hits

Bloggen flytter den 16.03.2018

Bloggen har flyttet f.o.m. fredag 16. mars 2018!

Bloggen her har f.o.m. fredag 16. mars 2018 flyttet, og kan nå følges her videre fremover:

https://www.nettavisen.no/meninger/aksjeanalyser

Hvorvidt bloggen her på blogg.no også vil bli videreført fremover, vil bli klart i løpet av den nærmeste tiden, men for alle dere som følger med på bloggen her, ja så finner dere nå altså bloggen fremover direkte under Nettavisen ved å følge linken som nevnt ovenfor her.

Bakgrunnen for denne flyttingen av bloggen nå er som det fremgår av nedenforstående her:

Oktober 16, 2017.

Amedia kjøper Nettavisen og NA24, mens Egmont kjøper magasinene Side2 og Side 3 samt blogg.no

Egmont overtar altså Nettavisens magasiner Side2 og Side3, og også blogg.no

Du kan lese mer om dette her...

Det er altså  i denne forbindelse at bloggen her nå flytter over til å være direkte under Nettavisen sine egne faste bloggere, og hvor dere heretter finner bloggen min og Aksjeanalyser.com her:

https://www.nettavisen.no/meninger/aksjeanalyser

Arkiv med tidligere blogginnlegg vil også bli overført snart til nye bloggen som dere nå altså heretter kan følge med på ved nevnte link ovenfor her.

Ellers så vil nyeste blogginnlegg i fra meg og Aksjeanalyser.com som regel også bli å finne på Nettavisen sine Økonomi sider på NA24.

Hva gjelder statistikk og besøkstall for bloggen videre fremover, og for dem som følger litt med på slik, ja så vil altså bloggen min og Aksjeanalyser.com fremover ikke ha noen relevante besøkstall fremover på blogg.no sine egne blogg statistikker, og dette da fordi bloggen her nå altså flytter over til direkte under Nettavisen.

En egen side med statistikk for blogger under Nettavisen skal visst komme snart, og jeg vil da gi nærmere informsjon om det på bloggen når dette blir klart, og informere om hvor man fremover da kan finne slike bloggstatistikker for bloggere under Nettavisen.

Så bloggen min og Aksjeanalyser.com og alt vil være som før, men bare at bloggen heretter vil bli å finne på denne nye adressen som nevnt ovenfor her, og så vil i tillegg de seneste blogginnlegg av meg og Aksjeanalyser.com også som regel bli å finne på Nettavisen sine Økonomi sider på NA24.

Så lover jeg og Aksjeanalyser.com å levere veldig mange og forhåpentligvis gode og interessante saker og børs- og aksjeanalyser på bloggen videre i årene fremover, og til dere alle som følger bloggen, og som har vært her på blogg.no i rundt en fire års tid nå.

Velkommen skal dere alle være til nye bloggsiden her hos Nettavisen!

Mvh

Bjørn Inge Pettersen

Børskjempen kan stupe 20 prosent

16.03.2018 - Vi har i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere på tre aksjer på Oslo Børs og på Oslo Børs hovedindeks (OSEBX), og slik vi nå gjør hver dag for våre VIP medlemmer. En av aksjen vi i dag har sett nærmere på er børskjempen Yara International ASA (YAR) på Oslo Børs.
 
Vi ser også hver dag hos Aksjeanalyser.com for våre VIP medlemmer nærmere på de nordiske børsindeksene og tre utvalgte og interessante aksjer på de nordiske børsene.
 
Tilsvarende gjør vi også for USA hvor vi her dag ser nærmere på de svært viktige børsindeksene S&P-500 og Nasdaq Composite samt tre utvalgte interessante aksjer på de amerikanske børsene Nyse og Nasdaq.
 
I tillegg så ser vi også hver dag for våre VIP medlemmer hos Aksjeanalyser.com nærmere på tre utvalgte enten internasjonale børsindekser, valuta eller råvarer.
 
En av aksjene vi i dag har sett nærmere på ved Oslo Børs er altså børskjempen Yara International ASA (ticker på Oslo Børs: YAR).
 
Yara-aksjen har utløst flere negative tekniske signaler den seneste tiden, og nå signaliseres fare for videre kraftig nedgang for aksjen på gjerne så mye som 20 prosent i løpet av de neste månedene.
 
Yara er det 5. største selskapet på Oslo Børs, og med en markedsverdi i dag på rundt 90 milliarder kroner.
 
Du kan lese vår tekniske analyse av Yara International i dag nedenfor i saken her.
 
 
 
 
Yara International ASA (ticker på Oslo Børs: YAR)
 
Yara leverer produkter og løsninger for bærekraftig landbruk og miljøet. Gjødsel- og plantenæringsproduktene våre bidrar til å produsere mat til en stadig voksende verdensbefolkning. Våre industrielle produkter og -løsninger reduserer utslipp, forbedrer luftkvaliteten og muliggjør en sikker og effektiv drift. Yara ble grunnlagt i Norge i 1905 og har et globalt nærvær med salg til 150 land. Sikkerhet er alltid førsteprioritet hos oss.
 
 
Teknisk Analyse av Yara International ASA (ticker på Oslo Børs: YAR)
 
Yara International (YAR) har utløst flere negative tekniske signale den seneste tiden.
 
Det er blant annet utløst et kraftig teknisk salgssignal fra en stor dobbel topp formasjon for aksjen (jf. dagdiagram nedenfor).
 
Aksjen har også brutt ned i gjennom 200-dages glidende gjennomsnitt, og er nå under både 50-dagers og 200-dagers glidende gjennomsnitt.
 
RSI og MACD momentum-indikatorer signaliserer videre nedgang for Yara-aksjen på kort sikt.
 
Det er etablert en fallende trend for aksjen i løpet av de seneste månedene (jf. dagdiagram nedenfor.
 
I første omgang så signaliseres nå videre nedgang for Yara-aksjen ned mot 300,00-310,00 kroner.
 
Skulle aksjen bryte ned i gjennom 300,00-nivået så vil et nytt salgssignal utløses for aksjen, og som da vil signalisere
videre nedgang for aksjen ned mot 260,00-nivået (jf. ukediagram nedenfor).
 
Vår egen tekniske og kvantitative analysemodell SignalListen utløste også salgsignal for Yara-aksjen for noen uker siden da aksjen var rundt 350,00 kroner.
 
Basert på de negative tekniske signaler som er utløst for Yara i den seneste tiden så vurderer vi hos Aksjeanalyser.com aksjen som en salgs(short)kandidat, og med kursmål ved 305,00 kroner på 4-8 ukers sikt.
 
Vi ser også fare for videre nedgang for Yara-aksjen, og helt ned mot 260,00 kroner, om den også skulle bryte ned i gjennom 300,00-nivået.
 
Det vil i så fall da innebære et kursfall på rundt 20 prosent i fra dagens nivå ved 330,00 kroner for Yara-aksjen.
 
Til slutt her tar vi med Yara International kommer med sin årsrapport for 2017 den 23. mars 2018 (resultatrapporten for 04. kvartal 2017 ble presentert den 08. februar 2018), og så er selskapet ventet å legge frem sine resultater for 1.kvartal 2018 den 20. april 2018.
 
Teknisk Analyse av Yara International ASA (ticker på Oslo Børs: YAR):

Disclaimer:
 
Analysene er utarbeidet av Aksjeanalyser.com. Aksjeanalyser.com garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysene. Eventuell eksponering i henhold til anbefalingene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors egen regning og risiko. Aksjeanalyser.com er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som måtte oppstå som følge av bruk av Aksjeanalyser.com sine analyser.
 
Analysene baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men Aksjeanalyser.com garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig. Uttalelser i analysene reflekterer Aksjeanalyser.com sin oppfatning på det tidspunkt analysene ble utarbeidet, og Aksjeanalyser.com forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Analysene skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som en anbefaling om investeringsstrategi.
 
Våre analyser på Aksjeanalyser.com er basert på teknisk analyse, og vi har verken anledning til (krever egen konsesjon for investeringsrådgivning) eller mulighet for å gi personlige råd om aksjeinvesteringer til enkeltinvestorer.
 
Vi har mange tusen lesere av våre analyser hver måned, og ville således heller ikke hatt noen mulighet for å følge opp alle disse på personlig basis, og gi personlige anbefalinger om hva den enkelte investor bør gjøre av investeringer.
 
Våre analyser, som altså baserer seg på teknisk analyse, må kun ses på som investeringsideer, og ikke noe mer enn det. Hver enkelt investor må selv skaffe seg den nødvendige innsikt og forståelse for børs og finansmarkedene generelt, og de enkeltaksjer man selv velger å investere i, og gjerne få råd fra sin investeringsrådgiver eller megler annet sted før man gjør sine aksjeinvesteringer.
 
Opplysninger om eventuelle interessekonflikter, som egne beholdninger og posisjoner i de omtalte investeringsobjektene, vil fremgå av analysene. Ved eventuelle spørsmål rundt analysene og/eller annet vennligst ta kontakt med oss på mail: post [at] aksjeanalyser.com

Twitret Trump Twitter-aksjen opp 120 prosent?

14.03.2018 - Vi har i dag hos Aksjeanalyser.com, og som vi gjør hver dag nå (Man.-Fre.) for våre VIP-medlemmer, sett nærmere igjen på de så viktige amerikanske børsindeksene S&P-500 og Nasdaq Composite, samt at vi har sett nærmere på tre utvalgte aksjer vi mener kan være gode kjøpskandidater på de amerikanske børsene Nyse og Nasdaq.

Vi har også som vi gjør hver dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere både på Oslo Børs hovedindeks og tre utvalgte og interessante aksjer på Oslo Børs, samt på de nordiske børsene og tre utvalgte og interessante aksjer der på de nordiske børsene.

På Oslo Børs i dag så har vi blant annet sett nærmere på børsraketten Element (ELE), og som du kan lese her...

Les også: "Børs: røde varsel-lamper blinker som på diskotek"

Ja en av aksjene vi har sett nærmere på i dag hos Aksjeanalyser.com er altså Twitter-aksjen (ticker på Nyse: TWTR), og som nok kan tenkes å ha fått god hjelp av all twitringen til selveste president Donald Trump.

Det er i hvert fall et faktum at aksjen som var nær all-time low da Donald Trump tiltrådte som USAs president 20. januar 2017, ja aksjen har nå mer enn doblet seg siden den gang fra en kurs da Donald Trump tiltrådte som USAs president rundt USD 16.80 til i dag en kurs rundt USD 36.60.

En oppgang på nesten 120 prosent altså for Twitter-aksjen siden Donald Trump tiltrådte som USAs 45. president den 20. januar 2017.

Twitter sin markedsverdi har da økt med rundt 12 milliarder dollar, eller nærmere 100 milliarder norske kroner, og til i dag en børsverdi eller markedsverdi på rundt 22,5 milliarder dollar, tilsvarende rundt 175 milliarder kroner.

For å sette markedsverdien av Twitter på rundt 175 milliarder norske kroner i noe perspektiv så har for eksempel Statoil, og som er det klart største selskapet på Oslo Børs, i dag en børsverdi rundt 595 milliarder kroner.

Telenor og DNB, og som er på 2. og 3. plass blant selskapene på Oslo Børs med størst markedsverdi, har i dag en markedsverdi på hhv. 267 og 251 milliarder kroner. Så er det et godt stykke ned til nr. 4 på Oslo Børs i blant selskapene med størst markedsverdi, og som er Norsk Hydro som har en markedsverdi i dag på rundt 102 milliarder kroner.

Vel, nok om det, og vi har altså i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere på blant annet Twitter-aksjen, og som dere kan lese vår tekniske analyse av nedenfor i saken her.

Pass på å få tilgang til absolutt alt av våre svært omfattende nye VIP analysetjenester hos Aksjeanalyser.com, SignalListen.com og StockTrendSignals.com!

Nå kan du få 1 måned VIP prøvemedlemskap og tilgang til alt av omfattende analysetjenester hos Aksjeanalyser.com, SignalListen.com og StockTrendSignals.com for en rimelig pris av KUN 599,-!

Twitter Inc. (ticker på Nyse: TWTR)

Twitter, Inc. provides online social networking and microblogging service. The Company offers users the ability to follow other users activity, read, and post tweets. Twitter serves customers worldwide.

For mer informasjon om Twitter Inc. (ticker på Nyse: TWTR), se her: https://investor.twitterinc.com/

Les også: "Apple-aksjen er nær 200-doblet: nå kan den dobles igjen"

Teknisk Analyse av Twitter Inc. (ticker på Nyse: TWTR)

Twitter-aksjen har vist en sterk utvikling siden høsten 2017, og om det skyldes Donald Trump sin svært så ivrige twitring skal vi ikke spekulere i her, men aksjen har i hvert fall fått en ny vår her nå seneste tiden.

Aksjen viser en svært sterk utvikling nå, og har utløst en rekke positive tekniske signaler den seneste tiden.

Aksjen har brutt ut av den langsiktige fallende trenden som aksjen beveget seg innenfor siden børsnoteringen i slutten av 2013, og frem til nå på nyåret 2018 da aksjen brøt opp i fra denne fallende trenden (jf. ukediagram nedenfor).

Aksjen har konsolidert i de seneste ukene, men bryter nå opp i fra denne kortsiktige konsolideringsformasjonen (jf. dagdiagram nedenfor), og opp i gjennom et teknisk motstandsnivå rundt USD 35.00.

Det signaliseres nå videre oppgang for Twitter-aksjen helt opp i mot USD 50.00-55.00 på gjerne bare 3-6 måneders sikt (jf. ukediagram nedenfor).

Les også: "Netflix-aksjen er opp 4.000 prosent"

Altså signaliseres nå en oppgang for Twitter-aksjen opp i mot akkurat det nivået aksjen var rundt helt i starten da aksjen ble børsnotert på Nyse sent i 2013 (jf. ukediagram nedenfor).

Den gang startet aksjen rundt nettopp USD 50.00-nivået, før den fikk en kraftig og rask oppgang helt opp til en topp rundt USD 74.00, og for deretter vise en fallende trend i flere år til en bunn nå i 2016 og 2017, rundt USD 14.00.

Vel, det samlede tekniske bildet for Twitter er nå svært positivt, og videre oppgang for aksjen signaliseres nå altså både på kort og mellomlang sikt.

Det signaliseres nå videre oppgang for aksjen opp i mot USD 50.00-55.00 på 3-6 måneders sikt, kanskje i løpet av kortere tid enn det også.

Vår egen tekniske og kvantitative analysemodell SignalListen har vært i kjøpssignal for Twitter-aksjen nå helt siden mai 2017 da aksjen var rundt USD 19.00 (jf. diagram SignalListen nedenfor).

Basert på dette positive tekniske bildet for Twitter så vurderer vi hos Aksjeanalyser.com Twitter-aksjen som en interessant kjøpskandidat.

Vi ser altså et ptensiale for aksjen opp i mot USD 50.00-55.00 på 3-6 måneders sikt, kanskje i løpet av kortere tid enn dette også.

Det skal lønne seg å være VIP medlem hos Aksjeanalyser.com!

Nå kan du få 1 måned VIP prøvemedlemskap og tilgang til alt av omfattende analysetjenester hos Aksjeanalyser.com, SignalListen.com og StockTrendSignals.com for en rimelig pris av KUN 599,-!

Teknisk Analyse av Twitter Inc. (ticker på Nyse: TWTR):


Nå er tiden inne for å kjøpe bolig i Spania ? Finn din drømmebolig i Spania her (Nye leil. fra kun 89.000 Euro) [sponset lenke]:


Disclaimer:

Analysene er utarbeidet av Aksjeanalyser.com. Aksjeanalyser.com garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysene. Eventuell eksponering i henhold til anbefalingene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors egen regning og risiko. Aksjeanalyser.com er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som måtte oppstå som følge av bruk av Aksjeanalyser.com sine analyser.
 
Analysene baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men Aksjeanalyser.com garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig. Uttalelser i analysene reflekterer Aksjeanalyser.com sin oppfatning på det tidspunkt analysene ble utarbeidet, og Aksjeanalyser.com forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Analysene skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som en anbefaling om investeringsstrategi.
 
Våre analyser på Aksjeanalyser.com er basert på teknisk analyse, og vi har verken anledning til (krever egen konsesjon for investeringsrådgivning) eller mulighet for å gi personlige råd om aksjeinvesteringer til enkeltinvestorer.
 
Vi har mange tusen lesere av våre analyser hver måned, og ville således heller ikke hatt noen mulighet for å følge opp alle disse på personlig basis, og gi personlige anbefalinger om hva den enkelte investor bør gjøre av investeringer.
 
Våre analyser, som altså baserer seg på teknisk analyse, må kun ses på som investeringsideer, og ikke noe mer enn det. Hver enkelt investor må selv skaffe seg den nødvendige innsikt og forståelse for børs og finansmarkedene generelt, og de enkeltaksjer man selv velger å investere i, og gjerne få råd fra sin investeringsrådgiver eller megler annet sted før man gjør sine aksjeinvesteringer.

Opplysninger om eventuelle interessekonflikter, som egne beholdninger og posisjoner i de omtalte investeringsobjektene, vil fremgå av analysene. Ved eventuelle spørsmål rundt analysene og/eller annet vennligst ta kontakt med oss på mail: post [at] aksjeanalyser.com

Børs: røde varsel-lamper blinker som på diskotek

13.03.2018 - Vi har hos Aksjeanalyser.com, og som vi gjør hver dag (man.-fre.) for våre VIP-medlemmer, og i vår daglige seksjon «Indekser, Valuta og Råvarer», i dag sett nærmere på de tre svært viktige europeiske børsindeksene: DAX30, FTSE-100 og CAC-40.

Varselklokkene kimer, og mange røde varsellamper blinker som på et diskotek over alt her på børsene rundt i verden nå.

Nedenfor i saken her kan dere lese vår tekniske analyse i dag av den kanskje viktigste av alle de europeiske børsindeksene, den tyske Frankfurt DAX30 indeksen.

Les også (fra 03.03.2018): "Oslo Børs: 30 år historie indikerer nå fall på 45-65%"

Les også vår analyse av verdens ledende børsindeks, den amerikanske S&P500 (fra 01.03.18): "Frykten tilbake på børsene - kan falle 50 prosent"

Vi var tidlig ute hos Aksjeanalyser.com med å rope et varsko om at det kunne komme til å bli svært urolige tider på børsene fremover, og allerede her med vår sak hos Aksjeanalyser.com den 27. januar 2018: "Børs: Nå ringer varselklokkene"

Vi hadde i vår sak den gang den 27. januar 2018 sett nærmere på de to svært viktige amerikanske børsindeksene S&P-500 og Nasdaq Composite, og slik vi gjør hver dag hos Aksjeanalyser.com for våre VIP medlemmer.
 
Vi skrev blant annet i vår sak den 27. januar 2018:
 
"Vi har altså i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere på de to svært viktige amerikanske børsindeksene S&P-500 og Nasdaq Composite, og hvor det tekniske bildet for disse nå får mange varselklokker til å begynne å ringe, og varsle at en korreksjon ned på gjerne 10-15 prosent kan være veldig nær forestående."
 
Bare kort tid etter så raste børsene og S&P-500 indeksen var lavest den 09. februar 2018 i 2.533 poeng, en nedgang på rundt 12 prosent for S&P-500 da siden vår sak den 27. januar 2018, og hvor vi mente det var stor fare for en nær forestående korreksjon ned på gjerne 10-15 prosent.
 
Vi må således kunne si vi traff svært godt med vår analyse den gang, og nå i dag så har vi altså hos Aksjeanalyser.com sett nærmere på de viktige europeiske børsindeksene, DAX30, FTSE100 og CAC40, og også her ringer varselklokkene kraftig nå, og varsellampene blinker overalt som på et diskotek.

Les vår tekniske analyse av den kanskje viktigste av alle de europeiske børsindeksene, den tyske Frankfurt DAX30-børsindeksen, og som er en av de viktige europeiske børsindeksene vi har sett nærmere på hos Aksjeanalyser.com i dag.

Det skal lønne seg å være medlem hos Aksjeanalyser.com, SignalListen.com og StockTrendSignals.com!

Nå kan du få 1 måned VIP prøvemedlemskap og tilgang til alt av omfattende analysetjenester hos Aksjeanalyser.com, SignalListen.com og StockTrendSignals.com for en rimelig pris av KUN 599,-!

DAX30

The DAX (Deutscher Aktienindex (German stock index) is a blue chip stock market index consisting of the 30 major German companies trading on the Frankfurt Stock Exchange. Prices are taken from the Xetra trading venue. According to Deutsche Börse, the operator of Xetra, DAX measures the performance of the Prime Standard's 30 largest German companies in terms of order book volume and market capitalization. It is the equivalent of the FT 30 and the Dow Jones Industrial Average, and because of its small selection it does not necessarily represent the vitality of the economy as whole.

Teknisk Analyse av DAX30

Den svært viktige tyske børsindeksen DAX-30 er fremdeles i en langsiktig stigende trend, men det er utløst enkelte negative tekniske signaler i det korte bildet nå.

Vi ser også en mulig hode-skulder formasjon for DAX-30 indeksen, og hvor det vil bli utløst et relativt kraftig teknisk salgssignal om DAX30 bryter ned i gjennom det nå viktige tekniske støttenivået ved 11.800 poeng (jf. diagrammer nedenfor).

Videre så er nå 50-dagers glidende gjennomsnitt snart i ferd med å bryte ned i gjennom 200-dagers glidende gjennomsnitt, og begge har nån begynt å få en fallende tendens.

Dette indikerer til sammen at det nå er mulig vi ser slutten på den langsiktige oppgangstrenden siden etter finanskrisen i 2008/2009.

Vår egen tekniske og kvantitative analysemodell SignalListen utløste salgssignal for DAX30-indeksen nå i begynnelsen av februar 2018 (jf. diagram SignalListen nedenfor).

Det er også etablert en fallende trend for DAX30 i det korte bildet siden toppen i slutten av januar 2018 (jf. dagdiagram nedenfor), og videre nedgang signaliseres nå for DAX30 innenfor denne kortsiktige fallende trenden.

RSI og Stochastics momentum-indikatorer signaliserer også videre nedgang nå for DAX30 på kort sikt.

Så det virker sannsynlig med en test av det nå svært viktige tekniske støttenivået ved 11.800 poeng i løpet av de nærmeste dagene, og skulle 11.800-nivået brytes så vil det altså utløses et relativt kraftig teknisk salgssignal for den så viktige europeiske børsindeksen i Tyskland, Frankfurt DAX30.

Ved et eventuelt brudd ned i gjennom 11.800-nivået så vil det altså utløses et relativt kraftig salgssignal for DAX30, og som da kan komme til å falle ned mot neste tekniske støttenivå av større betydning, og som da er ned mot 10.000-nivået.

Vi kan altså stå foran en betydelig nedgang for DAX30 om den nå skulle bryte ned i gjennom 11.800-nivået, og da utløse et relativt kraftig teknisk salgssignal.

Det blir således svært spennende å følge med på utviklingen i dagene og uken(e) videre fremover nå både på den viktige DAX30-indeksen i Tyskland, og på verdens børser for øvrig, og hvor det nesten overalt nå kimer i varselklokker og blinker i mange røde varsellamper over verdens børser.

Nå kan du få 1 måned VIP prøvemedlemskap og tilgang til alt av omfattende analysetjenester hos Aksjeanalyser.com, SignalListen.com og StockTrendSignals.com for en rimelig pris av KUN 599,-!

Teknisk Analyse av DAX30:

Nå er tiden inne for å kjøpe bolig i Spania - Finn din drømmebolig i Spania her (Nye leil. fra kun 89.000 Euro) [sponset lenke]:


Disclaimer:

Analysene er utarbeidet av Aksjeanalyser.com. Aksjeanalyser.com garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysene. Eventuell eksponering i henhold til anbefalingene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors egen regning og risiko. Aksjeanalyser.com er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som måtte oppstå som følge av bruk av Aksjeanalyser.com sine analyser.
 
Analysene baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men Aksjeanalyser.com garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig. Uttalelser i analysene reflekterer Aksjeanalyser.com sin oppfatning på det tidspunkt analysene ble utarbeidet, og Aksjeanalyser.com forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Analysene skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som en anbefaling om investeringsstrategi.
 
Våre analyser på Aksjeanalyser.com er basert på teknisk analyse, og vi har verken anledning til (krever egen konsesjon for investeringsrådgivning) eller mulighet for å gi personlige råd om aksjeinvesteringer til enkeltinvestorer.
 
Vi har mange tusen lesere av våre analyser hver måned, og ville således heller ikke hatt noen mulighet for å følge opp alle disse på personlig basis, og gi personlige anbefalinger om hva den enkelte investor bør gjøre av investeringer.
 
Våre analyser, som altså baserer seg på teknisk analyse, må kun ses på som investeringsideer, og ikke noe mer enn det. Hver enkelt investor må selv skaffe seg den nødvendige innsikt og forståelse for børs og finansmarkedene generelt, og de enkeltaksjer man selv velger å investere i, og gjerne få råd fra sin investeringsrådgiver eller megler annet sted før man gjør sine aksjeinvesteringer.

Opplysninger om eventuelle interessekonflikter, som egne beholdninger og posisjoner i de omtalte investeringsobjektene, vil fremgå av analysene. Ved eventuelle spørsmål rundt analysene og/eller annet vennligst ta kontakt med oss på mail: post [at] aksjeanalyser.com

Ellevill biotech-aksje på Nasdaq

13.03.2018 - Vi har i dag hos Aksjeanalyser.com, og som vi gjør hver dag nå (mandag-fredag) for våre VIP-medlemmer, sett nærmere igjen på de så viktige amerikanske børsindeksene S&P-500 og Nasdaq Composite, samt at vi har sett nærmere på tre utvalgte og interessante aksjer på de amerikanske børsene NYSE og NASDAQ, deiblant en ellevill biotech-aksje som har tidoblet seg på bare et halvt års tid nå.

Les også: "Apple-aksjen er nær 200-doblet: nå kan den dobles igjen"

En av aksjene vi i dag hos har sett litt nærmere på er en ellevill biotek-aksje på Nasdaq-børsen, Endocyte, Inc. (ticker på Nasdaq: ECYT), og som nå har hele tidoblet seg bare på vel et halvt års tid fra en kurs rundt USD 1.17 i august 2017 og til i dag en kurs rundt USD 10.65.

Nå indikerer det tekniske bildet for aksjen at den kan ha potensiale til å både doble og kanskje tredoble seg videre i fra dagens nivå. Les mer om dette lenger ned i saken her.

Her snakker vi imidlertid en svært høy-risiko aksje, og som vi gjør veldig tydelig klart i vår tekniske analyse av aksjen i dag under dagens «USA BØRSENE I DAG» for våre VIP medlemmer hos Aksjeanalyser.com, og som vi publiserer daglig (man.fred.) rundt kl 17.30.

En annen av aksjene på de amerikanske børsene vi har sett nærmere igjen på i dag er nå opp hele 30 prosent bare siden vår forrige positive analyse av aksjen for våre VIP medlemmer hos Aksjeanalyser.com den 28. februar 2018, Micron Technology (ticker på Nasdaq: MU).

Micron Technology er ingen børsmygg, og har en børsverdi i dag på rundt 64 milliarder dollar, eller tilsvarende cirka 490 milliarder norske kroner. Til sammenligning så har Statoil, og som er klart største selskap på hele Oslo Børs, en børsverdi i dag på rundt 590 milliarder kroner.

Vi har sett nærmere igjen på Micron Technology hos Aksjeanalyser.com i dag, og du kan lese vår oppdaterte analyse av aksjen her i dag...

Det skal lønne seg å være medlem hos Aksjeanalyser.com, SignalListen.com og StockTrendSignals.com!

Nå kan du få 1 måned VIP prøvemedlemskap og tilgang til alt av omfattende analysetjenester hos Aksjeanalyser.com, SignalListen.com og StockTrendSignals.com for en rimelig pris av KUN 599,-!

Endocyte, Inc. (ticker på Nasdaq: ECYT)

Endocyte, Inc., a biopharmaceutical company, develops targeted therapies for the treatment of cancer and inflammatory diseases in the United States. The company uses its technology to create novel small molecule drug conjugates (SMDCs) and companion imaging agents. It is developing Vintafolide, a SMDC that is in Phase IIb clinical trial to treat non-small cell lung cancer; EC1456, which is in Phase I dose escalation trial for the treatment of advanced solid tumors; and EC1169, a tubulysin therapeutic that is in Phase I dose escalation trial to treat advanced metastatic castration-resistant prostate cancer. The company's products in pre-clinical development include EC2629, a folate receptor-targeted SMDC for use in treating cancer; EC2319 for the treatment of inflammatory diseases; EC0371 for treating polycystic kidney disease; and SMDC bi-specific adaptor chimeric antigen receptor T-cell for the treatment of immunotherapy in cancer. Endocyte, Inc. has a collaboration agreement with Purdue Research Foundation; Master License Agreement with Purdue Research Foundation; Merck Sharp & Dohme Research GmbH; and Nihon Medi-Physic Co., LTD. The company was founded in 1995 and is headquartered in West Lafayette, Indiana.

For mer informasjon om Endocyte, Inc. (ticker på Nasdaq: ECYT), se her: http://endocyte.com/

Les også: "Netflix-aksjen er opp 4.000 prosent"

Teknisk Analyse av Endocyte, Inc. (ticker på Nasdaq: ECYT)

Endocyte, Inc. (ticker på Nasdaq: ECYTE) har vist en svært sterk utvikling det seneste halvåret, og hvor aksjen har nå nesten tidoblet seg i fra en bunn rundt USD 1.17 høsten 2017, og til i dag en kurs rundt USD 10.00 (jf. diagram nederst i saken her).

La oss begynne med å si at dette er en svært volatil aksje, og som det dermed innebærer naturligvis også svært høy risiko ved å investere i aksjen.

Vi har sett nærmere på denne Endocyte-aksjen hos Aksjeanalyser.com i dag, og hva det tekniske bildet kanskje kan gi av indikasjoner om den sterke utviklingen for aksjen vil fortestte videre fremover.

Etter et kraftig hopp i oktober så har aksjen siden konsolidert, men har nå brutt opp i fra denne konsolideringsformasjonen, og det er nå lite teknisk motstand videre oppover for aksjen før opp mot USD 20.00-nivået.

Skulle også det nivået bli brutt så vil aksjen kunne stige helt opp i mot tidligere topp i 2014, da aksjen var høyest rundt USD 30.00 (jf. diagram nedenfor i saken her).

Ved korreksjoner ned så vil første tekniske støttenivå av betydning være ned mot USD 6.50, og deretter rundt USD 5.00.

Dette er altså en svært volatil aksje, men hvor det tekniske bildet for aksjen indikerer at den kan ha et potensiale nå helt opp i mot USD 20,00, og kanskje helt opp i mot USD 30,00, altså en 2-3 dobling opp i fra dagens kursnivå rundt USD 10.00.

Når det er sagt så er det også stor nedside her, og første tekniske støttenivåer av betydning for aksjen er nå altså ved USD 6.50 og deretter rundt USD 5.00.

Det er altså ikke her man setter alle hardt opptjente pengene sine og alle sparepengene, men som et lite lodd i en større og bredere aksjeportefølje så kan den kanskje vurderes.

Det skal lønne seg å være medlem hos Aksjeanalyser.com, SignalListen.com og StockTrendSignals.com!

Nå kan du prøve 1 måned VIP medlemskap for kun NOK 599,-! Få tilgang til alt av omfattende analysetjenester hos: Aksjeanalyser.com, SignalListen.com og StockTrendSignals.com

Teknisk Analyse av Endocyte, Inc. (ticker på Nasdaq: ECYT):

Nå er tiden inne for å kjøpe bolig i Spania - Finn din drømmebolig i Spania her (Nye leil. fra kun 89.000 Euro) [sponset lenke]:


Disclaimer:

Analysene er utarbeidet av Aksjeanalyser.com. Aksjeanalyser.com garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysene. Eventuell eksponering i henhold til anbefalingene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors egen regning og risiko. Aksjeanalyser.com er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som måtte oppstå som følge av bruk av Aksjeanalyser.com sine analyser.

Analysene baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men Aksjeanalyser.com garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig. Uttalelser i analysene reflekterer Aksjeanalyser.com sin oppfatning på det tidspunkt analysene ble utarbeidet, og Aksjeanalyser.com forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Analysene skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som en anbefaling om investeringsstrategi.

Våre analyser på Aksjeanalyser.com er basert på teknisk analyse, og vi har verken anledning til (krever egen konsesjon for investeringsrådgivning) eller mulighet for å gi personlige råd om aksjeinvesteringer til enkeltinvestorer.

Vi har mange tusen lesere av våre analyser hver måned, og ville således heller ikke hatt noen mulighet for å følge opp alle disse på personlig basis, og gi personlige anbefalinger om hva den enkelte investor bør gjøre av investeringer.

Våre analyser, som altså baserer seg på teknisk analyse, må kun ses på som investeringsideer, og ikke noe mer enn det. Hver enkelt investor må selv skaffe seg den nødvendige innsikt og forståelse for børs og finansmarkedene generelt, og de enkeltaksjer man selv velger å investere i, og gjerne få råd fra sin investeringsrådgiver eller megler annet sted før man gjør sine aksjeinvesteringer.

Opplysninger om eventuelle interessekonflikter, som egne beholdninger og posisjoner i de omtalte investeringsobjektene, vil fremgå av analysene. Ved eventuelle spørsmål rundt analysene og/eller annet vennligst ta kontakt med oss på mail: post [at] aksjeanalyser.com

Børs: eksplosjon for våpen- og forsvarsaksje

13.03.2018 - Vi har i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere på tre aksjer på Oslo Børs, og på Oslo Børs hovedindeks (OSEBX), og slik vi gjør hver dag for våre VIP medlemmer.

En av aksjene vi i dag har sett nærmere igjen på hos Aksjeanalyser.com er det norske forsvars- og teknologikonsernet Kongsberg Gruppen (KOG), og som også var en av tre aksjer vi hadde analyser av for våre VIP medlemmer for en måned siden den 15. februar 2018 her...

Les også: "Apple-aksjen er nær 200-doblet: nå kan den dobles igjen"

I dag er Kongsberg Gruppen (KOG) en av børsvinnerne på Oslo Børs, og med en oppgang tirsdag formiddag på hele 6,82 prosent til 184,80 kroner.

Bakgrunnen for den kraftige oppgangen for aksjen tirsdag formiddag er at Kongsberg Gruppen har inngått en samarbeidsavtale i Qatar som kan være verdt 15 milliarder kroner.

Det norske forsvars- og teknologikonsernet Kongsberg Gruppen melder altså i dag at de nå har signert en samarbeidsavtale med Qatar om langsiktige utviklingsprogrammer for teknologi innen forsvar, maritim industri og digitalisering.

Konsernet beskriver samarbeidet som «det største i Kongsbergs historie», og selskapet anslår at det i første omgang vil gi grunnlag for 15.000 årsverk og involvere over 170 norske underleverandører.

Vi har altså sett nærmere igjen i dag hos Aksjeanalyser.com på Kongsberg Gruppen (KOG) og som nå nylig har utløst et svært kraftig teknisk kjøpssignal, og som du kan lese mer om nedenfor her.

Det skal lønne seg å være medlem hos Aksjeanalyser.com, SignalListen.com og StockTrendSignals.com!

Nå kan du få 1 måned VIP prøvemedlemskap og tilgang til alt av omfattende analysetjenester hos Aksjeanalyser.com, SignalListen.com og StockTrendSignals.com for en rimelig pris av KUN 599,-!

Kongsberg Gruppen (KOG)

Kongsberg Gruppen er et internasjonalt, kunnskapsbasert konsern som leverer høyteknologiske systemer og løsninger til kunder innen olje- og gassindustrien, handelsflåten, forsvar og romfart. Konsernet har 7 000 medarbeidere i mer enn 25 land og hadde i 2017 driftsinntekter på 14,5 milliarder kroner.

For mer informasjon om Kongsberg Gruppen (KOG), se her: http://www.kongsberg.com/

Teknisk Analyse av Kongsberg Gruppen (KOG)

Kongsberg Gruppen (KOG) hadde vi nylig en positiv analyse av hos Aksjeanalyser.com den 15. februar 2018, og i forbindelse med at aksjen da brøt opp i fra en veldig stor og etablert over mange år rektangel formasjon (jf. ukediagram nedenfor).

Vi skrev blant annet om Kongsberg Gruppen i vår tekniske analyse av aksjen den gang  15. februar 2018:

«Kongsberg Gruppen (KOG) viser en sterk utvikling, og er i ferd med å utløse et kraftig teknisk kjøpssignal.

Aksjen er i ferd med å bryte opp i fra en svært stor rektangel konsolideringsformasjon, og etablert over mange år (jf. ukediagram nedenfor).

Et etablert brudd nå opp i gjennom 165-nivået utløser et kraftig teknisk kjøpssignal for Kongsberg Gruppen.

Det samlede tekniske bildet for KOG-aksjen er nå svært positivt, og hvis den nå klarer å etablere seg over 165-nivået så indikeres et betydelig potensiale for aksjen de neste 6-12 måneder.»

Siden har aksjen steget videre, og nå tirsdag får aksjen et nytt kraftig løft etter positive nyheter i fra selskapet, og aksjen er tirsdag formiddag opp med solide 6,82 prosent til 184,80 kroner.

Les også: "Netflix-aksjen er opp 4.000 prosent"

Stort potensiale for Kongsberg Gruppen i Qatar

Kongsberg Gruppen (KONGSBERG) har altså inngått en samarbeidsavtale i Qatar om langsiktige teknologiutviklingsprogrammer innen forsvar, maritim industri og digitalisering. Det første programmet i forbindelse med samarbeidet vil bli leveranse av kommunikasjon, digitalisering og tårnløsninger for militære kjøretøyer, et program med et potensial i størrelsesorden NOK 15 milliarder over de neste åtte årene. Programmet vil bli det største i KONGSBERGs historie og medføre 15 000 norske årsverk og involvere over 170 norske underleverandører.

KONGSBERG har sammen med Qatars myndigheter etablert et eget selskap for teknologiutviklingsprogrammer. Selskapet, BK Systems, vil ha hovedkontor i Qatar Science & Technology Park og administrerende direktør fra KONGSBERG. Parken er et innovasjonsnav for ledende internasjonal industri og universiteter.

Du kan lese hele meldingen i fra Kongsberg Gruppen (KOG) i dag ved å følge linken her..

Vi har så i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere igjen på det tekniske bildet for Kongsberg Gruppen (KOG).

Kongsberg Gruppen (KOG) er i en langsiktig stigende trend, og hvor videre oppgang nå signaliseres for aksjen både på kort og mellomlang sikt innenfor denne stigende trenden (jf. ukediagram nedenfor).

Aksjen viser en positiv utvikling både på kort og lang sikt, og har nylig utløst et kraftig teknisk kjøpssignal etter å ha brutt opp i fra en veldig stor, og etablert over mange år, rektangel konsolideringsformasjon.

Brudd opp i fra slike store, og etablerte over mange år, rektangel konsolideringsformasjoner, er kjent for at de etterfølges ofte av en svært sterk utvikling for objektet (her Kongsberg Gruppen).

Aksjen møter nå lite teknisk motstand videre oppover innenfor den langsiktige stigende trenden.

I henhold til det kraftige tekniske kjøpssignal som nå er utløst for Kongsberg Gruppen, og i henhold til den langsiktige stigende trenden for aksjen, så indikeres nå en mulig dobling for aksjen de neste 1-2 år.

Aksjen kan ha potensiale helt opp i mot 400,00 kroner på gjerne bare 1-2 års sikt, og har således potensiale til å kunne mer enn doble seg de neste 1-2 år.

Vår egen tekniske og kvantitative analysemodell SignalListen er også i kjøpssignal for Kongsberg Gruppen, og utløste siste kjøpssignal for aksjen i slutten av september 2017 da aksjen var rundt 133,00 kroner.

Basert på dette nå svært positive tekniske bildet for Kongsberg Gruppen så gjentar vi i dag hos Aksjeanalyser.com vår tidligere positive analyse av aksjen vi hadde for en måneds tid siden, den 15. februar 2018.

Vi ser altså muligheter for at aksjen kan doble seg i løpet av de neste 1-2 årene nå.

Det skal lønne seg å være medlem hos Aksjeanalyser.com, SignalListen.com og StockTrendSignals.com!

Nå kan du prøve 1 måned VIP medlemskap for kun NOK 599,-! Få tilgang til alt av omfattende analysetjenester hos: Aksjeanalyser.com, SignalListen.com og StockTrendSignals.com

Teknisk Analyse av Kongsberg Gruppen (KOG):


Disclaimer:

Analysene er utarbeidet av Aksjeanalyser.com. Aksjeanalyser.com garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysene. Eventuell eksponering i henhold til anbefalingene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors egen regning og risiko. Aksjeanalyser.com er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som måtte oppstå som følge av bruk av Aksjeanalyser.com sine analyser.

Analysene baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men Aksjeanalyser.com garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig. Uttalelser i analysene reflekterer Aksjeanalyser.com sin oppfatning på det tidspunkt analysene ble utarbeidet, og Aksjeanalyser.com forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Analysene skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som en anbefaling om investeringsstrategi.

Våre analyser på Aksjeanalyser.com er basert på teknisk analyse, og vi har verken anledning til (krever egen konsesjon for investeringsrådgivning) eller mulighet for å gi personlige råd om aksjeinvesteringer til enkeltinvestorer.

Vi har mange tusen lesere av våre analyser hver måned, og ville således heller ikke hatt noen mulighet for å følge opp alle disse på personlig basis, og gi personlige anbefalinger om hva den enkelte investor bør gjøre av investeringer.

Våre analyser, som altså baserer seg på teknisk analyse, må kun ses på som investeringsideer, og ikke noe mer enn det. Hver enkelt investor må selv skaffe seg den nødvendige innsikt og forståelse for børs og finansmarkedene generelt, og de enkeltaksjer man selv velger å investere i, og gjerne få råd fra sin investeringsrådgiver eller megler annet sted før man gjør sine aksjeinvesteringer.

Apple-aksjen er nær 200-doblet

12.03.2018 - Vi har i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere på blant annet Apple-aksjen, og som i dag har satt ny all-time high, igjen.

Apple-aksjen (ticker på Nasdaq: AAPL) endte mandag opp 0,97 prosent til USD 181.72, og var høyest omsatt ved USD 182.39 i dag.

Apple-aksjen nærmer seg nå raskt en 200-dobling de seneste 15 år, og da aksjen var i USD 1,00 for rundt 15 år siden (jf. nederste av chartene for Apple nedenfor lenger ned i saken her).

Nå indikerer det tekniske bildet for Apple-aksjen at den kan stå foran enda en dobling de neste 12 måneder.

Det er altså i dag igjen satt ny all-time high for Apple-aksjen, og det ble også satt ny all-time high for den teknologitunge Nasdaq Indeksen som endte i 7.588,32 poeng i dag.

Vi har i dag hos Aksjeanalyser.com blant annet sett nærmere på både Apple-aksjen og på Nasdaq Composite indeksen, og som du kan lese mer om nedenfor her.

Nå kan du få 1 måned VIP prøvemedlemskap og tilgang til ALT av omfattende analysetjenester hos Aksjeanalyser.com, SignalListen.com og StockTrendSignals.com for en rimelig pris av kun NOK 599,-!

Apple Inc. (ticker på Nasdaq: AAPL)

Apple Inc. designs, manufactures, and markets mobile communication and media devices, and personal computers to consumers, and small and mid-sized businesses; and education, enterprise, and government customers worldwide. The company also sells related software, services, accessories, networking solutions, and third-party digital content and applications. It offers iPhone, a line of smartphones; iPad, a line of multi-purpose tablets; and Mac, a line of desktop and portable personal computers, as well as operating systems comprising iOS, macOS, watchOS, and tvOS.

For mer informasjon om Apple Inc. (ticker på Nasdaq: AAPL), se her: http://www.apple.com/

Les også: "Netflix-aksjen er opp 4.000 prosent"

Teknisk Analyse av Apple Inc. (ticker på Nasdaq: AAPL)

Apple har i mange år nå vist en svært sterk utvikling innenfor en langsiktig stigende trend (jf. ukediagram nedenfor).

Etter å ha konsolidert i det seneste halvåret nå så er aksjen igjen i ferd med å utløse et nytt teknisk kjøpssignal når aksjen nå bryter opp i gjennom all-time high nivået rundt USD 180.00.

Aksjen er i tidlig handel mandag opp 1,11 prosent til USD 181.98.

I henhold til den langsiktige stigende trenden som aksjen beveger seg innenfor (jf. ukediagram nedenfor) så indikeres nå et potensiale for aksjen gjerne helt opp i mot USD 400.00, og kanskje høyere også de neste årene.

Aksjen kan således være en doblingskandidat igjen, og innenfor den langsiktige stigende trenden som aksjen beveger seg innenfor.

Vår egen tekniske og kvantitative analysemodell SignalListen er også i kjøpssignal igjen for Apple-aksjen nå, og som den har vært det meste av tiden de seneste årene mens aksjen har mangedoblet seg (jf. diagram nedenfor).

Apple-aksjen har ikke mindre enn snart 200-doblet seg siden den var rundt USD 1.00 i begynnelsen av 2003, og frem til i dag den er passert USD 180.00.

Basert på det langsiktige svært positive tekniske bildet for Apple-aksjen, og at den nå kan være i ferd med å utløse nye positive tekniske signaler hvis den får et etablert brudd nå opp i gjennom USD 180.00-nivået.

Ja så vurderer vi hos Aksjeanalyser.com aksjen som en interessant kjøpskandidat, og vi ser altså muligheter for at Apple-aksjen kan dobles igjen innenfor den langsiktige stigende trenden.

Nå kan du få 1 måned VIP prøvemedlemskap og tilgang til ALT av omfattende analysetjenester hos Aksjeanalyser.com, SignalListen.com og StockTrendSignals.com for en rimelig pris av KUN 599,-!

Teknisk Analyse av Apple Inc. (ticker på Nasdaq: AAPL):

Utvikling for Apple-aksjen siden slutten av 1996 og frem til i dag:

Nasdaq Composite (IXIC)

The NASDAQ Composite (ticker symbol: ^IXIC) is a stock market index of the common stocks and similar securities (e.g. ADRs, tracking stocks, limited partnership interests) listed on the NASDAQ stock market. A long with the Dow Jones Average and S&P 500 it is one of the three most-followed indices in US stock markets.

The composition of the NASDAQ Composite is heavily weighted towards information technology companies.
After launching in 1971 with 50 companies and a starting value of 100, the NASDAQ Composite peaked at a high of 5,132.52 (and a closing price of 5048.62) on March 10, 2000 during the first Internet bubble, and subsequently fell to a low of 1,108.49 on October 10, 2002 when the bubble burst.

For mer informasjon om Nasdaq Composite (^IXIC), og hvilke aksjer som inngår i denne, følg linken her...

Teknisk Analyse av Nasdaq Composite (IXIC)

Nasdaq Composite viser altså god styrke og har nå brutt opp i gjennom all-time high, og med det utløst nye positive tekniske signaler.

Nasdaq Composite møter imidlertid på teknisk motstand allerede nå rundt 7.800-8.000 poeng, og det da opp i mot øvre trendlinje i den langsiktige stigende trenden (jf. diagrammer nedenfor).

Dersom Nasdaq Composite skulle bryte opp igjennom øvre trendlinje i den langsiktige stigende trenden nå så vil det indikere en enda brattere stigningstakt fremover.

Det er for øvrig ikke uvanlig at det kommer en slik ekstra bratt stigning på slutten av en langvarig oppgangstrend.

Det tekniske bildet for Nasdaq Composite er altså positiv, men vi noterer oss at den nå er helt opp i mot øvre trendlinje i den langsiktige stigende trenden, og hvor det vil være en del teknisk motstand rundt 7.800 og opp mot 8.000 poeng den nærmeste tiden nå.

Vår egen tekniske og kvantitative analysemodell er i kjøpssignal for Nasdaq Composite og som den har vært det meste av tiden disse årene siden finanskrisen i 2008/2009 (jf. diagram SignalListen nedenfor).

Slik vi har skrevet i våre analyser de seneste ukene så er såvel for Oslo Børs, og som øvrige børsindekser i Norden, USA osv. fortsatt de langsiktige stigende trendene intakt.

Det som for Nasdaq Composite vil kunne utløse kortsiktige negative tekniske signaler vil være om den skulle falle under det nå tekniske støttenivået rundt 7.400-7.500 poeng, og så om den også skulle falle under 50-dagers glidende gjennomsnitt rundt 7.200 poeng.

Slik det samlede tekniske bildet er for Nasdaq Composite nå i dag så er dette positivt, men det vil nok kunne bli en del teknisk motstand nå rundt 7.800-8.000 poeng da indeksen nå stanger helt opp i mot taket av den langsiktige stigende trenden.

Teknisk Analyse av Nasdaq Composite (IXIC):


Disclaimer:

Analysene er utarbeidet av Aksjeanalyser.com. Aksjeanalyser.com garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysene. Eventuell eksponering i henhold til anbefalingene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors egen regning og risiko. Aksjeanalyser.com er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som måtte oppstå som følge av bruk av Aksjeanalyser.com sine analyser.

Analysene baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men Aksjeanalyser.com garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig. Uttalelser i analysene reflekterer Aksjeanalyser.com sin oppfatning på det tidspunkt analysene ble utarbeidet, og Aksjeanalyser.com forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Analysene skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som en anbefaling om investeringsstrategi.

Våre analyser på Aksjeanalyser.com er basert på teknisk analyse, og vi har verken anledning til (krever egen konsesjon for investeringsrådgivning) eller mulighet for å gi personlige råd om aksjeinvesteringer til enkeltinvestorer.

Vi har mange tusen lesere av våre analyser hver måned, og ville således heller ikke hatt noen mulighet for å følge opp alle disse på personlig basis, og gi personlige anbefalinger om hva den enkelte investor bør gjøre av investeringer.

Våre analyser, som altså baserer seg på teknisk analyse, må kun ses på som investeringsideer, og ikke noe mer enn det. Hver enkelt investor må selv skaffe seg den nødvendige innsikt og forståelse for børs og finansmarkedene generelt, og de enkeltaksjer man selv velger å investere i, og gjerne få råd fra sin investeringsrådgiver eller megler annet sted før man gjør sine aksjeinvesteringer.

Netflix-aksjen er opp 4.000 prosent

10.03.2018 - Vi har i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere på Netflix-aksjen, og som har steget med vanvittige 4.000 prosent de seneste fem årene, og hele 41-doblet seg på litt over fem år siden aksjen var rundt USD 8,00 i september 2012, og til fredag en sluttkurs ved USD 331,44.

Aksjen kan fortsatt ha et betydelig potensiale, og som du kan lese mer om nedenfor her i vår tekniske analyse av Netflix-aksjen i dag hos Aksjeanalyser.com.
 
 
Netflix Inc. (ticker på Nasdaq: NFLX)
 
Netflix er verdens ledende internett underholdningstjeneste med over 117 millioner medlemmer i over 190 land, som ser mer enn 140 millioner timer med TV-programmer og filmer per dag, inkludert originale serier, dokumentarfilmer og spillefilmer. Medlemmer kan se så mye som de vil, når som helst, hvor som helst, på nesten hvilken som helst internett-tilkoblet skjerm. Medlemmer kan spille, pause og fortsette å se, alt uten reklame eller forpliktelser.
 
For mer informasjon om Netflix Inc. (ticker på Nasdaq: NFLX), se her: https://ir.netflix.com/
 
 
 
«Vi har hatt et vakkert fjerde kvartal.»
 
Slik innledet strømmeselskapet Netflix sitt aksjonærbrev mandag 22.01.2018 om regnskapet for fjerde kvartal 2017. Det viste en omsetningsvekst på 32,6 prosent mens nettooverskuddet økte til 186 millioner dollar.
 
Samtidig la de frem en prognose for årets første kvartal som viste et nettooverskudd på 282 millioner dollar.
 
Resultatet for fjerde kvartal var i utgangspunktet omtrent som ventet. Men prognosen for første kvartal var høyere enn det analytikerne hadde regnet seg frem til på forhånd.
 
På forhånd var det knyttet en viss spenning til om prisøkninger i USA i fjerde kvartal skulle ha gitt negativ effekt på antall kunder, men Netflix kunne melde om sterk kundevekst både i USA og på verdensbasis.
 
Ifølge nyhetsbyrået Dow Jones hadde Netflix 110,64 millioner betalende strømmekunder på verdensbasis.
 
I tillegg til vekst i antall kunder og omsetning regner Netflix med at de skal klare å øke driftsmarginen til 10 prosent i år. I fjerde kvartal 2017 var driftsmarginen på 7,5 prosent.
 
Analytikerne venter nærmere 60 prosent økning i resultatet for 1. kvartal 2018
 
Netflix er ventet å rapportere sine resultater for 1.kvartal 2018 den 16. april 2018.
 
Det er på forhånd ventet et resultat per aksje (EPS) på 0,63 dollar, ifølge Zacks Investment Research og basert på prognoser fra 16 analytikere.
 
I 1.kvartal 2017 rapporterte Netflix et resultat per aksje (EPS) på 0,40 dollar.
 
Analytikerne venter altså i snitt hele 57,5 prosent økning i resultat per aksje for Netflix i fra 1. kvartal 2017 og til 1. kvartal 2018.
 
Store investeringer
 
Netflix investerer voldsomt i nytt innhold. For 2018 venter Netflix å investere for for mellom tre og fire milliarder dollar mer enn de har i kontantinntjening.
 
Dette vil Netflix gjøre fordi de er overbevist om at nye tunge investeringer i innhold vil sørge for fortsatt sterk vekst i inntjeningen.
 
Teknisk Analyse av Netflix Inc. (ticker på Nasdaq: NFLX)
 
Netflix viser en sterk utvikling innenfor en langsiktig stigende trend (jf. ukediagram nedenfor).
 
En videre sterk utvikling signaliseres for aksjen innenfor denne stigende trenden, og det både på kort og mellomlang sikt.
 
Aksjen utløste nye positive signaler nylig da den brøt opp i gjennom et teknisk motstandsnivå rundt USD 285,00 (jf. dagdiagram nedenfor).
 
Aksjen møter nå lite teknisk motstand videre oppover innenfor den langsiktige stigende trenden.
 
Vår egen tekniske og kvantitative analysemodell SignalListen er også i kjøpssignal for Netflix, og som den har vært det meste av denne kraftige oppgangsperioden de seneste fem årene nå for aksjen.
 
Potensialet for Netflix-aksjen, og i henhold til den langsiktige stigende trenden indikeres å være opp i mot USD 600,00-700,00 på 6-12 måneders sikt.
 
Netflix-aksjen har altså mer enn 40-doblet seg de seneste vel fem årene siden aksjen var i USD 8,00 høsten 2012, og steget med rundt 4.000 prosent til en sluttkurs fredag på USD 331,44.
 
Nå indikerer altså det samlede svært positive tekniske bildet for Netflix-aksjen at den har potensiale til å kunne doble seg igjen, og i fra dagens kursnivå rundt USD 330,00 og opp til USD 600,00-700,00 i løpet av gjerne bare de neste 6-12 måneder.
 
Våre medlemmer hos Aksjeanalyser.com kunne lese vår positive analyse av Netflix-aksjen her den 27. februar 2018, og aksjen har nå steget med 14 prosent bare på halvannen uke siden vår positive analyse av Netflix-aksjen den gang.
 
For å få tilgang til alle våre omfattende analysetjenester hos Aksjeanalyser.com, SignalListen.com og StockTrendSignals.com så må man være VIP medlem.
 
 
Teknisk Analyse Netflix (NFLX):

Nå er tiden inne for å kjøpe bolig i Spania - Finn din drømmebolig i Spania her (Nye leil. fra kun 89.000 Euro) [sponset lenke]:


Disclaimer:

Analysene er utarbeidet av Aksjeanalyser.com. Aksjeanalyser.com garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysene. Eventuell eksponering i henhold til anbefalingene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors egen regning og risiko. Aksjeanalyser.com er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som måtte oppstå som følge av bruk av Aksjeanalyser.com sine analyser.

Analysene baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men Aksjeanalyser.com garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig. Uttalelser i analysene reflekterer Aksjeanalyser.com sin oppfatning på det tidspunkt analysene ble utarbeidet, og Aksjeanalyser.com forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Analysene skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som en anbefaling om investeringsstrategi.

Våre analyser på Aksjeanalyser.com er basert på teknisk analyse, og vi har verken anledning til (krever egen konsesjon for investeringsrådgivning) eller mulighet for å gi personlige råd om aksjeinvesteringer til enkeltinvestorer.

Vi har mange tusen lesere av våre analyser hver måned, og ville således heller ikke hatt noen mulighet for å følge opp alle disse på personlig basis, og gi personlige anbefalinger om hva den enkelte investor bør gjøre av investeringer.

Våre analyser, som altså baserer seg på teknisk analyse, må kun ses på som investeringsideer, og ikke noe mer enn det. Hver enkelt investor må selv skaffe seg den nødvendige innsikt og forståelse for børs og finansmarkedene generelt, og de enkeltaksjer man selv velger å investere i, og gjerne få råd fra sin investeringsrådgiver eller megler annet sted før man gjør sine aksjeinvesteringer.

Solaksje tar av og stiger til himmels

09.03.2018 - Vi har i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere på tre aksjer på Oslo Børs, og på Oslo Børs hovedindeks (OSEBX), og slik vi gjør hver dag for våre VIP medlemmer.

En av aksjene vi i dag har sett nærmere igjen på hos Aksjeanalyser.com er REC Silicon (REC), og som vi har hatt flere positive analyser av de seneste månedene hos Aksjeanalyser.com, og for våre medlemmer, og som her den 14.02.2018:

«REC Silicon (REC) - skal solen endelig skinne over REC-aksjen?»

Den gang var REC-aksjen i 1,18 kroner, mens den i dag fredag formiddag 09.03.18  har steget til 1,53 kroner.

Aksjen har da steget med hele 30 prosent bare siden vår positive analyse av REC-aksjen den gang for under en måned siden.

Fredag formiddag er REC-aksjen altså opp solide 18 prosent til 1,53 kroner.

Den kraftige oppgangen for REC-aksjen fredag kommer etter meldingen om at selskapet vurderer å utstede en 5-årig sikret seniorobligasjon på 110 millioner dollar. Dette tilsvarer over 850 millioner kroner.

Selskapet har engasjert Arctic Securities og DNB Markets for å arrangere en rekke investormøter, med oppstart mandag 12. mars.

Blant øvrige vinnere på Oslo Børs fredag formiddag finner vi Funcom med en oppgang på 5,1 prosent til 19,10 kroner.

Funcom er en annen aksje vi har hatt flere positive analyser av seneste månedene hos Aksjeanalyser.com for våre medlemmer, og senest her i går for alle å lese: "Aksje med kraftig kjøpssignal er en doblingskandidat"

Tilbake til REC-aksjen som er den soleklare vinneren på Oslo Børs fredag.

Vi trakk i vår sak og analyse av REC-aksjen den gang 14. februar 2018 frem blant annet flere innsidekjøp av aksjer i REC den 13.02.2018:

13/02-2018 20:15:49: (REC) REC Silicon ASA - Mandatory Notification of Trade Francine Sullivan, Vice President Business Development of REC Silicon ASA («the Company») has on February 13, 2018 bought 32,000 shares in the Company at USD 0.148 per share. Ms. Sullivan is a primary insider of REC Silicon. After the transaction, Francine Sullivan has a total holding of 117,000 shares in REC Silicon ASA.

13/02-2018 14:52:54: (REC) REC Silicon ASA - Mandatory Notification of Trade James A. May II, CFO of REC Silicon ASA («the Company») has on February 13, 2018 bought 500,000 shares in the Company at USD 0.14537 per share. Mr. May is a primary insider of REC Silicon. After the transaction, James A. May II has a total holding of 2,742,043 shares in REC Silicon ASA.

Vi har så i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere igjen på REC-aksjen, og som du kan lese nedenfor her.

For å få tilgang til alle våre omfattende analysetjenester så må man være VIP medlem.

Nå kan du få 1 måned VIP prøvemedlemskap og tilgang til ALT av omfattende analysetjenester hos Aksjeanalyser.com, SignalListen.com og StockTrendSignals.com for en rimelig pris av KUN 599,-!

REC Silicon (ticker på Oslo Børs: REC)

REC Silicon is a leading producer of advanced silicon materials, supplying high-purity polysilicon and silicon gases to the solar and electronics industries worldwide. We combine over 30 years experience and best-in-class proprietary technology to deliver on customer expectations. Our two U.S. based plants have a capacity of more than 20,000 MT high-purity polysilicon. REC Silicon is headquartered in Fornebu, Norway.

For mer informasjon om REC Silicon (REC), se her: http://www.recsilicon.com/

Les også: Les også: "Øl- og bryggeri aksje opp 6.000%"

Teknisk Analyse av REC Silicon (ticker på Oslo Børs: REC)

REC har brutt ut av den langsiktige fallende trenden (jf. ukediagram nedenfor).

Det er med dette gitt signaler om en mulig positiv vending for aksjen på lengre sikt.

Aksjen har over de seneste årene etablert en stor rektangel konsolidersformasjon, og et etablert brudd opp i gjennom 1,60-nivået vil utløse et kraftig teknisk kjøpssignal for aksjen.

Momentum-indikatorer signaliserer nå videre oppgang for REC-aksjen på kort sikt.

En ny test av det viktige tekniske motstandsnivået ved 1,60 kroner vil gjerne kunne komme i løpet av den nærmeste tiden nå.

Vår egen tekniske og kvantitative analysemodell SignalListen er også i kjøpssignal for REC, og som den har vært nå siden begynnelsen av november 2017 da aksjen var rundt 1,10 kroner.

Aksjen har brutt opp i gjennom nå nylig, og etablert seg over, både 50-dagers og 200-dagers glidende gjennomsnitt.

Basert på disse positive tekniske signaler, og det samlede positive tekniske bildet for REC-aksjen så gjentar vi i dag hos Aksjeanalyser.com våre tidligere positive analyser vi har hatt av REC-aksjen de seneste månedene.

Vi tror det kan komme et brudd opp i gjennom 1,60-nivået i løpet av kort tid, og som da vil kunne sette virkelig fart i REC-aksjen.

Aksjen vil ved et etablert brudd på 1,60-nivået ha et kortsiktig (4-8 uker) potensiale opp i mot 2,00-2,20 kroner.

Potensialet for REC-aksjen på litt lengre sikt (6-12 måneder), og ved et eventuelt brudd opp i gjennom 2,20-nivået, vurderes til å være opp i mot 3,00-5,00 kroner (jf. ukediagram nedenfor).

Vi vurderer hos Aksjeanalyser.com REC-aksjen som en svært interessant kjøpskandidat nå, og vi altså muligheter for at aksjen kan stige i fra dagens 1,45 kroner, og helt opp i mot 3,00-5,00 kroner på 6-12 måneders sikt.

Teknisk Analyse av REC Silicon ASA (ticker på Oslo Børs: REC):

For å få tilgang til alle våre omfattende analysetjenester så må man være VIP medlem.

Nå kan du få 1 måned VIP prøvemedlemskap og tilgang til ALT av omfattende analysetjenester hos Aksjeanalyser.com, SignalListen.com og StockTrendSignals.com for en rimelig pris av KUN 599,-!

Følgende omfattende analysetjenester vil man som VIP medlem hos Aksjeanalyser.com, SignalListen.com og StockTrendSignals.com få tilgang til hver dag (Mandag - Fredag):

Man.-Fre. ca. kl. 11.30 - OSLO BØRS I DAG (Tekniske analyser av OSEBX og tre utvalgte aksjer på Oslo Børs)
Man.-Fre. ca. kl. 14.30 - NORDISKE BØRSENE I DAG (Tekniske analyser av de nordiske børsindeksene OMXS30, OMXC20, OMXH25 og tre utvalgte interessante nordiske aksjer)
Man.-Fre. ca. kl. 17.30 - USA BØRSENE I DAG (Teknisk analyse av de viktige amerikanske børsindeksene og tre utvalgte amerikanske aksjer)
Man.-Fre. ca. kl. 19.30 - INDEKSER, VALUTA OG RÅVARER (Teknisk analyse av viktige internasjonale indekser som DAX30, FTSE100 mv., oljepris, gullpris, USD/EUR, USD/NOK, USD/JPY, EUR/NOK mv.)

I tillegg får man også som VIP medlem tilgang til følgende omfattende analysetjenester ukentlig på SignalListen.com og StockTrendSignals.com:

SignalListen.com (ukentlige kjøps- og salgssignaler fra vår egenutviklede tekniske og kvantitative analysemodell på de nordiske børsindeksene og på de til sammen rundt 250 største og mest omsatte selskapene på de nordiske børsene (Norge, Sverige, Danmark og Finland).
 
StockTrendSignals.com (tilsvarende som SignalListen for Norden så for USA: ukentlige kjøps- og salgssignaler fra vår egenutviklede tekniske og kvantitative analysemodell på de amerikanske børsindeksene og alle aksjene som inngår i hhv. DOW-30 indeksen, S&P-100 indeksen, og Nasdaq-100 indeksen. Se eksempel her..).

Nå er tiden inne for å kjøpe bolig i Spania - Finn din drømmebolig i Spania her (Nye leil. fra kun 89.000 Euro) [sponset lenke]:


Disclaimer:

Analysene er utarbeidet av Aksjeanalyser.com. Aksjeanalyser.com garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysene. Eventuell eksponering i henhold til anbefalingene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors egen regning og risiko. Aksjeanalyser.com er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som måtte oppstå som følge av bruk av Aksjeanalyser.com sine analyser.

Analysene baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men Aksjeanalyser.com garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig. Uttalelser i analysene reflekterer Aksjeanalyser.com sin oppfatning på det tidspunkt analysene ble utarbeidet, og Aksjeanalyser.com forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Analysene skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som en anbefaling om investeringsstrategi.

Våre analyser på Aksjeanalyser.com er basert på teknisk analyse, og vi har verken anledning til (krever egen konsesjon for investeringsrådgivning) eller mulighet for å gi personlige råd om aksjeinvesteringer til enkeltinvestorer.

Vi har mange tusen lesere av våre analyser hver måned, og ville således heller ikke hatt noen mulighet for å følge opp alle disse på personlig basis, og gi personlige anbefalinger om hva den enkelte investor bør gjøre av investeringer.

Våre analyser, som altså baserer seg på teknisk analyse, må kun ses på som investeringsideer, og ikke noe mer enn det. Hver enkelt investor må selv skaffe seg den nødvendige innsikt og forståelse for børs og finansmarkedene generelt, og de enkeltaksjer man selv velger å investere i, og gjerne få råd fra sin investeringsrådgiver eller megler annet sted før man gjør sine aksjeinvesteringer.

Aksje med kraftig kjøpssignal er en doblingskandidat

08.03.2018 - Vi har i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere på tre aksjer på Oslo Børs, og på Oslo Børs hovedindeks (OSEBX), og slik vi gjør hver dag for våre VIP medlemmer.
 
En av aksjene vi i dag har sett nærmere igjen på hos Aksjeanalyser.com er spillaksjen Funcom, og som vi har hatt flere positive analyser av de seneste månedene hos Aksjeanalyser.com, og for våre medlemmer, og som her den 15.02.2018: «Funcom - stille etter stormen, hva fremover?»
 
Funcom er en av børsvinnerne på Oslo Børs torsdag med en oppgang på 5,47 prosent til 18,12 kroner.
 
Du kan lese vår tekniske analyse av Funcom-aksjen i dag hos Aksjeanalyser.com nedenfor i saken her.
 
Vi skrev blant annet om Funcom i vår positive analyse aksjen den 15. februar 2018:
 
«Basert på dette samlede positive tekniske bildet for Funcom så vurderer vi hos Aksjeanalyser.com aksjen som en spennende kjøpskandidat på dagens kursnivå.
 
Vi ser altså et potensiale for aksjen helt opp i mot 30 kroner på gjerne bare 3-6 måneders sikt.»
 
Den gang var Funcom-aksjen rundt 14,80 kroner, mens den i dag torsdag 08.03.2018 er i skrivende stund ved 18,12 kroner, og den har da steget med 22,4 prosent bare siden vår positive analyse av Funcom-aksjen nå nylig den 15. februar 2018 for våre medlemmer hos Aksjeanalyser.com.
 
Funcom var også en av aksjene i vår sak for våre medlemmer her nylig den 28.02.2018: «Kanskje de to beste doblingskandidatene på Oslo Børs de neste månedene»
 
Fiskeaksjene på børsen, og som igjen viser en sterk utvikling, kunne våre medlemmer hos Aksjeanalyser.com også lese om våre beste aksjetips i sektoren her i vår sak nylig den 01.03.2018:

"Fiske-aksjene spretter opp igjen, og flere har utløst kraftige kjøpssignaler"

For å få tilgang til alle våre omfattende analysetjenester så må man være VIP medlem.


Funcom (ticker på Oslo Børs: FUNCOM)
 
Funcom er en ledende utvikler av internettbaserte dataspill for flere plattformer. Besøk http://www.funcom.com, http://www.conanexiles.com, http://www.ageofconan.com eller http://www.secretworldlegends.com for mer informasjon.
 
For mer informasjon om Funcom NV (FUNCOM), se her: http://www.funcom.com/
 
27.02.2018 - Resultat 4.kvartal 2017 og helåret 2017
 
Det ble underskudd igjen i 4. kvartal, men 2017 ble likevel ganske bra.
 
Funcom meldte tirsdag kveld den 27.02.18 om et resultat før og etter skatt på minus 2,4 millioner dollar i 4. kvartal 2017, mot 0,2 millioner dollar i samme periode året før.
 
Driftsresultatet ble minus 0,5 millioner dollar, mot minus 0,2 millioner dollar året før. EBITDA utgjorde 0,4 millioner dollar, sammenlignet med 0,3 millioner dollar året før.
 
Driftsinntektene beløp seg til 3,1 millioner dollar, sammenlignet med 1,8 millioner dollar i 4. kvartal 2016.
 
Funcom opplyste at 2017 ble det mest lønnsomme året i selskapets historie, med et resultat før skatt på 6,6 millioner dollar.
 
Ifølge selskapet illustrerer dette en vellykket gjennomføring av første fase av selskapets omstilling, som ble startet opp 2015.
 
I 4. kvartal ble det en positiv EBITDA til tross for at kvartalet var dominert av forberedelser før lanseringer i 2018 og transaksjonskostnader i forbindelse med den rettede emisjonen og Heroic Signatures.
 
Kontantstrømmen fra driften var på 2,4 millioner dollar, opp fra 640.000 dollar i samme kvartal i 2016.
 
Conan Exiles er i rute for full lansering 8. mai 2018, på 12 språk, både online og i fysiske butikker, heter det i rapporten.
 
For hele 2017 hadde Funcom et resultat etter skatt på 5 millioner dollar, mot et underskudd på 1,7 millioner dollar i 2016.
 
Resultat før skatt var på 6,65 millioner dollar, mot et underskudd på 2,8 millioner dollar i 2016.
 
Kontantstrømmen fra driften var på 10,7 millioner dollar i 2017, opp fra 1,3 millioner dollar i 2016. Selskapet gikk ut av året med 7,3 millioner dollar i kontanter og tilsvarende likvider, opp fra 3,7 millioner ved utgangen av 2016.
 
Driftsinntektene var på 23,2 millioner dollar i 2017, opp fra 7,3 millioner dollar i 2016.
 
 
Teknisk Analyse av Funcom (ticker på Oslo Børs: FUNCOM)
 
Funcom har vi hatt flere positive analyser av de seneste månedene hos Aksjeanalyser.com, og vi har i dag sett nærmere igjen på Funcom.
 
Funcom-aksjen utløser nå et nytt kraftig teknisk kjøpssignal fra en større omvendt hode skulder formasjon (jf. ukediagram nedenfor).
 
Når Funcom nå bryter opp i gjennom 17,00-nivået så utløses det et kraftig teknisk kjøpssignal for aksjen, og som da kan ha potensiale til å stige opp i mot tidligere topper fra 2017 og 2014, rundt 30 kroner.
 
Det vil nå være teknisk støtte for Funcom-aksjen ned mot 17,00 kroner ved eventuelle korreksjoner ned for aksjen.
 
Basert på det samlede svært positive tekniske bildet nå for Funcom så signaliseres videre oppgang for aksjen innenfor den stigende trenden, og det både på kort og mellomlang sikt.
 
I henhold til den langsiktige stigende trenden som er etablert for Funcom siden 2016 så indikeres et potensiale for Funcom-aksjen helt opp i mot 50,00 kroner på 6-12 måneders sikt.
 
Vår egen tekniske og kvantitative analysemodell SignalListen er også i kjøpssignal for Funcom.
 
Basert på det samlede nå svært positive tekniske bildet for Funcom-aksjen, så gjentar vi i dag hos Aksjeanalyser.com vår tidligere positive analyse av aksjen.
 
Vi synes aksjen fremstår svært spennende nå, og vi ser altså ikke bort i fra at aksjen kan stige helt opp i mot 30 kroner på gjerne bare de neste 1-3 måneder, og kanskje helt opp i mot 50 kroner på 6-12 måneders sikt i henhold til den langsiktige stigende trenden for aksjen.
 
Vi merket oss ellers hva Funcom uttalte nylig den 27.02.18 ved presentasjonen av 4.kvartals resultatene for selskapet, og da rundt lanseringen av Conan Exiles:
 
«Conan Exiles er i rute for full lansering 8. mai 2018, på 12 språk, både online og i fysiske butikker, heter det i rapporten.»
 
Dette kan kanskje bli en slik 'trigger' fremover og som kan få aksjen til å 'eksplodere' og stige raskt opp i mot 30-nivået, gjerne i forkant også av denne full lansering av Conan Exiles den 8. mai.
 
Så avslutter vi med å gjøre oppmerksom på at Funcom er en svært volatil aksje, og som det dermed innebærer svært høy risiko ved å investere i aksjen.
 
Teknisk Analyse av Funcom (ticker på Oslo Børs: FUNCOM):
For å få tilgang til alle våre omfattende analysetjenester så må man være VIP medlem.
 
 
Følgende omfattende analysetjenester vil man som VIP medlem hos Aksjeanalyser.com, SignalListen.com og StockTrendSignals.com få tilgang til hver dag (Mandag - Fredag):
 
Man.-Fre. ca. kl. 11.30 - OSLO BØRS I DAG (Tekniske analyser av OSEBX og tre utvalgte aksjer på Oslo Børs)
Man.-Fre. ca. kl. 14.30 - NORDISKE BØRSENE I DAG (Tekniske analyser av de nordiske børsindeksene OMXS30, OMXC20, OMXH25 og tre utvalgte interessante nordiske aksjer)
Man.-Fre. ca. kl. 17.30 - USA BØRSENE I DAG (Teknisk analyse av de viktige amerikanske børsindeksene og tre utvalgte amerikanske aksjer)
Man.-Fre. ca. kl. 19.30 - INDEKSER, VALUTA OG RÅVARER (Teknisk analyse av viktige internasjonale indekser som DAX30, FTSE100 mv., oljepris, gullpris, USD/EUR, USD/NOK, USD/JPY, EUR/NOK mv.)
 
I tillegg får man også som VIP medlem tilgang til følgende omfattende analysetjenester ukentlig på SignalListen.com og StockTrendSignals.com:
 
SignalListen.com (ukentlige kjøps- og salgssignaler fra vår egenutviklede tekniske og kvantitative analysemodell på de nordiske børsindeksene og på de til sammen rundt 250 største og mest omsatte selskapene på de nordiske børsene (Norge, Sverige, Danmark og Finland).
 
StockTrendSignals.com (tilsvarende som SignalListen for Norden så for USA: ukentlige kjøps- og salgssignaler fra vår egenutviklede tekniske og kvantitative analysemodell på de amerikanske børsindeksene og alle aksjene som inngår i hhv. DOW-30 indeksen, S&P-100 indeksen, og Nasdaq-100 indeksen. Se eksempel her..).
 

Disclaimer:
 
Analysene er utarbeidet av Aksjeanalyser.com. Aksjeanalyser.com garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysene. Eventuell eksponering i henhold til anbefalingene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors egen regning og risiko. Aksjeanalyser.com er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som måtte oppstå som følge av bruk av Aksjeanalyser.com sine analyser.
 
Analysene baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men Aksjeanalyser.com garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig. Uttalelser i analysene reflekterer Aksjeanalyser.com sin oppfatning på det tidspunkt analysene ble utarbeidet, og Aksjeanalyser.com forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Analysene skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som en anbefaling om investeringsstrategi.
 
Våre analyser på Aksjeanalyser.com er basert på teknisk analyse, og vi har verken anledning til (krever egen konsesjon for investeringsrådgivning) eller mulighet for å gi personlige råd om aksjeinvesteringer til enkeltinvestorer.
 
Vi har mange tusen lesere av våre analyser hver måned, og ville således heller ikke hatt noen mulighet for å følge opp alle disse på personlig basis, og gi personlige anbefalinger om hva den enkelte investor bør gjøre av investeringer.
 
Våre analyser, som altså baserer seg på teknisk analyse, må kun ses på som investeringsideer, og ikke noe mer enn det. Hver enkelt investor må selv skaffe seg den nødvendige innsikt og forståelse for børs og finansmarkedene generelt, og de enkeltaksjer man selv velger å investere i, og gjerne få råd fra sin investeringsrådgiver eller megler annet sted før man gjør sine aksjeinvesteringer.