betydelig teknisk støttenivå rundt 3,70 kroner, og har tatt godt i mot ved det nivået.
 
Fredag endte altså aksjen opp hele 23,5 prosent til 4,99 kroner.
 
Det samlede positive tekniske bildet for Questerre Energy indikerer nå videre oppgang for aksjen på kort og mellomlang sikt.
 
På oppsiden så vil det være noe teknisk motstand for aksjen rundt 6,00 kroner. Brytes det nivået så vil det gjerne komme en test av neste tekniske motstandsnivå av betydning for aksjen, og som er opp mot 9,00 kroner.
 
Skulle aksjen bryte opp i gjennom 9,00-10,00 nivået så vil det utløses et nytt kraftig teknisk kjøpssignal for aksjen, og som da kan ha potensiale til å stige helt opp mot gamle høyder, rundt 30,00 kroner (jf. ukediagram for Questerre-aksjen lenger ned i saken her).
 
Basert på det samlede positive tekniske bildet for Questerre Energy så gjentar vi i dag hos Aksjeanalyser.com vår tidligere positive analyse av aksjen.
 
Vi ser et potensiale for aksjen opp mot 9,00 kroner på 1-3 måneders sikt, mens vi ser muligheter for at aksjen kan stige helt opp mot gamle høyder rundt 25,00-30,00 kroner på 1-3 års sikt.
 
Teknisk analyse av oljeprisen (Brent Spot):
 
Oljeprisen (Brent Spot) har falt tilbake den seneste tiden, men påtreffer nå betydelig teknisk støtte rundt USD 50,00-nivået.
 
Oljeprisen påtreffer her støttenivået ved nedre trendlinje i den stigende trenden (jf. diagram nederst i saken her).
 
Det er også støtte ved 200-dagers glidende gjennomsnitt rundt dette nivået, samt at det er et betydelig teknisk støttenivå rundt USD 50,00-nivået.
 
Momentum-indikatorer som RSI og Stochastics indikerer også at oljeprisen nå gjerne står foran en ny vending opp på kort sikt.
 
Basert på det samlede tekniske bildet for oljeprisen så indikeres nå at en ny vending opp for oljeprisen gjerne er nært forestående.
 
I henhold til den stigende trenden som oljeprisen nå beveger seg innenfor så indikeres et potensiale for oljeprisen opp mot USD 62,00-65,00 på 3-6 måneders sikt.
 
På oppsiden så vil det være noe teknisk motstand for oljeprisen ved USD 53,00-54,00 nivået, og deretter opp mot USD 57,00-58,00.
 
Det som vil kunne utløse negative tekniske signaler for den videre utviklingen for oljeprisen vil være om den skulle bryte ned i gjennom USD 50,00-nivået, og etablere seg under det nivået.
 
Det samlede tekniske bildet for oljeprisen indikerer imidlertid nå at den gjerne står foran en ny vending opp i løpet av den nærmeste tiden.
 

Diagram over kursutviklingen for Questerre Energy Corp. (Øverst: dagdiagram, Nederst: ukediagram):

Diagram over utviklingen for oljeprisen (Brent Spot):

Kilde chart: vikingen.se

Disclaimer:
 
Analysene er utarbeidet av Aksjeanalyser.com. Aksjeanalyser.com garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysene. Eventuell eksponering i henhold til anbefalingene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors egen regning og risiko. Aksjeanalyser.com er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som måtte oppstå som følge av bruk av Aksjeanalyser.com sine analyser.
 
Analysene baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men Aksjeanalyser.com garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig. Uttalelser i analysene reflekterer Aksjeanalyser.com sin oppfatning på det tidspunkt analysene ble utarbeidet, og Aksjeanalyser.com forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Analysene skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som en anbefaling om investeringsstrategi.
 
Våre analyser på Aksjeanalyser.com er basert på teknisk analyse, og vi har verken anledning til (krever egen konsesjon for investeringsrådgivning) eller mulighet for å gi personlige råd om aksjeinvesteringer til enkeltinvestorer.
 
Vi har mange tusen lesere av våre analyser hver måned, og ville således heller ikke hatt noen mulighet for å følge opp alle disse på personlig basis, og gi personlige anbefalinger om hva den enkelte investor bør gjøre av investeringer.
 
Våre analyser, som altså baserer seg på teknisk analyse, må kun ses på som investeringsideer, og ikke noe mer enn det. Hver enkelt investor må selv skaffe seg den nødvendige innsikt og forståelse for børs og finansmarkedene generelt, og de enkeltaksjer man selv velger å investere i, og gjerne få råd fra sin investeringsrådgiver eller megler annet sted før man gjør sine aksjeinvesteringer.

Gambling-aksje gav full jackpot


20.03.2017 - Vi har i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere igjen på iGaming-selskapet Gaming Innovation Group (Ticker: GIG).
 
Gaming Innovation Group er en raskt voksende leverandør av tjenester og systemer til nettbaserte gambling-selskaper.
 
Gaming Innovation Group (GIG) er en aksje vi har lenge hatt stor tro på hos Aksjeanalyser.com, og som vi hadde en positiv analyse av allerede her den 03. november 2015: "Har du guts nok til å kjøpe denne aksjen kan du få jackpot"
 
Den gang var GIG-aksjen i 1,48 kroner, mens den i dag mandag formiddag handles rundt 4,97 kroner.
 
GIG-aksjen har dermed steget med hele 235 prosent siden vår positive analyse av aksjen den gang for snart halvannet år siden.
 
Vi skrev i vår analyse den gang for snart halvannet år siden blant annet: "I henhold til den langsiktige stigende trenden så er potensialet for aksjen opp mot 6,00 kroner på 1-2 års sikt."
 
Nå snart halvannet år senere så er altså aksjen steget til rundt 5,00 kroner. Aksjen var imidlertid rundt 5,00 kroner allerede for ett års tid siden, altså mindre enn ett halvt år senere etter vår positive analyse av GIG-aksjen den gang den 03. november 2015.
 
Aksjen har siden konsolidert mellom 3,00 og 5,00 kroner det seneste året nå, men nå indikeres videre oppgang for aksjen i tiden fremover innenfor den stigende trenden (du kan lese mer om dette under vår tekniske analyse lenger ned i saken her).
 
Gaming Innovation Group (GIG) er for øvrig også en av aksjene vi presenterte som våre 20 favorittaksjer for 2017 for våre betalende medlemmer hos Aksjeanalyser.com den 25. desember 2016 her: "Våre 20 favorittaksjer for 2017 på Oslo Børs"
 
GIG-aksjen var ved vår presentasjon av våre 20 favorittaksjer for 2017 i 3,17 kroner, mens den i dag altså handles rundt 4,97 kroner. Aksjen har dermed steget med solide 57 prosent bare siden vår analyse da den 25. desember 2016.
 
 
I forrige uke, onsdag 15. mars 2017, kunne man ellers lese i en artikkel på HegnarOnline at magasinet Affärsvärlden ifølge det svenske Nyhetsbyrån Direkt i sin seneste utgave blant annet hadde en kjøpsanbefaling av Gaming Innovation Group, skrev TDN Finans.
 
«Det norske spillselskapet Gaming Innovation vokser rasende fort både organisk og gjennom oppkjøp. Til tross for årets kursoppgang er aksjen konservativt verdsatt», skrev Affärsvärlden i sin anbefaling av Gaming Innovation-aksjen.
 
Nå har vi altså i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere igjen på det tekniske bildet for Gaming Innovation Group, og som indikerer at aksjen kan stå foran en videre kraftig oppgang på kort og mellomlang sikt.
 
Du kan lese mer om dette i vår tekniske analyse av aksjen nedenfor annonsen her...
 
 
 
Kort om Gaming Innovation Group (GIG):
 
Gaming Innovation Group er en raskt voksende leverandør av tjenester og systemer til nettbaserte gambling-selskaper.
Selskapets forretningsmodell er basert på inntekter fra tre virksomhetsområder; avanserte Skybaserte-tjenester, tjenester innen aktivitetsstyrt B2B markedsføring, samt gamblingtjenester fra ledende aktører innen nettbasert sports betting og kasino.
 
Gaming Innovation Group Inc. opererer fra Malta og er notert på Oslo Børs med ticker "GIG".
 
Teknisk analyse av Gaming Innovation Group (GIG):
 
Gaming Innovation Group (GIG) viser en sterk utvikling innenfor en langsiktig stigende trend som startet i 2014.
 
En fortsatt sterk utvikling signaliseres for aksjen på kort og mellomlang sikt innenfor denne langsiktige stigende trenden.
 
Aksjen har nylig brutt opp i gjennom, og etablert seg over, et svært viktig teknisk motstandsnivå rundt 4,00 kroner.
 
Det er nå lite teknisk motstand for videre kursoppgang for aksjen før opp mot øvre trendlinje i den stigende trenden.
 
I henhold til den stigende trenden som aksjen beveger seg innenfor så indikeres da et potensiale for aksjen helt opp mot 20,00 kroner på gjerne så kort tid som 1 års sikt.
 
Når aksjen i dag handles rundt 5,00 kroner så indikerer altså den bratt stigende trenden som aksjen beveger seg innenfor at den kan ha potensiale for en mangedobling i løpet av året som kommer.
 
Aksjen har som nevnt da fått en naturlig plass blant våre 20 favorittaksjer for 2017, og vi ser altså et betydelig potensiale for GIG-aksjen i året som kommer.
 
Det skal likevel føyes til at aksjen er veldig volatil (svinger mye) så det innebærer således høy risiko ved å investere i aksjen.
 
Vi hos Aksjeanalyser.com ser altså et stort potensiale for GIG-aksjen, og vi gjentar våre tidligere positive analyser av aksjen det seneste halvannet år.
 
Vi ser en mulig dobling for aksjen på kort sikt, opp til rundt 10 kroner, på 3-6 måneders sikt. Videre så ser muligheter for en flerdobling for aksjen helt opp mot 15,00-20,00 kroner på 12 måneders sikt.
 

Diagram over kursutviklingen for Gaming Innovation Group (GIG):

Kilde chart: vikingen.se

Disclaimer:
 
Analysene er utarbeidet av Aksjeanalyser.com. Aksjeanalyser.com garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysene. Eventuell eksponering i henhold til anbefalingene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors egen regning og risiko. Aksjeanalyser.com er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som måtte oppstå som følge av bruk av Aksjeanalyser.com sine analyser.
 
Analysene baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men Aksjeanalyser.com garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig. Uttalelser i analysene reflekterer Aksjeanalyser.com sin oppfatning på det tidspunkt analysene ble utarbeidet, og Aksjeanalyser.com forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Analysene skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som en anbefaling om investeringsstrategi.
 
Våre analyser på Aksjeanalyser.com er basert på teknisk analyse, og vi har verken anledning til (krever egen konsesjon for investeringsrådgivning) eller mulighet for å gi personlige råd om aksjeinvesteringer til enkeltinvestorer.
 
Vi har mange tusen lesere av våre analyser hver måned, og ville således heller ikke hatt noen mulighet for å følge opp alle disse på personlig basis, og gi personlige anbefalinger om hva den enkelte investor bør gjøre av investeringer.
 
Våre analyser, som altså baserer seg på teknisk analyse, må kun ses på som investeringsideer, og ikke noe mer enn det. Hver enkelt investor må selv skaffe seg den nødvendige innsikt og forståelse for børs og finansmarkedene generelt, og de enkeltaksjer man selv velger å investere i, og gjerne få råd fra sin investeringsrådgiver eller megler annet sted før man gjør sine aksjeinvesteringer.

Børs: Oljeknøtt kan gi jackpott


Foto: African Petroleum Corporation
 
19.03.2017 - Vi har i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere på det lille oljeselskapet African Petroleum Corporation Ltd. (ticker på Oslo Axess: APCL).
 
African Petroleum-aksjen har vært notert på Oslo Børs sin markedsplass, Oslo Axess, siden sommeren 2014 med ticker: APCL.
 
Fredag endte aksjen opp 5,88 prosent til 3,78 kroner, og selskapet har med det en børsverdi på rundt 443 millioner kroner. Aksjen var høyest i 15,50 kroner under sommeren 2014.
 
Vi har altså i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere på det tekniske bildet for African Petroleum-aksjen, og som nå indikerer at aksjen kan stå foran en dobling på kort sikt.
 
Du kan lese mer om dette i vår tekniske analyse av aksjen lenger ned i saken her.
 
 
Saken fortsetter nedenfor annonsen her.

Kort om African Petroleum Corporation Ltd. (ticker på Oslo Axess: APCL):
 
African Petroleum Corporation Limited er et uavhengig olje- og gasselskap med letevirksomhet i Vest Afrika. Selskapets portefølje har et betydelig verdipotensial, og består av åtte letelisenser i fire land i Vest Afrika: Elfenbenskysten, Senegal, Gambia og Sierra Leone. African Petroleum har hovedkontor i London, UK.
 
Du finner mer informasjon om selskapet på deres hjemmesider her: http://www.africanpetroleum.com.au/
 
 
Teknisk analyse av African Petroleum Corporation Ltd. (ticker på Oslo Axess: APCL):
 
African Petroleum-aksjen brøt i begynnelsen av 2016 ut av den fallende trenden som aksjen hadde beveget seg innenfor siden 2014.
 
Aksjen har så siden begynnelsen av 2016 etablert en ny og stigende trend.
 
Videre kursoppgang signaliseres nå for aksjen innenfor denne stigende trenden, og det både på kort og mellomlang sikt.
 
Aksjen har i uken som gikk utløst et nytt kraftig teknisk kjøpssignal etter brudd opp fra en triangel konsolideringsformasjon.
 
Oppgangen den seneste tiden har skjedd på stigende volum (antall aksjer omsatt), og dette er med og forsterker det positive tekniske bildet for aksjen.
 
I henhold til dette kraftige tekniske kjøpssignal som nå er utløst for African Petroleum, og den stigende trenden som aksjen beveger seg innenfor.
 
Ja så indikeres nå et potensiale for aksjen på relativt kort sikt (3-6 måneder) opp mot 7,00-7,50 kroner.
 
Det innebærer da en mulig dobling for aksjen som fredag endte opp 5,88 prosent til 3,78 kroner, og det gjerne i løpet av så kort tid som de neste 3-6 måneder.
 
Basert på det samlede positive tekniske bildet for African Petroleum-aksjen så vurderer vi hos Aksjeanalyser.com aksjen som en spennende kjøpskandidat på dagens kursnivå.
 
Vi ser altså et potensiale for aksjen opp mot 7,00-7,50 kroner på 3-6 måneders sikt.
 
Vi informerer til slutt om at aksjen er volatil (svinger mye), og en investering i aksjen innebærer således høy risiko.
 

Diagram over kursutviklingen for African Petroleum-aksjen (APCL) siden sommeren 2014 og frem til i dag:

Kilde chart: vikingen.se
Disclaimer:
 
Analysene er utarbeidet av Aksjeanalyser.com. Aksjeanalyser.com garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysene. Eventuell eksponering i henhold til anbefalingene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors egen regning og risiko. Aksjeanalyser.com er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som måtte oppstå som følge av bruk av Aksjeanalyser.com sine analyser.
 
Analysene baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men Aksjeanalyser.com garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig. Uttalelser i analysene reflekterer Aksjeanalyser.com sin oppfatning på det tidspunkt analysene ble utarbeidet, og Aksjeanalyser.com forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Analysene skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som en anbefaling om investeringsstrategi.
 
Våre analyser på Aksjeanalyser.com er basert på teknisk analyse, og vi har verken anledning til (krever egen konsesjon for investeringsrådgivning) eller mulighet for å gi personlige råd om aksjeinvesteringer til enkeltinvestorer.
 
Vi har mange tusen lesere av våre analyser hver måned, og ville således heller ikke hatt noen mulighet for å følge opp alle disse på personlig basis, og gi personlige anbefalinger om hva den enkelte investor bør gjøre av investeringer.
 
Våre analyser, som altså baserer seg på teknisk analyse, må kun ses på som investeringsideer, og ikke noe mer enn det. Hver enkelt investor må selv skaffe seg den nødvendige innsikt og forståelse for børs og finansmarkedene generelt, og de enkeltaksjer man selv velger å investere i, og gjerne få råd fra sin investeringsrådgiver eller megler annet sted før man gjør sine aksjeinvesteringer.

Fredriksen-aksje stiger til himmels


18.03.2017 - Vi har i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere igjen på Fredriksen-aksjen og tørrlastrederiet Golden Ocean Group (GOGL).
 
Fredriksen-aksjen har hatt en svært sterk utvikling den seneste tiden, og bare den siste uken nå så er aksjen opp cirka 20 prosent til 69,00 kroner. Hittil i år er Golden Ocean-aksjen nå opp med solide 67 prosent.
 
John Fredriksen som direkte og indirekte kontrollerer rundt 45 prosent av aksjene i Golden Ocean Group kan dermed se tilbake på en solid verdiøkning på rundt 500 millioner kroner på sine aksjer bare den seneste uken nå.
 
Vi har hos Aksjeanalyser.com hatt gjentatte positive analyser av Fredriksen-aksjen og tørrlastrederiet Golden Ocean Group siden i fjor høst.
 
Allerede her den 13. september 2016 hadde vi en sak hvor vi skrev om at vi mente aksjen kunne eksplodere: "Fredriksen-aksje kan eksplodere"
 
Aksjen var den gang rundt 32,00 kroner, mens den fredag altså endte i 69,00 kroner.
 
Dermed har aksjen nå steget med hele 115 prosent siden vår positive analyse av aksjen den gang for et halvår siden.
 
 
Vi har hos Aksjeanalyser.com nærmest ropt kjøp av Golden Ocean-aksjen det seneste halvåret, og vi har foruten vår analyse av aksjen den 13. september 2016 hatt følgende positive analyser av aksjen det seneste halvåret:
 
 
 
 
Den seneste tiden så har stadig flere analytikere, meglerhus og banker fått øyene opp for Golden Ocean Group, mens vi hos Aksjeanalyser.com allerede i vår analyse den 13. November 2016 skrev at vi mente aksjen gjerne stod foran en svært kraftig oppgang.
 
Vi skrev i vår analyse av Golden Ocean-aksjen hos Aksjeanalyser.com den 13. November 2016 blant annet:
 
"Vi hos Aksjeanalyser.com mener Golden Ocean-aksjen nå henger langt etter utviklingen i tørrlastratene. Vi kan bare nevne at sist gang tørrlastratene og Baltic Dry indeksen var rundt dagens nivå var i august/september 2015. Den gang var Golden Ocean-aksjen i 120,00 kroner (justert for emisjon i februar og aksjespleis 5 til 1 den 01.08.16). Fredag endte altså aksjen i 34,90 kroner. Vi hos Aksjeanalyser.com tror Golden Ocean-aksjen nå kan stå foran en svært kraftig oppgang, og det både på kort sikt (1-4 uker) og mellomlang  sikt (6-12 måneder)."
 
Vi skrev videre i vår analyse den gang den 13. november 2016:
 
"Det som gjør Golden Ocean-aksjen ekstra spennende om det skulle utløses et slikt kraftig teknisk kjøpssignal for aksjen ved et etablert brudd opp i gjennom 37,00-nivået. Ja det er at det da vil være lite teknisk motstand for videre oppgang for aksjen før opp mot 120,00-nivået.
 
Aksjen kan således ha potensiale for en svært kraftig oppgang på kort og mellomlang sikt om den nå bryter opp i gjennom det viktige tekniske motstandsnivået rundt 37,00 kroner. Aksjen kan da ha potensiale til å kunne stige helt opp mot 120,00 kroner på gjerne bare 12 måneders sikt. Det vil i så fall innebære godt over en tredobling av aksjekursen fra dagens nivå rundt 35,00 kroner."
 
Siden vår analyse den gang den 13. november 2016 så har Golden Ocean aksjen nå doblet seg, og det altså i løpet av bare rundt fire måneder.
 
En som altså har kunnet glede seg stort over denne doblingen for Golden Ocean-aksjen den seneste tiden er John Fredriksen, og som har sett verdien på sine aksjer i selskapet øke med hele 1,5 milliarder kroner i løpet av bare de seneste fire måneder.
 
Festen for Golden Ocean-aksjonærene trenger langt i fra å være over, og aksjen kan stå foran en videre kraftig oppgang i månedene fremover.
 
Du kan lese mer om dette i vår oppdaterte tekniske analyse av Golden Ocean-aksjen nedenfor annonsen her...
 
 
Kort om Golden Ocean Group (GOGL):
 
Golden Ocean Group Ltd. (GOGL) is a leading international dry bulk shipping company based in Bermuda, mainly operating in the Capesize, Panamax and Supramax segments. GOGL is listed on NASDAQ and the Oslo Stock Exchange. GOGL owns and controls a fleet of 70 vessels including newbuildings and vessels chartered in on long term time charter contracts. GOGL provide customers with flexible and reliable transportation services and develop strong industry relations with partners and customers.
 
Du kan lese mer om selskapet på deres hjemmesider her: http://www.goldenocean.bm/
 
 
Teknisk analyse av Golden Ocean Group (GOGL):
 
Golden Ocean-aksjen utløste et kraftig teknisk kjøpssignal  da den rundt årsskiftet brøt opp i gjennom et viktig teknisk motstandsnivå rundt 37,00-38,00 kroner.
 
Slik vi har skrevet om i våre tidligere positive analyser av aksjen så vil den etter et slikt brudd opp i gjennom 38,00-nivået, møte lite teknisk motstand før helt opp mot 120,00-125,00 kroner.
 
Aksjen endte fredag i 69,00 kroner, og den kan således ha et potensiale til å stige med hele 80 prosent videre opp fra dagens kursnivå.
 
Aksjen har nå mer enn tredoblet seg siden bunnen rundt 21,00 kroner i begynnelsen av 2016.
 
For de som synes aksjen har gått vel mye nå så kan det nevnes at aksjen har mangedoblet seg flere ganger tidligere (jf. diagram nedenfor).
 
Vi hos Aksjeanalyser.com gjentar i dag våre tidligere positive analyser av aksjen, og vi ser altså et potensiale for aksjen opp mot 125,00 kroner på 3-6 måneders sikt.
 
Diagram over kursutviklingen for Golden Ocean-aksjen (GOGL) siden 2005 og frem til i dag:

Kilde chart: vikingen.se
Disclaimer:
 
Analysene er utarbeidet av Aksjeanalyser.com. Aksjeanalyser.com garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysene. Eventuell eksponering i henhold til anbefalingene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors egen regning og risiko. Aksjeanalyser.com er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som måtte oppstå som følge av bruk av Aksjeanalyser.com sine analyser.
 
Analysene baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men Aksjeanalyser.com garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig. Uttalelser i analysene reflekterer Aksjeanalyser.com sin oppfatning på det tidspunkt analysene ble utarbeidet, og Aksjeanalyser.com forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Analysene skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som en anbefaling om investeringsstrategi.
 
Våre analyser på Aksjeanalyser.com er basert på teknisk analyse, og vi har verken anledning til (krever egen konsesjon for investeringsrådgivning) eller mulighet for å gi personlige råd om aksjeinvesteringer til enkeltinvestorer.
 
Vi har mange tusen lesere av våre analyser hver måned, og ville således heller ikke hatt noen mulighet for å følge opp alle disse på personlig basis, og gi personlige anbefalinger om hva den enkelte investor bør gjøre av investeringer.
 
Våre analyser, som altså baserer seg på teknisk analyse, må kun ses på som investeringsideer, og ikke noe mer enn det. Hver enkelt investor må selv skaffe seg den nødvendige innsikt og forståelse for børs og finansmarkedene generelt, og de enkeltaksjer man selv velger å investere i, og gjerne få råd fra sin investeringsrådgiver eller megler annet sted før man gjør sine aksjeinvesteringer.

Fiskeaksjene kan sprette opp igjen


12.03.2017 - Vi har i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere igjen på sjømatsektoren på Oslo Børs.
 
Sjømatsektoren var blant vinneraksjene på Oslo Børs i fjor, men har så fått en kraftig korreksjon ned de første månedene i år. Oslo Seafood indeks (OSESFX) er nå ned med rundt 14 prosent siden toppen i slutten av desember 2016.
 
Etter denne korreksjon ned så kan sjømatsektoren, og en del av aksjene i denne, igjen være ved gunstige nivåer å kjøpe disse aksjene på.
 
Vi har derfor sett nærmere igjen på sjømatsektoren i dag hos Aksjeanalyser.com, og funnet frem til våre fem favorittaksjer innen sektoren for de neste 6-12 måneder.
 
Vi hadde den 07. Mai 2016 en større sak hos Aksjeanalyser.com, og hvor vi også den gang presenterte våre fem favorittaksjer innen sjømatsektoren, og som våre betalende medlemmer kunne lese om her: "Dette kan bli vinneraksjene i 2016"
 
Disse fem favorittaksjene våre innen sjømatsektoren som vi presenterte for våre betalende medlemmer den gang er nå opp 33 prosent.
 
En solid oppgang altså til tross for en kraftig korreksjon ned for sjømatsektoren de seneste månedene.
 
Til sammenligning så er Oslo Børs Benchmark indeks (OSEBX) i samme periode opp 17 prosent, mens Oslo Seafood indeks (OSLSFX) er opp 15,9 prosent.
 
Våre fem favorittaksjer innen sjømatsektoren som vi presenterte den gang i mai 2016 er altså opp omtrent dobbelt så mye som Oslo Børs (OSEBX) og sjømatsektoren ved Oslo Seafood indeks (OSLSFX) er i samme periode.
 
 
Nå har vi altså sett nærmere igjen i dag hos Aksjeanalyser.com på de ti aksjer som nå utgjør Oslo Seafood indeks (OSLSFX), og vi har igjen funnet frem til våre nå fem favoritter innen sjømatsektoren for de neste 6-12 måneder.
 
Vi vil nedenfor her presentere to av disse fem favorittaksjene våre for de neste 6-12 måneder innen sjømatsektoren på Oslo Børs.
 
For å få tilgang til alle våre analyser så må man være betalende medlem hos Aksjeanalyser.com.
 
 
Saken fortsetter nedenfor annonsen her...
 

Austevoll Seafood (AUSS)
 
The Austevoll Seafood group is a significant player in pelagic fishery, fishmeal/oil production, processing of fish for human consumption, sale of fish products and salmon farming.
 
Du kan lese mer om selskapet på deres hjemmesider her: http://www.auss.no/
 
Teknisk analyse av Austevoll Seafood (AUSS):
 
Austevoll Seafood (AUSS) er i en stigende trend, og tester nå støttenivået rundt nedre trendlinje i denne.
 
Aksjen finner også teknisk støtte rundt 68,00-70,00 kroner.
 
Dersom aksjen klarer å ta i mot nå rundt dette nivået så indikeres et bra potensiale for aksjen innenfor den stigende trenden opp mot 90,00-100,00 kroner på 6-12 måneders sikt.
 
Aksjen fremstår samlet sett teknisk som en interessant kjøpskandidat ved dagens kursnivå, og med et potensiale gjerne opp mot 90,00-100,00 kroner på 6-12 måneders sikt.
 
Austevoll Seafood er en av våre fem favorittaksjer innen sjømatsektoren de neste 6-12 måneder.
 
Fredag endte aksjen i 69,25 kroner.
 
Diagram over kursutviklingen for Austevoll Seafood (AUSS):

Grieg Seafood (GSF)
 
Grieg Seafood ASA is one of the worlds leading fish farming companies, specializing in atlantic salmon. We have an annual production capacity of more than 90.000 tons gutted weight. The Group is today present in Norway, British Columbia (Canada) and in Shetland (UK), employing approximately 700 people.
 
Du kan lese mer om selskapet på deres hjemmesider her: http://www.griegseafood.no/en/
 
Teknisk analyse av Grieg Seafood (GSF):
 
Grieg Seafood (GSF) viser en positiv utvikling innenfor en stigende trend.
 
Aksjen har korrigert noe mindre ned enn en del andre aksjer i sjømatsektoren under den senere tids korreksjon ned for sektoren.
 
Aksjen er ned med 11,8 prosent siden toppen ved 85,00 kroner i slutten av desember.
 
Fredag endte aksjen i 75,15 kroner.
 
Aksjen er samlet sett positiv teknisk og vi hos Aksjeanalyser.com vurderer aksjen som en interessant kjøpskandidat ved dagens kursnivå.
 
Det som vil kunne utløse negative tekniske signaler for aksjen er om den skulle bryte ned i gjennom et viktig teknisk støttenivå ved 68,00 kroner.
 
Basert på den stigende trenden så indikeres et potensiale for aksjen opp mot 110,00-115,00 kroner på 6-12 måneders sikt.
 
Dersom aksjen bryter opp i gjennom det tekniske motstandsnivået ved tidligere topper rundt 85,00 kroner så vil det være lite teknisk motstand for videre oppgang for aksjen før opp mot øvre trendlinje i den stigende trenden.
 
Grieg Seafood er en av våre fem favorittaksjer innen sjømatsektoren på Oslo Børs de neste 6-12 måneder.
 
Diagram over kursutviklingen for Grieg Seafood (GSF):

Kilde chart: vikingen.se

Disclaimer:
 
Analysene er utarbeidet av Aksjeanalyser.com. Aksjeanalyser.com garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysene. Eventuell eksponering i henhold til anbefalingene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors egen regning og risiko. Aksjeanalyser.com er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som måtte oppstå som følge av bruk av Aksjeanalyser.com sine analyser.
 
Analysene baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men Aksjeanalyser.com garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig. Uttalelser i analysene reflekterer Aksjeanalyser.com sin oppfatning på det tidspunkt analysene ble utarbeidet, og Aksjeanalyser.com forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Analysene skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som en anbefaling om investeringsstrategi.
 
Våre analyser på Aksjeanalyser.com er basert på teknisk analyse, og vi har verken anledning til (krever egen konsesjon for investeringsrådgivning) eller mulighet for å gi personlige råd om aksjeinvesteringer til enkeltinvestorer.
 
Vi har mange tusen lesere av våre analyser hver måned, og ville således heller ikke hatt noen mulighet for å følge opp alle disse på personlig basis, og gi personlige anbefalinger om hva den enkelte investor bør gjøre av investeringer.
 
Våre analyser, som altså baserer seg på teknisk analyse, må kun ses på som investeringsideer, og ikke noe mer enn det. Hver enkelt investor må selv skaffe seg den nødvendige innsikt og forståelse for børs og finansmarkedene generelt, og de enkeltaksjer man selv velger å investere i, og gjerne få råd fra sin investeringsrådgiver eller megler annet sted før man gjør sine aksjeinvesteringer.
 
Opplysninger om eventuelle interessekonflikter, som egne beholdninger og posisjoner i de omtalte investeringsobjektene, vil fremgå av analysene. Ved eventuelle spørsmål rundt analysene og/eller annet vennligst ta kontakt med oss på mail: post [at] aksjeanalyser.com

Fredriksen-aksje opp 500 prosent


11.03.2017 - Vi har i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere igjen på Fredriksen-aksjen Archer Ltd på Oslo Børs (ticker: ARCHER).
 
Fredriksen-aksjen Archer stupte fra en toppnotering i begynnelsen av 2011 ved 430,00 kroner, og helt ned til en bunn ved 2,58 kroner den 06. mars 2016.
 
Fredriksen-aksjen Archer stupte altså med vanvittige 99,4 prosent fra toppen i begynnelsen av 2011, og til bunnen i mars 2016.
 
Siden bunnen ved 2,58 kroner den 06. mars for ett år siden så har Archer-aksjen steget med hele 500 prosent.
 
Fredag steg aksjen kraftig, og endte dagen opp hele 20,93 prosent til 15,60 kroner. Den kraftige oppgangen fredag kom etter positive analyser av aksjen fra både Pareto Securities og Arctic Securities.
 
Archer-aksjen har da altså steget med hele 500 prosent siden bunnen for ett år siden ved 2,58 kroner.
 
Vi hos Aksjeanalyser.com tok inn Archer-aksjen blant våre 20 favorittaksjer for 2017, og som våre betalende medlemmer kunne lese om i en stor analysesak den 25. desember 2016: "Våre 20 favorittaksjer for 2017"
 
Archer-aksjen er nå opp nesten 50 prosent siden vår analysesak med våre 20 favorittaksjer for 2017.
 
Vi hadde imidlertid en positiv analyse av Archer-aksjen allerede her den 09. oktober 2016 hos Aksjeanalyser.com: "Fredriksen-aksje kan flerdoble seg"
 
Den gang den 09. oktober 2016 så var Archer-aksjen i 5,28 kroner, mens den fredag altså endte i 15,60 kroner.
 
Aksjen har dermed tredoblet seg siden vår positive analyse den gang for bare fem måneder siden.
 
Vi må dermed kunne si vi traff spot on med vår analyse den gang av Fredriksen-aksjen Archer, og som vi mente kunne stå foran en flerdobling.
 
 
I går kom altså Pareto Securities og Arctic Securities på banen med positive analyser av Archer-aksjen.
 
Analytikerne i Arctic Securities starter dekning av Archer, og ifølge TDN Finans så starter de med en kjøpsanbefaling på aksjen og et kursmål på 26 kroner.
 
Pareto Securities på sin side gjenopptar dekning av Archer med kjøpsanbefaling og også de med et kursmål for aksjen ved 26 kroner, ifølge TDN Finans.
 
I et scenario der markedet henter seg inn, opererer Pareto ifølge nyhetsbyrået med en verdsettelse på 43 kroner.
 
- Med bedre utsikter i de fleste forretningsområder, god verdsettelsesstøtte og en revitalisert balanse burde mer av opp siden reflekteres i aksjekursen, skriver Pareto ifølge TDN Finans.
 
Vi har så hos Aksjeanalyser.com i dag sett nærmere igjen på Fredriksen-aksjen Archer, og hvor det tekniske bildet indikerer at aksjen kan stå foran videre kraftig oppgang i tiden fremover.
 
Saken fortsetter nedenfor annonsen her...
 
 
Kort om Archer Ltd. (ticker på Oslo Børs: ARCHER):
 
Archer is a global oil services company with a heritage that stretches back over 40 years. With a strong focus on safety and delivering the highest quality products and services, Archer operates in 40 locations over 19 countries providing drilling services, well integrity & intervention, plug & abandonment and decommissioning to its upstream oil and gas clients.
 
Archer is publicly traded on the Oslo Stock Exchange under the ticker ARCHER. Our main operations currently take place in the major basins within Europe, North and South America and we are expanding rapidly throughout the Middle East, Asia Pacific and West Africa.
 
Du finner mer informasjon om selskapet på deres nettsider her: http://archerwell.com/
 
 
Teknisk analyse av Archer (ARCHER):
 
Archer-aksjen er fremdeles i en langsiktig fallende trend, men møter ikke på øvre motstandslinje i denne langsiktige fallende trenden før opp mot 35,00-50,00 kroner (jf. diagram nederst i saken her).
 
Aksjen bunnet altså ut i mars i fjor, og det ble utløst et kraftig teknisk kjøpssignal for aksjen da den i desember brøt opp i gjennom et viktig teknisk motstandsnivå rundt 8,00 kroner.
 
Det er så etablert en bratt stigende trend i det korte bildet for Archer-aksjen.
 
En videre sterk utvikling for aksjen signaliseres i tiden fremover innenfor denne bratt stigende trenden som den nå beveger seg innenfor.
 
Aksjen møter på begrenset med teknisk motstand før opp mot 35,00-50,00 kroner.
 
Basert på det samlede positive tekniske bildet for aksjen på kort og mellomlang sikt så gjentar vi i dag hos Aksjeanalyser.com våre tidligere positive analyser av aksjen.
 
Vi ser et potensiale for Archer-aksjen opp mot 35,00-50,00 kroner på 6-12 måneders sikt.
 
Vi ser hos Aksjeanalyser.com altså muligheter for enda en tredobling for Archer-aksjen, og som nå har tredoblet seg siden vår positive analyse av aksjen her den 09. oktober 2016: "Fredriksen-aksje kan flerdoble seg"

Diagram over kursutviklingen for Archer-aksjen siden 2011 og frem til i dag:
Kilde chart: vikingen.se

Disclaimer:
 
Analysene er utarbeidet av Aksjeanalyser.com. Aksjeanalyser.com garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysene. Eventuell eksponering i henhold til anbefalingene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors egen regning og risiko. Aksjeanalyser.com er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som måtte oppstå som følge av bruk av Aksjeanalyser.com sine analyser.
 
Analysene baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men Aksjeanalyser.com garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig. Uttalelser i analysene reflekterer Aksjeanalyser.com sin oppfatning på det tidspunkt analysene ble utarbeidet, og Aksjeanalyser.com forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Analysene skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som en anbefaling om investeringsstrategi.
 
Våre analyser på Aksjeanalyser.com er basert på teknisk analyse, og vi har verken anledning til (krever egen konsesjon for investeringsrådgivning) eller mulighet for å gi personlige råd om aksjeinvesteringer til enkeltinvestorer.
 
Vi har mange tusen lesere av våre analyser hver måned, og ville således heller ikke hatt noen mulighet for å følge opp alle disse på personlig basis, og gi personlige anbefalinger om hva den enkelte investor bør gjøre av investeringer.
 
Våre analyser, som altså baserer seg på teknisk analyse, må kun ses på som investeringsideer, og ikke noe mer enn det. Hver enkelt investor må selv skaffe seg den nødvendige innsikt og forståelse for børs og finansmarkedene generelt, og de enkeltaksjer man selv velger å investere i, og gjerne få råd fra sin investeringsrådgiver eller megler annet sted før man gjør sine aksjeinvesteringer.
 
Opplysninger om eventuelle interessekonflikter, som egne beholdninger og posisjoner i de omtalte investeringsobjektene, vil fremgå av analysene. Ved eventuelle spørsmål rundt analysene og/eller annet vennligst ta kontakt med oss på mail: post [at] aksjeanalyser.com

Fredriksen-aksje falt 99 prosent: Fosser nå frem

 
05.03.2017 - Vi har i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere igjen på Fredriksen-aksjen og tørrlastrederiet Golden Ocean Group (ticker på Oslo Børs: GOGL).
 
Golden Ocean-aksjen er en typisk syklisk aksje, og som er svært volatil, og den har hatt både kraftige oppgangsperioder og nedgangsperioder (jf. diagram over kursutviklingen for Golden Ocean-aksjen nederst i saken her).
 
Aksjen har høyest (justert for aksjespleis 5 til 1 den 01.08.2016) vært i 1.500 kroner i slutten av 2007, mens den var lavest rundt 21,00 kroner i begynnelsen av 2016. Golden Ocean-aksjen stupte altså med vanvittige 98,6 prosent fra toppen i 2007 til bunnen ved 21,00 kroner i begynnelsen av 2016.
 
Nå kan imidlertid aksjen stå foran en kraftig oppgang på kort og mellomlang sikt. Du kan lese mer om dette lenger ned i saken her under vår oppdaterte tekniske analyse av Golden Ocean-aksjen hos Aksjeanalyser.com i dag.
 
Siden begynnelsen av 2016 har aksjen vist klare tegn til å være i ferd med å etablere en bunn-formasjon, og vi har hos Aksjeanalyser.com hatt flere positive analyser av Golden Ocean-aksjen det seneste halvåret.
 
Vi hadde den 13. september 2016 en positiv analyse av Golden Ocean-aksjen, og som du kan lese her: "Fredriksen-aksje kan eksplodere"
 
Den gang ved vår analyse den 13. september 2016 så var aksjen i 32,20 kroner, mens den fredag endte i 58,00 kroner.
 
Aksjen har altså steget med hele 80 prosent siden vår positive analyse av Golden Ocean Group den gang for cirka et halvt år siden.
 
 
Golden Ocean Group har med fredagens sluttkurs ved 58,00 kroner en børsverdi på rundt 6,2 milliarder kroner.
 
John Fredriksen som direkte og indirekte kontrollerer cirka 45 prosent av aksjene i selskapet har da sett verdien på sine Golden Ocean-aksjer øke i fra 1,6 milliarder kroner den 13. september 2016 da aksjen var ved 32,20 kroner, og til i dag 2,8 milliarder kroner.
 
Fredriksen kan altså glede seg over en økning i verdien på sine Golden Ocean-aksjer på cirka 1,2 milliarder kroner det seneste halvåret.
 
Skulle vi hos Aksjeanalyser.com få rett med vår analyse av aksjen, og hvis den når vårt 6-12 måneder kursmål ved 120,00 kroner (les mer i vår tekniske analyse lenger ned i saken her).
 
Ja så kan Fredriksen se frem i mot en videre verdiøkning på sine Golden Ocean-aksjer på ytterligere tre milliarder kroner i løpet av de neste 6-12 måneder.
 
Så får vi rett i våre positive analyser av Golden Ocean-aksjen så kan 2017 bli et svært så hyggelig år for både John Fredriksen med hans cirka 45 prosent eierandel i selskapet, og for alle andre Golden Ocean-aksjonærer.
 
Golden Ocean Group er for øvrig en av våre 20 favorittaksjer hos Aksjeanalyser.com for 2017, og som våre betalende medlemmer hos Aksjeanalyser.com kunne lese om i en omfattende sak her på Aksjeanalyser.com den 25. desember 2016: "Våre 20 favorittaksjer for 2017 på Oslo Børs".
 
 
Den seneste tiden har flere andre analytikere, banker og meglerhus fått øynene opp for Fredriksen-aksjen og tørrlastrederiet Golden Ocean Group, og seneste nå den 01. mars 2017, Danske Bank Markets.
 
Danske Bank Markets oppjusterte da sitt kursmål på Golden Ocean-aksjen ifølge TDN Finans.
 
Dansk Bank Markets fastholder en kjøpsanbefaling på Golden Ocean. Kursmålet ble imidlertid oppjustert til 10,7 dollar (tilsv. ca NOK 90,-), fra tidligere 6,2 dollar, ifølge en oppdatering onsdag 01. mars 2017.
 
Danske Bank Markets viser blant annet til bedrede fundamentale forhold for tørrbulkmarkedet.
 
Skipsmeglerhuset Clarksons Platou venter også at tørrbulkmarkedet vil bedre seg.
 
Skipsmeglerhuset er positive til Golden Ocean, og tror aksjekursen kan nå 75 korner ved en normalisering, og hele 130 kroner dersom markedet når de samme nivåene som i 2013 og 2014, ifølge en artikkel i Finansavisen den 21. februar 2017.
 
Vi har så i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere igjen på det tekniske bildet for Golden Ocean-aksjen, og som indikerer at aksjen kan stå foran en dobling i løpet av de neste 6-12 måneder.
 
Du kan lese mer om dette i vår oppdaterte tekniske analyse i dag av Golden Ocean-aksjen nedenfor annonsen her...
 
 
Kort om Golden Ocean Group (GOGL):
 
Golden Ocean Group Ltd. (GOGL) is a leading international dry bulk shipping company based in Bermuda, mainly operating in the Capesize, Panamax and Supramax segments. GOGL is listed on NASDAQ and the Oslo Stock Exchange. GOGL owns and controls a fleet of 70 vessels including newbuildings and vessels chartered in on long term time charter contracts. GOGL provide customers with flexible and reliable transportation services and develop strong industry relations with partners and customers.
 
Du kan lese mer om selskapet på deres hjemmesider her: http://www.goldenocean.bm/

Teknisk analyse av Golden Ocean Group (GOGL):
 
Golden Ocean-aksjen viser en sterk utvikling i det korte bildet innenfor en bratt stigende trend som er etablert for aksjen i løpet av de seneste månedene.
 
Rundt årsskiftet ble det utløst et kraftig teknisk kjøpssignal for aksjen fra en stor bunn-formasjon i form av en rettvinklet-stigende triangel formasjon.
 
Det ble da utløst et kraftig teknisk kjøpssignal for Golden Ocean-aksjen da den brøt opp i gjennom, og etablert seg over et viktig teknisk motstandsnivå rundt 38,00 kroner.
 
Det er nå begrenset med teknisk motstand for Golden Ocean-aksjen før opp mot 120,00-nivået.
 
Fredag endte aksjen i 58,00 kroner, og den kan således ha potensiale for en dobling, og det i løpet av de neste 6-12 måneder.
 
På bakgrunn av det samlede positive tekniske bildet for Golden Ocean-aksjen så gjentar vi i dag hos Aksjeanalyser.com våre tidligere positive analyser av aksjen.
 
Vi ser et potensiale for Golden Ocean-aksjen opp mot 120,00 kroner på 6-12 måneders sikt.
Diagram over kursutviklingen for Golden Ocean-aksjen (GOGL) siden 2005 og frem til i dag:

Kilde chart: vikingen.se
Disclaimer:
 
Analysene er utarbeidet av Aksjeanalyser.com. Aksjeanalyser.com garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysene. Eventuell eksponering i henhold til anbefalingene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors egen regning og risiko. Aksjeanalyser.com er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som måtte oppstå som følge av bruk av Aksjeanalyser.com sine analyser.
 
Analysene baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men Aksjeanalyser.com garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig. Uttalelser i analysene reflekterer Aksjeanalyser.com sin oppfatning på det tidspunkt analysene ble utarbeidet, og Aksjeanalyser.com forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Analysene skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som en anbefaling om investeringsstrategi.
 
Våre analyser på Aksjeanalyser.com er basert på teknisk analyse, og vi har verken anledning til (krever egen konsesjon for investeringsrådgivning) eller mulighet for å gi personlige råd om aksjeinvesteringer til enkeltinvestorer.
 
Vi har mange tusen lesere av våre analyser hver måned, og ville således heller ikke hatt noen mulighet for å følge opp alle disse på personlig basis, og gi personlige anbefalinger om hva den enkelte investor bør gjøre av investeringer.
 
Våre analyser, som altså baserer seg på teknisk analyse, må kun ses på som investeringsideer, og ikke noe mer enn det. Hver enkelt investor må selv skaffe seg den nødvendige innsikt og forståelse for børs og finansmarkedene generelt, og de enkeltaksjer man selv velger å investere i, og gjerne få råd fra sin investeringsrådgiver eller megler annet sted før man gjør sine aksjeinvesteringer.
 
Opplysninger om eventuelle interessekonflikter, som egne beholdninger og posisjoner i de omtalte investeringsobjektene, vil fremgå av analysene. Ved eventuelle spørsmål rundt analysene og/eller annet vennligst ta kontakt med oss på mail: post [at] aksjeanalyser.com

Oslo Børs: Aksje opp 3200 prosent

 
04.03.2017 - Vi har i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere igjen på seks aksjer, og som vi hadde positive analyser av for ni måneder siden, og som våre betalende medlemmer hos Aksjeanalyser.com kunne lese om i en større analysesak her...
 
Disse seks aksjene vi presenterte i en større analysesak hos Aksjeanalyser.com den 12. juni 2016 var som følger:
 
Selskap / (Ticker) / Endring siden 12.06.16
 
  • AF Gruppen (AFG):  +18 %
  • Aker ASA (AKER):  +87 %
  • Asetek (ASETEK):  +230 %
  • ContextVision (COV):  +140 %
  • Nordic Nanovector (NANO):  +232 %
  • Norske Skogindustrier (NSG):  -8 %
Sammenlagt så har disse seks aksjene nå steget med hele 116 prosent siden våre positive analyser av aksjene for ca. ni måneder siden.
 
Til sammenligning så er Oslo Børs i samme periode opp med 14 prosent.
 
 
En av aksjene vi hadde positiv analyse av i denne omfattende analysesaken den 12. juni 2016 hos Aksjeanalyser.com var altså AF Gruppen (AFG).
 
AF Gruppen-aksjen har steget fra rundt 5,00 kroner i 2002, og til høyest rundt 165,00 kroner den seneste tiden (jf. diagram lenger ned i saken her). Aksjen har altså steget med vanvittige 3.200 prosent de seneste 15 årene.
 
For å illustrere hvor høy avkastning vi her snakker om så kan vi ta et eksempel: Hvis man hadde kjøpt aksjer i AF Gruppen for 10.000 kroner ved aksjekurs rundt 5,00 kroner i 2002, så ville disse aksjene i dag hatt en verdi på hele 330.000 kroner.
 
Hadde man hatt pengene i banken til i gjennomsnitt si 5,00 prosent rente de seneste 15 år så ville 10.000 kroner i 2002 ha vokst til ca. 21.000 kroner i dag.
 
Vi har i dag hos Aksjeanalyser.com altså sett nærmere igjen på det tekniske bildet for disse seks aksjene, og som du kan lese om nedenfor annonsen her...
 

Kort om AF Gruppen (ticker på Oslo Børs: AFG):

AF Gruppen er et av Norges største entreprenørselskaper. Selskapet er inndelt i seks virksomhetsområder: Anlegg, Miljø, Bygg, Eiendom, Energi og Offshore. AF Gruppen har til sammen cirka 3.000 ansatte i Norge, Sverige, UK, Litauen og Kina.

Du kan lese mer om selskapet på deres hjemmesider her: http://www.afgruppen.no/

Teknisk analyse av AF Gruppen (AFG):

AF Gruppen (AFG) viser en sterk utvikling innenfor en langsiktig stigende trend (jf. diagram nedenfor).
 
Aksjen har konsolidert i det korte bildet, men nå indikerer det samlede positive tekniske bildet for aksjen at den kan stå foran videre oppgang på kort og mellomlang sikt.
 
Aksjen møter noe teknisk motstand ved 165,00-nivået, og et etablert brudd opp i gjennom det nivået vil utløse et nytt teknisk kjøpssignal for aksjen.
 
Det vil ved et brudd opp i gjennom 165,00-nivået være lite teknisk motstand for videre kursoppgang for aksjen før opp mot øvre trendlinje i den langsiktige stigende trenden, rundt 250,00 kroner på 6-12 måneders sikt.
 
Basert på det samlede positive tekniske bildet for aksjen så vurderer vi hos Aksjeanalyser.com aksjen fortsatt som en interessant kjøpskandidat.
 
Vi ser et potensiale for aksjen opp mot 250,00 kroner på 6-12 måneders sikt.
 
Fredag endte aksjen i 160,00 kroner, og vi ser således et potensiale for aksjen på litt over 50 prosent på 6-12 måneders sikt.
 
Diagram over kursutviklingen for AF Gruppen-aksjen (AFG):

Kort om Aker ASA (ticker på Oslo Børs: AKER):

Aker ASA er et industrielt investeringsselskap, og utøver aktivt eierskap. Aker representerer finansiell styrke og industriell kompetanse. Målet som aktiv eier er å være en strategisk motor i utviklingen av robuste og verdifulle operative selskaper. Aker er en pådriver i strukturelle prosesser og gjennomføring av industrielle transaksjoner, oppkjøp og fusjoner og rendyrking av virksomheter. Dette skaper verdier for aksjeeierne, kundene, medarbeiderne og samfunnet.

Du kan lese mer om selskapet på deres hjemmesider her: https://www.akerasa.com/

Teknisk analyse av Aker ASA (AKER):

Aker (AKER) viser en sterk utvikling innenfor en bratt stigende trend (jf. diagram nedenfor).
 
En fortsatt sterk utvikling signaliseres for aksjen på kort og mellomlang sikt innenfor denne bratt stigende trenden som aksjen beveger seg innenfor.
 
Aksjen nærmer seg et teknisk motstandsnivå fra tidligere topper i 2007, rundt 400,00-410,00 kroner.
 
I henhold til den bratt stigende trenden så indikeres i midlertid et potensiale for aksjen opp mot 500,00-550,00 kroner på 6-12 måneders sikt.
 
Det vil gjerne kunne komme noe konslidering rundt motstandsnivået fra tidligere topper i 2007, rundt 400,00-410,00 kroner.
 
Basert på det samlede positive tekniske bildet for Aker-aksjen så vurderer vi hos Aksjeanalyser.com aksjen fortsatt som en interessant kjøpskandidat på dagens kursnivå.
 
Vi ser et kortsiktig (1-3 måneder) potensiale for aksjen opp mot 410,00 kroner.
 
På litt lengre sikt (6-12 måneder) så ser vi et potensiale for Aker-aksjen opp mot 500,00-550,00 kroner.
 
Fredag endte aksjen i 371,00 kroner, og vi ser således et potensiale for aksjen på 35-50 prosent opp fra dagens nivå på 6-12 måneders sikt.
 
Diagram over kursutviklingen for Aker-aksjen (AKER):

Kort om Asetek AS (ticker på Oslo Børs: ASETEK):

Asetek is the global leader in liquid cooling solutions for computers. Aseteks server products enable OEMs to offer cost effective, high performance liquid cooling data center solutions. Its PC products are targeted at the gaming and high performance desktop PC segments. With over 3.5 million liquid cooling units deployed, Aseteks patented technology is being adopted by a growing portfolio of OEMs and channel partners. Founded in 2000, Asetek is headquartered in Denmark.

Du kan lese mer om selskapet på deres hjemmesider her: http://www.asetek.com/

Teknisk analyse av Asetek (ASETEK):

Asetek (ASETEK) viser en sterk utvikling innenfor en bratt stigende trend (jf. diagram nedenfor).
 
En fortsatt sterk utvikling signaliseres for aksjen, og det både på kort og mellomlang sikt.
 
Aksjen møter lite teknisk motstand før opp mot øvre trendlinje i den stigende trenden, rundt 110,00-120,00 kroner på 3-6 måneders sikt.
 
Fredag endte aksjen i 81,50 kroner.
 
Basert på det samlede positive tekniske bildet for Asetek så ser vi fortsatt hos Aksjeanalyser.com et bra potensiale for aksjen.
 
Vi vurderer potensiale for aksjen til å være opp mot 120,00 kroner på 3-6 måneders sikt.
 
Vi ser altså et mulig potensiale for Asetek-aksjen på rundt 50 prosent på 3-6 måneders sikt.
 
Diagram over kursutviklingen for Asetek-aksjen (ASETEK):

Kort om ContextVision ASA (ticker på Oslo Børs: COV):

ContextVision is a medical technology company specializing in image analysis and artificial intelligence. Its cutting-edge technology helps doctors accurately interpret medical images, a crucial foundation for better diagnosis and treatment. The present product portfolio includes state-of-the-art image enhancement software for 2D/3D/4D Ultrasound, MRI, X-Ray and Mammography which is used by leading equipment manufacturers worldwide.

Du kan lese mer om selskapet på deres hjemmesider her: http://www.contextvision.com/

Teknisk analyse av ContextVision (COV):

ContextVision (COV) viser en meget sterk utvikling innenfor en bratt stigende trend.
 
Aksjen brøt i uken som gikk også opp i gjennom et viktig teknisk motstandsnivå rundt 65,00 kroner.
 
Dersom aksjen etablerer seg over 65,00-nivået den nærmeste tiden nå så vil et nytt kraftig teknisk kjøpssignal utløses for aksjen.
 
Da vil det være lite teknisk motstand videre oppover for aksjen før opp mot tidligere topper helt tilbake til 1998 da aksjen var høyest rundt 150,00 kroner.
 
Fredag endte aksjen i 69,50 kroner, og aksjen kan således ha potensiale til å mer enn doble seg enda en gang i løpet av de neste 12 måneder.
 
Aksjen har nå hele syvdoblet seg siden bunnen rundt 10,00 kroner under høsten 2013.
 
Basert på det samlede positive tekniske bildet for aksjen så vurderer vi hos Aksjeanalyser.com ContextVision-aksjen fortsatt som en spennende investering ved dagens kursnivå.
 
Vi ser et mulig potensiale for aksjen helt opp mot 150,00 kroner på 12 måneders sikt.
 
Diagram over kursutviklingen for ContextVision-aksjen (COV):

Nå er tiden inne for å kjøpe bolig i Spania - Finn din drømmebolig i Spania her (Nye leil. fra kun 89.000 Euro) [sponset lenke]:

Kort om Nordic Nanovector (ticker på Oslo Børs: NANO):

Nordic Nanovector utvikler og kommersialiserer innovativ behandling for krefttyper som er vanskelig å behandle, ved bruk av selskapets patentbeskyttede, målrettede teknologi. Selskapets fremste produktkandidat, Betalutin(TM), tar sikte på å forlenge og forbedre livskvaliteten til mennesker som lider av non-Hodgkin Lymfom (NHL).

Du kan lese mer om selskapet på deres hjemmesider her: http://www.nordicnanovector.com/

Teknisk analyse av Nordic Nanovector (NANO):

Nordic Nanovector (NANO) har vi hatt mange positive analyser av hos Aksjeanalyser.com, og første gang allerede da aksjen var rundt 12,50 kroner den 19. november 2015, og som du kan lese her...
 
Fredag endte aksjen i 90,50 kroner, mens den har vært høyest i 129,00 kroner i desember 2016.
 
Nordic Nanovector-aksjen har siden toppen i desember i fjor beveget seg innenfor en konsolideringsformasjon (jf. diagram nedenfor).
 
Aksjen er imidlertid fortsatt innenfor en langsiktig bratt stigende trend, og hvor en fortsatt sterk utvikling signaliseres for aksjen på mellomlang og lang sikt.
 
Aksjen beveger seg nå mellom et viktig teknisk støttenivå rundt 80 kroner, og et teknisk motstandsnivå rundt 125,00-130,00 kroner.
 
Basert på det samlede positive tekniske bildet for aksjen så vurderer vi hos Aksjeanalyser.com Nordic Nanovector-aksjen fortsatt som en interessant investering ved dagens kursnivå.
 
Vi ser et mulig potensiale for aksjen, og i henhold til den langsiktige stigende trenden, opp mot 200,00-240,00 kroner på 12 måneders sikt.
 
Diagram over kursutviklingen for Nordic Nanovector-aksjen (NANO):

Kort om Norske Skogindustrier ASA (ticker på Oslo Børs: NSG):

Norske Skog er en av verdens største produsenter av avis- og magasinpapir. Selskapet har 8 fabrikker i 6 land og en produksjonskapasitet på 2,7 millioner tonn papir per år.

Du kan lese mer om selskapet på deres hjemmesider her: http://www.norskeskog.com/

Teknisk analyse av Norske Skogindustrier (NSG):

Norske Skog-aksjen er den eneste av de seks aksjer i vår analysesak fra den 12. juni 2016 som har vist en negativ avkastning i perioden, og aksjen er ned åtte prosent siden vår positive analyse av aksjen den gang.
 
Aksjen har siden den gang brutt ut av den stigende trenden som da var etablert for aksjen, og har så etablert en ny og fallende trend (jf. diagram nedenfor).
 
Aksjen skal gjerne ned og teste neste viktige tekniske støttenivå som nå er rundt 2,00 kroner.
 
Basert på det samlede tekniske bildet for aksjen så indikeres en mulig test av støttenivået rundt 2,00 kroner på kort sikt (4-8 uker).
 
Dersom aksjen kommer ned mot 2,00 kroner, og viser tegn til å ta godt i mot ved det betydelige tekniske støttenivået som er for aksjen rundt det nivået.
 
Ja så vurderer vi hos Aksjeanalyser.com at aksjen igjen kan bli en interessant investering rundt 2,00 kroner, og med et da kortsiktig (1-3 måneder) potensiale ved 2,50-2,70 kroner.

Diagram over kursutviklingen for Norske Skog-aksjen (NSG):

Kilde charts: vikingen.se


Disclaimer:
 
Analysene er utarbeidet av Aksjeanalyser.com. Aksjeanalyser.com garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysene. Eventuell eksponering i henhold til anbefalingene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors egen regning og risiko. Aksjeanalyser.com er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som måtte oppstå som følge av bruk av Aksjeanalyser.com sine analyser.
 
Analysene baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men Aksjeanalyser.com garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig. Uttalelser i analysene reflekterer Aksjeanalyser.com sin oppfatning på det tidspunkt analysene ble utarbeidet, og Aksjeanalyser.com forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Analysene skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som en anbefaling om investeringsstrategi.
 
Våre analyser på Aksjeanalyser.com er basert på teknisk analyse, og vi har hverken anledning til (krever egen konsesjon for investeringsrådgivning) eller mulighet for å gi personlige råd om aksjeinvesteringer til enkeltinvestorer.
 
Vi har mange tusen lesere av våre analyser hver måned, og ville således heller ikke hatt noen mulighet for å følge opp alle disse på personlig basis, og gi personlige anbefalinger om hva den enkelte investor bør gjøre av investeringer.
 
Våre analyser, som altså baserer seg på teknisk analyse, må kun ses på som investeringsideer, og ikke noe mer enn det. Hver enkelt investor må selv skaffe seg den nødvendige innsikt og forståelse for børs og finansmarkedene generelt, og de enkeltaksjer man selv velger å investere i, og gjerne få råd fra sin investeringsrådgiver eller megler annet sted før man gjør sine aksjeinvesteringer.
 
Opplysninger om eventuelle interessekonflikter, som egne beholdninger og posisjoner i de omtalte investeringsobjektene, vil fremgå av analysene. Ved eventuelle spørsmål rundt analysene og/eller annet vennligst ta kontakt med oss på mail: post [at] aksjeanalyser.com

Aksjetipsene som knuste børsen


25.02.2017 - Vi har i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere på Oslo Børs og oljeprisen (Brent Spot).
 
Vi har også sett nærmere på olje -og oljeservice sektoren på Oslo Børs, og så kommet frem til 15 utvalgte aksjer som vi tror kan bli blant vinneraksjene innenfor denne sektoren ved videre oppgang i oljeprisen i 2017.
 
Vi hadde en tilsvarende omfattende analysesak hos Aksjeanalyser.com for litt under tre måneder siden, og hvor vi så nærmere på energi-sektoren på Oslo Børs, og hvor vi så presenterte 15 utvalgte aksjer innenfor energi-sektoren som vi mente kunne bli blant vinnerne innenfor den sektoren i tiden fremover.
 
Denne omfattende analysesaken kunne våre betalende medlemmer hos Aksjeanalyser.com lese om den 04. desember 2016, altså for litt under tre måneder siden, i vår sak den gang hos Aksjeanalyser.com: "Våre 15 favorittaksjer innen energi-sektoren på Oslo Børs".
 
Disse 15 favorittaksjene innenfor energi-sektoren på Oslo Børs som vi presenterte den gang for litt under tre måneder siden er nå opp 25,9 prosent siden 04. desember 2016.
 
Til sammenligning så er Oslo Børs Benchmark indeks (OSEBX) opp 4,5 prosent i samme periode, mens Oslo Børs Energi indeks (OSLENX) i samme periode bare er opp med beskjedne 1,5 prosent.
 
I dag har vi hos Aksjeanalyser.com altså sett nærmere igjen på Oslo Børs Benchmark indeks (OSEBX), oljeprisen (Brent Spot), og på olje og oljeserviceselskapene på Oslo Børs, og så funnet frem til 15 utvalgte aksjer innenfor den sektoren som vi tror kan bli blant vinneraksjene ved en videre oljeprisoppgang i 2017.
 
Hele denne omfattende analysesaken er kun tilgjengelig for våre betalende medlemmer hos Aksjeanalyser.com, men vi vil her presentere vår tekniske analyse av oljeprisen i dag samt tekniske analyser av fem av disse 15 favorittaksjene våres nå fremover innenfor olje -og oljeservice sektoren på Oslo Børs.
 
 
Saken fortsetter nedenfor annonsen her...
 
 
Teknisk analyse av oljeprisen (Brent Spot):
 
Brent Spot har vist en positiv utvikling det seneste året innenfor en ny og langsiktig stigende trend som er etablert for oljeprisen (jf. diagram nedenfor).
 
Det ble utløst et kraftig teknisk kjøpssignal for oljeprisen da den brøt opp i fra en stor rektangel konsolideringsformasjon ved bruddet opp i gjennom det viktige tekniske motstandsnivået rundt USD 53,00.
 
Oljeprisen hadde da i lengre tid beveget seg innenfor en stor rektangel konsolideringsformasjon mellom et teknisk støttenivå rundt USD 43,00 og et teknisk motstandsnivå rundt USD 53,00.
 
Det er nå betydelig teknisk støtte for oljeprisen (Brent Spot) ned mot USD 53,00-nivået.
 
I det korte bildet så har oljeprisen konsolidert mellom dette tekniske støttenivået ved USD 53,00 og et teknisk motstandsnivå rundt USD 58,00.
 
Det samlede positive tekniske bildet for oljeprisen indikerer at et brudd opp i fra denne konsolideringen nå kan være nær forestående.
 
Ved et etablert brudd opp i gjennom USD 58,00-nivået så vil videre oppgang opp mot USD 65,00-70,00 signaliseres for Brent Spot på 3-6 måneders sikt.
 
Dette vil da som nevnt ovenfor her kunne bidra til en betydelig oppgang på Oslo Børs med godt bidrag fra olje og oljeserviceaksjer.
 
Da vi hos Aksjeanalyser.com tror oljeprisen snart kan stå foran videre oppgang, og gjerne helt opp mot USD 65,00-70,00-nivået på 3-6 måneders sikt.
 
Diagram over utviklingen for oljeprisen (Brent-Spot):
 
Teknisk analyse av BW Offshore (BWO):
 
BW Offshore har etablert en stigende trend siden sommeren 2016, og videre kursoppgang signaliseres for aksjen innenfor denne i tiden fremover.
 
Aksjen har fått en korreksjon ned i det korte bildet, men påtreffer et teknisk støttenivå rundt 20,00-nivået.
 
Det ble utløst et kraftig teknisk kjøpssignal fra en stor omvendt hode-skulder formasjon for BW Offshore da aksjen for en tid tilbake brøt opp i gjennom det viktige tekniske motstandsnivået rundt 20,00 kroner.
 
Det samlede tekniske bildet for BW Offshore indikerer videre kursoppgang for aksjen på kort og mellomlang sikt.
 
Vi hos Aksjeanalyser.com vurderer BW Offshore som en interessant kjøpskandidat ved dagens kursnivå.
 
Vi ser et kortsiktig (1-3 måneder) potensiale for aksjen opp mot 30,00-33,00 kroner.
 
På litt lengre sikt (12 måneder) så indikerer den stigende trenden aksjen beveger seg innenfor et potensiale for aksjen opp mot 60,00-80,00 kroner.
 
Diagram over kursutviklingen for BW Offshore (BWO):

Teknisk analyse av Kværner (KVAER):
 
Kværner-aksjen viser også en positiv utvikling innenfor en langsiktige stigende trend, og som startet etter at aksjen bunnet ut rundt 4,00 kroner på høsten 2015.
 
Aksjen har konslidert i det helt korte bildet, men det samlede tekniske bildet for aksjen indikerer nå at denne konslideringen snart kan være over, og at aksjen kan stå foran videre oppgang på kort og mellomlang sikt innenfor den stigende trenden.
 
Aksjen møter noe teknisk motstand i området rundt 13,00-14,00 kroner, og deretter er neste tekniske motstandsnivå av større betydning opp mot tidligere topper fra 2012 og 2013, rundt 18,00 kroner.
 
I henhold til den langsiktige stigende trenden som aksjen beveger seg innenfor nå så indikeres imidlertid et potensiale for aksjen helt opp mot 21,00-24,00 kroner på 6-12 måneders sikt.
 
Basert på det samlede positive tekniske bildet for aksjen så vurderer vi hos Aksjeanalyser.com Kværner-aksjen som en interessant kjøpskandidat ved dagens kursnivå.
 
Vi ser et potensiale for aksjen opp mot 18,00 kroner på 3-6 måneders sikt, mens vi ser et potensiale for aksjen opp mot 21,00-24,00 kroner på 6-12 måneders sikt.
 
Diagram over kursutviklingen for Kværner (KVAER):

Teknisk analyse av North Energy (NORTH):
 
North Energy viser en positiv utvikling innenfor en langsiktig stigende trend som er etablert for aksjen det seneste året.
 
Aksjen har nå fått en korreksjon ned i det korte bildet, og er nå lavt innenfor denne stigende trenden.
 
North Energy-aksjen kan således være ved et gunstig nivå å kjøpe aksjen på ved nå, og det er et betydelig teknisk støttenivå for aksjen rundt 2,50-nivået.
 
Aksjen gikk for øvrig ex-utbytte på 0,25 kroner per aksje nå på fredag 24. februar 2017.
 
I henhold til den stigende trenden som aksjen beveger seg innenfor så indikeres et potensiale for aksjen opp mot 5,00-6,00 kroner på 3-6 måneders sikt.
 
Basert på det samlede positive tekniske bildet for North Energy så vurderer vi hos Aksjeanalyser.com aksjen som en interessant kjøpskandidat ved dagens kursnivå.
 
Vi ser altså en mulig dobling for North Energy-aksjen på 3-6 måneders sikt fra dagens kursnivå.
 
Diagram over kursutviklingen for North Energy (NORTH):


Teknisk analyse av Panoro Energy (PEN):
 
Panoro Energy viser en positiv utvikling innenfor en stigende trend som startet i slutten av 2016.
 
Aksjen konsoliderer i det korte bildet, men finner betydelig teknisk støtte rundt 6,00-nivået.
 
På opp siden er første tekniske motstandsnivå av større betydning rundt 8,00 kroner.
 
I henhold til den stigende trenden så indikeres et potensiale for aksjen opp mot 11,00-12,00 kroner på gjerne bare 3-6 måneders sikt.
 
Aksjen har fått en korreksjon ned i det korte bildet, og kan nå være ved et gunstig nivå å kjøpe aksjen på.
 
Vi hos Aksjeanalyser.com vurderer Panoro Energy-aksjen som en interessant kjøpskandidat ved dagens kursnivå.
 
Vi ser et potensiale for aksjen helt opp mot 11,00-12,00 kroner på 3-6 måneders sikt.
 
Diagram over kursutviklingen for Panoro Energy (PEN):
 

Teknisk analyse av Petroleum Geo Services (PGS):
 
PGS-aksjen har falt en del tilbake i det korte bildet, men er fortsatt i en stigende trend, og påtreffer nå et teknisk støttenivå rundt 22,00-23,00 kroner.
 
Videre ned så er neste betydelige tekniske støttenivå for aksjen rundt 20,00 kroner.
 
Vi hos Aksjeanalyser.com vurderer aksjen som en interessant kjøpskandidat ved dagens kursnivå basert på det samlede tekniske bildet for aksjen.
 
Vi ser et kortsiktig (1-3 måneder) potensiale for PGS-aksjen opp mot 30,00-32,00 kroner.
 
På litt lengre sikt (6-12 måneder) så ser vi et potensiale for aksjen opp mot 38,00-40,00 kroner.
 
Skulle aksjen bryte ned i gjennom 20,00-nivået så vil det utløses negative tekniske signaler for den videre utviklingen for aksjen.
 
Vi hos Aksjeanalyser.com tror, og basert på det samlede tekniske bildet for aksjen, at den gjerne vil ta i mot nå rundt dagens nivå, og at aksjen kan stå foran en ny vending opp i løpet av den nærmeste tiden.
 
Diagram over kursutviklingen for Petroleum Geo Services (PGS):

Kilde charts: vikingen.se

Disclaimer:
 
Analysene er utarbeidet av Aksjeanalyser.com. Aksjeanalyser.com garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysene. Eventuell eksponering i henhold til anbefalingene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors egen regning og risiko. Aksjeanalyser.com er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som måtte oppstå som følge av bruk av Aksjeanalyser.com sine analyser.
 
Analysene baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men Aksjeanalyser.com garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig. Uttalelser i analysene reflekterer Aksjeanalyser.com sin oppfatning på det tidspunkt analysene ble utarbeidet, og Aksjeanalyser.com forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Analysene skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som en anbefaling om investeringsstrategi.
 
Våre analyser på Aksjeanalyser.com er basert på teknisk analyse, og vi har hverken anledning til (krever egen konsesjon for investeringsrådgivning) eller mulighet for å gi personlige råd om aksjeinvesteringer til enkeltinvestorer.
 
Vi har mange tusen lesere av våre analyser hver måned, og ville således heller ikke hatt noen mulighet for å følge opp alle disse på personlig basis, og gi personlige anbefalinger om hva den enkelte investor bør gjøre av investeringer.
 
Våre analyser, som altså baserer seg på teknisk analyse, må kun ses på som investeringsideer, og ikke noe mer enn det. Hver enkelt investor må selv skaffe seg den nødvendige innsikt og forståelse for børs og finansmarkedene generelt, og de enkeltaksjer man selv velger å investere i, og gjerne få råd fra sin investeringsrådgiver eller megler annet sted før man gjør sine aksjeinvesteringer.
 
Opplysninger om eventuelle interessekonflikter, som egne beholdninger og posisjoner i de omtalte investeringsobjektene, vil fremgå av analysene. Ved eventuelle spørsmål rundt analysene og/eller annet vennligst ta kontakt med oss på mail: post [at] aksjeanalyser.com
hits